Những câu hỏi thường gặp khi cá chế

18 79 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 11:09

Trước hiện tượng cá biển chết hàng loạt dọc các tỉnh ven biển miền Trung trong tháng 42016, một nhóm chuyên gia từ các tổ chức ngoài nhà nước trong lĩnh vực hỗ trợ ứng phó với sự cố môi trường tại Miền Trung đã chọn lựa và dịch một tài liệu về tình trạng cá chết hàng loạt và các câu hỏi thường gặp. Theo nhóm chuyên gia tài liệu là phù hợp và khoa học, có thể tham khảo để áp dụng cho Việt Nam trong bối cảnh hiện chưa có cơ quan nhà nước nào ban hành quy trình chuẩn về xử lý cá chết hàng loạt.Tài liệu này được dịch từ bản tiếng Anh của Cục Công nghiệp Cơ bản (Department of Primary Industries), trực thuộc Bộ Công nghiệp, Kỹ năng và Phát triển vùng (Department of Industry, Skills and Regional Development), bang New South Wales (NSW), Australia. Tài liệu dịch từ tiếng Anh, phần trả lời câu hỏi thường gặp (Frequently Asked Questions – FAQ) liên quan đến tượng cá chết hàng loạt Cục Công nghiệp Cơ (Department of Primary Industries), trực thuộc Bộ Công nghiệp, Kỹ Phát triển vùng (Department of Industry, Skills and Regional Development) quyền bang New South Wales (NSW), Australia Nguyên văn tiếng anh tài liệu truy cập theo đường link sau: http://www.dpi.nsw.gov.au/ data/assets/pdf_file/0004/402790/Fish-Kills-FAQ-August2011.pdf; [internet], truy cập lần cuối 28/04/2016 Nội dung Hiện tượng “Cá chết hàng loạt” (Fish kill) gì? Hàng năm có vụ “cá chết hàng loạt” xảy NSW? Những loài cá bị ảnh hưởng [bởi tượng này]? Cá chết hàng loạt thường xảy đâu? Khi xảy tượng cá chết hàng loạt? Nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt? Tại cá lại chết nồng độ oxy hòa tan nước thấp? Điều dẫn đến tình trạng thiếu ô xy hòa tan nước? Những yếu tố liên quan đến chất lượng nước khác nguyên nhân gây cá chết hàng loạt? 10 Có phải nhiều cá bị chết ô nhiễm? .11 Cá chết hàng loạt có nguyên nhân dịch bệnh hay kí sinh trùng không? 12 Việc cá chết hàng loạt có phải dấu cho thấy thủy vực có vấn đề, không tốt cho sức khỏe? 13 Làm để xác định nguyên nhân gây cá chết? 13 Những thông tin cần thu thập cung cấp báo cáo/thông báo việc cá chết hàng loạt? 16 Các bước thực sau có báo cáo/thông báo việc có tượng cá chết gì? 17 Tôi có nên thu thập mẫu cá hay mẫu nước để phân tích hay không? 18 Tôi bắt ăn cá chết không? 18 -Hiện tượng “Cá chết hàng loạt” (Fish kill) gì? Hiện tượng cá chết hàng loạt tượng chết đột ngột không dự báo trước khối lượng lớn cá tự nhiên hay cá nuôi Hiện tượng thường công chúng, quan báo chí, truyền thông quan tâm, thường nhận định theo hướng hậu việc ô nhiễm nguồn nước Tuy nhiên, có nhiều nguyên nhân gây tượng “cá chết hàng loạt”, nguyên nhân thường gặp tượng tự nhiên Hàng năm có vụ “cá chết hàng loạt” xảy NSW? Cục Công nghiệp Cơ (DPI) cập nhật trì sở liệu toàn bang lưu trữ thông tin kiện “cá chết hàng loại” báo cáo NSW Cơ sở liệu có gần 1400 lưu trữ kiện cá chết báo cáo, tính từ đầu thập niên 1970s Kết rà soát liệu cho thấy kể từ năm 1980, trung bình năm có khoảng 40 vụ cá chết báo cáo (Xem hình hình bên dưới) Do có nhiều vụ cá chết quy mô nhỏ bị bỏ qua, trường hợp khác không báo cáo, nên nhận định số vụ cá chết hàng loạt thực tế có lẽ lớn nhiều Tuy nhiên, (i) gia tăng mức độ quan tâm ý thức cộng đồng, (ii) cải thiện chế báo cáo, giúp làm giảm số lượng vụ cá chết bị bỏ qua/không báo cáo, việc giúp ích cho DPI việc thu thập thêm thông tin quy mô nguyên nhân vụ “cá chết hàng loạt” NSW Hình 1: Số lượng vụ cá chết hàng loạt báo cáo lưu trữ sở liệu từ 1980 - 2010 Những loài cá bị ảnh hưởng [bởi tượng này]? Kể từ có lưu trữ sở liệu, thống kê cho thấy có 100 loài thủy sản, bao gồm loài cá vây, động vật thân mềm giáp xác nạn nhân vụ cá chết hàng loạt NSW Những loài thường xuyên gặp, hay xuất nhất, ghi nhận bao gồm cá đối (mullet), cá chép (European Carp - Cyprinus carpio), cá mòi chấm (Australian river gizzard shad - Nematalosa erebi), loài tôm (shrimps) cá bò da (leather jackets) Cũng có vụ cá chết hàng loạt quy mô lớn, loài chết phổ biến cá mòi cơm (pilchards), cá cơm/cá trổng Úc (Australian anchovy), loài giun (worms), loài hai mảnh hàu (pipis and oyster) (xem hình 2) Các loài cá đối cá chép thường khó có khả bị ảnh hưởng từ việc chết hoàng loạt chúng sinh sống môi trường cận biên mà theo định kì chúng tùy theo thay đổi môi trường để mở rộng giới hạn chịu đựng Hình 2: Các loài sinh vật bị ảnh hưởng Cá chết hàng loạt thường xảy đâu? Cá chết hàng loạt xảy thủy vực NSW Các liệu thu thập vòng 30 năm trở lại đây, cho thấy tần suất xuất hiện tượng cá chết vùng nước vùng cửa sông tương đương (chiếm khoảng 90% tổng số vụ cá chết hàng loạt báo cáo, vùng khoảng 45%), vụ cá chết xảy vùng nước mặn biển chiếm khoảng 10% lại Những khu vực thuộc NSW có số lượng vụ cá chết hàng loạt ghi nhận bao gồm sông Richmond, Sông Murrumbidgee, Hồ Macquarie, sông Hawkesbury, sông khác khu vực cửa sông thuộc khu đô thị Sydney Khi xảy tượng cá chết hàng loạt? Việc cá chết hàng loạt xảy lúc ngày, tháng năm Tuy nhiên liệu thống kê cho thấy tượng cá chết hàng loạt thường xảy vào mùa hè, vào khoảng tháng tháng tháng (Xem hình 3) Có nhiều khả thời điểm năm (i) có nhiệt độ trung bình nước cao (dẫn đến nồng độ Oxy hòa tan nước thấp hơn), (ii) hay xảy tượng thời tiết cực đoan bất ngờ lốc/lũ, (iii) mực nước hệ thống sông ngòi cạn Hình 3: Báo cáo tỉ lệ vụ chết hàng loạt xảy theo tháng giai đoạn 1970 – 2010 (Ghi chú: trục tung: Số lượng trung bình cá chết hàng loạt báo cáo; trục hoành: tháng năm) Nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt? Các nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt tóm tắt hình phía (hình 4) Việc cá chết hàng loạt xảy ra, thường thay đổi chất lượng nguồn nước, ô nhiễm, dịch bệnh, nguyên nhân liên quan trực tiếp đến hoạt động người, kết hợp nhiều nguyên nhân Mặc dù vậy, phải có đến gần nửa vụ cá chết hàng loạt báo cáo không xác định rõ nguyên nhân Hình 4: Các nguyên nhân gây tượng cá chết hàng loạt NSW Ô nhiễm Thuốc trừ sâu Hoá chất Chất lượng nước Nồng độ (NĐ) Ôxy thấp NĐ Ôxy hoà tan thấp/ lượng mưa Dịch bệnh Các nguyên nhân khác Không rõ nguyên nhân Đánh bắt Hoạt động đê/đập ngăn nước Nước thải NĐ Ôxy hoà tan thấp/ nước thải NĐ Ôxy hoà tan thấp/ tảo nở hoa Nhiệt độ nước thấp Nhiệt độ nước cao Chất lượng nước lũ Chất lượng nước Liên quan tới hạn hán Hoạt động đổ thải đất phèn (đất có chứa axit sunphat) Trong bốn mươi năm qua từ 1970-2010, có 38% vụ cá chết New South Wales không xác định rõ nguyên nhân Trong số vụ không xác định rõ nguyên nhân này, nguyên nhân khả nghi ghi nhận bao gồm (i) nồng độ oxy hòa tan thấp (VD: cháy rừng, lũ lụt, phân rã xác thực vật – 18%), (ii) ô nhiễm thuốc trừ sâu/hóa chất (8%), (iii) thay đổi nhiệt độ đột ngột, cao thấp (6%), (iv) tảo việc tảo nở hoa (chiếm 4%), (v) dòng chảy tràn có tính axit (4%) Ngoài có số lượng đáng kể cố thải bỏ cá thải đánh bắt (8%) (xem họa Hình đây) Ngoài phải kể đến nguyên nhân khác biết đến như: hạn hán, dịch bệnh, tràn dòng cửa sông ra biển, xả nước thải, ngăn/xả đập Một tỷ lệ lớn vụ cá chết tập hợp nhiều nguyên nhân gây (VD: chất lượng nước ô nhiễm công nghiệp/đô thị khiến cá bị stress cao, bị dịch bệnh bị thay đổi nhiệt độ đột ngột) Hình 5: Các nguyên nhân khả nghi gây tượng cá chết hàng loạt ghi nhận (Ghi chú: từ xuống theo chiều kim đồng hồ: Do ô nhiễm thuốc BVTV/hóa chất; Do đổ cá chết; Do nguyên nhân khác; liên quan đến lũ/nước bẩn; liên quan đến nhiệt độ; nồng độ ô xy hòa tan thấp; dòng chảy tràn có tính axit; tảo/tảo nở hoa; không xác định nguyên nhân) Có ba yếu tố đóng vai trò quan trọng gây tượng cá chết: • Các yếu tố môi trường (ví dụ độ mặn, nhiệt độ, pH, nồng độ ôxy hòa tan); • Các độc chất /chất gây ô nhiễm; • Và mầm bệnh lây nhiễm dịch bệnh Hiện tượng cá chết yếu tố, hai hay nhiều yếu tố tương tác với gây Việc cá chết hàng loạt xảy thường kiện, thay đổi đột ngột môi trường khu vực có xảy cá chết Thường thân loài cá cố gắng tránh xa tốt điều kiện môi trường bất lợi bơi đến khu vực khác để tránh bị ảnh hưởng Tuy nhiên, toàn phần lớn thủy vực bị ảnh hưởng, điều kiện bất lợi xuất nhanh cá không kịp phản ứng để tránh, lúc việc cá chết hàng loạt thường xảy Do vậy, cá thường dễ bị chết thủy vực nhỏ, hẹp (VD: đập, ao hồ, lạch nhỏ) Thủy triều, gió dòng thủy lưu cô lập tập trung quần thể cá vùng cửa sông kênh lưu thông lớn, khiến chúng dễ bị rủi ro chết hàng loạt điều kiện trở nên xấu Tại cá lại chết nồng độ oxy hòa tan nước thấp? Lượng oxy hòa tan nước (Dissolved Oxygen – DO) gây stress cá, cá loài động vật thủy sinh khác cần có oxy nước để thở Oxy hòa tan nước đến từ (i) không khí: qua tiếp xúc trao đổi không khí nước, chủ yếu từ sóng gió, xáo trộn dòng chảy vùng nước nông dòng chảy mạnh sông suối; (ii) tạo thực vật thủy sinh thông qua trình quang hợp Thông thường lượng DO môi trường nước dao động khoảng từ 68 miligam/lít (mg / L) Tuy nhiên, có dao động lên xuống khoảng vùng ven biển vùng nội thủy, cửa sông vùng biển Hầu hết loài động vật thủy sinh, bao gồm cá, lấy oxy từ môi trường nước qua mang Lượng DO thấp nguyên nhân gây ngạt thở gây chết động vật thủy sinh Tuy nhiên, việc cá chết hàng loạt xảy không thiết phải nước hoàn toàn oxy hòa tan Ngưỡng nồng độ oxy hòa tan tối thiểu thay đổi loài điều kiện vật lý khác nhau, nhìn chung, có vài loài cá có khả chịu đựng tốt với nồng độ DO mg / L Các loài cá lớn di chuyển nhanh nhiều, ví dụ cá tuyết sông Murray (con sông đông nam Úc), thường dễ bị stress chết chúng cần lượng oxy lớn cho hoạt động Triệu chứng biểu cá thiếu oxy cá thở thoi thóp bề mặt Hành vi biểu thị việc cá cố đẩy không khí qua mang để lấy thêm oxy số loài (ví dụ cá chép) sống dai dẳng theo cách nhiều Tuy nhiên số loài khác, chết nhanh điều kiện oxy hòa tan thấp, kể việc ngoi lên để thở không giúp chúng Tuy nhiên, tượng cá ngoi lên thở bề mặt vi tảo độc, thuốc trừ sâu ký sinh trùng gây Trong điều kiện DO thấp, thường quan sát thấy các loài tôm rồng (crayfish) cua thường khỏi nước, loài tôm tập trung mép nước ven bờ Những tượng cá chết hàng loạt, mà loài chết chủ yếu loài nhạy cảm với thay đổi lượng oxy hòa tan nước có phần nguyên nhân nước bị oxy hòa tan Khi việc chết hàng loạt tất loài xảy ra, nguyên nhân nước bị oxy nặng nề, nhiên có nguyên nhân khác Nước lạnh thường có DO cao nước ấm việc oxy hòa tan nước dẫn đến cá chết thường liên quan trực tiếp với gia tăng nhiệt độ nước Cá chết thiếu ôxy (DO thấp) thường thể qua ba triệu chứng - miệng mở rộng, bùng mang đầu bị cong lại Điều dẫn đến tình trạng thiếu ô xy hòa tan nước? Việc thiếu oxy hòa tan nước dẫn đến cá chế hàng loạt Tuy nhiên, nguyên nhân gốc việc gây cá chết hàng loạt lại yếu tố khiến nồng độ oxy hòa tan nước bị giảm Thường việc thiếu oxy hòa tan nước gia tăng hấp thụ oxy hòa tan cột nước sinh vật sống cá (VD: tảo, loài thủy thực vật vi khuẩn) Việc tập trung số lượng cá đông vùng nước làm giảm lượng oxy hòa tan Những yếu tố dẫn đến oxy hòa tan thủy vực bao gồm:  Do sinh trưởng nhanh loài thực vật: loài thực vật sản sinh oxy thông qua trình quang hợp điều kiện có ánh sáng mạnh, lại liên tục sử dụng oxy thông qua trình hô hấp Quá trình quang hợp hô hấp đặc trưng tất loài thực vật, kể sinh vật phù du (phytoplankton – loài tảo có kích cỡ micro lơ lửng nước) hay loài thực vật thân mạch (VD: Cây sậy) Vào ban đêm ngày mù, ánh sáng yếu, việc tiêu thụ oxy nước lớn khả sản sinh oxy quang hợp, điều dẫn đến việc giảm dần từ từ lượng oxy hòa tan cột nước Thông thường, lượng oxy hòa tan nước hay đạt mức cực tiểu vào trước bình minh Việc nồng độ oxy hòa tan nước thấp thường xảy vào tháng nóng, sinh trưởng nảy nở1 nhanh loài sinh vật phù du thường xảy (“nước màu xanh cây”), giá trị bão hòa oxy nước (lượng oxy hòa tan thể tích cột nước định - phụ thuộc vào nhiệt độ, áp suất số yếu tố vật lý khác nước) Nếu thời tiết ổn định, gió, gió nhẹ, việc oxy hòa tan từ không khí vào nước gợn sóng tạo gió không xảy ra, điều dẫn đến việc hàm lượng oxy hòa tan nước bị xuống thấp mức nguy hiểm  Do mưa: Lượng mưa lớn, kéo dài, thường kéo theo việc gia tăng lượng lớn dòng chảy tràn bề mặt, dòng chảy tràn kéo theo lượng lớn vật chất có nguồn gốc sinh học phân động vật, mẩu vụn thực vật tươi phân rã, hay loại đất có tỉ lệ mùn (chất hữu đất) cao, vào thủy vực, nơi mà phân rã vật chất vi khuẩn diễn cách nhanh chóng Việc phân hủy vật chất vi khuẩn khiến Nhu cầu Oxy Sinh học (BOD – Biological Oxygen Demand: nhu cầu sử dụng oxy hoạt động sinh học nước) gia tăng, làm giảm lượng oxy hòa tan nước Cá chết hàng loạt thường xảy vùng thủy vực kín hồ đập nuôi cá, hồ/ao nhỏ vụng/vịnh  Do lũ nước đen: việc phân rã vật liệu sinh học diễn lũ làm nước dâng gây ngập khu vực thảm thực vật tốt (VD: vũng, đầm lầy có phủ thực vật) khu vực có mật độ tập trung vật liệu sinh học dễ phân rã (phân động vật, ruộng màu non, tầng thảm mục) Hiện tượng cá chết hàng loạt, trường hợp này, thường xảy lũ rút nước ngập (đã bị thiếu oxy phân rã sinh học ngập) rút vào thủy vực, dòng chảy nơi cá sinh sống  Cá chết xảy dòng chảy, dòng nước đen (black water - nước đen: thuât ngữ dùng để tượng nước bị màu phân rã vật liệu sinh học nước làm gia tăng hàm lượng tanin lignin hòa tan) di chuyển xuống cuối dòng ND: nguyên văn “bloom” -> Thuật ngữ “tảo nở hoa – algal bloom” thường dùng giới khoa học để tượng sinh trưởng nhanh sinh vật phù du (i.e tảo) nước Từ “bloom” có lẽ nên dịch “sự nảy nở” đỡ gây hiểu nhầm số đông công chúng không quen thuộc với thuật ngữ Một số học rút liên quan đến việc truyền thông công tác xử lý cố môi trường kiện cá chết tỉnh miền Trung vừa qua (tháng 4/2016) việc nên tránh không sử dụng thuật ngữ chuyên môn, cần thiết cần có giải thích rõ ràng, thông báo, thông cáo báo chí, làm việc với công chúng người không chuyên khác Tuy nhiên việc có lẽ nên bàn vào dịp khác thuận tiện vào đầu đợt lũ Nước đen thường xảy vùng đất ngập nước đồng ngập lũ, nơi vốn tích tụ nhiều vật liệu sinh học, xảy sông kênh/lạch có lượng vật liệu sinh học đổ vào mưa lơn, bão Hai yếu tố quan trọng góp phần tạo nên nước đen nhiệt độ nước khối lượng cacbon (hay nói cách khác vật liệu sinh học lá, mẫu vụn thực vật v.v…) có nước thời điểm Những tượng nước đen xảy thường việc kết hợp yếu tố (i) gia tăng nhanh chóng lượng chất hữu có khả phân rã nhanh thủy vực; (ii) tăng nhiệt độ nước không khí  Do xáo trộn tầng trầm tích: Những vùng nước lặng (VD: hồ ao) có lượng lớn loài thực vật thủy sinh, có nhiều chất dinh dưỡng (từ nước thải, từ nông trại chất thải công nghiệp) tích tụ tầng trầm tích có chứa vật liệu sinh học khả phân rã dày Nếu không bị xáo trộn, tầng trầm tích trì trạng thái ổn định (hay nói cách khác trạng thái khử) không đủ oxy để kích hoạt phân rã Thông thường, lớp nước bên tầng có đủ oxy loài thủy sinh không bị ảnh hưởng nặng nề Tuy nhiên, trầm tích bị xáo trộn trộn lẫn với lớp nước bên trên, việc oxy hòa tan nước diễn nhanh chóng (vì gia tăng Nhu cầu Oxy Sinh học – BOD) Khi điều xảy ra, thường có dấu hiệu cảm quan dễ nhận biết mùi trứng thối khí hydro sulphite sinh thoát khỏi tầng trầm tích bị xáo trộn Trầm tích hồ, ao, áng/vịnh bị xáo trộn trộn lẫn với lớp nước sau mưa có dòng lũ/triều Những yếu tố liên quan đến chất lượng nước khác nguyên nhân gây cá chết hàng loạt?  Nước có acid (pH thấp): Các loại đất có chứa acid sulphate (Vd: Đất phèn) thường phổ biến nhiều vùng đất ngập nước đồng ngập lũ gần cửa sông dọc theo đường bờ biển NSW Những loại đất xuất vùng đất ngập nước hệ thống sông sâu nội địa Những loại đất có hàm lượng pirite sắt cao, dễ dàng oxy hóa tiếp xúc với oxy nước không khí để hình thành nên axit sulfuric Việc thường hay xảy đất vùng đất ngập nước vùng đồng ngập lũ đào xúc tiêu nước vùng (Vd: làm ao nuôi tôm chẳng hạn – ND) Nước đọng lại kênh rạch thuộc vùng đất axit thường có pH thấp, chí đến mức ngang với acid ắc quy trùng vào đợt khô hạn kéo dài Mưa sau phần nước có chứa axit theo dòng chảy đổ vào thủy vực, khiến độ pH thủy vực bị giảm ngưỡng chịu đựng cá Nước có chứa axit thường dễ nhận biết cảm quan thông qua màu đặc trưng nó, thường có màu màu xanh lam, trắng sữa, đỏ Màu nước axit nước phản ứng với kim loại nhôm sắt có loại đất rửa lũa chúng khỏi đất Mức pH nhỏ làm cá bị stress nặng, dẫn đến chết hầu hết loài cá, mức từ – gây stress cho cá khiến cá bị mắc số bệnh, ví dụ “bệnh đốm đỏ” (red spot) hay bị lở loét ( Epizootic Ulcerative Syndrome – UES: Triệu chứng bị lở loét động vật) Dòng chảy tràn có chứa axit có nguồn gốc từ khu vực khai khoáng mỏ khoáng sản bỏ hoang, không quản lý tốt  Nhiệt độ nước: thay đổi nhiệt độ nước, bao gồm thay đổi cách nhanh chóng lẫn dao động chậm theo mùa, gây nên tượng cá chết Nói chung, tượng xảy thường giới hạn số phân bố loài (về mặt phân bố địa lí cao độ) nơi mà cá thể cá có khả bị tiếp xúc với nhiệt độ cao thấp ngưỡng chịu đựng chúng Hiện tượng cá chết hàng loạt gây thay đổi nhiệt độ nhanh thường hiếm, hay xảy thủy vực nhỏ có khả thay đổi nhiệt độ nhanh chóng Một đợt nước lạnh đột ngột, thi thoảng, giết chết loài quen sống vùng nước ấm (VD Cá rô hoàng kim - Golden Perch, Cá ngát đuôi lươn - Eel-tailed Catfish) đập nuôi sông suối nhỏ Thay đổi nhiệt độ đột ngột hoạt động người vùng nước lớn đặc thù (VD như, việc thải nước làm mát từ máy phát điện xả nước lạnh từ đập lớn) nguyên nhân gây tượng cá chết hàng loạt số khu vực Thay đổi nhiệt độ theo mùa khiến cho cá chết Ví dụ, nước ấm (> 27◦C) làm chết cá hồi Nước lạnh, ngược lại, giết loài cá thích nghi với vùng nước ấm Một ví dụ việc nước lạnh gây cá chết hàng loạt tượng cá chết với số lượng lớn (chủ yếu cá mòi chấm) năm hạ lưu sông Murray vào mùa đông Những cá bị ảnh hưởng, vốn yếu sốc nhiệt, trở nên bệnh nhiễm trùng vi khuẩn nấm, cuối bị chết  Độ mặn: Những thay đổi đột ngột độ mặn nước (VD: nơi mưa bão lớn đẩy lượng lớn nước cửa sông) dẫn đến cá chết Tương tự, việc phá vỡ deo cát chắn đầm phá ven biển khiến nước biển mặn tràn vào đầm phá làm ảnh hưởng đến loài thích nghi với điều kiện độ mặn thấp Sự tăng độ mặn bay vùng ven biển hồ ao đất liền gây chết cá  Tảo độc: số vi tảo (ví dụ dinoflagellates- tảo đơn bào hai roi) có chứa chất gây độc tính cá Các loài tảo tồn dòng nước nhiều năm mà không gây hại, cần thay đổi đột ngột nhiệt độ nước, nguyên nhân khác, làm chất độc tảo phát tác Sự sinh sôi nảy nở lớn loài tảo gọi Thủy triều Đỏ (Red Tides) Thủy triều hồng (Mahogany tides) Triệu chứng cá trông bị thiếu oxy nồng độ oxy hòa tan nước đủ Có phải nhiều cá bị chết ô nhiễm? Trái với suy nghĩ thông thường, việc ô nhiễm nước trực tiếp hóa chất chất khác thường nguyên nhân phổ biến gây cá chết hàng loạt Chỉ 8% số lượng cá chết ghi nhận NSW nguyên nhân này, nguyên nhân quan trọng vùng đô thị lớn Sydney Tuy nhiên, tác động không quan sát chất ô nhiễm mối quan ngại Sự tiếp xúc với chất độc hại không làm cá chết hàng loạt lập tức, làm ảnh hưởng tới số lượng quần thể cá ảnh hưởng đến khả sinh sản cá, VD: làm giảm lượng trứng sản sinh giảm khả sống tinh trùng, trứng ấu trùng, giảm tuổi thọ, tăng tỷ lệ dị dạng tăng tỷ lệ tử vong tự nhiên Căn vào ảnh hưởng chất ô nhiễm đến đời sống thủy sinh, nhóm thành ba dạng ô nhiễm sau: (i) ô nhiễm vật lý, (ii) ô nhiễm hóa chất công nghiệp (iii) ô nhiễm việc sử dụng hóa chất nông nghiệp  Ô nhiễm vật lí: Việc liên quan đến ô nhiễm việc xả chất rắn lơ lửng nước rửa công nghiệp than, amiăng, công nghiệp giấy gỗ ép Mang cá bị phủ lớp chất rắn lơ lửng, khiến cá hô hấp Ngoài ra, tổn thương hạt sắc nhọn gây tổn hại nghiêm trọng đến chức hoạt động mang cá Hiện tượng chết cho ô nhiễm vật lí xảy NSW  Ô nhiễm hóa chất công nghiệp: Phần lớn vụ cá chết hàng loạt ô nhiễm hóa chất công nghiệp việc vô tình, hay cố ý, xả thải thời gian ngắn, thường thông qua kênh dẫn nước mưa Một số vụ cá chết hàng loạt quy mô lớn xảy có nguyên nhân dạng ô nhiễm Cá thường bị giết nhiễm độc trực tiếp hóa chất, việc xả thải nước có chứa axit kiềm làm thay đổi pH lớn nguyên nhân dẫn đến cá chết hàng loạt Việc xả thải hóa chất thường khó khó quan sát trực tiếp, không dễ dàng để truy nguồn xả thải Việc quan sát phản ánh cách nhanh chóng tượng cá chết hàng loạt cần thiết có nghi ngờ liên quan đến ô nhiễm chất thải công nghiệp Việc xả thải hóa chất, dù vô tình hay cố ý vi phạm luật môi trường, cần phản ánh cho Văn phòng Môi trường Di sản (OEH) (ĐT:xxxx)  Ô nhiễm hóa chất nông nghiệp: Việc sử dụng loại thuốc diệt cỏ thuốc trừ sâu nông nghiệp, tính nay, nguyên nhân gây nhiều vụ cá chết hàng loạt Trong số trường hợp, việc sử dụng endosulphans vùng trồng Hóa chất bảo vệ thực vật thường chất độc cá tồn lâu đất khô, chúng phân hủy nước nhanh (từ – 14 ngày) Các hóa chất thâm nhập vào nước việc phun thuốc liều, gió phun rải không máy bay, phun trực tiếp mặt đất Ngoài ra, hoạt động súc rửa thiết bị phun thủy vực, cố tình vứt bỏ thùng chứa qua sử dụng sông suối, việc tiêu nước vùng canh tác phun rải v.v… Việc chứng minh tượng cá chết hàng loạt nguyên nhân sử dụng hóa chất nông nghiệp thường tương đối khó khăn điều tra, lấy mẫu nước và/hoặc cá Cá chết hàng loạt có nguyên nhân dịch bệnh hay kí sinh trùng không? Hiện tượng cá chết hàng loạt bị gây dịch bệnh, nhiễm bệnh thường kết nguyên nhân sâu xa gây Nguyên nhân gây bệnh cho cá cá bị stress yếu tố vật lý hay hóa học gây ra, VD: thay đổi nhiệt độ, độ mặn, ô nhiễm mãn tính quần thể cá đông Trong điều kiện này, sức đề kháng giảm cá trở nên dễ bị nhiễm bệnh Ví dụ, bệnh “đốm đỏ” thường xảy vùng cửa sông phía bắc NSW thường xảy sau lũ, có dòng chảy tràn có tính axit Những dịch bệnh có khả làm cá chết lập tức, không thiết ảnh hưởng đến toàn quần thể cá, (nếu có) có kiểu ảnh hưởng đến tất loài cá Thông thường trường hợp cá chết bệnh khu trú vào hai loài gần nhau, thường xảy khoảng thời gian vài ngày vài tuần, có số loài bị ảnh hưởng nhẹ không bị ảnh hưởng chút Nước Úc tương đối miễn nhiễm với nhiều dịch bệnh cá nghiêm trọng diễn nước Một dịch bệnh phổ biến gây chết cá rô vây đỏ (thường cá con) Cá hồi cầu vồng (Rainbow Trout) virus Epizootic Haematopoietic Necrosis (EHN) Một loại dịch bệnh virus khác nguyên nhân dẫn đến vụ cá chết hàng loạt vùng ven bờ Úc vào năm 1995, làm chết hàng triệu cá mòi Ngay cá khỏe mạnh mang có ký sinh trùng ruột, mang thịt Khi cá bị stress (do yếu tố môi trường khác gây ra) làm giảm sức đề kháng trước ký sinh trùng Việc kiểm tra, xác định cá chết nguyên nhân cố cá chết hàng loạt, thấy lượng lớn ký sinh trùng cá chết, cần cẩn trọng đưa kết luận nguyên nhân dẫn đến cá chết Vì cá phải sống điều kiện môi trường nguyên nhân khác gây nên cá chết Việc cá chết hàng loạt có phải dấu cho thấy thủy vực có vấn đề, không tốt cho sức khỏe? Rõ ràng có nhiều vụ cá chết hàng loạt tượng tự nhiên, thường liên quan đến điều kiện thời tiết cực đoan (ví dụ lũ lụt hạn hán), việc cá chết, việc diễn mang tính tự nhiên, thời tiết môi trường tự nhiên chi phối Chính vậy, khó để ngăn ngừa việc xảy ra, hầu hết trường hợp, hậu không đáng lo ngại số lượng chết thường tương đối nhỏ so với tổng quy mô quần thể Tuy nhiên, số vụ cá chết có nguyên nhân tự nhiên, có liên quan đến ô nhiễm nguồn nước, dịch bệnh, việc đánh bắt hàng loạt, hay hoạt động khác người Đấy lí việc điều tra thu thập số liệu vụ cá chết bật lại quan trọng Vì qua giúp xác định nguyên nhân có, điều đặc biệt quan trọng việc cá chết hàng loạt nguyên nhân nhân tạo Việc cá chết hàng loạt diễn lặp lặp lại thủy vực dấu cho thấy có vấn đề liên quan đến chấn lượng nước thủy vực/lưu vực Trong trường hợp này, việc điều tra, có hành động thích hợp để loại bỏ, hạn chế, yếu tố gây cá chết hàng loạt điều tối quan trọng Làm để xác định nguyên nhân gây cá chết? Việc xác định xác nguyên nhân gây vụ cá chết hàng loạt thường không dễ xác định, cá thường chết biểu hiện, hay dấu hiệu, đặc trưng bên ngoài, nguyên nhân gây thường lưu lại dấu vết thời gian ngắn Một thủy vực, có cá chết, quay trở lại điều kiện bình thường vòng vài Việc chẩn đoán nguyên nhân khả nghi, vậy, thường phải đưa giả thiết nguyên nhân khác nhau, loại trừ dần trình điều tra Kết cuối thường đưa một, hai, nguyên nhân khả nghi có xác suất cao Một số triệu chứng cá chết, chết, quan sát ghi chép lại cẩn thận, giúp ích nhiều cho trình điều tra Các dấu hiệu quan sát nguyên nhân tiềm miêu tả bảng đây: Dấu hiệu quan sát Nguyên nhân có Cá chết há miệng, mang phù đầu bị cong Thiếu oxy lại Mang bị bợt màu, đỏ xanh (màu bluish red) Chỉ hai loài bị chết - Việc thiếu oxy hòa tan phần làm có nhiều loài khác sống chết loài nhạy cảm - Do dịch bệnh gây chết cho số loài định Cá chết qua đêm và/hoặc cá sống Thiếu oxy có nhiều thực vật thủy sinh bơi gần bề mặt ngáp không khí, đặc biệt hô hấp, (có thể vi tảo thực vật lớn hay xảy xung quanh mép nước, vào vùng ngập nước) buổi sáng sớm Cá chết sau mưa lớn lũ Thay đổi nhanh chóng thông số chất lượng nước (ví dụ pH, độ đục, độ mặn, nhiệt độ) Cá chết xảy cửa sông sau mưa lớn Sự phát sinh khí hydro sunfua từ trầm tích lũ lụt, ngửi mùi "trứng thối" nơi đầm phá đổ biển Cá chết xảy / sau quãng thời Có thể nhiệt độ cao gian nắng nóng; có số loài nhạy cảm với thay đổi nhiệt độ (ví dụ cá hồi), loại sống khu vực cận vùng phân bố địa lý, phân bố độ cao, phổ biến chúng bị chết; cá chết xảy vùng nước nhỏ (ví dụ đập, ao, suối) Cá chết xảy sau thời kỳ cực Có thể nhiệt độ thấp lạnh sương giá; có số loại nhạy cảm với nước lạnh, loài sống khu vực cận vùng phân bố địa lý, phân bố độ cao, phổ biến chúng, bị chết; cá chết xảy vùng nước nhỏ (ví dụ đập, ao, suối) Cá có tổn thương rõ ràng thể Dịch bệnh (có thể liên quan đến chất lượng nước kém) Cá chết nhiễm nấm màu trắng xám Cá chết vài ngày bị nhiễm nấm thứ cấp (Saprolegnia) Cá chết sau khoảng thời gian dài có Dịch bệnh triệu chứng không khỏe mạnh Cá bệnh, cá lờ đờ không khỏe mạnh Do dịch bệnh độc tố xuất với cá chết  Chỉ có cá nhỏ chiều dài hợp pháp Cá chết bắt nhầm đánh bắt bị phép đánh bắt, loài cá cảnh bỏ đi, bắt không chủ ý (và bị bị ảnh hưởng, chủ yếu loài cá vứt đi) trình đánh cá giá trị thương mại loài cá cảnh bị chết;  Cá chết cá đặc trưng vùng nước (VD: Cá đại dương vùng cửa sông)  Cá chết loài có giá trị thương mại, cá cảnh, có kích thước hợp lí xuất tổn thương vật lí (do lưới hay móc câu) Cá chết, bong bóng bị vỡ Đánh bắt sử dụng chất nổ Cá chết nơi thải nước làm mát Nhiệt độ cao gây chết cá số chất độc hại có nước làm mát Bọt khí (thường nhỏ) thấy Bệnh tổn thương bọt khí (Thường xảy đầu vây (khi đưa lên ánh sáng) cá có nhiều ô xy hòa tan, vượt ngưỡng chết xảy vùng gần đập/cửa đập), bão hòa oxy nước – ND) gần thiết bị sục khí (ví dụ ao nuôi trồng thủy sản) Tất loài cá với kích thước khác - Chất độc, ô nhiễm xâm nhập nguồn nước vùng nước chết - Thiếu oxi trầm trọng - Tảo độc Cá chết phần tương đối nhỏ thủy Hàm lượng nhôm cao axit (pH thấp), liên vực quan đến dòng chảy thoát nước phèn Cá chết xảy dòng nước có màu đỏ - Thủy triều đỏ Sắt từ nước có chứa axit Cá chết xảy dòng nước có màu đen Nước đen (DO thấp) lignin cao tannin từ thực vật mục nát Cá chết liền mùa lũ Rút nước lũ mang số lượng lớn chất hữu bị phân hủy theo dòng nước gây thiếu ôxy Nước bị ôxy hòa tan bị lưu cánh đồng ngập lụt hòa trở lại vào dòng Cá dạt vào bờ biển Cá chết xảy thời gian trước nơi khác cá bị dạt vào bờ, Cá bị tự mắc cạn sau bị công loài ăn thịt khác, Cá chết đánh bắt bị vứt lại bờ Cá chết loài (đặc biệt loài Mắc cạn bị công loài ăn thịt dùng làm mồi cá cơm, cá mòi, vàng, cá thu) kích thước tương đối đồng Cá chết xảy nước có màu xanh, có/ Độc tố liên quan đến loại tảo độc màu váng màu xanh xanh-màu xanh phát tác Nước có nồng độ tảo cao làm thiếu oxy Cá chết vùng công nghiệp Có thể chất gây ô nhiễm từ việc xả thải cố ý cố tràn đổ Cá chết xảy khu vực đô thị Các chất ô nhiễm, nước thải sinh hoạt góp phần gây chết cá Cá chết xảy khu vực nông nghiệp/làm Có thể có chất gây ô nhiễm thuốc trừ vườn sâu Những thông tin cần thu thập cung cấp báo cáo/thông báo việc cá chết hàng loạt? Nếu có thể, tốt bạn giúp thu thập thông tin sau thông báo tượng cá chết: • Tên thủy vực (ví dụ hồ, sông, suối) lưu vực • Vị trí xác thủy vực (nêu tên đường dẫn địa lý gần nhất) • Diện tích bị ảnh hưởng (VD: ước tính chiều dài, và/hoặc diện tích, đoạn sông có xảy cá chết) • Số lượng cá bị chết (ví dụ 10, 100, 1,000 con) • Kích thước cá chết (cm), việc cá chết có kích cỡ hay có to, nhỏ khác • Tên loài cá bị chết (nếu biết) • Những loài cá thường sống môi trường (ví dụ biển, cửa sông, ao hồ, cá ăn đáy hay ăn nông v.v…) • Điều kiện thời tiết trước chết (VD: nhiệt độ, khô hay ẩm, gió v.v…) • Thời gian phát cá chết (giờ, ngày, tháng); • Thông tin dấu hiệu quan sát khác (mùi, màu sắc nước, có loài động vật khác bị ảnh hưởng không ví dụ chim, ếch, v.v…) • Nhận định nguyên nhân gây (nếu có thể) Đừng quên để lại tên số liên lạc điện thoại bạn để nhân viên điều tra liên lạc với bạn lần cần thiết Trong trường hợp cá chết với số lượng lớn (trên 50 con), hữu ích bạn chụp ảnh quay phim lại cảnh cá chết để xác định thành phần loài Khi chụp ảnh, quay phim, bạn để giúp bên cạnh cá vật tĩnh với kích thước phổ biến biết (VD: thước kẻ, ruy băng, tiền v.v…) để giúp suy luận kích thước cá chết qua ảnh Nếu có thể, bạn chụp ảnh / video sông để hiển thị mức độ cá chết (trong khu vực), tình trạng vùng nước nơi có cá chết toàn cảnh khu vực môi trường lân cận với thủy vực nơi có cá chết Các bước thực sau có báo cáo/thông báo việc có tượng cá chết gì? Sau có báo cáo/thông báo tượng cá chết, cán điều tra ghi chép thông tin vào phần báo cáo điều tra cố cá chết (Phần A) thông báo đến cho quan liên quan theo yêu cầu (VD: Hội đồng địa phương, Cơ quan chuyên trách môi trường di sản, quan quản lý lưu vực v.v…) Cán điều tra sau định có cần điều tra trường khu vực hay không có ai, quan nào, người/đơn vị tiến hành điều tra Việc định thực sau có thảo luận với cán khác Cục Công nghiệp Cơ (VD: Cán quản lý bảo tồn, cán an ninh sinh học quan liên quan khác) Trong trình thảo luận vấn đề sau xem xét: quy mô tượng cá chết, mức độ nhạy cảm thủy vực, nguyên nhân gây có, loài bị ảnh hưởng vấn đề khác liên quan đến sức khỏe mối quan tâm cộng đồng Một yếu tố cốt lõi cần xem xét thời gian trôi qua lâu kể từ nhận thông báo việc có tượng cá chết Quan trọng phải có hành động cách nhanh chóng Việc oxy hòa tan nước, cụm hóa chất ô nhiễm trôi tồn vài ảnh hưởng chúng bị thuyên giảm nhanh chóng nguyên nhân tự nhiên bị pha loãng tái hòa tan oxy vào nước Chính vậy, nhiều trường hợp, việc đến trường tiến hành lấy mẫu, đo đạc thông số chất lượng nước, lấy mẫu cá chết v.v… không giúp thu thập nhiều thông tin hữu ích việc cá chết xảy ngày Sau tiến hành điều tra trường, cán điều tra gửi tất mẫu đến phòng thí nghiệm để phân tích, ghi chép đầy đủ thông tin thu thập vào báo cáo điều tra (phần B) Biểu mẫu báo cáo hoàn chỉnh, hình ảnh thu thập được, kết phân tích chuyển đến cán chịu trách nhiệm sở liệu cá chết hàng loạt để đưa vào lưu trữ sở liệu trì DPI tượng cá chết hàng loạt phạm vi toàn bang Các cán điều tra có trách nhiệm (i) thông báo kết điều tra nguyên nhân việc với cán khác cục quan liên quan khác (ii) hỗ trợ việc chuẩn bị, đưa thông cáo báo chí làm việc với đơn vị truyền thông việc Tôi có nên thu thập mẫu cá hay mẫu nước để phân tích hay không? Việc thu thập mẫu cá mẫu nước để phân tích phòng thí nghiệm tốt nên cán điều tra cán chuyên môn thực Lý việc lấy mẫu cần tuân theo quy trình thủ tục nghiêm ngặt, sử dụng thiết bị chuyên dụng có tư vấn chuyên gia Nếu mẫu không lấy, lưu giữ vận chuyển theo cách làm ảnh hưởng đến chất lượng kết phân tích phòng thí nghiệm Lấy ví dụ, cá chết phân tích xem bị bệnh phân hủy làm ảnh hưởng đến điều kiện mẫu vật sau cá chết làm nhiễu kết phân tích Thông thường, mẫu nước mẫu cá lấy phân tích phòng thí nghiệm vụ cá chết hàng loạt quy mô lớn, chưa xác định nguyên nhân có nghi ngờ ô nhiễm, dịch bệnh tảo Việc lấy mẫu cho kết tốt thực khi, sau khi, việc cá chết xảy (khi cá vừa chết chết tiếp) Những mẫu giúp xác định nguyên nhân dễ dàng Tôi bắt ăn cá chết không? Chúng ta cần cẩn trọng ứng xử với việc cá chết hàng loạt Việc thu thập, mua bán tiêu thụ cá không khỏe mạnh (đang ngáp, bơi lờ đờ, chết chết) không nên có tượng cá chết hàng loạt Việc mua bán tiêu thụ cá chết, cá không tươi chết trường hợp gây rủi ro sức khỏe dịch bệnh, cá ương có chất ô nhiễm độc hại cá Bất thu thập cá chết cá chết để làm mồi câu cho mục đích sử dụng khác phải có giấy phép câu cá giải trí (trừ trường hợp miễn trừ), cá thu thập cần phải đạt đủ ngưỡng cho phép (về kích thước số lượng) loài Những quy định khác phân vùng áp dụng khu vực bảo tồn biển ... có xảy cá chết) • Số lượng cá bị chết (ví dụ 10, 100, 1,000 con) • Kích thước cá chết (cm), việc cá chết có kích cỡ hay có to, nhỏ khác • Tên loài cá bị chết (nếu biết) • Những loài cá thường. .. nơi có cá chết Các bước thực sau có báo cáo/thông báo việc có tượng cá chết gì? Sau có báo cáo/thông báo tượng cá chết, cán điều tra ghi chép thông tin vào phần báo cáo điều tra cố cá chết (Phần... hạn chế, yếu tố gây cá chết hàng loạt điều tối quan trọng Làm để xác định nguyên nhân gây cá chết? Việc xác định xác nguyên nhân gây vụ cá chết hàng loạt thường không dễ xác định, cá thường chết
- Xem thêm -

Xem thêm: Những câu hỏi thường gặp khi cá chế, Những câu hỏi thường gặp khi cá chế, Những câu hỏi thường gặp khi cá chế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay