Phương pháp giảng dạy - Học theo dự án

76 888 5
  • Loading ...
1/76 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2013, 01:25

Học theo dự án Học theo dự án Dự án Việt - Bỉ Dự án Việt - Bỉ Bài 1 Thế nào là học theo dự án ? Dự án “Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng giáo viên Tiểu học và THCS các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam – VIE 04 019 11 3 Tóm lược I. Thế nào là học theo dự án? II. Một dự án đơn giản: sơ đồ KWL III. Ba bước học theo dự án IV.Một số kỹ năng thực hiện dự án: 1. Tìm kiếm và thu thập thông tin 2. Phân tích và giải thích các kết luận 3. Tổng hợp thông tin 4. Xây dựng sản phẩm dự án 4 I. Thế nào là học theo dự án ? 5 Thế nào là học theo dự Thế nào là học theo dự án? án? Học theo dự án là một phương pháp Học theo dự án là một phương pháp học học tập mang tính xây dựng, trong đó tập mang tính xây dựng, trong đó HS HS tự đưa ra sáng kiến và thực hiện xây tự đưa ra sáng kiến và thực hiện xây dựng phiếu hỏi, thu thập thông tin, dựng phiếu hỏi, thu thập thông tin, phân phân tích dữ liệu và đưa ra nhận định, kết tích dữ liệu và đưa ra nhận định, kết luận luận về các vấn đề cụ thể. về các vấn đề cụ thể. Tổ chức giáo dục Oracle Học theo dự án (Project Learning) còn có tên gọi khác là Học dựa trên mô hình dự án (Project based learning) và Học theo dự án (Project Work) 6 Thế nào là học theo dự án? Thế nào là học theo dự án? • Là một hoạt động học tập nhằm tạo cơ hội cho HS tổng hợp kiến thức từ nhiều lĩnh vực học tập, và áp dụng một cách sáng tạo vào thực tế cuộc sống. • Quá trình học theo dự án giúp HS củng cố kiến thức và xây dựng các kỹ năng hợp tác, giao tiếp và học tập độc lập, chuẩn bị hành trang cho các em trong sự nghiệp học tập suốt đời và đối mặt với các thử thách trong cuộc sống. Bộ Giáo dục Singapore http://www.moe.gov.sg/projectwork 7 Thế nào là học theo dự Thế nào là học theo dự án? án?  Là một hoạt động tìm hiểu sâu về một chủ Là một hoạt động tìm hiểu sâu về một chủ đề cụ thể với mục tiêu tạo cơ hội để HS đề cụ thể với mục tiêu tạo cơ hội để HS thực hiện nghiên cứu vấn đề thông qua thực hiện nghiên cứu vấn đề thông qua việc kết nối các thông tin, phối hợp nhiều việc kết nối các thông tin, phối hợp nhiều kỹ năng,giá trị và thái độ nhằm xây dựng kỹ năng,giá trị và thái độ nhằm xây dựng kiến thức và phát triển khả năng và thái độ kiến thức và phát triển khả năng và thái độ học tập suốt đời. học tập suốt đời.  Các chủ đề trong học theo dự án chủ yếu Các chủ đề trong học theo dự án chủ yếu liên quan đến việc học và đời sống hàng liên quan đến việc học và đời sống hàng ngày của HS, có thể nằm trong các môn ngày của HS, có thể nằm trong các môn học tích hợp hoặc nằm ngoài chương trình. học tích hợp hoặc nằm ngoài chương trình. Cục GD Hồng Kông Cục GD Hồng Kông http://resources.edb.gov.hk/project_work/ideao1/htm http://resources.edb.gov.hk/project_work/ideao1/htm 8 Xem 1 báo cáo Dự án “Tìm hiểu các loài Xem 1 báo cáo Dự án “Tìm hiểu các loài quả” quả” (Bài trình bày Powerpoint) (Bài trình bày Powerpoint) 9 Cơ hội Cơ hội  Thực hiện nghiên cứu. Thực hiện nghiên cứu.  Khám phá các ý tưởng theo sở thích. Khám phá các ý tưởng theo sở thích.  Tìm hiểu và xây dựng kiến thức. Tìm hiểu và xây dựng kiến thức.  Học liên môn. Học liên môn.  Giải quyết vấn đề. Giải quyết vấn đề.  Tạo ra sản phẩm. Tạo ra sản phẩm.  Cộng tác với các thành viên trong nhóm. Cộng tác với các thành viên trong nhóm.  Giao tiếp. Giao tiếp.  Phát triển các kỹ năng, thái độ và sự đam mê. Phát triển các kỹ năng, thái độ và sự đam mê.  … … 10 Powerpoint, bài viết, đóng kịch, hội chợ… Hình thức trình bày kết quả Thời gian ngắn, dài tuỳ thuộc vào nội dung chủ đề Báo cáo, sản phẩm, tiểu phẩm, … Thời gian Thường từ 4 đến 6 người với các khả năng khác nhau Thành viên trong nhóm Các yếu tố cơ bản trong Học theo Các yếu tố cơ bản trong Học theo dự án dự án Kết quả [...]... Viết báo cáo (Powerpoint) 27 30/5 Mẫu kế hoạch dự án trong bộ công cụ Kế hoạch Học theo dự án Tên trường Tên dự án Lĩnh vực môn học (đánh dấu vào ô tương ứng) Nước Văn hoá Giáo dục MT & Thời tiết Thực phẩm & NN SK và cảm giác thoải mái Khoa học và thiên nhiên KHXH Khác Lý do chọn dự án Mục tiêu học tập (Vấn đề nghiên cứu) Phương tiện trình bày kết quả dự án (đánh dấu vào ô tương ứng) Powerpoint Kịch Kể... - Viết ra những điều bạn đã biết - Viết ra những điều bạn muốn biết 2 Sơ đồ KWL phù hợp với đối tượng HS cấp học nào? 13 III Ba bước Học theo dự án 14 Ba bước Học theo dự án 1 Lập kế hoạch 1.1 Lựa chọn chủ đề 1.2 Xây dựng tiểu chủ đề 1.3 Khơi gợi hứng thú 1.4 Lập kế hoạch các nhiệm vụ học tập 3 Tổng hợp kết quả 3.1 Xây dựng sản phẩm 3.2 Trình bày sản phẩm 3.4 Bài học kinh nghiệm sau khi thực hiện dự. ..II Một dự án đơn giản: Sơ đồ KWL Sơ đồ KWL Chủ đề Ngày Tên K (Điều đã biết) W (Điều muốn biết) L (Điều đã học được sau khi thực hiện dự án) 11 Một dự án đơn giản: Sơ đồ KWL Được Ogle xây dựng vào năm 1986 Học theo dự ánTìm ra điều bạn muốn biết về một chủ đề Tìm ra điều bạn đã biết về một chủ đề Thực hiện nghiên cứu và học tập Ghi lại những điều bạn học được 12 Hoạt động 1.1: Một dự án đơn giản:... “ Tìm hiểu về các loại quả” (Lớp 3) (Xem “Sổ theo dõi Dự án của HS” trong tài liệu học viên) 30 Hoạt động 1.3 Lập kế hoạch dự án 1 Phát triển các ý tưởng bằng việc sử dụng sơ đồ tư duy 2 Thiết kế các nhiệm vụ tìm hiểu và phân công cho các thành viên trong nhóm 3 Chọn một chủ đề dựa trên sở thích của HS 4 Hoàn thiện kế hoạch dự án 31 Bước 2: Thực hiện dự án 32 2.1.Thu thập thông tin  Qua : báo chí,... hoạch dự án trong bộ công cụ (tiếp) (tiếp Phương tiện Trình bày kết quả dự án Powerpoint Kịch Kể chuyện Khiêu vũ Tuổi HS GV/Trưởng nhóm Trưởng nhóm: Thành viên trong nhóm Thành viên Áp phích/ Tranh vẽ Thảo luận Mô hình Phỏng vấn Video/ Hoạt hình Khác Bài hát/ thơ Ngôn ngữ Điện thoại Phân công nhiệm vụ Thành viên Tiếng Anh Ngày Nhiệm vụ Phương tiện hoàn thành 29 Sản phẩm dự kiến Ví dụ Kế hoạch dự án “... lịch sử Bảo vệ môi trường 24 1.3 Khơi gợi hứng thú của học sinh sin Bằng cách giúp học sinh:  Hiểu ý nghĩa của dự án mà các em đang thực hiện  Biết rằng các em có thể hoàn thành dự án  Biết rằng các em sẽ học được rất nhiều kiến thức, kỹ năng và giá trị mới 25 1.4 Lập kế hoạch các nhiệm vụ học tập Chụp ảnh (2 tuần) Phỏng vấn giáo viên của mỗi cấp học (1 tuần) Environment Môi trường & cơ& facilities... tập thể dục sau bữa ăn? Tập thể dục Tại sao Phương pháp Giảm cân Như thế nào Ăn kiêng Tập thể dục như thế nào Dùng thuốc 23 Hoạt động 1.2 Lập sơ đồ tư duy Có thể chọn một trong các chủ đề dưới đây để lập sơ đồ tư duy có sử dụng kỹ thuật 5W1H Lớp Lớp 1 & 2 Tuổi 6-7 Lớp 3 , 4 &5 8-1 0 Chủ đề Gia đình tôi Trường tôi Các loại quả Côn trùng Lớp 6 ,7,8 & 1 1-1 4 9 1 2 Học sinh chọn chủ đề từ các đề tài: Bảo tồn... các em quan tâm Đời sống hàng ngày (trường học, gia đình, chăm sóc vật nuôi ) Văn hoá và xã hội ( Lễ hội, phong tục, ) Các vấn đề thời sự cập nhật (an toàn giao thông, tình hình ma tuý, ô nhiễm môi trường ) Địa lí và sinh thái (Địa hình vùng núi phía Bắc, Đa dạng sinh học ở địa phương ) Nghiên cứu so sánh (Mật độ dân số nông thôn và thành thị ) 17 1.2 Xây dựng các tiểu chủ đề Một ý tưởng hoặc chủ đề... kinh nghiệm sau khi thực hiện dự án 2 Thực hiện dự án 2.1 Thu thập thông tin 2.2 Xử lý thông tin 2.3 Thảo luận với các thành viên khác 2.4 Trao đổi và xin ý kiến giáo viên hướng dẫn 15 Bước 1: Lập kế hoạch Bước lập kế hoạch quan trọng với tất cả các thành viên trong nhóm: biết được hoạt động cần hướng tới, nhiệm vụ phải làm, khi nào hoàn thành và cách hoàn thành dự án đúng thời hạn 16 1.1 Lựa chọn... hiện tìm hiểu thông tin 18 1.2 Xây dựng các tiểu chủ đề Ý tưởng/Chủ đề ban đầu Xây dựng các tiểu chủ đề Sử dụng Sơ đồ tư duy Xác định quy mô nghiên cứu Tiểu chủ đề là các vấn đề nghiên cứu cụ thể 19 Thế nào là sơ đồ tư duy? •Tập hợp ý kiến của các thành viên trong nhóm • Kết hợp các ý tưởng • Xây dựng cấu trúc kiến thức • Xác định quy mô tìm hiểu • Xác định các hoạt động học tập 20 Lập sơ đồ tư duy như . Xây dựng sản phẩm dự án 4 I. Thế nào là học theo dự án ? 5 Thế nào là học theo dự Thế nào là học theo dự án? án? Học theo dự án là một phương pháp Học theo. Học theo dự án Học theo dự án Dự án Việt - Bỉ Dự án Việt - Bỉ Bài 1 Thế nào là học theo dự án ? Dự án “Nâng cao chất lượng đào
- Xem thêm -

Xem thêm: Phương pháp giảng dạy - Học theo dự án, Phương pháp giảng dạy - Học theo dự án, Phương pháp giảng dạy - Học theo dự án, Thế nào là học theo dự án ?, Lập kế hoạch Lựa chọn chủ đề Thực hiện dự án 1. Thu thập thông tin Tổng hợp kết quả 1. Xây dựng sản phẩm, Xây dựng sản phẩm Xây dựng sản phẩm Bài học kinh nghiệm khi làm dự án Bài học kinh nghiệm khi làm dự án

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay