Hướng dẫn sử dụng APP RefME – Citation Made Easy

11 132 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 12:20

Hướng dẫn sử dụng APP RefME – Citation Made Easy tài liệu gồm phần hướng dẫn Thiết lập và cài đặt RefME và Thiết lập và cài đặt RefME gồm 2 phần dành cho sinh viên và giáo viên. Mời quý thầy cô và các bạn xem nội dung chi tiết của tài liệu. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG APP: RefME Citation Made Easy Phần 1: Dành cho giáo viên A-Thiết lập cài đặt RefME: Đối với Thầy Cô share RefME tài khoản: -Quý Thầy, Cô chọn Apps Launcher (Hình 1), sau chọn RefME (Hình 2) Hình Hình Đối với Thầy Cô không share RefME tài khoản: -Quý Thầy Cô chọn Store (Hình 3), sau nhập “RefME” vào ô tìm kiếm kết Hình (Chọn Apps) Hình Hình -Bước tiếp theo, quý Thầy Cô chọn Assign App to Group, sau chọn lớp (nhóm) mà Thầy Cô muốn share App (Hình 5) Chọn nhóm (lớp) Thầy, Cô muốn share Chọn I Agree …và nhấn Install để cài đặt Hình Chọn Home để trang chủ, sau quý Thầy, Cô chọn Apps, chọn RefME (Hình Hình 2) B-Đăng nhập RefME RefME cung cấp nhiều lựa chọn để đăng nhập, quý Thầy Cô chọn cách làm theo hướng dẫn RefME Trường hợp minh họa chọn cách đăng nhập Edmodo (Log in with Edmodo) Sau chọn Log in with Edmodo, quý Thầy Cô chọn Approve (Hình 6) Hình Nếu cá mập không cắn cáp chúng ta, quý Thầy Cô vào App đối diện hình làm việc App (Hình 7) Hình XIN CÁC THẦY CÔ LƯU Ý: THẦY CÔ PHẢI THOÁT (LOG OUT) APP RefME TRONG TÀI KHOẢN CỦA THẦY CÔ SAU KHI SỬ DỤNG, NẾU KHÔNG TẤT CẢ SINH VIÊN CỦA CÁC THẦY CÔ SẼ TOÀN QUYỀN EDIT APP NÀY CỦA CÁC THẦY CÔ Phần 2: Dành cho sinh viên A-Thiết lập cài đặt RefME: -Các bạn chọn Apps Launcher (Hình 1), sau chọn RefME (Hình 2) Hình Hình B-Đăng nhập RefME RefME cung cấp nhiều lựa chọn để đăng nhập, bạn chọn cách làm theo hướng dẫn RefME Trường hợp minh họa chọn cách đăng nhập Edmodo (Log in with Edmodo) Sau chọn Log in with Edmodo, bạn chọn Approve (Hình 6) Hình Nếu cá mập không cắn cáp chúng ta, bạn vào App đối diện hình làm việc App (Hình 7) Hình Phần 3: Sử dụng Ví dụ 1: tạo reference cho trang web: http://www.edutopia.org/blog/web-tools-for-student-portfolios-dave-guymon Bước 1: Chép địa trang web vào ô “Copy and Paste the Website URL-Address.” nhấn Cite Kết Hình Hình Bước Nhấn Save, kết sau Chọn Select style nhập APA (Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đà Lạt sử dụng chuẩn APA) (Hình 9) Hình Chọn dòng chữ màu cam: APA (American Psychological Association 6th edition) hưởng thụ thành lao động vất vả ….Internet sau: Bước Nhấn Export, sau chọn W (Hình 10) kết cuối sau: Nhấn Export để lấy kết phần soạn thảo văn Chọn W (Word), Chrome download file dạng word Hình 10 Reference List Guymon, D (2014, May 20) free web tools for student portfolios Retrieved December 2, 2015, from http://www.edutopia.org/blog/web-tools-for-student-portfolios-dave-guymon Ví dụ 2: tạo reference cho sách: Understanding and Using English Grammar, tác giả Betty Schramfer Azar Bước 1: Nhấn Create Reference (Hình 11) Hình 11 Chọn Create Reference để tạo mục Bước 2: Chọn Book nhập tên tác giả vào ô tìm kiếm (Hình 12) Hình 11 Sau bạn nhấn Search, hệ thống tìm kiếm tất sách tác giả Betty Sử dụng trượt, bạn tìm thấy sách “Understanding and Using English Grammar.” hình minh họa đây: Bước 3: Chọn tên sách bảng kết tìm kiếm nhấn Save Kết sau: Nhấn Export Chọn W, sau mở file export(1).docx vừa download để hưởng thụ thành ….chắc chắn sau: Reference List Azar, B S., & Asar, B S (1988) Understanding and using English grammar: Combined edition (2nd ed.) United Kingdom: Prentice Hall Regents Guymon, D (2014, May 20) free web tools for student portfolios Retrieved December 2, 2015, from http://www.edutopia.org/blog/web-tools-for-student-portfolios-dave-guymon App cung cấp số tính khác, nên quý Thầy Cô bạn tự tìm hiểu để trải nghiệm thích thú khám phá Lâm Đồng, tháng 12 năm 2015 Trần Thanh Hưng The E-learning Team Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Đà Lạt ... chúng ta, quý Thầy Cô vào App đối diện hình làm việc App (Hình 7) Hình XIN CÁC THẦY CÔ LƯU Ý: THẦY CÔ PHẢI THOÁT (LOG OUT) APP RefME TRONG TÀI KHOẢN CỦA THẦY CÔ SAU KHI SỬ DỤNG, NẾU KHÔNG TẤT CẢ... QUYỀN EDIT APP NÀY CỦA CÁC THẦY CÔ Phần 2: Dành cho sinh viên A-Thiết lập cài đặt RefME: -Các bạn chọn Apps Launcher (Hình 1), sau chọn RefME (Hình 2) Hình Hình B-Đăng nhập RefME RefME cung... App (Hình 5) Chọn nhóm (lớp) Thầy, Cô muốn share Chọn I Agree …và nhấn Install để cài đặt Hình Chọn Home để trang chủ, sau quý Thầy, Cô chọn Apps, chọn RefME (Hình Hình 2) B-Đăng nhập RefME RefME
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn sử dụng APP RefME – Citation Made Easy, Hướng dẫn sử dụng APP RefME – Citation Made Easy, Hướng dẫn sử dụng APP RefME – Citation Made Easy

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay