thuyết trinh về các nhà khoa học

12 674 5
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2013, 01:25

THUYẾT TRÌNH MÔN VẬT LÝ NEWTON-GALILER-ARISTOTE TÓM TẮT SƠ LƯỢC TIỂU SỬ NEWTON  sinh ra tại một ngôi nhà ở Woolsthorpe, gần Grantham ở Lincolnshire ,Anh trong một gia đình nông dân  Ông sinh ngày 25/12/1642 và mất ngày 20/03/1727 tại Luân Đôn.  Học đại học trường Trinity College Cambridge năm1661  Tốt nghiệp năm1665  Một nhà vật lý,thiên văn học, triết học tự nhiên và toán học vĩ đại người Anh. ♣ Newton được bầu vào Hội Khoa học Hoàng Gia Anh năm 1672 ♣ Lý thuyết về màu sắc ánh sáng của ông bị phản bác đã dẫn đến suy sụp tinh thần cho Newton vào năm 1678 ♣ Philosophiae Naturalis Principia Mathemmatica (Các Nguyên lý Toán học của Triết lý về Tự nhiên) xuất bản năm 1687, mô tả về vạn vật hấp dẫn và 3 định luật cho rằng sự chuyển động của các vật trên mặt đất và trong bầu trời bị chi phối bởi các định luật tự nhiên giống nhau. ♣ Trong quang học, ông khám phá ra sự tán sắc ánh sáng, giải thích việc ánh sáng trắng qua lăng kính trở thành nhiều màu. ♣ 1704, xuất bản cuốn “Quang học”. ♣ Trong cơ học, Newton đưa ra nguyên lý bảo toàn động lượng (bảo toàn quán tính) cải tiến kính thiên văn sử dụng gương thay thấu kính để hạn chế sự nhoè ảnh do tán sắc ánh sáng qua thuỷ tinh ♣ Trong toán học, Newton cùng với Gootfried Leibniz phát triển phép tính vi phân và tích phân đầu tiên của thế giới ,đưa ra nhị thức Newton tổng quát. ♣ Sau khi Newton qua đời, người ta tìm thấy một lượng lớn thuỷ ngân trong cơ thể của ông đã giải thích sự lập dị của Newton cuối đời khi thực hiện các phản ứng hoá học. QUANG HỌC BÚT TÍCHISSAC NEWTON ISSAC NEWTON CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA NEWTON TÓM TẮT SƠ LƯỢC TIỂU SỬ ARISTOTLE ♣ Aristotle sinh tại Stagira tại Vương quốc Macedonia cách Athena 200 dặm, vào năm 384 TCN. ♣ Trong gần 20 năm, Aristotle luôn luôn là học trò xuất sắc của Nhà triết học Pla-ton (427- 347 TCN) ♣ Aristoteles được biết đến như người cha đỡ đầu của vật lí học, ông đã viết quyển "Vật lí học" đầu tiên của nhân loại, hoàn toàn không có công thức toán học và không có thí nghiệm. Ông đi đến kết luận bằng lập luận và bằng trực giác. Platon & Aristotle ♣ Học thuyết Aristotle đã ăn sâu vào nhận thức của con người suốt 2000 năm và trong suốt 10 TK Trung cổ (từ thứ TK 5 đến TK 15), Aristotle là một trong những chuẩn mực về đạo đức và kiến thức. Các học thuyết của Aristoteles đựoc nhà thờ công nhận như kinh thánh, mọi ý kiến phản bác quan điểm của ông đều bị đưa ra xét xử. ♣ Các quan điểm của ông về vật lí vẫn còn nhiều hạn chế và sai lầm: +"Vật nặng rơi nhanh hơn vật nhẹ, càng nặng rơi càng nhanh." +"Tốc độ rơi của một vật phụ thuộc vào mật độ môi trường nơi vật rơi qua, mật độ môi trường càng nhỏ thì tốc độ rơi càng lớn." +"Mọi chuyển động có ý thức hay vô ý thức của sinh vật hoặc các vật thể đều tuân theo lẽ tự nhiên của chúng.“ ♣ Ông mất năm 322 TCN , thọ 62 tuổi. PLATON VÀ ARISTOTLE [...]... chứng về việc Trái Đất quay quanh Mặt Trời (gọi là thuyết Nhật tâm) nên Galileo bị kết tội dị giáo bởi Giáo hội La Mã vì Giáo hội ủng hộ thuyết Địa tâm ♣ Galileo nổi tiếng nhất với câu nói Eppur si muove! ("Dù gì thì Trái Đất vẫn quay") ♣ ông đã đưa ra những chứng minh về sự sai lầm của học thuyết Aristotle như thí nghiệm thả rơi các vật từ tháp nghiêng Pisa để chứng minh cho sự rơi có gia tốc của các. .. các vật ♣ Galilei là người đầu tiên khám phá ra nội dung chính của định luật quán tính (sau này trở thành nội dung của định luật thứ nhất của Newton – một trong những định luật cơ bản nhất của động lực học) ♣ Những năm cuối của cuộc đời, Galilei không nhìn được nữa vì mắt đã loà đi do quan sát Mặt Trời quá nhiều Linh mục Casstelli, một người bạn của Galilei khi đó đã viết : “Thế là cặp mắt tinh anh nhất . Luân Đôn.  Học đại học trường Trinity College Cambridge năm1661  Tốt nghiệp năm1665  Một nhà vật lý,thiên văn học, triết học tự nhiên và toán học vĩ đại. Mathemmatica (Các Nguyên lý Toán học của Triết lý về Tự nhiên) xuất bản năm 1687, mô tả về vạn vật hấp dẫn và 3 định luật cho rằng sự chuyển động của các vật
- Xem thêm -

Xem thêm: thuyết trinh về các nhà khoa học, thuyết trinh về các nhà khoa học, thuyết trinh về các nhà khoa học

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay