kiem tra noi bo

7 404 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2013, 01:25

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trờng học năm học: 2008- 2009 ********************************************************************************** ************ Kế hoạch kiểm tra nội bộ trờng học Năm học 2008 2009 Trờng Tiểu học Tân Lập 1 A. Đặc điểm tình hình. 1/ Những căn cứ để xây dựng kế hoạch: - Căn cứ vào điều lệ trờng tiểu học. - Căn cứ vào kế hoạch thanh tra của sở giáo dục đào tạo Thái Bình, của Phòng giáo dục đào tạo Vũ Th về công tác thanh tra năm học 2008 -2009 - Căn cứ vào kết quả đạt đợc của nhà trờng đạt đợc trong năm học qua và nhiệm vụ năm học của nhà trờng trong năm học 2008 - 2009 . - Căn cứ vào qui chế đánh giá xếp loại GV ban hành theo quyết định 06/2006/QĐ- BNV ngày 21 tháng 3 năm 2006 của Bộ trởng Bộ nội vụ. 2/ Đặc điểm tình hình - Trờng tiểu học Tân lập1 là trờng tiểu học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2 năm 2007. - Về đội ngũ CBGV Tổng Giám hiệu Kế toán Thủ quỹ Gv văn hoá Anh văn Nhạc Mỹ thuật Tin học Thể dục 25 2 1 1 15 2 1 1 1 1 Về độ tuổi Dới 30 Từ 30 đến 40 Từ 40 đến 49 Trên 50 8 10 5 2 Về trình độ chuyên môn Đạt chuẩn Trên chuẩn Dới chuẩn 25 20 u điểm về đội ngũ: Trình độ chuyên môn đạt chuẩn và trên chuẩn cao. GV nhiệt tình trong công tác. Gv tích cực tự học tự rèn, đổi mới PP dạy học. ========================================================================== Trờng Tiểu học Tân Lập 1 - Vũ Th Thái Bình - 1 - Kế hoạch kiểm tra nội bộ trờng học năm học: 2008- 2009 ********************************************************************************** ************ Hạn chế: Một số Gv cao tuổi việc đổi mới PP còn chậm Hoàn cảnh gia đình một số Gv khó khăn (Con cái thờng xuyên ốm yếu) Một số đ/c khoảng cách từ nhà đến trờng còn xa (GV thuộc địa bàn thành phố) Năm học 2008 - 2009 nhà trờng có 14 phòng học kiên cố. Nhà trờng có phòng th viện và phòng thiết bị khá tốt đảm bảo cho công tác giảng dạy và học tập. Có phòng bộ môn Tin học và hát nhạc. Trờng luôn duy trì là trờng tiên tiến nhiều năm. - Tổng số giáo viên là : 21 đ/c trong đó có 2 đ/c là GV hợp đồng (01 tin học + 01 GV văn hoá ). - Tổng số học sinh toàn trờng là: 361 em trong đó : +Khối 1 : 3 Lớp = 80 em. + Khối 2 : 3 Lớp = 87 em. + Khối 3 : 2 Lớp = 77 em. + Khối 4 : 2 Lớp = 62 em. + Khối 5: 3 Lớp = 55 em. - Số học sinh đợc học 2 buổi / ngày là 361 em ở tất cả các khối với 10 buổi / tuần. 3/ Phân công GV dạy nh sau: ST Họ và tên nhiệm vụ đợc phân công Ghi chú 1 Nguyễn Thị Cải C.N- Giảng dạy 1A 2 Đặng Thị Thanh Thuỷ C.N- Giảng dạy 1B Tổ trởng K1 3 Phạm Thị Linh C.N- Giảng dạy 1C GV hợp đồng 4 Đặng Thị Minh Nguyệt C.N- Giảng dạy 2A 5 Hoàng Thị Bình C.N- Giảng dạy 2B 6 Trần Thị Hậu C.N- Giảng dạy 2C Tổ phó 2+3 7 Nguyễn Thị Tuất C.N- Giảng dạy 3A Tổ trởng 2+ 3 8 Khơng Thị Hải Vân C.N- Giảng dạy 3B 9 Trần Thị Hiền C.N- Giảng dạy 3C 10 Đỗ Thị Cát Dạy buổi 2 khối 2-3 11 Trần Thị Mai C.N- Giảng dạy 4A Khối trởng K4 ========================================================================== Trờng Tiểu học Tân Lập 1 - Vũ Th Thái Bình - 2 - Kế hoạch kiểm tra nội bộ trờng học năm học: 2008- 2009 ********************************************************************************** ************ 12 Đoàn Thuý Hằng C.N- Giảng dạy 4B 13 Trần Thị Hồng C.N- Giảng dạy 5A Khối trởng K5 14 Vũ Thị Quyết C.N- Giảng dạy 5B 15 Bùi Văn Vũ Dạy buổi 2 khối 4 - 5 16 Phạm Thị Thanh Mai Giảng dạy âm nhạc +TPT 17 Bùi Khánh Chi Giảng dạy MT khối 1- > 5 18 Trần Lệ Quyên Giảng dạy NN K 3 19 Nguyễn Thị Nga Giảng dạy NN K 2, 4 , 5 20 Đỗ Quốc Trọng Môn thể dục K1->5 21 Phạm Văn Chinh Môn tin học K2 -> k5 GV hợp đồng B. Phơng hớng chung. - Tiếp tục triển khai cuộc vận động "3 không" với 5 nội dung với yêu cầu là gắn chặt chẽ với cuộc vận động học tập và làm theo tấm g ơng đạo đức Hồ Chí Minh với trong tâm là: + Nói không với tiêu cực trong thi cử, không dạy đọc chép và bệnh thành tích trong giáo dục bằng tích cực đổi mới mạnh mẽ PP dạy học và đánh giá thực chất HS. +Nói không với vi phạm đạo đức nhà giáo và việc HS không đạt chuẩn lên lớp . - Tăng cờng quản lý nhà nớc, thiết lập kỉ cơng trong hoạt động dạy và học. - Nâng cao trách nhiệm, hiệu quả công tác giáo dục của các thành viên trong hội đồng s phạm. Phát hiện điểm mạnh của cán bộ GV để kịp thời bồi dỡng, đồng thời phát hiện những điểm còn tồn tại để kịp thời điều chỉnh. Từ đó có cơ sở để đánh giá đội ngũ, điều chỉnh quá trình quản lí. - Tạo lập kênh thông tin phản hồi vững chắc, cung cấp thông tin đã đợc xử lí để HT quản lí có hiệu quả. C. Chỉ tiêu. - Tập trung chỉ đạo kiểm tra chuyên môn là chủ đạo, việc đổi mới chơng trình giáo dục phổ thông. (từ lớp 1 đến lớp 5) - Tập trung kiểm tra chuyên đề theo yêu cầu của thanh tra giáo dục. - Kiểm tra thực hiện kế hoạch phát triển giáo dục và phổ cập giáo dục Trong đó: ========================================================================== Trờng Tiểu học Tân Lập 1 - Vũ Th Thái Bình - 3 - Kế hoạch kiểm tra nội bộ trờng học năm học: 2008- 2009 ********************************************************************************** ************ + Thực hiện về chỉ tiêu số lợng HS từng khối lớp, toàn trờng, tỷ lệ lên lớp, lu ban, + Việc thực hiện chỉ tiêu về số lợng phổ cập từng khối lớp, toàn trờng. - Thực hiện nhiệm vụ của kế hoạch đào tạo: +Thực hiện chơng trình nội dung dạy học. + Chất lợng dạy học và giáo dục. - Chất lợng giáo dục đạo đức lối sống. -Chất lợng giáo dục văn hoá khoa học. - Chất lợng giáo dục lao động hớng nghiệp. - Chất lợng giáo dục sức khoẻ thẩm mỹ, vệ sinh.- Xây dựng đội ngũ. Xây dựng và bảo quản CSVC, thiết bị dạy học. * Chỉ tiêu cụ thể: - Kiểm tra toàn diện GV : 100% GV - Kiểm tra thờng kỳ: Giáo án, kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch tổ khối các đoàn thể nền nếp học sinh mỗi tuần 1 lần, kiểm tra hồ sơ chuyên môn 4 lần trong năm học . - Kiểm tra từng mặt: Các hoạt động trong nhà trờng theo từng thời điểm. - Kiểm tra đột xuất : Tất cả các GV nhân viên trong năm học. - Kiểm tra có báo trớc: 100% GV. - Phúc tra các vấn đề kiến nghị sau kiểm tra. - Tổ chức kiểm tra chéo giữa các lớp ở một số nội dung. - Kiểm tra giải quyết khiếu nại tố cáo. D. Phơng pháp kiểm tra. 1/ Kiểm tra hoạt động giảng dạy của GV: - Dự giờ: Có lựa chọn, theo đề tài, dự có mục đích và có chuyên gia cùng dự. - Có thể xem xét kiểm tra các tài liệu khác nhau nh sổ sách, kế hoạch cá nhân, giáo án, kế hoạch chơng trình. - Có thể đàm thoại với gv về thực hiện chơng trình. 2/ Phơng pháp kiểm tra chất lợng kiến thức kỹ năng của HS: - Kiểm tra nói viết, thực hành. - Nghiên cứu và phân tích vở của HS. - Kiểm tra kỹ năng HS trong việc làm bài tập, thực hành 3/ Kiểm tra quá trình giáo dục học sinh trong các giờ lên lớp. Khi dự giờ nhận xét các vấn đề sau: + Phơng hớng t tởng của bài giảng, các biện pháp hình thành thế giới quan khoa học cho HS. + Phân tích các bài văn, các câu trả lời của HS trong quá trình diễn ra giờ học. 4/ Phơng pháp đánh giá GVCN lớp: + Công tác giáo dục học sinh. + Làm công tác cá biệt phối kết hợp với phụ huynh HS, các đoàn thể khác. Công tác kiểm tra đánh giá của GV 5/ Phơng pháp phòng ngừa: ========================================================================== Trờng Tiểu học Tân Lập 1 - Vũ Th Thái Bình - 4 - Kế hoạch kiểm tra nội bộ trờng học năm học: 2008- 2009 ********************************************************************************** ************ Có tầm quan trọng trong công tác kiểm tra s phạm. Nhiệm vụ phòng ngừa những khuyết điểm có thể có, giúp đỡ kịp thời ngời giáo viên. E. Một số biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra + Xây dựng lực lợng thanh tra: - Trởng ban kiểm tra nội bộ tờng học là đ/c hiệu trởng có trách nhiệm xây dựng kế hoạch kiểm tra cho từng thời điểm cụ thể dựa vào kế hoạch chung của nhà tr- ờng. - Các lực lợng khác gồm các đ/c trong ban giám hiệu và giáo viên giỏi các cấp từ cấp cơ sở trở lên và các đ/c là khối trởng. + Phân công cụ thể công việc cho từng thành viên trong ban kiểm tra . - Hiệu trởng trực tiếp kiểm tra các loại hồ sơ của GV nh: Kế hoạch chủ nhiệm, kế hoạch + nghị quyết của khối, sổ điểm (mỗi tháng 1 lần) Học bạ (KT vào cuối kì và cuối năm học).và dự giờ GV - Phó hiệu trởng kiểm tra các loại h sơ chuyên môn còn lại riêng đối với GA mỗi tuần KT 1 lần vào ngày GV sinh hoạt khối. - Đối với KT kiểm tra số lợng và hình thức trình bày các sổ .Phê chuẩn số tiết soạn mỗi tuần của các thành viên trong khối. Và kết hợp dự giờ khi BGH yêu cầu. + Thông báo kế hoạch (Cả Năm) về công tác thanh tra chuyên môn cho cả hội đồng s phạm., kết quả công tác thanh kiểm tra của năm học 2007 - 2008 trong cuộc họp HĐSP đầu năm học. + Tất cả các công việc khi kiểm tra đều đợc tiến hành làm bằng các biên bản để lu trữ theo dõi trong suốt quá trình năm học. Với mục đích giúp đỡ hoàn thành tốt các nhiệm vụ đợc giao với mục tiêu: Kiểm tra, đánh giá, t vấn, thúc đẩy. + Có kế hoạch phúc tra các nội dung, các trờng hợp đã thanh tra. Kế hoạch cụ thể từng tháng Thán g Kiểm tra toàn diện Dự giờ gv Kiểm tra chuyên đề S.l Tên GV 9 03 Đỗ Thị Cát Nguyễn Thị Linh Vũ Vân Nga 5 - Kiểm tra nền nếp HS. Đồ dùng học tập. - Rà soát số lợng đối chiếu hồ sơ phổ cập. - Công tác SGK. - Dự giờ đột xuất. - K tra HS CM lần 1. 10 03 Trần Thị Hiền Trần Thị Hậu Khơng Thị Hải Vân 5 - Kiểm tra công tác đội. - Kế hoạch chủ nhiệm, sổ điểm lớp, . - Nền nếp thi đua HS. - Vở ghi, cách đánh giá học sinh. - Công tác số lợng phổ cập. ========================================================================== Trờng Tiểu học Tân Lập 1 - Vũ Th Thái Bình - 5 - Kế hoạch kiểm tra nội bộ trờng học năm học: 2008- 2009 ********************************************************************************** ************ - Phúc tra lại các trờng hợp đã KT. 11 03 Trần Thị Mai Nguyễn Thị Cải Trần Lệ Quyên 5 - Hồ sơ GV lần 2. - Phong trào thể dục vệ sinh hớng về ngày 20- 11. Hoạt động hội khoẻ cấp trờng. - Công tác thi, đánh giá HS. - Dự giờ thăm lớp . - Hội giảng 20-11. - Các hoạt Động của Liên đội. - Phúc tra lại các trờng hợp đã KT. 12 03 Đặng Thị Thanh Thuỷ Bùi Văn Vũ Nguyễn Thị Tuất 5 - Sổ liên lạc. - Rà soát lại giấy khai sinh. - Đề cơng ôn tập học kì 1. - Dự giờ thăm lớp - Công tác đội. - Sổ điểm lớp. - Phúc tra lại các trờng hợp đã KT. 01- 200 9 03 Hoàng Thị Bình Đặng Thị Minh Nguyệt Đỗ Quốc Trọng 5 - Sổ điểm cách tính điểm vào học bạ. - Kế hoạch công tác đội. - Các đoàn thể lấy số liệu đánh giá thi đua. - Kiểm tra hồ sơ lần 3 - Phúc tra lại các trờng hợp đã KT. 02 200 9 03 Đoàn Thuý Hằng Phạm Thanh Mai Vũ Thị Quyết 5 - Đánh giá công tác vở sạch chữ đẹp. - Kiểm tra công tác Học sinh giỏi. - Kiểm tra công tác sách thiết bị. - Dự giờ thăm các lớp buổi . - Công tác trồng cây mùa xuân. - Kiểm tra đợt 2 về phong trào xanh hoá lớp học. - Phúc tra lại các trờng hợp đã KT. 03 200 9 02 Trần Thị Minh Hồng Bùi Thị Khánh Chi 5 - Hồ sơ GV lần 4 - Công tác phụ kém, - Công tác KT Định kỳ. - Tiếp tục công nhận vở sạch chữ đẹp ở các lớp - Kiểm tra sổ điểm lớp. - kiểm tra CSVC chuẩn bị kế hoạch cho năm học 2009 - 2010 - Phúc tra lại các trờng hợp đã KT. 04 200 9 01 Phạm Văn Chinh 5 - Xây dựng đề cơng và đề kiểm tra cuối năm. - Kiểm tra các hệ điều kiện chuẩn bị cho thi. - Hồ sơ HS, GV lần 4 các khối. - Phúc tra lại các trờng hợp đã KT. 05 200 9 5 - Dự giờ ôn tập các lớp chú trọng công tác kiểm tra, làm hồ sơ kiểm tra cho HS. - Kiểm tra CSVC- Kiểm kê tài sản cuối năm học - Phúc tra lại các trờng hợp đã KT. Tân Lập, ngày 24 tháng 8 năm 2008 Hiệu trởng Trởng ban ========================================================================== Trờng Tiểu học Tân Lập 1 - Vũ Th Thái Bình - 6 - KÕ ho¹ch kiÓm tra néi bé trêng häc n¨m häc: 2008- 2009 ********************************************************************************** ************ ========================================================================== Trêng TiÓu häc T©n LËp 1 - Vò Th – Th¸i B×nh - 7 - . báo trớc: 100% GV. - Phúc tra các vấn đề kiến nghị sau kiểm tra. - Tổ chức kiểm tra chéo giữa các lớp ở một số nội dung. - Kiểm tra giải quyết khiếu nại. tiêu: Kiểm tra, đánh giá, t vấn, thúc đẩy. + Có kế hoạch phúc tra các nội dung, các trờng hợp đã thanh tra. Kế hoạch cụ thể từng tháng Thán g Kiểm tra toàn
- Xem thêm -

Xem thêm: kiem tra noi bo, kiem tra noi bo, kiem tra noi bo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn