Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 4

3 984 19

An An Gửi tin nhắn Báo tài liệu vi phạm

Tải lên: 10,099 tài liệu

  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/10/2012, 11:10

7 Chìa khóa vàng để thực hiện cuộc điện thoại chào hàng thành công . phương thức tiếp cận khách hàng mới: kỹ năng chào hàng qua điện thoại. Nhằm tăng cơ hội bán hàng, nhiều doanh nghiệp đã tự xây dựng cho mình bộ phận Telesales. Bạn có biết, khi giao tiếp qua điện thoại, hiệu quả thông điệp truyền tải đến khách hàng được quyết định bởi 86% bởi giọng nói và chỉ có 14% qua nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 4, Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 4, Bộ sưu tập kỹ năng giao tiếp 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn