nhờ tất cả các thầy cô giải giúp em bài này

1 829 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 02/07/2013, 01:25

Câu 9: Trong máy biến thế ở hình 2, cuộn sơ cấp n 1 =1320 vòng, hiệu điện thế U 1 = 220V, một cuộn thứ cấp U 2 = 10V, I 2 = 0,5 A; cuộn thứ cấp thứ hai n 3 = 36 vòng, I 3 = 1,2A . Như vậy cường độ dòng điện trong cuộn sơ cấp và số vòng trong cuộn thứ cấp thứ nhất là: A. I 1 = 0,023 A; n 2 = 60 vòng B. I 1 =0,055A ; n 2 = 60 vòng. C. I 1 = 0,055A; n 2 = 86 vòng. D. I 1 = 0,023 A; n 2 = 86 vòng. n 1 n 2 U 2 U 1 U 3 n 3 hinh 2.
- Xem thêm -

Xem thêm: nhờ tất cả các thầy cô giải giúp em bài này, nhờ tất cả các thầy cô giải giúp em bài này, nhờ tất cả các thầy cô giải giúp em bài này

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay