SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy và học tại trường MN Bình Minh – Buôn Tuôr A Dray sáp Krông Ana Đăk lăk

27 132 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 12:25

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy và học tại trường MN Bình Minh – Buôn Tuôr A Dray sáp Krông Ana Đăk lăkSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy và học tại trường MN Bình Minh – Buôn Tuôr A Dray sáp Krông Ana Đăk lăkSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy và học tại trường MN Bình Minh – Buôn Tuôr A Dray sáp Krông Ana Đăk lăkSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy và học tại trường MN Bình Minh – Buôn Tuôr A Dray sáp Krông Ana Đăk lăkSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy và học tại trường MN Bình Minh – Buôn Tuôr A Dray sáp Krông Ana Đăk lăkSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy và học tại trường MN Bình Minh – Buôn Tuôr A Dray sáp Krông Ana Đăk lăkSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy và học tại trường MN Bình Minh – Buôn Tuôr A Dray sáp Krông Ana Đăk lăkSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy và học tại trường MN Bình Minh – Buôn Tuôr A Dray sáp Krông Ana Đăk lăk SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk I PHẦN MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Giáo dục Mầm non ngành học mở đầu chiếm vị trí quan trọng hệ thống Giáo dục quốc dân Hiện đất nước ta thời kỳ phát triển tiến lên công nghiệp hóa, đại hóa Những sở ban đầu đặt móng cho việc hình thành nhân cách người cần thiết đồng thời chuẩn bị điều kiện cần thiết để người phát triển toàn diện sau Vì vậy, đòi hỏi nhà giáo dục trẻ phải người có đạo đức, mẫu mực, có kiến thức kỹ năng, chuyên môn nghiệp vụ, yêu nghề mến trẻ Đây nhiệm vụ ngành Giáo dục Mầm non, mắt xích hệ thống Giáo dục quốc dân, đào tạo người, đào tạo nhân cách Chính nhiệm vụ nhà giáo dục phải quan tâm trang bị cho trẻ tri thức khoa học nhân cách toàn diện để theo kịp thời đại Muốn đạt mục tiêu trước hết cần phải quan tâm đến chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ phương diện Vì có tầm quan trọng lớn nhà trường, định phần lớn chất lượng chuyên môn trường mầm non Chỉ đạo giáo viên ứng dụng Công nghệ thông tin hoạt động nhằm giúp giáo viên đổi phương pháp giảng dạy Công nghệ thông tin mở triển vọng to lớn việc đổi phương pháp hình thức dạy học Các hình thức dạy học dạy theo lớp, dạy theo nhóm, dạy cá nhân có đổi môi trường Công nghệ thông tin Thực tế cho thấy số trường mầm non huyện nói chung, trường MN Bình Minh nói riêng Việc tăng cường ứng dụng Công nghệ thông tin vào dạy học chưa mang lại hiệu cao Giáo viên chưa thường xuyên thực ứng dụng CNTT vào dạy Cho nên cần có biện pháp để tăng cường việc ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học nhằm mang lại hiệu Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk phương tiện tốt cho việc nâng cao chất lượng dạy học giáo dục trường Mầm non Là cán quản lý trường Mầm non, nhận thấy công tác đạo bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên đặc biệt ứng dụng CNTT công tác dạy học cần thiết Nếu làm tốt công tác giúp giáo viên thực ứng dụng CNTT giảng dạy ngày thường xuyên Khám phá lĩnh hội nhiều kỹ máy tính, khám phá thêm nguồn tri thức nhân loại Hình thức tổ chức tiết học linh hoạt sáng tạo, thu hút ý trẻ giúp họ bình tĩnh, tự tin lên lớp, từ nâng cao trình độ nghiệp vụ, tay nghề Xuất phát từ lý trên, lựa chọn đề tài: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A Dray Sáp Krông Ana Đăk Lăk Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài điều tra đánh giá thực trạng giáo viên đơn vị để tìm giải pháp đạo bồi dưỡng công tác ứng dụng CNTT nhằm nâng cao chất lượng dạy học Tạo chuyển biến tích cực mặt nhận thức đội ngũ giáo viên, nâng cao chất lượng chuyên môn nghiệp vụ, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển ứng dụng CNTT để hoàn thành tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác dạy học Giới hạn phạm vi nghiên cứu Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác dạy học trường MN Bình Minh, Buôn Tuôr A, Dray Sáp, Krông Ana, Đăk Lăk - Từ năm học 2015 - 2016 tiếp tục thực năm học 2016 - 2017 Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp nghiên cứu văn bản, tài liệu - Phương pháp luyện tập, thực hành - Phương pháp kiểm tra, đánh giá - Phương pháp phân tích tổng hợp - Phương pháp so sánh kiểm chứng II PHẦN NỘI DUNGsở lý luận Công nghệ thông tin tập hợp phương pháp khoa học, phương tiện công cụ kỹ thuật đại - chủ yếu kỹ thuật máy tính viễn thông nhằm tổ chức, khai thác sử dụng có hiệu nguồn tài nguyên thông tin phong phú tiềm tàng lĩnh vực hoạt động người xã hội Ứng dụng CNTT GD&ĐT yêu cầu đặt chủ trương chung Đảng Nhà nước đẩy mạnh ứng dụng CNTT tất lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội Ứng dụng CNTT giáo dục điều tất yếu thời đại Thực tế yêu cầu nhà trường phải đưa kỹ công nghệ vào chương trình giảng dạy Một trường họcCNTT nhà trường không quan tâm tới kiện xảy xã hội CNTT không dừng việc đổi phương pháp dạy học mà tham gia vào lĩnh vực trường Mầm non, đặc biệt vai trò quản lý CNTT công cụ hỗ trợ đắc lực tất khâu, nội dung công tác người quản lý, từ việc lập kế hoạch, xếp thời khóa biểu, lịch công tác đến việc kiểm tra, thống kê, đánh giá, xếp loại, Công nghệ thông tin phát triển mở hướng cho ngành giáo dục việc đổi phương pháp hình thức dạy học Sự phát triển hàng loạt phần mềm giáo dục có nhiều phần mềm hữu ích cho người Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk giáo viên mầm non Bộ Office, Lesson Editor/ Violet, Flash, Photoshop, Kismatrs,…Các phần mềm tiện ích trở thành công cụ đắc lực hỗ trợ cho việc thiết kế giáo án điện tử giảng dạy máy tính, máy chiếu, bảng tương tác thiết bị hỗ trợ khác Tivi, đầu Video…vừa tiết kiệm thời gian cho giáo viên, tiết kiệm chi phí cho nhà trường mà nâng cao tính sinh động, hiệu dạy Nếu trước cô phải vất vả để tìm kiếm hình ảnh, biểu tượng, đồ dùng phục vụ giảng với ứng dụng CNTT giáo viên sử dụng Internet để chủ động khai thác tài nguyên giáo dục phong phú, chủ động quay phim, chụp ảnh làm tư liệu cho giảng điện tử Chỉ cần vài nhấp chuột hình ảnh vật ngộ nghĩnh, hoa đủ màu sắc, hàng chữ biết số biết nhảy theo nhạc nhảy với hiệu ứng âm sống động thu hút ý kích thích hứng thú học sinh, chủ động hoạt động nhiều để khám phá nội dung giảng Đây coi phương pháp ưu việt vừa phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ, vừa thực nguyên lý giáo dục Vưgotxki: Dạy học lấy học sinh làm trung tâm cách dễ dàng Có thể thấy ứng dụng CNTT tạo biến đổi chất hiệu giảng dạy ngành Giáo dục Mầm non, tạo môi trường giáo dục mang tính tương tác cao giáo viên học sinh Công nghệ thông tin áp dụng ngày rộng rãi trình dạy học Nếu không muốn tụt hậu giáo viên cần sớm tìm hiểu nắm vững tin học sở, ứng dụng Công nghệ thông tin học Thực trạng vấn đề nghiên cứu 2.1 Ưu điểm Trong năm gần việc ứng dụng CNTT trường học ngành giáo dục trọng; Kế hoạch thực nhiệm vụ năm học hàng năm Phòng GD&ĐT đề cập đến nhiệm vụ ứng dụng CNTT Bộ phận CNTT Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk Phòng có kế hoạch đạo cụ thể, đưa vấn đề ứng dụng CNTT trường học vào công tác thi đua Đặc biệt, quán triệt Nghị 29-NQ/TW Nghị 44/NQ-CP đẩy mạnh ứng dụng CNTT truyền thông dạy học; Quán triệt đến cán bộ, giáo viên, nhân viên nội dung văn Quy phạm pháp luật có nội dung ứng dụng CNTT ban hành Do nhận thức tầm quan trọng việc ứng dụng Công nghệ thông tin vào giảng dạy, nhiều năm đơn vị đưa việc sử dụng CNTT vào hoạt động trẻ lớp Trường có tương đối đầy đủ sở vật chất phương tiện công nghệ, trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi phục vụ giảng dạy máy tính, máy in, Tivi, đầu đĩa, máy Photo dành cho hoạt động dạy học lớp Các máy nối mạng Internet, thuận tiện cho việc cập nhật, trao đổi thông tin kịp thời Ban giám hiệu sát đạo giáo viên chuyên môn, thường xuyên dự thăm lớp để nâng cao chất lượng giảng dạy Bản thân thường xuyên tham dự buổi thao giảng, dự giờ, thi giáo viên dạy giỏi có ứng dụng CNTT trường, Phòng Giáo dục tổ chức Đội ngũ giáo viên đơn vị có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, yêu nghề Một số giáo viên có kinh nghiệm sử dụng máy vi tính, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ đồng nghiệp học tập công tác 2.2 Hạn chế Việc đầu tư mua sắm máy móc kết nối mạng Internet phụ thuộc vào đường truyền điều kiện kinh tế giáo viên Một số giáo viên chưa có chứng tin học, việc ứng dụng CNTT phận giáo viên nhiều hạn chế, chưa thực chịu khó học hỏi Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk Sự hiểu biết CNTT đa số GV trường chưa chuyên sâu Nhiều thuật ngữ, kỹ thuật máy tính phức tạp chưa nắm bắt Thời gian giáo viên phải làm việc trường chiếm nhiều, thời gian lại giáo viên phải lo cho gia đình nên việc nghiên cứu, thực hành hạn chế Một số giáo viên chưa táo bạo, sợ nghiện chơi Game nên không dám đầu tư máy móc… Nhân lực phục vụ cho việc phát triển ứng dụng CNTT quản lý thiếu Công tác bảo quản, bảo trì chưa quan tâm mức dẫn đến máy móc hư hỏng nhiều * Số liệu thống kê điều tra hiểu biết ứng dụng CNTT giáo viên qua số mặt, kết thu sau: TS Có Có GV CC máy vi tin A tính Có kết nối Các hình thức ứng dụng CNTT-TT day học mạng Khai thác Soạn Cố định thông tin 3G qua mạng máy vi tính Internet phục vụ Dạy học giáo án điện tử dạy học Dạy học Học tập, máy tìm hiểu tính, qua kiến thức phần qua mạng mềm vui Internet học 2 1 % 50 62.5 25 25 62.5 25 12.5 12.5 25 Qua bảng khảo sát cho thấy số liệu khiêm tốn mà người làm nhiệm vụ quản lý phải trăn trở Số lượng ứng dụng CNTT giáo viên mỏng, chủ yếu tập trung số giáo viên có say mê tìm tòi, số khối trưởng khối Qua dự khảo sát chất lượng dạy đầu năm thi giáo viên dạy giỏi cấp trường nhận thấy tiết dạyứng dụng CNTT khiêm tốn, dùng lại tiết thao giảng, chuyên đề số dạy chuyên môn báo Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk trước Ngoài việc giáo viên tự chuẩn bị tiết dạyứng dụng CNTT để học sinh học Giáo viên chưa biết khai thác tiện ích mà CNTT hỗ trợ, đồng nghĩa với việc chậm đổi phương pháp dạy học, mà chậm đổi phương pháp việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện hạn chế Thật vậy, người giáo viên không tiếp cận Tin học, tham khảo tài liệu qua mạng Internet việc cập nhật kiến thức thực tế vào giảng không đạt, việc đầu tư tiết dạy nghèo nàn, học sinh hứng thú học tập, tiết dạy nặng nề… 2.3 Nguyên nhân yếu tố tác động Việc ứng dụng CNTT giáo viên trường MN Bình Minh nhiều hạn chế bắt nguồn từ nhiều nguyên nhân, nguyên nhân là: * Nguyên nhân chủ quan Đội ngũ cán quản lý giáo viên trường chưa trang bị sâu kiến thức Công nghệ thông tin, hầu hết giáo viên tự học lẫn nên thuật ngữ Tin học không nắm bắt Kiến thức kỹ CNTT giáo viên hạn chế, chưa đủ vượt ngưỡng để đam mê sáng tạo Có thể thấy sáng tạo đam mê, ứng dụng CNTT giáo viên trẻ khó thấy giáo viên có tuổi chí né tránh, làm cho xong Đây việc làm khó giáo viên khả Tin học, ngoại ngữ thấp Một số giáo viên lớn tuổi, viêc tự học điều kiện Hầu hết chị em ngại học, số có biết chút điều kiện thực hành, có người sợ virut lây lan làm liệu nên truy cập Một số giáo viên muốn kết nối mạng đường dây cố định mà sử dụng 3G đường truyền yếu, lưu lượng * Nguyên nhân khách quan Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăksở vật chất trường đầu tư, có bổ sung năm chưa đáp ứng nhu cầu ứng dụng CNTT trường học Nguồn tài đầu tư cho việc ứng dụng CNTT trường ít, đường truyền yếu, máy chiếu nên cản trở nhiều đến việc giáo viên thực hành tiết dạy trình chiếu Việc kết nối sử dụng mạng Internet chưa thực triệt để có chiều sâu Sử dụng không thường xuyên thiếu kinh phí, tốc độ đường truyền Công tác đào tạo, bồi dưỡng, tự bồi dưỡng đội ngũ giáo viên dừng lại việc xóa mù Tin học nên giáo viên chưa đủ kiến thức, nhiều thời gian công sức để sử dụng CNTT lớp học cách có hiệu Tuy máy tính điện tử có nhiều tiện ích cho việc giảng dạy giáo viên, công cụ đại hỗ trợ thay hoàn toàn cho phương pháp trực quan khác người giáo viên Mầm non Đôi lúc máy móc nên gây số tình bất lợi cho tiến trình giảng dạy như: điện, máy bị treo, bị vi rút có cố giáo viên khó hoàn toàn chủ động điều khiển tiến trình giảng theo ý muốn Mặt khác, phương pháp dạy học cũ lối mòn khó thay đổi Việc dạy học tương tác người - máy, dạy theo nhóm, dạy phương pháp tư sáng tạo cho học sinh, dạy học sinh cách biết, cách làm cách tự khẳng định mẻ giáo viên Mầm non Đòi hỏi giáo viên phải kết hợp hài hòa phương pháp dạy học đồng thời phát huy ưu điểm phương pháp dạy học làm hạn chế nhược điểm phương pháp dạy học truyền thống Điều làm cho CNTT dù đưa vào trình dạy học, chưa thể phát huy tính trọn vẹn tích cực tính hiệu Việc sử dụng CNTT để đổi phương pháp dạy học chưa nghiên cứu kỹ, dẫn đến việc ứng dụng không chỗ, không lúc, nhiều lạm dụng Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk Từ kết nhận định: Kỹ ứng dụng CNTT giáo viên tỷ lệ thuận với chất lượng học học sinh, giáo viên bồi dưỡng Tin học, biết sử dụng phần mềm dành cho việc soạn tiết dạy đạt hiệu Nội dung hình thức giải pháp a Mục tiêu giải pháp Tuy thân chưa có kinh nghiệm nhiều việc ứng dụng CNTT, nhận thức vị trí, vai trò nhiệm vụ việc ứng dụng CNTT cho giáo viên đơn vị quan trọng nên nhờ đến hỗ trợ bạn bè, mục đích số biện pháp có hiệu công tác ứng dụng Công nghệ thông tin vào hoạt động dạy học trường MN Bình Minh Giúp đội ngũ giáo viênsố hiểu biết Tin học, biết vận dụng hiểu biết ban đầu để áp dụng vào công tác góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ chất lượng giáo dục trường Nhằm bổ sung kiến thức, hoàn thiện kĩ sư phạm, đẩy mạnh phát triển nghiệp vụ cho tất giáo viên nhà trường, thông qua đó, giúp giáo viên có đủ lực tham gia vào công đổi Giáo dục Mầm non, theo kịp đáp ứng tốt yêu cầu phát triển xã hội b Nội dung cách thức thực giải pháp Xác định người yếu tố hàng đầu định thành công việc ứng dụng CNTT vào quản lý giảng dạy Do đó, nhà trường đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng nâng cao trình độ Tin học, đặc biệt kỹ ứng dụng CNTT cho đội ngũ giáo viên Để hiểu rõ trình độ kỹ Tin học đội ngũ, việc tìm hiểu hồ giáo viên, nhà trường tiến hành khảo sát thực tế Kết cho thấy 50% giáo viên có chứng Tin học từ A trở lên kỹ sử dụng máy tính số giáo viên hạn chế, nhiều giáo viên chưa biết soạn powerpoint, trình bày văn chưa thể thức quy Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk định Xuất phát từ thực tế đó, nhà trường tiến hành bồi dưỡng biện pháp cụ thể sau: Biện pháp 1: Nâng cao nhận thức tầm quan trọng, lợi ích việc ứng dụng CNTT cho đội ngũ giáo viên trường Bằng nhiều hình thức quán triệt Chi bộ, Ban giám hiệu, Công đoàn, Đoàn niên tổ chức khác nhà trường Cung cấp, tuyên truyền văn đạo Đảng, Nhà nước, Bộ, Sở, Phòng GD&ĐT, UBND huyện, xã việc đẩy mạnh ứng dụng CNTT nhà trường Xây dựng kế hoạch có tính chất chiến lược lâu dài, kết hợp triển khai theo mảng công việc, giao trách nhiệm cho tổ chức nhà trường thực nhiệm vụ ứng dụng CNTT Tạo đồng thuận, trí Ban giám hiệu tổ chuyên môn nhà trường Tuyên truyền cho giáo viên thấy rõ hiệu yêu cầu mang tính tất yếu ứng dụng CNTT đổi phương pháp giảng dạy thông qua buổi sinh hoạt chuyên môn tổ khối, hội thảo, chuyên đề Thông qua dự thăm lớp qua việc triển khai thi có ứng dụng CNTT ngành tổ chức Để giáo viên thấy cần thiết ứng dụng CNTT vào hoạt động dạy học Trên sở nhận thức đắn, sâu sắc, giáo viên chủ động tìm tòi giải pháp phù hợp với yêu cầu ứng dụng CNTT hoạt động dạy học Góp phần đổi tư duy, nội dung, phương pháp, phương tiện dạy học Phát động sâu rộng thành phong trào đề yêu cầu cụ thể số tiết ứng dụng CNTT giáo viên để họ qua áp dụng thấy hiệu cần thiết việc ứng dụng CNTT giảng dạy, đặc biệt đổi phương pháp dạy học Ví dụ: Tất giáo viên phải biết soạn máy tính biết trình bày văn theo thể thức quy định Soạn tiết có ứng dụng CNTT/GV/tháng Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh 10 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk Biện pháp 3: Bồi dưỡng nguồn nhân lực có chất lượng CNTT cho nhà trường Muốn ứng dụng CNTT vào giảng dạy hiệu hiểu biết nguyên lý hoạt động máy tính phương tiện hỗ trợ Đòi hỏi giáo viên cần phải có kỹ vi tính thành thạo (thực tế cho thấy nhiều người có chứng cấp cao Tin học sử dụng kỹ mai một, ngược lại với chứng A –Tin học văn phòng bạn chịu khó học hỏi, thực hành việc ứng dụng CNTT vào giảng dạy chẳng khó khăn) Nhận thức điều đó, nhà trường trọng việc bồi dưỡng kỹ ứng dụng CNTT cho giáo viên thông qua nhiều hoạt động như: Hằng năm, luân phiên cử cán bộ, giáo viên học để nâng cao trình độ chuyên môn Tin học, bồi dưỡng kiến thức kỹ sử dụng CNTT cho giáo viên cốt cán để sử dụng máy vi tính, phần mềm ứng dụng vào giảng dạy Đồng thời mời chuyên gia giáo viên giảng dạy có kinh nghiệm hướng dẫn trực tiếp, thuyết trình máy chiếu, thảo luận, hỏi đáp, thực hành trường Tập trung chủ yếu vào kỹ mà giáo viên cần sử dụng trình soạn giảng hàng ngày Ví dụ: Cách lấy thông tin, khai thác phần mềm thông dụng, bước soạn trình chiếu Cách chuyển đổi loại phông chữ, sử dụng số phương tiện máy chiếu, máy quay phim, chụp ảnh… Từ giáo viên mạng lưới tự bồi dưỡng cho giáo viên khác trường kiến thức Tin học để có khả sử dụng tốt máy vi tính công tác Học thầy không tày học bạn Qua kinh nghiệm cho thấy cách học nhanh Tin học học tập kinh nghiệm qua truyền tay bảo trực tiếp qua máy tính từ tổ, nhóm chuyên môn Bằng hình thức người biết nhiều dạy cho người biết ít, người biết dạy cho người chưa biết, giáo viên nhiều tuổi học cách ứng dụng CNTT đồng nghiệp trẻ mình, trọng việc hành theo quan niệm: Nói với tôi quên, cho tôi nhớ, cho làm Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh 13 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk hiểu Biện pháp dễ áp dụng, chị em vận dụng, sau thời gian vốn hiểu biết Tin học giáo viên tăng lên nhiều Thực việc bồi dưỡng ngắn ngày, trực tiếp cho giáo viên có kiến thức kỹ cần thiết để ứng dụng thiết bị phần mềm nhằm đổi nội dung giảng dạy, phương pháp, đánh giá Vận dụng phương tiện CNTT vào tự học, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ Định hướng cho giáo viên có ý thức sưu tầm tài liệu hướng dẫn ứng dụng CNTT hiệu quả, phận chuyên môn nghiên cứu chọn lọc tài liệu, photo phát cho giáo viên Bằng cách làm nhà trường có nhiều tài liệu hay, dễ thực hành cho giáo viên sử dụng như: Tài liệu hướng dẫn soạn giáo án powerpoint, sử dụng máy chiếu, thiết kế giảng điện tử e- Learning Động viên giáo viên tích cực tự học, khiêm tốn học hỏi, sẵn sàng chia sẻ, cầu thị tiến bộ, thường xuyên trao đổi với đồng nghiệp Chuyên môn nhà trường phải phận kết nối, trung tâm tạo môi trường học hỏi chuyên môn tích cực Ví dụ: Chỉ đạo tổ trưởng tổ CNTT bồi dưỡng cho giáo viên thông qua buổi sinh hoạt tổ chuyên môn, qua dạy mẫu, thao giảng dự nhằm đúc rút kinh nghiệm cho giáo viên khác Chỉ đạo nhóm giáo viên có chuyên môn nghiệp vụ tốt Ban đạo ứng dụng CNTT tham gia thiết kế giảng điện tử e-learning Qua đó, nâng lên tầm cao cho việc ứng dụng CNTT giảng dạy đội ngũ giáo viên nhà trường Quan tâm đến việc bồi dưỡng giáo viên giỏi có khả triển khai phần mềm hay giảng máy tính Kết nối mạng Internet cho máy tính để cán bộ, giáo viên tranh thủ, truy cập lấy thông tin phục vụ công việc Để làm điều đó, Ban giám hiệu đặc biệt Phó Hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn phải quan tâm sâu sát, đầu gương mẫu, học hỏi, Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh 14 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk làm với giáo viên hiểu họ yếu điểm nào, gặp khó khăn khâu nào, cần giúp đỡ (trong buổi tập huấn CNTT, Phó Hiệu trưởng tổ trưởng chuyên môn nhà trường tham gia) Nói đôi với làm coi biện pháp hữu hiệu để thúc đẩy phong trào phát triển Biện pháp : Tăng cường nguồn lực đầu tư sở vật chất, kỹ thuật Tin học, đại hoá trang thiết bị nhà trường Hàng năm xây dựng kế hoạch tham mưu cấp lãnh đạo duyệt bổ sung thêm trang thiết bị, máy tính cho nhà trường Tiết kiệm khoản chi tiêu năm, tranh thủ dự án để mua sắm, bổ sung thêm trang thiết bị, máy tính, mạng máy tính phục vụ cho giảng dạy ứng dụng CNTT Ví dụ: Mua 01 máy tính bàn + 01 láp tốp cho lớp chồi tổ chuyên môn Tích cực làm tốt công tác xã hội hóa để huy động nhân dân, cộng đồng, cha mẹ học sinh, nhà hảo tâm tài trợ đóng góp cho nhà trường để trang bị thêm sở vật chất, máy tính mạng máy tính cho nhà trường Khuyến khích giáo viên mua sắm máy móc để chủ động soạn giảng làm hồ sổ sách cần thiết Trong đơn vị có số giáo viên hoàn cảnh khó khăn, lý tuổi cao, có vấn đề sức khỏe tìm cách động viên để họ thấy tầm quan trọng việc mua máy, nối mạng Internet Vì máy móc hỗ trợ kiến thức chuyên môn cho mang thêm nhiều hiểu biết cho thành viên gia đình Giáo viên có máy chủ động thực hành dạy trình chiếu, phụ thuộc vào máy trường Để giúp giáo viên có điều kiện tiếp cận CNTT thực hành, khai thác có hiệu ứng dụng Tin học vào học, nhà trường chủ động liên hệ với Trung tâm chi nhánh Viettel huyện Krông Ana hợp đồng lắp đặt hệ thống Wifi, đầu tư đường truyền, nâng cấp hệ thống mạng Internet Những việc làm góp phần giúp giáo viên có nhiều hội việc ứng dụng CNTT Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh 15 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk Song song với việc khai thác sử dụng, nhà trường trọng khâu quản lý sở vật chất, trang thiết bị như: Giao trách nhiệm cụ thể cho phận, GVCN lớp thường xuyên bảo dưỡng, quan tâm bồi dưỡng kiến thức cho người sử dụng với phương châm Giữ tốt- dùng bền nhằm khai thác tối đa, có hiệu trang thiết bị cung cấp Ví dụ: Vào đầu năm học, đạo phận thiết bị kiểm kê CSVC thiết bị lớp, phận bàn giao lại cho GVCN lớp tự bảo quản, sử dụng (có biên bàn giao cụ thể) Đến cuối học kỳ - cuối năm học, phận thiết bị kiểm tra lại so sánh với biên kỳ trước xem có hư hỏng nhiều không Đề xuất vời nhà trường có phương án khen thưởng lớp biết bảo quản thiết bị tốt Biện pháp 5: Chỉ đạo xây dựng giáo án điện tử khai thác tư liệu phục vụ việc ứng dụng CNTT vào hoạt động chung Bên cạnh đội ngũ, máy móc thiết bị, bỗi dưỡng giáo viên xây dựng giáo án điện tử dạy theo chủ đề năm học trình ứng dụng CNTT Việc thiết kế giảng điện tử ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục đòi hỏi phải có trình tìm kiếm tạo dựng công phu Ban giám hiệu nhà trường tư vấn cho cán giáo, viên tích cực khai thác tài liệu trang web ngành, trang Violet trường khác cá nhân CBGV toàn ngành để tạo thêm tư liệu phong phú việc thiết kế giảng điện tử ứng dụng CNTT hoạt động giáo dục Đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT nhằm đổi phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực học tập học sinh Mỗi giáo viên dạy trung bình tiết có ứng dụng CNTT/ tháng (theo kế hoạch đề ra), giao cho cán phụ trách thiết bị tổng hợp số tiết dạy họcứng dụng CNTT giáo viên báo cáo Ban đạo Bộ phận chuyên môn nhà trường trọng dự thăm lớp, rút kinh nghiệm tổ chức sinh hoạt chuyên môn trao đổi cách ứng dụng CNTT Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh 16 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk cách chọn lọc, phù hợp với đối tượng, nhằm phát huy có hiệu tác dụng phương tiện, tránh lạm dụng CNTT nhiều dẫn đến tiết dạy không hiệu Ví dụ: Môn KPKH: Tìm hiểu số vật sống nước: Giáo viên quay Clip vật sống nước cho trẻ quan sát Trẻ hứng thú quan sát cá, tôm bơi nước, đặc biệt trẻ tập trung ý xem vật bơi lội, bắt mồi Mặt khác nhằm tránh tình trạng để trẻ ngồi thụ động học tập ngồi xem nghe cô giảng, cần nhắc nhở giáo viên thường xuyên dùng câu hỏi kích thích tư để trẻ giải quyết, phát huy tính tích cực trẻ Ví dụ: Cho trẻ lên phân nhóm vật sống gia đình, sống nước cách cho trẻ nhấp chuột vào hình ảnh Hiệu ứng hình ảnh vật chạy lên phía hình từ khắc sâu thêm kiến thức cho trẻ vật sống nước vật sống gia đình Với kiến thức trẻ lĩnh hội nhiều kiến thức giới xung quanh phong phú đa dạng Giáo viên giúp trẻ phát huy tính tích cực sáng tạo hấp dẫn hoạt động dạy học Việc sử dụng đồ dùng trực quan máy vi tính mang lại cho trẻ hứng thú kích thích trẻ tham gia vào hoạt động nữa, máy vi tính hình ảnh xuất hay kèm theo hiệu ứng hấp dẫn theo ý muốn giáo viên, trẻ tập trung ý trước điều lạ, tiết học đạt hiệu Biện pháp 6: Tổ chức tập huấn, chia sẻ nguồn tài nguyên Nhà trường cần đẩy mạnh việc ứng dụng CNTT giáo dục theo hướng Tin học hóa quản lý giáo dục sử dụng CNTT công cụ hỗ trợ đắc lực cho việc đổi phương pháp quản lý dạy học như: + Triển khai chương trình quản lý nhân sự, hệ thống thông tin quản lý giáo dục nhà trường Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh 17 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk + Khai thác tốt phần mềm quản lý thực nhà trường theo đạo ngành: Phần mềm phổ cập, dinh dưỡng, Pơmis, Emis… + Trong dạy học, đạo, khuyến khích giáo viên tăng cường khai thông tin mạng internet để tra cứu, tải thông tin, phần mềm phục vụ công tác chuyên môn đổi phương pháp nhà trường môi trường thuận lợi giúp giáo viên khai khác nhanh nguồn thông tin đại giới + Sử dụng tốt phần mềm thiết kế dạy như: phần mềm Microsoft PowerPoint, Violet, + Thông báo thông tin điện tử (Website) Phòng, Sở địa email chung nhà trường để CBGV-NV nắm bắt thông tin, hoạt động ngành, nhà trường nhanh chóng xác Yêu cầu cán bộ, giáo viên lập đăng ký địa email cố định với nhà trường Các kế hoạch năm học, học kì, tháng, tuần nhà trường đoàn thể gửi vào hộp thư điện tử nhà trường, tạo thói quen cho giáo viên cập nhật thông tin qua thư điện tử Giáo viên không cập nhật không nắm bắt kế hoạch điều kiện buộc người giáo viên phải thay đổi nếp nghĩ, nếp tư duy, từ có đầu tư mua máy tính, kết nối mạng gia đình để đáp ứng yêu cầu công việc Biện pháp 7: Kiểm tra, đánh giá việc ứng dụng CNTT bảo quản thiết bị nhà trường Việc kiểm tra đánh giá khâu quan trọng thiếu quản lý giáo dục Có thể nói kiểm tra, đánh giá việc khai thác sử dụng, ứng dụng CNTT phần định việc ứng dụng có thành công trường học hay không Cùng với việc kiểm tra, đánh giá đầy đủ, xác thông tin thu Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh 18 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk trình ứng dụng CNTT vào dạy học trường Mầm non, giúp cho nhà quản lý đưa định điều chỉnh cần thiết Phát sai sót khâu bảo quản, ứng dụng, sử dụng Chủ động phòng ngừa, phát xử lý sai sót kịp thời để đề giải pháp khắc phục khó khăn, vướng mắc, ứng phó tình bất thường xảy Căn vào kế hoạch chung năm học, kế hoạch ứng dụng CNTT vào dạy học, công tác kiểm tra chuyên môn, kiểm tra chuyên đề, Chỉ đạo Phó Hiệu trưởng (tổ trưởng tổ CNTT) thành lập đoàn kiểm tra nội dung hoạt động ứng dụng CNTT dạy học theo kế hoạch đề ra, tham mưu Hiệu trưởng duyệt, định kiểm tra Để việc kiểm tra đảm bảo mục tiêu cần tổ chức máy thiết kế hoạt động kiểm tra cho phù hợp Bộ máy kiểm tra phải người vừa thạo kiến thức CNTT vừa có nghiệp vụ công tác kiểm tra để đảm bảo tính khách quan trình kiểm tra, đồng thời phát kịp thời thiếu sót, lệch lạc gương tốt điển hình việc thực hoạt động Có nhiều hình thức kiểm tra mà nhà trường tiến hành như: Kết hợp với kiểm tra chuyên đề, thao giảng…để đánh gia xếp loại rút kinh nghiệm, tư vấn cho giáo viên nhằm bước bồi dưỡng nâng cao chất lượng hoạt động hoạt động dạyứng dụng CNTT trọng tâm Qua dự tiết dạy giáo viên, Ban giám hiệu phân tích ưu điểm, nhược điểm cần khắc phục thời gian tới Đồng thời đề xuất ý kiến mới, sáng tạo trình tổ chức hoạt động để giáo viên có thêm kinh nghiệm thiết kế giảng giáo án điện tử tốt Ví dụ: Kiểm tra việc khai thác nguồn tài liệu để ứng dụng vào tiết học, kiểm tra việc xây dựng hình ảnh có phù hợp với độ tuổi trẻ, chủ đề phong tục tập quán, đặc thù vùng miền hay chưa Cần góp ý, chỉnh sửa kịp thời để giáo viên nắm bắt rút kinh nghiệm cho giảng lần sau Như vậy, cần nhận thức việc ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường Mầm non đáp ứng đầy đủ yêu cầu gia đình, xã Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh 19 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk hội, nhằm mục đích xây dựng người phục vụ công công nghiệp hoá, đại hoá đất nước Trên sở mục tiêu giáo dục, quan đoàn thể, cá nhân cộng đồng tham gia vào việc khai thác, ứng dụng CNTT phù hợp với khả điều kiện cá nhân, đơn vị để góp phần thiết thực vào việc chăm sóc giáo dục trẻ ngày tốt đẹp c Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Tuy biện pháp đưa với nội dung cụ thể khác nhau, có mối quan hệ khăng khít với nhau, biện pháp này sẽ hỗ trợ cho biện pháp từ dễ đến khó, có tác dụng hỗ trợ thúc đẩy nhằm hòa quyện các nội dung lại để đến một thể thống nhất tách rời Các biện pháp đồng dễ tiến hành, dễ thực hiện, phù hợp với thực tế đơn vị hướng tới việc thực mục tiêu chăm sóc giáo dục nhà trường Nếu tất biện pháp có kết hợp đồng bộ, nhịp nhàng việc giáo viên ứng dụng Công nghệ thông tin vào công tác dạy học trường Mầm non việc làm không khó khăn nhiều d Kết khảo nghiệm, giái trị khoa học vấn đề nghiên cứu, pham vị hiệu ứng dụng Sau thời gian đưa số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh, buôn Tuôr A, Dray Sáp, Krông Ana, Đăk Lăk, thu kết sau: TT Các hình thức chuẩn bị Trước Sau ứng dụng CNTT dạy học Khi thực thực TSGV Tỷ lệ % TSGV Tỷ lệ % Có CC tin A 4/8 50 7/8 87.5 Có máy vi tính 5/8 62.5 8/8 100 Có kết nối mạng 2/8 25 4/8 50 Đơn vị: Trường MN Bình Minh 20 Người viết: Nguyễn Thị Thúy Cố SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk định 3G 2/8 25 3/8 37.5 Soạn máy vi tính 5/8 62.5 8/8 100 Khai thác thông tin qua mạng 2/8 25 6/8 75 1/8 12.5 2/8 25 1/8 12.5 4/8 50 2/8 25 6/8 75 Internet phục vụ dạy học Dạy học giáo án điện tử Dạy học máy tính, qua phần mềm vui học Học tập, tìm hiểu kiến thức qua mạng Internet Nhìn vào số liệu bảng cho thấy hình thức ứng dụng CNTT vào dạy học giáo viên thực tăng lên số lượng Tất hình thức dạy học trọng, chất lượng hoạt động ứng dụng CNTT nâng lên rõ rệt Việc đạo giáo viên ứng dụng CNTT trường họctác động mạnh đến việc dạy học đơn vị Giáo viên có chuyển đổi nhận thức, từ qui định (mang tính áp đặt) lúc ban đầu sang tâm thích thú với giảng ứng dụng CNTT Từ yêu thích đến chủ động học hỏi kỹ soạn giảng tiết có ứng dụng CNTT giáo viên không ngừng nâng lên, chất lượng dạy tốt hơn, hấp dẫn với học sinh Nhờ nỗ lực cá nhân trường tạo thành phong trào học tập Người không kết nối mạng Internet cố định dùng Dcom 3G để tìm kiếm thông tin, nâng cao hiểu biết Giáo viên có kỹ Download tài liệu, đăng kí thành viên pháp luật, thành viên trang website tin cậy để tham khảo giáo án, tài liệu…Cố gắng khai thác, sáng tạo soạn hay phục vụ cho công tác dạy học ngày có chất lượng cao Nhờ biện pháp ứng dụng CNTT, chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ em trường MN Bình Minh ngày nâng cao Qua tiết dự giờ, thao giảng, chuyên đề…có ứng dụng CNTT, nhận thấy trẻ hoạt động hứng thú, tích cực hơn, Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh 21 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk dạy sôi trước Bên cạnh trẻ làm quen với máy vi tính thông qua phần mềm phát triển trí tuệ Kismas, bút chì thông minh, Happy Kids nhằm hình thành cho trẻ thói quen kỹ sử dụng máy tính đơn giản tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động tương tác trẻ cô học giáo án điện tử III Phần kết luận, kiến nghị Kết luận Chỉ đạo đội ngũ giáo viên ứng dụng CNTT vào dạy học vô cần thiết đáp ứng yêu cầu giáo dục thời đại CNH- HĐH đất nước Giúp đội ngũ giáo viên lựa chon phương pháp dạy học thích hợp, hạn chế áp lực thời gian, giảm bớt gánh nặng ghi chép, chuẩn bị đồ dùng dạy học thuận tiện, nhanh gọn Với hỗ trợ máy tính số phần mềm dạy học thiết bị kèm, giáo viên tổ chức tiết học cách sinh động Các giảng không mang thở sống đại gần gũi với học sinh mà giúp người dạy người học tiếp xúc với phương tiện đại, làm giàu thêm vốn hiểu biết Tạo cho trẻ có thói quen tập trung, tư cách tích cực hơn, phù hợp với quan điểm dạy học lấy học sinh làm trung tâm mà ngành giáo dục đặt cho đội ngũ giáo viên Tuy nhiên, nhà trường xác định rõ với giáo viên: Ứng dụng CNTT không đồng với đổi phương pháp dạy học, CNTT phương tiện tạo thuận lợi cho triển khai phương pháp tích cực điều kiện đủ phương pháp Không lạm dụng công nghệ chúng không tác động tích cực đến trình dạy học Để họcứng dụng CNTT học phát huy tính tích cực học sinh điều kiện tiên việc khai thác CNTT phải đảm bảo yêu cầu tính đặc trưng phương pháp dạy học tích cực mà giáo viên sử dụng Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh 22 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk Có thể nói biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học đề xuất nói có vị trí quan trọng trường mầm non Mỗi biện pháp có vai trò vị trí khác nhau, song biện pháp mà đưa có quan hệ biện chứng lẫn nhau, biện pháp điều kiện, tiền đề biện pháp hỗ trợ, thúc đẩy lẫn hệ thống tổng thể trường học Trong trình tổ chức thực hiện, vừa vận dụng hiểu biết nhiệm vụ quản lý, vừa vận dụng văn đạo ngành, nghiên cứu nắm bắt tình hình thực tế để có biện pháp thích hợp trình quản lý ứng dụng CNTT đơn vị Để việc ứng dụng CNTT vào chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên có kết quả, Ban giám hiệu cần đánh giá thực trạng tay nghề giáo viên năm, tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ giáo viên bồi dưỡng ứng dụng CNTT Đồng thời, cần tăng cường kiểm tra, đánh giá rút kinh nghiệm phương thức tổ chức bồi dưỡng để có biện pháp cải tiến, điều chỉnh phù hợp Ứng dụng công nghệ thông tin việc dạy học đẩy mạnh phát triển chuyên môn nghiệp vụ tất giáo viên, nâng cao chất lượng dạy giáo dục Ban giám hiệu cần tranh thủ nguồn kinh phí để động viên khích lệ tiến giáo viên giảng dạyứng dụng CNTT vật chất lẫn tinh thần Tổ chức quản lý tốt giúp giáo viên thuận lợi làm việc với chương trình đổi mới, có thái độ tích cực, thích ứng với thái độ nhanh thách thức thời đại Để phụ huynh hiểu rõ chương trình việc tuyên truyền cần thiết, cần có tranh ảnh, bảng tuyên truyền nội dung chương trình lịch hoạt động lớp thực thu hút quan tâm theo dõi ủng hộ phụ huynh Kiến nghị - Đối với cấp lãnh đạo: + Tăng cường hỗ trợ kinh phí, đầu tư trang thiết bị, sở vật chất, máy tính mạng máy tính cho trường để phục vụ tốt cho quản lý dạy học Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh 23 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk + Thường xuyên mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ ứng dụng CNTT cho đội ngũ cán quản lý giáo viên tham gia học tập - Đối với giáo viên: Cần thường xuyên nỗ lực học hỏi kinh nghiệm để nâng cao hiệu ứng dụng CNTT, đội ngũ giáo viên trẻ cần đầu việc thực kế hoạch CNTT ngành, có nhiều giảng chất lượng để làm giàu tài nguyên website trường - Tự học, tự bồi dưỡng để hiểu biết CNTT, biết khai thác thông tin, tra cứu tư liệu mạng Internet để phục vụ giảng dạy; sử dụng thành thạo phương tiện dạy học đại Trên số kinh nghiệm thân, vấn đề đạt tảng cho năm Rất mong nhận góp ý, nhận xét Hội đồng khoa học cấp để thân có kinh nghiệm quý báu việc quản lý, đạo ngày tốt Xin chân thành cảm ơn !./ Dray Sáp, ngày 20 tháng 02 năm 2017 NGƯỜI THỰC HIỆN Nguyễn Thị Thúy NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SKKN CẤP TRƯỜNG Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh 24 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk P CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN KINH NHIỆM TÀI LIỆU THAM KHẢO STT TÊN TÀI LIỆU Người viết: Nguyễn Thị Thúy TÁC GIẢ - NHÀ XUẤT BẢN Đơn vị: Trường MN Bình Minh 25 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk Một số văn giáo dục mầm non Nhà xuất giáo dục - Bộ Giáo dục Đào tạo Tài liệu cán quản lý giáo viên mầm Nhà xuất Giáo dục Việt Nam non Cẩm nang quản lý trường học Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Điều lệ trường mầm non Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Quyết định số 2653/QĐ-BGD ĐT ngày 25/7/2014 Quyết định ban hành Kế hoạch hành động ngành giáo dục triển khai chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 29-NQ/TW đổi Bộ Giáo dục Đào tạo toàn diện giáo dục đào tạo đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hóa, Hiện đại hóa đất nước điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN hội nhập quốc tế Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 01/6/2009 Thủ tướng Chính phủ việc phê duyệt kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực Thủ tướng Chính phủ Công nghệ thông tin đến năm 2015 định hướng đến năm 2020 Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học tích cực Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên Giáo viên Mầm non Nhà xuất Giáo dục Việt Nam Vụ Giáo dục mầm non MỤC LỤC MỤC I NỘI DUNG PHẦN MỞ ĐẦU TRANG 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Người viết: Nguyễn Thị Thúy SỐ 1- Đơn vị: Trường MN Bình Minh 26 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk Đối tượng nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II PHẦN NỘI DUNGsở lý luận 3-5 Thực trạng 5- Nội dung hình thức giải pháp 9- 22 III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 23 Kết luận 23 - 24 Kiến nghị 25 Người viết: Nguyễn Thị Thúy Đơn vị: Trường MN Bình Minh 27 ... vị: Trường MN Bình Minh 18 SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh – Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk trình ứng dụng CNTT vào dạy học. .. vị: Trường MN Bình Minh SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh – Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk Sự hiểu biết CNTT a số GV trường. .. Trường MN Bình Minh SKKN: Một số biện pháp đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy học trường MN Bình Minh – Buôn Tuôr A - Dray sáp - Krông Ana- Đăk lăk Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy và học tại trường MN Bình Minh – Buôn Tuôr A Dray sáp Krông Ana Đăk lăk, SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy và học tại trường MN Bình Minh – Buôn Tuôr A Dray sáp Krông Ana Đăk lăk, SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên ứng dụng CNTT vào công tác dạy và học tại trường MN Bình Minh – Buôn Tuôr A Dray sáp Krông Ana Đăk lăk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay