Bài chuyển động thẳng đều bien đổi đều

15 524 2
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 03/07/2013, 21:51

. m / s 2 [ SI ] 2) CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI 2) CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU ĐỀU  Chuyển động thẳng biến đổi đều là chuyển động thẳng trong đó gia. : chuyển động là nhanh dần đều. 3) SỰ BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG CHUYỂN 3) SỰ BIẾN ĐỔI VẬN TỐC TRONG CHUYỂN ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU. ĐỘNG THẲNG BIẾN ĐỔI ĐỀU.
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài chuyển động thẳng đều bien đổi đều, Bài chuyển động thẳng đều bien đổi đều, Bài chuyển động thẳng đều bien đổi đều

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn