Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non - Nguyễn Ánh Tuyết

79 546 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/06/2017, 16:03

Tâm lý học trẻ em là khoa học nghiên cứu những đặc điểm và quy luật phát triển tâm lý của trẻ, xem sự hoạt động của trẻ, sự phát triển các quá trình, phẩm chất tâm lý và sự hình thành nhân cách của trẻ theo con đường nào, bằng cơ chế nào. Chương 1: NHẬP MÔN TÂM LÝ HỌC TRẺ EM TÂM LÝ HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM I ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM, MỐI LIÊN HỆ CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM VỚI CÁC KHOA HỌC KHÁC II PHƯƠNG PHÁP CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM CÂU HỎI ÔN TẬP Created by AM Word2CHM I ĐỐI TƯỢNG, NHIỆM VỤ VÀ Ý NGHĨA CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM, MỐI LIÊN HỆ CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM VỚI CÁC KHOA HỌC KHÁC TÂM LÝ HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM Chương 1: NHẬP MÔN TÂM LÝ HỌC TRẺ EM Đối tượng tâm lý học trẻ em Những đặc điểm quy luật phát triển tâm lý học trẻ em đối tượng tâm lý học trẻ em Tâm lý học trẻ em nghiên cứu kiện quy luật phát triển hoạt động, phát triển trình phẩm chất tâm lý hình thành nhân cách trẻ phát triển Là ngành khoa học tâm lý, tâm lý học trẻ em tuân theo nguyên tắc, sở lý luận luận thuyết tạo nên phương pháp luận tâm lý học đại cương Nhưng phát triển tâm lý trẻ em chịu tác động quy luật riêng có đặc điểm đặc trưng tạo nên nhiệm vụ đặc biệt tâm lý học trẻ em Những nghiên cứu tâm lý học trẻ em hướng vào đặc điểm quy luật riêng biệt phát triển trẻ em Tâm lý học lứa tuổi mầm non phận tâm lý học trẻ em Nó nghiên cứu quy luật, đặc điểm lứa tuổi trình tâm lý, khả lứa tuổi việc lĩnh hội kinh nghiêm lịch sử - xã hội, nhân tố chủ đạo phát triển tâm lý v.v trẻ em lứa tuổi mầm non: từ lọt lòng đến sáu tuổi Nhiệm vụ tâm lý học trẻ em Đối tượng tâm lý học trẻ em quy định nhiệm vụ Làm sáng tỏ quy luật đặc điểm phát triển, tìm hiểu nguyên nhân quy định phát triển nhiệm vụ quan trọng tâm lý học trẻ em Xuất phát từ quan niệm phương pháp biện chứng tâm lý, phát triển, nhà nghiên cứu tâm lý trẻ em nghiên cứu đặc điểm hoạt động phản ánh phát triển trẻ em giai đoạn khác đời sống trẻ em; nghiên cứu xem phát triển trình tâm lý, đặc điểm hoạt động tâm lý hình thành nhân cách trẻ diễn qua thời kỳ, giai đoạn phát triển định chịu tác động yếu tố Để giải vấn đề đòi hỏi phải phân tích chu đáo tất điều kiện, yếu tố, hoàn cảnh quy định phát triển trẻ tác động tương hỗ chúng, phân tích mâu thuẫn xảy cách có quy luật trình đứa trẻ chuyển từ trình độ phát triển sang trình độ khác giải trình phát triển trẻ Con người trở thành Người không chế di truyền sinh học mà chế lĩnh hội văn hoá Bằng hoạt động, tác động văn hoá xã hội, người hình thành, phát triển, hoàn thiện Cơ chế thực với vai trò quan trọng tính tích cực hoạt động trẻ chịu ảnh hưởng thường xuyên hệ thống giáo dục dạy học người lớn tiến hành Tuy không để bỏ qua vai trò yếu tố tự nhiên phát triển tâm lý trẻ em Tâm lý học trẻ em nghiên cứu đặc điểm hoạt động thần kinh cấp cao trẻ em giai đoạn phát triển khác nhằm tìm sở khoa học tự nhiên phát triển tâm lý, tìm hiểu xem yếu tố di truyền có ảnh hưởng không có, ảnh hưởng mức độ phát triển tâm lý trẻ em Tâm lý học trẻ em lứa tuổi mầm non có nhiệm vụ nghiên cứu đặc điểm mang tính quy luật chuyển đoạn tiến trình phát triển trẻ từ lọt lòng đến tuổi Ý nghĩa tâm lý học trẻ em Việc giải nhiệm vụ đặt làm cho tâm lý học trẻ em có ý nghĩa lớn mặt lý luận thực tiễn V.I Lê nin rằng: lịch sử phát triển trí tuệ trẻ em ánh vực tri thức từ hình thành nên lý luận chung nhận thức phép biện chứng Có thể nói, thành tựu tâm lý học trẻ em phận cấu thành nhận thức luận phép biện chứng triết học vật biện chứng Qua phát triển trẻ em rút quy luật phát triển vật nói chung đồng thời phát triển trẻ em bộc lộ rõ ràng quy luật Sự phát triển tâm lý trẻ có nguồn gốc, động lực bên việc nảy sinh giải mâu thuẫn Ở lứa tuổi mầm non, mâu thuẫn mong muốn khả năng, biết chưa biết, làm không làm trình trẻ tiếp xúc, tìm hiểu, khám phá giới xung quanh mâu thuẫn có ý nghĩa quan trọng phát triển tâm lý trẻ Sự phát triển tâm lý dạng vận động động lực mâu thuẫn Những bước nhảy vọt phát triển tâm lý kết tích luỹ kinh nghiệm, hiểu biết sở hoạt động giao tiếp Những tri thức, kinh nghiệm không tổ chức lại theo cách riêng, theo cấu riêng, trẻ em biến đổi chất phát triển Sự chuyển sang chất lượng có kế thừa trình độ phát triển có Chẳng hạn trình độ phát triển nhân cách đạt trẻ em mẫu giáo kết kế thừa trình độ phát triển lứa tuổi trước, lứa tuổi ấu nhi Nghiên cứu kỹ càng, tỷ mỹ trình nhận thức giới xung quanh trẻ em giúp hiểu sâu sắc rõ ràng chất chung nhận thức người Tìm hiểu điều kiện quy luật phát triển tâm lý trẻ em làm sáng tỏ luận thuyết hình thành phát triển tâm lý theo quan điểm biện chứng, đồng thời vạch vai trò mối quan hệ muôn màu muôn vẻ người giới xung quanh với Những yếu tố, điều kiện bên bên ảnh hưởng tới hình thành phát triển toàn nhân cách trẻ em chức làm rõ cách nghiên cứu phát sinh trình tâm lý Tâm lý học đại cương - khoa học đặc điểm quy luật tâm lý chung người có mối quan hệ mật thiết với tâm lý học trẻ em Những thành tựu nghiên cứu tâm lý học đại cương trình, trạng thái thuộc tính tâm lý, thành phần nhân cách làm sở cho nghiên cứu mặt tâm lý học trẻ em Mặt khác, tâm lý học đại cương nghiên cứu người trưởng thành mà trình thuộc tính tâm lý người lớn nảy sinh phát triển Nhiều quy luật tâm lý người lớn hiểu không nghiên cứu nguồn gốc phát sinh chúng Có thể nói tâm lý học trẻ em phương pháp đặc biệt để nghiên cứu tâm lý - phương pháp phát sinh, mà nhờ quy luật tâm lý học đại cương xác lập Những thành tựu giải phẫu sinh lý lứa tuổi tâm lý học trẻ em sử dụng Tâm lý học macxit rằng: Tâm lý chức não Hoạt động bình thường hệ thần kinh điều kiện quan trọng phát triển tâm lý Nếu hoàn thiện hoạt động não hệ thần kinh có phát triển bình thường tâm lý Nhà tâm lý cần phải biết trình phát triển hoàn thiện diễn Sự hiểu biết đặc điểm quy luật phát triển tâm lý trẻ em giúp nhà giáo dục có phương pháp giáo dục có hiệu cho lứa tuổi định, cho em sở vận dụng hiểu biết vào việc theo dõi, giáo dục em Những phương pháp giáo dục sở thành tựu tâm lý học trẻ em nhằm đảm bảo cho phát triển tâm lý, nhân cách trẻ đạt hiệu cao mà nhằm phát tiềm trí tuệ chức tâm lý cao cấp khác lứa tuổi Với tâm lý học trẻ em, nhà giáo dục biến dự kiến tương lai trẻ em thành thực, tạo điều kiện cần thiết cho phát triển mặt em Hiểu tâm lý học trẻ em làm cho thân nhà giáo dục trở nên hoàn thiện Người có kiến thức tâm lý học người biết quan sát tinh tế, hiểu trẻ, có sở để khắc phục thiếu xót phát triển khả thân để hình thành phát triển phẩm chất lực tốt đẹp cho trẻ Trong công tác giáo dục mầm non, từ việc tổ chức đời sống cho trẻ đến việc giáo dục trẻ hình thức hoạt động nơi lúc phải dựa vào đặc điểm phát triển trẻ suốt thời kỳ tuổi mầm non Tâm lý học giúp nhà giáo dục nắm vững đặc điểm phát triển, từ xây dựng nhãn quan khoa học để thực tốt công tác giáo dục mầm non Bởi tâm lý học coi môn khoa học giữ vị trí trung tâm khoa học giáo dục mầm non Các môn hợp thành hệ thống khoa học giáo dục mầm non xây dựng sở tri thức phát triển trẻ tâm lý học trẻ em cung cấp Thiếu hiểu biết đó, hệ thống khoa học giáo dục mầm non hết tính chất khoa học Vì vậy, tâm lý học trẻ em coi môn khoa học sở khoa học giáo dục mầm non Đối với giáo viên mầm non, để có nghiệp vụ sư phạm tốt người cần nắm vững khoa học tâm lý nhằm làm chủ trình học tập rèn luyện để trở thành người giáo viên có nghề vững vàng Do đó, tâm lý học phải coi môn nghiệp vụ Tóm lại, hệ thống khoa học giáo dục mầm non, tâm lý học trẻ em vừa khoa học bản, vừa khoa học sở lại vừa khoa học nghiệp vụ Rõ ràng tâm lý học trẻ em giáo dục học có quan hệ tương hỗ mật thiết với K.Đ.Usinxki viết: "Nếu muốn giáo dục người mặt trước hết giáo dục học phải hiểu biết người mặt" (trích theo 27) Giáo dục học có nhiệm vụ bảo đảm phát triển toàn diện trẻ chuẩn bị cho trẻ bước vào sống Để làm nhiệm vụ giáo dục học phải biết quy luật chung phát triển, biết ảnh hưởng điều kiện, phương tiện phương pháp giáo dục phát triển Nếu hiểu biết này, ảnh hưởng giáo dục hiệu phải nhiều thời gian mò mẫm tìm đường tốt Nhưng nhà giáo dục cần tri thức tâm lý học nhà tâm lý học giải nhiệm vụ mà giáo dục học Sự phát triển ý thức toàn nhân cách người trưởng thành không đến cách ngẫu nhiên Nhưng nguyên nhân nằm nội dung tổ chức sống cho trẻ phạm trù giáo dục học Created by AM Word2CHM II PHƯƠNG PHÁP CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM TÂM LÝ HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM Chương 1: NHẬP MÔN TÂM LÝ HỌC TRẺ EM Các nguyên tắc đạo phương pháp Phương pháp quan trọng công trình nghiên cứu Công trình nghiên cứu đạt kết tìm cách thích hợp điều kiện cụ thể để đến đối tượng nghiên cứu, dẫn tới tư tưởng khoa học Phương pháp sản phẩm khoa học, đồng thời công cụ khoa học Trong nghiên cứu trẻ em, việc sử dụng phương pháp cần ý nguyên tắc sau: a) Phải coi hoạt động nguồn gốc toàn văn hoá loài người, giới tinh thần người Hoạt động nơi tinh thần, tâm lý thực chức chúng sống thực người Hoạt động động lực phát triển tâm lý, nghiên cứu tâm lý trẻ em hoạt động thân trẻ b) Phải tính đến tính chất tổng thể, hoàn chỉnh, trọn vẹn đối tượng nghiên cứu Khi nghiên cứu tượng tâm lý không tách khỏi toàn đời sống tâm lý người, nghiên cứu đặc điểm loại tượng tâm lý không tách khỏi đặc điểm khác Hơn phải đặt đối tượng nghiên cứu vào mối quan hệ với loại tượng khác V I Lê nin viết: "Toàn tất mặt tượng, thực quan hệ mặt - hợp thành chân lý" c) Muốn thấy tính chất tổng thể hoàn chỉnh, trọn vẹn đối tượng nghiên cứu phải xếp tượng nghiên cứu vào hệ thống Cuộc sống người có nhiều hoạt động, hoạt động tương ứng với động cơ, người có nhiều động Do cần phải tìm hệ thống động xét động thời điểm định động Tương tự vậy, phải tìm hệ thống mục đích xem Lấy việc lời trẻ nhỏ làm ví dụ, ta thấy có hệ thống động cơ: từ chỗ lời để ăn kẹo, để khỏi bị mắng đến lời muốn làm vui lòng bố mẹ Theo quan điểm hệ thống, tượng nghiên cứu theo thứ bậc khác Nghiên cứu tâm lý phân tích tâm lý bậc Có thể bậc: cử động, thao tác, hành động hoạt động theo quan điểm hoạt động; bậc: cá thể, nhân cách theo quan điểm nhân cách tâm lý người Các nghiên cứu nên xem xét toàn tượng tâm lý mức độ hoạt động nhân cách, tức đặt tượng nghiên cứu vào mối quan hệ thành tố tạo thành hoạt động, mối quan hệ vừa sản phẩm hoạt động người d) Cần nghiên cứu, xem xét tượng tâm lý nảy sinh, biến đổi phát triển Các tượng tâm lý không bất biến Nghiên cứu tượng tâm lý phải thấy khứ, tương lai nó, đồng thời phải thấy tính ổn định thời điểm định, điều kiện định Các phương pháp nghiên cứu Bất kỳ khoa học dựa kiện thu thập nghiên cứu Những tượng thực giới khách quan nhà nghiên cứu thu lượm cách chu đáo nghiên cứu xem xét cách kỹ lưỡng, sâu sắc để tìm quy luật, nguyên nhân chúng làm sở khoa học Tuỳ khoa học mà nội dung kiện khác Những phương thức dùng để thu lượm, giải thích kiện gọi phương pháp khoa học Phương pháp phụ thuộc vào đối tượng nghiên cứu Những phương pháp tâm lý học trẻ em phương thức vạch rõ kiện đặc trưng cho phát triển trẻ Sự kiện tâm lý có đặc điểm riêng biệt Tâm lý người tượng tinh thần, biểu trình tâm lý trạng thái tâm lý Chỉ nghiên cứu tâm lý người thông qua kiện tâm lý Các kiện tâm lý tạo nên bên biểu bên người Do kiện tâm lý phong phú nội dung, hình thức, phức tạp cấu trúc nên việc thu thập kiện phải xuất phát từ nhiệm vụ, mục đích nghiên cứu Hành vi trẻ bộc lộ nhiều mặt đời sống tâm lý em Nếu nhà nghiên cứu muốn nghiên cứu phát triển hoạt động trẻ phải quan tâm đến hành vi có liên quan đến mặt Những hành vi nguồn tài liệu phong phú để nghiên cứu đặc điểm thuộc tính tâm lý định trẻ Như vậy, sau xác định mục đích nghiên cứu mình, nhà nghiên cứu phải xác định kiện cần phải thu thập Nhà nghiên cứu hiểu trẻ em nghiên cứu kiện thu thập đáng tin cậy Ở trẻ em, trạng thái tâm lý biểu khác điều kiện, hoàn cảnh khác Nhà nghiên cứu có nhiều kiện kết luận họ chất tâm lý tượng tâm lý đáng tin cậy nhiêu Trong so sánh, đối chiếu, thiết lập mối quan hệ kiện, nhà nghiên cứu có khả tìm quy luật tâm lý riêng trẻ nhiều trẻ nhiều lứa tuổi khác Những kiện đời sống tâm lý trẻ em nói phong phú, thể thường xuyên sống hàng ngày trẻ Nhưng vậy, ấn tượng hàng ngày dễ bị lẫn lộn thứ yếu chủ yếu lẫn lộn đoán, ước đoán với kiện thực Trong khoa học cần đến kiện khách quan đáng tin cậy, có nghĩa kiện phản ánh thực trạng thái tâm lý bên trẻ Nhưng kiện có nhà nghiên cứu nắm phương pháp chuyên biệt việc nghiên cứu trẻ em Những phương pháp tâm lý học trẻ em quan sát thực nghiệm, vài phương pháp khác Quan sát Quan sát phương pháp nhà nghiên cứu dùng để theo dõi ghi chép cách có mục đích có kế hoạch biểu đa dạng hoạt động tâm lý trẻ mà họ nghiên cứu điều kiện, diễn biến đời sống tự nhiên hàng ngày Việc xác định mục đích quan sát quan trọng Kết quan sát tuỳ thuộc vào mục đích quan sát đề rõ ràng đến mức Nếu mục đích quan sát không rõ ràng, người quan sát không đề nhiệm vụ quan sát cụ thể mà phải tiến hành kết quan sát mơ hồ, không xác định Ưu điểm phương pháp quan sát nhà nghiên cứu thu thập kiện hành vi tự nhiên, kiện diễn sống bình thường hàng ngày trẻ Chính vậy, quan sát phải làm để trẻ bị quan sát, tự nhiên, không thoải mái, toàn hành vi thay đổi Phải làm để trẻ hành động cách tự do, tự nhiên, có người nghiên cứu thu tài liệu thực Để đảm bảo tính trung thực, khách quan kiện quan sát, thường việc quan sát tiến hành người quen thuộc với trẻ, có mặt người hoàn toàn bình thường trẻ hành động tự do, tự nhiên Đôi tâm lý học người ta áp dụng phương pháp quan sát kín người ta đặt phòng trẻ phòng người quan sát kính đặc biệt nhìn phía Bên phía trẻ kính trông gương soi, bên phía nhà nghiên cứu ô cửa sổ người ta dùng thiết bị vô tuyến truyền hình để quan sát kín Quan sát đứa trẻ hoạt động tự nhiên chúng, nghiên cứu nhìn nhận đứa trẻ thể thống mối quan hệ hành động nó, phát mối quan hệ với thành viên khác tập thể với nhà giáo dục Do đặc điểm quan sát, trình quan sát nhà nghiên cứu theo dõi biểu bên tâm lý trẻ hành động, cử chỉ, điệu bộ, lời nói v.v mà những tư liệu có tính bề để nhà nghiên cứu tìm đến bên trình, trạng thái, phẩm chất tâm lý Có hành vi khác thể tâm trạng giống ngược lại hành vi giống lại thể tâm trạng khác Vì vậy, khó lớn việc quan sát phải nhận xét xác mà phải lý giải đắn điều quan sát Điều đòi hỏi phải có kỹ quan sát có nghĩa người quan sát phải biết chọn lọc hệ thống phức tạp hành vi trẻ tương ứng với vấn đề đặt nghiên cứu; phải biết ghi lại cách nhanh chóng, rõ ràng, xác, khách quan đầy đủ kiện Tuy nhiên ghi lại đầy đủ, xác kiện cần thiết cần chưa đủ, người nghiên cứu phải biết lý giải đắn điều thấy Chỉ quan sát, theo dõi hành vi trẻ nhà nghiên cứu tác động, can thiệp vào đối tượng nghiên cứu Vì vậy, người nghiên cứu thụ động chờ đợi tượng tâm lý diễn Dùng phương pháp quan sát cho mục đích nghiên cứu thường phải diễn thời gian dài công phu Tuỳ theo việc quan sát toàn diện hay phận mà mức độ khác Quan sát toàn diện theo dõi lúc nhiều mặt hành vi đứa trẻ Dù quan sát toàn diện, mang tính chọn lọc nhiều người quan sát ghi lại thấy có ý nghĩa, phản ánh phẩm chất, khả trẻ Quan sát diễn suốt thời gian dài kết quan sát thường ghi lại hình thức nhật ký Những nhật ký loại quan trọng nhiều nhà tâm lý học lớn sử dụng để phát quy luật tâm lý trẻ J.Piaget từ quan sát tỷ mỹ người phát giai đoạn hình thành trí tuệ trẻ em từ đến 15 tuổi V.Stern dựa vào quan sát phong phú vợ chồng ông đứa từ lúc sơ sinh, đến 5-6 tuổi xác định mức độ phát triển theo lứa tuổi tri giác, trí nhớ, tư duy, tưởng tượng, ngôn ngữ, tình cảm ý chí Quan sát phận tiến hành người ta theo dõi mặt hành vi đứa trẻ (ngôn ngữ, tình cảm ) hành vi đứa trẻ thời gian định Quan sát phương pháp thay nghiên cứu trẻ em Ngày số dụng cụ, máy móc (như máy chụp ảnh, quay phim, ghi âm v.v ) thường sử dụng phương pháp quan sát Thực nghiệm Là phương pháp giữ vai trò quan trọng nghiên cứu tâm lý, ngày thực nghiệm chiếm vị trí đáng kể hệ thống phương pháp nghiên cứu trẻ em Tích cực quan sát, thực nghiệm phương pháp mà người nghiên cứu chủ động làm nảy sinh tượng tâm lý mà cần nghiên cứu sau tạo điều kiện định Như vậy, người nghiên cứu chờ đợi tượng tâm lý bộc lộ mà tự xây dựng điều kiện gây tượng tâm lý cần nghiên cứu, tạo tình trẻ phải giải "bài toán" định Dựa cách thức kết giải tình huống, toán mà người nghiên cứu biết đặc điểm tâm lý trẻ thực nghiệm Ví dụ như, J.Piaget, nhà tâm lý học người Thụy Sĩ, muốn tìm hiểu đặc điểm tư trẻ tuổi mẫu giáo, ông làm nhiều thực nghiệm, có thực nghiệm sau: Lấy đồng xu tròn xếp dàn hàng ngang, lấy đồng xu tròn khác xếp thành hàng thứ kéo dài Hỏi trẻ hàng nhiều hơn, hay Lấy cốc nước rót vào lọ hẹp, nước lên đến độ cao định Cũng cốc nước rót vào lọ thứ hai rộng hơn, mực nước thấp lọ thứ Hỏi trẻ bên nước nhiều hơn, hay Sau tiến hành thực nghiệm trẻ, ông thấy tất trẻ em 4-5 tuổi trả lời: hàng thứ hai nhiều hơn; lọ thứ nhiều nước Từ kết nhiều thực nghiệm kiểu trên, ông rút nhận xét: Tư trẻ lứa tuổi mang tính chất trực giác, chủ quan Trong phương pháp thực nghiệm, người nghiên cứu lập lại nhiều lần thực nghiệm mình, kiểm tra kết thu Đặc biệt, thay đổi số điều kiện từ xác định vai trò tượng cần nghiên cứu Trong phương pháp thực nghiệm, thường tượng nghiên cứu, đánh giá qua số việc xử lý đơn giản hơn, kết có sức thuyết phục đáng tin cậy so với phương pháp quan sát Có hai loại thực nghiệm: thực nghiệm tự nhiên thực nghiệm phòng thí nghiệm Phòng thí nghiệm nơi có máy móc, thiết bị đặc biệt, chuyên dùng Đó máy ghi nhận thay đổi hoạt động hệ tuần hoàn, hệ cơ, hoạt động quan Cũng máy đo xác thời gian, cường độ, tốc độ hướng vận tốc người nghiên cứu, trình hưng phấn ức chế vỏ não ảnh hưởng tác động định trẻ Khi tiến hành thực nghiệm này, đứa trẻ nghiên cứu hoàn cảnh, điều kiện không quen thuộc, không bình thường, hoạt động, hành vi trẻ trở nên bối rối, lúng túng, chí trẻ từ chối không chịu thực tập trả lời lung tung Để khắc phục tình trạng này, người nghiên cứu nên tiến hành thực nghiệm với trẻ hình thức trò chơi lý thú hay dạng hoạt động hấp dẫn vẽ, nặn Thực nghiệm tự nhiên ngày chiếm vị trí chủ đạo việc nghiên cứu tâm lý trẻ em Thực nghiệm tự nhiên tiến hành điều kiện bình thường trình dạy học - giáo dục Người nghiên cứu đóng vai trò người nuôi dạy trẻ, trực tiếp đứng tổ chức hoạt động cho em Các em hăng say chơi đồ chơi làm tập người ta cho với mục đích riêng mà nghiên cứu Chính vậy, trẻ bộc lộ chân thực đặc điểm tâm lý Cũng người nghiên cứu không trực tiếp tổ chức hoạt động cho trẻ mà nhờ cô nuôi dạy trẻ, theo dõi ghi kết Nhưng với điều kiện người nghiên cứu có trình tiếp xúc làm quen với trẻ, cho có mặt bình thường trình trẻ hoạt động Việc tổ chức cho hoạt động lý thú, hấp dẫn cần thiết thực nghiệm tự nhiên Hình thức đặc biệt thực nghiệm tự nhiên sử đụng rộng rãi thực nghiệm hình thành Điểm đặc trưng thực nghiệm là: để nghiên cứu, tìm hiểu phát triển trình phẩm chất tâm lý đó, người ta dạy trẻ nhằm hình thành hay hoàn thiện trình phẩm chất tâm lý Những biến đổi hoạt động tâm lý đối tượng thực nghiệm nghiên cứu nhờ kết tác động tích cực nhà nghiên cứu Nhiều khả tâm lý trẻ, nhiều giả thuyết phát triển tâm lý em phát chứng minh nhờ phương pháp Để xác định rõ trẻ em đạt tiến qua trình thực nghiệm hình thành, người ta tiến hành sau: Trước thực nghiệm hình thành, người nghiên cứu cho trẻ làm thực nghiệm khác có tính đo nghiệm để xem đối tượng nghiên cứu trình độ phát triển Tiếp theo thực nghiệm hình thành nhằm tạo trẻ trình độ phát triển giả thuyết nêu Cuối lại cho trẻ làm thực nghiệm giống ban đầu Quá trình thực nghiệm tác động đem lại kết tốt kết thu lần đo nghiệm cuối cao đo nghiệm đầu ngược lại Nếu kết có nghĩa tác động hình thành người nghiên cứu hiệu Lần đo nghiệm gọi thực nghiệm kiểm tra Trắc nghiệm (test) Cùng với quan sát thực nghiệm, trắc nghiệm (test) phương pháp không phần quan trọng hệ thống phương pháp nghiên cứu tâm lý trẻ em Xung quanh khái niệm trắc nghiệm có nhiều định nghĩa: A.A Liublinxkaia cho rằng, trắc nghiệm hình thực thực nghiệm đặc biệt, tập ngắn gọn tiêu chuẩn hoá để xác định mức độ phát triển trình tâm lý khác trẻ em SL Rubinstêin định nghĩa, trắc nghiệm thử nghiệm nhằm mục đích phân bậc, xác định vị trí xếp hạng nhân cách nhóm hay tập thể, xác lập trình độ vị trí X.G.Ghenlectêin quan niệm, trắc nghiệm thực nghiệm thử nghiệm, mang tính chất tập định, tập kích thích hình thức định tính tích cực việc thực triệu chứng hoàn thiện chức định, đánh giá mặt định lượng định tính Hiểu cách đơn giản trắc nghiệm phép thử tâm lý gồm toán, câu hỏi chuẩn hoá hình thức lời nói, hình ảnh, việc làm Thông qua việc trả lời toán, câu hỏi đó, nhà nghiên cứu xét đoán trình độ phát triển trí tuệ, nhân cách trẻ em Phương pháp trắc nhiệm biến dạng thực nghiệm Thực nghiệm trường hợp mang tính chất thử nhiệm tính chất đo lường Trắc nghiệm có dấu hiệu là: tính tiêu chuẩn hoá việc trình bày xử lý kết Tính không phụ thuộc kết vào ảnh hưởng tình thực nghiệm nhân cách nhà tâm lý học Tính đối chiếu tài liệu cụ thể, riêng với tài liệu chuẩn mực - tài liệu thu điều kiện nhóm tiêu biểu Với tư cách phương pháp nghiên cứu tâm lý học trắc nghiệm phân biệt với phương pháp tâm lý học khác điểm sau: thủ tục trang bị trắc nghiệm tương đối đơn giản Có trắc nghiệm cần bút tờ giấy, có trắc nghiệm cần nhiều đồ dùng hơn, đồ dùng dễ tạo sử dụng Nếu phương pháp thực nghiệm quan sát, để thu kết quả, người nghiên cứu cần nhiều thời gian phương pháp trắc nghiệm cần thời gian ngắn người nghiên cứu ghi lại trực tiếp kết Vì trắc nghiệm hệ thống tập lựa chọn quy định nghiêm ngặt, làm cho điểm nên tiện lợi cho việc xử lý toán học Phần lớn trắc nghiệm vừa tóm tắt cấu trúc lý thuyết vừa hệ thống hoá thực nghiệm cấu trúc lý sản sinh trắc nghiệm đó, có tiêu chuẩn xác lập Trắc nghiệm sử dụng cho cá nhân lẫn nhóm Bắt đầu từ tư tưởng F.Galton vào cuối kỷ XIX, việc sử dụng trắc nghiệm phát triển rộng rãi giới từ sau trắc nghiệm nghiên cứu lực trí tuệ A.Binet nhà tâm lý học người Pháp Cộng tác với bác sĩ T.Simon, sau nhiều năm thực nghiệm phát triển trí tuệ trẻ em từ đến 15 tuổi ông xây dựng thang đo lường trí tuệ mang tên Binet - Simon, xuất lần vào năm 1905, chỉnh lý bổ sung hai lần xuất sau 1908 1911 Kể từ đến có nhiều trắc nghiệm khác xa đời Các trắc nghiệm không hạn chế lĩnh vực đo lường trí tuệ mà mở rộng lĩnh vực khác tâm lý người Ngày có trắc nghiệm trí tuệ, trắc nghiệm hứng thú, trắc nghiệm tri thức kỹ năng, trắc nghiệm lực chuyên môn, trắc nghiệm nhân cách, trắc nghiệm nghiên cứu chức tâm lý riêng biệt Nhưng dù nghiên cứu gì, trắc nghiệm phải thoả mãn điều kiện sau đây: dùng hình thức khác trắc nghiệm tiến hành trắc nghiệm nhiều lần đối tượng kết thu phải giống Trắc nghiệm phải đo mà ta định đo Trắc nghiệm phải thực theo thủ tục tiêu chuẩn phải có quy chuẩn theo nhóm chuẩn Nhóm chuẩn phải đông đảo mang tính chất giống với người sau trắc nghiệm Các quy chuẩn nhóm chuẩn hệ thống chuẩn để kiến giải kết trắc nghiệm cá nhân nhóm Ngoài ra, để kiến giải tinh tế trắc nghiệm nào, cần phải biết trắc nghiệm muốn đo yếu tố Trong loại trắc nghiệm kể trên, trắc nghiệm trí tuệ sử dụng rộng rãi Việc xác định trình độ phát triển trí tuệ trẻ em có tầm quan trọng to lớn, không làm cho nhà giáo dục hiểu đúng, xác lực trí tuệ trẻ, sở có biện pháp giáo dục thích hợp có lợi cho phát triển trẻ mà tạo khả nghiên cứu ảnh hưởng điều kiện khác đến phát triển Do tính chất dễ sử dụng nó, phương pháp trắc nghiệm sử dụng rộng rãi không công trình nghiên cứu khoa học mà lĩnh vực thực hành, đặc biệt nước Tây âu Tuy nhiên, việc sử dụng gây tranh cãi thời gian dài Có thể thấy hai điểm cực đoan: tuyệt đối hoá vai trò trắc nghiệm phủ nhận hoàn toàn Những người thuộc trường phái thứ coi trắc nghiệm công cụ vạn để đo lường tâm lý người mà kết mang lại tuyệt đối Sự phủ nhận phương pháp trắc nghiệm bắt nguồn từ việc nhận thấy mặt yếu nó, mà điểm yếu thường bị phê phán là: kết trắc nghiệm không nói lên nguyên nhân kết Như vậy, tuý dựa vào kết tính điểm số mà không tìm hiểu xem đứa trẻ đến kết cách chưa đủ Do nhà nghiên cứu cần phải phân tích xem: thứ nhất, đứa trẻ giải toán đề nào, cách để đến kết quả; thứ hai điều kiện môi trường sống trẻ khiến cho trẻ đạt kết Trong trắc nghiệm trí tuệ, thương số trí tuệ nói nên trình độ trí tuệ đối tượng làm trắc nghiệm không nói lên tất khiếu khác đối tượng nhiều nhà phê phán thường phản đối Trắc nghiệm, nhiều phương pháp khác, có mặt mạnh mặt yếu Việc tuyệt đối hoá phủ nhận vai trò không thoả đáng Tuy nhiên phải nhận thấy rằng, dù có phương pháp khác, trắc nghiệm phương pháp khoa học, khách quan để nghiên cứu tâm lý người Đàm thoại Phương pháp đàm thoại dùng để nghiên cứu vài tượng tâm lý cách phân tích phản ứng lời trẻ câu hỏi chuẩn bị sẵn mục đích nghiên cứu Đối với trẻ em trước tuổi học, phương pháp sử dụng phạm vi hạn chế Trước tuổi nói chung chưa thể tiến hành phương pháp với trẻ 10 Bắt đầu xuất khả kiểm tra độ xác tri giác cách hành động thao tác lắp ráp, vặn mở phù hợp với nhiệm vụ yêu cầu Các loại tri giác nhìn, nghe, sờ mó phát triển độ tinh nhạy Việc tổ chức tri giác, hướng dẫn quan sát, nhận xét cô giáo, cha mẹ giúp trẻ phát triển tính mục đích, kế hoạch Trí nhớ: Trẻ biết sử dụng chế liên tưởng trí nh để nhận lại nh lại vật tượng Trí nhớ có ý nghĩa thể rõ nét gọi tên đồ vật, hoa quả, thức ăn Đồng thời với trí nhớ hình ảnh đồ vật âm ngôn ngữ trẻ tri giác, hiểu sử dụng chúng phương tiện giao tiếp ới người xung quanh mức độđơn giản Trí nhớ không chủ định trẻ dạng hoạt động phát triển khác tốc độ phát triển nhanh Ở độ tuổi này, loại trí nh ớ: hình ảnh, vận động, t ng ữ phát triển mức độ khác hình thành tham gia tích cực hoạt động vui chơi, lao động, tạo hình trẻ Tư duy: Ở trẻ - tuổi loại tư phát triển nh ưng m ức độ khác Tư trực quan hành động tiếp tục phát triển, chất lượng khác với trẻ - tuổi chỗ trẻ bắt đầu biết suy ngh ĩ xem xét nhiệm vụ hoạt động, phương pháp phương tiện giải nhiệm vụ tư 65 Tư trực quan hình tượng phát triển mạnh mẽ chiếm ưu Nhờ có phát triển ngôn ngữ, trẻ lứa tuổi xuất loại tư trừu tượng Một số đặc điểm tư trẻ - tuổi: Mức độ khái quát ngẫu nhiên giảm dần từ đến tuổi hoạt động tư trẻ Mức độ tích cực huy động vốn kinh nghiệm ( liên tưởng ) trẻ tăng lên từ - tuổi Sự khái quát dấu hiệu chung giảm dần từ - tuổi, nhường chỗ cho chi tiết đặc thù vật tượng Cô giáo cần tổ chức tiết học vui chơi kích thích phát triển tư trẻ, kích thích trẻ tìm tòi dấu hiệu giống nhau, khác nhau, so sánh đồ vật, tranh ảnh, hoa quả, đồ chơi Tưởng tượng: Nhờ có phát triển hoạt động tạo hình mà khả tưởng tượng trẻ nâng lên Tranh vẽ trẻ vừa gần với thực vừa mang tính chủ quan cảm xúc rõ nét Độ phong phú hình ảnh tưởng tượng cao nhờ có nhận thức màu sắc thiên nhiên qua tiết nghệ thuật tạo hình 66 Trẻ xé dán mẫu hình, truyện cổ tích, biết bố cục chủ đề gần gũi thân quen trẻ thầy cô giáo, cha mẹ hướng dẫn chu đáo Việc hướng dẫn tổ chức tiết học tạo hình, vẽ, nặn, cho trẻ tham quan di tích, danh lam thắng cảnh cần thiết cho tưởng tượng IV S Ự PHÁT TRI ỂN XÚC C ẢM, TÌNH C ẢM, Ý CHÍ: Đời sống xúc cảm tình cảm: Các loại tình cảm bậc cao trẻ phát triển ngày rõ nét h ơn so v ới mẫu giáo bé Tình cảm đạo đức ngày phát triển l ĩnh hội chuẩn mực hành vi, quy tắc ứng xử Trẻ bối rối, cảm thấy có lỗi hành vi phạm sai lầm Trẻ biết đòi người lớn đánh giá mức hành vi đúng, sai, tốt, xấu Tình cảm trí tuệ phát triển theo hướng tìm hiểu nguyên nhân, cội nguồn tượng tự nhiên xã hội, sống xung quanh trẻ Tình cảm thẩm mỹ: Tổng hợp nhiều xúc cảm loại rung cảm trước vẽ đẹp thiên nhiên, người, cỏ cây, hoa tình cảm thẩm mỹ xuất trẻ Nhìn chung xúc cảm tình cảm trẻ phong phú có đặc điểm sau đây: Dễ dao động, dễ thay đổi, dễ khóc, dễ cười 67 Xúc cảm chi phối mạnh vào hoạt động tâm lý, thực trẻ mang màu sắc cảm xúc mạnh mẽ, thích đòi đó, không thích vứt Ý chí: Tính mục đích phát triển từ tuổi lên trẻ làm chủ s ố hành vi Từng bước một, trẻ tuổi điều khiển trình ghi nhớ nhớ lại "tài liệu" người lớn giao cho, ghi nhớ thơ ngắn trẻ thích Do hiểu nhiều hành vi ngôn ngữ biết sử dụng hành vi ngôn ngữ, trẻ bước đầu vận dụng để lập kế hoạch hành động ch ỉ đạo hành động, trẻ thường nói to hành động Việc phát triển, bộc lộ ý chí trẻ mẫu giáo nh ỡ phụ thuộc vào nhiệm vụ mà người lớn giao cho trẻ ( nhiệm vụ phải vừa sức với trẻ) Để giáo dục ý chí cho trẻ, cần phải giáo dục động cho trẻ Thường lứa tuổi mục đích động trùng nhau, chưa tách V S Ự PHÁT TRI ỂN ĐỘNG C Ơ VÀ S Ự HÌNH THÀNH H Ệ TH ỐNG ĐỘNG CƠ: Cuối tuổi mẫu giáo bé, hành vi trẻ xuất loại động khác nhau, động mờ nhạt, yếớt, tản mạn Đến cuối tuổi mẫu giáo nhỡ, động xuất tuổi mẫu giáo bé phát triển mạnh mẽ Đặc biệt đến cuối tuổi mẫu giáo nh ỡ l ớn động đạo đức thể thái độ trẻ người khác có ý nghĩa quan trọng phát triển động hành vi 68 Từ tuổi mẫu giáo nhỡ, động " xã hội" bắt đầu chiếm v ị trí ngày lớn số động đạo đức Trong thời kỳ này, trẻ hiểu hành vi chúng mang lại l ợi ích cho người khác chúng bắt đầu thực công việc người khác theo sáng kiến riêng Động hành vi trẻ mẫu giáo nhỡ lớn trở nên nhiều màu nhiều vẻ: động muốn tự khẳng định mình, động muốn nhận thức, muốn khám phá giới xung quanh, động thi đua, động xã hội Cần phải quan tâm đến nội dung động trẻ, cần phải phát huy động tích cực ngăn chặn động tiêu cực Ở lứa tuổi bắt đầu hình thành quan hệ phụ thu ộc theo th ứ b ậc c động cơ, gọi hệ thống thứ bậc động Đó cấu tạo tâm lý phát triển nhân cách trẻ mẫu giáo Trong hệ thống thứ bậc này, động xếp theo ý ngh ĩa quan trọng động thân đứa trẻ Trước công việc, m ỗi trẻ em có hệ thống thứ bậc động thúc đẩy Sự khác trẻ em rõ hệ thống thứ bậc động cơ, xem động chiếm ưu Điều hoàn toàn phụ thuộc vào giáo dục người lớn ảnh hưởng sống bên mà trẻ tiếp xúc Hệ thống thứ bậc động hình thành tuổi khiến cho toàn hành vi trẻ nhằm theo xu hướng định Đây điểm khác với hành vi trẻ mẫu giáo bé Ở trẻ mẫu giáo nhỡ trở đi, hành vi chúng t ương đối dễ xác định N ếu động xã hội chiếm ưu trẻ thực hành vi mang 69 tính đạo đức tốt đẹp Ngược lại động nhằm thoả mãn quyền l ợi riêng chiếm ưu nhiều trường hợp trẻ hành động nhằm tìm kiếm quyền lợi cá nhân ích kỷ, dẫn đến sai phạm nghiêm trọng quy tắc đạo đức xã hội Đối với đứa trẻ cần áp dụng biện pháp giáo dục thích hợp, có hiệu nhằm thay đổi c sở nhân cách hình thành cách bất lợi này, trước hết phải cảm hoá trẻ tình yêu thương, đồng thời lại đòi hỏi chúng yêu thương quan tâm đến người xung quanh, tạo tình để gợi lên trẻ hành vi đạo đức tốt đẹp Ch ương 9: Bài : ĐẶ C ĐI ỂM PHÁT TRI ỂN TÂM LÝ TR Ẻ TU ỔI M ẪU GIÁO L ỚN I HO ẠT ĐỘNG H ỌC T ẬP C ỦA TR Ẻ M ẪU GIÁO L ỚN: Học tập mẫu giáo lớn " Học mà chơi, ch mà học" H ọc theo nghĩa chơi theo trình tự hành động gần giống học, lẽ việc thiết kế " Học mà chơi" thể hiện: Nội dung học vừa nhẹ nhàng, vừa hấp dẫn trẻ, đối tượng "tiết học " kiến thức cụ thể, trực quan sinh động Các trình tự học tập diễn giống với tiết học, không nghiêm ngặt, căng thẳng tiết học Nhưng tiết học đủ bước lên l ớp như: t ổ chức lớp, tiến hành tiết dạy ( vào bài, nêu câu hỏi đặt vấn đề, giảng giải khái niệm), kết thúc tiết dạy cách cho trẻ nhắc lại khái niệm học ( củng cố bài) Những chức tâm lý diễn " tiết học " giống tiết học l ớp một, học sinh phải ý nghe cô hướng dẫn, giảng giải, phải sử dụng 70 hình thức nhớ, thao tác tư diễn theo yêu cầu tiết h ọc Ý thức huy động đến mức tối đa để hiểu Quan hệ bạn bè " Học mà chơi " thiết lập gần quan hệ bạn bè lớp một, quan hệ cô trẻ tương tự cô giáo học sinh lớp nghĩa cô đứng "giảng bài" ngồi trẻ để giải thích, phân tích chứng minh Ngôn ngữ cô vừa mạch lạc, rõ ràng vừa diễn cảm, đặc biệt môn truyện, thơ lại kèm tranh, ảnh Các "tiết" học âm nhạc, nghệ thuật tạo hình khơi dậy hứng thú học tập thật trẻ Tóm lại: Trẻ tập làm quen với tiết học để l ĩnh hội tri thức đơn giản gần gũi trẻ, tiền đềđể trẻ vào lớp Trẻ nhận thức nhiệm vụ học tập, bổn phận, trách nhiệm học sinh phải làm cho cô giáo vui lòng, bạn bè yêu mến II S Ự PHÁT TRI ỂN CHÚ Ý C ỦA TR Ẻ M ẪU GIÁO L ỚN: Nhiều phẩm chất ý trẻ phát triển, trẻ biết hướng ý thức vào đối tượng cần cho vui chơi, học tập lao động tự phục vụ Trẻ có khả ý có chủ định từ 37 - 51 phút, đối tượng ý hấp dẫn, nhiều thay đổi, kích thích tò mò, ham hiểu biết trẻ Trẻ phân phối ý vào 2,3 đối tượng lúc, nhiên thời gian phân phối ý chưa bền vững, dễ dao động 71 Di chuyển ý trẻ nhanh, hướng dẫn di chuyển tốt Sự phân tán ý trẻ mạnh, nhiều trẻ không tự chủ xung lực chi phối Do cần thay đổi đồ chơi, trò chơi hấp dẫn Ở giai đoạn ý nghĩa âm làm cho trẻ ý nhi ều T âm bên ngoài, trẻ biết ý tập trung vào suy ngh ĩ, cảm xúc bên óc trẻ Cần luyện tập phẩm chất ý cho trẻ qua trò chơi tiết học III S Ự PHÁT TRI ỂN NGÔN NG Ữ C ỦA TR Ẻ TU ỔI M ẪU GIÁO L ỚN: Trẻ sử dụng thành thạo tiếng mẹđẻ theo hướng: Nắm vững ngữ âm ngữ điệu sử dụng tiếng mẹ đẻ: Trẻ biết đọc diễn cảm, biết dùng điệu bổ sung cho ngôn ngữ nói Vốn từ cấu ngữ pháp phát triển Các tính chất ngôn ngữ thường gặp trẻ - tuổi là: Ngôn ngữ giải thích, trẻ có nhu cầu nhận giải thích thích giải thích cho bạn Ngôn ngữ tình (hoàn cảnh) giao tiếp với người xung quanh thông tin mà trẻ trực tiếp tri giác khung cảnh Tính mạch lạc rõ ràng: vốn từ trẻ chiếm 50% danh từ, nên câu nói trẻ thường ngắn gọn, rõ ràng Tính địa phương ngôn ngữ văn hoá địa phương, cộng đồng thể rõ ngôn ngữ trẻ ( nói ngọng, nói dấu ) 72 Tính cá nhân bộc lộ rõ qua sắc thái khác trẻ, đặc biệt chức ngôn ngữ biểu cảm Việc sử dụng ngôn ngữ giao tiếp tính chất ngôn ngữ trẻ phụ thuộc phần lớn vào việc hướng dẫn gương mẫu lời nói người lớn III S Ự PHÁT TRI ỂN CÁC QUÁ TRÌNH NH ẬN TH ỨC C ỦA TR Ẻ M ẪU GIÁO L ỚN: Các tượng tâm lý tri giác, trí nhớ, tưởng tượng s ự nối tiếp phát triển lứa tuổi từ - tuổi chất lượng m ới h ơn Thể ở: Mức độ phong phú kiểu loại Mức độ chủ định trình tâm lý rõ ràng hơn, có ý thức Tính mục đích hình thành phát triển mức độ cao Độ nhạy cảm giác quan tinh nhạy Khả kiềm chế phản ứng tâm lý phát triển Ởđây đề cập t ới trình tâm lý phát triển mạnh mẽ đặc trưng nhất, tư Sự phát triển tư độ tuổi mạnh mẽ kiểu loại, thao tác thiết lập nhanh chóng mối quan hệ kiện, tượng, thông tin cũ, gần xa Đặc tính chung phát triển tư duy: 73 Trẻ biết phân tích tổng hợp không dừng lại đồ vật, hình ảnh mà từ ngữ Tư trẻ tính kỷ, tiến dần đến khách quan, thực Dần dần trẻ phân biệt thực hư Đã có tư trừu tượng với số, không gian, thời gian, quan hệ xã hội Ý thức rõ ý nghĩ, tình cảm mình, trách nhiệm đối v ới hành vi Các phẩm chất tư bộc lộ đủ cấu tạo chức hoạt động tính mục đích, độc lập sáng tạo, tính linh hoạt, độ mềm dẻo Ở trẻ - tuổi phát triển loại t duy, t hành động tr ực quan v ẫn chiếm ưu Tuy nhiên nhiệm vụ hoạt động mà loại tư hình ảnh trực quan, tư trừu tượng dược phát triển trẻ Loại tư giúp trẻđến gần với thực khách quan V S Ự PHÁT TRI ỂN XÚC C ẢM, TÌNH C ẢM VÀ Ý CHÍ C ỦA TR Ẻ M ẪU GIÁO L ỚN: Sự phát triển xúc cảm tình cảm: Ở lứa tuổi trẻ xuất tình cảm bạn bè Đời sống xúc cảm, tình cảm ổn định so với trẻ - tuổi, mức độ phong phú, phức tạp tăng dần theo mối quan hệ giao tiếp với người xung quanh 74 Các sắc thái xúc cảm người quan hệ với loại lứa tuổi khác nhau, vị trí xã hội khác nhau, hình thành như: Tình cảm mẹ con, ông bà, anh chị em, tình cảm với cô giáo, với người thân, người lạ Tuy nhiên đời sống xúc cảm trẻ dễ dao động, mang tính chất tình Tình cảm trí tuệ: Tình cảm trí tuệ trẻ phát triển, m ỗi nhận th ức m ới kích thích niềm vui, hứng thú, say mê thích thú trẻ; tính tò mò ham hiểu biết, làm nảy sinh nhiều xúc cảm tích cực; vui ch ơi, học tập, lao động tự phục vụ nhiều thành công thất bại củng cố phát triển tình cảm trí tuệ trẻ Tình cảm đạo đức: Do lĩnh hội ý nghĩa chuẩn mực hành vi tốt, xấu Qua vui chơi giao tiếp với người; thói quen nếp s ống t ốt gia đình, lớp mẫu giáo xây dựng cho trẻ Trẻ ý thức nhiều hành vi tốt đẹp cần thực để vui lòng người Tình cảm thẩm mỹ: Qua tiết học nghệ thuật tạo hình, âm nhạc, tìm hiểu môi trường xung quanh Cùng với nhận thức đẹp tự nhiên, hài hoà bố cục, xếp gia đình l ớp học Trẻ ý thức rõ nét đẹp xấu theo chuẩn ( lúc đầu theo chuẩn bé phù hợp với đánh giá người xung quanh ) xúc cảm thẩm m ỹ, óc thẩm mỹ phát triển Sự phát triển ý chí: Do có khả làm chủ nhiều hành vi, người lớn giao cho nhiều việc nhỏ Trẻ xác định rõ mục đích hành động Trẻ tách động khỏi mục đích với cố gắng hoàn thành nhiệm vụ 75 Trẻ muốn chơi trò chơi, trẻ muốn nghe kể chuyện nhiều không cô giáo đáp ứng, phải chuyển trò chơi mà trẻ không thích Tính mục đích ngày trẻ ý thức cố gắng hoàn thành công việc Tình kế hoạch xuất hiện, trẻ biết xếp "công việc" vui ch phải quét nhà, nhặt rau để mẹ việc phải xong cho mẹ hài lòng Tinh thần trách nhiệm thân hình thành trẻ Sự phát triển ý chí mạnh hay yếu tuỳ thuộc phần lớn vào giáo dục, biện pháp giáo dục cha mẹ, cô giáo người lớn xung quanh VI SỰ XÁC ĐỊ NH Ý TH ỨC B ẢN NGÃ: Tiền đề ý thức ngã việc tự tách kh ỏi người khác hình thành từ cuối tuổi ấu nhi Tuy nhiên phải trải qua trình phát triển ý thức ngã trẻ xác định rõ ràng Đến cuối tuổi mẫu giáo, trẻ hiểu nào, có phẩm chất gì, người xung quanh đối xử với sao, có hành động hay hành động khác ý thức ngã thể rõ tự đánh giá thành công thất bại mình, ưu điểm khuyết điểm thân, khả bất lực Để đánh giá thân cách đắn, đứa trẻ phải học cách đánh giá người khác nghe người xung quanh đánh giá 76 Thoạt đầu đánh giá trẻ người khác phụ thuộc nhiều vào thái độ người Chẳng hạn đứa trẻ đánh giá mẹ tốt Cuối tuổi mẫu giáo lớn, trẻ nắm kỹ so sánh v ới ng ười khác, điều sở để tự đánh giá cách đắn sở để noi gương người tốt, việc tốt Ở tuổi mẫu giáo lớn, tự ý thức biểu rõ s ự phát tri ển giới tính trẻ Trẻ nhận trai hay gái mà biết trai hay gái hành vi phải thể cho phù hợp với giới tính Ý thức ngã xác định rõ ràng giúp trẻ điều khiển điều ch ỉnh hành vi phù hợp với chuẩn mực, quy tắc xã hội, từ hành vi trẻ mang tính xã hội Ý thức ngã xác định rõ ràng cho phép trẻ thực hành động có chủ tâm Nhờ trình tâm lý mang tính chủ định rõ rệt VII B ƯỚC NGO ẶT TU ỔI VÀ S Ự CHU ẨN B Ị V Ề M ẶT TÂM LÝ CHO TR Ẻ VÀO H ỌC LỚP 1: Thời điểm lúc trẻ tròn tuổi m ột b ước ngoặt quan tr ọng c tr ẻ em Ở độ tuổi mẫu giáo lớn thời kỳ trẻ tiến vào bước ngoặt v ới biến đổi hoạt động chủ đạo Hoạt động vui chơi vốn giữ vị trí chủ đạo trong suốt thời kỳ mẫu giáo, vào cuối tuổi không giữ nguyên dạng hoàn chỉnh nó, yếu tố hoạt động học tập bắt đầu nảy sinh 77 Cuối giai đoạn mẫu giáo lớn, trẻ có tiền đề cần thiết chín muồi đến trường mặt tâm sinh lý, nhận thức, trí tuệ ngôn ngữ tâm thếđể trẻ thích nghi bước đầu với điều kiện học tập lớp Việc chuẩn bị cho trẻ vào học lớp chuẩn b ị tiền đề, yếu tố hoạt động học tập để thích ứng tốt nhất, nhanh đối v ới việc học lớp Có thể có hai lĩnh vực cần chuẩn bị: Chuẩn bị chung, tổng quát cho trẻ bao gồm: Chuẩn bị thể lực: bảo đảm cho trẻ khoẻ thể xác tinh thần, dẻo dai linh hoạt, lực phối hợp vận động Chuẩn bị trí tuệ: óc tò mò ham hiểu biết, óc tưởng tượng, ý, trí nhớ, tư Chuẩn bị số nét nhân cách: số nét ý chí nhân cách (Tính chủ định, tự lập, kiên trì ), số nét nhân cách biểu thái độ đối v ới xã hội thân (lòng tự trọng, tự đánh giá, tinh thần hợp tác ) Chuẩn bị chuyên biệt: chuẩn bị lực phẩm chất chuyên biệt, trực tiếp giúp trẻ dễ dàng nhanh chóng thích ứng với việc tham gia vào tiết học, môn học lớp Cụ thể là: Chuẩn bị cho trẻ dễ làm quen, thích ứng với hình thức " tiết học " l ớp cấp tiểu học sau Chuẩn bị vềđộng học tập Chuẩn bị nhận thức nhiệm vụ học tập Chuẩn bị cách học 78 Việc chuẩn bị tốt nội dung giúp trẻ nhanh chóng thích nghi, thích ứng trường học ( Hết ) 79 ... dục học Created by AM Word2CHM II PHƯƠNG PHÁP CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM TÂM LÝ HỌC TRẺ EM LỨA TUỔI MẦM NON Phần 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG CỦA TÂM LÝ HỌC TRẺ EM Chương 1: NHẬP MÔN TÂM LÝ HỌC TRẺ EM Các... phát triển trẻ tâm lý học trẻ em cung cấp Thiếu hiểu biết đó, hệ thống khoa học giáo dục mầm non hết tính chất khoa học Vì vậy, tâm lý học trẻ em coi môn khoa học sở khoa học giáo dục mầm non Đối... CHUNG V Ề TÂM LÝ H ỌC TR Ẻ EM I ĐỐI TƯỢNG C ỦA TÂM LÝ HỌC TR Ẻ EM: Có nhiều khoa học nhiên cứu trẻ em, khoa học nghiên cứu trẻ em theo khía cạnh riêng, với cách riêng Tâm lý học trẻ em quan tâm đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non - Nguyễn Ánh Tuyết, Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non - Nguyễn Ánh Tuyết, Tâm lí học trẻ em lứa tuổi mầm non - Nguyễn Ánh Tuyết

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay