de thi phap luat hop dong

6 146 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 13:19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC KHOA LUẬT DÂN SỰ Năm: 2010 Môn: Pháp luật Hợp đồng (Luật DS 3) Thời gian: 90 phút Sinh viên sử dụng tài liệu ĐỀ SỐ: 01 Câu 1: (4.5 điểm) Trả lời sai, giải thích ngắn gọn nêu sở pháp lý nhận định sau: 1/ Hợp đồng tặng cho xe ô tô có hiệu lực từ hợp đồng chứng nhận, chứng thực 2/ Trong hợp đồng vay tài sản có chuyển giao tài sản quyền sử dụng tài sản từ người cho vay sang người vay 3/ Đối tượng hợp đồng thuê tài sản vật không tiêu hao 4/ Hợp đồng ưng thuận có hiệu lực từ thời điểm bên có thỏa thuận xong nội dung chủ yếu hợp đồng 5/ Hợp đồng vô hiệu tuyệt đối vô hiệu toàn 6/ Thời hạn, địa điểm thực hợp đồng điều khoản thiếu hợp đồng Câu 2: (1.5 điểm) A thuê xe ô tô B để chở hàng thời hạn tháng Trong thời gian hợp đồng hiệu lực, A để xe B nhà kho, Nhà kho A bị sét đánh cháy , làm cháy xe cùa B Hỏi: A có phải bồi thường thiệt hại cho B không? Vì sao? Câu 3: (4 điểm) Tháng 01/2006, Ông Thành đến gặp nghệ nhân Nguyễn An để đặt Ông An tạc 300 tượng gỗ mít xuất sang thị trường Nhât Hiện tại, Ông An 100 tượng, đáp ứng yêu cầu Ông Thành, nên Ông Thành đề nghị nhận 100 tượng đó, số lại Ông Thành đến nhận sau thạng Đồng thời Ông Thành đồng ý trả cho Ông An đủ số tiền 100 tượng đưa trước cho Ông An 1/2 số tiền 200 tượng lại 10 ngày sau Ông Thành bị thiệt mạng bị tai nạn, Ông Thành anh Lập bán cho Anh Long toàn số hàng bao gồm 100 tượng nhận biên lai 200 tượng lai Lập bảo Long đến hẹn tới cửa hàng Ông An để nhận tượng Đúng hẹn, Long đền nhận hàng Ông an nói chưa tạc xong tháng qua nguồn gỗ mít khan nên nguyên liệu để làm Long đòi Ông An bồi thường thiệt hại toán chi phí cho Anh anh ký họp đồng vận chuyển lô hàng nước ngoàị Ông An không chịu bồi thường cho ông ký hợp đồng với ông Thành với Lọng không Ông Thành báo trước chuyển nhượng số hàng cho người khác Theo quy định pháp luật hành, Anh Chị cho biết: 1/ Hợp đồng Ông Thành Ông An hợp đồng gì? 2/ Lập luận Ông An Ông Long đúng, sai? 3/ Tranh chấp giải nào? Vì lại giải vậy? TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC KHOA LUẬT DÂN SỰ Năm: 2010 Môn: Pháp luật Hợp đồng (Luật DS 3) Thời gian: 90 phút Sinh viên sử dụng tài liệu ĐỀ SỐ: 02 Câu 1: (4.5 điểm) Trả lời sai, giải thích ngắn gọn nêu sở pháp lý nhận định sau: 1/ Đối tượng biện pháp bảo đảm thực nghĩa vụ dân tài sản 2/ Một bên vi phạm Hợp đồng gây thiệt hại cho bên phải bồi thường thiệt hại bên bị vi phạm có yêu cầu bồi thường 3/ Hợp đồng có đền bù Hợp đồng mà bên gây thiệt hại cho bên phải đền bù thiệt hại 4/ Rủi ro chuyển từ bên bán sang bên mua kể từ tài sản giao cho bên mua 5/ Hợp đồng vay tài sản Hợp đồng có đền bù 6/ Nhà chấp mà không cầm cố Câu 2: (1.5 đ) Ông A cho doanh nghiệp B thuê 10 xe Toyota loại 15 chỗ để sử dụng vào việc kinh doanh vận chuyển hành khách Thời hạn năm Được năm có bị hư hỏng Doanh nghiệp B yêu cầu ông A sửa chữa ông A phản lý bên B sử dụng bên B phải tự sửa Bên B chứng minh việc xe bị hỏng lỗi bên B, ông A không sửa bên B hủy Hợp đồng Hãy cho biết có nghĩa vụ phải sửa chữa xe bị hư hỏng nói giải thích ngắn gọn sao? Câu 3: (4 đ) A mang xe đến cửa hàng B sửa B hẹn A tuần sau quay lại lấy Đúng hẹn A quay lại B nói nhiều việc nên sửa chưa xong A không nói Tối đó, bão làm sập nhà B số nhà khác, tài sản B xe A bị hư hỏng A yêu cầu B bồi thường cho B chậm sửa xe nên vi pạhm Hợp đồng Vì vậy, B phải chịu trách nhiệm B cho A chủ sở hữu nên A phải chịu rủi ro Theo anh chị tranh chấp giải nào? Tại sao? TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HỒ CHÍ MINH ĐỀ THI KẾT THÚC MÔN HỌC KHOA LUẬT DÂN SỰ Năm: 2010 Môn: Pháp luật Hợp đồng (Luật DS 3) Thời gian: 90 phút Sinh viên sử dụng tài liệu ĐỀ SỐ: 03 Câu 1: (4,5 điểm) Các nhận định sau hay sai? Vì sao? Nêu sở pháp lý? 1/ Khi bên vi phạm hợp đồng điều kiện hủy bỏ hợp đồng mà bên thỏa thuận hợp đồng đương nhiên chấm dứt 2/ Đối tượng hợp đồng cầm cố tài sản động sản 3/ Chỉ hợp đồng giao kết bên tiến hành việc đặt cọc 4/ Ủy quyền chuyển quyền từ người ủy quyền sang người ủy quyền 5/ Hợp đồng vô hiệu từ thời điểm định, án án tuyên bố hợp đồng vô hiệu có hiệu lực 6/ Các bên hợp đồng có quyền thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lúc Câu 2: (2 điểm) Cho ví dụ trường hợp hợp đồng vô hiệu người thẩm quyền đại diện người vượt thẩm quyền đại diện giao kết hợp đồng Câu 3: (3,5 điểm) Ông A hợp đồng với cửa hàng X mua tranh sơn mài trị giá 20 trđ để tặng cho ông B mừng tân gia Ông A trả đủ tiền yêu cầu cửa hàng X mang tranh đến nhà ông B ngày mừng tân gia Ông A báo cho ông B biết việc ông B đồng ý nhận Nhưng lý khách quan nên tranh hoàn thành, cửa hàng X trả cho ông A gấp đôi tiền đặt cọc Đến ngày tân gia, không thấy tranh chuyển đến nên ông B có điện thoại yêu cầu cửa hàng X giải thích lý biết cửa hàng X ông A thỏa thuận chấm dứt hợp đồng Đúng vào thời điểm đó, tranh hoàn thành xong Ông B bảo lưu quyền yêu cầu nên kiện tòa án yêu cầu cửa hàng X giao tranh thỏa thuận chấm dứt hợp đồng ông A cửa hàng X đồng ý ông Ngoài ra, ông B yêu cầu cửa hàng X bồi thường thiệt hại ông B phí để thuê phương tiện nhân công nhận tranh mà không nhận Căn vào quy định pháp luật, giải tranh chấp giải thích?
- Xem thêm -

Xem thêm: de thi phap luat hop dong, de thi phap luat hop dong, de thi phap luat hop dong

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay