Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ (bản duyệt)

27 6,762 94
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 20/05/2017, 14:46

2. Cơ sở thực tiễn a. Nhu cầu sử dụng ngoại ngữ (Tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn, tiếng Nga, tiếng Pháp) tại Việt Nam.Toàn cầu hoá làm thay đổi trên quy mô toàn thế giới, dẫn đến sự gia tăng các cuộc tiếp xúc giữa các quốc gia, dân tộc ở mọi lĩnh vực.Hệ quả là ngôn ngữ của các quốc gia lớn, có nền kinh tế phát triển mạnh mẽ sẽ tác động đến ngôn ngữ của các quốc gia, dân tộc còn lại và một số ngôn ngữ được quốc tế hoá như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật,…Việt Nam đang trên đà phát triển hội nhập nền kinh tế thế giới. Chính phủ Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định ngoại giao về kinh tế, văn hóa với các nước trong ngoài khu vực, tiêu biểu gần đây là Hiệp định đối tác kinh tế chiến lược xuyên Thái Bình Dương TPP sẽ thúc đẩy cạnh tranh giữa các nền kinh tế, hay thỏa thuận về cộng đồng kinh tế Asean sẽ mở ra cơ hội việc làm cho lao động có trình độ và thông thạo ngoại ngữ. ...CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc ĐỀ ÁN THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ ABC HẠ LONG I SỰ CẦN THIẾT THÀNH LẬP TRUNG TÂM Cơ sở pháp lý - Luật Giáo dục số 38/2005/QH11... tập Mục tiêu thành lập đối tượng đào tạo 3.1 Mục tiêu: Thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Abc Hạ Long nhằm tham gia cung cấp chương trình đào tạo ngoại ngữ tiên tiến: Tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng... Đơn giá bình quân Thành tiền (đồng) Chi phí Trung tâm 01 Tháng tháng đầu 8.000.000 10.000.000 Chi phí thuê Trung tâm Tháng 9.000.000 9.000.000 Mua sắm trang thiết bị Trung tâm đợt đầu Lô 50.000.000
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ (bản duyệt), Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ (bản duyệt), Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ (bản duyệt), Cơ sở thực tiễn, II. CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY VÀ QUY MÔ ĐÀO TẠO, IV. ĐỀ NGHỊ VÀ CAM KẾT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn