SKKN Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp 1 tại lớp lá 1 trường Mầm non Cư Pang

20 195 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 12:18

SKKN Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp 1 tại lớp lá 1 trường Mầm non Cư PangSKKN Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp 1 tại lớp lá 1 trường Mầm non Cư PangSKKN Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp 1 tại lớp lá 1 trường Mầm non Cư PangSKKN Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp 1 tại lớp lá 1 trường Mầm non Cư PangSKKN Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp 1 tại lớp lá 1 trường Mầm non Cư PangSKKN Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp 1 tại lớp lá 1 trường Mầm non Cư PangSKKN Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp 1 tại lớp lá 1 trường Mầm non Cư PangSKKN Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp 1 tại lớp lá 1 trường Mầm non Cư PangSKKN Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp 1 tại lớp lá 1 trường Mầm non Cư Pang Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Pang I Phần mở đầu Lí chọn đề tài “Mẫu giáo tốt, mở đầu cho giáo dục tốt” Chính mà người giáo viên mầm non xem người thợ đặt “viên gạch” móng cho việc đào tạo nhân cách tri thức cho người Ở lứa tuổi mầm non tâm hồn trẻ ngây thơ, hồn nhiên sáng Để giúp trẻ phát triển cách toàn diện việc trẻ giáo dục gia đình trường mầm non qua hoạt động dạy học nhiều hình thức giúp trẻ có móng vững trường mầm non Đối với trẻ tuổi phải trang bị thêm nhiều kĩ năng, kiến thức để bước tiếp vào môi trường hoàn toàn lạ môi trường trường tiểu học Việc đến trường tiểu học coi bước ngoặc quan trọng đời trẻ, bước chuyển biến mang tính nhảy vọt, pthế mà tâmtrẻbiến đổi vô to lớn Ở trường mầm non trẻ sống môi trường với chăm sóc giáo dục cô giáo người mà xem người mẹ thứ hai trẻ, bước vào lớp Một trẻ phải tiếp xúc với môi trường mới, hoạt động mới, vị trí xã hội mối quan hệ người học sinh thực thụ Chính nhiệm vụ người giáo viên mầm non không giúp trẻ chiếm lĩnh kiến thức, kĩ trường mầm non mà cần phải cho trẻthể lực khỏe mạnh, trẻ mạnh dạn, tự tin vào thân đặc biệt trẻtâm vững vàn, sẵn sàng bước vào lớp Một Bản chất trình dạy học bậc học mầm non bậc học tiểu học hoàn toàn khác Ở trường mầm non trẻ học theo phương châm “Học chơi, chơi mà học”, vui chơi hoạt động chủ đạo trẻ, trường tiểu học hoạt động học, tiếp thu chiếm lĩnh kiến thức hoạt động đòi hỏi nghiêm túc, lúc trẻ trở thành người học sinh thực thụ, trẻ phải thực nhiệm vụ người học sinh mà giai đoạn trẻ dễ rơi vào tình trạng lo sợ, hoang mang có dao động mạnh mặt tâm lý, với trẻ người kinh vấn đề khó khăn trẻ người đồng bào dân tộc thiểu số vấn đề lại khó khăn nhiều Do đặc điểm trường Mầm non Pang đơn vị mà công tác, nằm vùng đặc biệt khó khăn, học sinh người dân tộc thiểu số chiếm 90% Để trẻ 5-6 tuổi vùng đồng bào dân tộc thiểu số thuận lợi việc giao tiếp tham gia vào hoạt động trường lớp nói chung chuẩn bị tâm cho trẻ lên lớp nói riêng Khắc phục khó khăn giúp trẻtâm sẵn sàng bước vào lớp Xuất phát từ tầm quan trọng thân mạnh dạn chọn đề tài: “Một số biện Người thực hiện: Võ Thị Hiền Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Pang pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp Một lớp trường Mầm non Pang” Mục tiêu nhiệm vụ đề tài Mục tiêu: Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ; Hình thành cho trẻ kĩ nói, đọc, kể, viết ; Phát triển khả giao tiếp hàng ngày cô trẻ, trẻ với trẻ trẻ với người xung quanh Giúp trẻ hình thành phát triển nhân cách, đồng thời trẻ mạnh dạn hơn, tự tin hơn, có lối ứng xử văn minh sống hàng ngày Luyện cho trẻ có kĩ nghe, hiểu, kể, nói việc, sống sinh hoạt ngày trẻ cách linh hoạt Nhằm giúp trẻ đồng bào dân tộc thiểu sốtâm tốt để sẵn sàng bước vào lớp một cách mạnh dạn, tự tin trở thành người học sinh thực thụ Nhiệm vụ Nhiệm vụ đề tài đặt nhằm cung cấp số biện pháp giúp trẻ đồng bào dân tộc thiểu số mạnh dạn hơn, tự tin có tâm tốt để sẵn sàng bước vào lớp Một trở thành người học sinh thực thụ Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp Một lớp trường Mầm non Pang Giới hạn đề tài Khuôn khổ nghiên cứu: Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp Một lớp trường Mầm non Pang Đối tượng khảo sát: Trẻ 5-6 tuổi lớp trường Mầm non Pang Thời gian nghiên cứu: Từ tháng năm 2016 đến tháng 02 năm 2017 Phương pháp nghiên cứu a Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp phân tích – tổng hợp tài liệu: Tìm đọc tham khảo tài liệu trình hình thành phát triển tâm sinh lý trẻ… b Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Người thực hiện: Võ Thị Hiền Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Pang Phương pháp quan sát hoạt động trẻ: Phương pháp giúp giáo viên nắm bắt hoạt động trẻ để có kế hoạch cụ thể việc chăm sóc giáo dục trẻ Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Thường xuyên nghiên cứu kỹ đề tài chương trình giáo dục, lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp với soạn, chuẩn bị đồ dùng, đồ chơi trước tổ chức hoạt động cho trẻ, phát sửa sai kịp thời cho trẻ Phương pháp khảo nghiệm, thử nghiệm: Đối với trẻ mầm non ghi nhớ có chủ định chưa cao, trẻ dễ nhớ nhanh quên, cần cho trẻ hoạt động cách tích cực để trẻ thể thân mình, điều giúp trẻ nhớ lâu đồng thời giúp hình thành phát triển trẻ kỹ sống trẻ c Phương pháp thống kê toán học: Để theo dõi mức độ phát triển tất trẻ lớp, giáo viên nhớ hết số liệu cụ thể trẻ mà cần phải có theo dõi, thu thập, ghi chép, trình bày số liệu tính toán cụ thể Từ giúp người giáo viên nắm số liệu cụ thể để thuận tiện việc theo dõi phát triển trẻ II Phần nội dung Cơ sở lí luận Thực Nghị số 29/NQTW ngày 4/11/2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện Giáo dục Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Thực có hiệu chương trình giáo dục mầm non mới, trọng vào nhiệm vụ chăm sóc giáo dục cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, tạo chuyển biến mạnh mẽ đổi phương pháp giáo dục; củng cố, phát triển số lượng chất lượng trường mầm non Chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp Một nhiệm vụ có vai trò quan trọng việc phát triển toàn diện cho trẻ mầm non, phương tiện giúp trẻ mạnh dạn, tự tin sẵn sàng bước vào lớp Một Phần lớn trẻ người đồng bào dân tộc thiểu số quen với lối sống tự do, trẻ thiếu kỹ giao tiếp xã hội, trẻ chưa quen với việc thực nhiệm vụ cách độc lập, khả tập trung, chấp hành quy định chung theo dẫn người lớn nhiều hạn chế Hầu hết em chưa gia đình xây dựng hình thành thói quen tự giác học tập Trẻ đồng bào dân tộc Người thực hiện: Võ Thị Hiền Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Pang thiểu số tâm lý nhút nhát, ngại giao tiếp với người lạ, em có tâm lý sẵn sàng cho việc theo bố mẹ tham gia hoạt động lao động hoạt động học tập Trẻ chưa có tâm lý sẵn sàng cho môi trường học tập Đặc điểm ngôn ngữ yếu tố quan trọng trình hình thành phát triển loài người, ngôn ngữ tham gia vào hoạt động người ngôn ngữ thành tố quan trọng nội dung cấu trúc tâm lý người Vốn từ tiếng việt trẻ ít, khả nghe, nói hiểu tiếng việt trẻ hạn chế, trẻ chuẩn bị vào lớp mà nhiều em chưa nghe hiểu tiếng Việt, dẫn đến việc trẻ gặp khó khăn giao tiếp, học tập tiếp thu lời giảng cô…đây yếu tố dẫn đến trẻ thiếu tự tin chuẩn bị bước vào lớp Một Xuất phát từ lòng yêu trẻ giáo viên mầm non cần lựa chọn nội dung, phương pháp phù hợp với lứa tuổi trẻ tình hình thực tế đơn vị nhằm cung cấp kiến thức cho trẻ để nâng cao chất lượng dạy học trường lớp mầm non Đồng thời giúp trẻtâm tốt để sẵn sàng bước vào lớp Một Đây nhiệm vụ trọng tâm người giáo viên giai đoạn Thực trạng vấn đề nghiên cứu Trường Mầm non Pang đơn vị đóng địa bàn xã Ea Bông thuộc xã đặc biệt khó khăn, trường có nhiều điểm lẻ nằm rãi rác thôn buôn Hơn 90% trẻ người dân tộc thiểu số, 50% trẻ thuộc hộ nghèo Riêng lớp chủ nhiệm phần lớn trẻ người dân tộc thiểu số, đa số trẻ lần đầu đến trường, chưa học qua lớp tuổi, tuổi Hầu hết trẻ chưa nói rõ tiếng Việt, trẻ giao tiếp chủ yếu sử dụng tiếng mẹ đẻ, ngôn ngữ giao tiếp tiếng Việt hạn chế Năm học 2016-2017 năm học tiếp tục hưởng ứng thực nghiêm túc, có hiệu vận động nghành phát động, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục dạy học Riêng trẻ tuổi phải chuẩn bị kỹ mặt để trẻ bước tiếp vào môi trường hoàn toàn lạ môi trường trường tiểu học, việc đến trường tiểu học coi bước ngoặc quan trọng đời trẻ, bước chuyển biến mang tính nhảy vọt, mà trẻbiến đổi vô to lớn Ở trường mầm non trẻ sống môi trường với chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục cô giáo người coi người mẹ thứ hai trẻ Khi bước vào lớp trẻ phải tiếp xúc với môi trường lạ với hoạt động mới, vị trí xã hội với mối quan hệ người học sinh thực thụ Trẻ khó tiếp cận thích nghi Chính nhiệm vụ người giáo Người thực hiện: Võ Thị Hiền Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Pang viên mầm non không giúp trẻ chiếm lĩnh kiến thức, kĩ trường mầm non mà cần phải tạo cho trẻtâm vững vàng, sẵn sàng bước vào lớp Một để trẻ mạnh dạn, tự tin tiếp cận môi trường trường tiểu học cách nhanh nhằm giúp trẻ tiếp thu kiến thức trường tiểu học cách tốt Vào đầu năm học, chủ động kiểm tra, khảo sát, thống kê trẻ lớp với tổng số 26 trẻ, kết sau: Nội dung khảo sát Số trẻ đạt Tỉ lệ (%) Trẻ chưa đạt Tỉ lệ (%) Trẻ mạnh dạn 8/26 30,7 18/26 69,3 Trẻ nói rõ ràng 7/26 30 19/26 70 Trẻ giao tiếp tốt 8/26 30,7 18/26 69,3 Trẻ diễn đạt ý tốt 6/26 23 20/26 77 Nguyên nhân khách quan: Ưu điểm: Cơ sở vật chất: Có phòng học rộng rãi thoáng mát, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi phục vụ cho trẻ tương đối đầy đủ Giáo viên trẻ, nhiệt trình, động sáng tạo, ham học hỏi, phận chuyên môn tạo điều kiện cho giáo viên tham gia lớp tập huấn, chuyên đề…Giúp nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; cập nhập thông tin, xây dựng phương pháp đổi hình thức tổ chức hoạt động theo chương trình mầm non mới, tạo điều kiện cho giáo viên thực hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học Một số cha mẹ học sinh quan tâm đến em mình, có phối hợp với giáo viên việc chăm sóc giáo dục trẻ, thường xuyên ủng hộ nguyên vật liệu để làm đồ dùng, đồ chơi cho cháu Hạn chế: Trang thiết bị đồ dùng đồ chơi trang bị chưa đáp ứng cho số hoạt động, đặc biệt hoạt động cho trẻ làm quen Văn học Trẻ lớp đa số em dân tộc thiểu số, phần lớn cháu lần đến trường nên việc tiếp xúc với ngôn ngữ tiếng Việt gặp nhiều khó khăn, đa số trẻ sử dụng ngôn ngữ tiếng mẹ đẻ giao tiếp đến trường Đời sống kinh tế số phụ huynh gặp nhiều khó khăn nên quan tâm, chăm sóc giáo dục trẻ chưa cao Người thực hiện: Võ Thị Hiền Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Pang Nguyên nhân chủ quan: Ưu điểm: Trường có diện tích rộng rãi, không gian thoáng mát, môi trường học tập vui chơi trẻ sẽ, an toàn, lớp quan tâm chặt chẽ lãnh đạo nhà trường Giáo viên nhiệt tình công tác chăm sóc giáo dục trẻ, tuyên truyền tới bậc cha mẹ học sinh biết tầm quan trọng việc đưa trẻ đến trường độ tuổi Có kiến thức công tác giảng dạy, học hỏi, trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, biết lắng nghe, biết sửa sai, không bảo thủ nên chuyên môn nghiệp vụ ngày vững vàng Trẻ hứng thú tham gia hoạt động hứng thú với đồ dùng, đồ chơi sử dụng đồ dùng, đồ chơi cách tích cực, có hiệu quả; trẻ thích thể hoạt động Hạn chế: Các bậc cha mẹ học sinh chưa xác định tầm quan trọng việc cho em đến trường Mầm non theo độ tuổi Kiến thức chăm sóc kỹ nuôi dạy phụ huynh hạn chế Do cha mẹ trẻ thường cho trẻ rẫy, không cho trẻ đến trường theo độ tuổi, gia đình buôn phần lớn người dân tộc thiểu số, người kinh sinh sống hộ gia đình cách xa làm hạn chế trình giao tiếp trẻ với người xung quanh, bên cạnh trẻ nhút nhát, chưa mạnh dạn, chưa tự tin vào thân Nội dung hình thức giải pháp a Mục tiêu giải pháp Hình thành trẻ kỹ giao tiếp ngôn ngữ tiếng Việt rõ ràng, mạch lạc Hình thành cho trẻ kỷ tự nhận thức thân; Kĩ biết hợp tác phối hợp với bạn; Kĩ thực theo dẫn, yêu cầu người lớn; Kĩ tự bảo vệ thân người xung quanh Phát triển vốn từ tiếng Việt cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số Trẻ mạnh dạn, tự tin vào thân sẵn sàng tham gia vào hoạt động b Nội dung cách thức thực giải pháp Biện pháp 1: Tuyên truyền huy động trẻ học chuyên cần Người thực hiện: Võ Thị Hiền Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Pang Để thực giải vấn đề trên, trước hết cần phải làm tốt công tác tuyên truyền huy động trẻ đến trường Tuyên truyền với bậc phụ huynh tầm quan trọng việc cho cháu đến lớp mầm non độ tuổi giáo viên đứng lớp cô giáo cần tạo gần gũi với trẻ, tìm hiểu hoàn cảnh gia đình trẻ, thường xuyên gặp nói chuyện trao đổi với phụ huynh trẻ, tuyên truyền đến cha mẹ trẻ tầm quan trọng việc cho trẻ đến trường độ tuổi Trẻ đến trường tham gia vào hoạt động chương trình giáo dục mầm non như: múa, hát, làm quen với thơ, chữ số, chữ cái, nghe kể chuyện, tập vẽ, tập tô nhiều hoạt động khác…qua hoạt động giúp hình thành cháu kĩ cần thiết, đồng thời qua giúp hình thành nhân cách cháu cách tốt nhất, nhờ giúp cho cháu mạnh dạn hơn, tự tin hơn, giao tiếp tốt hơn, cháu không bỡ ngỡ bước vào lớp Một… Bên cạnh việc tuyên truyền với phụ huynh giáo viên cần tạo gần gũi thương yêu trẻ, tìm tòi học hỏi kinh nghiệm, nghệ thuật lên lớp làm cho trẻ hứng thú đến trường, để trẻ cảm nhận “Mỗi ngày đến trường ngày vui” Cô giáo không ngừng học tập, nghiên cứu tài liệu tổ chức hoạt động vui chơi hấp dẫn, sưu tầm làm đồ dùng, đồ chơi đa dạng, phong phú phục vụ cho hoạt động trẻ nhằm thu hút trẻ đến lớp Biện pháp2: Lập kế hoạch cho hoạt động tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý ngôn ngữ trẻ Muốn biết đặc điểm tâm sinh lý ngôn ngữ tất trẻ lớp, trước hết người giáo viên cần có thời gian dài để tìm hiểu trẻ Chính từ đầu năm học cô giáo xây dựng kế hoạch theo dõi lựa chọn nội dung luyện tập cho trẻ Ví dụ: Tháng 8, tháng 9: Tìm hiểu trẻ thông qua hoạt động trò chuyện cô trẻ, trẻ với trẻ, bên cạnh cô giáo gặp cha mẹ trẻ để tìm hiểu thêm hoàn cảnh gia đình, tính cách, khả nhận thức tình hình sức khỏe trẻ nhà, bước đầu nắm bắt số đặc điểm trẻ tiếp tục lựa chọn tập phù hợp với trẻ Tháng 10, tháng 11: Cô giáo tiến hành chọn tập luyện nói tai nghe cho trẻ, cho trẻ nghe hát, câu chuyện, thơ, đồng Người thực hiện: Võ Thị Hiền Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Pang dao…theo chủ đề, sau cho trẻ hát, đọc, kể truyện để xem trẻ tiếp thu gì? Cô giáo tạo tình cho trẻ tự giải hoạt động cách tích cực, cho trẻ tham gia trò chơi “nghe thấu đoán tài, tai thính, đoán giỏi…” trò chơi góp phần vào trình phát triển lời nói tai nghe cho trẻ Tháng 12, tháng 1: Cô giáo tập trung vào việc phát triển tăng vốn từ cho trẻ Lời nói giáo viên cần phải chuẩn mực, nói diễn cảm, rõ ràng, giải thích nghĩa từ khó giúp cho trẻ hiểu, nhớ vận dụng từ để đặt câu Để đẩy mạnh phát triển khả vận động quan phát âm cần tập cho trẻ tập luyện quan phát âm thích hợp Tháng tiếp tục với hai nhiệm vụ trọng sâu vào vấn đề luyện trí nhớ cho trẻ qua hoạt động Gợi ý cho trẻ sử dụng loại câu đơn giản, đủ nghĩa để diễn đạt nội dung cần trao đổi Tháng 3, tháng 4: Tiếp tục xây dựng trò chơi cho trẻ trãi nghiệm giúp trẻ mạnh dạn, tự tin vào thân Ví dụ: Tổ chức cho trẻ tham gia chương trình giao lưu âm nhạc, trẻ tự lên giới thiệu thân mình, thể hát yêu thích hay cho trẻ tham gia hoạt động trãi nghiệm trời, trẻ thu thập tượng xung quanh trẻ trao đổi theo hình thức thảo luận nhóm… Khi trẻsố lượng vốn từ phong phú trẻ tự tin hoạt động Biện pháp 3:Tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lí đặc điểm ngôn ngữ trẻ 5-6 tuổi Trên thực tế cho ta thấy trẻ đồng bào dân tộc thiểu sốtâm lý sẵn sàng cho hoạt động lao động hoạt động học tập Trẻ đồng bào dân tộc thiểu số tâm lý hay nhút nhác, sợ hãi, ngại giao tiếp với người lạ, chưa có tâm lý sẵn sàng cho hoạt động học tập trường, thích theo bố mẹ rẫy…bên cạnh môi trường giao tiếp xã hội trẻ dân tộc thiểu số hạn hẹp, có trẻ chưa học qua chương trình lớp tuổi, tuổi, trẻ dân tộc thiểu số nhỏ phải tham gia vào hoạt động gia đình cõng em, chăn gia súc, nấu cơm, rẫy… Người thực hiện: Võ Thị Hiền Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Pang Đặc điểm tâm sinh lý trẻ hoàn toàn khác nhau, trẻ có đặc điểm riêng, bên cạnh trẻ nhút nhát có trẻ mạnh dạn Vì cần tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý trẻ để từ có kế hoạch biện pháp giáo dục cụ thể phù hợp với đặc điểm phát triển trẻ Để hiểu trẻ muốn gì? Trẻ cần gì? Trước hết người giáo viên phải gần gũi với trẻ, lắng nghe tâm tư nguyện vọng trẻ Song song với việc tìm hiểu đặc điểm tâm sinh lý trẻ cô giáo cần ý đến đặc điểm ngôn ngữ trẻ Đặc điểm phát âm: Trẻ thường phát âm sai phát âm bị dấu như: mèo – meo, học – hoc nắm bắt lỗi trình trẻ phát âm giáo viên sữa sai kịp thời cho trẻ, hướng dẫn trẻ phát âm từ ngữ tiếng Việt Đặc điểm vốn từ: Vốn từ trẻ bước đầu nghèo nàn song có phát triển rõ rệt nhờ vào hoạt động tăng cường tiếng Việt cho trẻ lúc nơi giáo viên Đặc điểm ngữ pháp: Câu trẻ dùng xác dài hơn, trẻ hạn chế sử dụng câu cụt Ví dụ: Khi cô hỏi câu truyện Chú Dê đen có nhân vật trẻ biết trả lời: Thưa cô câu truyện có Dê đen, Dê trắng, Chó sói…Nắm đặc điểm tâm lý đặc điểm ngôn ngữ trẻ, giáo viên có chuẩn bị tốt nội dung, phương pháp phù hợp với hoạt động trẻ giúp trẻ phát triển cách tốt Chuẩn bị tốt cho trẻ mặt tâm lý điều vô quan trọng, trẻ có tinh thần tốt, thoải mái, vui vẽ, hứng thú tham gia hoạt động, giải tốt nhiệm vụ cô giao, điều giúp trẻ có niềm tin tham gia vào hoạt động trường Biện pháp 4: Khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng trẻ chuẩn bị cho trẻ thể lực Hiện vấn đề dinh dưỡng, sức khỏe trẻ mầm non quan tâm hàng đầu, tình trạng sức khỏe trẻ không tốt thể lực không đảm bảo chắn trẻ tham gia vào hoạt động hiệu không cao Để trẻ tham gia hoạt động cách chủ động tích cực đòi hỏi trẻ phải có thể lực tốt, khỏe mạnh, làm điều trước hết cô giáo cần có kế hoạch cụ thể từ đầu năm hoc, kết hợp với nhân viên y tế trường cân Người thực hiện: Võ Thị Hiền Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Pang đo khám sức khỏe định kỳ cho trẻ, theo dõi chấm biểu đồ tăng trưởng, nắm tình hình sức khỏe trẻ để đưa biện pháp khắc phục, trao đổi với phụ huynh tình hình sức khỏe trẻ kỳ họp phụ huynh đầu năm học, cô giáo thường xuyên trao đổi với cha mẹ trẻ lúc đón trẻ, trả trẻ…giúp gia đình trẻ nắm bắt tình hình sức khỏe em từ gia đình cô giáo có phối hợp tìm biện pháp phù hợp khắc phục tình trạng sức khỏe trẻ, giáo viên cung cấp cho phụ huynh số kiến thức vệ sinh, chăm sóc sức khỏe cho trẻ, để phụ huynh chăm sóc cho em trẻ nhà Ở lớp, cô giáo cần tạo cho trẻ tâm trạng thoải mái tham gia hoạt động Trong ăn, ngủ, không áp đặt gây áp lực cho trẻ, cô nên vỗ về, động viên trẻ trẻ biếng ăn, trẻ ăn hết suất cô, khen, khuyến khích trẻ, cô giáo thường xuyên ý theo dõi tình hình trẻ cách sâu sát, không nên thờ với trẻ có phát sớm biểu khác thường trẻ sức khỏe, tâm lý… Cùng với quan tâm đến chế độ ăn uống trẻ giấc ngủ trẻ đóng vai trò không nhỏ trình phát triển thể chất trẻ Trẻ cần có giấc ngu ngon ngủ sâu, để có điều giáo viên cần làm tốt công tác vệ sinh phòng ngủ cho trẻ, đảm bảo ấm mùa đông thoáng mát mùa hè, tránh cho trẻ ngủ nơi cửa có gió lùa mạnh…đối với trẻ khó ngủ, ngủ, cô cần tìm hiểu nguyên nhân để từ có biện pháp khắc phục Ngoài thực tốt công việc theo dõi sức khỏe trẻ, cho trẻ ăn, ngủ giáo viên cần phải có chế độ tập luyện, vận động cho trẻ hợp lý trẻ vận động góp phần tiêu hao lượng kích thích thèm ăn ăn có cảm giác ngon miệng, ngủ có giấc ngủ sâu Vậy để thực công việc đòi hỏi cô giáo phải linh động, việc nấy, không bắt trẻ ngồi thụ động chổ tránh tình trạng trẻ hoạt động nhiều gây mệt mỏi Thực tốt công việc đồng nghĩa với việc khắc phục tình trạng suy dinh dưỡng trẻ chuẩn bị tốt mặt thể lực cho trẻ Biện pháp 5: Chuẩn bị mặt ngôn ngữ tiếng Việt, kiến thức, kĩ cho trẻ thông qua hoạt động Hoạt động lúc nơi 10 Người thực hiện: Võ Thị Hiền Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Pang Cô giáo gần gũi, trò chuyện giao tiếp với trẻ tạo cho trẻ gần gũi, yêu thương Cô giáo tạo tình cho trẻ lúc, nơi Ví dụ: Khi trẻ đến lớp trẻ chào cô, cô nên khen bé ngoan, hỏi trẻ: Hôm đưa học? sáng mẹ cho ăn gì? trẻ chưa trả lời cô giáo giúp trẻ, cô trả lời trước cho trẻ nhắc lại theo cô hoạt động trời cô tổ chức cho cháu dạo sân trường, đặt câu hỏi theo chủ đề thực để trẻ trả lời, trẻ chưa trả lời cô mời trẻ khác trả lời cho trẻ nhắc lại Ví dụ: Chủ đề Thế giới động vật cô tổ chức cho trẻ tham quan mô hình Trang trại nhà bé, cô đặt câu hỏi gợi ý để trẻ trả lời Đây gì, động vật sống đâu? Đa số trẻ dùng tiếng mẹ đẻ trả lời, trước tình cô giáo cho cháu biết tên vật đồng thời khuyến khích cháu gọi tên vật tiếng Việt Những lúc tổ chức cho cháu chơi trò chơi dân gian hay chơi tự cô giáo tìm lựa chọn thơ, vè, ngắn dễ đọc, dễ nhớ có chương trình, phù hợp với chủ đề để dạy cho cháu, cô khuyến khích cháu đọc, sửa sai cho cháu đọc chưa đúng, cháu đọc chưa rõ ràng cô dạy cho cháu đọc câu…qua lúc trò chuyện với cháu giúp tcô giáo biết cháu rụt rè nhút nhát, cháu sử dụng câu cụt hay cháu chưa phát âm rõ… từ cô dành nhiêu thời gian gần gũi trò chuyện tập cho cháu phát âm nhiều hơn, đồng thời giúp cháu mạnh dạn giao tiếp với bạn, với cô người xung quanh Hoạt động khám phá khoa học Đây môn học mà đòi hỏi người giáo viên phải tìm nghệ thuật để lên lớp, môn học sử dụng phương pháp quan sát đàm thoại, mà trẻ người dân tôc thiểu số hạn chế ngôn ngữ tiếng việt Trẻ trả lời theo gợi ý cô trả lời câu cụt… Môn Khám phá khoa học môn học giúp trẻ phát triển nhận thức ngôn ngữ tích cực nhất, cần phát huy hết tác dụng môn học để dạy trẻ Nhưng không thiết phải đặt nặng vấn đề tiết học bắt cháu phải thực hiện, cô biến tiết học thành thi tài hay chuyến tham quan… Ví dụ: Trong chủ đề: Động vật Đề tài: vật đáng yêu Cô giáo tạo tình dẫn dắt cho trẻ tham gia chương trình đố vui có thưởng, cô đố trẻ gì? sử dụng hình thức bốc thăm đọc câu hỏi: 11 Người thực hiện: Võ Thị Hiền Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Pang Con chó động vật sống đâu? Trẻ biết lắc xắc xô quyền trả lời, trẻ trả lời cô khen trẻ tặng quà cho trẻ, trẻ chưa trả lời mời bạn khác trả lời giúp, cho trẻ nhắc lại, trẻ không trả lời cô gợi ý cho trẻ nhắc lại Hoạt động làm quen với toán Khi trẻ bước vào lớp một, kiến thức đẳng trẻ phải biết đếm, thêm bớt, chia nhóm, tạo nhóm phạm vi 10, trẻ nhận biết hình, khối, biết thực thao tác đo Để trẻ làm điều trước hết người giáo viên cần chuẩn bị đầy đủ đồ dùng dạy học phù hợp với chủ đề với đề tài điều cần thiết tạo cho trẻ hứng thú, lôi nhìn ngắm đồ dùng đẹp, lạ đặc biệt hoạt động với đồ dùng Ví dụ: Chủ đề Gia đình, đề tài Đếm đến 6, nhận biêt nhóm đồ dùng có đối tượng, chữ số Với đề tài cô giáo chuẩn bị nhiều đồ dùng gia đình ly, chén, đũa …cô tạo tình cho cháu gọi tên đồ dùng, cho trẻ xếp đồ dùng theo yêu cầu cô: Cháu xếp hết số chén trước mặt với yêu cầu trẻ phải lấy chén xếp cho cô, trẻ xếp có nghĩa trẻ hiểu lời nói cô, cô khuyến khích khen trẻ, trẻ chưa xếp cô cần gợi ý giúp trẻ sữa sai cho trẻ Hoạt động làm quen văn học: Ở trẻ mầm non tập trung ý trẻ chưa cao, chưa có ý thức hoạt động học tập trước tình hình cô giáo không ngừng tìm tòi sưu tầm nghệ thuật lên lớp tạo tình bất ngờ, hồi hộp, hay vui nhộn để lôi tập trung ý trẻ vào tiêt học, khơi gợi tính tò mò, thích tìm hiểu khám phá trẻ Ví dụ: Để dẫn dắt trẻ vào câu truyện Dê nhanh trí cô tạo tình “Cốc ! cốc! cốc Dê ngoan ngoãn mau mở cửa mẹ cho bú” (cô giả giọng chó sói ác) …và muốn biết có phải Dê mẹ không thật im lặng lắng nghe câu chuyện Dê nhanh trí Với giọng điệu lúc trầm lúc bổng, lúc hồi hộp, lúc gây cấn cô lôi trẻ vào học từ trẻ chăm lắng nghe cô kể tiếp thu lời kể cô giáo Cô giảng nội dung câu chuyện ngắn gọn dể hiểu nhằm giúp trẻ nắm nội dung câu chuyện Để cháu nhớ hiểu câu chuyện sâu hơn, cô kể nhiều lần nhiều hình thức qua tranh minh họa, mô hình rối… kể cô thể cử chỉ, điệu bộ, giọng nói, hành động nhân vật cách rõ ràng, phù hợp với tính cách nhân vật để trẻ 12 Người thực hiện: Võ Thị Hiền Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Pang hiểu cảm nhận đâu nhân vật hiền lành, đâu nhân vật dữ… Đối với hoạt động dạy thơ cô tạo cho trẻ ý tập trung giọng đọc thơ diễn cảm, cử điệu bộ, tiến hành cho trẻ đọc thơ nhiều hình thức (cả lớp đọc, thi tài tổ, nhóm, nhân, đọc nối đuôi…) cô ý sữa sai cho trẻ đồng thời khuyến khích, tuyên dương trẻ độc Với hình thức vốn từ tiếng Việt trẻ tăng lên cách rõ rệt động lực to lớn thúc đẩy cô giáo tiếp tục tìm tòi biện pháp khác để áp dụng vào dạy trẻ nhằm giúp trẻ tiếp thu tăng vốn từ tiếng Việt Hoạt động âm nhạc Các cháu dân tộc thiểu số thích hát, múa, tận dụng ưu điểm mà hoạt động âm nhạc cô giáo dạy cho cháu hát hát theo chủ đề hát chương trình mầm non Tổ chức hoạt động như: Biểu diễn văn nghệ cuối tuần hay thi Đồ Rê Mi… tập cho cháu đóng vai làm ca sĩ lên giới thiệu thân, sở thích… biểu diễn cho bạn xem, tất cháu tham gia Bước đầu cháu thuộc lời hát tiếp đến cháu dần cảm nhận giai điệu hát hiểu nội dung hát điều cho thấy cháu có khả nghe hiểu tiếng Việt tốt Hoạt động làm quen chữ Nội dung hoạt động giúp trẻ nhận biết phát âm 29 chữ cái, bên cạnh giúp trẻ đọc từ, hiểu nội dung từ, từ giúp trẻ sử dụng từ biết để diễn đạt ý muốn nói Cô giáo tạo tình nhằm lôi trẻ hứng thú vào hoạt động Cô giới thiệu chữ cái, phân tích cấu tạo chữ cho trẻ phát âm chữ Cô cho trẻ quan sát nắm đặc điểm chữ để khắc sâu đặc điểm, cấu tạo nhận biết xác chữ cái, cô giáo thiết kế trò chơi phù hợp với nội dung để tổ chức cho trẻ nhằm giúp trẻ nắm chữ cái, mà giúp cho trẻ phát âm chữ cách xác hơn, Ví dụ: Trò chơi Chiếc nón kỳ diệu hay bánh xe chữ cái…trẻ quay vào trúng chữ cho trẻ phát âm chữ trẻ phát âm xác cô tuyên dương cho lớp phát âm theo, trẻ phát âm chưa xác cô giúp trẻ cách cô phát âm cho trẻ phát âm lại 13 Người thực hiện: Võ Thị Hiền Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Pang Trẻ dân tộc thiểu số vốn từ tiếng Việt hạn chế Khả nhận thức tiếp thu chậm, trình chuẩn bị ngôn ngữ tiếng việt, kiến thức, kỹ trẻ giáo viên cần phải có kiên nhẫn, nhẹ nhàng, tạo cho trẻ tâm thoải mái hoạt động, không áp đặt trẻ, cho trẻ tự thảo luận hay nói suy nghĩ trẻ Biện pháp 6: chuẩn bị mặt tâmcho trẻ Trên thực tế cho ta thấy trẻ đồng bào dân tộc thiểu sốtâm lý sẵn sàng cho hoạt động lao động hoạt động học tập Trẻ đồng bào dân tộc thiểu số hay nhút nhát, ngại giao tiếp với người lạ, chưa có tâm lý sẵn sàng cho hoạt động học tập trường, thích theo bố mẹ rẫy…Bên cạnh môi trường giao tiếp xã hội trẻ dân tộc thiểu số hạn hẹp, có trẻ chưa học qua chương trình lớp tuổi, tuổi, trẻ dân tộc thiểu số nhỏ phải tham gia vào hoạt động gia đình cõng em, chăn gia súc, rẫy… Trước khó khăn cô giáo trực tiếp chăm sóc giáo dục trẻ điều trước tiên cần tìm hiểu hoàn cảnh gia đình trẻ lớp, sau nắm hoàn cảnh gia đình trẻ, cô gặp trao đổi với bố mẹ trẻ, tuyên truyền đến họ tầm quan trọng việc cho trẻ đến trường mầm non, cung cấp cho cha mẹ trẻ kiến thức nuôi dưỡng chăm sóc trẻ, cha mẹ cần tạo điều kiện cho trẻ đến trường, không bắt trẻ làm việc sức, tạo cho trẻtâm lý thoải mái nhà đến lớp Với trẻ nhút nhác, rụt rè, sợ hãi cô cần tạo gần gũi, thân thương với trẻ, thường xuyên trò chuyện lắng nghe suy nghĩ trẻ, cho trẻ cảm giác ấm áp, an toàn bên cô, không phân biệt đối xử với trẻ, dành tình thương cho trẻ để trẻ cảm nhận đến trường cô giáo thương yêu giống mẹ Với trẻ sẵn sàng tâmcho hoạt động lao động hoạt động học tập nên giao nhiệm vụ tương tự việc trẻ thường làm hoạt động lao động nhà Ví dụ: Thực chủ đề Gia đình trẻ tham gia hoạt động góc cô tạo tình gia đình trẻ, trẻ giúp mẹ dỗ em bé, bế em, hay trẻ giúp mẹ nấu cơm, quét nhà…và giao nhiệm vụ trẻ làm việc làm hàng ngày trẻ làm nhà, trẻ thực tốt nhiệm vụ cô giáo khen động viên khuyến khích trẻ, động lực cổ vũ cho trẻ hứng thú tham gia hoạt động, tương tự cô giáo tạo tình 14 Người thực hiện: Võ Thị Hiền Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Pang hoạt động để trẻ giải quyết, điều góp phần giúp trẻtâm lý sẵn sàng cho hoạt động lao động hoạt động học tập, mà trình giải nhiệm vụ giúp trẻ phát triền đức tính tốt như: rèn luyện tính tự giác, ý thức tổ chức kỹ luật, tính tự lập, mạnh dạn, tự tin vào thân Nhưng đức tính cần thiết cho lứa tuổi trẻ mẫu giáo song không phần quan trọng với trẻ trẻ lên lớp Một, chất hai bậc học khác nhau, trường mầm non trẻ gần gũi bên cô, cô trẻ tham gia hoạt động, lên tiều học lúc trẻ bên cô mà có lúc phải tự giải nhiệm vụ mình, trẻ tự chơi hay chơi tự với bạn mà cô giáo bên cạnh Chuẩn bị tốt cho trẻ mặt tâm lý điều vô quan trọng, trẻ có tinh thần tốt, thoải mái, vui vẽ, hứng thú tham gia hoạt động, giải tốt nhiệm vụ cô giao, điều giúp trẻ có niềm tin sẵn sàng tâm để bước vào lớp Một c Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Các biện pháp nêu đề tài có mối quan hệ mật thiết với nhau, bổ trợ cho nhau, tạo thành chuỗi liên kết, nhằm hòa quyện các nội dung lại với để đến một thể thống nhất là tìm các giải pháp tối ưu, hiệu vẫn đảm bảo được tính chính xác, khoa học và lô gíc giữa các giải pháp và biện pháp d Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu, phạm vi hiệu ứng dụng Kết khảo nghiệm Qua thời gian sử dụng biện pháp áp dụng cho cháu lớp Một, thấy có chuyển biến cách rõ rệt kết có chênh lệch tỉ lệ trước thực đề tài sau thực đề tài sau: Nội dung khảo sát Trẻ mạnh dạn Trước áp dụng đề tài Sau áp dụng đề tài Số trẻ đạt 8/26 Tỉ lệ (%) trẻ chưa đạt Tỉ lệ (%) Số trẻ đạt 30,7 18/26 69,6 20/26 15 Ghi Tỉ Trẻ Tỉ lệ chưa lệ (%) đạt (%) 77 6/26 23 Tăng 46,3% Người thực hiện: Võ Thị Hiền Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Pang Trẻ nói rõ ràng 7/26 30 19/26 70 23/26 88 3/26 12 Tăng 40% Trẻ giao tiếp tốt Trẻ diễn đạt ý tốt 8/26 30,7 18/26 69,6 21/26 80,7 5/26 19,3 Tăng 50% 6/26 23 20/26 77 22/26 84,6 4/26 15,4 Tăng 61,6% Với quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên người hướng dẫn, tạo hội cho trẻ hoạt động vui chơi tìm tòi khám phá Trẻ hoạt động không bị áp đặt, gò bó để phát huy lực thân, trẻ hứng thú say mê, tích cực tham gia vào hoạt động nhằm giúp trẻ phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ đồng thời giúp trẻ phát triển toàn diện Từ cố gắng nghiên cứu tài liệu, kinh nghiệm thân, đồng thuận hợp tác tập thể sư phạm, ủng hộ tích cực bậc cha mẹ học sinh giúp đạt số kết việc chuẩn bị tâm cho trẻ vào lớp Một thể kết sau: Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nâng cao Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động học tập, vui chơi, lao động Vốn từ tiếng Việt trẻ tăng đáng kể, trẻ đến lớp giao tiếp với chủ yếu tiếng Việt, biết sử dụng câu có nghĩa để giao tiếp với người Bản thân giáo viên thực đề tài rút nhiều kinh nghiệm như: Chọn nội dung, phương pháp đề tài cho hoạt động phù hợp mang tính vừa sức với trẻ; Không ngừng học hỏi, bồi dưỡng thêm kỹ giáo dục trẻ, nâng cao nghiệp vụ sư phạm, tạo mối quan hệ thân thiết gần gũi với trẻ lòng tin yêu cha mẹ học sinh; Tìm tòi, lựa chọn nguyên vật liệu, nghiên cứu làm đồ dùng đồ chơi cho trẻ đẹp, sáng tạo, có đồ bền, đảm bảo an toàn cho trẻ phù hợp với hoạt động dạy học trẻ Cha mẹ quan tâm đến trẻ nhiều hơn, tích cực tham gia vào hoạt động giáo dục học sinh nhà trường, có liên kết phối hợp chặt chẽ với cô giáo việc chăm sóc giáo dục trẻ, trao đổi với giáo viên nhiều hình thức gặp trực tiếp, theo dõi bảng tin Cha mẹ cảm thấy hài lòng với phát triển mình, tin tưởng vào kết giáo dục nhà trường, chia sẻ khó khăn 16 Người thực hiện: Võ Thị Hiền Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Pang cô giáo, cung cấp nguyên vật liệu để làm đồ dùng, đồ chơi, phụ giúp giáo viên trang trí lớp, dọn vệ sinh hoạt động khác trường Từ kết cho thấy việc tạo hứng thú cho trẻ tham gia vào hoạt động trường góp phần thực tốt nhiệm vụ năm học, đảm bảo mục tiêu giáo dục toàn diện cho trẻ mầm non Đặc biệt đề tài góp phần không nhỏ vào việc phát triển nhận thức, trí tuệ, thẩm mỹ đồng thời giúp trẻ phát triển toàn diện Trẻ tự tin giao tiếp, mạnh dạn thể trước đám đông sẵn sàng tâm để bước vào lớp Một III Phần kết luận kiến nghị Kết luận Việc chuẩn bị tâm cho trẻ người đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp Một việc làm lâu dài liên tục Vì đòi hỏi cô giáo phải người tâm huyết với nghề, yêu mến trẻ cho trẻ cảm giác gần gũi, yêu thương, tạo cho trẻ lòng tin yêu, trẻ cảm nhận cô giáo người mẹ thứ hai Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ nâng cao Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động Vốn từ tiếng Việt trẻ tăng đáng kể, trẻ đến lớp giao tiếp với chủ yếu tiếng Việt, biết sử dụng câu có nghĩa để giao tiếp với người Với quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, giáo viên người hướng dẫn, tạo hội cho trẻ hoạt động vui chơi tìm tòi khám phá Trẻ hoạt động không bị áp đặt, gò bó phát huy lực thân, trẻ hứng thú say mê, tích cực tham gia vào hoạt động nhằm giúp trẻ hình thành kĩ năng, phát triển nhận thức, phát triển ngôn ngữ Thông qua hoạt động trẻ nhận biết giống khác vật tượng thiên nhiên, xã hội, nhận biết mối quan hệ biểu hoàn cảnh, trạng thái tình sống ngày trẻ Từ giúp trẻ phát triển cách toàn diện Kiến nghị Đối với Phòng giáo dục Xây dựng trường lớp, đầu tư trang thiết bị phục vụ cho công tác chăm sóc giáo dục trẻ Thường xuyên tổ chức lớp tập huấn, chuyên đề với nội dung chuẩn bị tâm cho trẻ vào lớp Một để giáo viên có thêm kinh nghiệm trình chăm sóc giáo dục trẻ 17 Người thực hiện: Võ Thị Hiền Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Pang Đối với nhà trường Đầu tư, bổ sung trang thiết bị nhằm phục vụ cho hoạt động, tạo điều kiện cho giáo viên tham gia buổi chuyên đề, lớp tập huấn Phòng Giáo dục tổ chức Thường xuyên cho giáo viên tham quan, học hỏi trường bạn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ công tác chăm sóc giáo dục trẻ Trên số kinh nghiệm mà thân rút từ tình hình thực tế lớp chủ nhiệm, không dừng lại kết đạt mà cố gắng tiếp tục học hỏi để tìm giải pháp tối ưu nhằm đáp ứng yêu cầu cao việc phát triển toàn diện cho trẻ mầm non Tôi mong nhận góp ý giúp đỡ Hội đồng sáng kiến cấp, bạn bè đồng nghiệp để có kinh nghiệm tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ Tôi xin chân thành cảm ơn EaBông, ngày 04 tháng 01 năm 2017 Người viết Võ Thị Hiền NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG Hiệu trưởng 18 Người thực hiện: Võ Thị Hiền Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Pang TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên mầm non (2004-2007) - Module 3: Phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo - Module 18: Lập kế hoạch giáo dục trẻ 36 tuổi Tác giả Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên Mầm non (Ban hành kèm theo Thông tư số 36 /2011/TT- BGDĐT ngày 17 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Tâm lý học trẻ em lứa tuổi Mầm non Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên cán Nhà xuất giáo dục quản lý giáo viên mầm non năm học Việt Nam 2015-2016 năm học 2016-2017 Tài liệu học ĐH Sư phạm Hà Nội (Khoa Mầm non) Sách hướng dẫn tổ chức thực chương trình giáo dục mầm non mẫu giáo 5-6 tuổi Tài liệu phương pháp tăng cường tiếng việt cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số Tài liệu công tác tuyên truyền dành cho người đồng bào dân tộc thiểu số Các tạp chí giáo dục mầm non 19 Nguyễn Thị Ánh Tuyết – NXB Giáo dục 1994 Khóa học 2011-2015 Nhà xuất giáo dục Người thực hiện: Võ Thị Hiền Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Pang MỤC LỤC Tài liệu tham khảo………………………………………………………… 19 20 Người thực hiện: Võ Thị Hiền .. .Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Cư Pang pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp Một lớp trường Mầm non Cư Pang ... tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp Một lớp trường Mầm non Cư Pang Giới hạn đề tài Khuôn khổ nghiên cứu: Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp Một lớp. .. tự giác học tập Trẻ đồng bào dân tộc Người thực hiện: Võ Thị Hiền Một số biện pháp chuẩn bị tâm cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp lớp trường Mầm non Cư Pang thiểu số tâm lý nhút nhát,
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp 1 tại lớp lá 1 trường Mầm non Cư Pang, SKKN Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp 1 tại lớp lá 1 trường Mầm non Cư Pang, SKKN Một số biện pháp chuẩn bị tâm thế cho trẻ đồng bào dân tộc thiểu số vào lớp 1 tại lớp lá 1 trường Mầm non Cư Pang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay