Sửa lỗi HMA khi ghost

1 505 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 12:20

Mời các bạn tham khảo Sửa lỗi HMA khi ghost để biết được cách sửa lỗi khi gặp sự cố về HMA, tài liệu chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục.Mời các bạn tham khảo Sửa lỗi HMA khi ghost để biết được cách sửa lỗi khi gặp sự cố về HMA, tài liệu chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục. Sửa lỗi HMA ghost - Lỗi cảnh báo Ghost: Warning: the high memory area (HMA) is not available Additional low memory (below 604K) will be used instead - Tạm dịch: Cảnh báo: khu vực nhớ cao (HMA) sẵn Bộ nhớ thấp thêm (dưới 604K) sử dụng thay Tuy nhiên, trình tạo Bộ nhớ thấp thêm (dưới 604K) không thành công, thao tác Ghost :–( - Nguyên nhân: Lỗi thường gặp dòng máy có RAM 4Gb Không phải đĩa Ghost lỗi đâu, mà không tạo vùng nhớ thấp thêm tạm thời nên tiến trình Ghost không thực tiếp - Giải pháp: Mục tiêu: cần tạo nhớ thấp tạm thời Cách thức sau: Khởi động đĩa Hiren Boot (Chọn Dos Programs), hình DOS bạn chọn Next => Dos => Dos Seting => Dos (with HimemX, try this if Ram Drive faits) để lấy 100MB Ram làm ổ đĩa Ram tạm thời Tiếp máy có số bảng thông báo, bạn để máy tự chạy Cuối dấu nhắc R:\> bạn đánh lệnh Ghost để vào chương trình Ghost bình thường - Việc thiết lập AHCI sang IDE không cần thiết Theo thao tác trình Ghost thành công
- Xem thêm -

Xem thêm: Sửa lỗi HMA khi ghost, Sửa lỗi HMA khi ghost, Sửa lỗi HMA khi ghost

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay