Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2014 2015

3 126 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 13:05

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN ……………………… Họ tên: ………………………………… Lớp:………… SBD:……………………… ĐỀ KIỂM TRA HỌC II – NĂM HỌC: 2014 - 2015 Môn: CÔNG NGHỆ - Khối: 10 Ngày kiểm tra: 11/ / 2015 Thời gian làm bài: 45 phút Mã đề: 001, có 02 trang 30 câu trắc nghiệm Câu 1: Phân tích trình độ chuyên môn lực quản lí kinh doanh thuộc khâu phân tích: A Năng lực đội ngũ lao động doanh nghiệp B Điều kiện thuật công nghệ C Môi trường kinh doanh D Khả đáp ứng nhu cầu thị trường doanh nghiệp Câu 2: Khi thuốc hoá học bảo vệ thực vật thâm nhập vào thể người gây ngộ độc cho người cách tốt cần phải làm là: A Đưa người đến quan y tế gần mang kèm lọ thuốc hoá học bảo vệ thực vật B Để nhà theo dõi cẩn thận C Đưa người đến quan y tế gần mang kèm lọ thuốc hoá học bảo vệ thực vật có nhãn thuốc D Gọi người thân họ Câu 3: Để bảo quản thuốc hoá học bảo vệ thực vật nên: A Để đồng ruộng B Để tránh xa nhà bảo quản nơi thoáng mát, đảm bảo an toàn, kín đáo C Để cẩn thận nhà bếp D Để cẩn thận nhà Câu 4: Nơi diễn hoạt động mua - bán nông sản địa phương, gọi thị trường: A Dịch vụ nước B Dịch vụ nước C Hàng hóa nước D Hàng hóa nước Câu 5: Bước xử lí nhiệt quy trình chế biến rau, theo phương pháp đóng hộp có tác dụng là: A Tăng hương vị sản phẩm B Làm chín sản phẩm C Làm cho sản phẩm khô D Làm hoạt tính enzim Câu 6: Tác hại thuốc hóa học bảo vệ thực vật: A Gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nông sản, bảo vệ loài sinh vật có ích Gây bệnh hiểm nghèo cho người B Gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nông sản, phát sinh đột biến kháng thuốc, diệt trừ quần thể sinh vật có ích Gây bệnh hiểm nghèo cho người C Rau màu xanh tốt, chất lượng sản phẩm nâng cao, gây ô nhiễm môi trường, phá vỡ cân sinh thái D Gây ô nhiễm đất, nước, không khí, phá vỡ cân sinh thái, phát sinh dòng đột biến có lợi Gây bệnh hiểm nghèo cho người Câu 7: Phương pháp bảo quản lương thực, thực phẩm phổ biến nhân dân ta là: A Sử dụng công nghệ đại B Sử dụng nhà kho C Sử dụng kho xilo D Sử dụng công nghệ cao Câu 8: Việc mở đại lí bán hàng kinh doanh thuộc lĩnh vực: A Thương mại B Sản xuất C Dịch vụ D Đầu tư Câu 9: Công ti trách nhiệm hữu hạn đặc điểm sau đây? A Việc chuyển nhượng phần vốn góp thành viên thực tự B Việc chuyển nhượng phần vốn góp cho người khác phải trí 3/4 số thành viên C Phần vốn góp thành viên phải đóng đủ từ thành lập công ti D Không phép phát hành loại chứng khoán Câu 10: Mua gom sản phẩm để bán phụ thuộc vào: A Khả nhu cầu bán B Số sản phẩm tự tiêu dùng C Mức bán sản phẩm thị trường D Tổng số lượng sản phẩm sản xuất Câu 11: Bảo quản môi trường khí biến đổi phương pháp thường sử dụng để bảo quản: A Củ giống B Rau, hoa, tươi C Hạt giống D Thóc, ngô Câu 12: Những hoạt động đăng kinh doanh? A Bán hàng rong, tiệm may đồ, tiệm bán xe máy cũ B Sản xuất lúa, làm muối, nuôi cá C Bán quà vặt, trồng rẫy, tiệm tạp hóa vừa D Sản xuất lúa, làm muối, sản xuất gạch Câu 13: Thị trường là: A Nơi diễn hoạt động sản xuất, thương mại dịch vụ B Những điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để doanh nghiệp thu lợi nhuận C Nơi diễn hoạt động mua, bán hàng hóa dịch vụ D Việc thực một, số tất công đoạn trình đầu tư Câu 14: Khi bảo quản củ giống người ta sử dụng yếu tố sau để xử lý ức chế nảy mầm? A Nhiệt độ cao B Hóa chất bảo quản C Men sinh học D Độ ẩm cao Trang 1/3 - Mã đề thi 001 Câu 15: Khoản tiền bỏ mua nhà, xưởng, trang thiết bị gọi là: A Vốn cố định B Vốn lưu động C Vốn huy động D Không gọi vốn Câu 16: Mục đích công tác bảo quản hạt giống, củ giống là: A Hạn chế tổn thất số lượng, chất lượng cho sản xuất, trì đa dạng sinh học B Hạn chế tổn thất số lượng chất lượng, chống lây lan sâu bệnh C Hạn chế tổn thất số lượng chất lượng, nâng cao suất trồng D Hạn chế tổn thất số lượng chất lượng, trì tính chất ban đầu Câu 17: Hoạt động kinh doanh bao gồm lĩnh vực: A Sản xuất tiêu thụ sản phẩm B Mua – bán C Sản xuất, thương mại, dịch vụ D Đầu tư vốn Câu 18: Vốn điều lệ công ti chia thành nhiều phần gọi là: A Trái phiếu B Cổ phần C Cổ phiếu D Cổ đông Câu 19: Đặc điểm nhà kho là: A Dưới sàn kho có gầm thông gió B Mái che có vòm gạch C Tường kho xây tôn D Có trần cách nhiệt Câu 20: Cho đặc điểm sau: (1) Vốn kinh doanh lớn (>30 tỉ); (2) Quy mô nhỏ; (3) Doanh thu lớn; (4) Lao động thân nhân gia đình; (5) Sở hữu tư nhân; (6) Công nghệ kinh doanh đơn giản Có đặc điểm kinh doanh hộ gia đình? A B C D Câu 21: Sử dụng lao động linh hoạt là: A Mỗi lao động làm nhiều việc khác B Sử dụng lao động thân nhân, lao động làm nhiều việc C Có thể thay đổi lao động D Mỗi lao động làm việc Câu 22: Việc làm sau thuộc biện pháp điều hòa phòng trừ tổng hợp dịch hại trồng: A Chăm sóc khỏe B Giữ cho sâu, bệnh hại phát triển với trồng C Phun thuốc trừ sâu D Giữ cho sâu, bệnh hại phát triển mức độ định Câu 23: Căn quan trọng để xác định lĩnh vực kinh doanh là: A Huy động có hiệu nguồn lực doanh nghiệp xã hội B Đảm bảo cho việc thực mục tiêu doanh nghiệp C Thị trường có nhu cầu D Hạn chế thấp rủi ro đến với doanh nghiệp Câu 24: Hoạt động sau chế biến nông, lâm, thủy sản? A Ngâm tre nước B Cất cà phê kho C Cất khoai chum D Làm măng ngâm dấm Câu 25: Điều sau thuận lợi doanh nghiệp nhỏ? A Dễ quản lí chặt chẽ hiệu B Tổ chức hoạt động kinh doanh linh hoạt C Dễ đổi công nghệ D Trình độ quản lí chuyên nghiệp Câu 26: Phơi sấy nông sản nhằm mục đích là: A Tăng chất lượng nông sản B Đưa độ ẩm an toàn C Diệt vi sinh vật gây hại D Tăng khối lượng nông sản Câu 27: Các hoạt động kinh doanh: (1) Chụp hình; (2) Bán lẻ hàng hóa tiêu dùng; (3) Sản xuất bánh kẹo; (4) Mở quán Internet; (5) Bán vật liệu xây dựng; (6) Cho thuê truyện; (7) Cắt tóc; (8) Sửa chữa xe máy Những hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực dịch vụ là: A 1, 3, 4, 5, 6, B 2, 3, 4, C 1, 4, 6, D 1, 4, 6, 7, Câu 28: Dùng thuốc hoá học cho thêm đường cho vào chén để bắt ruồi, biện pháp phòng trừ sau đây? A Biện pháp sinh học B Biện pháp kỹ thuật C Biện pháp giới, vật lý D Biện pháp hoá học Câu 29: Một tổ chức kinh tế thực hoạt động kinh doanh có nhiều chủ sở hữu, gọi là: A Công ti B Doanh nghiệp tư nhân C Doanh nghiệp nhà nước D Kinh doanh hộ gia đình Câu 30: Tác dụng việc bao gói trước làm lạnh bảo quản rau, tươi là: A Tránh lạnh trực tiếp B Giảm hoạt động sống rau, vi sinh vật gây hại C Tránh nước D Tránh đông cứng rau, - HẾT Trang 2/3 - Mã đề thi 001 SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH ĐỊNH TRƯỜNG THPT CHUYÊN QUÝ ĐÔN KIỂM TRA HỌC II – NĂM HỌC: 2014 - 2015 Môn: CÔNG NGHỆ - Khối: 10 Ngày kiểm tra: 11 / / 2015 ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC Câu 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mã đề 001 A C B D D B B A B A B B C B A A C B C D A D C D D B D C A C Mã đề 002 B C C D D D C B A A C B B A A A B A D A C C D D B A C B D A Mã đề 003 B C A D B D A A A A D C A D C B D C D A C A C B B B B C D A Mã đề 004 D C B A A D B A B C B D C C A D C C B C A A A C B B D D D C Trang 3/3 - Mã đề thi 001
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2014 2015, Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2014 2015, Đề thi học kì 2 môn Công nghệ lớp 10 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn, Bình Định năm học 2014 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay