SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi lớp chồi 1 học tốt môn khám phá khoa học tại trường Mầm non Bình Minh Buôn Tuôr A Xã Dray Sáp Huyện Krông Ana Đăk Lăk.

22 235 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 12:30

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi lớp chồi 1 học tốt môn khám phá khoa học tại trường Mầm non Bình Minh Buôn Tuôr A Xã Dray Sáp Huyện Krông Ana Đăk Lăk.SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi lớp chồi 1 học tốt môn khám phá khoa học tại trường Mầm non Bình Minh Buôn Tuôr A Xã Dray Sáp Huyện Krông Ana Đăk Lăk.SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi lớp chồi 1 học tốt môn khám phá khoa học tại trường Mầm non Bình Minh Buôn Tuôr A Xã Dray Sáp Huyện Krông Ana Đăk Lăk.SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi lớp chồi 1 học tốt môn khám phá khoa học tại trường Mầm non Bình Minh Buôn Tuôr A Xã Dray Sáp Huyện Krông Ana Đăk Lăk.SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi lớp chồi 1 học tốt môn khám phá khoa học tại trường Mầm non Bình Minh Buôn Tuôr A Xã Dray Sáp Huyện Krông Ana Đăk Lăk.SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi lớp chồi 1 học tốt môn khám phá khoa học tại trường Mầm non Bình Minh Buôn Tuôr A Xã Dray Sáp Huyện Krông Ana Đăk Lăk.SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi lớp chồi 1 học tốt môn khám phá khoa học tại trường Mầm non Bình Minh Buôn Tuôr A Xã Dray Sáp Huyện Krông Ana Đăk Lăk.SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi lớp chồi 1 học tốt môn khám phá khoa học tại trường Mầm non Bình Minh Buôn Tuôr A Xã Dray Sáp Huyện Krông Ana Đăk Lăk. Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài : Khám phá khoa học không khám phá giới xung quanh mà giúp trẻ phát triển ngôn ngữ, kích thích trí tưởng tượng, suy đoán, tính tò mò, sáng tạo trẻ, trẻ cảm nhận vẻ đẹp, lạ qua vật tượng xung quanh Đặc biệt trẻ 4-5 tuổi bước phát triển mạnh nhận thức, tư duy, ngôn ngữ tình cảm…Thế giới khách quan xung quanh thật bao la rộng lớn, có điều lạ, hấp dẫn, có bao lạ lẫm khó hiểu, trẻ tò mò muốn biết, muốn khám phá Cho nên giáo dục Mầm non góp phần không nhỏ vào việc giáo dục hệ trẻ, trách nhiệm giáo dục yêu cầu thiếu công tác chăm sóc trẻ, cần giáo dục trẻ cách có khoa học phù hợp với lứa tuổi Khi nói đến trẻ Mầm non không trẻ lứa tuổi thích tìm hiểu khám phá giới xung quanh mình, giới xung quanh trẻ có nhiều vật, tượng mà trẻ muốn trải nghiệm, trẻ có niềm khao khát khám phá, tìm hiểu chúng Cho trÎ khám phá khoa học nhằm giúp trẻ hiểu biết xung quanh trẻ, từ môi trường tự nhiên, đến môi trường hội Đồng thời, trẻ hiểu biết thân mình, mặt khác việc cho trẻ khám phá khoa học trường Mầm non gặp số khó khăn sở vật chất nên việc tổ chức hoạt động khám phá khoa học cho trẻ chưa mang lại hiệu cao mong muốn Trên thực tế hoạt động khám phá khoa học cho trẻ 4-5 tuổi trường Mầm non Bình Minh Giáo viên chưa lôi trẻ hứng thú hoạt động khám phá, hoạt động tẻ nhạt, trẻ chưa thực hứng thú học tập Xuất phát từ lý chọn đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông AnaĐăk Lăk” Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài *Mục tiêu đề tài : Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Đơn vị: Trường MN Bình Minh Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk Giúp trẻ phát triển toàn diện mặt: Ngôn ngữ, đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ, thể chất Hình thành rèn luyện kĩ trẻ khám phá khoa học thông qua hoạt động : Vui chơi, học tập, lao động sinh hoạt ngày Giúp trẻ nhận biết, hiểu rõ giới xung quanh * Nhiệm vụ đề tài : Nghiên cứu số biện pháp giúp trẻ học tốt môn khám phá khoa học giúp giáo viên có định hướng phù hợp công tác chăm sóc cho trẻ Mầm non độ tuổi tuổi, sau vận dụng đề tài góp phần giúp trẻ hứng thú học tốt môn khám phá khoa học hình thành nhân cách cho trẻ 3.Đối tượng nghiên cứu : Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Drap Sáp- Huyện Krông Ana - Đăklăk 4.Giới hạn đề tài - Trẻ 4-5 tuổi lớp chồi trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Drap SápHuyện Krông Ana Đăk Lăk 5.Phương pháp nghiên cứu Để nghiên cứu đề tàiMột số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray SápHuyện Krông Ana- Đăk Lăk” sử dụng phương pháp sau: - Phương pháp phân tích tổng hợp tài liệu - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm giáo dục - Phương pháp nghiên cứu sản phẩm hoạt động - Phưong pháp khảo nghiện, thử nghiệm - Phương pháp thống kê II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lý luận : Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Đơn vị: Trường MN Bình Minh Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk Trẻ em lứa tuổi cần quan tâm đặc biệt từ người lớn xung quanh trẻ, giai đoạn này, vật tượng xảy xung quanh trẻ có tác động lớn đến sống trẻ Bởi thế, trẻChơihọc học chơi” bước đầu chìa khóa để mở cánh cửa giúp trẻ đón nhận kiến thức giới xung quanh Trẻ em người lớn thu nhỏ lại, mà trẻ có đặc điểm riêng biệt cấu tạo sinh lý, nhận thức kĩ giao tiếp, trẻ em cần có biện pháp chăm sóc thích hợp Nhiều người cho “ Trẻ em tờ giấy trắng, muốn vẽ vào vẽ” quan điểm sai lầm, lệch lạc Có lẽ từ lúc cất tiếng khóc chào đời biết cầm nắm vật tay, hay trẻ biết bước bước chập chững đời, trẻ muốn tìm hiểu khám phá giới xung quanh Thực tế khoa học chứng minh trẻ em có nhận thức riêng bên mình, trẻ phải tích cực tham gia vào số hoạt động, từ tâm lý trẻ phát triển bộc lộ bên Trẻ hiếu động tò mò, ham muốn học hỏi, tìm tòi giới xung quanh, hay đặt câu hỏi vu vơ Trong chơi, trẻ thực học để lĩnh hội khái niệm ban đầu nói cách khác trí thức tiền khoa học Biết tầm quan trọng đó, người giáo viên cần phải coi trọng việc tạo môi trường giáo dục trẻ hoạt động thiết thực,nhằm phát triển cách toàn diện tất lĩnh vực: Trí tuệ- Đạo đức- Thẩm mĩ- Thể lực- Tình cảm Từ đó, giúp trẻ hoàn thiện nhân cách chuẩn mực rõ rệt Đối với việc giáo dục phát triển nhân cách toàn diện cho trẻ em, hoạt động khám phá khoa học có vị trí quan trọng Hoạt động khám phá khoa học hoạt động hấp dẫn trẻ Mầm non, giúp trẻ tìm hiểu, khám phá thể cách sinh động mà trẻ nhìn thấy giới xung quanh mình, mà khiến trẻ rung động mạnh mẽ gây cho trẻ xúc cảm, tình cảm tích cực Ho¹t ®éng khám phá khoa học hoạt động có đầy đủ điều kiện để đảm bảo tác động đồng lên mặt phát triển trẻ em đạo đức, trí tuệ, thẩm mĩ, thể chất Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Đơn vị: Trường MN Bình Minh Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk hình thành phẩm chất kĩ ban đầu người thành viên hội biết tìm tòi, khám phá giới xung quanh Thực trạng : Tình hình lớp: Tổng số trẻ lớp: 34; dân tộc: 32; Nữ : 21; Nữ dân tộc: 21 Trong trình giảng dạy thấy tỉ lệ trẻ có khả năng, quan sát, so sánh, phân loại, giải vấn đề, hiểu biết ban đầu người, vật, tượng xung quanh thấp, hạn chế… Vì vậy, thường xuyên tham gia tiết dạy chuyên đề, thao giảng, dự đồng nghiệp trường để đúc rút kinh nghiệm cho thân Tổ chức cho trẻ tham gia vào hoạt động khám phá khoa học theo chủ đề, chủ điểm, lên kế hoạch cho hoạt động khám phá trẻ Tuy nhiên trình thực gặp số ưu điểm hạn chế sau: * Ưu điểm : - Được quan tâm phòng GD&ĐT, thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn cho tất giáo viên - Được quan tâm tạo điều kiện Ban giám hiệu nhà trường, đầu tư sở vật chất tương đối đầy đủ, đồ dùng đồ chơi bảo đảm an toàn cho trẻ Có khả tạo giảng điện tử thu hút trẻ tham gia vào hoạt động khám phá khoa học - Bản thân yêu nghề, mến trẻ, ham học hỏi, nâng cao chuyên môn Tìm tòi tự làm số đồ dùng, đồ chơi để phục vụ tiết dạy vào hoạt động vui chơi trẻ - Được quan tâm tạo điều kiện lãnh đạo nhà quan tâm nhiệt tình thôn trưởng, thôn phó nơi địa bàn công tác Cùng với giúp đỡ nhiệt tình đồng nghiệp trường, đồng nghiệp có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm nghề - Trẻ gần trường nên học chuyên cần - Được tín nhiệm tin cậy phụ huynh học sinh gửi em đến trường, lớp * Hạn chế : Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Đơn vị: Trường MN Bình Minh Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk - Số trẻ lớp 94,1% em dân tộc thiểu số, có 40% trẻ học chưa có nề nếp học tập kiến thức trẻ hạn chế, sử dụng tiếng mẹ đẻ chủ yếu, vốn tiếng Việt nghèo nàn nên gặp nhiều khó khăn việc tổ chức hoạt động cho trẻ khám phá khoa học - Phụ huynh học sinh phần lớn lao động nghèo, chưa có ý thức cao việc đưa em đến trường, học việc làm thiết thực cần thiết hội công nghiệp hóa đại hóa ngày Nên khó khăn việc hỗ trợ đóng góp kinh phí để tạo góc hoạt động khám phá khoa học phong phú Điều kiện kinh tế cuả phụ huynh khó khăn dẫn đến việc quan tâm đến trẻ hạn chế, đa số gia đình mải lo làm kinh tế nên chưa quan tâm mức đến trẻ - Số trẻ lớp chưa qua nhóm lớp nhà trẻ, trẻ đến lớp 4-5 tuổi chiếm 80%, khả trẻ tiếp thu chậm - Vốn hiểu biết môi trường xung quanh vật, việc, số tượng thiên nhiên, người hạn chế - Từ ưu điểm hạn chế làm khảo sát thực trạng khám phá khoa học trẻ qua vấn đề : Trẻ nhận biết phát âm đúng; trẻ nhận thay đổi trình phát triển cây, vật số tượng tự nhiên khám phá vật tượng xung quanh; trẻ hay đặt câu hỏi; trẻ thích khám phá vật, tượng xung quanh; giải thích mối quan hệ nguyên nhân kết đơn giản sống ngày Thu kết sau: - Tổng số khảo sát 34 trẻ lớp Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Đơn vị: Trường MN Bình Minh Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk Nội dung khảo sát Trước thực kết đạt Trẻ nhận biết phát âm 20/34 trẻ =58,8 % Trẻ nhận thay đổi trình phát triển cây, vật số tượng tự 18/34 trẻ =52,9% nhiên khám phá vật tượng xung quanh Trẻ hay đặt câu hỏi 15/34 trẻ = 44,1% Trẻ thích khám phá vật, tượng 24/34 trẻ = 70,5% xung quanh Giải thích mối quan hệ nguyên 18/34 trẻ = 52.9% nhân kết đơn giản sống ngày * Các nguyên nhân chủ quan khách quan: + Nguyên nhân chủ quan: - Giáo viên chưa gây hứng thú cho trẻ tuổi lớp chồi số hoạt động khám phá khoa học, chưa sáng tạo việc làm số đồ dùng, đồ chơi hấp dẫn cho trẻ - Giáo viên góc thiên nhiên sát cho trẻ quan sát chưa thực đẹp phong phú chủng loại, chưa có bổ sung thường xuyên, hình thức học tập trẻ hạn chế, chưa có linh hoạt - Trẻ ham chơi theo sở thích mình, chưa tập trung cao vào hoạt động - Đa số trẻ nhút nhát, rụt rè chưa mạnh dạn tham gia vào hoạt động trường, lớp Trẻ hạn chế tiếng Việt, nói diễn đạt chưa lưu loát, mạch lạc… Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Đơn vị: Trường MN Bình Minh Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk + Nguyên nhân khách quan: - 94,1% trẻ em người đồng bào dân tộc thiểu số, 60% trẻ nói tiếng mẹ đẻ, phát âm chưa chuẩn tiếng Việt 40% - Phụ huynh học sinh 94,1% nông dân vùng khó khăn, người dân tộc thiểu số, có thời gian quan tâm đến việc tạo hứng thú cho trẻ học - Cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động khám phátrẻ thiếu số dụng cụ phục vụ cho thí nghiệm, máy chiếu… Nội dung hình thức giải pháp: a Mục tiêu giải pháp: - Phát triển toàn diện mặt cho trẻ: Đạo đức, trí tuệ, thẩm mỹ, thể chất, tình cảm hội - Giúp trẻ lĩnh hội kiến thức, kỹ cách sâu sắc, xác, mang tính khoa học phù hợp với lứa tuổi - Giúp trẻ tham gia vào hoạt động khám phá khoa học với tâm hứng thú, phấn khởi, vui tươi, tự tin, phát triển khả trẻ như: Quan sát, so sánh, ghi nhớ, ý, phân tích, phán đoán… - Giáo dục trẻ tình yêu thiên nhiên, sống gần gũi, thân thiện với giới xung quanh trẻ b Nội dung cách thức thực giải pháp Qua nhiều đề tài khám phá khoa học thấy trẻ tham gia hưởng ứng nhiệt tình, say mê cháu Với việc học thấy vui cháu thực chủ động tham gia vào hoạt động học, với phương pháp, biện pháp áp dụng sau : * Biện pháp 1: Xây dựng sở vật chất, tạo môi trường học tập cho trẻ Trường có khuôn viên đẹp, có xanh, có vườn hoa nhiều màu sắc đủ trẻ khám phá khoa học Tận dụng hình ảnh thật để trò chuyện hướng trẻ đến với thiên nhiên tươi đẹp Ví dụ: Cây xanh có những ích lợi gì? ( làm bóng mát, lấy gỗ làm bàn ghế, kệ đựng Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Đơn vị: Trường MN Bình Minh Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk đồ, tủ đựng quần áo ) Từ đó, giáo dục trẻ phải biết chăm sóc bảo vệ xanh xung quanh trường lớp Phòng học kiên cố, đầy đủ dồ dùng cho trẻ vui chơi tìm hiểu Đồ dùng trẻ phải đẹp, hấp dẫn, phong phú sinh động nhằm kích thích hứng thú, tò mò lòng ham hiểu biết trẻ Ví dụ: Đồ dùng đồ chơi đầy đủ góc chơi trẻ, đồ vật có sáng tạo riêng như: Góc bán hàng có số loại quả, số loại rau… để kích thích tư trẻ loại rau Trang trí lớp học góc theo chủ đề, chủ điểm, phù hợp với chủ đề nhánh tuần trẻ nhận biết tìm hiểu cách khách quan Ví dụ: Chủ điểm trường Mầm non, chủ đề nhánh ngày hội bé đến trường, lớp học chủ điểm cô phải trang trí trừng học có gì, sân trường có đồ chơi gì, lớp học bé có gì, có ai…trẻ nhìn từ thực tế với chủ điểm để trẻ so sánh nhận biết tốt Ngoài ra, phải cần có đồ dùng, trực quan, đồ chơi phục vụ tiết học : Bàn, ghế, bảng, tranh, mô hình, hình ảnh, vật mẫu Cần phải đầy đủ cho cô trẻ hoạt động Ví dụ: Khi cho trẻ trò chuyện chủ đề giới động vật “ Những vật nuôi gia đình” trẻ khám phá tìm hiểu gà, mèo, chó… Ngoài hình ảnh ra, trẻ có hình ảnh lôtô cô khám phá nhận biết trẻ ghi nhớ tốt vật Với thân tận dụng nguyên vật liệu có sẵn địa phương Ví dụ: Vỏ chai làm vật phương tiện giao thông, vải vụn làm rối, cọng rơm khô làm mái nhà, sưu tầm khô với nhiều màu sắc, hoa ép khô, vỏ khô để làm tranh ảnh cho tiết dạy Sưu tầm loại hạt, loại vỏ trai ốc, hến để bổ xung giá đồ chơi trẻ * Biện pháp : Tổ chức cho trẻ thường xuyên tiếp xúc với môi trường xung quanh trẻ để mở rộng hiểu biết, kích thích tính tò mò, ham muốn khám phá Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Đơn vị: Trường MN Bình Minh Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk trẻ Cho trẻ làm thí nghiệm thực hành để phát “khám phá khoa học mới”, với trẻ chưa biết, chưa làm đặc biệt hứng thú với thí nghiệm khám phá lạ Được trực tiếp làm thí nghiệm với vật lạ điều thích thú trẻ Thật vậy, trẻ hoạt động, trải nghiệm, thử, sai, cuối trẻ tự tìm kết điều lý thú trẻ Trẻ say mê với phát đưa hàng trăm hàng nghìn câu hỏi Ví dụ: Cô ơi, lại thấp kia, mèo lại kêu meo meo… Trẻ trực tiếp thực hành thí nghiệm vật vật chìm, làm thí nghiệm bình hoa có nước bình hoa nước, trẻ khám phá điều gì, nên cho trẻ ghi kết kí hiệu mà cô trẻ thỏa thuận để dễ kiểm tra Khi thí nghiệm thành công, trẻ biểu lộ rõ vẻ thích thú, phấn khởi vô có nhóm reo hò ầm ĩ, với tiết học trẻ thực chủ động làm công việc thí nghiệm Nhờ vào việc cho trẻ thực hành thí nghiệm có tác động như: Tính tự tin, tự lập, tự suy nghĩ, tự tìm kết nhanh để hoàn thành công việc làm Với áp dụng nhiều vào tiết học trẻ đề tài khám phá khoa học tất hưởng ứng nhiệt tình, say mê trẻ Biểu tượng giới xung quanh, không thực tế mà đưa đến với trẻ qua nhiều hình thức : Câu đố, hát, ca dao, tục ngữ, đồng dao, tranh ảnh, đồ vật, vật thật … Giúp trẻ không bị nhàm chán, lại dễ tiếp thu để trẻ ghi nhớ xác hoá thành biểu tượng Ví dụ : Cho trẻ làm quen với trâu : Con ăn cỏ Đầu có hai sừng Lỗ mũi buộc thừng Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Đơn vị: Trường MN Bình Minh Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk Kéo cày giỏi Đố ? ” ( Con trâu ) Trẻ đoán trâu Nhưng đầu trẻ biểu tượng trâu xác vật đưa cày bừa, trẻ liên tưởng đến tiếng kêu trâu Cho trẻ làm quen với vịt, dùng câu đố : “ Con ăn no Bụng to mắt híp Mồm kêu ụt ịt Nằm thở phì phò Đố ? ( Con heo) Trẻ trả lời heo Nhưng trẻ lại biết thêm vịt có đặc điểm cụ thể, có chân, mập, đẻ … Từ trẻ so sánh xem trâu heo có đặc điểm giống nhau, có đặc điểm khác nhau? Sau trẻ phân nhóm Trong trình thực hiện, thấy trẻ hứng thú, phát triển khả tư cao Trẻ biết đặt câu hỏi “Tại sao” trước tượng lạ, từ thu nhận hiểu biết, vốn kinh nghiệm định để áp dụng đời sống hàng ngày Hầu hết tất trẻ háo hức chờ đón thí nghiệm, tập trung cao độ để quan sát tượng xảy ra, kiên nhẫn chờ đón kết Qua khơi gợi trẻ nhu cầu khám phá Trẻ bắt đầu để ý biến đổi vật tượng xung quanh, biết tự khám phá nhiều giác quan có trao đổi với cô, với bạn Ngoài ra, góc thiên nhiên nơi cho trẻ trải nghiệm, nơi dành cho hoạt động chăm sóc cối: Nhặt cỏ, bắt sâu, tưới nước, nơi tìm xem loại sách thiên nhiên, tranh ảnh giới tự nhiên Tôi xây dựng góc thiên nhiên có xanh như: hoa hồng, dây leo… để trẻ tự đặt câu hỏi đưa câu trả lời khác theo suy đoán tìm Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Đơn vị: Trường MN Bình Minh 10 Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk hiểu thực tế trẻ Tôi bố trí giá sách chủ yếu sách vẽ vật, cối, hoa lá, hạt … Tranh ảnh vừa tầm với trẻ để trẻ xem, xếp hộp đựng vỏ khô hoa ép khô, loại hạt… hình ảnh rõ ràng để trẻ dễ nhận thấy, trẻ chơi làm sản phẩm từ đồ chơi Tôi cố gắng tạo cho trẻ có góc chơi rộng rãi với nguyên vật liệu khác để trẻ trải nghiệm thực hành trẻ liên tưởng theo sáng tạo suy nghĩ trẻ * Biện pháp : Cho trẻ khám phá khoa học nhiều hình thức khác - Thông qua tiết học: Cho trẻ làm quen với môn khám phá khoa học, nên tiết với mẫu vật, hay clip, cho trẻ quan sát kỹ, cho trẻ đưa nhiều ý kiến nhận xét để tìm đầy đủ xác đặc điểm vật mẫu Ví dụ : Chủ đề giới động vật cho trẻ làm quen với cua, trẻ tìm đặc điểm cua có hai to, tám chân… Sau đặt câu hỏi gợi mở “ Các có biết cua không? ” Trẻ trả lời cua bò ngang, dùng que rõ, cua có mai cua, yếm cua cứng để bảo vệ thể chúng Như trẻ biết cua có đặc điểm mà trẻ biết môi trường sống chúng, cách vận động, (Đi ?) phận thể Nắm rõ đặc điểm trẻ quan sát dễ hơn, từ so sánh rõ ràng phân loại tốt Trong tiết dạy khám phá khoa học lồng ghép thích hợp môn khác : Toán, âm nhạc, tạo hình, văn học… để trẻ thêm hứng thú, ghi nhớ tốt hơn, hiểu vấn đề sâu rộng Ví dụ : Trong tiết dạy làm quen với động vật Tôi cho trẻ thi “ Đố vui ” hai đội câu đố cho giải câu đố đội bạn “ Con hai mắt Thích nằm sưởi nắng, thích trèo cau” ? ( Con mèo) Thường nằm đầu hè Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Đơn vị: Trường MN Bình Minh 11 Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk Giữ nhà cho chủ Người lạ sủa Người quen mừng ? ( Con chó ) Như trẻ nghe giải câu đố vui vẻ hào hứng, kích thích tư duy, làm phong phú vốn từ ngôn ngữ mạch lạc Trong tiết dạy lồng ghép toán đẳng, làm quen với voi, cô trẻ đếm số chân voi Tôi đưa âm nhạc xen kẽ phần chuyển tiếp tiết dạy để tiết dạy thêm hào hứng, sôi động Trong tiết dạy kích thích khả sáng tạo nghệ thuật trẻ cách gắn dán để hoàn thiện tranh Tôi thường tổ chức trò chơi tiết học Các trò chơi động, trò chơi tĩnh đan xen để tạo hứng thú, tiết dạy vui tươi, trẻ thêm phần hoạt bát nhanh nhẹn - Thông qua hoạt động dạy trẻ lúc nơi Không dừng lại việc cho trẻ khám phá vật,hiện tượng xung quanh sống phương pháp thực tiết học mà tận dụng tất hình thức,ở lúc nơi mà cảm thấy hợp lí để giúp trẻ khắc sâu hơn,hiểu sâu vật tượng mà trẻ chưa khám phá trải nghiệm cụ thể : - Thông qua hoạt động trời: trẻ tìm hiểu, khám phá vật tượng xung quanh mà tiết học lớp trẻ chưa khám phá trải nghiệm Qua hoạt động khám phá trời tạo cho trẻ không khí thoải mái hứng thú thêm vật tượng, kiến thức trẻ biết tiết học khám phá trải nghiệm trời sử dụng cách có hiệu Ví dụ: Khi trẻ tham quan quan sát vườn rau bé trẻ trực tiếp nhìn thấy loại rau, qua trẻ biết đặc điểm số loại rau có vườn rau bé, vai trò loại rau bữa ăn có bữa ăn ngày trường, nhà trẻ, trẻ giáo dục vệ sinh ăn uống Trong ăn: Giờ ăn thời điểm trẻ củng cố kiến thức môn học làm quen với môi trường xung quanh mà học nhiều môn khác như: Âm nhạc, Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Đơn vị: Trường MN Bình Minh 12 Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk văn học, toán Thông qua thức ăn ngày trẻ bữa ăn giúp trẻ nhận biết chất dinh dưỡng, giáo dục trẻ thói quen ăn uống * Biện pháp : Nâng cao kỹ quan sát, so sánh phân loại trẻ Biết kỹ nghệ thuật dạy trẻ làm quen với môn khám phá khoa học chưa thật sáng tạo, nên thân khắc phục cách: Thường xuyên học tập bạn bè đồng nghiệp, luyện tập giọng nói cho thật truyền cảm, tác phong dạy cho nhẹ nhàng, linh hoạt Về kiến thức phải nắm vững phương pháp dạy, cung cấp cho trẻ kiến thức dù đơn giản phải thật xác Tận dụng thời gian để tự rèn luyện mình, dù lớp hay nhà Sử dụng tranh cho trẻ khám pha môi trường xung quanh, theo nội dung bài, theo chương trình Luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhận xét, Ban giám hiệu sau tiết dạy, để từ phát huy mặt tốt, khắc phục hạn chế + Về cách tiến hành : Với tuỳ thuộc vào đối tượng cho trẻ làm quen, tìm cách vào khác để gây ý, tò mò trẻ dùng câu đố, hát… Để trẻ nhận biết đối tượng tranh ảnh đồ vật, vật thật mô hình Với đối tượng trẻ làm quen, trẻ quan sát thật kỹ, trẻ biết đưa ý kiến nhận xét mình, với câu hỏi gợi mở cô, lần làm quen nh lồng ghép nội dung giáo dục vào Trẻ hiểu vật mà có cách ứng xử , hành động với chúng Sau trẻ làm quen - đối tượng( ) cho trẻ so sánh đối tượng một, để trẻ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ phân loại trò chơi Tổ chức trò chơi tiết dạy, tổ chức đan xen trò chơi động với trò chơi tĩnh, làm cho không khí tiết dạy vui tươi hào hứng hiệu Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Đơn vị: Trường MN Bình Minh 13 Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk Trong tiêt học khác lồng ghép kiến thức khám phá khoa học để củng cố vốn hiểu biết biểu tượng có trẻ Ví dụ : Trong tiết tạo hình Cô đưa tranh hình “Con vịt ” Cô trẻ đàm thoại vịt để trẻ biết hình dạng, môi trường sống, thức ăn cách vận động Trong hoạt động khác trẻ, cung cấp kiến thức cũ, tận dụng lúc, nơi để giáo dục trẻ Trong hoạt động góc, trẻ chơi góc thiên nhiên trẻ tưới cây, nhặt lá, bắt sâu, xem sách môi trường xung quanh Đặc biệt trẻ chơi nhiều đồ vật thật, hoạt động nhiều với đồ vật thật, trẻ nhìn, sờ, nắm, ngửi … Từ có hình ảnh trọn vẹn xung quanh trẻ, không mà phát huy tính sáng tạo trẻ cách cho trẻ làm tranh từ nguyên liệu thiên nhiên : Hoa, ép khô, vỏ cây, cọng rơm, vỏ thuỷ sản … Qua buổi dạo chơi, thăm quan, hoạt động trời … trẻ quan sát hướng trẻ sử dụng giác quan để trẻ trọn vẹn đối tượng Ví dụ : Cô trẻ quan sát cam, hướng trẻ nhận biết màu sắc, hình dạng Cho trẻ sờ vỏ cam thấy sần sùi, có nhiều múi, có tép, có nhiều hạt Đưa lên cho trẻ nếm có vị chua Trẻ quan sát kỹ, có đầy đủ đặc điểm đối tượng nên trẻ so sánh tốt phân loại nhanh Dạo chơi thăm quan hoạt động trời, để trẻ khám phá giới xung quanh mà giáo dục tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường Tôi ý kiến thức hội với trẻ công việc người, mối quan hệ người với nhau, đặc biệt giáo dục Bảo vệ môi trường Với trẻ kiến thức đơn giản tạo cho trẻ thói quen vứt rác nơi quy định ý thức bảo vệ môi trường xanh đẹp * Biện pháp 5: Tổ chức cho trẻ tiếp xúc nhiều lần với đối tượng Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Đơn vị: Trường MN Bình Minh 14 Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk giác quan Cần cho trẻ tiếp xúc nhiều lần với nhiều đối tượng cần khám phá giác quan : Cách nhìn, sờ, nếm, ngửi… vật thật Ví dụ: Vào khám phá khoa học, cho trẻ khám phá màu sắc mùi vị cam táo Sau thời gian quan sát nếm thử, trẻ đưa kết luận: Quả táo màu đỏ có vị ngọt, cam màu xanh có vị chua, trẻ nhận biết màu sắc mùi vị loại Qua đó, giáo dục trẻ cách chăm sóc tưới nước, bắt sâu cho loại ăn Ngoài ra, nên cho trẻ biết lợi ích việc trồng chăm sóc ăn quả, trẻ biết lợi ích ăn trái có chất dinh dưỡng cho thể Cần dạy trẻ ăn cho hợp vệ sinh, kỹ ăn uống có văn hóa Đối với loại hoa rau, cần cho trẻ quan sát vật thật, ngửi, sờ để trẻ tự đưa nhận xét cho loại hoa rau màu sắc, mùi hương, hình dáng nào, dạy trẻ cách chăm sóc bảo vệ dinh dưỡng loại hoa rau * Biện pháp 6: Kết hợp với phụ huynh việc hướng dẫn trẻ khám phá khoa học Đối với trẻ mầm non dễ nhớ lại dễ quên, không luyện tập thường xuyên sau ngày nghỉ quên lời cô dạy Vì thường xuyên trao đổi với phụ huynh vào đón trả trẻ để hiểu tính cách trẻ để phụ huynh luyện thêm cho trẻ Cháu A , cháu B thích đọc câu đố cho bố mẹ nghe Cháu C, cháu D hay hỏi lạ xung quanh Động viên cháu bảo vệ môi trường xung quanh mà giữ gìn, giúp đỡ cha mẹ công việc vệ sinh nhỏ Trao đổi với phụ huynh mua cho trẻ tranh vật, cỏ… phù hợp với lứa tuổi Trẻ làm quen với hình ảnh Việc kết hợp gia đình cô giáo thiếu được, giúp trẻ luỵên tập nhiều hơn, từ trẻ có vốn kiến thức thiên nhiên, hội phong phú đa dạng Vì trẻ môi trường nông thôn, nên nhà trẻ tiếp xúc với nhiều thiên nhiên, Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Đơn vị: Trường MN Bình Minh 15 Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk cỏ hoa nhiều, bố mẹ thường xuyên cung cấp củng cố có hiệu việc cho trẻ làm quen với khám phá khoa học cao c Mối quan hệ giải pháp, biện pháp - Để rèn luyện kỹ quan sát, so sánh, phân loại, khả ý tư tưởng tượng cho trẻ 4-5 tuổi số biện pháp gây hứng thú cho trẻ phải phối hợp nhiều giải pháp, biện pháp với Bởi lẽ trẻ nói cấu trúc ngữ pháp, từ ngữ xác diễn đạt mạch lạc, trẻ tiếp thu đuợc kĩ khám phá môi trưòng, biết tự nhận xét, đánh giá trình khám phá Như gây hứng thú cho trẻ tham gia vào hoạt động khám phá khoa học học đạt hiệu cao, đáng khả quan - Dạy trẻ môn khám phá khoa học có tầm quan trọng trình giáo dục trẻ mầm non Đặc biệt trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi Vì thông qua việc dạy trẻ khám phá khoa học xung quanh rèn cho trẻ khả quan sát, so sánh, phân loại, khả ý tư tưởng tượng Khám phá khoa học nhằm củng cố hoá kiến thức Mở rộng vốn hiểu biết từ giới xung quanh qua làm giàu vốn từ cho trẻ Xong giải pháp, biện pháp nêu đề tài có mối quan hệ khăng khít hỗ trợ cho d Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu: * Kết khảo nghiệm: - Qua thực tế nghiên cứu đề tài số biện pháp gây hứng thú cho trẻ tuổi nhằm nâng cao môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh - Dray Sap Huyện krông Ana - Tỉnh Đăk Lăk, thu đuợc kết sau : + Bản thân trau dồi kiến thức, kỹ năng, nghệ thuật dạy trẻ + Phụ huynh tín nhiệm tin yêu + Với trẻ có tiến rõ rệt tiết dạy Trẻ có kỹ quan sát, so sánh, phân loại tốt, hiểu biết rộng tự nhiên hội Trẻ nhận biết phát âm câu từ, trẻ nhận thay đổi trình phát triển cây, vật số tượng Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Đơn vị: Trường MN Bình Minh 16 Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk tự nhiên khám phá vật tượng xung quanh trẻ tương đối tốt, có tiến bộ, đa số trẻ biết đặt câu vấn đề khám phá Trẻ thích khám phá vật, tượng xung quanh giải thích mối quan hệ nguyên nhân kết đơn giản sống ngày Nội dung khảo sát Trẻ nhận biết phát âm Trẻ nhận thay đổi Trước thực Sau thực kết kết đạt đạt 20/34 trẻ = 58,8% trình phát triển cây, vật số tượng 18/34 trẻ = 52,9% 29/34 trẻ = 85,2% ( tăng 26,4% ) 30/34 trẻ = 88,2% ( tăng 35,3%) tự nhiên khám phá vật tượng xung quanh Trẻ hay đặt câu hỏi Trẻ thích khám phá 15/34 trẻ = 41,1% 23/34 trẻ = 67,6% vật, tượng xung quanh Giải thích mối quan hệ nguyên nhân kết đơn giản sống 24/34 trẻ = 85,7% ( tăng 44,6% ) 30/34 trẻ = 88,2% ( tăng 20,6% ) 24/34 trẻ = 70,5% 28/34 trẻ = 82,3% ( tăng 11,8% ) ngày + So sánh kết khảo sát trẻ trước sau thực đề tài ta thấy: Tỉ lệ trẻ nhận biết phát âm tăng 26,4% Tỉ lệ trẻ nhận thay đổi trình phát triển cây, vật số tượng tự nhiên khám phá vật tượng xung quanh tăng 35,3% Số trẻ hay đặt câu hỏi tăng 44,6% Số trẻ thích khám phá vật, tượng xung quanh tăng 20,6% Số trẻ giải thích mối quan hệ Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Đơn vị: Trường MN Bình Minh 17 Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk nguyên nhân kết đơn giản sống ngày 11,8% Từ kết khảo sát cho thấy Vấn đề nghiên cứu mang lại giá trị khoa học cho việc dạy học sau: - Rèn luyện kỹ nhận biết, phân biệt, so sánh, phân loại cho trẻ thông qua hoạt động khám phá khoa học Nếu giáo viên lựa chọn phương pháp áp dụng vào hoạt động trò chơi tích hợp nhuần nhuyễn với môn học khác mang lại hiệu cao cho công tác giảng dạy - Nếu giáo viên không xác định nội dung lựa chọn sai phương pháp áp dụng vào hoạt động trò chơi không mang lại kết khả quan trẻ mà ảnh hưởng đến việc phát triển nhận thức trẻ III Kết luận, kiến nghị: Kết luận: Qua việc tìm kiếm xây dựng thấy đề tài thu kết định Những vấn đề thuộc lý luận chung đặc điểm tâm lý trẻ giúp thấy rõ khả năng, lực quan sát, so sánh, phân loại Dựa đặc điểm ý ấy, hướng tác động phù hợp làm cho trình tâm lý trẻ ngày phát triển hoàn thiện Để khả gây hứng thú vào tiết học trẻ đạt kết tốt phải có trình sư phạm dài cho dù đâu nữa, từ thành phố đến nông thôn, đến miền núi hay hải đảo xa xôi, trẻ em sinh tờ giấy trắng Nó trở thành người hoàn thiện người lớn hướng tác động vào cách toàn diện Người lớn phải tạo điều kiện cho trẻ tiếp xúc với giới thơi xung quanh , tắm giới xunh quanh từ trẻ có hiểu biết định giới xung quanh Qua trình nghiên cứu “Một số biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk ” Tôi nhận thấy trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi lớp chồi trường Mầm non Bình Minh hứng thú với tiết dạy từ vận dụng đề biện pháp phù hợp với đối tượng khám phá trẻ Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Đơn vị: Trường MN Bình Minh 18 Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk Xuất phát từ khả trẻ, cô khuyến khích trẻ thực nhiệm vụ học tập, không áp đặt, gò bó trẻ Tiết học tổ chức cho nhiều trẻ tham gia (Trả lời câu hỏi mạch lạc, tự tin ) Nếu làm tốt điều đây, tin khả quan sát, nhận xét trẻ Trẻ hiểu giới xung quanh thông qua tranh ảnh, vật thật, xem băng đĩa, sách báo trẻ trở nên phong phú Trẻ biết rung động trước đẹp yêu đẹp để từ kết tạo đẹp Như góp phần không nhỏ vào việc giáo dục hệ trẻ từ tuổi ấu thơ Kiến nghị: - Rất mong Phòng GD&ĐT mở thêm nhiều lớp thảo luận, trao dồi sáng kiến hay để giáo viên học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao tầm nhìn hiểu biết giáo viên - Mong Ban giám hiệu nhà trường quan tâm nhiều việc bổ sung thêm thiết bị, đồ dùng cho môn khám phá khoa học nói riêng để trẻ có thêm nhiều đồ dùng để phục vụ cho tiết dạy, cho trẻ trải nghiệm - Bản thân giáo viên cố gắng cố gắng làm thêm đồ dùng đồ chơi, tạo điều kiện để trẻ hứng thú hoạt động khám phá khoa học, để nâng cao chất lượng môn học ngày tốt - Trên số biện pháp, kinh nghiệm mà thực nghiệm để “giúp trẻ 4-5 tuổi lớp chồi hứng thú học môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình MinhBuôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăklăk” Bản thân mong đóng góp ý kiến cấp đồng nghiệp để hoạt động khám phá khoa học cho trẻ đạt chất lượng cao Dray sáp, ngày 22 tháng năm 2017 Người viết Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Đơn vị: Trường MN Bình Minh 19 Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk Phạm Thị Ngọc Hân NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tài liệu tham khảo Phương pháp phát triễn lời nói cho trẻ em Giáo dục học mầm non Tâm lý học đại cương Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Tác giả Đinh Hồng Thái Nguyễn Thị Hòa Trần Minh đức Đơn vị: Trường MN Bình Minh 20 Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk 10 Giáo dục học trẻ em lứa tuổi mầm non Chương trình chăm sóc giáo dục mẫu giáo hướng dẫn thực 45 tuổi) Tập thơ; truyện; trò chơi; câu đố trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi Những sáng kiến kinh nghiệm chọn lọc “Nâng cao chất lượng chăm sóc Giáo dục trẻ Phương pháp ngiên cứu khoa học giáo dục mầm non Hướng dẫn tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non Mạng Internet Nguyễn Ánh Tuyết Trần Thị Trọng -Phạm Thị Sửu Nguyễn Ánh Tuyết Trần Thị Ngọc Trâm PHỤ LỤC STT Nội Dung Trang I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chon đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân 2 Đơn vị: Trường MN Bình Minh 21 Một số biện pháp giúp trẻ tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk * * * a b c d Giới hạn đề tài Phương pháp nghiên cứu II PHẦN NỘI DUNG Cơ sở lí luận để thực đề tài Thực trạng Ưu điểm Hạn chế Các nguyên nhân chủ quan khách quan Nội dung hình thức giải pháp: Mục tiêu giải pháp Nội dung cách thức thực giải pháp Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận Kiến nghị Người viết: Phạm Thị Ngọc Hân Đơn vị: Trường MN Bình Minh 2 4 7 7- 15 15 16- 17 17-18 18 22 ... vị: Trường MN Bình Minh 20 Một số biện pháp giúp trẻ – tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Xã Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk 10 Giáo dục học trẻ. .. Đơn vị: Trường MN Bình Minh 12 Một số biện pháp giúp trẻ – tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Xã Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk văn học, toán... giúp trẻ – tuổi lớp chồi học tốt môn khám phá khoa học trường Mầm non Bình Minh- Buôn Tuôr A- Xã Dray Sáp- Huyện Krông Ana- Đăk Lăk - Số trẻ lớp 94, 1% em dân tộc thiểu số, có 40 % trẻ học ch a có
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi lớp chồi 1 học tốt môn khám phá khoa học tại trường Mầm non Bình Minh Buôn Tuôr A Xã Dray Sáp Huyện Krông Ana Đăk Lăk., SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi lớp chồi 1 học tốt môn khám phá khoa học tại trường Mầm non Bình Minh Buôn Tuôr A Xã Dray Sáp Huyện Krông Ana Đăk Lăk., SKKN Một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi lớp chồi 1 học tốt môn khám phá khoa học tại trường Mầm non Bình Minh Buôn Tuôr A Xã Dray Sáp Huyện Krông Ana Đăk Lăk.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay