Bai du thi thiet ke DDDH

30 422 1
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:26

. Bài dự thi thiết kế sách Bài dự thi thiết kế sách và đồ dùng dạy học và đồ dùng dạy học video clips. giới thi u một số hình ảnh hoặc nội dung bài sẽ học. Ngoài ra, giáo viên có thể đư a thêm kiến thức mở rộng liên quan đến hình ảnh trong clips hoặc nội dung
- Xem thêm -

Xem thêm: Bai du thi thiet ke DDDH, Bai du thi thiet ke DDDH, Bai du thi thiet ke DDDH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn