Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông.doc

64 493 1
  • Loading ...
1/64 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2012, 11:39

Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông Mở đầuTrong nền kinh tế thị trờng bất cứ một doanh nghiệp công nghiệp nào khi tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh cũng đều phải xuất phát từ yêu cầu của thị trờng, nhằm trả lời đợc 3 câu hỏi cơ bản "Cái gì, nh thế nào, cho ai". Thị trờng vừa đợc coi là điểm xuất phát cũng vừa là điểm kết thúc của quá trình sản xuất kinh doanh, là cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng. Có thể nói một doanh nghiệp chỉ làm ăn có hiệu quả khi nó xuất phát từ thị trờng, tận dụng một cách năng động, linh hoạt những cơ hội trên thị trờng. Hay nói cách khác, thông qua thị trờng, sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp đợc tiêu thụ, giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đợc diễn ra một cách liên tục trên cơ sở thực hiện đợc các mục tiêu đã đề ra. Vì thế duy trì mở rộng thị trờng đợc coi là một trong những nhiệm vụ cơ bản lâu dài của doanh nghiệp, đặc biệt trong quá trình hội nhập của nền kinh tế đất nớc với nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên hoạt động trong cơ chế thị trờng cũng đồng nghĩa với việc phải luôn luôn đối mặt với các rủi ro thách thức trong quá trình cạnh tranh khốc liệt. Để phát triển thị trờng một cách có hiệu quả, trớc hết doanh nghiệp cần nâng cao khả năng cạnh tranh, khả năng nhận thức về thị trờng. Tiếp đó doanh nghiệp cần phải tiến hành nghiên cứu môi trờng khách hàng, sử dụng các thông tin, dữ liệu đó để phán đoán thị trờng lựa chọn mục tiêu thị trờng, lập kế hoạch chiến lợc kinh doanh, kế hoạch duy trì thị tr-ờng cũ, chiếm lĩnh thị trờng mới. Sau cùng là triển khai thực hiện kế hoạch thông qua 4 công cụ (sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến hỗn hợp) .Trong tình hình thực tế hiện nay ngành sản xuất bóng đèn, phích nớc Việt Nam đang phát triển nhanh chóng thu đợc nhiều thành tựu đáng kể trên cả thị trờng trong ngoài nớc. Hoà chung trong trào lu đó, Công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông (với chất lợng hàng đầu của Việt Nam) cũng là một công ty sản xuất hiệu quả càng ngày càng có nhiều khách hàng a 1chuộng tiêu dùng sản phẩm của Công ty. Đây là một thế mạnh lớn nhng bên cạnh đó Công ty đã gặp phải không ít khó khăn. Thiết nghĩ cần ngay từ bây giờ phải có phơng hớng phát triển đúng đắn. Xuất phát từ vai trò của thị trờng tình hình thực tế của Công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông, em xin chọn đề tài "Duy trì mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm Công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông".Đề tài gồm 3 phần lớn sau:- Phần thứ nhất: Duy trì mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trờng- Phần thứ hai: Thực trạng về thị trờng tiêu thụ sản phẩm Công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông- Phần thứ ba: Một số biện pháp cơ bản nhằm duy trì mở rộng thị tr-ờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông2Phần thứ nhấtDuy trì mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp trong cơ chế thị trờngI. Một số vấn đề cơ bản về thị tr ờng 1) Khái niệm: Thị trờng ra đời gắn liền với nền sản xuất hàng hoá, nó là môi trờng để tiến hành các hoạt động giao dịch mang tính chất thơng mại của mọi doanh nghiệp công nghiệp. Trong một xã hội phát triển, thị trờng không nhất thiết chỉ là địa điểm cụ thể gặp gỡ trực tiếp giữa ngời mua ngời bán mà doanh nghiệp khách hàng có thể chỉ giao dịch, thoả thuận với nhau thông qua các phơng tiện thông tin viễn thông hiện đại. Cùng với sự phát triển sản xuất hàng hoá, khái niệm thị trờng ngày càng trở lên phong phú đa dạng. Có một số khái niệm phổ biến về thị trờng nh sau:1.1. Thị trờng là nơi mua bán hàng hoá, là nơi gặp gỡ để tiến hành hoạt động mua bán giữa ngời mua ngời bán.1.2. Thị trờng là biểu hiện thu gọn của quá trình mà thông qua đó các quyết định của các gia đình về tiêu dùng các mặt hàng nào, các quyết định của doanh nghiệp về sản xuất cái gì, sản xuất nh thế nào các quyết định của ngời lao động về việc làm bao lâu, cho ai đều đợc điều chỉnh bằng giá cả.1.3. Thị trờng là sự kết hợp giữa cung cầu, trong đó những ngời mua ngời bán bình đẳng cùng cạnh tranh. Số lợng ngời mua ngời bán nhiều hay ít phản ánh qui của thị trờng lớn nhỏ. Việc xác định nên mua hay bán hàng hoá dịch vụ với khối lợng giá cả bao nhiêu do quan hệ cung cầu quyết định. Từ đó ta thấy thị trờng còn là nơi thực hiện sự kết hợp giữa 2 khâu sản xuất tiêu thụ hàng hoá.1.4. Thị trờng là phạm trù riêng của nền sản xuất hàng hoá. Hoạt động cơ bản của thị trờng đợc thể hiện qua 3 yếu tố có mối quan hệ hữu cơ với 3nhau: Nhu cầu hàng hoá dịch vụ, cung ứng hàng hoá dịch vụ giá cả hàng hoá dịch vụ.1.5. Khái niệm thị trờng hoàn toàn không tách rời khái niệm phân công lao động xã hội. Các Mác đã nhận định "Hễ đâu khi nào có sự phân công lao động xã hội sản xuất hàng hoá thì đó khi ấy sẽ có thị trờng. Thị trờng chẳng qua là sự biểu hiện của phân công lao động xã hội do đó có thể phát triển vô cùng tận".1.6. Thị trờng về vấn đề Marketing đợc hiểu là bao gồm tất cả những khách hàng tiềm ẩn cùng có nhu cầu hay mong muốn cụ thể, sẵn sàng có khả năng tham gia trao đổi để thoả mãn nhu cầu mong muốn đó.Tóm lại thị trờng đợc hiểu là nơi gặp gỡ giữa cung cầu của một loạt hàng hoá, dịch vụ nào đó hay cho một đối tợng khác có giá trị. Ví dụ nh thị trờng sức lao động bao gồm những ngời muốn đem sức lao động của mình để đổi lấy tiền công hoặc hàng hoá. Để công việc trao đổi trên đợc thuận lợi, dần dần đã xuất hiện nhiều những tổ chức kiểu văn phòng, trung tâm giới thiệu xúc tiến việc làm cho ngời lao động. Cũng tơng tự nh thế thị trờng tiền tệ đem lại khả năng vay mợn, cho vay tích luỹ tiền bảo đảm an toàn cho các nhu cầu tài chính của các tổ chức, giúp họ có thể hoạt động liên tục đợc. Nh vậy điểm lợi ích của ngời mua ngời bán hay chính là giá cả đợc hình thành trên cơ sở thoả thuận nhân nhợng lẫn nhau giữa cung cầu.2. Phân loại phân đoạn thị trờng2.1. Phân loại thị trờngMột trong những điều kiện cơ bản để sản xuất kinh doanh có hiệu quả là doanh nghiệp phải hiểu biết về thị trờng việc nghiên cứu phân loại thị tr-ờng là rất cần thiết. Có 4 cách phân loại thị trờng:* Phân loại theo phạm vi lãnh thổ+ Thị trờng địa phơng: tập hợp khách hàng trong phạm vi địa phơng nơi thuộc địa phận phân bổ của doanh nghiệp.4+ Thị trờng vùng: tập hợp những khách hàng một vùng địa lý nhất định. Vùng này đợc hiểu nh một khu vực địa lý rộng lớn có sự đồng nhất về kinh tế - xã hội.+ Thị trờng toàn quốc: hàng hoá dịch vụ đợc lu thông trên tất cả các vùng, các địa phơng của một nớc.+ Thị trờng quốc tế: là nơi diễn ra các giao dịch buôn bán hàng hoá dịch vụ giữa các chủ thể kinh tế thuộc các quốc gia khác nhau.* Phân loại theo mối quan hệ giữa những ngời mua ngời bán.+ Thị trờng cạnh tranh hoàn hảo: trên thị trờng có nhiều ngời mua ng-ời bán cùng một loại hàng hoá, dịch vụ. Hàng hoá đó mang tính đồng nhất giá cả là do thị trờng quyết định.+ Thị trờng cạnh tranh không hoàn hảo: Trên thị trờng có nhiều ngời mua ngời bán cùng một loại hàng hoá, sản phẩm nhng chúng không đồng nhất. Điều này có nghĩa loại hàng hoá sản phẩm đó có nhiều kiểu dáng, mẫu mã, bao bì, nhãn hiệu kích thớc . khác nhau. Giá cả hàng hoá đợc ấn định một cách linh hoạt theo tình hình tiêu thụ trên thị trờng.+ Thị trờng độc quyền: trên thị trờng chỉ có một hoặc một nhóm ngời liên kết với nhau cùng sản xuất ra một loại hàng hoá. Họ có thể kiểm soát hoàn toàn số lợng dự định bán ra thị trờng cũng nh giá cả của chúng.* Phân loại theo mục đích sử dụng của hàng hoá:+ Thị trờng t liệu sản xuất: đối tợng hàng hoá lu thông trên thị trờng là các loại t liệu sản xuất nh nguyên vật liệu, năng lợng, động lực, máy móc thiết bị.+ Thị trờng t liệu tiêu dùng: đối tợng hàng hoá lu thông trên thị trờng là các vật phẩm tiêu dùng phục vụ trực tiếp nhu cầu tiêu dùng của dân c nh đồ dùng dân dụng, quần áo, các loại thức ăn chế biến.* Phân loại theo quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp:5+ Thị trờng đầu vào: là nơi doanh nghiệp thực hiện các giao dịch nhằm mua các yếu tố đầu vào (thị trờng lao động, thị trờng tài chính - tiền tệ, thị tr-ờng khoa học công nghệ, thị trờng bất động sản .).+ Thị trờng đầu ra: là nơi doanh nghiệp tiến hành các giao dịch nhằm bán các loại sản phẩm đầu ra của mình. Tuỳ theo tính chất sử dụng sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp mà thị trờng đầu ra là thị trờng t liệu sản xuất hay t liệu tiêu dùng.2.2. Phân đoạn thị trờng:Hiện nay, dân số trên thế giới đã đạt tới con số trên 6 tỉ ngời, một con số khổng lồ đợc phân bố trên phạm vi rộng với những sở thích thói quen khác nhau. Mọi doanh nghiệp đều nhận thức đợc rằng làm cho tất cả mọi ngời a thích sản phẩm của mình ngay là một điều không tởng không thể đợc. Trớc hết họ cần phải khôn khéo tập trung vào phục vụ một bộ phận nhất định của thị trờng, tìm mọi cách hấp dẫn chinh phục nó. Từ đó xuất hiện khái niệm "phân đoạn thị trờng". Nó đợc hiểu là việc phân chia thị trờng thành những nhóm ngời mua hàng khác nhau theo độ tuổi, giới tính, mức thu nhập, tính cách, thói quen, trình độ học vấn . Không hề có một công thức phân đoạn thị trờng thống nhất nào cho tất cả các doanh nghiệp mà họ buộc phải thử các phơng án phân đoạn khác nhau trên cơ sở kết hợp những tham biến khác nhau theo ý tởng của riêng mình. Tuy nhiên có thể tóm lại 4 nguyên tắc phân đoạn thị trờng tiêu dùng nh sau:* Nguyên tắc địa lý: nguyên tắc này đòi hỏi chia cắt thị trờng thành các khu vực địa lý khác nhau nh quốc gia, tỉnh, thành phố, xã, miền .; Thành các khu vực có mật độ dân số khác nhau nh thành thị, nông thôn; Thành các khu vực có trình độ dân trí khác nhau nh miền núi, đồng bằng .* Nguyên tắc nhân khẩu học: là phân chia thị trờng thành những nhóm căn cứ vào biến nhân khẩu học nh giới tính, mức thu nhập, tuổi tác, qui gia đình, giai đoạn của chu kỳ gia đình, loại nghề nghiệp, trình độ học vấn, 6tôn giáo, tín ngỡng dân tộc. Đây là các biến phổ biến nhất làm cơ sở để phân biệt các nhóm ngời tiêu dùng. Điều này có thể lý giải bởi sở thích, mong muốn hay nhu cầu của khách hàng có liên quan chặt chẽ tới đặc điểm về nhân khẩu học. Hơn nữa các biến này dễ đo lờng, đơn giản dễ hiểu hơn đa số các biến khác.+ Biến giới tính đã đợc áp dụng từ lâu trong việc phân đoạn các thị trờng thời trang quần áo, mỹ phẩm, sách báo, đồ dùng dân dụng . đây có sự khác biệt khá rõ nét trong thị hiếu tiêu dùng giữa nam nữ.+ Tuổi tác khác nhau cũng dẫn đến những nhu cầu khác nhau. Ví dụ thị trờng kem đánh răng đối với trẻ em: cần chú ý đến một số tiêu thức nh độ ngọt cao, có thể nuốt đợc chống sâu răng; đối với thanh niên cần có nhu cầu về làm bóng, trắng răng hơng thơm; đối với ngời già nổi bật là nhu cầu làm cứng chắc răng.+ Cuối cùng việc doanh nghiệp có tiêu thụ đợc sản phẩm của mình hay không lại phụ thuộc vào khả năng thanh toán của khách hàng có nhu cầu. Mức thu nhập của ngời dân cao thì khả năng thanh toán mới lớn. Nhiều doanh nghiệp đã áp dụng phơng pháp giá phân biệt cho các tầng lớp lao động trong xã hội đã thu đợc nhiều thành công.* Nguyên tắc hành vi: Phân đoạn thị trờng theo nguyên tắc hành vi là việc phân chia ngời mua thành nhiều nhóm khác nhau theo các biến lý do mua hàng, lợi ích mong muốn thu đợc, tình trạng ngời sử dụng cờng độ tiêu dùng, mức độ trung thành, mức độ sẵn sàng chấp nhận hàng thái độ đối với món hàng đó. Có nguyên tắc này bởi vì ngời tiêu dùng quyết định mua hàng hoá nhằm thoả mãn một lợi ích đang mong đợi nào đó. Nếu sản phẩm đủ sức hấp dẫn, họ sẽ trở thành khách hàng thờng xuyên trung thành của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn đứng vững trên thị trờng thì điều cần thiết nhất không phải là đẩy mạnh tiêu thụ mà phải nhận biết, hiểu kỹ lỡng hành vi của khách hàng để đáp ứng đúng thị hiếu của từng nhóm khách hàng một từ đó sản phẩm sẽ tự đợc tiêu thụ trên thị trờng.7* Nguyên tắc tâm lý: Phân đoạn thị trờng theo nguyên tắc tâm lý là việc phân chia ngời mua thành những nhóm theo đặc điểm giai tầng xã hội, lối sống đặc tính nhân cách. Nguồn gốc giai tầng có ảnh hởng mạnh đến sở thích của con ngời, đặc biệt là đối với đồ dùng dân dụng, quần áo, thói quen nghỉ ngơi, đi du lịch, đọc sách báo . Những ngời thuộc tầng lớp trung lu th-ờng đi tìm những sản phẩm hàng đầu, hàm chứa nhiều giá trị thẩm mỹ độc đáo thậm chí cả cách chơi chữ, còn những ngời thuộc tầng lớp hạ lu lại vừa lòng với sản phẩm thông thờng nhất, phù hợp với túi tiền của mình. Ngoài ra phong cách hay lối sống thờng ngày cũng đợc thể hiện khá rõ trong cách tiêu dùng của ngời dân. Những ngời "cổ hủ" thờng thích những đồ dùng, kiểu cách giản dị, tiện lợi, hay những ngời năng động, cởi mở lại là những ngời thích các loại xe môtô dáng thể thao khoẻ mạnh . Các doanh nghiệp khi thiết kế sản xuất hàng hoá, dịch vụ đa vào những tính chất đặc tính làm vừa lòng khách hàng.II. Vai trò chức năng của thị tr ờng 1. Vai trò của thị trờngHoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp góp phần vào việc thoả mãn các nhu cầu của thị trờng, kích thích sự ra đời của các nhu cầu mới nâng cao chất lợng nhu cầu . Tuy nhiên trong cơ chế thị trờng, thị trờng có vai trò đặc biệt quan trọng đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Thị trờng vừa là động lực, vừa là điều kiện vừa là thớc đo kết quả, hiệu quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.* Là động lực: thị trờng đặt ra các nhu cầu tiêu dùng, buộc các doanh nghiệp nếu muốn tồn tại đợc phải luôn nắm bắt các nhu cầu đó, sản xuất kinh doanh theo các nhu cầu đó định hớng mục tiêu hoạt động cũng phải xuất phát từ những nhu cầu đó. Ngày nay mức sống của ngời dân đợc tăng lên rõ rệt do đó khả năng thanh toán của họ cũng cao hơn, nhu cầu nhiều hơn nhng lại khắt khe hơn. Bên cạnh đó, các cơ sở sản xuất kinh doanh thay nhau ra đời cạnh tranh dành giật khách hàng một cách gay gắt bởi vì thị trờng có chấp 8nhận thì doanh nghiệp mới tồn tại đợc nếu ngợc lại sẽ bị phá sản. Vậy thị tr-ờng là động lực sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.* Là điều kiện: thị trờng bảo đảm cung ứng có hiệu quả các yếu tố cần thiết để doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của mình. Nếu doanh nghiệp có nhu cầu về một loại yếu tố sản xuất nào đó thì tình hình cung ứng trên thị trờng sẽ có ảnh hởng trực tiếp tiêu cực hoặc tích cực tới kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vậy thị trờng là điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.* Là thớc đo: thị trờng cũng kiểm nghiệm tính khả thi hiệu quả của các phơng án sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp luôn phải đối mặt với các trờng hợp khó khăn đòi hỏi phải có sự tính toán cân nhắc trớc khi ra quyết định. Mỗi một quyết định đều ảnh hởng đến sự thành công hay thất bại của các doanh nghiệp. Thị trờng có chấp nhận, khách hàng có a chuộng sản phẩm hàng hoá của doanh nghiệp thì mới chứng minh đợc phơng án kinh doanh đó có hiệu quả hay không hay thất bại. Vậy thị trờng là thớc đo hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.Nh vậy thông qua thị trờng (mà trớc hết là hệ thống giá cả) các doanh nghiệp có thể nhận biết đợc sự phân phối các nguồn lực. Trên thị trờng, giá cả hàng hoá dịch vụ, giá cả với yếu tố đầu vào (nh máy móc thiết bị, nguyên vật liệu, đất đai, lao động, vốn .) luôn luôn biến động nếu phải sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để tạo ra hàng hoá dịch vụ đáp ứng kịp thời nhu cầu của thị trờng xã hội.2. Chức năng của thị trờng2.1. Chức năng thừa nhận:Nếu sản phẩm doanh nghiệp sản xuất ra tiêu thụ đợc trên thị trờng, tức là khi đó hàng hoá của doanh nghiệp đã đợc thị trờng chấp nhận, lúc ấy sẽ tồn tại một số lợng khách hàng nhất định có nhu cầu sẵn sàng trả tiền để có 9hàng hoá nhằm thoả mãn nhu cầu đó quá trình tái sản xuất của doanh nghiệp, nhờ thế mà cũng đợc thực hiện. Thị trờng thừa nhận tổng khối lợng hàng hoá dịch vụ đa ra giao dịch, tức thừa nhận giá trị giá trị sử dụng của chúng chuyển giá trị cá biệt thành giá trị xã hội. Sự phân phối phân phối lại các nguồn lực nói lên sự thừa nhận của thị trờng. Chức năng này đòi hỏi các doanh nghiệp khi tiến hành sản xuất kinh doanh phải tìm hiểu kỹ thị trờng, đặc biệt là nhu cầu thị trờng. Xác định cho đợc thị trờng cần gì với khối lợng bao nhiêu.2.2. Chức năng thực hiện của thị trờng:Thông qua các hoạt động trao đổi trên thị trờng, ngời bán ngời mua thực hiện đợc các mục tiêu của mình. Ngời bán nhận tiền chuyển quyền sở hữu hàng hoá cho ngời mua. Đổi lại, ngời mua trả tiền cho ngời bán để có đợc giá trị sử dụng của hàng hoá. Tuy nhiên sự thực hiện về giá trị chỉ xẩy ra khi thị trờng đã chấp nhận giá trị sử dụng của hàng hoá. Do đó khi sản xuất hàng hoá dịch vụ doanh nghiệp không chỉ tìm mọi cách để giảm thiểu các chi phí mà còn phải chú ý xem lợi ích đem lại từ sản phẩm có phù hợp với nhu cầu thị trờng hay không. Nh vậy thông qua chức năng thực hiện của thị trờng, các hàng hoá dịch vụ hình thành nên các giá trị trao đổi của mình để làm cơ sở cho việc phân phối các nguồn lực.2.3. Chức năng điều tiết kích thích của thị trờngCơ chế thị trờng điều tiết việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế tức là kích thích các doanh nghiệp đầu t kinh doanh vào các lĩnh vực có mức lợi nhuận hấp dẫn, có tỉ suất lợi nhuận cao, tạo ra sự di chuyển t liệu sản xuất từ ngành này sang ngành khác. Thể hiện rõ nhất của chức năng điều tiết là sự đào thải trong quy luật cạnh tranh. Doanh nghiệp nào, bằng chính nội lực của mình, có thể thoả mãn tốt nhất nhu cầu của thị trờng phản ứng một cách kịp thời, linh hoạt sáng tạo với các biến động của thị trờng thì sẽ tồn tại phát triển hoặc ngợc lại. Ngoài ra thị trờng còn hớng dẫn ngời tiêu dùng sử dụng theo mục đích có lợi nhất nguồn nhân sách của mình. Chức năng này đòi hỏi các doanh 10[...]... động, tăng số lợng sản phẩm qua đó làm tăng của cải vật chất cho toàn xà hội.Phần thứ haiPhân tích thực trạng về thị trờng tiêu thụ sản phẩm Công ty bóng đèn phích nớc Rạng ĐôngI. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu có ảnh h ởng đến thị tr ờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty bóng đèn phích n ớc Rạng Đông 1. Quá trình hình thành phát triển Công ty Cùng với sự hình thành phát triển của... 1999.Về sản phẩm phích hoàn chỉnh. Sản lợng tiêu thụ năm 1999 là 1.806.000 sản phẩm thì đến năm 2000, tiêu thụ đợc 2.542.000 sản phẩm doanh thu tăng so với năm 1999 từ 49.289 triệu đồng đến 68.813 triệu đồng. Tức là tăng 19.524 triệu đồng về số tơng đối 39,61%.- Sản phẩm ruột phích về số lợng cũng tăng. Năm 1999 tiêu thụ đợc 695.000 sản phẩm thì đến năm 2000 tiêu thụ đợc 812.000 sản phẩm tăng... m2 52 hạng mục công trình không kể hệ thống sân bÃi cây xanh. Đây là điểm thuận lợi cho việc giao dịch của Công ty. Công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông thuộc Tổng Công ty sành sứ Việt Nam trực thuộc Bộ công nghiệp nhẹ.Nhà máy bóng đèn phích nớc Rạng Đông khởi công xây dựng vào tháng 3 năm 1961 do Trung Quốc giúp đỡ xây dựng. Sau 2 năm xây dựng, đầu năm 1963 nhà máy cắt băng khánh thành và. .. động đến thị trờng thông qua sự khuyến khích hay hạn chế các doanh nghiệp tham gia vào thị trờng. Luật pháp ra đời là để ®iỊu tiÕt ho¹t ®éng kinh doanh. 15 2. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu ảnh hởng đến tiêu thụ sản phẩm Công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông2.1. Phơng hớng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh hiện nay những năm tiếp theo của Công ty Trong những năm tiếp theo Công ty đÃ... quang, phích nớc trong đó có phích hoàn chỉnh ruột phích. - Cột số lợng tiêu thụ năm 1999 đợc tập hợp từ "sổ chi tiết tiêu thụ& quot; năm 1999 của Công ty. - Cột số lợng tiêu thụ trong kỳ đợc lập căn cứ vào các hợp đồng kinh tế đà kí kết căn cứ vào nhu cầu thị trờng làm kế hoạch.- Cột số lợng sản xuất trong kỳ đợc dựa vào kế hoạch tiêu thụ trong năm, dựa vào số dự đoán về d đầu kỳ nhu... dới dạng vật hoá. Nguyên vật liệu chỉ tham gia vào một quá trình sản xuất kinh doanh hay một chu kỳ sản xuất nhất định toàn bộ giá trị nguyên vật liệu đợc chuyển vào chi phí kinh doanh trong kì.Để có thể sản xuất ra đợc các loại bóng đèn tròn, phích nớc, đèn huỳnh quang một số sản phẩm phụ khác cung cấp cho thị trờng, Công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông phải sử dụng rất nhiều loại nguyên... định đúng đắn phơng hớng sản xuất kinh doanh của Công ty đó là "Tập trung mọi nỗ lực, phát huy thế mạnh độc đáo của mình, nâng cao sản lợng, nâng cao một mức hợp lý về chất lợng, hạ giá thành hai mặt hàng bóng đèn tròn phích nớc, đồng thời sản xuất bóng đèn huỳnh quang tạo thế vững vàng 3 chân về 3 sản phẩm chính của Công ty đó là bóng đèn tròn, phích nớc đèn huỳnh quang. Để tổ chức... so sánh với tình hình thực hiện năm 1999 thì đều tăng lên cả sản lợng lẫn doanh thu. Sản lợng tăng 4.575.000 sản phẩm tức là tăng 19,83% so với năm 1999. Đây là việc cố gắng của Công ty. Về bóng đèn đèn huỳnh quang, sản lợng tiêu thụ năm 2000 là 7.285.000 sản phẩm tăng so với năm 1999 (tiêu thụ đạt 4.827.000 sản phẩm) là 2.458.000 sản phẩm. Một tỉ lệ tăng rất cao 50,92% so với năm 1999. Với tỉ lệ... với các sản phẩm khác. Để xem xét tình hình cụ thể ta đi xem xét tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty qua các quí.50 vơn lên đẩy tới một bớc sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá. Sự tăng trởng trong 10 năm qua của Công ty nhìn chung có thể khẳng định là sự tăng trởng đều đặn liên tục với tốc độ cao. Đó là sự tăng trởng có hiệu quả, có chất lợng về sản xuất kinh doanh, về sản phẩm cả... mặc dù giá cả có tăng lên nhng ngời tiêu dùng vẫn chấp nhận, thị trờng về các sản phẩm mạnh nhiều chất độc hại 14 Nhìn chung so với mặt bằng máy móc thiết bị của nớc ta hiện nay thì máy móc trang thiết bị của Công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông mức độ hiện đại không thua kém gì nớc bạn. Điều này đợc thể hiện rất rõ trong thị tr-ờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty. 2.3. Nguồn cung ứng nguyên vật . của Công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông, em xin chọn đề tài " ;Duy trì và mở rộng thị trờng tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông& quot;.Đề. Công ty bóng đèn phích nớc Rạng Đông- Phần thứ ba: Một số biện pháp cơ bản nhằm duy trì và mở rộng thị tr-ờng tiêu thụ sản phẩm của Công ty bóng đèn phích
- Xem thêm -

Xem thêm: Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông.doc, Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông.doc, Duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm ở Công ty bóng đèn phích nước Rạng Đông.doc, Phân đoạn thị trờng:, Vai trò của thị trờng, Chức năng thực hiện của thị trờng: Chức năng điều tiết và kích thích của thị trờng Chức năng thông tin của thị trờng, Vi mô Các nhân tố ảnh hởng 1. Vĩ mô, Đặc trng của cơ chế thị trờng, Vai trò của cơ chế thị trờng, Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật chủ yếu có ảnh h ởng đến thị tr, Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất năm 2000, Phân tích tình hình tiêu thụ theo khu vực thị trờng, Phân tích tình hình thực hiện tiêu thụ sản phẩm, Tăng c ờng nghiên cứu, xây dựng chiến l, Tăng cờng huy động vốn để đầu t đổi mới công nghệ Cần phải nâng cao năng lực sản xuất của công nhân, nâng cao tay nghề của họ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn