Ý nghĩa của luật so sánh trong đời sống pháp luật quốc tế

10 154 1
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 09/06/2017, 09:46

A. MỞ ĐẦU1 B. PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN Ý NGHĨA CỦA LUẬT SO SÁNH TRONG ĐỜI SỐNG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ2 1. Luật so sánh giúp cho việc nâng cao hiểu biết của các luật gia, các nhà nghiên cứu2 2. Luật so sánh hỗ trợ việc cải cách pháp luật quốc gia3 3. Luật so sánh hỗ trợ cho việc làm hài hóa pháp luật và nhất thể hóa pháp luật5 4. Luật so sánh hỗ trợ việc thực hiện và áp dụng pháp luật7 C. KẾT LUẬN9 BÀI TẬP TIỂU LUẬN MÔN LUẬT SO SÁNH CHỦ ĐỀ 3: Anh/chị phân tích bình luận ý nghĩa luật so sánh đời sống pháp luật quốc tế A MỞ ĐẦU Trong khoa học pháp lý thế giới, “Luật so sánh” là chủ đề được bàn luận hết sức sôi nổi, nó tốn nhiều giấy mực cũng gây nhiều tranh luận tư các học giả, các luật gia Nhiều tác giả đã bàn về việc sử dụng thuật ngữ này trước trình bày các vấn đề về nội dung của nó Tuy chưa có sự thống nhất cách dùng thuật ngữ, đến thời điểm hiện tại, “luật so sánh” là thuật ngữ được sử dụng tư lâu đời và cũng là thuật ngữ được sử dụng phổ biến cả Hiện tại, có nhiều quan điểm khác về khái niệm và bản chất của luật so sánh Nhưng tư những quan điểm đó có thể đưa các nhân định bản về luật so sánh như: không phải một ngành luật hay lĩnh vực luật thực định; so sánh các hệ thống pháp luật khác để tìm những điểm tương đồng và khác biệt; không đồng nhất với nghiên cứu pháp luật nước ngoài Nghiên cứu luật nước ngoài chỉ là điều kiện cần để làm luật so sánh Ngoài nghiên cứu còn phải đánh giá, so sánh, tìm điểm tương đồng Nhiệm vụ quan trọng và thú vị của luật so sánh là giải thích được điểm tương đồng và khác biệt giữa các hệ thống pháp luật, dòng họ pháp luật Mặc dù cách tiếp cận của mỗi người là khác nhau, thuật ngữ được sử dụng cũng chưa thống nhất ý nghĩa về mặt khoa học và thực tiễn của nó đã được giới luật học thưa nhận Vậy ý nghĩa của luật so sánh là gì? Việc nghiên cứu luật so sánh có tác dụng thế nào đối với khoa học pháp lý của mỗi quốc gia nói riêng và của thế giới nói chung? Những thắc mắc đó là niềm cảm hứng cho em lựa chọn đề tài: “Anh/chị phân tích bình luận ý nghĩa luật so sánh đời sống pháp luật quốc tế” để trình bày bài tập cá nhân của mình B PHÂN TÍCH VÀ BÌNH LUẬN Ý NGHĨA CỦA LUẬT SO SÁNH TRONG ĐỜI SỐNG PHÁP LUẬT QUỐC TÊ Luật so sánh giúp cho việc nâng cao hiểu biết luật gia, nhà nghiên cứu Có thể nói, bất kỳ khoa học nào thế giới đều lấy tri thức là điểm đến đường nghiên cứu đầy chông gai của mình Tương tự vậy, luật so sánh trước hết nhằm cung cấp tri thức khoa học Tri thức về các lĩnh vực khoa học sẽ phát triển rất nhiều thông qua quá trình so sánh Nắm bắt được tri thức là một chuyện để so sánh điểm tương đồng và khác biệt giữa các tri thức khác lại là chuyện khác Nghiên cứu luật so sánh không chỉ cung cấp kiến thức pháp luật mà còn bao hàm kiến thức của nhiều lĩnh vực khác Trước hết, luật so sánh cho chúng ta cái nhìn toàn diện về hệ thống pháp luật của các quốc gia thế giới thông qua việc giới thiệu các dòng họ pháp luật Với lý thuyết về phân nhóm hệ thống pháp luật thành các dòng họ khác và nghiên cứu các dòng họ pháp luật bản, luật so sánh sẽ giúp cho người nghiên cứu có một bức tranh toàn cảnh về các hệ thống pháp luật thế giới, cũng có những nhận định chung về hệ thống pháp luật của mỗi quốc gia Hơn nữa, người nghiên cứu có thể xác định được những điểm tương đồng và khác biệt giữa các dòng họ pháp luật Bên cạnh đó, luật so sánh còn cung cấp tri thức về hệ thống pháp luật nước ngoài, bởi để nghiên cứu so sánh luật thì bắt buộc phải hiểu biết về pháp luật nước ngoài Ngoài ra, luật so sánh giúp cho các luật gia và các nhà nghiên cứu có thêm được những tri thức về hệ thống pháp luật của nước mình Nghiên cứu hệ thống pháp luật khác không chỉ bổ sung tri thức mà nó còn nâng cao sự hiểu biết những tri thức có sẵn với một mức độ khác Đồng thời, giúp cho các nhà nghiên cứu luật so sánh tiếp cận hệ thống pháp luật của nước mình theo một cách thức hoàn toàn khác với những gì đã quá quen thuộc đối với họ Trên sở so sánh, các luật gia và các nhà nghiên cứu có thể đánh giá, nhìn nhận hệ thống pháp luật của nước mình một cách khách quan hơn, thậm chí, nhiều câu hỏi về hệ thống pháp luật của nước mình chưa được giải đáp lại được giải đáp một cách khá đơn giản Ngoài những tri thức và những hiểu biết về pháp luật, luật so sánh còn cung cấp những tri thức của nhiều lĩnh vực khoa học khác Trong quá trình tiến hành so sánh pháp luật, để hiểu được một cách đúng đắn các quy định củapháp luật nước ngoài, các nhà nghiên cứu phải tìm hiểu những nhân tố có ảnh hưởng đối với pháp luật như: lịch sử, địa lí, ngôn ngữ, những điều kiện về kinh tế, chính trị và xã hội Hơn nữa, quá trình này còn đòi hỏi người nghiên cứu đưa kết luận về những điểm tương đồng và khác biệt giữa các hệ thống pháp luật mà nguyên nhân bản nhất dẫn đến những điểm tương đồng và khác biệt đó là sự tương đồng hoặc khác biệt về kinh tế, chính trị, xã hội, tôn giáo, lịch sử, địa lí… Do đó, những kiến thức về các lĩnh vực khác vưa là nền tảng để phân tích làm sáng tỏ nội dung pháp luật của các nước đồng thời, chúng cũng tưng bước được bổ sung và hoàn thiện thêm tiến hành các nghiên cứu so sánh Luật so sánh hỗ trợ việc cải cách pháp luật quốc gia Một những ứng dụng rất hữu ích của luật so sánh là hỗ trợ việc cải cách pháp luật của quốc gia Những tri thức có được tư kết quả của việc nghiên cứu so sánh sẽ hỗ trợ rất lớn cho các nhà làm luật việc xây dựng hoặc cải tổ hệ thống pháp luật của quốc gia mình Trong rất nhiều lĩnh vực, các kết quả của sự sáng tạo có thể được xác định, đánh giá thông qua những thử nghiệm, nhiên lĩnh vực xây dựng pháp luật, những thử nghiệm này thường rất hạn chế Vì thế, các nhà làm luật có vai trò quan trọng là phải dự báo được khả tác động của các đạo luật đối với đời sống xã hội.Nếu được tiến hành các nghiên cứu so sánh các giải pháp pháp lí đã được sử dụng ở nhiều quốc gia khác nhau, nhà làm luật sẽ dễ dàng dự báo được khả tác động của các đạo luật hoặc các giải pháp pháp lí cụ thể ở nước mình Ngược lại, những giả thiết không chính xác hoặc các dự báo sai lầm có thể sẽ dẫn đến việc xã hội phái gánh chịu những hậu quả và những rủi ro rất lớn mà không thể lường trước được Bên cạnh đó, việc vay mượn miễn phí các giải pháp pháp luật của các hệ thống pháp luật khác sẽ rất hữu hiệu so với việc phải trải qua những thử nghiệm tốn và nguy hiểm Nói cách khác, các nhà làm luật không phải mạo hiểm vào những dự đoán không chắc chắn mà thay vào đó họ có thể học hỏi kinh nghiệm tư các hệ thống pháp luật nước ngoài Thậm chí, việc nghiên cứu luật so sánh không chỉ giúp cho nhà làm luật có được giải pháp hoặc mô hình pháp luật tiếp nhận hoàn hảo mà còn giúp họ tránh được những sai xót, tổn thất tư các cuộc thử nghiệm thất bại ở hệ thống pháp luật khác Tuy nhiên, phải lưu ý rằng, việc vay mượn giải pháp tư các hệ thống pháp luật khác phải dựa sở kinh tế – xã hội của tưng quốc gia, điểm giống và khác về nhiều mặt của các nước để có thể sửa đổi, bổ sung cho giải pháp đó là phù hợp với nước mình Chưa dưng lại ở đó, các nghiên cứu so sánh cũng việc nghiên cứu các hệ thống pháp luật nước ngoài, nhà làm luật sẽ sử dụng các giải pháp và khái niệm mà họ cho rằng có hiệu quả để giải quyết một vấn đề là những hình mẫu để xây dựng các quy phạm pháp luật hoặc các văn bản luật của nước mình cho phù hợp với điều kiện và hoàn cảnh Việc sử dụng các khái niệm và các giải pháp pháp lí của nước ngoài quá trình xây dựng pháp luật có thể được thực hiện theo hai phương thức: Thứ nhất, dựa vào kinh nghiệm của pháp luật nước ngoài mà cụ thể là hệ thống khái niệm và giải pháp của pháp luật nước ngoài để xây dựng cho hệ thống pháp luật của nước mình Ở phương thức này, sở phân tích, đánh giá các giải pháp, khái niệm của pháp luật nước ngoài, các luật gia sẽ cứ vào hoàn cảnh kinh tế, chính trị, truyền thống, văn hóa của nước mình để xây dựng nên một giải pháp để giải quyết vấn đề một cách phù hợp nhất có thể Điều này xuất phát tư sở mỗi quốc gia có điều kiện phát triển kinh tế – xã hội hoàn toàn khác Thứ hai, tiếp nhận các khái niệm và giải pháp pháp luật của nước ngoài bằng cách “cấy ghép” pháp luật “Cấy ghép” ở nghĩa là đưa các quy phạm pháp luật, các văn bản tư hệ thống pháp luật này vào hệ thống pháp luật khác quá trình xây dựng pháp luật hoặc cải cách pháp luật Nói cách khác, các luật gia “nhâp khẩu” quy phạm hoặc văn bản pháp luật cụ thể của một hệ thống pháp luật nào đó vào hệ thống pháp luật nước mình Để đảm bảo những “sản phẩm nhập khẩu” hoạt động có hiệu quả, các nghiên cứu so sánh sẽ giúp các nhà làm luật đánh giá, dự báo trước khả tương thích của chúng áp dụng vào pháp luật quốc gia Tóm lại, thay vì tự nghiên cứu, tìm kiếm và thử nghiệm các giải pháp pháp luật có thể có những rủi ro khó lường trước, các nhà làm luật có thể dựa vào luật so sánh để cải cách và hiệu quả hóa hệ thống pháp luật nước mình thông qua việc học hỏi kinh nghiệm hoặc “cấy ghép” pháp luật Vì vậy, có thể nói rằng: luật so sánh góp phần mở rộng các nguồn giải pháp về một vấn đề cụ thể mà pháp luật của các nước phải đối mặt Luật so sánh hỗ trợ cho việc làm hài hóa pháp luật nhất thể hóa pháp luật Hài hòa hóa pháp luật và nhất thể hóa pháp luật là hai khái niệm, hai hình thức khác được sử dụng phổ biến khoa học pháp lý, nhằm loại bỏ sự khác biệt các lĩnh vực pháp luật cụ thể của các hệ thống pháp luật khác Trong đó: Hài hòa hóa pháp luật là quá trình nhằm làm giảm những khác biệt các lĩnh vực pháp luật cụ thể giữa các hệ thống pháp luật bằng cách xây dựng các luật mẫu và thực hiện các biện pháp để khuyến khích các quốc gia tiếp nhận và áp dụng Nhất thể hóa pháp luật là quá trình theo đó các quy phạm pháp luật mâu thuẫn của các hệ thống pháp luật khác được thay thế bởi các quy phạm pháp luật chung nhất Có nghĩa là: nếu hài hòa hoá pháp luật giảm những khác biệt cùng lĩnh vực pháp luật thì nhất thể hóa pháp luật lại xa là tạo các quy phạm pháp luật để áp dụng chung đối với các nước chấp nhận việc nhất thể hóa Có thể nói là hai quá trình hết sức khó khăn và phức tạp, dù được diễn ở cấp độ và phạm vi nào cũng sẽ gặp những khó khăn nhất định Kỹ thuật pháp lý là một những khó khăn vậy – đó là sự khác biệt về quan niệm và thuật ngữ giữa các hệ thống pháp luật khác Thêm nữa, vấn đề tâm lý liên quan đến lòng tự tôn dân tộc cũng là một trở ngại bởi việc chấp nhận các quy tắc được hài hòa hóa và nhất thể hóa đồng nghĩa với việc các quốc gia sẽ phải tư bỏ các quy phạm pháp luật của mình Khi vấp phải những rào cản này, chính là lúc luật so sánh thể hiện vai trò của mình Trước hết, luật so sánh hỗ trợ cho quá trình hài hòa hóa pháp luật và nhất thể hóa pháp luật để vượt qua những khó khăn về kỹ thuật pháp lý bằng cách xác định những điểm chung của các hệ thống pháp luật làm sở cho việc tạo hệ thống quy tắc mẫu hoặc hệ thống quy tắc được áp dụng chung Để làm được điều đó, không thể không tiến hành các nghiên cứu so sánh Hơn nữa, nghiên cứu so sánh hỗ trợ quá trình hài hòa hóa và nhất thể hóa pháp luật không chỉ dưng lại ở việc tập hợp các điểm tương đồng và khác biệt giữa các hệ thống pháp luật mà cao là phải đề xuất được giải pháp pháp lý tốt và dễ dàng áp dụng Mặt khác, luật so sánh cung cấp tri thức và kỹ quan trọng để các luật gia tham vào quá trình đàm phán nhằm đạt được sự đồng thuận về các quy tắc pháp luật chung giữa các quốc gia Những tri thức về các hệ thống pháp luật cùng những kỹ phân tích, đánh giá các hệ thống pháp luật khác là những phương tiện không thể thiếu đối với một luật gia để tham gia đàm phán Như đã nói ở trên, quá trình hài hòa hóa pháp luật và nhất thể hóa pháp luật, một trở ngại lớn đặt là vấn đề tâm lý tự hào dân tộc Ở vấn đề này, luật so sánh hỗ trợ các quốc gia vượt qua hàng rào tâm lý tiếp nhận các quy định áp dụng chung và tư bỏ các quy định của pháp luật quốc gia Để tránh được quan niệm tiêu cực, luật so sánh cần phải thực hiện những nghiên cứu so sánh mang tính đột phá, vượt lên những nghiên cứu so sánh về quy phạm pháp luật thực định Nói cách khác, luật so sánh phải xây dựng được hệ thống lý thuyết về các lĩnh vực pháp luật có thể xây dựng các quy phạm được áp dụng chung Lí thuyết này không tập trung vào hệ thống pháp luật cụ thể nào cũng không đề cập bất kì quốc gia nào mà nó được xây dựng sở nghiên cứu so sánh các quy tắc của các hệ thống pháp luật khác được gắn với tính đa dạng về kinh tế, chính trị, xã hội của các quốc gia Những nghiên cứukhông dưng lại ở mục đích thuần túy mà nó nhằm mục đích làm cho mọi người nhận thức được nền tảng của các quy phạm pháp luật được áp dụng chung phù hợp với các quốc gia có điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội khác Tư đó, các quốc gia sẽ dễ dàng chấp nhận các quy tắc được áp dụng chung những lĩnh vực được hài hòa hóa và nhất thể hóa Luật so sánh hỗ trợ việc thực hiện áp dụng pháp luật Hiện nay, luật so sánh có thể được ứng dụng thực tiễn áp dụng pháp luật Thực tiễn áp dụng pháp luật rất phong phú, đa dạng, nhất là bối cảnh toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế của các quốc gia Vì thế, việc sử dụng luật so sánh là một phương tiện hỗ trợ cho quá trình thực hiện và áp dụng pháp luật có thể sẽ mang lại kết quả bất ngờ Trong điều kiện hiện nay, sử dụng luật so sánh hoạt động thực tiễn không phải chỉ hữu ích đối với các thẩm phán của các toà án hay các quan tài phán mà nó còn hữu ích cả đối với các luật sư,những người thường xuyên phải đưa lời tư vấn cho các giao dịch của khách hàng hoặc lời bào chữa cho các khách hàng của mình Hơn nữa, việc giải quyết các vụ việc có yếu tố nước ngoài và pháp luật nước ngoài, luật so sánh có vai trò đặc biệt quan trọng Khi phải giải quyết vụ việc cụ liên quan đến việc áp dụng pháp luật nước ngoài đối với các Thẩm phán và các luật sư tranh tụng tại toà án đối với các vụ việc liên quan đến pháp luật nước ngoài đương nhiên cần phải hiểu được các quy định của pháp luật nước ngoài Mặc dù, việc tìm kiếm và áp dụng luật nước ngoài không liên quan đến so sánh luật việc áp dụng pháp luật nước ngoài đòi hỏi một cách gián tiếp những so sánh nhất định giữa luật nước ngoài và luật của nước mà toà án có thẩm quyền xét xử vụ việc Ngoài ra, áp dụng pháp luật nước ngoài, các toà án đều phải bảo đảm rằng các quy định đó không trái với các nguyên tắc pháp luật nước và không xâm phạm trật tự công cộng Để làm được vậy, việc so sánh pháp luật nước ngoài và pháp luật nước là việc làm không thể thiếu Trường hợp phải áp dụng các quy định là kết quả của quá trình hài hoà hoá và nhất thể hoá pháp luật, bắt buộc phải đảm bảo tính thống nhất của các quy tắc đã được nhất thể hoá hoặc hài hoà hoá thì việc sử dụng luật so sánh để xác định nội dung và thách thức áp dụng các quy định này được xem là yêu cầu quan trọng đối với các quan có thẩm quyền áp dụng pháp luật của quốc gia Trong những trường hợp vậy, các thẩm phán cùng những người có thẩm quyền áp dụng pháp luật có thể chọn cách thức giải thích các quy định đó theo toà án các nước, đặc biệt là toà án của nước đã sản sinh quy định đó Trường hợp áp dụng pháp luật quốc gia để giải quyết vụ việc, luật so sánh có thể được sử dụng là phương tiện giải thích và áp dụng các quy định đó Khi pháp luật quốc gia có những khoảng trống chưa lấp đầy thì các Thẩm phán có thể tìm kiếm sự trợ giúp của luật so sánh và tất nhiên những trường hợp vậy, những lập luận tư nghiên cứu so sánh sẽ không được nêu bản án hoặc phán quyết của Tòa án Bên cạnh đó, với bối cảnh hội nhập, giao lưu hợp tác hiện nay, các doanh nghiệp ký hợp đồng với đối tác nước ngoài rất cần đến vai trò của các luật sư Các luật sư thông qua việc so sánh luật, sẽ tư vấn cho thân chủ của mình lựa chọn pháp luật nước nào có thể mang lại lợi nhuận tối đa cũng giảm được rủi ro tối thiểu các giao dịch với đối tác ngoại quốc Tuy vậy, các luật sư cũng nên lưu ý nghiên cứu các quy tắc không thành văn được thực tế các nước thưa nhận, bởi thực tiễn thường khác xa với lý thuyết C KÊT LUẬN Như vậy, qua toàn bộ phần phân tích và bình luận ý nghĩa luật so sánh đời sống pháp luật quốc tế, chúng ta có thể thấy rằng luật so sánh có rất nhiều ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có thể ảnh hưởng đến pháp luật của mỗi quốc gia có sự hiện diện của nó Vì thế, thời đại của công nghệ thông tin, của tự hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, các quốc gia đặc biệt là những quốc gia có nền kinh tế phát triển đều rất chú trọng đầu tư nghiên cứu luật so sánh không chỉ bởi những lợi ích to lớn nó mang lại mà còn phản ánh trình độ phát triển khoa học pháp lý của quốc gia đó Ở nước ta, là một nước phát triển, có thể nhận định chung rằng trình độ lập pháp của Việt Nam còn nhiều yếu kém, pháp điển hoá pháp luật không tốt, nhiều điều luật chồng chéo hoặc không cần thiết, rất cần nghiên cứu tư pháp lý, kỹ thuật lập pháp các nước phát triển bổ sung cho pháp luật hiện hành Hơn nữa thời buổi hội nhập nếu không hiểu biết pháp luật quốc tế thì rất dễ bị thua thiệt, nên việc học luật so sánh lại càng cần thiết Mong rằng, luật so sánh sẽ được quan tâm, chú ý phát triển nhiều để có thể đóng góp thêm nhiều nghiên cứu khoa học cho nền pháp luật nước nhà, nhằm phục vụ tốt nhất cho nhân dân DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật so sánh, Nxb Công an nhân dân, 2015 http://giaotrinhluatsosanh.blogspot.com/ ... cực, luật so sánh cần phải thực hiện những nghiên cứu so sánh mang tính đột phá, vượt lên những nghiên cứu so sánh về quy phạm pháp luật thực định Nói cách khác, luật so. .. hệ thống pháp luật nước ngoài, bởi để nghiên cứu so sánh luật thì bắt buộc phải hiểu biết về pháp luật nước ngoài Ngoài ra, luật so sánh giúp cho các luật gia và các... dụng luật nước ngoài không liên quan đến so sánh luật việc áp dụng pháp luật nước ngoài đòi hỏi một cách gián tiếp những so sánh nhất định giữa luật nước ngoài và luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Ý nghĩa của luật so sánh trong đời sống pháp luật quốc tế, Ý nghĩa của luật so sánh trong đời sống pháp luật quốc tế, Ý nghĩa của luật so sánh trong đời sống pháp luật quốc tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay