Thủ tục giám đốc thẩm dân sự

20 59 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 12:56

Giám đốc thẩm là một thủ tục đặc biệt được áp dụng khi bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị phát hiện có những vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án. Thủ tục này là hình thức đảm bảo pháp chế XHCN trong tố tụng dân sự.Giám đốc thẩm là một thủ tục đặc biệt, không phải là một cấp xét xử. Tính chất đặc biệt thể hiện ở đặc điểm sau: Giám đốc thẩm là thủ tục xét lại các bản án đã có hiệu lực pháp luật chứ không phải xét xử lại các bản án, quyết định đó. Đối tượng của thủ tục giám đốc thẩm là những bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật. Căn cứ làm phát sinh thủ tục giám đốc thẩm là khi phát hiện bản án, quyết định cóvi phạm pháp luật nghiêm trọng trong giải quyết vụ án. Chủ thể làm phát sinh thủ tục giám đốc thẩm chỉ có một số người có thẩm quyền theo quy định của pháp luật( Điều 258 Bộ luật TTDS). Thủ tục giám đốc thẩm không mở công khai và bắt buộc phải có sự tham gia của viện kiểm sát. Thủ tục giám đốc thẩm dân Khái niệm, ý nghĩa a.K/n: giám đốc thẩm dân việc xét lại án, định có hiệu lực pháp luật tòa án bị kháng nghị phát có sai lầm, vi phạm pháp luật việc giải vụ án c Ý nghĩa: - Giúp cho tòa án cấp thấy sai lầm, vi phạm pháp luật tòa án cấp việc giải vụ án cụ thể - Thông qua thủ tục giám đốc thẩm tòa án cấp tổng kết, rút kinh nghiệm công tác xét xử, hướng dẫn xét xử tòa án cấp b Đặc điểm Giám đốc thẩm thủ tục đặc biệt, cấp xét xử Tính chất đặc biệt thể đặc điểm sau: - Đối tượng thủ tục giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Đối tượng thủ tục giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật bị phát có sai lầm, vi phạm pháp luật việc giải vụ án dân Các án, định có hiệu lực pháp luật là: định công nhận thỏa thuận đương sự; án, định tòa án cấp; định giám đốc thẩm, tái thẩm tòa án Đây điểm hoàn toàn khác với việc giải vụ án tòa án phúc thẩm, đối tượng cần xem xét tòa án phúc thẩm án, định chưa có hiệu lực pháp luật có kháng cáo, kháng nghị Tòa án cấp phúc thẩm xét xử lại vụ án mặt nội dung vụ việc dân đồng thời xem xét thủ tục tố tụng thông qua hoạt động xét xử - Căn làm phát sinh thủ tục giám đốc thẩm phát án, định có vi phạm pháp luật nghiêm trọng giải vụ án.trong án mà người có thẩm quyền kháng nghị, có sai lầm như: kết luận án, định không phù hợp với tình tiết khách quan vụ án, vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng có sai lầm nghiêm trọng việc áp dụng pháp luật -Việc xét lại án, định phải dựa kháng nghị người có thẩm quyền Nguyên tắc tôn trọng quyền tự định đoạt đương nét đặc thù pháp luật tố tụng dân sự, đơn đề nghị giám đốc thẩm án có hiệu lực pháp luật sở ưu tiên hàng đầu để tòa án xem xét , kiểm tra lại án, định - Chủ thể làm phát sinh thủ tục giám đốc thẩm có số người có thẩm quyền theo quy định pháp luật( Điều 258 Bộ luật tố tụng dân sự) - Thủ tục giám đốc thẩm không mở công khai bắt buộc phải có tham gia viện kiểm sát 2 Kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm a Khái niệm kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm (GĐT) - Kháng nghị theo thủ tục GĐT loại hoạt động tố tụng người có thẩm quyền tòa án, viện kiểm sát việc phản đối án, định có hiệu lực pháp luật yêu cầu toàn án có thẩm quyền xét lại án, định phát sai lầm, vi phạm pháp luật trình giải vụ án dân b Người có quyền yêu cầu kháng nghị theo thủ tục GĐT Theo điều 331 BLTTDS 2015: - Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục GĐT án, định có hiệu lực pháp luật TAND cấp cao, án, định có hiệu lực pháp luật TA khác - Chánh án TAND cấp cao, Viện trưởng VKSND cấp cao có quyền kháng nghị theo thủ tục GĐT án, định có hiệu lực pháp luật TAND cấp tỉnh, huyện phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ c Đối tượng kháng nghị theo thủ tục GĐT • Bản án, định có hiệu lực pháp luật, cụ thể: - Bản án, định TA cấp sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị - Quyết định công nhận thỏa thuận đương - Bản án, định tòa án cấp phúc thẩm - Quyết định GĐT tái thẩm TA • Một số trường hợp đối tượng quyền kháng nghị theo thủ tục GĐT - Quyết định GĐT Hội đồng thẩm phán TANDTC không bị kháng nghị theo thủ tục GĐT - Bản án, định TA sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật d Căn để kháng nghị theo thủ tục GĐT Theo Điều 236 BLTTDS 2015 - Kết luận án, định không phù hợp với tình tiết khách quan vụ VD: chưa đủ chứng cứ, tài liệu để giải vụ án tòa án vãn giải vụ án làm cho định thiếu sở, tòa án đánh giá sai chứng cứ, tài liệu để giải vụ án dẫn đến định sai Vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng VD: giải sai thẩm quyền, thành phần hội đồng xét xử không quy định pháp luật, tòa án không tiến thành hòa giải trước xét xử Ca sĩ Phương Thanh (SN 1973, ngụ quận Tân Bình) đâm đơn kiện blogger Cô gái Đồ Long - cho bà Lê Nguyễn Hương Trà, phóng viên theo dõi mảng văn hoá Vụ kiện xuất phát từ viết (entry): “Cầu ước thấy” “Chuyện Cờ” blog Cô gái Đồ Long Việc kiện tụng dư luận đặc biệt quan tâm, lần lịch sử tố tụng Việt Nam, blogger bị kiện, kéo theo vấn đề pháp lý liên quan đến việc thông tin nhật ký điện tử (còn gọi blog) nhìn nhận lại, với nhiều điểm chưa ràng buộc chặt chẽ Luật Theo kháng cáo ca sĩ Phương Thanh án dânthẩm xét xử vào ngày 29/2 TAND quận Tân Bình, nguyên đơn đề nghị phía bị đơn, cho bà Hương Trà (tức blogger Cô gái Đồ Long), phải xin lỗi công khai Đề nghị có thay đổi so với yêu cầu bồi thường danh dự phiên sơ thẩm Ca sĩ Phương Thanh bỏ yêu cầu bên bị đơn phải đăng xin lỗi tờ báo, mà trước đó, phiên sơ thẩm, TAND quận Tân Bình bác bỏ Tại phiên phúc thẩm ngày 30/7, luật bảo vệ quyền lợi cho ca sĩ Phương Thanh cáo buộc án cấp sơ thẩm, tức TAND quận Tân Bình vi phạm qui trình tố tụng dân sự, đưa án thiếu khách quan đề nghị huỷ án sơ thẩm Cụ thể, ca sĩ Phương Thanh chưa đóng tạm ứng án phí, án phí, nhưng, án ngày 29/2, TAND quận Tân Bình cho rằng, bên nguyên đơn đóng tiền tạm ứng án phí có biên lai thu tiền hẳn hoi Ngoài ra, Luật Nguyễn Văn Hậu cho rằng, kiện từ tự khai bị đơn biên hoà giải thể việc thừa nhận có hành vi vi phạm bên bị đơn, TAND quận Tân Bình bỏ qua chứng Sau xem xét, đối chiếu thực tế từ lời khai ca sĩ Phương Thanh hồ sơ, Thẩm phán Nguyễn Hoàng Đạt, chủ toạ phiên tuyên huỷ án sơ thẩm, trả hồ sơ cho TAND quận Tân Bình thực tố tụng vụ án dân lại từ đầu Sai lầm nghiêm trọng việc áp dụng pháp luật VD: áp dụng văn pháp luật không đúng, không hiệu lực áp dụng không điều luật, không nội dung quy định điều luật Trong đó, phổ biến việc Tòa án áp dụng sai điều luật không nội dung quy định điều luật vào việc giải vụ án dân e Thời hạn kháng nghị, thay đổi, bổ sung rút kháng nghị • Thời hạn có quyền kháng nghị 03 năm kể từ ngày án định có hiệu lực • Thời hạn kháng nghị kéo dài thêm 02 năm kể từ ngày hết hạn thuộc trường hợp: - Khi có đơn đề nghị thủ tục hợp pháp từ phía cá nhân tổ chức - Bản án, định có hiệu lực pháp luật có vi phạm pháp luật, xâm phạm nghiêm trọng đến quyền, lợi ích hợp pháp đương sự, người thứ ba lợi ích NN kháng nghị để khắc phục sai lầm án, định (Theo Điều 334, BLTTDS 2015) Thay đổi, bổ sung, rút kháng nghị GĐT quy định Điều 335, BLTTDS 2015 • Người khấng nghị GĐT có quyền thay đổi, bổ sung kháng nghị chưa hết thời hạn kháng nghị, việc bày phải thực định ( quy định điều 336 BLTTDS 2015) • Có thể rút phần toàn kháng nghị trước phiên tòa GĐT • Khi nhận định rút toàn kháng nghị, tòa GĐT định đình việc xét xử GĐT f Hình thức kháng nghị gửi đề nghị kháng nghị Hoãn tạm đình thi hành án • Hình thức kháng nghị quy định điều 333 BLTTDS 2015 • Gửi đề nghị kháng nghị quy định điều 336 BLTTDS 2015 • Hoãn tạm đình thi hành án quy định điều 332 BLTTDS 2015 Xét xử giám đốc thẩm a Thẩm quyền giám đốc thẩm ( Điều 337 BLTTDS 2015) Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện phạm vi thẩm quyền theo lãnh thổ bị kháng nghị sau: a) Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm Hội đồng xét xử gồm ba Thẩm phán án, định Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án nhân dân cấp huyện có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; b) Toàn thể Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật quy định điểm a khoản có tính chất phức tạp án, định Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm Hội đồng xét xử gồm ba Thẩm phán không đạt thống biểu thông qua định việc giải vụ án • Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật Tòa án nhân dân cấp cao bị kháng nghị sau: • a) Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm Hội đồng xét xử gồm năm Thẩm phán án, định Tòa án nhân dân cấp cao bị kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm; • b) Toàn thể Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm án, định có hiệu lực pháp luật quy định điểm a khoản có tính chất phức tạp án, định Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm Hội đồng xét xử gồm năm Thẩm phán không đạt thống biểu thông qua định việc giải vụ án b Hội đồng giám đốc thẩm • Điều 66 Hội đồng xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm vụ án dân • Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm Hội đồng xét xử gồm ba Thẩm phán toàn thể Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao • Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm Hội đồng xét xử gồm năm Thẩm phán toàn thể Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao c Chuẩn bị mở phiên tòa GĐT Điều 340 Chuẩn bị phiên tòa giám đốc thẩm Chánh án Tòa án phân công Thẩm phán làm thuyết trình vụ án phiên tòa Bản thuyết trình tóm tắt nội dung vụ án án, định cấp Tòa án, nội dung kháng nghị Bản thuyết trình phải gửi cho thành viên Hội đồng xét xử giám đốc thẩm chậm 07 ngày trước ngày mở phiên tòa giám đốc thẩm d Những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm Điều 338 Những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm Phiên tòa giám đốc thẩm phải có tham gia Viện kiểm sát cấp Trường hợp xét thấy cần thiết, Tòa án triệu tập đương người đại diện hợp pháp, người bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đương người tham gia tố tụng khác có liên quan đến việc kháng nghị tham gia phiên tòa giám đốc thẩm; họ vắng mặt phiên tòa Hội đồng xét xử giám đốc thẩm tiến hành phiên tòa e Phạm vi GĐT Điều 342 Phạm vi giám đốc thẩm Hội đồng xét xử giám đốc thẩm xem xét lại phần định án, định có hiệu lực pháp luật bị kháng nghị có liên quan đến việc xem xét nội dung kháng nghị Hội đồng xét xử giám đốc thẩm có quyền xem xét phần định án, định có hiệu lực pháp luật không bị kháng nghị không liên quan đến việc xem xét nội dung kháng nghị, phần định xâm phạm đến lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước, lợi ích người thứ ba đương vụ án f.Thủ tục xét xử phiên tòa giám đốc thẩm • Quy định điều 341 g Quyền hạn Hội đồng xét xử giám đốc thẩm Điều 343 Thẩm quyền Hội đồng xét xử giám đốc thẩm Hội đồng xét xử giám đốc thẩmthẩm quyền sau đây: Không chấp nhận kháng nghị giữ nguyên án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật; Hủy án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật giữ nguyên án, định pháp luật Tòa án cấp bị hủy bị sửa; Hủy phần toàn án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật để xét xử lại theo thủ tụcthẩm xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm; Hủy án, định có hiệu lực pháp luật đình giải vụ án; Sửa phần toàn án, định Tòa án có hiệu lực pháp luật g.Quyết định giám đốc thẩm • Sau xét lại án, định theo thủ tục giám đốc thẩm, tòa án định giám đốc thẩm Quyết định giám đốc thẩm phải có nội dung quy định điều 348 BLTTDS, định giám đốc thẩm có hiệu lực • Sau định giám đốc thẩm, theo quy định điều 350 thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày định, Hội đồng xét xử giám đốc thẩm phải gửi định giám đốc thẩm cho đương người khác có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan theo định giám đốc thẩm; tòa án án, định có hiệu lực pháp luạt bị kháng nghị; viện kiểm sát cấp quan thi hành án dânthẩm quyền ... án, định theo thủ tục giám đốc thẩm, tòa án định giám đốc thẩm Quyết định giám đốc thẩm phải có nội dung quy định điều 348 BLTTDS, định giám đốc thẩm có hiệu lực • Sau định giám đốc thẩm, theo quy... f .Thủ tục xét xử phiên tòa giám đốc thẩm • Quy định điều 341 g Quyền hạn Hội đồng xét xử giám đốc thẩm Điều 343 Thẩm quyền Hội đồng xét xử giám đốc thẩm Hội đồng xét xử giám đốc thẩm có thẩm. .. xử giám đốc thẩm chậm 07 ngày trước ngày mở phiên tòa giám đốc thẩm d Những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm Điều 338 Những người tham gia phiên tòa giám đốc thẩm Phiên tòa giám đốc thẩm
- Xem thêm -

Xem thêm: Thủ tục giám đốc thẩm dân sự, Thủ tục giám đốc thẩm dân sự, Thủ tục giám đốc thẩm dân sự, d. Căn cứ để kháng nghị theo thủ tục GĐT, e. Thời hạn kháng nghị, thay đổi, bổ sung và rút kháng nghị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay