Giải quyết tranh chấp tài sản trong các vụ án ly hôn theo pháp luật việt nam từ thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân quận ba đình (tóm tắt)

26 276 3
  • Loading ...
1/26 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 31/05/2017, 16:02

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN NGỌC LONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÀI SẢN TRONG CÁC VỤ ÁN LY HÔN THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM TỪ THỰC TIỄN XÉT XỬ TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Chuyên ngành: Luật Kinh Tế Mã số : 60.38.01.07 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SỸ LUẬT HỌC HÀ NỘI - 2017 Công trình hoàn thành tại: Học viện Khoa học xã hội Người hướng dẫn khoa học: TS NGUYỄN AM HIỂU Phản biện 1: PGS.TS Hà Thị Mai Hiên Phản biện 2: TS Lê Đình Nghị Luận văn bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ họp tại: Học viện Khoa học Xã hội vào lúc: giờ, ngày tháng năm 2017 Có thể tìm hiểu luận văn tại: Thư viện Học viện khoa học xã hội MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Gia đình tế bào xã hội, gia đình tốt xã hội tốt Để xây dựng gia đình tốt phải dựa tảng hôn nhân bền vững, nên việc hình thành sở tự nguyện, bình đẳng, tiến việc tạo lập tài sản vợ chồng điều kiện để trì sống gia đình Vì vậy, nhà làm luật xây dựng quy định tài sản vợ chồng chế định bản, quan trọng pháp luật hôn nhân gia đình Pháp luật tài sản vợ chồng khẳng định quyền sở hữu vợ, chồng tài sản chung, tài sản riêng, quy định nguyên tắc giải tranh chấp tài sản vợ chồng Quan hệ sở hữu tài sản vợ chồng quan hệ tài sản gắn liền với nhân thân, tồn thời kỳ hôn nhân, tính đền bù ngang giá, khó xác định công sức cụ thể bên, nên xảy tranh chấp việc phân chia tài sản vợ chồng vấn đề khó khăn, phức tạp Hiện nay, với xu phát triển xã hội số vụ án ly hôn mà có tranh chấp tài sản ngày nhiều, giá trị tài sản tranh chấp ngày lớn Chế độ tài sản vợ chồng bao gồm qui định xác lập tài sản chung, tài sản riêng vợ chồng; quyền nghĩa vụ vợ chồng loại tài sản chung; nguyên tắc chia tài sản chung vợ chồng Chế định tài sản vợ chồng Luật hôn nhân gia đình (HN&GĐ) đời từ sớm sửa đổi, bổ sung nhiều lần cho phù hợp với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội Kế thừa phát triển qui định tài sản vợ chồng đạo luật trước đây, Luật HN&GĐ năm 2014, BLDS năm 2015 qui định chế độ tài sản vợ chồng có nhiều điểm so với đạo luật trước Thực áp dụng quy định pháp luật tài sản vợ chồng năm qua góp phần điều chỉnh quan hệ HN&GĐ, tạo sở pháp để vợ chồng thực quyền, nghĩa vụ tài sản Tuy nhiên, bên cạnh kết đạt quy định pháp luật tài sản vợ chồng, thực tiễn áp dụng tồn nhiều hạn chế, bất cập Mặc dù, Quốc hội, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao ban hành nhiều văn quy phạm pháp luật quy định hướng dẫn áp dụng chế độ tài sản vợ chồng, tính chất phức tạp “nhạy cảm” quan hệ HN&GĐ, tranh chấp tài sản chung vợ chồng Nên thực tiễnquan điểm, nhận thức, đánh giá khác từ phía quan, cá nhân thực thi pháp luật, điều dẫn tới việc áp dụng chế định để giải tranh chấp tài sản vợ chồng chưa hiệu quả, chưa bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp phụ nữ, người chưa thành niên Với vị trí nằm trung tâm thủ đô Hà Nội, nên tranh chấp tài sản vợ chồng vụ án ly hôn Tòa án nhân dân quận Ba Đình vừa thể đặc trưng tranh chấp tài sản vợ chồng, bên cạnh có đặc thù riêng Do đó, việc nghiên cứu quy định pháp luật tài sản vợ chồng, thực tiễn áp dụng để giải tranh chấp Tòa án việc làm cần thiết có ý nghĩa Với trên, tác giả lựa chọn đề tài “Giải tranh chấp tài sản vụ án ly hôn theo pháp luật Việt Nam từ thực tiễn xét xử Tòa án nhân dân quận Ba Đình” làm Luận văn thạc sĩ luật học Tình hình nghiên cứu đề tài Liên quan đến đề tài luận văn có số nhà khoa học nghiên cứu sách chuyên khảo như: “Chế độ tài sản vợ chồng theo pháp luật Hôn nhân gia đình Việt Nam” TS Nguyễn Văn Cừ; “Luận bàn hình thức sở hữu sở hữu chung hợp vợ chồng” TS Phùng Trung Tập Các Luận văn thạc sĩ luật học như: “Pháp luật giải tranh chấp nhà quyền sử dụng đất ly hôn” Nguyễn Thị Thanh Xuân; “Chia tài sản chung vợ chồng theo pháp luật Việt NamThực tiễn áp dụng hướng hoàn thiện” Nguyễn Thị Hạnh; “Giải tranh chấp chia tài sản chung vợ chồng ly hôn” Đinh Thị Minh Mẫn… Bên cạnh đó, số đề tài nghiên cứu khoa học như: “Chia tài sản chung vợ chồng theo Luật hôn nhân gia đình Việt Nam năm 2000” Nguyễn Thị Lan; “Bàn thêm chia tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân” Nguyễn Hồng Hải; “Một số vấn đề chia tài sản vợ chồng ly hôn theo Luật HN&GĐ năm 2000” Nguyễn Thị Bích Vân; “Nghiên cứu phát bất cập Luật Hôn nhân gia đình Việt Nam năm 2000” TS Nguyễn Văn Cừ… Trong công trình trên, tác giả đề cập đến quy định pháp luật tài sản vợ chồng xác lập, nguyên tắc chia tài sản, vướng mắc mà Tòa án gặp phải giải tranh chấp tài sản vợ chồng ly hôn Như vậy, pháp luật tài sản vợ chồng thực tiễn áp dụng nhiều nhà khoa học nghiên cứu Trên sở kế thừa thành tựu nghiên cứu công trình công bố trước đó, luận văn sâu vào nghiên cứu khía cạnh áp dụng chế định tài sản vợ chồng Tòa án việc giải tranh chấp tài sản vợ chồng ly hôn Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Luận văn đặt mục đích nghiên cứu làm rõ sở luận, pháp luật giải tranh chấp tài sản vợ chồng ly hôn, thực tiễn áp dụng quy định pháp luật để giải tranh chấp tài sản vợ chồng ly hôn Toà án; từ đó, vấn đề bất cập quy định pháp luật vướng mắc công tác xét xử Toà án; từ đề xuất, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu việc giải tranh chấp tài sản vợ chồng ly hôn Với mục đích trên, Luận văn có nhiệm vụ cụ thể sau: - Nghiên cứu vấn đề luận chế độ tài sản vợ chồng Với nhiệm vụ này, Luận văn đưa số khái niệm khoa học có liên quan đến chế độ tài sản vợ chồng đặc điểm, vai trò, ý nghĩa chế độ tài sản vợ chồng tồn phát triển gia đình; tìm hiểu cách có hệ thống đầy đủ chế độ tài sản vợ chồng pháp luật Việt Nam Từ đó, khẳng định tính tất yếu cần thiết chế độ tài sản vợ chồng qui định pháp luật - Nghiên cứu qui định pháp luật hành chế độ tài sản vợ chồng Với nhiệm vụ này, Luận văn sâu phân tích nội dung qui định chế độ tài sản vợ chồng theo Luật HN&GĐ năm 2014, BLDS năm 2015 (có so sánh với Luật HN & GĐ năm 2000 BLDS năm 2015); tìm hiểu mục đích, sở việc điều chỉnh chế độ tài sản vợ chồng; phân tích tính kế thừa phát triển, điểm chế độ tài sản vợ chồng theo Luật HN&GĐ năm 2014, BLDS năm 2015 - Tìm hiểu thực tiễn áp dụng pháp pháp luật để giải tranh chấp tài sản vợ chồng ly hôn thông qua hoạt động xét xử Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Qua đó, hạn chế, thiếu sót áp dụng pháp luật giải tranh chấp tài sản vợ chồng - Trên sở phân tích nội dung thực tiễn áp dụng chế độ tài sản vợ chồng theo luật thực định, Luận văn kiến nghị đề xuất hướng dẫn, cách hiểu qui định Luật HN&GĐ năm 2014, nhằm hoàn thiện chế độ tài sản vợ chồng Đối tượng phạm vi nghiên cứu Chế độ pháp tài sản chung vợ chồng đề tài có phạm vi rộng nên khuôn khổ luận văn thạc sỹ, tác giả tập trung vào nghiên cứu quy định pháp luật hành trình tự, thủ tục, pháp luật giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn thực tiễn giải Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Các vụ án cụ thể mà Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội giải chia tài sản chung vợ chồng ly hôn Luận văn chủ yếu tập trung nghiên cứu quy định Luật HN&GĐ năm 2014, BLDS năm 2015, BLTTDS năm 2015… Đồng thời, nghiên cứu việc áp dụng pháp luật để giải tranh chấp tài sản vợ chồng ly hôn qua thực tiễn xét xử Tòa án nhân dân quận Ba Đình năm từ năm 2012 đến năm 2016 Trong phạm vi đề tài, Luận văn nghiên cứu giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn, tranh chấp tài sản chung vợ chồng thời kỳ hôn nhân tranh chấp tài sản riêng vợ chồng ly hôn không thuộc phạm vi nghiên cứu Phương pháp luận phương pháp nghiên cứu Cơ sở phương pháp luận nghiên cứu đề tài phép vật biện chứng, vật lịch sử quan điểm Đảng, pháp luật Nhà nước điều chỉnh quan hệ hôn nhân gia đình Phương pháp nghiên cứu cụ thể: Trong trình nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp phân tích, so sánh, tổng hợp, thống kê, mô hình hoá nghiên cứu vụ việc Tòa án giải tranh chấp tài sản vợ chồng ly hôn, viết, tham luận số tác giả vấn đề nghiên cứu Ý nghĩa luận thực tiễn luận văn Các kết nghiên cứu đề tài sử dụng làm tài liệu tham khảo cho hoạt động học tập nghiên cứu sau chủ đề có liên quan Những đề xuất, kiến nghị mà luận văn nêu có sở khoa học thực tiễn, chúng có giá trị tham khảo việc sửa đổi pháp luật công tác áp dụng pháp luật việc giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, luận văn gồm chương: Chương 1: Một số vấn đề luận pháp luật giải tranh chấp tài sản ly hôn Chương Thực tiễn áp dụng pháp luật việc giải tranh chấp tài sản ly hôn Tòa án nhân dân quận Ba Đình Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật nâng cao hiệu giải tranh chấp tài sản ly hôn Chương MỘT SỐ VẤN ĐỀ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÀI SẢN KHI LY HÔN 1.1 Một số vấn đề luận giải tranh chấp tài sản ly hôn 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm tài sản Trên sở phân tích, đánh giá quan điểm tài sản chung vợ chồng nhà khoa học, pháp luật số quốc gia, pháp luật Việt Nam, tác giả đưa khái niệm tài sản chung vợ chồng sau: “Tài sản chung vợ chồng tài sản hình thành tạo phù hợp với xác lập tài sản chung vợ chồng theo quy định Luật HN&GĐ” Từ phân tích nhận định cho thấy, tài sản chung vợ chồng có đặc điểm sau đây: Thứ nhất, xét chủ thể quan hệ sở hữu chế độ tài sản này, bên phải có quan hệ hôn nhân hợp pháp với cách vợ chồng Thứ hai, pháp luật quy định chế độ tài sản vợ chồng xuất phát từ mục đích chủ yếu nhằm bảo đảm quyền lợi gia đình, có lợi ích cá nhân vợ chồng Thứ ba, xác lập, chấm dứt chế độ tài sản phụ thuộc vào phát sinh, chấm dứt quan hệ hôn nhân hay nói cách Các nguyên tắc giải tranh chấp tài sản vợ chồng ly hôn gồm: Tôn trọng thỏa thuận vợ chồng Đảm bảo bình đẳng quyền sở hữu tài sản vợ chồng Đảm bảo quyền lợi đáng người vợ chưa thành niên 1.2 Cơ sở pháp để giải tranh chấp tài sản ly hôn 1.2.1 Pháp luật nội dung Điều 58 Hiến pháp năm 1992, Hiến Pháp năm 2013 quy định quyền sở hữu tài sảnnhân Điều 213 BLDS năm 2015 quy định cụ thể sở hữu tài sản vợ chồng Các quy định Luật HN&GĐ năm 1959 Luật HN&GĐ năm 1986 xác lập tài sản chung vợ chồng quan trọng chưa quy định xác lập tài sản chung dựa vào thời kỳ hôn nhân.Luật HN&GĐ năm 2000 quy định hợp xác lập tài sản chung vợ chồng, điểm tiến đưa xác lập tài sản chung Luật HN&GĐ năm 2014 bổ sung thêm quy định phù hợp Căn xác lập tài sản chung vợ chồng quy định Điều 33 Luật HN&GĐ năm 2014, cụ thể sau: - Tài sản chung xác lập vào thời kỳ hôn nhân: Luật HN&GĐ năm 2014 giải thích thời kỳ hôn nhân “Khoảng thời gian tồn quan hệ vợ chồng, tính từ ngày đăng ký kết hôn đến ngày chấm dứt hôn nhân” 10 + Toàn tài sản vợ chồng tạo thời kỳ hôn nhân tài sản chủ yếu, bản, ổn định khối tài sản chung vợ chồng + Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng vợ, chồng thời kỳ hôn nhân tài sản chung vợ chồng Đây quy định Luật HN&GĐ năm 2014 so với Luật HN&GĐ năm 2000 + Thu nhập hợp pháp thời kỳ hôn nhân tài sản chung vợ chồng + Tài sản vợ chồng thừa kế chung, tặng cho chung thời kỳ hôn nhân tài sản chung - Tài sản chung xác lập dựa ý chí bên: “Tài sản chung vợ chồng bao gồm tài sản mà vợ chồng thỏa thuận tài sản chung” Tài sản riêng vợ chồng bao gồm tài sản quy định Điều 43 Luật HN&GĐ năm 2014 Việc nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng phải tuân thủ theo quy định Điều 46 Luật HN&GĐ năm 2014 Như vậy, Luật hôn nhân gia đình 2014 có quy định công nhận thỏa thuận tiền hôn nhân chia tài sản chung có xác định yếu tố lỗi hai bên vợ chồng 1.2.2 Pháp luật tố tụng Nếu pháp luật nội dung quy định cứ, sở pháp luật để Tòa án giải tranh chấp chia tài sản chung pháp luật tố tụng quy định trình tự, thủ tục giải đảm bảo việc giải vụ án tranh chấp công khai, minh bạch, nhanh chóng, đắn, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương vụ án 11 Thủ tục tố tụng để giải vụ án hôn nhân gia đình Toà án nhân dân thực theo trình tự, thủ tục pháp luật tố tụng dân quy định, bao gồm bước như: Thứ nhất,thụ vụ án, thông báo việc thụ vụ án Thụ vụ án việc Tòa án chấp nhận đơn khởi kiện chủ thể khởi kiện ghi sổ thụ vụ án Tòa án Thứ hai,xác minh thu thập chứng Theo quy định Điều 91 Điều 96 BLTTDS năm 2015 trình Tòa án giải vụ việc dân sự, đương có quyền nghĩa vụ giao nộp tài liệu, chứng cho Tòa án Tuy nhiên, trình độ hiểu biết pháp luật dân trí xã hội nhiều hạn Do đó, Điều 97Bộ luật tố tụng dân năm 2015 quy định việc Thẩm phán có quyền chủ động việc áp thu thập chứng Thứ ba, thủ tục hòa giải, chuẩn bị xét xử.Hòa giải phương thức giải tranh chấp bên thông qua tác động, giúp đỡ chủ thể thứ ba đóng vai trò trung gian Thư tư, xét xử phiên tòa Nếu Tòa án hòa giải không thành, đương không thỏa thuận với vấn đề tranh chấp Tòa án định đưa vụ án xét xử Tòa án nhân dân cấp huyện xét xử sơ thẩm vụ án quy định Điều 35 BLTTDS năm 2015, Tòa án nhân dân cấp tỉnh xét xử sơ thẩm vụ án quy định Điều 37 BLTTDS năm 2015 Sau xét xử sơ thẩm, bên có kháng cáo Viện kiểm sát có kháng nghị Tòa án cấp trực tiếp xét xử phúc thẩm, án phúc thẩm có hiệu lực thi hành 12 Phiên xét xử vụ án hôn nhân gia đình phải tuân theo bước sau đây: - Khai mạc phiên toà; - Thủ tục hỏi phiên toà; - Thủ tục tranh luận phiên toà; - Nghị án tuyên án 1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến việc giải tranh chấp tài sản ly hôn Các yếu tố ảnh hưởng đến việc giải tranh chấp tài sản chung vợ khồng ly hôn bao gồm: Phong tục tập quán Hoàn cảnh gia đình vợ, chồng Công sức đóng góp vợ, chồng vào việc tạo lập, trì phát triển khối tài sản chung Lỗi bên vi phạm quyền, nghĩa vụ vợ chồng 13 Chương THỰC TIỄN ÁP DỤNG PHÁP LUẬT TRONG VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÀI SẢN KHI LY HÔN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH 2.1 Khái quát chung tình hình giải tranh chấp tài sản ly hôn Tòa án nhân dân quận Ba Đình Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội có diện tích 9,25 km2 bao gồm 14 phường với dân số 288.252 người [40] Ba Đình quận trung tâm thành phố Hà Nội, nơi tập trung quan Trung ương, dân số không đông quận nội thành khác Cùng với phát triển kinh tế trình hội nhập án ly hôntranh chấp tài sản vợ chồng ngày tăng Năm 2012, tổng số vụ việc dân (bao gồm dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động) Tòa án nhân dân quận Ba Đình thụ lý, giả 815 vụ việc, hôn nhân gia đình 698 vụ việc, chiếm 85,6% tổng số vụ việc dân thụ Tòa án nhân dân quận Ba Đình giải 666 vụ việc đạt tỷ lệ 95,4% Năm 2013, tổng số vụ việc dân (bao gồm dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động) Tòa án nhân dân quận Ba Đình 938 vụ việc, hôn nhân gia đình 723 vụ việc, chiếm 77,6% tổng số vụ việc dân thụ Tòa án nhân dân quận Ba Đình giải 669 vụ việc đạt tỷ lệ 92,53% 14 Năm 2014, tổng số vụ việc dân (bao gồm dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại lao động) Tòa án nhân dân quận Ba Đình 1040 vụ việc, hôn nhân gia đình 785 vụ việc, chiếm 75,48% tổng số vụ việc dân thụ Tòa án nhân dân quận Ba Đình giải 763 vụ việc đạt tỷ lệ 97% Năm 2015, tổng số vụ việc dân (bao gồm dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động) Tòa án nhân dân quận Ba Đình 1056 vụ việc, hôn nhân gia đình 790 vụ việc, chiếm 74,81% tổng số vụ việc dân thụ Tòa án nhân dân quận Ba Đình giải 771 vụ việc đạt tỷ lệ 97,26% Năm 2016, tổng số vụ việc dân (bao gồm dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động) Tòa án nhân dân quận Ba Đình 1060 vụ việc, hôn nhân gia đình 795 vụ việc chiếm 75% tổng số vụ việc dân Tòa án nhân dân quận Ba Đình giải 761 vụ việc đạt tỷ lệ 96,33% Qua số liệu thống kê Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội kết giải vụ việc dân thấy rằng, số lượng vụ việc hôn nhân gia đìnhTòa án giảitranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn chiếm tỷ lệ lớn 75% tổng số vụ việc dân (gồm dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động) ngày Tuy nhiên, theo Báo cáo Tòa án nhân dân quận Ba Đình tỷ lệ hòa giải thành vụ án hôn nhân gia đìnhtranh chấp tài sản đạt tỷ lệ thấp (năm 2012 3,14%; năm 2013 3,54%; năm 2014 2,98%; 15 năm 2015 3,22% năm 2016 3,66%) [35, 36, 37, 38, 39] Điều cho thấy tranh chấp tài sản vợ chồng ly hôn phức tạp, nên tỷ lệ hòa giải thành không cao 2.2 Thực tiễn áp dụng pháp luật để giải tranh chấp tài sản ly hôn Tòa án nhân dân quận Ba Đình Bên cạnh thành tựu đạt việc áp dụng pháp luật để giải tranh chấp tài sản vợ chồng ly hôn Toa án nhân dân quận Ba Đình bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập đánh giá chứng không đúng, không toàn diện; không đảm bảo nguyên tắc chia tài sản vật; vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng bỏ sót người tham gia tố tụng; xác minh thu thập chứng chưa đầy đủ… 2.2.1 Áp dụng nguyên tắc chia tài sản ly hôn Nguyên tắc giải tài sản vợ chồng ly hôn lần đầu quy định Luật HN & GĐ năm 2000 kế thừa Luật HN & GĐ năm 2014 Tuy nhiên, quy phạm có tính nguyên tắc Thông liên tịch hướng dẫn chưa cụ thể nên thực tế việc áp dung nguyên tắc giải tài sản vợ chồng ly hôn nhiều hạn chế, bất cập Điều có nguyên nhân từ quy định pháp luật nhận thức Thẩm phán giải tranh chấp tài sản vợ chồng ly hôn Những sai sót mà Tòa án nhân dân quận Ba Đình thường gặp phải như: -Giao tài sản chung vật cho đối tượng mà đối tượng giao không đủ điều kiện 16 - Xác định công sức vợ chồng khối tài sản chung chia không phủ hợp 2.2.2 Giải tranh chấp bất động sản vợ chồng Theo quy định khoản Điều 107 BLDS năm 2015 bất động sản bao gồm: Đất đai; nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai; tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng; tài sản khác theo quy định pháp luật Các tài sản bất động sản mà vợ chồng tranh chấp ly hôn thường nhà, đất tài sản gắn liền với đất Các tài sản có giá trị lớn, phục vụ nhu cầu sinh hoạt người nên tranh chấp thường liệt, gay gắt Trong đó, pháp luật quy định đăng ký sở hữu giải tranh chấp nằm nhiều văn khác nhau, nhiều quy định chồng chéo, mâu thuẫn không phù hợp điều dẫn tới việc áp dụng pháp luật để giải tranh chấp gặp nhiều khó khăn Những sai sót mà Tòa án nhân dân thường gặp phải việc xác định nhà quyền sử dụng đất cha mẹ cho không lập giấy tờ giấy tờ không đầy đủ Nay vợ chồng ly hôn cha mẹ xác định cho nhờ nhà đất Đây nội dung mà Tòa án nhân dân quận Ba Đình có cách hiểu áp dụng khác 2.2.3 Giải tranh chấp khoản nợ Xác định đối tượng giá trị tài sản quan trọng để giải tranh chấp tài sản vợ chồng ly hôn Đồng thời, việc xác định giải tranh chấp khoản nợ 17 yêu cầu cần thiết giải vụ án nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp người tham gia giao dịch với vợ chồng Để giải đúng, đầy đủ tranh chấp khoản nợ vợ chồng, Tòa án cần xác định khoản nợ mà vợ chồng tranh chấp gồm khoản nợ nào? Nợ nợ số tiền bao nhiêu? Phát sinh trường hợp nào? (do vay mượn hay giao kết hơp đồng với người thứ ba) Việc xác định khoản nợ trước hết vào lời khai vợ, chồng đối chiếu với lời khai chủ nợ có yêu cầu Tòa án giải Khi xác định khoản nợ mà vợ chồng có tranh chấp, Tòa án yêu cầu đương cung cấp chứng chứng minh cho yêu cầu để làm cở sở xác định nghĩa vụ chung, nghĩa vụ riêng tài sản vợ, chồng thời kỳ hôn nhân Theo quy định pháp luật vợ, chồng có trách nhiệm liên đới giao dịch bên thực nhằm đáp ứng nhu cầu thiết yếu gia đình.Ngược lại, giao dịch không phù hợp với Điều 25 Luật HN&GĐ năm 2014 xác định trách nhiệm riêng bên, trừ trường hợp bên có thỏa thuận khác Trường hợp bên vợ, chồng không thừa nhận khoản nợ nghĩa vụ chung vợ chồng Tòa án yêu cầu bên đưa chứng chứng minh cho yêu cầu Nếu bên đương đưa chứng có yêu cầu Tòa án tiến hành biện pháp thu thập chứng để xác định cho xác, đảm bảo quyền lợi đáng bên tham gia vụ án Việc xác định nghĩa vụ tài sản chung hay 18 riêng vợ chồng làm cho việc quy định trách nhiệm vợ chồng việc trả nợ sau Chương MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆNPHÁP LUẬT VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÀI SẢN KHI LY HÔN 3.1 Giải pháp hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp tài sản ly hôn Hiện quy định pháp luật việc áp dụng vào giải vụ án tranh chấp tài sản vợ chồng ly hôn bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập; lẽ, hệ thống pháp luật nước ta có nhiều văn quy phạm pháp luật chồng chéo, mâu thuẫn Vì vậy, cần thiết phải hoàn thiện pháp luật để việc giải tranh chấp tài sản vợ chồng ly hôn cho phù hợp với thực tiễn Việc hoàn thiện pháp luật giải tranh chấp tài sản vợ chồng ly hôn thực hai phương diện pháp luật nội dung pháp luật tố tụng 3.1.1 Hoàn thiện quy định pháp luật nội dung Thứ nhất, xác định tài sản chung vợ chồng Thứ hai, cần có quy định hợp đồng tặng cho thực tế bất động sản Thứ ba, cần có hướng dẫn công sức đóng góp vợ chồng để áp dụng thống giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn 19 Thứ tư, quy định nghĩa vụ tài sản vợ chồng 3.1.2 Hoàn thiện quy định pháp luật tố tụng Thứ nhất, BLTTDS cần có quy định riêng thủ tục tố tụng số tranh chấp đặc thù tranh chấp hôn nhân gia đình Thứ hai, hoàn thiện quy định hòa giải giải vụ án hôn nhân gia đình 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu thực thi pháp luật giải tranh chấp tài sản ly hôn 3.2.1 Giải pháp nâng cao chất lượng xét xử vụ án tranh chấp tài sản ly hôn - Tăng cường công tác tập huấn văn quy phạm pháp luật có liên quan đến công tác xét xử án dân sự, hôn nhân gia đình - Tăng cường công tác giáo dục trị, tưởng; bồi dưỡng thẩm phán, cán án - Đẩy nhanh việc đầu sở vật chất, trang bị phương tiện làm việc theo hướng đại kể việc xây dựng phòng xử án -Tăng cường công tác hòa giải 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động thiết chế hỗ trợ giải tranh chấp tài sản ly hôn Thứ nhất, đào tạo nghiệp vụ, nâng cao lực chuyên môn, tuyên truyền, giáo dục, xây dựng phẩm chất đạo đức Thẩm phán Hội thẩm nhân dân 20 Thứ hai, tăng cường vai trò đoàn thể quan Nhà nước khác việc hỗ trợ, phối hợp với Tòa án để giải tranh chấp Thứ ba, tăng cường công tác giải thích hướng dẫn áp dụng thống pháp luật 21 KẾT LUẬN Trong giai đoạn phát triển xã hội nay, với phát triển kinh tế xã hội số lượng vụ án hôn nhân gia đìnhtranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hônTòa án giải xảy ngày nhiều phức tạp Từ thực tế đó, đòi hỏi ngày cao tính chặt chẽ, minh bạch, rõ ràng quy định pháp luật chất lượng áp dụng trình giải vụ án Toà án cần phải có tầm cao triệt để Với phát triển hệ thống Tòa án góp phần tích cực vào công xây dựng Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa nhân dân, nhân dân nhân dân Tuy nhiên, kết đạt được, trình áp dụng pháp luật giải án chia tài sản chung vợ, chồng nhiều lúng túng, bất cập làm ảnh hưởng đến lợi ích hợp pháp công dân, gây lòng tin vào pháp luật phận không nhỏ dân chúng Do đó, cần phải phát đề biện pháp giải kịp thời nhằm thích ứng với mục tiêu đòi hỏi công cải cách phápToà án giữ vai trò trung tâm Trên sở luận, từ nghiên cứu thực tiễn giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn, tác giả liên hệ với thực tiễn xét xử vụ án ly hôn chia tài sản chung Tòa án nhân dân quận Ba Đình Từ thực tiễn đó, để thấy hiệu áp dụng pháp luật vận dụng đường lối sách Đảng vào sống tồn tại, bất cập Đồng thời qua nghiên cứu, tác 22 giả đưa biện pháp, kiến nghị nhằm nâng cao hiệu áp dụng pháp luật giải án hôn nhân gia đình nói chung giải tranh chấp chia tài sản chung vợ chồng ly hôn nói riêng Những giải pháp áp dụng góp phần nâng cao chất lượng giải vụ án hôn nhân gia đình Toà án, đóng góp phần làm ổn định quan hệ hôn nhân, giữ gìn pháp chế, kỷ cương pháp luật, ổn định trị trật tự an toàn xã hội 23 24 ... tài sản chung vợ chồng ly hôn Tòa án hoạt động giải vụ án hôn nhân gia đình theo quy định Bộ luật tố tụng dân pháp luật hôn nhân gia đình Thứ ba ,các phán Tòa án vụ án tranh chấp hôn nhân gia đình. .. tục, pháp luật giải tranh chấp tài sản chung vợ chồng ly hôn thực tiễn giải Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội Các vụ án cụ thể mà Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội giải. .. VIỆC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP TÀI SẢN KHI LY HÔN TẠI TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH 2.1 Khái quát chung tình hình giải tranh chấp tài sản ly hôn Tòa án nhân dân quận Ba Đình Quận Ba Đình, thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải quyết tranh chấp tài sản trong các vụ án ly hôn theo pháp luật việt nam từ thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân quận ba đình (tóm tắt), Giải quyết tranh chấp tài sản trong các vụ án ly hôn theo pháp luật việt nam từ thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân quận ba đình (tóm tắt), Giải quyết tranh chấp tài sản trong các vụ án ly hôn theo pháp luật việt nam từ thực tiễn xét xử của tòa án nhân dân quận ba đình (tóm tắt)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay