giáo án sinh học 7 cả năm

212 2,146 15
  • Loading ...
1/212 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 01/07/2013, 01:26

Bài 1 Giáo Án Sinh Học 7 TUẦN:1 PPCT: 1 Thế giới động vật đa dạng phong phú I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức : -Hiểu được thế giới động vật rất đa dạng và phong phú (về lồi, kích thước, số lượng thể và mơi trường sống) -Xác định được nước ta được thiên nhiên ưu đãi, nên có một thế giới động vật rất đa dạng và phong phú như thế nào? 2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, tìm tòi . Kỹ năng lập luận. 3.Thái độ: Giáo dục ý thức u thích mơn học II. PHƯƠNG PHÁP: -Nêu và giải quyết vấn đề. -Thảo luận theo nhóm nhỏ. -Quan sát tìm tòi. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Phiếu học tập. - Bảng phụ (câu hỏi trắc nghiệm) IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Khơng 3. Bài mới: Dẫn phần “ Lời mở đầu” Mở bài :  Hoạt động 1 :Động vật đa dạng về loài và số lượng thể Mục tiêu : HS biết được sự đa dạng của lồi và số lượng thể. Tiến hành hoạt động : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV: cho HS đọc thơng tin, khẳng dịnh phần mở bài. - GV: cho HS đọc thơng tin muc 1, quan sát H1.1,2. Thảo luận nhóm trả lời câu hỏi: + Kể tên các lồi động vật thu nhập khi: * Kéo 1 mẻ lưới trên biển - HS đọc thơng tin, nắm được sự phân bố của động vật khắp nơi trên trái đất. - HS: đọc thơng tin và quan sát tranh. Thảo luận: nhậ biết được sự tồn tại của các lồi động vật vơ cùng đa dạng, phong phú H1.1,2: chỉ trong 1 giọt nước biển đã có vơ số lồi ĐV, Vẹt là lồi đẹp và q 1 Giáo Án Sinh Học 7 * Tác một ao cá. * Đơm đó qua 1 đêm ở đầm hồ. + Kể tên các động vật tham gia vào “bản giao hưởng” cất lên st đêm hè trên cánh đồng nước ta. - GV: nhận xét bổ sung hồn chỉnh - GV: cho HS đọc tiếp thơng tin ở cuối mục 1 và rút ra kết luận. nhưng cả thế giới chie có 136 lồi khác nhau trong đó 27 lồi có tên trong sách đỏ - Thảo luận nhóm dựa vào thực tế ở địa phương để trả lời câu hỏi. - Đại diện nhóm trả lời các nhóm khác bổ sung - HS: đọc thơng tin nhận biết sự thuần hố ĐV hoang dại thành vật ni của con người nhằm mang lại lợi ích cho bản thân. @ Tiểu kết: Thế giới ĐV xung quanh chúng ta vơ cùng phong phú, đa dạng. Chúng đa dạng về số lồi, kích thước cơ thể, phong phú về số lượng thể.  Hoạt động 2: động vật đa dạng về môi trường sống Mục tiêu : HS hiểu được sự phong phú về mơi trường sống của ĐV. Tiến hành hoạt động : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Cho HS đọc , quan sát H1.3,4  thảo luận ghi tên các lồi ĐV vào phiếu học tập . - Trên cơ sở đó cho HS thảo luận trả lời 3 câu hỏi ở cuối mục II . - GV: nhận xét bổ sung hồn chỉnh - Đọc  , quan sát H1.3,4thảo luận hồn thành phiêu học tập : + Trên khơng: Vịt trời, quạ, kên kên, bướm, ong . + Trên cạn: Thỏ, hươu, báo gấm, vượn, Lama, báo mèo + Dưới nước: chình, nhà táng, bạch tuột, sứa, mực, bụng to, chình màu , da gai , răng nhọn… - HS thảo luận trả lời : + Chim cánh cụt nhờ tích luỹ mỡ dày , lơng rậm và tập tính chăm sóc trứng , con non rất chu đáo nên chúng thích nghi được với khí hậu giá lạnh ở vùng cực để trở thành nhóm chim rất đa dạng, phong phú . + Ngun nhân : nhiệt độ ấm áp , thức ăn phong phú, mơi trường sống đa dạng. + Vì nước ta là nước nhiệt đới lại thêm tài ngn rừng, biển tỉ lệ rất lớn so với diện tích lãnh thổ. 2 Giaùo AÙn Sinh Hoïc 7 @ Tiểu kết: ĐV Đa dạng về lối sống và môi trường sống nhờ sự thích nghi cao với môi trường sống, phân bố ở khắp các môi trường: nước mặn, nước ngọt, nước lợ, trên cạn trên không và ngay cả vùng băng giá. Kết luận chung : HS đọc ghi nhớ. V.Củng cố - ñaùnh giaù: 1. sự phong phú, đa dạng của ĐV thể hiện ở: a. Sự đa dạng về kích thước b. Sự đa dạng về số lượng c. Sự đa dạng về loài d. Cả a,b,c đều đúng VI.Dặn Dò: - Học bài trả lời câu hỏi SGK. - Xem bài 2: Phân biệt ĐV với TV, Đặc điểm chung của động vật - Kẻ trước bảng 1,2 vào vở . - Đọc mục “ Em có biết ?”. 3 Bài 2 Giáo Án Sinh Học 7 TUẦN:1 PPCT:2 Phân biệt động vật với thực vật Đặc điểm chung của động vật I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức : -Phân biệt động vật với thực vật , thấy chúng có đặc điểm chung của sinh vật nhưng chúng cũng khác nhau 1 số đặc điểm cơ bản . -Nêu được các đặc điểm của động vật để phân biệt chúng trong tự nhiên -Phân biệt được ĐVCXS với ĐVKCXS, vai trò của chúng trong tự nhiên và trong đời sống con người. 2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, so sánh, hoạt động nhóm. 3.Thái độ: Giáo dục thái độ u thích mơn học. II. PHƯƠNG PHÁP: -Nêu và giải quyết vấn đề. -Thảo luận theo nhóm nhỏ. -Quan sát tìm tòi. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh H2.1,2 ; Bảng 1,2 SGK - Mơ hình : Tế bào ĐV, tế bào TV . - HS : Kẻ trước bảng 1,2 vào vở bài tập . IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Em có nhận xét gì về thế giới động vật xung quanh chúng ta ? Hãy kể tên những động vật thường gặp ? Phải làm gì để động vật mãi mãi phong phú và đa dạng ? 3. Bài mới: Mở bài : ĐV và TV đều xuất hiện rất sớm trên hành tinh của chúng ta . Chúng đều xuất phát từ nguồn gốc chung nhưng trong q trình tiến hố đã hình thành 2 nhánh SV khác nhau . Bài học hơm nay sẽ đề cập và làm sáng tỏ nội dung này . 4 Giáo Án Sinh Học 7  Hoạt động 1:phân biệt động vật với thực vật Mục tiêu : HS hiểu những đặc điểm mà ĐV giống và khác với TV . Tiến hành hoạt động : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV hướng dẫn HS nghiên cứu H2.1  thảo luận nhóm đánh dấu vào bảng 1: so sánh ĐV và TV . - GV nhận xét sửa chửa  hướng dẫn HS trả lời 2 câu hỏi dưới bảng : + ĐV giống TV ở những đặc điểm nào? + ĐV khác TV ở những đặc điểm nào? - HS quan sát nghiên cứu H2.1, hiểu được: cây khoai tây – TV – là SV tự dưỡng; chuột – ĐV – là SV dị dưỡng . - Đại diện nhóm thảo luận đánh dấu vào bảng 1, nhón khác nhận xét, bổ sung . + Giống : cùng cấu tạo từ tế bào, lớn lên và sinh sản + Khác : khơng có thành Xenllulozo, sử dụng chất hữu cơ có sẳn, có khả năng di chuyển, có hệ thần kinh và giác quan . Bảng 1 . So sánh ĐV với TV Đ Đ Cơ T hể Đối tượng phân biệt Cấu tạo từ tế bào Thành xenllulozo ở tế bào Lớn lên và sinh sản Chất hữu cơ ni cơ thể Khả năng di chuyển Hệ thần kinh và giác quan Kh ơng Có Kh ơng Có Khơ ng Có Tự tổng hợp đượ c Sử dụng chất hữu cơ có sẳn Khơng Có Khơng Có Thực vật √ √ √ √ √ √ Động vật √ √ √ √ √ √  Hoạt động 2: đặc điểm chung của động vật Mục tiêu : HS biết 3 đặc điểm chỉ có ở ĐV . Tiến hành hoạt động : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Cho HS nghiên cứu 5 đặc điểm và chọn ra 3 đặc điểm quan trọng nhất của ĐV giúp phân biệt với TV. - HS thảo luận , nghiên cứu tìm ra 3 đặc điểm đúng (1,3,4) và hiểu đó là những đặc điểm chung của ĐV . 5 Giáo Án Sinh Học 7 @ Tiểu kết: Tất cả các ĐV đều có: khả năng di chuyển, dị dưỡng, có hệ thần kinh và các giác quan.  Hoạt động 3: sơ lược phân chia giới động vật Mục tiêu : HS hiểu sinh 7 chia làm 8 ngành và chia thành 2 nhóm lớn : ĐVKCXS và ĐVCXS . Tiến hành hoạt động : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Cho HS đọc  và phần “Em có biết?” ở cuối bài  thấy được sự phân chia giới ĐV. - HS đọc  , cần nắm được 8 ngành ĐV. @ Tiểu kết: ĐV chia thành : ĐVKCXS và ĐVCXS .  Hoạt động: vai trò của độïng vật Mục tiêu : HS nêu được tên của các lồi ĐV ứng với vai trò của chúng trong đời sống của con người . Tiến hành hoạt động : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Cho HS thấy được vai trò của ĐV trong tự nhiên và trong đời sống của con người  từ đó cho các nhóm liên hệ thực tế hồn thành bảng 2 . - GV nhận xét, bổ sung hồn chỉnh . - HS thảo luận nhóm thực hiện bảng 2: Vai trò của ĐV trong đời sống con người . - Đại diện nhóm trả lời, nhóm khác bổ sung . @ Tiểu kết: ĐV có vai trò quan trọng trong đời sống con người. Bảng 2 . ĐV với đời sống con người . STT Các mặt lợi ,hại Tên ĐV đại diện 1 ĐV cung cấp ngun liệu cho con người: - Thực phẩm Trâu, bò, cừu, vịt, ếch. - Lơng Cừu, vịt. - Da Trâu, bò. 2 ĐV dùng làm thí nghiệm cho : - Học tập , nghiên cứu khoa học Ếch , chuột bạch. - Thử nghiệm thuốc Chuột bạch. 3 ĐV hỗ trợ cho con người trong : - Lao động Trâu, bò, ngựa - Giải trí Voi, ngựa, hổ, sư tử, heo, vẹt, sáo. - Thể thao Ngựa. 6 Giáo Án Sinh Học 7 - Bảo vệ an ninh Chó. 4 ĐV truyền bệnh sang người Ruồi, muỗi, rệp, rận. Kết luận chung : HS đọc ghi nhớ. V.Củng cố - đánh giá: HS hồn thành bài tập trắc nghiệm sau : 1. Giới ĐV chia thành 2 nhóm : a. ĐV đơn bào và ĐV nun sinh. b. ĐVKCXS và ĐVCXS . c. ĐV thân mềm và ĐV thân cứng 2. Đăc điểm giống nhau giữa TV và ĐV là : a.Có cơ quan di chuyển . b. Được cấu tạo từ tế bào . c. Có lớn lên và sinh sản . d. a,b,c đều đúng . 3. Dị dưỡng là khả năng : a. Sử dụng chất hữu cơ có sẳn . b. Tự tổng hợp chất hữu cơ . c. Kí sinh . d. a,b,c đều đúng . VI.Dặn Dò: : -Học bài trả lời câu hỏi SGK . -Đọc trước bài thực hành , chuẩn bị các mẫu vật : + 1 lọ váng nước xanh lấy ở vũng nước ao hồ + 1 lọ váng nước cống rãnh . TUẦN:2 7 Bài 3 Giáo Án Sinh Học 7 PPCT: 3 Thực hành: quan sát một số động vật nguyên sinh I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: Nhận biết được nơi sống của ĐVNS ( trùng roi, trùng giày) cùng cách thu thập và gây ni chúng. Quan sát và nhận biết trùng roi, trùng giầy trên tiêu bản, thấy được hình dạng, cấu tạo và cách di chuyển của chúng. 2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, củng cố kỷ năng sử dụng kính hiển viết PT. 3.Thái độ: Giáo dục ý thức u thích mơn học II. PHƯƠNG PHÁP: Thực hành thí nghiệm. Thảo luận theo nhóm nhỏ. Quan sát. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh vẽ trùng roi, trùng giày Kính hiển viết PT, tấm lam, lamme, kim mác, ống hút, khăn lau. Váng cống rãnh, váng xanh ao hồ. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: khơng 3. Bài mới: Mở bài : Giảng khái qt 2  ở đầu chương và đầu bài  Hoạt động 1: quan sát trùng giày Mục tiêu: HS thấy được hình dạng bên ngồi trùng giày và cách di chuyển. Tiến hành hoạt động : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Gv: giới thiệu khái qt mơi trường sống ( váng cống rãnh, nơi thốt ra từ chuồng gia súc), cách ni cấy từ rơm khơ ( cắt rơm nhỏ 2-3 cm cho vào ¼ bình thuỷ tinh…) - GV: làm sẳn tiêu bản sống lấy từ nước cống rãnh cho HS quan sát. a. Hình dạng: - GV: cho HS quan sát tranh vẽ kết hợp với tiêu bản sống quan sát qua kính hiển vi. b. Di chuyển: - GV: hướng dẫn HS di chuyển tiêu - HS: quan sát tiêu bản và H3.1 A, thấy được các bộ phận cau trùng giày. - HS: quan sát cách di chuyển của 8 Giaựo An Sinh Hoùc 7 bn theo dừi cỏch bi ca trựng giy. - GV: hng dn HS vit thu hoch bng cỏch tr li theo cỏch ỏnh du vo cõu ỳng trựng giy, thy c chỳng bi rt nhanh trong nc nh lụng bi. - HS thc hin bi tp sau khi quan sỏt xong hỡnh dng v cỏch di chuyn ca trựng giy + Trựng giy cú hỡnh dng: khụng i xng, hỡnh khi ging chic giy. + Trựng giy di chuyn: va tin va xoay. Hot ng 2: quan saựt truứng roi Mc tiờu: HS thy c hỡnh dng bờn ngoi trựng roi v cỏch di chuyn Tin hnh hot ng : Hot ng ca giỏo viờn Hot ng ca hc sinh - GV: gii thiu moi trng sng ( vỏng nc xanh ao h), cỏch nuụi cy t beog nht bn. - GV: lm sn tiờu bn v trựng roi git vỏng nc xanh ngoi thiờn nhiờn. a. phúng i nh: - Cho HS quan sỏt di kớnh hin vi kt hp vi H3.2 SGK b. phúng i to: - GV: dch chuyn tiờu bn phúng i ln cho HS quan sỏt trựng roi. - GV: ging v cỏch dinh dng ca trựng roi: l 1 c th n bo th t dng ging thc vt nhng cng cú th d dng ging V - GV: cho HS tho lunthu thp bng cỏch ỏnh du vo bi tp. - HS quan sỏt di kớnh hin vi kt hp vi H3.2 SGK thy c nhng c th trựng roi ang ln nhn dng trũn, dng hỡnh thoi ang di chuyn v cú mu xanh lỏ cõy. - HS quan sỏt di kớnh hin vi kt hp vi H3.3 thy c nhng b phn ca c th v cỏch di chuyn. - HS: c thụng tin - HS: ỏnh du vo bi tp; + Trựng roi di chuyn: va tin va xoay. + Thy trựng roi cú mu xanh l vỡ: mu sc ca ht dip lc, s trong sut ca mng t bo. V.Cng c - ỏnh giỏ - Kt qu quan sỏt trờn kớnh hin vi: cỏch quan sỏt k nng dựng kớnh. - Kt qu thu hoch, hỡnh v VI. Dn dũ: - Xem trc bi 4 trựng roi - K trc bng vo v . - Trc bi tp vo v 9 Giáo Án Sinh Học 7 TUẦN:2 PPCT: 4 Trùng roi I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức : - Mơ tả được cấu tạo ngồi và cấu tạo trong của trùng roi. - Trên cơ sở cấu tạo nắm được cách dinh dưỡng, sinh sản của chúng. -Tìm hiểu cấu tạo tập đồn trùng roi và quan hệ nguồng gốc giữa ĐV đơn bào và ĐV đa bào. 2.Kỹ năng: Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích,so sánh, thảo luận nhóm. 3.Thái độ: Giáo dục ý thức u thích mơn học II. PHƯƠNG PHÁP: - Nêu và giải quyết vấn đề. - Thảo luận theo nhóm nhỏ. - Quan sát tìm tòi. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh cấu tạo trùng roi, sự bào xác hố của chúng, tranh cấu tạo tập đồn vơn vốc. - Bảng phụ IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1. Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Khơng 3. Bài mới: Mở bài : Trùng roi là ĐV rất dễ gặp ngồi thiên nhiên nước ta , lại có cấu tạo điển hình cho ngành ĐV ngun sinh. Ngồi ra Trùng roi là nhóm sinh vật có đặc điểm vừa TV vừa ĐV. Đây là bằng chứng về sự thống nhất về giới động vật và TV  Hoạt động 1:trùng roi Mục tiêu : HS mơ tả được cấu tạo của Trùng roi xanh, dinh dưỡng và sinh sản Tiến hành hoạt động : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - Trùng roi xanh sống ở đâu? 1.Cấu tạo và di chuyển: - GV cho HS đọc thơng tin, kết hợp với kiến thức thu được từ bài thực hành, trả lời câu hỏi: + Trùng roi xanh có cấu tạo như - HS: quan sát H4.1 đọc thơng tin, thảo luận trả lời câu hỏi của GV, nắm được: + Trùng roi xanh là ĐV đơn bào, 10 Bài 4 [...]... cố - đánh giá : (3’) Cho HS đọc phần ghi nhớ VI.Dặn Dò: : (2’) - Học bài trả lời câu hỏi SGK - Kẻ trước bảng vào vở - Đọc mục “ Em có biết ?” - Đọc trước bài: Đặc điểm chung và vai trò của ĐVNS Phiếu học tập Trùng kiết lị Trùng sốt rét Cấu tạo Dinh dưỡng Phát triển ( vòng đời) 22 Giáo Án Sinh Học 7 TUẦN:4 PPCT: 7 Bài 7 Đặc điểm chung – vai trò thực tiễn của động vật nguyên sinh I MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến... 29 Giáo Án Sinh Học 7 - Hơ hấp thực hiện qua thành cơ thể  Hoạt động 4: sinh sản (5’) Mục tiêu : HS hiểu được thuỷ tức có 2 hình thức sinh sản Tiến hành hoạt động : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh - GV: u cầu HS quan sát tranh - HS tự quan sát tranh, đọc thơng tin sinh sản của thuỷ tức H8.1 và trả lời tìm kiến thức: câu hỏi + Chú ý hình thành trên cơ thể mẹ + Thuỷ tức có những kiểu sinh. .. hóa vào kí sinh ở ruột non người, ăn hồng cầu và sinh sản rất nhanh Gây bệnh kiết lị  Hoạt động 2: trùng sốt rét (18’) Mục tiêu : HS nắm được cấu tạo , hình thức ký sinh và tác hại của trùng sốt rét Tiến hành hoạt động : Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1 cấu tạo và dinh dưỡng: - Cho HS đọc thơng tin và trả lời câu - HS :đọc thơng tin và trả lời được hỏi: 20 Giáo Án Sinh Học 7 + Trùng... trùng sốt rét) IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 Ổn đònh 2 Kiểm tra bài cũ: (7 ) - Trùng biến hình sống ở đâu, di chuyển bắt mồi, sinh sản như thế nào? - Trùng giày di chuyển, lấy thức ăn, tiêu hố thải bả và sinh sản như thế nào? 3 Bài mới: Mở bài : Giới thiệu thơng tin đầu bài  Hoạt động 1: Trùng kiết lò (15’) 19 Giáo Án Sinh Học 7 Mục tiêu : HS nắm được cấu tạo, hình thức ký sinh và tác hại của trùng kiết... diệt muỗi, vệ sinh nhân, vệ sinh mơi trường sống + Biện pháp phòng tránh bệnh sốt rét cộng đồng ? - GV : thơng báo chính sách nhà nước trong cơng tác phòng chống bệnh sốt rét + Tun truyền ngủ có màng + Dùng thuốc diệt muỗi miễn phí + Phát thuốc chữa bệnh cho người bệnh @ Tiểu kết: Bảng so sánh trùng kiết lị và trùng sốt rét Kích Con Nơi ký sinh Tác hại Tên bệnh 21 Giáo Án Sinh Học 7 thước (So đường... IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 34 Giáo Án Sinh Học 7 1 Ổn đònh 2 Kiểm tra bài cũ: - So sánh đặc điểm cấu tạo của Sứa với Thuỷ tức ? - So sánh đặc điểm cấu tạo của San hơ với Sứa ? - Sự khác nhau giữa San hơ và Thuỷ tức trong sinh sản vơ tính mọc chồi? 3 Bài mới:  Mở bài : Dù rất đa dạng về cấu tạo , lối sống và kích thước nhưng các lồi ruột khoang đều có chung những đặc điểm gì khiến khoa học xếp chúng vào... cơ thể và rất hiếm khi - HS đọc thảo luận trả lời: thực hiện + Sinh sản vơ tính bằng cách phân đơi theo chiều ngang của nước cơ thể và sinh sản hữu tính bằng cách tiếp hợp @ Tiểu kết: 1 Cấu tạo : Trùng giày là ĐV đơn bào nhưng cấu tạo đã phân hóa thành nhiều bộ phận,gồm : Chất ngun sinh, nhân lớn, nhân nhỏ, 2 khơng 17 Giáo Án Sinh Học 7 bào co bóp, khơng bào tiêu hóa, miệng, hầu, có lơng bơi xung... Trùng giày sinh sản bằng cách: a Phân đơi theo chiều ngang b Tiếp hợp c Tiếp hợp và phân đơi theo chiều ngang VI.Dặn Dò: (2’) - Học bài trả lời câu hỏi SGK - Đọc mục “ Em có biết ?” - Đọc trước bài 6 : ‘Trùng kiết lị và trùng sốt rét’ và kẻ bảng so sánh vào vở - Hồn thành bài tập về nhà : Đặc điểm Trùng biến hình Trùng giày Cấu tạo Di chuyển Dinh dưỡng Bài tiết Sinh sản 18 Giáo Án Sinh Học 7 TUẦN:3... việc theo nhóm nhỏ 3.Thái độ: Giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh mơi trường, nhân II PHƯƠNG PHÁP: - Nêu và giải quyết vấn đề - Thảo luận theo nhóm nhỏ - Quan sát tìm tòi III ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Bảng phụ,Tranh vẽ một số lồi trùng IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 Ổn đònh 2 Kiểm tra bài cũ: Dinh dưỡng của trùng sốt rét và trùng kiết lị giống và khác nhau như thế nào? 23 Giáo Án Sinh Học 7 Trùng kiết lị ảnh hưởng như... vấn đề - Thảo luận theo nhóm nhỏ - Quan sát tìm tòi III ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: - Tranh thuỷ tức di chuyển, bắt mồi, cấu tạo trong -Mơ hình thuỷ tức - Bảng phụ IV HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1 Ổn đònh 2 Kiểm tra bài cũ: (7 ) - Đặc điểm chung của ngành ĐVNS? - Vai trò thực tiễn của ĐVNS? Hãy kể 1 số ĐVNS mà em biết? 3 Bài mới: 27 Giáo Án Sinh Học 7 Mở bài : như SGK  Hoạt động 1: cấu tạo ngoài và di chuyển (5’) Mục . trình tiến hố đã hình thành 2 nhánh SV khác nhau . Bài học hơm nay sẽ đề cập và làm sáng tỏ nội dung này . 4 Giáo Án Sinh Học 7  Hoạt động 1:phân biệt động. váng nước cống rãnh . TUẦN:2 7 Bài 3 Giáo Án Sinh Học 7 PPCT: 3 Thực hành: quan sát một số động vật nguyên sinh I. MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Kiến thức: Nhận biết
- Xem thêm -

Xem thêm: giáo án sinh học 7 cả năm, giáo án sinh học 7 cả năm, giáo án sinh học 7 cả năm, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Khơng Bài mới: Dẫn phần, sự phong phú, đa dạng của ĐV thể hiện ở: a. Sự đa dạng về kích thước Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới:, Đăc điểm giống nhau giữa TV và ĐV là : Dị dưỡng là khả năng : Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Khơng Bài mới:, Tính hướng sáng : - Cho HS đọc , thơng báo về thí Cấu tạo và di chuyển + Trùng roi xanh là ĐV đơn bào, gồm: Màng, cơ thể, nhân, Dinh dưỡng : + Trùng roi xanh vừa tự dưỡng TV vừa dị dưỡng ĐV Tính hướng sáng : Ở Trùng roi xanh hướng sáng nhờ roi và điểm m, Trùng roi xanh di chuyển là nhờ : Cấu tạo cơ thể Trùng roi xanh gồm : Hình thức dinh dưỡng của Trùng roi xanh là: Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ Bài mới:, Cấu tạo và di chuyển : - GV cho HS đọc và quan sát Dinh dưỡng : - Cho HS đọc , giảng khái quát về Sinh sản : - GV cho HS đọc , trả lời : Trùng, Cấu tạo : - Cho HS đọc và quan sát tranh Dinh dưỡng : - Cho HS đọc , quan sát H5.3 thảo sinh sản: - GV cho HS đọc trả lời câu hỏi:, Cấu tạo : Trùng giày là ĐV đơn bào nhưng cấu tạo đã phân hóa thành Hình thức dinh dưỡng của Trùng biến hình là: Cơ thể ĐVNS chứa 2 nhân là: Trùng giày sinh sản bằng cách:, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 7’ Bài mới:, cấu tạo và dinh dưỡng: Vòng đời: - Cho HS quan sát H6.4, khái qt Bênh sốt rét ở nước ta: - Cho HS đọc thơng tin, kết hợp, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới:, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 7’ Bài mới:, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: GV giới thiệu như SGK Mở bài :, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới:, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Nghiên cứu ĐV đa bà, cơ thể có cấu tạo phức tạp hơn so, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’ Bài mới:, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới:, Vỏ trai: - GV: u cầu HS đọc thơng tin kết Cơ thể trai: - GVsử dụng mẫu Trai đã mở cho Vỏ Trai: - Cơ thể Trai có 2 mảnh vỏ đá vơi che chở bên ngồi, Tập tính ở mực : - GV cho HS quan sát H19.7 , đọc, Quan sát cấu tạo vỏ : Quan sát cấu tạo ngoài : - Trai: Quan sát mẫu vật phân biệt :, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Khơng có Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Khơng KTBC Bài mới: Mở bài : GV giới thiệu đặc điểm chung của ngành chân khớp,, Ổn đònh. 2. Kiểm tra: sự chuẩn bị của HS Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 3’, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 7’ Đặc điểm cấu tạo: - GV hướng dẫn nhóm quan sát Một số đại diện: - GV u cầu HS quan sát Ý nghĩa thực tiễn: - GV u cầu các nhóm liên hệ thực, Một số đại diện: Ý nghĩa thực tiễn: Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 5’, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Sự đa dạng về mơi trường sống:, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Chúc năng của vây cá: - GV: u cầu HS trả lời câu hỏi:, Thân cá chép thn dài, đầu thn nhọn gắn chặt với thân Vảy cá da bao bọc, trong da có nhiều tuyến tiết chất nhầy Sự sắp xếp vây cá trên thân như ngói lợp Vây cá có các tia vây được căng bởi da mỏng, khớp động với Chức năng , Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: KT sự chuẩn bị của HS. Bài mới: Ở bài trước chúng ta đã quan sát các cơ quan cấu tạo, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 7’ Bài mới:, Di chuyển : - GV cho HS quan sát cách di, Quan sát da: - GV hướng dẫn HS: Quan sát nội quan : - GV yêu cầu HS quan sát H36.3 đối Quan sát da: Ếch da trần trơn, ẩm ướt, mặt trong có nhiều mạch máu, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 8’ Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Sự chuẩn bị của HS Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: 8’, Hệ tùân hồn – hơ hấp: - GV treo tranh sơ đồ hệ tuần hồn Bài tiết : - Cho HS đọc thơng tin SGK , tìm Hệ tiêu hóa: Bài tiết: Xoang huyệt có khả năng hấp thụ lại nước, Có cổ dài E. Phát huy đượcccá giác quan Màng nhĩ nằm trong hốc nhỏ trên đầu Thân dài, đi rất dài B. Động lực hcính củasự di Bàn chân 5 ngón có vuốt A. Tham gia sự di chuyển trên Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới:, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới:, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Quan bài trên các em đã dược quan sát các bộ phận cấu, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Nhát như thỏ, tại sao người ta thường nói như vậy? Để, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Ở Úc kanguru là thú túi, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Hơm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp 3 bộ tiếp theo., Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : Bài hơm nay cúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về 2 bộ móng ruốt, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới:, Sinh sản của thỏ khác sinh sản của bồ câu: A. Đẻ con, xuất hiện nhau thai Cá heo A. Chi trước biến thành cánh da, chi sau yếu 2. Khỉ Bò C. Đi bằng bàn chân, tay chân đều có 5 ngón, ngón cái đối Dơi D. Răng cửa nhọn sắc, răng nanh sắc bén, răng hàm dẹp Báo, Răng của thú gặm nhấm là: A. Răng cửa nhỏ sắc, răng nanh, răng hàm bén Ngựa A. Chi sau khoẻ, phía trước bụng có túi da, đẻ con rất Chuột đồng Thú mỏ vịt Kanguru D. Chân có 2 móng guốc phát triển nhất, khơng nhai lại, Chuột chũi Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ, Cách di chuyển :” Đi , bay , bơi “ là của lồi ĐV nào ? Nhóm ĐV nào có bộ phận di chuyển phân hố thành chi 5 ngón để cầm nắm? Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ: Bài mới: Mở bài : GV giới thiệu thơng tin đầu SGK ., Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:, Chuột nhảy ở hoang mạc đới nóng có chân dài để : Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:, Ổn đònh. 2. Kiểm tra bài cũ:

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay