GA lop 3 (tuan 32) 2016 2017

25 140 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/06/2017, 10:06

Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 Tập đọc - Kể chuyện tuần 32 (2 tiết) Người Đi Săn Và Con Vượn (KNS + MT) I MỤC TIÊU: Kiến thức : Hiểu nội dung, ý nghĩa: giết hại thú rừng tội ác; cần có ý thức bảo vệ môi trường Kĩ : Biết ngắt nghỉ sau dấu câu, cụm từ Trả lời câu hỏi 1; 2; 3; 4; sách giáo khoa Kể lại đoạn câu chuyện theo lời bác thợ săn, dựa theo tranh minh họa sách giáo khoa Thái độ: Yêu thích môn học * Lưu ý: Riêng học sinh khá, giỏi biết kể lại câu chuyện theo lời bác thợ săn * KNS: - Rèn kĩ năng: Xác định giá trị; Thể cảm thông; Tư phê phán; Ra định - Phương pháp: Thảo luận Trình bày phút * MT: Giáo dục học sinh ý thức bảo vệ loài động vật vừa có ích vừa tràn đầy tình nghĩa (vượn mẹ sẵn sàng hi sinh tất con) môi trường thiên nhiên (trực tiếp) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Tranh minh hoạ Sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi sách giáo khoa - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu bài: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Luyện đọc (22 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc từ khó, câu khó Ngắt nghỉ câu dài, hiểu nghĩa từ * Cách tiến hành: - Đọc mẫu văn - Cho HS xem tranh minh họa - Cho HS luyện đọc câu - Cho HS chia đoạn - Mời HS đọc đoạn trước lớp hướng dẫn đọc câu dài - Giúp HS giải thích từ mới: tận số, nỏ, bùi ngùi - Cho HS đọc đoạn nhóm đôi - Gọi số HS thi đọc Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - em thực theo yêu cầu giáo viên - Nêu lại tên học - Đọc thầm theo - Xem tranh minh họa - Đọc tiếp nối câu - Chia đoạn - Đọc tiếp nối đoạn theo hướng dẫn GV - HS giải thích từ - Đọc đoạn nhóm - HS thi đọc Giáo viên : Dương Thị Xuân Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 b Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu (18 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nắm cốt truyện, hiểu nội dung * Cách tiến hành: HS đọc thầm TLCH + Chi tiết nói lên tài săn bắn bác thợ săn? + Cái nhìn căm giận vượn mẹ nói lên điều gì? + Những chi tiết cho thấy chết vượn mẹ thương tâm? + Chứng kiến chết vượn mẹ, bác thợ săn làm gì? c Hoạt động 3: Luyện đọc lại, củng cố (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh đọc trôi chảy, diễn cảm theo yêu cầu thể đọc - Lắng nghe * Cách tiến hành: - 1HS đọc - Đọc diễn cảm đoạn - 4HS thi đọc diễn cảm đoạn - Mời HS đọc lại - HS đọc - Cho HS thi đọc đoạn - Nhận xét - Gọi HS đọc - Nhận xét, tuyên dương nhóm đọc tốt d Hoạt động 4: Kể chuyện (15 phút) * Mục tiêu: Nhìn tranh kể lại nội dung câu chuyện - Quan sát tranh * Cách tiến hành: - Cho HS quan sát tranh Và tóm tắt nội dung - 1HS kể đoạn tranh - Từng cặp HS kể chuyện - Gọi HS kể mẫu đoạn - HS thi kể trước lớp - Yêu cầu cặp HS kể - Nhận xét - Cho HS thi kể chuyện trước lớp - Nhận xét, tuyên dương HS kể hay, tốt Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhắc lại nội dung học * MT: Giáo dục ý thức bảo vệ loài động vật vừa có ích vừa tràn đầy tình nghĩa môi trường thiên nhiên - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Giáo viên : Dương Thị Xuân Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 Toán tuần 32 tiết Luyện Tập Chung I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết đặt tính nhân (chia) số có năm chữ số với (cho) số có chữ số Kĩ năng: Biết giải toán có phép nhân (chia) Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3 Thái độ: Yêu thích môn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Ôn tập phép nhân, chia (8 phút) * Mục tiêu: Giúp cho học sinh rèn luyện kĩ thực phép tính * Cách tiến hành: Bài 1: Đặt tính tính - Mời HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu lớp làm vào - Gọi HS lên bảng làm - Chốt lại b Hoạt động 2: Ôn toán giải (17 phút) * Mục tiêu: Củng cố giải toán có lời văn * Cách tiến hành: Bài 2: Toán giải Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - em thực - Nhắc lại tên học - Đọc yêu cầu đề - Cả lớp làm vào - HS lên bảng làm nêu cách thực phép tính - Nhận xét - Đọc yêu cầu Giáo viên : Dương Thị Xuân Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 - Mời HS đọc yêu cầu đề - Làm vào vở, HS lên sửa - Yêu cầu lớp làm vào HS lên bảng sửa Bài giải Tóm tắt: Số bánh mì trường mua là: Nhà trường mua : 105 hộp bánh x 105 = 420 (cái) hộp : bánh Số bạn nhận bánh mì là: em : bánh 420: = 210 (bạn) Hỏi : có … bạn nhận Đáp số: 210 bạn bánh? - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại Bài 3: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu toán - Yêu cầu HS nêu quy tắc tính diện tích hình CN? - Yêu cầu lớp làm vào vở, HS lên bảng sửa Tóm tắt: Chiều dài : 12 cm Chiều rộng : phần chiều dài Diện tích : … cm2? - Đọc yêu cầu toán - HS nêu - Cả lớp làm vào vở, HS lên bảng làm Bài giải Chiều rộng hình chữ nhật là: 12: = (cm) Diện tích hình chữ nhật là: 12 x = 48 (cm2) Đáp số: 48cm2 - Cả lớp nhận xét - Đọc yêu cầu toán - Nhận xét, chốt lại - Học nhóm đôi Bài 4: Toán giải (dành cho HS giỏi - Đại diện nhóm trình bày làm thêm) - Nhóm khác bổ sung - Mời HS đọc yêu cầu CN CN CN CN CN - Cho HS học nhóm đôi - Gọi nhóm trình bày 15 22 29 - Nhận xét, chốt lại - Hướng dẫn thêm sơ đồ để HS dễ hiểu - Kết quả: Các ngày chủ nhật là: 1; 8; 15; 22; 29 Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Giáo viên : Dương Thị Xuân Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 32 tiết Bài Toán Liên Quan Đến Rút Về Đơn Vị (tiếp theo) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết giải toán liên quan đến rút đơn vị Kĩ năng: Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3 Thái độ: Yêu thích môn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn giải toán (8 phút) * Mục tiêu: Giúp HS biết bước để giải toán liên quan đến rút đơn vị (dạng 2) * Cách tiến hành: - Tóm tắt toán: 35l: can 10l: …… can - Hướng dẫn HS lập kế hoạch giải toán - Hướng dẫn HS tìm: + Số l mật ong can + Tìm số can chứa 10 lít mật ong - Hỏi: Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - em thực - Nhắc lại tên học - Phát biểu cá nhân Giáo viên : Dương Thị Xuân Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 + Muốn tìm can chứa l mật ong phải làm phép tính gì? + Muốn tìm số can chứa 10 lít mật ong phải làm phép tính gì? - Nêu cụ thể bước giải b Hoạt động 2: Thực hành (20 phút) * Mục tiêu: Giúp HS biết cách vận dụng để giải toán - Đọc yêu cầu đề * Cách tiến hành: - Thảo luận câu hỏi Bài 1: Toán giải - Cả lớp làm vào vở, 1HS lên - Mời HS đọc yêu cầu đề bảng sửa - Hướng dẫn HS giải toán theo hai bước Bài giải - Yêu cầu HS tự làm, HS làm bảng Số ki-lô-gam đường đựng túi là: 40: = (kg) Số túi cần để đựng hết 15kg đường là: 15: = (túi) Đáp số: túi - Nhận xét - Yêu cầu HS nhận xét làm bạn bảng - Nhận xét, chốt lại - Đọc yêu cầu đề Bài 2: Toán giải - Cả lớp làm vào - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS lên bảng sửa - Yêu cầu HS tóm tắt toán tự làm - Nhận xét bạn - Mời 1HS lên bảng sửa - Nhận xét, chốt lại - Đọc yêu cầu đề Bài 3: Cách làm cách làm sai - Các nhóm thi làm với - Mời HS yêu cầu đề - Chia HS thành nhóm nhỏ Cho em chơi trò chơi “Ai nhanh”: - Yêu cầu: Các nhóm lên thi làm tiếp sức Trong thời gian phút, nhóm làm - Nhận xét xong, chiến thắng - Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Giáo viên : Dương Thị Xuân Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 Chính tả tuần 32 tiết Nghe - Viết Ngôi Nhà Chung Phân biệt l/n; v/d I MỤC TIÊU: Kiến thức : Nghe - viết tả; trình bày hình thức văn xuôi Kĩ : Làm Bài tập (2) a/b Bài tập (3) a/b Bài tập tả phương ngữ giáo viên soạn Thái độ: Giáo dục học sinh thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sáng, đa dạng tiếng Việt II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Kiểm tra cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng số từ tiết trước - Nhận xét, đánh giá chung - Giới thiệu mới: trực tiếp Các họat động : a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe viết tả (20 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết tả vào * Cách tiến hành:  Chuẩn bị: - Đọc toàn viết tả - Yêu cầu – HS đọc lại viết - Hướng dẫn HS nhận xét Hỏi: + Ngôi nhà chung dân tộc + Những việc chung mà tất dân tộc phải làm gì? - Cho HS tìm từ khó - Hướng dẫn viết bảng chữ dễ viết sai  Viết tả: - Đọc cho HS viết vào Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Học sinh viết bảng - Nhắc lại tên học - Lắng nghe - HS đọc lại viết - Phát biểu - HS tìm - Viết bảng - Viết vào Giáo viên : Dương Thị Xuân Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 - Theo dõi, uốn nắn - Soát lại - Chấm nhận xét viết HS - Tự chữa lỗi - Yêu cầu HS tự chữa lỗi bút chì b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm tập (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực tốt tập theo yêu cầu * Cách tiến hành: Bài tập 2: Phần b: Điền vào chỗ trống v - HS đọc yêu cầu đề hay d - Hai đội thi tiếp sức: về, dừng, dừng, - Cho HS nêu yêu cầu đề vẫn, vừa, vỗ, về, vội vàng, dậy, - Cho đội thi tiếp sức - Nhận xét - HS đọc - Nhận xét, chốt lại - Cho HS đọc lại Bài 3: Đọc chép lại câu văn (dành cho - HS đọc yêu cầu đề học sinh khá, giỏi làm thêm) - Làm cá nhân - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS đứng lên đọc - Yêu cầu HS làm cá nhân - Nhận xét - Mời vài HS đứng lên đọc câu văn - Nhận xét, chốt lại Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Tập đọc tuần 32 tiết Cuốn Sổ Tay I MỤC TIÊU: Kiến thức : Nắm công dụng sổ tay; biết cách sử dụng đúng: không tự tiện xem sổ tay người khác Kĩ : Biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời cac nhân vật Trả lời câu hỏi sách giáo khoa Thái độ: Yêu thích môn học II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Tranh minh hoạ Sách giáo khoa Học sinh: Đồ dùng học tập Giáo viên : Dương Thị Xuân Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh đọc trả lời câu hỏi sách giáo khoa - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu bài: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Luyện đọc (8 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc từ khó, câu khó Ngắt nghỉ câu dài, hiểu nghĩa từ * Cách tiến hành: - Đọc diễn cảm toàn bài, giọng đọc chậm rãi, nhẹ nhàng, có nhịp điệu - Cho HS xem tranh minh họa SGK - Cho luyện đọc câu - Chi HS chia đoạn - Yêu cầu HS phát từ khó hướng dẫn HS đọc - Yêu cầu đọc đoạn trước lớp - Cho HS giải thích từ: trọng tài, Mô-nacô, diện tích, Va-ti-căng, quốc gia - Luyện đọc nhóm đôi - Yêu cầu vài HS đọc toàn b Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nắm cốt truyện, hiểu nội dung bài đọc * Cách tiến hành: - Yêu cầu HS đọc thầm trao đổi trả lời câu hỏi + Thanh dùng sổ tay để làm gì? + Hãy nói vài điều lí thú ghi sổ tay Thanh? - Yêu cầu HS trao đổi theo nhóm Câu hỏi: + Vì Lân khuyên Tuấn không nên tự ý xem sổ tay bạn? - Hãy nói công dụng sổ tay  Kết luận: Sổ tay tài sản riêng người, người khác không tự ý sử dụng Trong sổ tay, người ta ghi điều cho riêng mình, không muốn cho biết Người tự tiện đọc tò mò, thiếu lịch Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - em thực theo yêu cầu giáo viên - Nêu lại tên học - Lắng nghe - Quan sát tranh - Đọc tiếp nối câu - HS chia đoạn - Đọc theo hướng dẫn GV - Đọc đoạn trước lớp - Giải thích từ khó - HS đọc nhóm đôi - Vài HS đọc - Đọc thầm Thảo luận theo nhóm đôi - Thảo luận nhóm đôi - Cá nhân phát biểu HS khác nhận xét bổ sung Giáo viên : Dương Thị Xuân Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 c Hoạt động 3: Luyện đọc lại (7 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh đọc trôi chảy, diễn cảm theo cách thể đọc * Cách tiến hành: - Cho em hình thành nhóm Mỗi nhóm HS tự phân thành vai - Yêu cầu nhóm đọc truyện theo vai - Yêu cầu nhóm thi đọc truyện theo vai - Nhận xét nhóm đọc đúng, đọc hay Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau - Phân vai đọc truyện - Đọc truyện theo vai - Các nhóm thi đọc truyện theo vai - Nhận xét  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 32 tiết Luyện Tập (tiết 1) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết giải toán liên quan đến rút đơn vị Kĩ năng: Biết tính giá trị biểu thức số Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3 Thái độ: Yêu thích môn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa - em thực tập tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giải toán (17 phút) Giáo viên : Dương Thị Xuân 10 Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 * Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố cách giải toán liên quan đến rút đơn vị * Cách tiến hành: Bài 1: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu đề - Đọc yêu cầu đề - Hướng dẫn HS giải toán theo hai bước theo - Phát biểu tìm cách làm + Bước 1: Tìm số HS bàn học + Bước 2: HS bàn, 36 HS cần bàn học - Yêu cầu HS tự làm, HS làm bảng - Cả lớp làm vào HS lên bảng Bài giải Tóm tắt: Số đĩa hộp là: 48 đĩa : hộp 48: = (cái) 30 đĩa : … hộp? Số hộp cần có để chứa hết 30 đĩa là: 30: = (hộp) - Yêu cầu nhận xét làm bạn Đáp số: hộp đĩa bảng - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại Bài 2: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu đề - Đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS tóm tắt toán tự làm - Cả lớp làm vào - Mời HS lên bảng sửa - HS lên bảng sửa Bài giải Tóm tắt: Số học sinh hàng là: 45 học sinh xếp : hàng 45: = (học sinh) 60 học sinh xếp : … hàng? Số hàng 60 học sinh xếp là: 60: = 12 (hàng) Đáp số: 12 hàng - Nhận xét, chốt lại - Nhận xét bạn - Chú ý HS đơn vị tính bước tính b Hoạt động 2: Giá trị biểu thức (8 phút) * Mục tiêu: Củng cố cho học sinh cách tìm giá trị biểu thức * Cách tiến hành: Bài 3: Mỗi số ô vuông giá trị biểu thức nào? - Mời HS yêu cầu đề - Đọc yêu cầu đề - Chia HS thành nhóm nhỏ Cho em chơi trò chơi “Ai nhanh”: - Yêu cầu: Các nhóm lên thi làm tiếp - Các nhóm thi làm với sức Trong thời gian phút, nhóm làm xong, chiến thắng - Nhận xét, tuyên dương nhóm thắng - Nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút): Giáo viên : Dương Thị Xuân 11 Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Luyện từ câu tuần 32 Dấu Chấm - Dấu Hai Chấm Đặt trả lời câu hỏi : Bằng ? I MỤC TIÊU: Kiến thức : Tìm nêu tác dụng dấu hai chấm đoạn văn Bài tập Kĩ năng: Điền dấu chấm, dấu hai chấm vào chỗ thích hợp Bài tập Tìm phận câu trả lời cho câu hòi Bằng gì? Bài tập 3 Thái độ: Yêu thích môn học; tích cực, sáng tạo, hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Bài cũ: Gọi học sinh lên làm tập tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Dấu hai chấm, dấu chấm, dấu phẩy (20 phút) * Mục tiêu: Giúp HS bước đầu biết dùng dấu hai chấm * Cách tiến hành: Bài tập 1: Tìm dấu hai chấm cho đoạn văn - Cho HS đọc yêu cầu đoạn văn Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - em thực - Nhắc lại tên học - Đọc yêu cầu đề Giáo viên : Dương Thị Xuân 12 Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 tập - Thảo luận nhóm đôi - Yêu cầu trao đổi theo nhóm đôi - Các nhóm trình bày ý kiến - Yêu cầu nhóm trình bày ý kiến “Bồ Chao kể tiếp : - Đầu đuôi : Tôi Tu Hú bay dọc sông lớn Chợt Tu Hú gọi : “ Kìa hai trụ chống trời !” - Nhận xét, kết luận: dấu hai chấm dùng để báo hiệu cho người đọc câu tiếp sau lời nói, lời kể nhân vật lời giải thích cho ý Bài tập 2: Sửa lại dấu chấm, dấu phẩy cho - Gọi HS đọc yêu cầu đề - Yêu cầu HS làm cá nhân - Dán tờ giấy khổ to lên bảng lớp mời HS lên bảng thi làm - Nhận xét, nhắc lại cách sử dụng dấu hai chấm b Hoạt động 2: Đặt trả lời câu hỏi Bằng gì? (10 phút) * Mục tiêu: HS biết dùng đặt trả lời câu hỏi ”Bằng gì?” * Cách tiến hành: Bài tập 3: Tìm phận câu trả lời câu hỏi Bằng gì? - Gọi HS đọc yêu cầu - Gọi HS lên làm Cả lớp làm vào a/ Nhà vùng phần nhiều làm gỗ xoan b/ Các nghệ nhân thêu nên tranh tinh xảo đôi bàn tay khéo léo c/ Trải qua hàng nghìn năm lịch sử, người Việt Nam ta xây dựng nên non sông gấm vóc trí tuệ, mồ hôi máu - Nhận xét, chốt lại Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực - HS đọc yêu cầu đề - Làm cá nhân vào - HS lên bảng thi làm – chấm, – hai chấm, – hai chấm - Nhận xét - HS đọc yêu cầu đề - HS lên làm HS lớp làm vào a) …bằng gỗ xoan b) …bằng đôi bàn tay khéo léo c) …bằng trí tuệ, mồ hôi máu - Nhận xét Giáo viên : Dương Thị Xuân 13 Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 32 tiết Luyện Tập (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết giải toán liên quan đến rút đơn vị Kĩ năng: Biết lập bảng thống kê (theo mẫu) Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 2; Bài 3a; Bài Thái độ: Yêu thích môn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa tập tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Giải toán (17 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh củng cố cách giải toán liên quan đến rút đơn vị * Cách tiến hành: Bài 1: Toán giải - Mời HS đọc yêu cầu đề - Hướng dẫn HS giải toán theo hai bước theo: + Bước 1:1 km hết phút? + Bước 2: 36 phút km? - Yêu cầu HS tự làm, HS làm bảng Hoạt động học sinh - Học sinh hát đầu tiết - em thực - Nhắc lại tên học - Đọc yêu cầu đề - Trả lời câu hỏi hướng dẫn - Cả lớp làm vào vở, - HS lên bảng sửa Giáo viên : Dương Thị Xuân 14 Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 Bài gải Số phút 1km là: 12: = (phút) Số ki-lô-mét 28 phút là: 28: = (km) Đáp số: 7km - Yêu cầu HS nhận xét làm bạn - Nhận xét bảng Bài 2: Toán giải - Đọc yêu cầu đề - Mời HS đọc yêu cầu đề - Cả lớp làm vào - Yêu cầu HS tóm tắt toán tự làm - HS lên bảng sửa - Mời HS lên bảng sửa Bài giải Số ki-lô-gam gạo túi là: Tóm tắt: 21: = (kg) 21 kg gạo : túi Số túi cần lấy để 15kg gạo là: 15 kg gạo : … túi? 15: = (túi) Đáp số: túi - Nhận xét bạn - Nhận xét, chốt lại b Hoạt động 2: Lập bảng thống kê (12 phút) * Mục tiêu: Củng cố cho HS cách tìm giá trị biểu thức Luyện tập toán lập bảng thống kê số liệu - Đọc yêu cầu * Cách tiến hành: - đội đội 4HS lên bảng thi làm Bài 3a: nhân hay chia? tiếp sức - Mời HS đọc yêu cầu a) 32: x = 16 - Cho HS thi làm tiếp sức 32: 4: = - Nhận xét 32   = 16 32   = - Đọc yêu cầu đề - Nhận xét, chốt lại - Làm vào SGK, HS lên làm bảng Bài 4: lớp - Mời HS yêu cầu đề - Nhận xét - Cho HS làm vào SGK, HS lên làm bảng lớp - Nhận xét Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Giáo viên : Dương Thị Xuân 15 Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 .Chính tả tuần 32 tiết Nghe - Viết Hạt Mưa Phân biệt l/n; v/d (MT) I MỤC TIÊU: Kiến thức : Nghe - viết tả; trình bày khổ thơ, dòng thơ chữ Kĩ : Làm Bài tập (2) a/b Bài tập tả phương ngữ giáo viên soạn Thái độ: Giáo dục học sinh thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sáng, đa dạng tiếng Việt * MT: Giúp học sinh thấy hình thành “tính cách” đáng yêu nhân vật Mưa (từ đám mây mang đầy nước gió thổi đi, đến ủ vườn, trang đầy mặt nước, làm gương cho trăng soi - tinh nghịch ) Từ đó, thêm yêu quý môi trường thiên nhiên (gián tiếp) II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Kiểm tra cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng số từ tiết trước - Nhận xét, đánh giá chung - Giới thiệu mới: trực tiếp Các họat động : a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nghe - viết tả (20 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nghe - viết tả vào * Cách tiến hành:  Chuẩn bị: - Đọc lần thơ - Mời HS đọc lại - Hướng dẫn HS nắm nội dung cách trình bày thơ Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Học sinh viết bảng - Nhắc lại tên học - Lắng nghe - HS đọc lại - Cá nhân phát biểu Giáo viên : Dương Thị Xuân 16 Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 + Những câu thơ nói lên tác dụng hạt mưa + Những câu thơ nói lên tính cách tinh nghịch hạt mưa? - Hỏi cách trình bày thơ - Viết bảng từ dễ viết sai - Cho HS tìm viết bảng từ khó gió, sông, mỡ màu, mặt nước…  Viết tả: - Nghe viết vào - Đọc cho HS viết vào - HS đổi vở, chấm chữa - Chấm nhận xét viết HS - Tự chữa - Hướng dẫn HS chữa lỗi b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm tập (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực tốt tập theo yêu cầu * Cách tiến hành: Bài tập 2: Phần b: Tìm từ chứa tiếng bắt đầu v hay d - HS đọc - Gọi 1HS nêu yêu cầu đề - Cả lớp làm vào - Yêu cầu HS lớp làm cá nhân vào - HS lên bảng làm - Dán băng giấy mời HS lên bảng làm màu vàng, dừa, voi - Nhận xét - Nhận xét, chốt lời giải - Đọc lại câu hoàn chỉnh - Gọi HS đọc lại câu hoàn chỉnh Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhắc lại nội dung học *MT : Giúp học sinh thấy hình thành “tính cách” đáng yêu nhân vật Mưa (từ đám mây mang đầy nước gió thổi đi, đến ủ vườn, trang đầy mặt nước, làm gương cho trăng soi - tinh nghịch ) Từ đó, thêm yêu quý môi trường thiên nhiên - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Giáo viên : Dương Thị Xuân 17 Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 Thủ công tuần 32 Làm Quạt Giấy Tròn (tiết 2) I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết cách làm quạt giấy tròn Kĩ năng: Làm quạt giấy tròn Các nếp gấp cách ô chưa Quạt chưa tròn Thái độ: Yêu thích môn học; rèn tính sáng tạo, tích cực hợp tác * Riêng với học sinh khéo tay, làm quạt giấy tròn Các nếp gấp thẳng, phẳng, Quạt tròn II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Các hình minh hoạ bước tiến hành mẫu Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Kiểm tra cũ: kiểm tra đồ dùng học tập môn Thủ công học sinh - Nhận xét chung - Giới thiệu mới: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Nhắc lại quy trình (5 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ lại quy trình gấp quạt giấy tròn học tiết * Cách tiến hành: - Yêu cầu vài em nhắc lại quy trình gấp quạt giấy tròn - Chốt lại quy trình b Hoạt động 2: Thực hành (25 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh biết gấp quạt giấy tròn theo quy định * Cách tiến hành: Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Học sinh để đề dùng bàn - Nhắc lại tên học - Vài học sinh nhắc lại bước làm quạt giấy tròn + Bước 1: Cắt giấy + Bước 2: Gấp , dán quạt + Bước 3: Làm cán quạt hoàn chỉnh quạt - Học sinh thực hành làm quạt giấy tròn Giáo viên : Dương Thị Xuân 18 Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 - Giáo viên gợi ý cho học sinh trang trí quạt cách vẽ hình dán nan giấy bạc nhỏ, hay kẻ đường màu song song theo chiều dài tờ giấy trước gấp quạt - Để làm quạt tròn đẹp, sau gấp xong nếp gấp phải miết thẳng kĩ Gấp xong cần buộc chặt vào nếp gấp Khi dán cần bôi hồ mỏng, - Giáo viên quan sát, giáp đỡ học sinh lúng túng để em hoàn thành sản phẩm Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại làm, chuẩn bị tiết sau  RÚT KINH NGHIỆM: Tập viết tuần 32 Ôn Chữ Hoa X I MỤC TIÊU: Kiến thức: Viết tương đối nhanh chữ hoa X (1 dòng) Đ,T (1 dòng) viết tên riêng Đồng Xuân (1 dòng) câu ứng dụng: Tốt gỗ đẹp người (1 lần) chữ cỡ nhỏ Kĩ năng: Có kĩ viết đúng, viết đều, viết đẹp Thái độ: Yêu thích môn học; có thức “Rèn chữ, giữ vở”; tích cực, sáng tạo, hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên : Dương Thị Xuân 19 Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 Giáo viên: Bảng phụ Mẫu chữ viết hoa X (Đ, T), chữ Đồng Xuân câu tục ngữ viết dòng kẻ ô li Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Yêu cầu học sinh viết bảng số từ - Nhận xét, đánh giá chung - Giới thiệu : trực tiếp Các họat động chính: a Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh viết bảng (10 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết chữ, hiểu từ câu ứng dụng * Cách tiến hành:  Luyện viết chữ hoa - Cho HS tìm chữ hoa có bài: Đ, X, T - Viết mẫu, kết hợp với viếtc nhắc lại cách viết chữ: X - Yêu cầu viết chữ X, Đ, T bảng  Cho HS luyện viết từ ứng dụng - Gọi HS đọc từ ứng dụng: Đồng Xuân - Giới thiệu: Đồng Xuân là tên chợ có từ lâu đời Hà Nội Đây nơi mua bán sầm uất tiếng - Yêu cầu HS viết vào bảng  Luyện viết câu ứng dụng - Mời HS đọc câu ứng dụng Tốt gỗ tốt nước sơn Xấu người đẹp nết đẹp người - Cho HS giải thích câu tục ngữ - Giải thích câu ứng dụng: Đề cao vẻ đẹp tính nết người so với vẻ đẹp hình thức - Cho HS viết bảng b Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh viết vào tập viết (17 phút) * Mục tiêu: Giúp học sinh viết chữ, trình bày đẹp vào tập viết * Cách tiến hành: - Nêu yêu cầu: + Viết chữ X: dòng cỡ nhỏ + Viết chữ Đ, T: dòng Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - Viết bảng - Nhắc lại tên học - HS nêu - Theo dõi - Viết chữ vào bảng - Đọc tên riêng: Đồng Xuân - Viết bảng - HS đọc câu ứng dụng - Phát biểu - Viết bảng con: Tốt, xấu Đồ ng Xuân Tố t Xấ u Tố t Xấ u - Lắng nghe Giáo viên : Dương Thị Xuân 20 Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 + Viết chữ Đồng Xuân: dòng cở nhỏ + Viết câu ứng dụng lần - Yêu cầu HS viết vào - Theo dõi, uốn nắn - Nhắc nhở em viết nét bút, độ cao khoảng cách chữ - Thu để chấm - Nhận xét tuyên dương viết đúng, đẹp Hoạt động nối tiếp (3 phút): - Nhắc lại nội dung học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 32 tiết Luyện Tập Chung I MỤC TIÊU: Kiến thức: Biết tính giá trị biểu thức số Kĩ năng: Biết giải toán liên quan đến rút đơn vị Thực tốt tập theo chuẩn kiến thức, kĩ năng: Bài 1; Bài 3; Bài Thái độ: Yêu thích môn học Rèn thái độ tích cực, sáng tạo hợp tác II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh Hoạt động khởi động (5 phút): - Học sinh hát đầu tiết - Kiểm tra cũ: Gọi học sinh lên sửa - em thực tập tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp - Nhắc lại tên học Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Biểu thức (8 phút) Giáo viên : Dương Thị Xuân 21 Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 * Mục tiêu: Củng cố lại cách tính giá trị biểu thức * Cách tiến hành: Bài 1: Tính - Đọc yêu cầu - Yêu cầu HS đọc yêu cầu - Phát biểu - Yêu cầu HS nhắc lại quy tắc thực phép tính biểu thức - Cả lớp làm vào vở, em lên - Yêu cầu lớp làm vào vở, HS lên bảng sửa bảng sửa - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại b Hoạt động 2: Giải toán (17 phút) * Mục tiêu: Củng cố cho HS cách giải toán liên quan đến rút đơn vị Cách tính diện tích hình vuông * Cách tiến hành: Bài 2: Toán giải (Dành cho HS giỏi làm - Đọc yêu cầu thêm) - Cả lớp làm vào - Mời HS đọc yêu cầu đề - HS lên bảng sửa - Yêu cầu HS làm cá nhân Bài giải - Gọi HS lên bảng sửa Số tuần lễ Hường học năm Tóm tắt: học là: tuần lễ : học tiết toán 175: = 35 (tuần) Cả năm : 175 tiết toán Đáp số: 35 tuần Cả năm : học … tuần lễ? - Nhận xét - Nhận xét, chốt lại - Đọc yêu cầu đề Bài 3: Toán giải - Học nhóm đôi - Mời HS đọc yêu cầu đề - Đại diện nhóm lên sửa - Cho HS thảo luận nhóm đôi Bài giải - Gọi đại diện nhóm lên sửa Số tiền người nhận là: - Yêu cầu HS nhận xét làm bạn 75 000: = 25 000 (đồng) bảng Số tiền hai người nhận là: 25 000 x = 50 000 (đồng) Tóm tắt: Đáp số: 50 000 đồng người : 75 000 đồng - HS khác nhận xét người : … đồng? - Đọc yêu cầu - Nhận xét, chốt lại - Phát biểu Bài 4: Toán giải - Cả lớp làm vào vở, 1HS lên - Mời HS đọc yêu cầu bảng làm - Cho HS nêu quy tắc tính DT HCN - Nhận xét - Yêu cầu lớp làm vào vở, 1HS lên bảng làm - Nhận xét, chốt lại Hoạt động nối tiếp (3 phút): Giáo viên : Dương Thị Xuân 22 Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Tập làm văn tuần 32 Nói, Viết Về Bảo Vệ Môi Trường (KNS + MT) I MỤC TIÊU: Kiến thức : Biết kể lại việc tốt làm bảo vệ môi trường dựa theo gợi ý sách giáo khoa Kĩ : Viết đoạn văn ngắn (khoảng câu) kể lại việc làm Thái độ: Yêu thích môn học; có thức “Rèn chữ - Giữ vở”; tích cực, sáng tạo, hợp tác * MT: Giáo viên giáo dục học sinh ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên (gián tiếp) * KNS: - Rèn kĩ năng: Giao tiếp: lắng nghe, cảm nhận, chia sẻ, bình luận; Đảm nhận trách nhiệm; Xác định giá trị; Tư sáng tạo - Phương pháp: Trình bày ý kiến cá nhân Trải nghiệm Đóng vai II ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: Giáo viên: Bảng phụ Học sinh: Đồ dùng học tập III CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU: Hoạt động giáo viên Hoạt động khởi động (5 phút): - Bài cũ : Gọi học sinh lên làm tập tiết trước - Nhận xét, cho điểm - Giới thiệu mới: trực tiếp Các hoạt động chính: a Hoạt động 1: Nói bảo vệ môi trường (15 phút) * Mục tiêu: Giúp em biết kể việc làm để bảo vệ môi trường theo trình tự hợp lí, lời kể tự nhiên * Cách tiến hành: Bài 1: Kể lại việc tốt em làm góp phần bảo vệ môi trường Hoạt động học sinh - Hát đầu tiết - em thực - Nhắc lại tên học - HS đọc yêu cầu Giáo viên : Dương Thị Xuân 23 Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 - Mời HS đọc yêu cầu - Quan sát tranh - Giới thiệu số tranh, ảnh hoạt động bảo vệ môi trường - Yêu cầu HS: + Nói tên đề tài chọn kể + Các em bổ sung tên việc làm khác có ý nghĩa bảo vệ môi trường - Yêu cầu HS chia thành nhóm nhỏ, kể cho nghe việc tốt có ý nghĩa bảo vệ môi trường làm - Theo dõi, giúp đỡ em - Cho nhóm thi kể - Nhận xét, bình chọn b Hoạt động 2: HS thực hành (17 phút) * Mục tiêu: Giúp HS biết viết đoạn văn ngắn kể lại viết làm * Cách tiến hành: Bài 2: Viết đoạn văn ngắn kể lại việc làm - Yêu cầu HS đọc yêu cầu đề - Cho HS viết vào - Mời vài HS đứng đọc viết - Nhận xét, tuyên dương HS viết tốt Hoạt động nối tiếp (5 phút): - Nhắc lại nội dung học *MT : Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường thiên nhiên - Xem lại bài, chuẩn bị sau - Trao đổi, kể cho nghe việc tốt có ý nghĩa bảo vệ môi trường làm - Các nhóm thi kể viết làm - HS đọc yêu cầu đề - Viết vào - Đọc viết - Nhận xét  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY : Giáo viên : Dương Thị Xuân 24 Giaó án lớp 3A1 (tuần 32) 2016-2017 Giáo viên : Dương Thị Xuân 25 ... Giaó án lớp 3A1 (tuần 32 ) 2016- 2017 Toán tuần 32 tiết Luyện... Giaó án lớp 3A1 (tuần 32 ) 2016- 2017 Ngày dạy: Thứ ……, ngày / / 201 Toán tuần 32 tiết Bài... (3 phút): - Nhận xét tiết học, liên hệ thực tiễn - Xem lại bài, chuẩn bị sau  RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY: Giáo viên : Dương Thị Xuân Giaó án lớp 3A1 (tuần 32 ) 2016- 2017
- Xem thêm -

Xem thêm: GA lop 3 (tuan 32) 2016 2017, GA lop 3 (tuan 32) 2016 2017, GA lop 3 (tuan 32) 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn