Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm 2015 2016

5 127 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 13:05

SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THÁI TỔ ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Địa lí – Lớp 10 Thời gian làm bài: 60 phút không kể thời gian phát đề Câu (3,5 điểm) Chứng minh vai trò chủ đạo ngành công nghiệp kinh tế quốc dân Câu (2,0 điểm) Nêu đặc điểm hình thức tổ chức lãnh thổ công nghiệp: Điểm công nghiệp Vùng công nghiệp Câu (4,5 điểm) Cho bảng số liệu: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT CỦA SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP THAN, DẦU MỎ VÀ ĐIỆN TRÊN THẾ GIỚI, THỜI (1950 – 2003) Năm 1950 1960 1970 1980 1990 2003 820 603 936 770 387 300 Dầu mỏ (triệu tấn) 523 052 336 066 331 904 Điện (tỉ kWh) 967 304 962 247 11 832 14 851 Sản phẩm Than (triệu tấn) a) Vẽ biểu đồ đường thể tốc độ tăng trưởng số sản phẩm công nghiệp giới, thời 1950 – 2003 b) Nhận xét tốc độ tăng trưởng số sản phẩm công nghiệp giới, thời 1950 – 2003 -Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm (Đề thi gồm 01 trang) SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THÁI TỔ ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Địa lí – Lớp 10 (Đề thi gồm 02 trang) Câu Ý Nội dung Điểm Chứng minh vai trò chủ đạo ngành công nghiệp kinh tế quốc dân - Có vai trò chủ đạo kinh tế quốc dân vì: + Sản xuất khối lượng cải vật chất lớn + Cung cấp hầu hết tư liệu sản xuất sở vật chất thuật cho ngành kinh tế + Tạo sản phẩm tiêu dùng có giá trị, góp phần phát triển KT, nâng cao trình độ văn minh xã hội 3,5 + Thúc đẩy phát triển nhiều ngành khác như: nông nghiệp, giao thông vận tải… + Tạo điều kiện khai thác có hiệu nguồn tài nguyên thiên nhiên + Mở rộng sản xuất, thị trường lao động, tạo việc làm… + Tạo nhiều sản phẩm mới… + Củng cố an ninh quốc phòng… Nêu đặc điểm hình thức tổ chức lãnh thổ công 2,0 nghiệp: Điểm công nghiệp Vùng công nghiệp * Điểm công nghiệp - Đồng với điểm dân cư 0,25 - Gồm đến xí nghiệp nằm gần nguồn nguyên liệu công nghiệp 0,25 vùng nông sản - Không có liên hệ xí nghiệp 0,25 * Vùng công nghiệp - Vùng lãnh thổ rộng lớn 0,25 - Bao gồm nhiều điểm, khu công nghiệp, trung tâm công nghiệp có 0,5 mối liên hệ sản xuất có nét tương đồng trình hình thành công nghiệp - Có vài ngành công nghiệp chủ yếu tạo nên hướng chuyên 0,25 môn hóa 0,25 - Có ngành phục vụ hỗ trợ 4,5 * Xử lí số liệu TỐC ĐỘ TĂNG TRƯỞNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA THẾ GIỚI, THỜI 1950 - 2003 Năm 1950 1960 1970 1980 1990 2003 0,5 Than (%) 100 143 161 207 186 291 Dầu mỏ (%) 100 201 447 586 637 747 Điện (%) 100 238 513 853 1224 1536 Sản phẩm a * Vẽ biểu đồ - Biểu đồ đường - Sạch, đẹp, rõ ràng, có đầy đủ tên biểu đồ, giải, ghi số liệu vào 2,5 biểu đồ, chia tỉ lệ năm xác b * Nhận xét - Nhìn chung sản phẩm công nghiệp tăng - Sản phẩm có tốc độ tăng nhanh (dẫn chứng số liệu) - Sản phẩm có tốc độ tăng trưởng chậm (dẫn chứng số liệu) (Lưu ý: Nếu học sinh trình bày theo cách khác đảm bảo nội dung theo yêu cầu cho điểm tối đa) -Hết 1,5 SỞ GD & ĐT BẮC NINH TRƯỜNG THPT THÁI TỔ ĐÁP ÁN – THANG ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GIỮA NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: Địa lí – Lớp 10 Ngày thi: 24 tháng 10 năm 2015 - (Lưu ý: Nếu học sinh trình bày theo cách khác đảm bảo nội dung theo yêu cầu cho điểm tối đa) -Hết
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm 2015 2016 , Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm 2015 2016 , Đề thi giữa học kì 2 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm 2015 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay