ĐỒ án tốt NGHIỆP đại học THỦY lợi THIẾT kế hồ TRAC cô TỈNH NINH THUẬN

110 111 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 11:51

1.1.Vị trí công trình.Dự án hồ chứa nước Trà Co thuộc 2 xã Phước Tân và Phước Tiến Huyện Bác Ái Tỉnh Ninh Thuận : Phía Bắc của dự án giáp dãy núi cao của xã Phước Tân Phía Đông của dự án vùng lòng hồ giáp dãy núi cao của xã Phước Tiến, khu tưới giáp suối Trà Co. Phía tây và Phía nam của dự án giáp sông Cái.Toạ độ địa lý của vùng dự án: Từ 108o48’ đến 108o50’ Kinh độ Đông. Từ 11o13’ đến 11o15’ Vĩ độ Bắc.1.2. Nhiệm vụ công trình.Hệ thống thuỷ lợi hồ chứa nước Trà Co tưới tự chảy cho 942 ha đất, góp phần cắt giảm lũ cho vùng hạ lưu suối Trà Co và vùng hạ lưu sông Cái Phan Rang, làm giảm thiệt hại về tài sản và con người cho các vùng này; Việc đầu tư xây dựng hệ thống thuỷ lợi hồ chứa nước Trà Co còn có tác dụng cải tạo môi trường sinh thái ở vùng khô hạn, góp phần phát triển sản xuất, cải thiện các vấn đề xã hội.1.3. Quy mô kết cấu các hạng mục công trình. Đồ án tốt nghiệp Trang TkTC: Hồ chứa nước Trà Co CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG 1.1 Vị trí cơng trình Dự án hồ chứa nước Trà Co thuộc xã Phước Tân Phước Tiến - Huyện Bác Ái - Tỉnh Ninh Thuận : - Phía Bắc dự án giáp dãy núi cao xã Phước Tân - Phía Đơng dự án vùng lòng hồ giáp dãy núi cao xã Phước Tiến, khu tưới giáp suối Trà Co - Phía tây Phía nam dự án giáp sơng Cái Toạ độ địa lý vùng dự án: - Từ 108o48’ đến 108o50’ Kinh độ Đơng - Từ 11o13’ đến 11o15’ Vĩ độ Bắc 1.2 Nhiệm vụ cơng trình Hệ thống thuỷ lợi hồ chứa nước Trà Co tưới tự chảy cho 942 đất, góp phần cắt giảm lũ cho vùng hạ lưu suối Trà Co vùng hạ lưu sơng Cái Phan Rang, làm giảm thiệt hại tài sản người cho vùng này; Việc đầu tư xây dựng hệ thống thuỷ lợi hồ chứa nước Trà Co tác dụng cải tạo mơi trường sinh thái vùng khơ hạn, góp phần phát triển sản xuất, cải thiện vấn đề xã hội 1.3 Quy mơ kết cấu hạng mục cơng trình Cụm cơng trình đầu mối bao gồm: Hồ chứa, đập đất ( bao gồm đập đập phụ), cống xả sâu, tràn xả lũ, cống lấy nước TT Hạng mục I Hồ chứa Diện tích lưu vực Tổng lượng dòng chảy đến (75%) Lưu lượng bình qn dòng chảy đến (75%) Mực nước chết (MNC) Dung tích chết (Vc) Mực nước dâng bình thường (MNDBT) Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Đơn vị Giá trị Km² 94 10 m³ 42.246 m³/s 1.34 m 149.9 106m³ 1.300 m 158.47 Ghi Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp TT Trang Hạng mục TkTC: Hồ chứa nước Trà Co Đơn vị Giá trị Dung tích hiệu dụng (Vhi) 10 m³ 8.057 Dung tích tổng cộng (Vh) 10 m³ 9.357 Diện tích mặt hồ lơn Km² 1.355 m 160.77 10 Mực nước dâng gia cường (MNDGC) 11 Cấp cơng trình II Ghi III Đập đất Cao trình đỉnh đập m 163 Chiều dài đập m 158,5 Chiều cao đập lớn (Hmax) m 23.5 Bề rộng đỉnh đập m 5,0 Hệ số mái thượng lưu Hệ số mái hạ lưu Thiết bị nước thân đập Lăng trụ Thiết bị chống thấm cho Khoan Thiết bị bảo vệ mái thượng lưu Đá lát khan 3, 3.5 2.75, 3.0 III Tràn xả lũ Hình thức tràn Cao trình ngưỡng tràn m 151,86 Bề rộng tràn (3 cửa x 7m) m 21 Cột nước tràn Hmax (1%) m 8,3 Lưu lượng xả Qmax (1%) m³/s 734,0 Tổng chiều dài đường tháo m Hình thức tiêu Chiều dài kênh tháo hạ lưu IV Cống dẫn dòng (xả sâu) Số lượng cống Loại cống Chiều dài cống Cửa van m 148,5 Mũi phun 40 m Hộp BTCT M200 160 m Khẩu diện cống (BxH) Hình thức lấy nước Chiều dày t m 0,5 Cao trình đáy cống m 136,55 V Cống lấy nước Số lượng cống Sinh viên: Nguyễn Thị Dung 2,2x2,2 Tháp van Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp TT Trang Hạng mục TkTC: Hồ chứa nước Trà Co Đơn vị Giá trị m³/s Lưu lượng thiết kế Qtk Loại cống Cao trình ngưỡng cống m 148,57 Khẩu diện cống (BxH) m 1,2x1,6 Chiều dài cống Hình thức lấy nước m Ghi 1,85 Hộp BTCT 65,5 Tháp van 1.4 Điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng cơng trình 1.4.1 Điều kiện địa hình Đặc điểm địa hình vùng tuyến cơng trình: - Hồ chứa nước Trà Co nằm dãy núi cao, Phía Đơng dãy núi Tiacmong, núi Yabơ, Núi Mavơ, núi Ya biơ (+1.220m), phía Tây dãy núi đá đen, núi Fgiagog, Núi A sai, phía Bắc dãy núi Tha Ninh (+1.020m), Tara Nhin núi Ma rai (+1.636m), núi Mavia - Địa hình lòng hồ vùng lòng chảo, mở rộng phía hạ lưu, phía thượng lưu nhỏ dần Suối nằm sát hai dãy núi cao Vùng lòng hồ ba n ngựa cao trình thấp, n thấp cao trình +152,4m, nên ngồi đập phải xây dựng thêm ba đập phụ nhỏ 1.4.2 Điều kiện khí hậu, thủy văn đặc trưng dòng chảy 1.4.2.1 Đặc điểm khí hậu Khí hậu vùng dự án nằm khu vực nhiệt đới gió mùa, lượng mưa bình qn nhỏ lưu vực vào khoảng 1.500 mm Biến trình mưa hàng năm chia làm hai mùa rõ rệt: mùa khơ mùa mưa Mùa khơ tháng đến tháng 8, thời kỳ vào tháng 5, xuất trận mưa lớn gây nên lũ gọi lũ tiểu mãn Mùa mưa tháng đến tháng 12 Tuy tháng mùa mưa lượng mưa chiếm từ 70% đến 80% lượng mưa năm; lượng mưa lớn tập trung nhiều vào hai tháng 10 11 Lượng mưa lớn cường độ mạnh dễ gây nên lũ lớn thơng thường lũ lớn thường xảy nhiều vào tháng: 10 tháng 11 1.4.2.2 Các đặc trưng khí tượng Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp Trang TkTC: Hồ chứa nước Trà Co a Nhiệt độ: Lưu vực nghiên cứu thừa hưởng chế độ xạ mặt trời nhiệt đới cận xạ năm, ln ln dương biến động mang tính nhiệt đới rõ rệt Chênh lệch nhiệt độ tháng nóng nhiệt độ tháng nhỏ từ 5-6 0C Nhiệt độ trung bình ngày vượt 250C trừ số ngày chịu ảnh hưởng sâu gió mùa cực đới b Độ ẩm: Do hồn lưu quanh năm, gió hướng từ biển vào nên gặp khơng khí cực đới tín phong bắc bán cầu lượng nước khơng khí khơng nhỏ Độ ẩm ven biển ln đạt 70% Từ tháng đến tháng độ ẩm xấp xỉ 75% kết hiệu ứng Fơn Từ tháng đến tháng 10 độ ẩm tăng nhanh giảm dần từ tháng 11 đến tháng năm sau Độ ẩm khơng khí tương đối trung bình Độ ẩm tương đối lớn hàng tháng đạt tới Umax = 100% Bảng 1-1: Độ ẩm trung bình hàng năm Tháng W% 69 70 70 73 78 76 76 71 80 10 83 11 78 12 72 Năm 75 c Nắng: Thời kỳ nhiều nắng từ tháng 12 đến tháng năm sau Số nắng trung bình lớn 200 giờ/tháng, thời kỳ từ tháng đến tháng 11 số nắng trung bình từ 180 – 200 giờ/ tháng d Gió: Vùng dự án chịu ảnh hưởng chế độ gió mùa gồm hai mùa gió năm gió mùa đơng gió mùa hạ Vận tốc gió trung bình hàng tháng giao động từ 2m/s – 3m/s Từ tháng 10 đến tháng 12 : Ban ngày Ban đêm Từ tháng đến tháng : Ban ngày Ban đêm : gió Đơng Bắc : gió Tây Bắc : gió Đơng Nam : gió Tây Nam e.Bốc hơi: Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp Trang TkTC: Hồ chứa nước Trà Co Lượng bốc hàng năm 1656mm Biến trình bốc năm tn theo qui luật lớn mùa khơ, nhỏ mùa mưa Bảng 1-2: Bảng phân phối lượng bốc năm Tháng 10 11 12 Năm ∆Z(m) 151,1 151,4 183,5 156,4 134,1 134,6 161,2 181,6 96,7 78,3 93,9 132,2 1656 1.4.2.3 Các đặc trưng thủy văn, dòng chảy cơng trình đầu mối Từ điều kiện khí hậu sản sinh chế độ dòng chảy sơng thành hai mùa: mùa lũ, mùa kiệt rõ rệt Mùa lũ nguồn nước dư thừa thường sinh ngập úng, mùa kiệt nguồn nước cạn khơng đủ đáp ứng cho nhu cầu sản xuất sinh hoạt, gây nhiều khó khăn việc phát triển kinh tế quốc dân Suối Trà Co tính đến vị trí xây dựng đập chính, đặc trưng địa lý sau: - Diện tích lưu vực (đến đập chính) : 94 Km² - Chiều dài sơng : 20,5 Km - Độ dốc sơng : 10,7 0/00 - Lượng mưa bình qn nhiều năm lưu vực : 1.500mm Các đặc trưng thuỷ văn, nguồn nước suối Trà Co tính đến vị trí xây dựng hồ chứa sau: Bảng 1-3: Dòng chảy năm ứng với tần suất 10% Tháng 12 10 11 Q10% (m3/s) 1,87 0,88 1,87 0,33 0,34 0,51 1,64 0,55 0,77 1,67 5,12 15,1 58,164 27,372 22,084 10,264 10,575 15,863 51,011 17,107 23,95 51,944 159,25 469,67 W10% (m3) Bảng 1-4: Đặc trưng dòng chảy lũ Tần suất 0,5 Qp (m3/s) 431,2 324,2 294,7 256,3 10 208,4 Lũ tiểu mãn ứng với P=10%: Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp Trang TkTC: Hồ chứa nước Trà Co Q=31,87 (m /s) xuất vào tháng năm 1.4.3 Điều kiện địa chất, địa chất thủy văn 1.4.3.1 Địa chất tuyến đập a Đập chính: Tuyến đập dài khoảng 155m, qua lũng sơng hẹp, độ rộng lòng suối trung bình thay đổi từ 50 đến 100m, cao độ lòng suối thay đổi từ +142 đến +139 Hai vai đập phần nhơ sườn núi Địa tầng tuyến đập bao gồm tầng phủ đá gốc với lớp theo thứ tự từ xuống sau: + Tầng phủ: - Lớp 1a: Thành phần hỗn hợp cuội, sỏi, cát, đá tảng màu xám vàng Cuội sỏi chiếm 25-30% Lớp phân bố dọc theo lòng suối từ thượng lưu đến hạ lưu Chiều dày từ 4-5m - Lớp 2a: Đất sét nặng, sét lẫn dăm sạn, đá phiến serixit mềm bở, màu xám nâu, nâu đỏ Trạng thái dẻo cứng, kết cấu chặt vừa Lớp phân bố hai bên sườn tuyến đập Bên vai trái lớp chiều dày 4-5m, vai phải mỏng chiều dày 0,5-1m Nguồn gốc pha tàn tích khơng phân chia + Đá gốc: - Trong khu vực tuyến đập chính, đá gốc trầm tích gắn kết hệ tầng La Ngà, tuổi Jura Thành phần chủ yếu đá phiến serixit, màu xám, xám xanh, xám xanh thẫm Đá cấu tạo phân lớp mỏng, phân phiến, kiến trúc hạt mịn Đá gốc phân bố rộng rãi khu vực nghiên cứu, vai trái tuyến đập đá gốc phân bố độ sâu 4-5m, vai phải đá gốc phân bố độ sâu 0,5-1m lớp phủ pha tàn tích - Đá phong hố hồn tồn thành đất sét nặng, màu xám nâu, nâu đỏ lẫn nhiều dăm đá serixit mềm bở Trạng thái nửa cứng, kết cấu chặt vừa Đới đá phong hố mãnh liệt mạnh phân bố lớp pha tàn tích chủ yếu hai vai Chiều dày đới vai trái 6-7m, vai phải mỏng 0,5-1,5m - Đá phong hố vừa màu xám, xám xanh Đá nứt nẻ vừa, khe nứt lấp nhét sét oxít sắt màu vàng, vàng nâu, đá tương đối cứng Đới phong hố vừa phân bố hai bên vai đập lòng suối Ở lòng suối đới phong hố nằm Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp Trang TkTC: Hồ chứa nước Trà Co lớp cuội sỏi, chiều dày 2,5-3m Kết thí nghiệm địa chất thủy văn cho thấy đới lượng nước đơn vị q=0,025-0,032l/ph.m² - Đá phong hố nhẹ, tưới, màu xám, xám xanh, nứt nẻ ít, cứng Đới phân bố hai vai lòng suối đá phong hố vừa, lòng suối đới nằm sâu 7-8m Về mặt địa chất, lớp cuội sỏi lòng sơng đáy thềm tính thấm lớn gây nước qua đập, chiều dày nhỏ gần 4m nên cần bóc bỏ xây dựng đập Vai trái đập đặt lớp đới đá phong hố mãnh liệt nên cần ý mặt chống thấm Vai phải sau bóc bỏ lớp mỏng pha tàn tích (deQ) đới phong đá phong hố mãnh liệt, mạnh vai đập gối trượt tiếp lên đá gốc phong hố vừa, tương đối cứng Về khả thấm nước qua vai đập: Sau bóc bỏ lớp đất phong hố mãnh liệt, với chiều dày dự kiến 10-15cm cần xử lý chống thấm Bảng tiêu lý đất đập TT 10 11 12 Tên lớp Chỉ tiêu Thành phần hạt - Sét - Bụi - Cát - Sạn - Dăm Giới hạn Atterberg Giới hạn chảy Giới hạn lăn Chỉ số dẻo Độ đặc Độ ẩm thiên nhiên Dung trọng ướt γW Dung trọng khơ γK Tỷ trọng Độ lỗ rỗng Tỷ lệ lỗ rỗng Sinh viên: Nguyễn Thị Dung K.H Đ.vị Lớp 1a % 1.5 32.5 59.0 % WT WP WN B We(%) T/m³ T/m³ ∆ n (%) ε 26.7 Lớp 1b Lớp 1c Lớp 7.0 18.0 72.0 3.0 15.0 33.0 52.0 22.6 28.9 45.2 3.3 22.7 17.0 5.7 0.614 20.5 1.71 1.42 2.63 46.04 0.85 24.0 17.9 6.082 0.95 23.71 1.840 1.49 2.62 43.2 0.763 36.4 23.37 13.16 10.19 20.6 1.847 1.53 2.66 42.7 0.745 Lớp 2a Đá PH hồn tồn 12.5 9.5 32.3 45.7 19.5 26.0 47.8 6.7 14.8 2.00 1.74 2.68 35.01 0.540 37.65 24.69 12.96 -0.135 22.59 1.87 1.53 2.65 42.40 0.738 Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp 13 14 15 16 17 Độ bão hồ Lực dính C Góc ma sát Hệ số ép lún a Hệ số thấm K Trang G(%) Kg/cm² ϕ (độ) 0.00 26.0 63.2 0.06 12.0 0.023 2.10-2 5.10-4 Cm²/kg Cm/s TkTC: Hồ chứa nước Trà Co 81.8 73.8 0.105 0.158 14.0 13.0 0.02 0.03 2.108-5 5.104-5 73.45 0.10 15.0 0.028 3.10-4 80.76 0.16 14.00 0.022 3.10-4 b Đập phụ 1: Cơng trình đập phụ nằm khu vực n ngựa suối Rua đường mòn từ Maty suối Rua thấp Hai bên vai đập sườn núi tương đối thoải Phía thượng lưu hạ lưu tuyến đập phụ địa hình tương đối phẳng Cao độ đỉnh n ngựa +152m Địa tầng khu vực n ngựa đập phụ bao gồm tầng phủ đá gốc: + Tầng phủ: - Lớp 1c: Đất sét nhẹ, màu xám, xám đen lẫn hữu cơ, trạng thái dẻo mềm, kết cấu chặt Phân bố bề mặt thượng lưu đập phụ, chiều dày từ 1-1,5m - Lớp 2: đá sét nặng lẫn dăm sạn đá phiến mềm bở, màu xám nâu, nâu đỏ Trạng thái nửa cứng, kết cấu chặt vừa, chặt Lớp phân bố bề mặt lớp 1c, chiều dày từ 4-5m + Đá gốc: - Đá gốc đá phiến serixit, đá thuộc đới phong hố hồn tồn Đới đá phong hố mãnh liệt - mạnh thành đất sét nặng, màu xám nâu, nâu đỏ lẫn nhiều dăm sạn, đá phiến serixit mềm bở, trạng thái nửa cứng, kết cấu chặt vừa Đới đá phong hố mãnh liệt, mạnh phân bố lớp pha tàn tích hai bên đập phụ c Đập phụ 2: Tuyến đập phụ nằm khu vực n ngựa đường mòn từ Maty suối Vơ Hai bên vai đập sườn núi tương đối thoải, phía thượng lưu hạ lưu tuyến đập tương đối thoải Cao độ đỉnh n ngựa +154m Địa tầng khu vực đập phụ gồm tầng phủ đá gốc: + Tầng phủ: Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp Trang TkTC: Hồ chứa nước Trà Co - Lớp 2: Đất sét nặng lẫn dăm sạn đá phiến mềm bở, màu xám nâu, nâu đỏ Trạng thái nửa cứng kết cấu chặt vừa, chặt Lớp phân bố bề mặt sườn núi hai vai phía thượng, hạ lưu đập, chiều dày từ 1-2m + Đá gốc: - Đá gốc đá phiến Serixits mềm bở đá thuộc đới phong hố hồn tồn Đới đá phong hố mãnh liệt, mạnh thành đất sét nặng, màu xám nâu, nâu đỏ lẫn nhiều dăm sạn, đá phiến serixit mềm bở, trạng thái nửa cứng, kết cấu chặt vừa Đới đá phong hố mãnh liệt, mạnh lộ hai bên sườn núi vai đập, phân bố lớp pha tàn tích đỉnh n ngựa phía thượng hạ lưu tim tuyến d Đập phụ 3: Tuyến đập phụ nằm khu vực n ngựa đường mòn từ Maty suối Vơ Hai bên vai đập sườn núi tương đối thoải Phía hạ lưu vai trái vết sạt nhỏ cách tim tuyến khoảng cách 40m phía hạ lưu Vết sạt phát triển lớp phủ pha tàn tích, chân vết sạt cắt vào đá gốc đá phiến serixit phong hố mãnh liệt, mạnh mềm yếu Kích thước vết sạt khoảng 2,5-3m, góc sạt gần dựng đứng Địa tầng khu vực đập phụ bao gồm tầng phủ đá gốc: + Tầng phủ: - Lớp 1b : Đất cát, sét, trạng thái dẻo mềm, kết cấu chặt vừa Lớp phân bố dọc khe suối, chiều dày 0,5 - 1,0m - Lớp 2: Đất sét nặng, trạng thái nửa cứng, kết cấu chặt vừa, chặt Phân bố bề mặt sườn núi hai vai phía thượng hạ lưu đập, chiều dày từ 1,5 - 2,5m - Lớp 2a: Đất sét nhẹ, trạng thái nửa cứng, kết cấu chặt vừa, chặt Phân bố bề mặt sườn núi hai vai phía thượng, hạ lưu đập, chiều dày từ 2,0 - 2,5m + Đá gốc: - Đá gốc đá phiến Serixits, đá thuộc đới phong hố hồn tồn Đới đá phong hố mãnh liệt, mạnh thành đất sét nặng, màu xám nâu, nâu đỏ lẫn nhiều dăm sạn, đá phiến serixit mềm bở, trạng thái nửa cứng, kết cấu chặt vừa Đới đá phong hố mãnh liệt, mạnh lộ hai bên sườn núi vai đập, phân bố lớp pha tàn tích đỉnh n ngựa phía thượng hạ lưu tim tuyến Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp Trang 10 TkTC: Hồ chứa nước Trà Co 1.4.3.2 Địa chất thuỷ văn Nhìn chung khu vực nước ngầm nghèo nàn, chủ yếu nước tầng bồi tích đá gốc nứt nẻ 1.4.4 Điều kiện dân sinh kinh tế Dự án hồ chứa nước Trà Co xây dựng địa bàn xã Phước Tân Phước Tiến, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận Dân cư sống vùng dự án phần lớn dân tộc Rắclây sống chủ yếu nghề làm rẫy, ruộng canh tác thềm bậc I, II dọc sơng thiếu nước, mùa màng bấp bênh, phụ thuộc hồn tồn vào thiên nhiên Tập trung đơng dân vùng xã Phước Tiến số hộ dân thơn Đá Trắng, MaTy xã Phước Tân Nghề nghiệp làm ruộng, rẫy nghề khai thác nứa gỗ Nói chung đời sống kinh tế khó khăn, đời sống văn hố thấp, Ngồi phận nhỏ người kinh sống rải rác rác trục giao thơng, làm thủ cơng bn bán nhỏ 1.5 Điều kiện giao thơng - Đường từ Phan Rang đến thị trấn Ninh Sơn dài 30km, đường cấp III - Đường từ thị trấn Ninh Sơn đến thơn Trà Co dài 12km thuộc quốc lộ 27B (Ninh Sơn - Cam Ranh), đường cấp III - Đường từ thơn Trà Co đến vị trí đập đường đất dài 4km, đường cấp V - Nói chung điều kiện giao thơng đến vị trí cơng trình đầu mối thuận lợi Khi thi cơng cần làm thêm đường nội cơng trường để vận chuyển đất vật liệu xây dựng khác 1.6 Nguồn cung cấp vật liệu, điện, nước - Điện: Khu vực cơng trình đường điện 35KV chạy qua, thuận tiện cho việc cấp điện để vận hành cửa van đường tràn cống lấy nước sau Trong giai đoạn thi cơng, xây trước trạm hạ để cấp điện cho cơng trường Ở điểm thi cơng lẻ, dùng điện từ máy nổ - Nước dùng cho thi cơng sinh hoạt: sử dụng nước sơng Trà Co giếng đào 1.7 Điều kiện cung cấp vật tư, thiết bị, nhân lực Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp + Chi phí máy thi công TT I II III IV DIỄN GIẢI Chi phí trực tiếp Chi phí vật liệu Chi phí nhân công Chi phí máy thi công Trực tiếp phí khác Cộng chi phí trực tiếp Chi phí chung Giá thành dự toán xây dựng Thu nhập chòu thuế tính trước Giá trò dự toán xây dựng trước thuế Thuế giá trò gia tăng Giá trò dự toán xây dựng sau thuế Chi phí xây dựng nhà tạm CHI PHÍ XÂY DỰNG Trang 96 C1 TkTC: Hồ chứa nước Trà Co 2.420.898.718 CÁCH TÍNH Avl B1 x 1,2857 x 1,062 x 1,18 C1 x 1,05 1,50 % x (VL + NC + MTC) VL + NC + M + TT 5,50 % x T T+C 5,50 % x (T + C) (T + C + TL) 10% x G G + GTGT 1% x G x 1,10 KÝ HIỆU THÀNH TIỀN VL NC M TT T C Z TL G GTGT Gxdcpt Gxdlt Gxd 22.013.022.036 18.003.665.684 2.541.943.654 638.379.471 43.197.010.845 2.375.835.596 45.572.846.441 2.506.506.554 48.079.352.995 4.807.935.299 52.887.288.294 528.872.883 53.416.161.177 (Bằng chữ: Năm mươi ba tỷ, bốn trăm mười sáu triệu, trăm sáu mươi mốt nghìn, trăm bảy mươi bảy đồng) Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp Trang 97 TKTC: Hồ chứa nước Trà Co BẢNG KHỐI LƯNG DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH : HỒ CHỨA NƯỚC TRÀ CO HẠNG MỤC : ĐẬP CHÍNH, ĐẬP PHỤ 1, 2, + CỐNG XẢ SÂU (DẪN DÒNG) + CỐNG LẤY NƯ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG : XÃ PHƯỚC TÂN, PHƯỚC TIẾN - HUYỆN BÁC ÁI - TỈNH NIN SỐ MÃ HIỆU TÊN ĐƠN TT ĐỊNH MỨC CÔNG VIỆC VỊ 10 11 12 13 14 15 16 17 AB.24142 AB.63131 AB.63133 AL.17111 TT AK.96131 AK.96110 AE.12110 AF.12113 AF.15313 AF.15413 AB.11312 AB.13113 AE.16215 BB.19306 AL.53411 AK.21235 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 AF.12113 AF.11111 AE.16215 AF.81311 BB.14303 AL.41330 AK.94231 AF.61120 AB.11322 AB.12114 AB.13111 TT TT TT 32 33 34 AF.11314 AF.61120 AF.81311 35 AE.16215 36 AF.11111 ĐẬP CHÍNH + ĐẬP PHỤ 1, 2, Đào móng đập Đắp đập máy đầm 25T Bóc phong hóa bãi vật liệu Trồng cỏ bảo vệ hạ lưu Rải đất trồng cỏ Làm tầng lọc đá dăm1x2 Làm tầng lọc cát Xếp đá bảo vệ, thoát nước thượng hạ lưu Bê tông tường chắn sóng đá 1x2 mác 200 Bê tông mái đập đá 1x2 mác 200 Bê tông mặt đập đá 1x2 mác 200 Đào móng xây tường, rãnh thoát nước Đắp đất sau xây tường, rãnh thoát nước Xây tường, rãnh thoát nước đá chẻ M100 Ống thoát nước đỉnh đập D60 Khoan vữa màng chống thấm Trát tường chắn sóng vữa mác 100 CỐNG XẢ SÂU (DẪN DÒNG)+ CỐNG LẤY NƯỚC Bê tông đá 1x2 mác 200 Bê tông lót móng, đá 4x6 mác 100 Xây đá chẻ 15x20x25 vữa xi măng mác 100 SXLD, tháo dỡ ván khuôn Lắp đặt ống thép tráng kẽm đ.kính ống 40mm Làm khớp nối đồng, kiểu III Quét nhựa bi tum Sản xuất lắp dựng cốt thép Đào móng đất Bóc đá móng Đắp đất móng Cửa van Lưới chắn rác Máy đóng mở TRÀN XẢ LŨ Bê tông đá 1x2 mác 250 Sản xuất lắp dựng cốt thép SXLD, tháo dỡ ván khuôn Xây tường đá chẻ 15x20x25 vữa xi măng mác 100 Bê tông lót móng, đá 4x6 mác 100 Sinh viên: Lớp: k1 Lâm Đồng KHỐI LƯNG ĐƠN GIÁ VẬT LIỆU NH.CÔNG MÁY TC 100M3 100M3 100M3 100M2 M3 100M3 100M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 M3 100M 100M M2 740,517 2.686,058 879,320 141,240 31.197,000 84,560 170,710 6.387,000 370,000 2.580,000 1.305,000 2.264,000 435,000 1.782,000 1,870 42,500 1.687,500 M3 M3 M3 100M2 100M Mét M2 Tấn M3 M3 M3 2.759,000 137,000 236,000 11,652 1,344 38,400 60,400 20,180 31.484,000 4.895,000 17.047,000 2,000 2,000 1,000 491.303 225.786 228.867 2.975.736 3.276.328 227.159 24.566 7.815.568 151.788 55.847 61.544 1.276.324 1.330.820 390.524 20.039 355.593 34.610 149.230 22.024 M3 Tấn 100M2 13.480,000 538,257 72,346 429.701 7.815.568 2.975.736 62.140 355.593 1.276.324 12.445 154.687 M3 250,000 228.867 61.544 2.069 M3 986,000 225.786 55.847 12.445 12.810.000 3.930.000 63.660 491.303 380.238 424.004 228.867 1.616.162 2.136.250 7.967 25.564 58.207 58.207 328.778 361.989 200.326 344.478 338.229 230.861 51.164 151.788 128.643 83.618 32.250 27.530 61.544 898.983 3.922.604 10.108 480.986 431.863 17.632 17.632 23.601 2.069 23.398 18.622.029 181 17.632 12.445 2.069 2.632 154.687 Đồ án tốt nghiệp 37 AB.11322 Đào móng 38 39 40 41 42 43 AB.13111 AK.96131 AK.96110 AL.15121 TT TT Đắp đất móng công trình Làm tầng lọc đá dăm1x2 Làm tầng lọc cát Làm thả rọ đá nước, loại rọ 2x1x0,5m Cửa van Máy đóng mở Trang 98 M3 TỔNG CỘNG Sinh viên: Lớp: k1 Lâm Đồng M3 100M3 100M3 Rọ bộ FALSE TKTC: Hồ chứa nước Trà Co 147.267,00 19.041,000 1,460 1,370 2.250,000 3,000 1,000 34.610 12.810.000 3.930.000 136.800 22.024 338.229 230.861 108.298 480.986 431.863 16.8 Đồ án tốt nghiệp Trang 99 TKTC: Hồ chứa nước Trà Co BẢNG PHÂN TÍCH VẬT TƯ CÔNG TRÌNH : HỒ CHỨA NƯỚC TRÀ CO HẠNG MỤC : ĐẬP CHÍNH, ĐẬP PHỤ 1, 2, + CỐNG XẢ SÂU (DẪN DÒNG) + CỐNG LẤY NƯỚC + TRÀN XẢ LŨ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG : XÃ PHƯỚC TÂN, PHƯỚC TIẾN - HUYỆN BÁC ÁI - TỈNH NINH THUẬN SỐ TT MÃ HIỆU CÔNG TÁC XÂY LẮP ĐỊNH MỨC AB.24142 TÊN LOẠI VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG Đào móng đập + Nhân công bậc 3,0/7 (Nhóm 1) + Máy đào gầu, bánh xích, dung tích gầu 1,60 m3 + Máy ủi, công suất 108,0 CV AB.63131 AB.63133 AL.17111 TT AK.96131 26,659 Công 1,4800 3.975,366 + Đầm bánh + đầu kéo bánh xích, trọng lượng 25,0 T Ca 0,1470 394,851 + Máy ủi, công suất 108,0 CV Ca 0,0740 198,768 Công 1,4800 1.301,394 + Đầm bánh + đầu kéo bánh xích, trọng lượng 25,0 T Ca 0,2530 222,468 + Máy ủi, công suất 108,0 CV Ca 0,1270 111,674 9,0000 1.271,160 Bóc phong hóa bãi vật liệu Trồng cỏ bảo vệ hạ lưu Rải đất trồng cỏ Làm tầng lọc đá dăm1x2 AF.12113 Ca 100M3 100M3 100M2 2.686,058 879,320 141,240 Công M3 100M3 31.197,000 84,560 122,0000 10.316,320 Công 8,6000 727,216 + Máy ủi, công suất 180,0 CV Ca 0,1350 2,0000 11,644 + Đầm bánh + đầu kéo bánh xích, trọng lượng 18,0 T Ca 0,3800 2,0000 32,775 Làm tầng lọc cát M3 100M3 170,710 M3 131,0000 22.363,010 Công 5,8700 + Máy ủi, công suất 180,0 CV Ca 0,1350 2,0000 23,507 + Đầm bánh + đầu kéo bánh xích, trọng lượng 18,0 T Ca 0,3100 2,0000 53,979 Xếp đá bảo vệ thượng, thoát nước hạ lưu + vật thoát nước + Đá hộc + Đá dăm x 740,517 0,0360 Đắp đập máy đầm 25T + Nhân công bậc 3,0/7 (Nhóm 1) AE.12110 YÊU CẦU 126,628 + Cát vàng, ML > PHỤ (%) 0,1710 + Nhân công bậc 3,0/7 (Nhóm 1) AK.96110 100M3 CHÍNH Ca + Đá dăm x LƯNG KHỐI LƯNG 481,336 + Nhân công bậc 2,5/7 (Nhóm 1) VỊ ĐỊNH MỨC 0,6500 + Nhân công bậc 3,0/7 (Nhóm 1) KHỐI Công + Nhân công bậc 3,0/7 (Nhóm 1) ĐƠN + Nhân công bậc 3,5/7 (Nhóm 1) Bê tông tường chắn sóng đá 1x2 mác 200 + Xi măng PC30 M3 1.002,068 6.387,000 M3 1,2000 7.664,400 M3 0,0610 389,607 Công 1,2000 7.664,400 M3 370,000 kg 350,5500 2,0000 132.297,570 + Cát vàng, ML > M3 0,4807 2,0000 181,416 + Đá dăm x M3 0,9000 2,0000 339,660 + Nước M3 0,1896 2,0000 71,555 Sinh viên: Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp Trang 100 TKTC: Hồ chứa nước Trà Co BẢNG TỔNG HP VẬT TƯ CÔNG TRÌNH : HỒ CHỨA NƯỚC TRÀ CO HẠNG MỤC : ĐẬP CHÍNH, ĐẬP PHỤ 1, 2, + CỐNG XẢ SÂU (DẪN DÒNG) + CỐNG LẤY NƯỚC + TRÀN XẢ LŨ ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG : XÃ PHƯỚC TÂN, PHƯỚC TIẾN - HUYỆN BÁC ÁI - TỈNH NINH THUẬN SỐ TT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 TÊN LOẠI VẬT TƯ + Đá chẻ 15x20x25 + Xi măng PC30 + Cát vàng, ML > + Nước + Đá hộc + Đá dăm x + Đá dăm x + Ống nhựa PVC D60mm, L=6m + Cần khoan D32, L=2,8m + Mũi khoan D59-76 + Quả đập khí nén D76 + Tam pôn D42 + Đồng hồ áp lực D60mm + Van chiều + Khớp nối nhanh + Zoăng tam pôn + Đầu nối nhanh + Ống nối nhanh + Cát mòn, ML = 1,5-2 + Gỗ ván cầu công tác + Đinh loại Sinh viên: Lớp: k1 Lâm Đồng ĐƠN VỊ viên kg M3 M3 M3 M3 M3 Mét cái cái cái Cái Cái Cái Cái M3 M3 kg KHỐI LƯNG 247.212,000 8.679.702,583 33.530,562 4.323,394 9.464,400 1.441,072 29.034,987 188,889 102,000 240,125 85,000 106,250 42,500 42,500 170,000 850,000 127,500 425,000 41,445 156,388 2.081,205 ĐƠN GIÁ Chưa VAT 1.200 872 30.000 10.000 50.000 70.000 110.000 16.000 40.000 116.030 120.000 30.000 300.000 120.000 10.000 5.000 55.000 34.468 30.000 2.800.000 9.000 THÀNH TIỀN (CHƯA VAT) 296.654.400 7.568.700.652 1.005.916.860 43.233.940 473.220.000 100.875.040 3.193.848.570 3.022.224 4.080.000 27.861.704 10.200.000 3.187.500 12.750.000 5.100.000 1.700.000 4.250.000 7.012.500 14.648.900 1.243.350 437.886.400 18.730.845 Đồ án tốt nghiệp 22 39 40 41 42 43 44 45 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 + Đinh đỉa + Đất đắp đập + Đất trồng cỏ + Cửa van cống + Cửa van tràn xả lũ + Máy đóng mở cửa van tràn xả lũ + Máy đóng mở V10 + Đất cấp phối rải mặt đập + Gỗ làm khe co dãn + Nhựa đường + Gỗ ván khuôn + Gỗ đà nẹp ván khuôn + Gỗ chống ván khuôn + Ống thép tráng kẽm Đk 40 + Măng sông STK Đk 40mm + Đồng mm + Que hàn đồng + Nhựa bitum + Củi đun + Giấy dầu + Bột đá + Thép Đk > 10 mm + Dây thép + Que hàn + Dây thép Đk 3mm Tổng cộng Sinh viên: Lớp: k1 Lâm Đồng Trang 101 M3 M3 bộ Cái Cái M3 M3 kg M3 M3 M3 mét Cái kg kg kg kg M2 kg kg kg kg Kg TKTC: Hồ chứa nước Trà Co 2.779,866 268.605,800 31.197,000 2,000 3,000 3,000 2,000 25.616,667 18,544 4.636,013 66,860 16,039 30,138 135,086 16,130 272,717 4,032 1.115,982 1.063,608 150,758 163,926 569.605,740 7.974,480 2.591,147 24.750,000 TRUE 650 8.000 12.000 35.000.000 135.000.000 45.000.000 17.000.000 8.000 2.800.000 6.400 2.800.000 1.500.000 1.500.000 32.000 5.000 20.000 10.750 3.390 350 2.250 500 8.250 10.000 10.000 10.000 1.806.913 2.148.846.400 374.364.000 70.000.000 405.000.000 135.000.000 34.000.000 204.933.333 51.923.200 29.670.483 187.208.000 24.058.500 45.207.000 4.322.752 80.650 5.454.340 43.344 3.783.179 372.263 339.206 81.963 4.699.247.355 79.744.800 25.911.470 247.500.000 22.013.022.036 Đồ án tốt nghiệp Trang 102 TKTC: Hồ chứa nước Trà Co CHƯƠNG 7: AN TỒN LAO ĐỘNG 7.1 Những qui định chung cơng tác an tồn lao động - Đơn vị thi cơng ln bảo đảm quyền lợi người lao động theo luật lao động Pháp lệnh bảo hộ lao động điều lệ bảo hiểm xã hội - Tất cơng nhân làm việc trường phải học tập nội quy cơng tác an tồn - Cơng nhân làm việc phải trang bị đầy đủ dụng cụ phòng hộ lao động: Quần áo, dầy ủng, găng tay, trang… - Trước làm việc phải kiểm tra tất dụng cụ lao động, dụng cụ phòng hộ máy móc thiết bị thi cơng, phát thiết bị dụng cụ bị hư hỏng khơng an tồn phải ngừng hoạt động biện pháp sửa chữa kịp thời sau tiếp tục sử dụng - Sau làm việc người lao động phải trách nhiệm thu gom gọn gang dụng cụ, Vật liệu khơng để bừa bãi tránh tượng hư hỏng mát 7.2 Kỹ thuật an tồn thi cơng giới - Các bãi vật liệu lấy đất đắp lấy gần khu dân cư hay khu vực sản xuất, tuyệt đối khơng cho người gia súc qua lại hành lang hoạt động xe giới Các Sinh viên: Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp Trang 103 TKTC: Hồ chứa nước Trà Co đường thi cơng phải dốc khơng bị che khuất tầm nhìn phải biển báo đầy đủ - Các hố móng đào xong mà thi cơng chưa kịp phải rào chắn, biển báo ngày đêm đề phòng xe thơ sơ, người, gia súc qua - Thiết kế đường thi cơng tạm cho xe giới lên đắp theo lớp đổ, độ dốc khơng q 10% 7.3 Kỹ thuật an tồn thi cơng xây lắp - Trong thiết kế biện pháp thi cơng đập đất Phải phần riêng an tồn lao động Các quy định an tồn lao động phải viết dạng nội quy để phổ biến thực KẾT LUẬN: Bác Ái huyện miền núi, xây dựng Huyện điều kiện tự nhiên địa hình, thổ nhưỡng, khí hậu khơng thuận lợi nên gặp nhiều khó khăn đời sống sản xuất nơng nghiệp chủ yếu chưa chủ động nước tưới Năng suất sản lượng nơng nghiệp thấp so với tiềm đất đai Việc nghiên cứu xây dựng hồ chứa nước Trà Co vơ cần thiết, đáp ứng u cầu nguyện vọng khẩn thiết nhân dân địa phương nguồn nước tưới sinh hoạt Việc thiết kế thi cơng hồ chứa nước Trà Co xác định nhiệm vụ vơ quan trọng việc phát triển kinh tế huyện Bác Ái nói riêng tỉnh Ninh Thuận nói chung Sau năm học tập Trung tâm đào tạo lâm đồng liên kết với khoa chức Trường Đại học Thủy lợi, thầy giáo hướng dẫn, truyền đạt kiến thức Với phấn đấu rèn luyện thân em hồn thành tốt khóa học nhà trường giao đề tài đồ án tốt nghiệp “Thiết kế thi cơng hồ chứa nước Trà Co” huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận Để thực tốt phương án xây dựng khắc phục triệt để hậu thiên tai gây đồng thời tăng xuất trồng củng cố kinh tế vững Sinh viên: Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp Trang 104 TKTC: Hồ chứa nước Trà Co cần phải biện pháp cụ thể: Cần phải kế hoạch thi cơng sớm đưa cơng trình hồ chứa nước Trà Co vào vận hành khai thác Sau 14 tuần làm đồ án với đề tài “Thiết kế thi cơng hồ chứa nước Trà Co” với nỗ lực thân hướng dẫn tận tình Kỹ sư Bùi Ngọc Anh tập thể bạn nhóm Em cố gắng tìm kiếm, thu thập tài liệu liên quan để đưa lựa chọn phương pháp hợp lý bảo đảm chất lượng cơng trình, thời hạn quy định nhà nước mà đảm bảo giá thành Đồ án trình bày cách tốt hồn thành thời gian quy định Tuy nhiên điều kiện thời gian, trình độ, kiến thức kinh nghiệm thực tế hạn chế nên q trình làm đồ án tốt nghiệp chắn khơng tránh khỏi thiếu sót, em mong nhận bảo góp ý thầy giáo để em thu thập kiến thức tổng hợp kinh nghiệm cho q trình cơng tác sau Tự đáy lòng em xin chân thành cảm ơn Thầy giáo, bạn bè ln bên hướng dẫn động viên suốt thời gian vừa qua Phan Rang, ngày 09 tháng 05 năm 2008 SINH VIÊN THỰC HIỆN NGUYỄN THỊ DUNG Sinh viên: Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp Trang 105 TKTC: Hồ chứa nước Trà Co MỤC LỤC Trang Nhiệm vụ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG 01 1.1 Vị trí cơng trình 01 1.2 Nhiệm vụ cơng trình 01 1.3 Quy mơ, kết cấu hạng mục cơng trình .01 1.4 Điều kiện tự nhiên khu vực xây dựng cơng trình 03 1.4.1 Điều kiện địa hình 03 1.4.2 Điều kiện khí hậu, thủy văn đặc trưng dòng chảy 03 1.4.2.1 Điều kiện khí hậu .03 1.4.2.2 Các đặc trưng khí tượng .03 1.4.2.3 Các đặc trưng thủy văn, dòng chảy đầu mối cơng trình .04 1.4.3 Điều kiện địa chất, địa chất thủy văn 05 1.4.3.1 Địa chất tuyến đập 05 a Đập .05 b Đập phụ .07 c Đập phụ .07 d Đập phụ .08 Sinh viên: Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp Trang 106 TKTC: Hồ chứa nước Trà Co 1.4.3.2 Địa chất thủy văn 08 1.4.4 Điều kiện dân sinh kinh tế khu vực 08 1.5 Điều kiện giao thơng 09 1.6 Nguồn cung cấp vật liệu, điện, nước .09 1.7 Điều kiện cung cấp vật tư, thiết bị, nhân lực 09 1.8 Thời gian thi cơng phê duyệt 10 1.9 Những khó khăn thuận lợi q trình thi cơng 10 Chương 2: CƠNG TÁC DẪN DỊNG THI CƠNG 09 2.1 Dẫn dòng tầm quan trọng phương pháp dẫn dòng thi cơng 11 2.1.1 Mục đích 11 2.1.2 Tầm quan trọng cơng tác dẫn dòng 11 2.2 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lựa chọn phương án dẫn dòng .11 2.2.1 Điều kiện thủy văn 11 2.2.2 Điều kiện địa hình 12 2.2.3 Điều kiện địa chất, địa chất thủy văn 12 2.2.4 Điều kiện lợi dụng tổng hợp dòng chảy 12 2.2.5 Đặc điểm kết cấu cơng trình thủy lợi 13 2.2.6 Điều kiện khả thi cơng .13 2.3 Đề xuất phương án dẫn dòng 14 2.3.1 Ngun tắc đề xuất phương án dẫn dòng 14 2.3.2 Các phương án dẫn dòng .14 + Phương án 14 + Phương án 16 2.3.3 Phân tích đánh giá lựa chọn phương án dẫn dòng 17 + Phương án 17 + Phương án 17 + Đánh giá lựa chọn phương án 17 2.4 Xác định lưu lượng thiết kế dẫn dòng thi cơng .18 2.4.1 Chọn tần suất thiết kế 18 2.4.2 Chọn lưu lượng thiết kế dẫn dòng thi cơng 19 2.5 Tính tốn thủy lực dẫn dòng 18 Sinh viên: Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp Trang 107 TKTC: Hồ chứa nước Trà Co 2.5.1 Mục đích 18 2.5.2 Tính tốn thủy lực qua lòng sơng thu hẹp .19 a Mức độ thu hẹp cho phép long suối .21 b Nội dung tính tốn .21 c Xây dựng quan hệ (Q ~ Zhl) 22 d Lưu tốc bình qn mặt cắt co hẹp (Vc) 19 e Xác định chênh lệch mực nước dâng 20 g Xác định cao trình mực nước thượng lưu 21 2.5.3 Tính tốn thủy lực dẫn dòng qua cống xả sâu 22 a Mục đích 22 b Nội dung tính tốn cống dẫn dòng 22 2.6 Tính tốn điều tiết lũ theo phương pháp Kơtrerin 25 2.7 Thiết kế sơ cơng trình dẫn dòng 27 2.7.1 Thiết kế đê quai ngăn dòng 27 2.7.2 Tính thấm qua đê quai 28 2.8 Tính tốn thủy lực ngăn dòng 31 2.8.1 Tầm quan trọng .31 2.8.2 Chọn lưu lượng thiết kế ngăn dòng 32 2.8.3 Chọn vị trí độ rộng cửa ngăn dòng 32 a Chọn vị trí 32 b Xác định bề rộng cửa ngăn dòng 33 2.8.4 Phương pháp ngăn dòng tổ chức thi cơng ngăn dòng 33 2.8 Tính tốn thủy lực ngăn dòng theo phương pháp lấp đứng .34 2.9 Tổng tiến độ khống chế 36 Chương III: THIẾ KẾ TỔ CHỨC THI CƠNG ĐẬP ĐẤT ĐẦM NÉN 37 3.1 Cơng tác hố móng .37 3.1.1 Thiết kế tiêu nước hố móng 37 3.1.1.1 Đề xuất lựa chọn phương án 37 3.1.1.2 Xác định lưu lượng nước cần tiêu 38 3.1.1.3 Lựa chọn thiết bị bố trí hệ thống tiêu nước hố móng 40 Sinh viên: Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp Trang 108 TKTC: Hồ chứa nước Trà Co a Chọn máy bơm `40 b Bố trí hệ thống tiêu nước hố móng .41 3.1.2 Thiết kế tổ chức đào móng 41 3.1.2.1 Tính khối lượng cường độ đào móng 41 3.1.2.2 Phương án đào móng 45 3.1.2.3 Tính tốn xe máy theo phương án chọn 45 a Tính tốn xe máy theo phương án chọn 45 b Kiểm tra phối hợp xe máy phương án chọn 47 3.2 Thiết kế tổ chức đắp đập 49 3.2.1 Phân chia giai đoạn đắp đập 49 3.2.2 Tính khối lượng cường độ đắp đập 49 3.2.3 Cường độ đào đất cho giai đoạn 53 a Cường độ đào đất 53 b Khối lượng u cầu .54 3.2.4 Quy hoạch sử dụng bãi vật liệu .55 3.2.4.1 Ngun tắc chung khai thác bãi vật liệu 55 3.2.4.2 Khối lượng bãi vật liệu chủ yếu 56 3.2.4.3 Khối lượng bãi vật liệu trữ .56 3.2.4.4 Kế hoạch sử dụng bãi vật liệu 57 3.2.5 Chọn máy thiết bị đắp đập cho giai đoạn 57 3.2.5.1 Chọn máy thiết bị đắp đập cho 57 a Ngun tắc chọn máy thiết bị 57 b Đề xuất phương án để lựa chọn 58 c Chọn máy thiết bị đắp đập cho giai đoạn .58 3.2.5.2 Tính số lượng máy đào tơ 60 3.2.5.3 Tính số lượng máy san, máy đầm 62 3.2.5.4 Biện pháp nâng cao suất máy đào, máy ủi 63 3.2.6 Tổ chức thi cơng mặt đập 64 3.2.6.1 Cơng tác dọn đập 64 3.2.6.2 Cơng tác mặt đập 65 a Xác định số đoạn cơng tác mặt đập .65 Sinh viên: Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp Trang 109 TKTC: Hồ chứa nước Trà Co b Tổ chức thi cơng dây chuyền mặt đập 68 c Khống chế độ ẩm đất 69 d Kiểm tra chất lượng .70 3.2.6.3 Thi cơng đập đất mùa mưa lũ 71 Chương IV: TIẾN ĐỘ THI CƠNG .73 4.1 Nội dung trình tự lập kế hoạch tiến độ cơng trình 73 4.1.1 Ngun tắc lập kế hoạch tiến độ thi cơng 73 4.1.2 dung trình tự lập kế hoạch tiến độ cơng trình 73 4.2 Phương pháp lập tiến độ 74 4.2.1 Tài liệu .74 4.2.2 Lập kế hoạch tiến độ thi cơng đường thẳng 74 4.3 Kiểm tra tính hợp lý biểu đồ cung ứng nhân lực 75 Chương V: BỐ TRÍ MẶT BẰNG 76 5.1 Những vấn đề chung 76 5.2 Bố trí mặt kho bãi, điện, nước, đường thi cơng 77 5.2.1 Bố trí kho bãi 77 5.2.2 Bố trí điện, nước 77 5.2.3 Bố trí đường thi cơng 78 5.3 Bố trí qui hoạch nhà tạm thời cơng trường .78 5.4 Đường giao thơng .78 Chương VI: DỰ TỐN 79 Chương VII: AN TỒN LAO ĐỘNG 92 7.1 Những ngun tắc chung cơng tác an tồn lao động 92 7.3 Kỹ thuật an tào thi cơng giới .92 7.4 Kỹ thuật an tồn thi cơng xây lắp 92 Kết luận 92 Sinh viên: Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp Sinh viên: Lớp: k1 Lâm Đồng Trang 110 TKTC: Hồ chứa nước Trà Co ... thiết kế công trình tạm nên chọn phương án thi công đơn giản, dễ làm, thi công nhanh, dỡ bỏ dễ dàng, tạo điều kiện cho công trình sớm khởi công thi công thuận lợi, đặc biệt tạo điều kiện để công... công trình thủy công, điều kiện lợi dụng dòng Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp Trang 13 TkTC: Hồ chứa nước Trà Co nước, điều kiện thi công thời gian thi công … Dựa... phương án dẫn dòng + Phương án I: Thời gian thi công năm tháng năm 2008 đến tháng 12 năm 2009 Nội dung phương án tóm tắt bảng sau: Sinh viên: Nguyễn Thị Dung Lớp: k1 Lâm Đồng Đồ án tốt nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ án tốt NGHIỆP đại học THỦY lợi THIẾT kế hồ TRAC cô TỈNH NINH THUẬN, ĐỒ án tốt NGHIỆP đại học THỦY lợi THIẾT kế hồ TRAC cô TỈNH NINH THUẬN, ĐỒ án tốt NGHIỆP đại học THỦY lợi THIẾT kế hồ TRAC cô TỈNH NINH THUẬN, Bảng 4-5: Tổng hợp khối lượng các giai đoạn đắp đập:, b. Xác định cường độ đắp đập của từng giai đoạn.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay