Quản trị chiến lược molson coors

118 112 0
  • Loading ...
1/118 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 12:01

Tài liệu Quản trị chiến lược molson coors Công ty molson coorsSứ mệnh viễn cảnh Môi trường bên trong, chiến lược kinh doanh các cấp chiến lược toàn cầu chiến lược chức năng chiến lược SBUs Thành tựu chiến lược Phân tích chiến lược Hướng dẫn phân tích chiến lược bài mẫu phân tích chiến lược TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐÀ NẴNG Khoa Quản Trị Kinh Doanh ………………….………………… QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC NHÓM: MOLSON COORS PHẠM MINH TRANG 35K17 HỒ THỊ VÂN ANH 35K17 NGÔ THỊ BÌNH 35K17 NGUYỄN NGỌC KHOA 35K1.2 LỚP HỌC PHẦN:  Đà Nẵng, tháng 12/ 2012  QTCL3_1 Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh MỤC LỤC PHÂN TÍCH SỨ MỆNH VÀ VIỄN CẢNH GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MOLSON COORS .4 Mô tả, hình dung .4 Lịch sử hình thành QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MOLSON COORS THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC 10 Trên lĩnh vực kinh doanh 10 Thành tựu liên quan tới công nhận cộng đồng 11 Khả năng, giá trị truyền thống lưu trữ 12 IV PHÂN TÍCH SỨ MỆNH VÀ VIỄN CẢNH .13 Viễn cảnh 13 a Mục đích cốt lõi 13 b Giá trị cốt lõi 13 c Hình dung tương lai: "mục tiêu thách thức" trở thành "top nhà sản xuất bia toàn cầu" 15 Sứ mệnh 16 a Định hướng khách hàng mô hình kinh doanh 17 b Molson Coors mong muốn gì? 18 c Cam kết với giới hữu quan 19 Các giá trị 19 MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ 22 Môi trường văn hóa – xã hội .22 Môi trường nhân học 24 Môi trường trị- pháp luật 26 Môi trường công nghệ 27 Môi trường kinh tế 29 MÔI TRƯỜNG TOÀN CẦU 31 + Thêm nguồn vật tư, mạng lưới phân phối : Mua lại nhằm làm giảm phụ thuộc vào nhà cung cấp cung cấp cho truy cập vào thị trường Điều dẫn đến việc tăng cường vị trí doanh nghiệp cung cấp cho lợi cạnh tranh đáng kể so với đối thủ 33 Cơ hội: .33 PHÂN TÍCH NGÀNH VÀ CẠNH TRANH 33 Định nghĩa ngành, mô tả giới thiệu ngành 34 Mô hình năm lực lượng cạnh tranh 35 a.Sản phẩm thay 35 b Đối thủ cạnh tranh tiềm tàng 35 c Năng lực thương lượng người mua 38 d Năng lực thương lượng người bán 39 Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh e Đối thủ cạnh tranh trực tiếp 41 Nhóm chiến lược .45 Nhóm 3: Nhóm nhà sản xuất bia Khu vực tương ứng với chiến lược thứ .48 Chu kỳ ngành .49 Kết luận tính hấp dẫn ngành 51 ĐỘNG THÁI CẠNH TRANH TRONG NGÀNH 52 NHỮNG NHÂN TỐ THEN CHỐT THÀNH CÔNG CỦA NGÀNH 54 LỰC LƯỢNG DẪN DẮT SỰ THAY ĐỔI NGÀNH .55 Nhận thức người mua .55 Công nghệ 56 Qui định phủ .56 QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY .57 CHIẾN LƯỢC TOÀN CẦU 62 CHIẾN LƯỢC CẤP ĐƠN VỊ KINH DOANH .74 IV TỔ CHỨC THỰC HIỆN 86 Cơ cấu tổ chức 86 Hệ thống kiểm soát 88 NHỮNG THÀNH TỰU CHIẾN LƯỢC 88 Thành tựu thị trường 88 Thành tựu tài 90 Phân tích SWOT 98 BẢN CHẤT VÀ NGUỒN GỐC CỦA LỢI THẾ CẠNH TRANH 100 BẢN CHẤT CỦA LỢI THẾ CẠNH TRANH 100 NGUỒN GỐC CỦA LỢI THẾ CẠNH TRANH 104 Các nguồn lực 104 Khả tiềm tàng 111 Năng lực cốt lõi 114 .END Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm A I GVHD: TS Nguyễn Thanh PHÂN TÍCH SỨ MỆNH VÀ VIỄN CẢNH GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MOLSON COORS Mô tả, hình dung Molson Coors Brewing Company, sản phẩm việc sáp nhập công ty công ty bia Coors Hoa Kỳ công ty bia Molson Canada Inc, xếp hạng công ty sản xuất bia lớn thứ năm giới, nắm giữ vị trí số Canada, thứ hai Vương quốc Anh, thứ ba Hoa Kỳ Với việc Phối hợp chặt chẽ các hoạt động marketing theo phương châm “Tư toàn cầu, hành động địa phương” Molson Coors nhanh chóng mang thương hiệu sản phẩm tới khắp nơi giới Hoạt động kinh doanh bao gồm ba khu vực - Châu Á, Châu Âu, Mỹ Latinh & Caribê, ngày tận dụng hội kinh doanh để mở rộng thị trường hoạt động thông qua hình thức ủy quyền, mua lại hay liên doanh sáp nhập Bằng việc tạo các sản phẩm và dịch vụ đổi mới, định kinh doanh dựa cam kết trách nhiệm với bên hữu quan khách hàng, cổ đông, nhân Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh viên, công đồng môi trường Những giải pháp Molson Coor làm cho khách hàng tin tưởng yêu thích thương hiệu công ty Hơn hết niềm đam mê với bia nỗ lực để giúp Molson Coor có tăng trưởng, giành nhiều giải thưởng quốc tế, giải thưởng quan trọng , quan trọng sản phẩm hoạt động công ty đáp ứng mục tiêu mà công ty mong muốn đạt Molson Coors làm việc để hoàn thiện thương hiệu phát triển để đáp ứng nhu cầu người uống bia giới Lịch sử hình thành Molson Coors Brewing Company Mặc dù hợp năm 2005 coi "sáp nhập " Molson Coors trì trụ sở Golden, Colorado Montreal, Canada Công ty thức công ty thuộc Mỹ Việc sáp nhập - Molson Inc, thành lập vào năm 1786, nhà máy bia lâu đời Bắc Mỹ, công ty bia Coors Hoa Kỳ, thành lập vào năm 1873 Sau sáp nhập, gia đình Coors Molson đồng kiểm soát Molson Coors Molson Inc, Canada Được thành lập Montreal năm 1786, Molson Coors Canada nhà máy bia lâu đời Bắc Mỹ, đứng thứ sau Công ty Hudson's Bay Đầu năm 90 Molson trở thành nhà máy bia lớn Canada lớn thứ giới Trong tháng năm 2002 Molson bước nhảy vọt lớn vào thị trường Brazil, thị trường bia lớn thứ tư giới, mua lại Cervejaria Kaiser với $ 765,000,000 Kaiser, xếp hạng nhà sản xuất số hai bia Brazil, với thị phần khoảng 18%, từ Molson trở thành 13 nhà sản xuất bia lớn giới Thật không may, sau mua lại Kaiser, kinh tế Brazil, tiền tệ, tiêu thụ bia giảm mạnh, Kaiser gặp khó khăn dòng sản phẩm, xúc tiến, phân phối Đến năm 2004 phiêu lưu Brazil Molson xem sai lầm tốn Đồng thời, Molson bắt đầu có suy giảm việc kinh Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh doanh nhập Hoa Kỳ, thương hiệu hàng đầu Canada suy giảm, bị cạnh tranh khốc liệt từ chiết khấu, nhập giá bia Một thuận lợi ỏi cho công ty phát triển thương hiệu bia Coors Light, mà công ty ủy quyền kinh doanh thông qua hợp tác với Coors, Hoa Kỳ Và tạo khoảng 20% lợi nhuận hoạt động Molson Canada Tuy nhiên, mức độ toàn cầu, Molson bị đẩy phía sau công ty Bia khác vào cuối năm 20 Cuối năm 1970, Molson kích cỡ giống Heineken, đến năm 2004, công ty Hà Lan tăng gấp năm lần Molson Để khắc phục tình hình này, Molson định theo đuổi công sáp nhập với công ty bia Coors thức hoàn thành việc sáp nhập vào tháng năm 2005 Sau vào năm 2007 tiếp tục mở nhà máy bia Moncton, New Brunswick Công ty Bia Coors, USA Vào năm 1873, Adolph Coors Jacob Schueler thành lập nhà máy bia Golden, Colorado Coors đầu tư $ 2.000 hoạt động, Schueler đầu tư $ 18.000 Năm 1997, công ty tham gia vào quan hệ đối tác với Tập đoàn Bia Foster Limited Australia công ty Molson Canada cho việc phân phối thương hiệu Coors Canada Coors có tăng trưởng trường quốc tế, có 2% doanh thu từ bên Hoa Kỳ Điều thay đổi đáng kể tháng năm 2002 công ty bỏ $ 1,7 tỷ cho việc sản xuất bia Carling Anh, kết trở thành thương hiệu bia hàng đầu Anh, đạt doanh số bán hàng hàng năm 5.000.000 thùng Ngoài Carling, số thương hiệu khác bán thị trường Anh bao gồm Worthington, Caffrey, Grolsch, sau thông qua liên doanh với Grolsch NV Thương hiệu bia Carling chuyển đổi thành công ty Vương quốc Anh gọi Coors Brewers TNHH Năm 2003, Coors đánh giá nhà sản xuất bia lớn Hoa Kỳ, nhà sản xuất bia lớn thứ hai Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh Vương quốc Anh ( chiếm khoảng 20 % thị phần )thông qua công ty nó, Coors Brewers TNHH Tuy nhiên, thành công thương hiệu Carling không để đảo ngược điểm yếu Coors: thu nhập dựa Coors Light, chiếm 75% doanh số bán hàng Mỹ 40% lợi nhuận toàn cầu Nhưng thực tế, bị số thị phần doanh số bán hàng loại bia nhẹ cao cấp khác Hoa Kỳ tăng từ đến 5% năm, năm 2004 giảm từ vị trí thứ đến vị trí thứ tư thị trường Mỹ, bị qua mặt đối thủ mới_Miller Lite Ngoài việc gia tăng phát triển quy mô để cạnh tranh với gã khổng lồ ngành công nghiệp bia ngày phát triển toàn cầu, lý đằng sau cho việc sáp nhập với Molson, Canada kết hợp làm giảm đáng kể định quan trọng nỗ lực, thương hiệu sản phẩm chia sẻ Ngày 22 tháng năm 2004, công ty thông báo kết hợp với bia Molson Canada Việc sáp nhập hoàn thành ngày 09 tháng năm 2005, với tên Molson coors a Trụ sở chính: Denver, CO, USA Montreal, QC , Canada b Lãnh đạo chủ chốt: Peter Swinburn, ( Chủ tịch Giám đốc điều hành ) Các nhà lãnh đạo cao cấp Molson Coors: Kandy Anand Chủ tịch Molson quốc tế Mike Abbass Giám đốc Chiến lược & Phát triển kinh doanh Mauricio Cardenas Tổng Giám đốc, châu Mỹ La tinh Caribbean Tony Hicks Tổng Giám đốc, Châu Á Torsten Kuenzlen Trưởng phòng tiếp thị Dave McCarthy Tổng Giám đốc, Châu Âu Mike Rumley Giám đốc Finincial Cán Celso White Giám đốc chuỗi cung ứng Cán Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh c Nhân viên: 19.000 ( năm 2010) d Trang web: www.molsoncoors.com e Các công ty Molson Molson Coors Brewing Co (Anh), Ltd Miller Coors (JV) Store Bia(49%) f Lĩnh vực kinh doanh thương hiệu sản phẩm toàn cầu Lĩnh vực kinh doanh Ngành công nghiệp: Đồ uống Sản phẩm: sản phẩm Bia, bia nhẹ lager, thức uống làm từ mạch nha, thức uống lượng Các thương hiệu BLUE MOON CARLING COBRA COORS LIGHT KEYSTONE LIGHT MGD 64 MILLER HIGH LIFE MILLER LITE MOLSON CANADIAN MOLSON DRY MOLSON EXPORT MOLSON M RICKARD'S RED STAROPRAMEN Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh WORTHINGTON'S WHITE SHIELD Các đối tác thương hiệu Aguila Amstel Light CAFFREY'S CORONA EXTRA CUSQUEÑA HEINEKEN MICKEY'S PERONI Nastro Azzurro Pilsner URQUELL TYSKIE II QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MOLSON COORS Chiến lược phát triển dài hạn Molson Coors là xây dựng giá trị cho công ty thông qua loạt giải pháp mang tính chiến lược Những giải pháp này bao gồm mua lại, đầu tư, liên doanh doanh nghiệp cùng ngành với các doanh nghiệp có ngành bổ trợ cho hoạt động của công ty về sản phẩm: Quá trình phát triển Molson Coors: Năm 2005 Molson Coors sáp nhập lại với tạo công ty Molson Coors- nhà sản xuất bia lớn thứ giới, Sau sáp nhập Molson Coors mua Nhà máy bia Creemore Springs vào ngày 22 tháng 2005 Năm 2007 Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh Ngày 09 Tháng 10 2007, SABMiller Công ty bia Molson Coors công bố liên doanh gọi MillerCoors Mỹ SABMiller chủ sở hữu 58%, hoạt động Mỹ Puerto Rico Molson Coors sở hữu 42%, bên có quyền ngang biểu Năm 2010 Molson Coors công bố liên doanh với Công ty Bia Si'hai Hà Bắc Trung Quốc Công ty bắt đầu hoạt động Nhà máy bia Molson Coors Si'hai Thừa Đức, Trung Quốc Năm 2011 Ngày tháng năm 2011, công ty mua Nhà máy bia Sharp Cornwall, Anh cho khoảng 20.000.000 £ Năm 2012 Mùa xuân năm 2012, công ty thành công mở rộng vào thị trường Trung Đông Âu cách mua lại nhà máy bia Starbev từ CVC Capital Partners Ý nghĩa bước ngoặt: Sự sáp nhập hai hãng sản xuất bia thành công thị trường bia có lợi nhuận cao giới, hoàn toàn phù hợp Với điều họ có tài mạnh mẽ hiệu Khi gia tăng kích thước, qui mô công ty thông qua hình thức sáp nhập, mua lại, liên doanh giúp tăng cường khả Molson Coors để hỗ trợ chiến dịch tiếp thị rầm rộ, giới thiệu sản phẩm sáng tạo mở rộng địa lý hoạt động Từ sau sáp nhập, Molson coors thay đổi tầm nhìn trở thành nhà sản xuất bia lớn thứ giới Điểm lại cột mốc kiện quan trọng Molson Coors, có giai đoạn thăng trầm đột phá mạnh mẽ nhãn hiệu lớn bối cảnh lịch sử giới Với 200 năm kinh nghiệm, nói,Molson Coors có bề dày lịch sử đầy sắc, trình mua sát nhập không ngừng công ty khác để trở thành nhà sản xuất bia lớn giới III THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC Trên lĩnh vực kinh doanh 10 Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm II GVHD: TS Nguyễn Thanh NGUỒN GỐC CỦA LỢI THẾ CẠNH TRANH Các nguồn lực a Nguồn vật chất Mô tả : Nguồn vật chất bao gồm yếu tố hữu hình sử dụng trình sản xuất công ty mà cụ thể Molson Coors nhà xưởng , máy móc, thiết bị, nguyên liệu, vật liệu… Nguồn lực giúp Molson Coors xây dựng cho mạng lưới sở sản xuất mạng lưới phân phối rộng rãi, đảm bảo đạt tính kinh tế địa điểm, giảm chi phí vận chuyển Đống thời giúp công ty có nguồn cung nguyên liệu sẵn có, ổn định chất lượng để tạo ly bia tuyệt với  Tính phức tạp phân bố nhà xưởng máy móc Tính đến 25 tháng 12 năm 2010, sở MC: Cơ sở Địa điểm Đặc tính Đặc tính Sỡ hữu Thuê Canada Canada Segment Trụ sở Hành văn Toronto, Ontario Phòng Trụ sở công ty Montréal, Québec Nhà bia/nhà đóng gói máy máy St Johns, Newfoundland Montréal, Québec Đóng gói malt đồ uống Nhà máy sản xuất bia lớn Canada Toronto, Ontario Creemore, Ontario Moncton, New Brunswick Vancouver, Columbia Kho, phân phối Tỉnh Québec British Cơ sở sản xuất bao bì Trung tâm phân phối 14 12 104 Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh Phần lại Canada Hoa Kỳ/ MCI Hành văn Denver, Colorado phòng Nhà bia/nhà đóng gói Trụ sở công ty MCI Quảng Châu, Trung Quốc 55 Tokyo, Nhật Bản Hong Kong máy máy Thừa Đức, Trung Quốc Đóng gói đồ uống Văn phòng Burton-on-Trent, hành Staffordshire Trụ sở Nhà bia/nhà đóng gói Nhà máy sản xuất, đóng gói lớn Anh (62% sản xuất) Vương Anh Quốc máy Burton-on-Trent, máy Staffordshire Tadcaster Nhà máy bia, Yorkshire Nhà máy Hampshire bia Alton, Hầm chứa ngũ Burton-on-Trent, cốc Staffordshire Kho, Phân phối Burton-on-Trent, Staffordshire Trung tâm phân phối Molson có 30 nhà máy bia lớn toàn cầu, với khoảng 15 trung tâm phân phối lớn Anh Canada 80 văn phòng đại diện thuê thị trường Công ty hoạt động nhà máy bia Canada, bán nhãn hiệu Molson Canadian, Coors Light Creemore Nó sở hữu nhà máy bia Mỹ, ba Anh, nhà máy trung tâm châu Âu, Trung Quốc với việc hợp tác sản xuất với số nhà máy bia địa phương  Tiếp cận nguồn nguyên liệu 105 Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh Molson Coors tự sản xuất 80% lúa mạch để sản xuất bia thông qua việc liên kết với nông dân trồng lúa mạch Anh, Bắc Mỹ Tại Molson Coors, lon nhôm mua từ RMMC_ nhà cung cấp lon nhôm Canada Ngoài MC thỏa thuận với trung tâm bóng đá để mua lại lon nhôm chai thủy tinh sử dụng Khoảng phần ba sản phẩm đóng gói chai thủy tinh, 36% sản phẩm đóng gói lon nhôm, 10% đóng gói thành két lại đóng gói thùng thép không gỉ Đa số bao bì thỏa thuận lâu dài Molson Coors với nhà cung cấp họ Ngoài MC cho hệ thống phân phổi thu mua lại chai thủy tinh lon nhôm sử dựng để tái chế bao bì Nhãn, bao bì bao quanh tông mua từ số lượng nhỏ nhà cung cấp_nguồn cho sản phẩm Ta thấy MC lo ngại nguồn cung nguyên liệu tương lai b, Nhân Mô tả : Nguồn nhân lực nguồn lực vô hình tổng hợp cá nhân người cụ thể tham gia vào trình lao động, tổng thể yếu tố tinh thần vật chất huy động trình lao động Nguồn nhân lực tổng thể tiềm người (trước hết tiềm lao động) gồm: thể lực, trí tuệ, nhân cách người nhằm đáp ứng nhu cầu tổ chức Hiện MC có khoảng 19.000 nhân viên làm việc 50 quốc gia toàn cầu Đối với Molson Coors nhân viên tài sản lớn công ty, nhân tố định thành công công ty Nhân viên Molson Coors chủ yếu nhân viên tuyển dụng nước mà MC hoạt động phần nhân viên đối tác liên doanh họ có đội ngũ hiểu xu hướng, cách thức văn hóa người tiêu dùng Điều giúp MC dễ dàng mở rộng thị trường tiết kiệm chi phí cho việc tuyển dụng Đội ngũ nhân viên Molson Coors tập hợp tất người có tình yêu với bia, họ thỏa sức thể tình yêu họ 106 Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh Tại Molson Coors, công ty có sách để giữ nhân tài, để nhân viên họ trung thành với MC quan trọng để đối thủ MC có nguồn lực quan trọng Họ tạo văn hóa tích cực lắng nghe hành động theo quan điểm nhân viên thông qua Khảo sát viên hàng năm họ MC cố gắng để tạo nơi làm việc mà người đam mê kinh doanh bia phát triển Đa dạng MC hỗ trợ văn hóa nhân viên, nhà cung cấp người tiêu dùng họ MC công ty lớn mạnh với lợi ích đa dạng tư tưởng, dân tộc, lối sống Molson Coors xây dựng văn hóa đa dạng, tận dụng nguồn lực, hiểu xu hướng , cách thức tiêu dùng văn hóa vùng miền thông qua nhân viên họ Các chương trình phát triển nhân viên Sáng kiến Violet Để tăng số lượng quản lý cấp cao nữ MC áp dụng sáng kiến Violet, tập trung vào việc lưu giữ tiến phụ nữ Molson Coors Nhiệm vụ có hiểu biết tốt rào cản, vấn đề ngăn phụ nữ thành công giúp Molson Coors phát triển khuyến nghị để loại bỏ thách thức Phát triển nghiệp Con đường nghiệp hội phát triển tảng cho tham gia nhân viên Chương trình phát triển nhà quản lý tài diễn hai năm lần, đánh giá hiệu suất tiềm tương lai tất nhân viên quản lý toàn công ty, tập trung vào kế hoạch phát triển xây dựng sức mạnh nhà quản lý tương lai MC Quá trình cung cấp cho MC phương pháp phù hợp để nhận người với kỹ vai trò toàn cầu, vào thời điểm c, Nguồn sáng kiến Mô tả : Đây nguồn lực vô hình quan trọng, nguồn lực để tạo lợi cạnh tranh cho công ty nguồn lực vô hình nguồn lực khó nhận thấy khó để đối thủ cạnh tranh tìm hiểu bắt chước Nguồn lực vô hình thường tảng, 107 Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh khả lực cốt lõi Đây nguồn lực đáng giá, giúp công ty triển khai mạnh mình, có lợi cạnh tranh thị trường Khả cải tiến Molson Coors công ty bia có ý tưởng mới, độc đáo phù hợp với nhu cầu người ngày muốn thưởng thức không loại bia ngon, hảo hạng mà đem đến cho họ cảm nhận khác biệt Molson Coors tự hào văn hóa sáng tạo khuyến khích nhân viên suy nghĩ hành động chủ sở hữu công ty Với nhu cầu khách hàng ngành sản xuất bia ngày có xu hướng giảm xu hướng thích tiếp cận với sản phẩm có khác biệt, bắt mắt, sản phẩm phải thường xuyên đổi Molson Coors thúc đẩy nhân viên sáng tạo, tiến hành nghiên cứu thị trường, phát triển trung tâm nghiên cứu Văn hóa doanh nghiệp MC trọng vào việc phát triển cải tiến, ban lãnh đạo đưa thách thức sáng tạo công việc để nhân viên có nỗ lực công việc Văn hóa công ty đánh giá cao sáng tạo, đổi thách thức dự kiến Molson Coors nơi cho đổi sản phẩm, đổi công nghệ nơi làm việc nhà tư tưởng sáng tạo Molson Coors kêu gọi nhân viên, từ Giám đốc điều hành đến điều phối viên bán hàng, đẩy mạnh trao đổi ý kiến, tương tác với khách hàng để nỗ lực đáp ứng hài lòng cho họ “Chúng không ngừng học hỏi từ người uống bia thúc đẩy đổi chúng tôi” lời phát biểu CEO Molson Coors Bên cạnh cải tiến vượt trội sản phẩm mình, Molson Coors nỗ lực cải tiến quy trình sản xuất để đảm bảo tiết kiệm chi phí làm giảm ô nhiễm môi trường, làm với cam kết tuyên bố sứ mệnh trách nhiệm với môi trường Năm 2009, Molson Coors tiết kiệm $ 92 triệu chi phí Trong ba năm qua, Công ty cung cấp $ 270 triệu tiết kiệm chi phí thông qua chương trình RFG, 108 Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh đáng kể vượt cam kết Công ty $ 250 triệu USD Chỉ riêng quý IV, Công ty cung cấp $ 24 triệu cắt giảm chi phí RFG Khả khoa học: Là công ty với sứ mệnh diện toàn cầu Molson Coors mong muốn trì vị trí thị phần thị trường mà diện để làm việc Molson Coors nhận thức rõ : đáp ứng khách hàng tăng khác biệt sản phẩm điều cần thiết mà quan tâm để trì tính cạnh tranh thị trường Việc tìm kiếm hương vị với chất lượng sản phẩm cao mục đích Molson Coors trình hoạt động nhằm mang lại cho khách hàng hương vị tuyệt vời Để có điều Molson Coors đầu tư cho phòng nghiên cứu với khoảng 100 chuyên gia lĩnh vực ủ bia để nghiên cứu tìm tòi công thức lạ công nghệ sinh học pha trộn hương vị để tạo loại bia ngon nhất, Trung Tâm có phòng thí nghiệm tập trung nghiên cứu vấn đề liên quan đến lúa mạch việc pha chế bia để cung cấp thông tin cho Molson Coors Các hoạt động bao gồm nghiên cứu di truyền học, vi sinh công nghệ sinh học vào nghiên cứu thành phần chất lượng lúa mạch với mong muốn cải tiến hương vị tốt cho sản phẩm Tiêu chuẩn Đánh giá nguồn lực Nguồn lực vật chất Đáng giá Có Vì giúp MC xây dựng mạng lưới phân phối sản xuất hiệu quả, tiết kiệm chi phí, đáp ứng nhu cầu khách hàng hàng hóa cách nhanh chóng Hệ thống nhà xưởng phân bố rộng khắp giúp Molson Coors đạt tính kinh tế địa điểm, đồng thời họ cung cấp cho khách hàng sản phẩm cách nhanh Nguồn cung nguyên liệu ổn định làm cho công ty lo lắng nhiều đầu vào mà nguồn nguyên liệu có nhiều biến động thị trường giới Đảm bảo nguồn đầu vào chất lượng, sẵn có, an toàn kiểm soát vấn đề biến 109 Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh động nhu cầu tăng giá nguyên vật liệu Hiếm Không Đa số đối thủ ngành có nguồn lực vật chất mạnh mẽ, hệ thống phân phối nguyên vật liệu SX yếu tố quan trọng với ngành sản xuất bia nên hấu công ty nỗ lực có Dễ bắt Không chước Nếu có nguồn lực tiền bạc khả đầu tư đa số đối thủ bắt chước theo Không thể Không thay Nguồn lực vật chất nguồn lực hữu hình, dễ nhận diện tất nhiên có khả bị thay Như vậy, nguồn lực giúp công ty tạo lợi cạnh tranh bình đẳng với đối thủ Đánh giá nguồn nhân lực Đáng giá: Có Con người nguồn lực quan trọng tất tổ chức, đáng giá người người trực tiếp tạo thương hiệu bia tuyệt vời Họ người nỗ lực đáp ứng nhu cầu khách hàng nhiệm vụ thiết yếu mình, sáng tạo sản phẩm hương vị bia tốt nhất, phù hợp cho khách hàng, tập trung đáp ứng khách hàng vượt trội để trạnh tranh lại với đối thủ Nhờ đội ngũ chất lượng cao mà sản phẩm công ty khách hàng đánh giá cao giá trị đáp ứng tốt Đây lợi lớn cho công ty Hiếm Không Đa số công ty nỗ lực xây dựng văn hóa tổ chức lành mạnh, làm hài lòng nhân viên để đem lại hiệu suất cao công việc Dễ bắt Không chước Các đối thủ dễ dàng bắt chước chiến lược nguồn nhân lực công ty chiến lược thu hút nguồn lực, đầu tư phát triển người… Không thể Có thay Nguồn lực người vô hình , tổ chức xây dựng nét văn hóa riêng, khó nhận diện nên 110 Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh khó thay Như nguồn lực nhân giúp công ty tạo khả mang lại lợi cạnh tranh tạm thời cho MC Đánh giá nguồn sáng kiến Đáng giá Có Nó giúp công ty tạo sản phẩm đáp ứng khách hàng vượt trội cải tiến mẻ, tạo khác biệt sản phẩm để cạnh tranh với chi phí thấp hãng bia khác Liên tục cải tiến sản phẩm làm cho Molson Coors ngày đáp ứng đa dạng cho nhu cầu khách hàng, từ gia tăng lòng trung thành với khách hàng đồng thời giúp công ty cạnh tranh mạnh mẽ với đối thủ bảo vệ thị phần thị trường Hiếm Có Để có sáng kiến, tiến thành công khách hàng đón nhận đòi hỏi công ty phải có đội ngũ nhân viên hiểu khách hàng, thông minh, sáng tạo có tình yêu bia Điều thật khó khăn lớn đối thủ ngành Ý tưởng sáng tạo vô tận giống nhau, Molson coors xây dựng cho khả cải tiến liên tục mà không đối thủ theo kịp Dễ bắt Có chước Vì đối thủ cần phải đầu tư nhiều vào nguồn lực, nghiên cứu phát triển, nghiên cứu thị trường, văn hóa làm việc sáng tạo người tổ chức Không thể Có thay Đây nguồn lực vô hình, khó bắt chước nên có khó để thay Đây nguồn lực tạo lợi cạnh tranh lâu dài cho Molson Coors Khả tiềm tàng Từ nguồn lực đáng giá trên, đưa khả tiềm tàng Molson Coors sau: 1, Khả cải tiến sản phẩm 111 Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh Khả cải tiến khả làm mình, tạo khác biệt, thay đổi liên tục để cung cấp giá trị tốt cho khách hàng Nó giúp Molson Coors cạnh tranh lại với đối thủ lớn toàn cầu mà ngành bia dần bão hòa, sản phẩm thay đa dạng giá rẻ Khách hàng dễ dàng chuyển sang sử dụng bia hãng bia khác có mức giá rẻ Hương vị bia giống tất sản phẩm, yếu tố để giữ chân khách hàng giá, chất lượng khác biệt sản phẩm yếu tố quan trọng Dù có nhiều hãng bia mạnh khác tồn công ty lại có danh tiếng Molson Coors Molson coors gắn hình ảnh với sản phẩm với đổi mới, sáng tạo thương hiệu bia tuyệt vời Để làm điều này, công ty phải có nỗ lực việc cải tiến qui trình SX, đóng gói, công nghệ ủ bia , tìm nguyên liệu đầu vào giá rẻ chất lượng,….Tuy nhiên, thị trường nay, hãng bia cạnh tranh ngày gay gắt, người tiêu dùng ngày bị thu hút vào yếu tố khác biệt bia ngon giá rẻ, thế, Molson coors đầu tư nhiều vào hoạt động nghiên cứu phát triển để nhanh chóng bắt kịp xu hướng tiêu dùng thay đổi công nghệ để đáp ứng nhu cầu khách hàng Molson Coors mạnh mẽ tập trung vào việc đổi nhiều năm cung cấp 100 triệu USD lợi nhuận gộp tăng cho công ty ba năm qua.( 2008, 2009, 2010) Với công nghệ có được, Molson cho sản phẩm mới, dựa hương vị mạch nha độ alcoholic thấp Ngoài ra, hương vị bia chế tạo thêm nhiều hương vị mới, đặc biệt là, bạn yên tâm lái xe nhà, không say xỉn mà ly bia bạn uống “chất” Một điều Molson Coors tự hào cống hiến họ cho đổi mới, quan tâm đặc biệt đến phụ nữ sản phẩm bia tươi mát,và có hàm lượng calo thấp Giám đốc chuỗi cung ứng toàn cầu Molosn coors cho biết : "Chúng luôn đổi mới, thực làm khác biệt so với nhà sản xuất bia khác nhà sản xuất bia thực biết làm để đổi mới." Theo tuyên bố công ty Chủ tịch Giám đốc điều hành Peter Swinburn Molson Coors cho biết: "Thông qua đổi mới, tạo hứng thú 112 Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh quan tâm người tiêu dùng đến sản phẩm, xây dựng thương hiệu phù hợp lòng trung thành, kết nối người tiêu dùng với thương hiệu phát triển kinh doanh công ty Đối mới, sáng tạo tảng lợi cạnh tranh chúng tôi." 2, Khả sở hữu kiểm soát nguồn nguyên vật liệu Trong ngành SX bia nguồn nguyên liệu đầu vào quan trọng Khả giúp Molson Coors chủ động việc cung cấp nguyên liệu cho sản xuất Hiện nay, tình hình sản xuất lúa mạch khả quan hơn, lượng cung lúa mạch nhiều biến động, sản lượng giảm thời tiết khách nghiệt, mùa, kinh tế biến động, giá nguyên vật liệu tăng cao….rất thiếu nguồn cung nguyên liệu công ty sx bia khả kiểm soát nguồn cung đầu vào Một yếu tố để đảm bảo sản phẩm chất lượng nguồn cung nguyên vật liệu phải đáp ứng đầy đủ kịp thời Tại địa phương mà MC hoạt động, công ty có nhà cung cấp trung thành sẵn sàng cung ứng có nhu cầu Molson Coors nhà sản xuất bia mà 80% lúa mạch mà họ sử dụng họ tự trồng Năm 2008, Molson Coors liên minh với Frontier Agriculture_ nhóm thương gia ngũ cốc Anh, thành lập Tập đoàn Molson Coors người trồng (MCGG), để đảm bảo nguồn cung cấp thường xuyên đảm bảo chất lượng hàng đầu cho lúa mạch Nhóm khoảng 75 thành viên cung cấp gần 20.000 lúa mạch cho Molson Coors năm Công ty thiết lập mối quan hệ lâu dài với nông dân địa phương để bảo đảm tính an toàn, sẵn có chất lượng nguồn nguyên liệu cung ứng Công ty tăng cường hợp tác với nhà cung cấp nguyên liệu địa phương để tạo bền vững chuỗi cung cấp Công ty cần nguồn nguyên vật liệu chất lượng cao với chi phí thấp Vì thế, mua sắm nguyên vật liệu, Molson coors phấn đấu để kết hợp lợi tìm nguồn cung ứng quy mô toàn cầu với thừa nhận việc sử dụng nhà cung cấp địa phương có lợi cho hoạt động kinh doanh Tìm nguồn cung ứng địa phương thường hiệu so với nhập nguyên liệu, công ty khuyến khích doanh nghiệp chuỗi cung cấp công ty góp phần vào việc phát triển kinh tế địa phương nơi công ty làm việc 113 Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh MC quản lí hiệu việc sản xuất chế tạo, tái chế bao bì cho vỏ lon nhôm chai thủy tinh, hợp tác độc quyền với công ty thiết kế bao bì in nhãn chai Inland Label & Marketing Services, LCR / Hallcrest để đảm bảo bao bì sản phẩm độc đáo 3, Khả tổ chức mạng lưới phân phối hiệu Nhờ có nguồn tài vững mạnh, Molson Coors xây dựng cho hệ thống mạng lưới phân phối rộng khắp thị trường mà hoạt động Bia mặt hàng tiêu dùng thiết yếu, vậy, mạng lưới phân phối rộng rãi, sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh chóng thuận tiện Sự có mặt sản phẩm kênh phân phối phổ biến siêu thị, nhà hàng, quán bar…giúp Molson Coors đưa tên tuổi, thương hiệu đến khách hàng dễ dàng Ngoài ra, để nhanh chóng thâm nhập vào thị trường lớn, MC tiến hành mua lại hay kiểm soát, liên doanh với số công ty bia địa phương để tận dụng mạng lưới phân phối họ vừa tiết kiệm chi phí vừa tìm hiểu thị hiếu khách hàng Sản phẩm Coors Light có sẵn khoảng 25 quốc gia, bao gồm Mexico , Panama , Ireland , Trung Quốc Molson Coors tiếp thị 65 nhãn hiệu bia 40 quốc gia khắp giới Họ quảng cáo thương hiệu khác thông qua nhiều cách khác phương tiện truyền thông in ấn, đa phương tiện, chương trình, chiến dịch tài trợ thể thao thị trường Anh, Canada để tăng doanh số bán sản phẩm Năng lực cốt lõi TIÊU Đánh giá khả CHUẨN Khả cải tiến sản phẩm Đáng giá Có Vì giúp công ty gây dựng danh tiếng “ chất lượng đổi mới” mà cam kết với khách hàng, giúp công ty cạnh tranh lại với sản phẩm bia đa dạng thị trường, thu hút khách hàng từ đối thủ với sản phẩm đặc biệt 114 Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh Tiết kiệm chi phí nghiên cứu tiếp cận công nghệ mới, Tạo cho người tiêu dùng cảm giác thích thú lạ tiêu dùng sản phẩm tạo phù hợp hương vị vùng miền, đáp ứng nhu cầu thay đổi khách hàng… Dù có nhiều hãng bia mạnh khác tồn công ty lại có khả thiết kế sản phẩm độc đáo, đa dạng, liên tục đổi cập nhập xu hướng uống bia giới Molson Coors Molson coors gắn hình ảnh với sản phẩm Hiếm Có với đổi mới, sáng tạo thương hiệu bia tuyệt vời Để có khả này, công ty phải đầu tư vào tổ hợp nhiều hoạt động marketing, định vị, quảng bá hình ảnh, nghiên cứu phát triển, hoạt động phi lợi nhuận, văn hóa công ty, chiến lược nhân sự… Việc thiết kế sản phẩm độc đáo, bao bì, chai nhãn Molson coors cam kết với đối tác cách độc quyền để tránh chép Dễ bắt chước Sản phẩm độc đáo, phục vụ cho nhu cầu riêng biệt, Có vị vùng miền khác nhau, kết hợp quảng cáo định vị thương hiệu giúp cho khách hàng ghi nhớ sản phẩm công ty Việc bắt chước hay thực thi lại bước công ty khó thực hiện đối thủ cạnh tranh tạo những nét mang sắc riêng dấu ấn của thương hiệu Molson Coors không ngừng học hỏi từ người Không thể thay uống bia giới hài lòng họ luôn động lực Có lớn đằng sau đổi công ty Khả cải tiến sản phẩm tích hợp từ nguồn lực vô nguồn nhân nguồn sáng kiến….nó khó nhận diện thay Kết luận Đây Khả tạo lợi cạnh tranh bền vững Molson coors Khả sở hữu kiểm soát nguồn nguyên vật liệu 115 Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh Khả giúp MC kiểm soát tốt nguồn nguyên vật liệu đầu vào giúp tiết kiệm chi phí, cung cấp sản phẩm có chất lượng tốt với mức giá phải chăng, cắt giảm hao hụt đáng kể Đáng giá Có trình dịch chuyển sản phẩm đến tay người tiêu dùng cuối cùng…đồng thời giúp MC trì chất lượng sản phẩm tốt, giảm rủi ro về sự biến động nhu cầu( sự thiếu hụt) đảm bảo tiêu chuẩn về môi trường… Rất đối thủ có khả sở hữu kiểm soát chuỗi cung ứng nguyên vật liệu chặt chẽ việc thiết lập trì mối quan hệ với nhà cung cấp phải dựa Hiếm Có danh tiếng, uy tín trách nhiệm cao trải qua 200 năm hình thành, MC sáp nhập từ công ty bia Hoa Kỳ Canada, tận dụng nguồn lực từ hai bên để đem lại lợi ích tối đa việc kiểm soát nguồn cung đầu vào chất lượng tránh tình trạng khan nguồn nguyên vật liệu… Đối với công ty ngành bia, nguyên liệu đầu vào phần quan trọng chuỗi giá trị mà họ cung cấp cho khách hàng, quản lý tốt khâu này, sản phẩm tạo nhiều giá Dễ bắt chước Không trị cho khách hàng với chất lượng tốt chi phí thấp nhất, Đó mục tiêu hàng đầu mà công ty ngành phấn đấu đạt được, tất nhiên đối thủ lớn toàn cầu có khả xây dựng lâu bền với đối tác , nhà cung ứng để sở hữu kiểm soát chuỗi cung ứng hiệu quả… Nguyên vật liệu cung cấp cho sản xuất từ nhiều nguồn, nhiều khu vực….Các công ty ngành nỗ lực làm việc Không thể thay Không hiệu với nhà cung cấp để có nguồn đầu vào chất lượng từ nhiều giải pháp tự mở trang trại lúa mạch, mua từ nông dân địa phương, từ nhà cung cấp….nên khả dễ bị thay Kết luận Khả tạo lợi cạnh tranh tạm thời 116 Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh Khả tổ chức mạng lưới phân phối hiệu Đây khả đáng giá với công ty nhờ có hệ thống cửa hàng phân phối rộng rãi, đại lý bán buôn, bán lẻ….thì MC đưa sản phẩm tới người tiêu dùng cuối cách nhanh chóng kịp thời Giúp thúc đẩy trình thâm nhập vào thị trường dễ dàng Đồng thời, việc có hệ thống phân phối hiệu Đáng giá Có giúp MC tiếp xúc nhanh và có điều kiện tìm hiểu những sản phẩm mới Giúp khách hàng dễ dàng phản ánh giá trị cảm nhận với công ty và những mong muốn thay đổi hay đề xuất thông qua đội ngũ bán háng đực biệt giúp hỗ trợ kiểm soát khách hàng đủ tuổi theo quy định phép sử dụng bia rượu, hạn chế tình trạng uống bia rượu trái pháp luật Hầu hết đối thủ ngành sở hữu mạng lưới phân 2.Hiếm Không phối rộng rãi hoạt động hiệu nên khả có Dễ bắt chước Không thể thay Kết luận Đây khả mà hầu hết công ty ngành có Không thể có họ sở hữu nguồn lực tài vững mạnh mở rộng quy mô hệ thống phân phối rộng khắp Có nhiều cách thức phân phối kênh phân phối để đưa Không sản phẩm tới tay người tiêu dùng dễ bị thay khả tương tự Khả tạo lợi cạnh tranh bình đẳng Bằng việc phân tích lợi cạnh tranh bền vững dựa tiêu chí: đáng giá, hiếm, thay khó bắt chước, nhóm công ty nhận thấy lực cốt lõi tạo nên lợi cạnh tranh bền vững công ty là: Khả cải tiến sản phẩm 117 Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh Lợi tạo khác biệt thông qua việc tập trung vào chất lượng, đổi sáng tạo thương hiệu phù hợp với người tiêu dùng_ phần sứ mệnh công ty tuyên bố bên 118 ... Cán Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm GVHD: TS Nguyễn Thanh c Nhân viên: 19.000 ( năm 2010) d Trang web: www.molsoncoors.com e Các công ty Molson Molson Coors Brewing Co (Anh), Ltd Miller Coors. .. MOON CARLING COBRA COORS LIGHT KEYSTONE LIGHT MGD 64 MILLER HIGH LIFE MILLER LITE MOLSON CANADIAN MOLSON DRY MOLSON EXPORT MOLSON M RICKARD'S RED STAROPRAMEN Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm... 114 .END Quản trị chiến lược (QTCL3_1) Liêm A I GVHD: TS Nguyễn Thanh PHÂN TÍCH SỨ MỆNH VÀ VIỄN CẢNH GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ MOLSON COORS Mô tả, hình dung Molson Coors Brewing Company,
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị chiến lược molson coors, Quản trị chiến lược molson coors, Quản trị chiến lược molson coors

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay