Công nghệ thi công phần thân nhà cao tầng, siêu cao tầng

92 200 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 09:59

CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG PHẦN THÂN NHÀ CAO TẦNG, SIÊU CAO TẦNG MỤC LỤC 1 CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG PHẦN THÂN NHÀ CAO TẦNG, SIÊU CAO TẦNG I GIỚI THIỆU Định nghĩa Về mặt kết cấu công trình gọi nhà cao tầng độ bền vững chuyển vị/biến dạng tải trọng ngang định Tải trọng ngang gió/bão hay động đất Mặc dù chưa có thống chung định nghĩa nhà cao tầng ranh giới mà đa số kỹ sư kết cấu giới chấp nhận từ nhà thấp tầng sang cao tầng có chuyển tiếp từ phân tích tĩnh học sang phân tích động học (TCVN 2737 : 1995, UBC1997,TCXDVN375:2006, ASCE 7- 05…) Phân loại - Nhà cao tầng bắt buộc phải có thang máy (từ tầng trở lên) - Ở Việt Nam: TCVN 2737 : 1995 nhà > 40 m xem nhà cao tầng (tính gió động) thực chất tính toán đến 40 – 50 tầng - TCXDVN 375 : 2006 cấp II từ 10 – 20 tầng, cấp I từ 20 – 60 tầng, cấp đặc biệt > 60 tầng thực chất tính đến 40-50 tầng - TC 198 : 1997 quy định áp dụng cho nhà 75m, nhà > 75 m nằm TC - Như hệ thống VN/ Nga tạm gọi: nhà từ 40 – 75 m hay 10 đến 25 tầng nhà cao tầng thuộc phạm vi áp dụng TC thuộc hệ thống TCVN hay SNiP II-7-81* Tuy nhiên, áp dụng UBC 1997 hay EN 1998 cho phép thiết kế nhà cao 20-40 tầng - Trung Quốc: theo JGJ 3:2010 nhà cao tầng từ < 30m (tĩnh học), 30 – 150 m (động học), từ 150 – 250 m > 250 m (theo PBD) - Mỹ: Nhà: 10 – 20 tầng (30 – 70 m), T1> 1s phải tính hệ số G; Nhà: 20-30 tầng (60-100m) tính động (phổ phản ứng) Nhà cao tầng (tall): >= 100m (PBD) Nhà siêu cao tầng (super-tall): >=300m (PBD) Nhà cực cao (ultra-tall): >=500m (PBD) Thống kê từ 10 công trình nhà siêu cao tầng khu vực Bảng 1: 10 công trình nhà siêu cao tầng khu vực (a) TT Công trình Taipei 101 Tower Petronas Tower Petronas Tower Thành phố Taipei Kuala Lumpur Kuala Lumpur 2 Chiều cao 509 m Số tầng 101 Năm 2004 452 m 88 1998 452 m 88 1998 CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG PHẦN THÂN NHÀ CAO TẦNG, SIÊU CAO TẦNG TT 10 Công trình Jin Mao Tower International Finance Centre CITIC Plaza Shun Hing Square Central Plaza Bank of China Tower The Center Thành phố Shanghai Chiều cao 421 m Số tầng 88 Năm 1998 Hong Kong Guangzhou Shenzhen Hong Kong Hong Kong Hong Kong 415 m 391 m 384 m 374 m 367 m 346 m 88 80 69 78 70 73 2003 1997 1996 1992 1990 1998 Bảng 2: 10 công trình nhà siêu cao tầng khu vực (b) T T Công trình Taipei 101 Tower Petronas Tower Petronas Tower Diện tích sàn (m2) Lease Span (m) 2650 2150 2150 9.8 - 13.9 8.3 - 13 8.3 - 13 11.8 14.8 Jin Mao Tower 2600 International Finance Centre 2800 14.5 CITIC Plaza 2230 11.3 Shun Hing Square 2160 12 - 12.5 Central Plaza 2210 9.4 - 13.5 Bank of China Tower 2704 17.6 10 The Center 2100 12 *Bank of China Tower: Các thông số lấy tầng 4.20 4.00 4.00 Wall to floor ratio 0.30 0.40 0.40 Floor to Ceilin g (m) 2.80 2.65 2.65 4.00 0.30 2.79 4.00 3.00 3.75 3.90 4.00 3.725 0.32 0.33 0.33 0.34 0.31 0.36 2.70 2.70 2.65 2.60 2.80 2.60 Floor Heigh t (m) Hình 1: Các công trình siêu cao tầng khu vực châu Á Thái Bình Dương 3 CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG PHẦN THÂN NHÀ CAO TẦNG, SIÊU CAO TẦNG Các nhà siêu cao tầng Việt Nam 4.1 Toà nhà tài Bitexco, thành phố Hồ Chí Minh Các thông số chính: Số tầng: 68 tầng làm văn phòng Diện tích đất: Khoảng 6,000 m2 Tổng diện tích sàn khoảng 100,000 m Chiều cao: 262.5 m Công trình có tầng hầm Kết cấu bê tông cốt thép Hoàn thành 31/10/2010 4.2 Tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark Tower, Hà Nội Các thông số chính: tòa tháp 49 tầng làm nhà ở, văn phòng khu thương mại, tòa tháp 70 tầng làm văn phòng khách sạn Tổng diện tích sàn 579,000 m2 Chiều cao: 336 m Cồng trình có tầng hầm Kết cấu bê tông cốt thép cường độ cao Đang xây dựng 4.3 Toà nhà Lotte, Hà nội Các thông số chính: Số tầng: 65 tầng tầng hầm Diện tích sàn tầng điển hình 2500 m2 Chiều cao tầng 3,53m - 4m - phụ thuộc tầng nhà hay văn phòng Chiều cao công trình: 267m 4.4 Toà nhà Vietinbank, Hà nội Số tầng: 68 tầng tầng hầm Diện tích sàn tầng điển hình 2500 m2 Chiều cao tầng 4,25m Chiều cao công trình: 364m Nhận xét: Các công trình siêu cao tầng nước thống sử dụng thông số sau thiết kế: Diện tích trung bình khoảng 2500 m2/sàn Chiều cao tầng
- Xem thêm -

Xem thêm: Công nghệ thi công phần thân nhà cao tầng, siêu cao tầng, Công nghệ thi công phần thân nhà cao tầng, siêu cao tầng, Công nghệ thi công phần thân nhà cao tầng, siêu cao tầng

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay