SKKN Một số biện pháp giúp trẻ lớp lá 3 trường MN Cư Pang thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh răng miệng

20 188 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 12:14

SKKN Một số biện pháp giúp trẻ lớp lá 3 trường MN Cư Pang thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh răng miệngSKKN Một số biện pháp giúp trẻ lớp lá 3 trường MN Cư Pang thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh răng miệngSKKN Một số biện pháp giúp trẻ lớp lá 3 trường MN Cư Pang thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh răng miệngSKKN Một số biện pháp giúp trẻ lớp lá 3 trường MN Cư Pang thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh răng miệngSKKN Một số biện pháp giúp trẻ lớp lá 3 trường MN Cư Pang thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh răng miệngSKKN Một số biện pháp giúp trẻ lớp lá 3 trường MN Cư Pang thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh răng miệngSKKN Một số biện pháp giúp trẻ lớp lá 3 trường MN Cư Pang thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh răng miệngSKKN Một số biện pháp giúp trẻ lớp lá 3 trường MN Cư Pang thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh răng miệngSKKN Một số biện pháp giúp trẻ lớp lá 3 trường MN Cư Pang thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh răng miệngSKKN Một số biện pháp giúp trẻ lớp lá 3 trường MN Cư Pang thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh răng miệng Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng I Phần mở đầu Lý chọn đề tài: Chăm sóc vệ sinh và bảo vệ sức khỏe cho trẻ trường mầm non là việc hết sức quan trọng mà toàn đảng, toàn dân cần phải quan tâm Một chiến lược xem hiệu đầu tư giáo dục nâng cao sức khỏe miệng trường học Đối với lĩnh vực chăm sóc sức khoẻ miệng cho trẻ em tuyên truyền đẩy mạnh phương tiện thông tin đại chúng, thông qua chương trình hành động với nội dung hình thức phong phú, từ tạo chuyển biến mạnh mẽ nhận thức hành động tầng lớp nhân dân, bậc phụ huynh tầm quan trọng việc bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ miệng cho em Theo kết điều tra Viện Răng Hàm Mặt Quốc Gia, nước có đến 90% trẻ từ 6-8 tuổi bị sâu sữa 50% trẻ em chưa khám miệng; độ tuổi mẫu giáo, có 90% trẻ em bị sâu Các bệnh miệng đáng báo động hơn: Tỷ lệ mắc bệnh viêm lợi, viêm quanh trẻ em độ tuổi đến 42,7% Hiện nay, đời sống vật chất tinh thần nhân dân ngày nâng cao, người dân có điều kiện tiếp cận với thông tin, dịch vụ y tế chăm sóc sức khoẻ miệng, song tỷ lệ mắc bệnh miệng mức cao, sâu bệnh phổ biến nước ta ngày tăng, trẻ em Bên cạnh kiến thức chăm sóc sức khoẻ miệng đa số bậc cha mẹ học sinh em dân tộc thiểu số hạn chế, chưa trang bị kiến thức chăm sóc miệng, từ chưa thật quan tâm đến việc chăm sóc miệng cho em Qua đợt khảo sát, phụ huynh hiểu cách cặn kẽ rằng: Khoang miệng cửa ngõ đưa vi khuẩn xâm nhập vào thể; bệnh miệng liên quan chặt chẽ tới việc phát sinh bệnh tật tim mạch, gan, thận, thần kinh… Ở lứa tuổi mầm non, trẻ chưa có thói quen giữ gìn vệ sinh miệng, chăm sóc hàng ngày, trẻ thờ chí sợ việc chải Đa số trẻ chưa biết thực thao tác chải phòng tránh nguy gây sâu Trong đó, lứa tuổi trẻ thích ăn, uống đồ bậc cha mẹ học sinh sẵn sàng đáp ứng nhu cầu trẻ, nguy dẫn đến sâu không chăm sóc miệng cách Nếu chăm sóc miệng trẻ không tốt sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ, tỷ lệ Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Pang Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng suy dinh dưỡng cao ảnh hưởng đến trí tuệ của trẻ Do đó việc chăm sóc miệng cho trẻ là hết sức cần thiết và vô cùng quan trọng Để giải vấn đề nói Bản thân nhận thức sâu sắc tầm quan trọng công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ, có việc chăm sóc sức khoẻ miệng Chính vậy, năm học vừa qua thân trọng rèn luyện cho trẻ hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh miệng lớp phụ trách, dạy trẻ biết cách chăm sóc miệng, biết chải cách nhằm phòng ngừa có hiệu bệnh miệng cho trẻ, qua góp phần giúp trẻ có hoàn chỉnh với nụ cười rạng rỡ, tự tin Xuất phát từ lý trên, với phương châm phòng bệnh chữa bệnh thân chọn đề tài “Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường mầm non Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng” Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài: Mục tiêu: Giúp trẻ hiểu biết tầm quan trọng việc chăm sóc, giữ gìn vệ sinh miệng, thực tốt thao tác chải răng, bước hình thành thói quen vệ sinh miệng hàng ngày, qua góp phần nâng cao khả tự phục vụ chăm sóc thân trẻ, đáp ứng yêu cầu phát triển toàn diện cho trẻ mầm non Nhiệm vụ: Nghiên cứu, đánh giá tình hình thực tiễn, hiểu biết, thái độ, hành vi thói quen sinh hoạt ảnh hưởng miệng trẻ, nhận thức phụ huynh việc chăm sóc, giữ gìn vệ sinh miêng cho bé, từ đưa số giải pháp nhằm giúp trẻ tuổi thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng, góp phần nâng cao hiệu công tác chăm sóc nâng cao sức khoẻ miệng cho trẻ Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp sư phạm giúp trẻ thực tốt việc giử gìn vệ sinh miệng Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Pang Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng Giới hạn phạm vi nghiên cứu: Khuôn khổ nghiên cứu: Một số biện pháp phát triển kỹ giử gìn vệ sinh miệng trẻ 5-6 tuổi lớp Đối tượng khảo sát: Trẻ lớp trường Mầm Non Pang huyện Krông Ana Đăk Lắc Thời gian nghiên cứu: Năm học 2016-2017 Phương pháp nghiên cứu: a Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Phương pháp thu thập thông tin qua tư liệu Internet, vấn đề thực tiễn liên quan đến công tác chăm sóc giử gìn vệ sinh miệng b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động chăm sóc miệng trẻ lớp Phương pháp điều tra: Trò chuyện, trao đổi với giáo viên, cha mẹ trẻ Tham khảo kinh nghiệm giáo viên, đồng nghiệp Phương pháp thử nghiệm: Thử áp dụng giải pháp vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2016- 2017 lớp c Phương pháp thống kê toán học: Vào đầu năm học, chủ động kiểm tra, khảo sát trẻ đạt kết sau: Số lượng Bệnh miệng Không Có Cộng 10 14 24 Tỷ lệ % 42% 58% 100 Đánh giá chung kiến thức học sinh chăm sóc miệng Kiến thức Tốt Chưa tốt Số lượng 11 13 Tỷ lệ % 45,8% 54,2% Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Pang Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng Cộng 24 Thông qua phương pháp đồ dùng trực quan, phương pháp dùng lời miêu tả giải thích cho trẻ sử dụng trò chơi câu đố hoạt động học hoạt động chơi lồng ghép đan xen lẫn để trẻ làm trung tâm, hoạt động tích cực II Phần nội dung Cơ sở lý luận: Thực Nghị số 29/NQTW ngày 4/11/2013 Hội nghị lần thứ VIII Ban Chấp hành Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện Giáo dục Đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đại hóa điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa hội nhập quốc tế Thực có hiệu chương trình giáo dục mầm non mới, trọng vào nhiệm vụ chăm sóc giáo dục cho trẻ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Cùng với trình phát triển hoàn thiện quan , chức khác thể tuổi mầm non thời gian cho trẻ hoàn thiện hàm Nhưng thời gian có nhiều nguy phát sinh bệnh miệng trẻ, nhiên bệnh điều phòng tránh hướng dẫn trẻ biết cách chăm sóc bảo vệ miệng Từ lâu, nhà khoa học phát thấy sức khỏe răng, miệng có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe người Răng miệng tốt đồng nghĩa với sức khỏe thể tốt Răng miệng phận có vai trò quan trọng hệ tiêu hoá, Răng giúp ăn, nhai tốt, có tốt nghiền thức ăn kỹ, nuốt dễ, thức ăn dễ tiêu hóa Mặt khác, giúp cho việc phát âm tốt, từ, mặt thẩm mỹ, có nụ cười tươi, đẹp Trong miệng người, có nhiều vi sinh vật sinh sống, đặc biệt phần sau lưỡi Các vi sinh vật sống nhờ thực phẩm mà ta tiêu thụ sót lại miệng Chúng tác động lên thực phẩm, tạo vài loại acid ăn mòn men răng, dẫn tới sâu răng, rụng tạo mùi sulfur làm miệng có mùi khó chịu thở, nói chuyện Chỉ cần có điều kiện thuận lợi vi sinh vật sinh sôi, gây ảnh hưởng đến răng, lợi (nướu) Lợi bao quanh giúp cho chắc, khỏe lợi không tốt chảy máu, Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Pang Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng vi khuẩn dễ xâm nhập vào xương dây chằng làm dễ lung lay, dẫn đến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoẻ Đối với trẻ em, hai hàm trẻ gồm sữa chủ yếu tồn 67 tuổi bắt đầu thay vĩnh viễn; sữa nhỏ, lớp men mỏng mềm nên dễ bị vỡ, dễ bị sâu sún Do đó, việc giữ gìn vệ sinh miệng hàng ngày quan trọng, trước hết, giúp hàm sạch, chắc, khoẻ; tiếp giúp thể khoẻ mạnh, bệnh tật, phát triển tốt Vì cần phải ý chăm sóc cho trẻ từ đầu tiên, trì thói quen bảo vệ miệng từ nhỏ để lớp trẻ trưởng thành có hoàn chỉnh Thực trạng vấn đề nghiên cứu: * Ưu điểm, hạn chế vấn đề nghiên cứu: *Ưu điểm vấn đề nghiên cứu: Nhà trường trọng quán triệt đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường văn Đảng, Nhà nước ngành phát triển giáo dục toàn diện, tích cực đổi phương pháp dạy học nhằm không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục mầm non Thường xuyên phổ biến nâng cao kiến thức cho cán bộ, giáo viên y học thường thức, vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch, chăm sóc sức khoẻ nhằm đảm bảo cho cháu phát triển lành mạnh thể chất tinh thần Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên quan tâm, hàng năm nhà trường tạo kiện cho cán bộ, giáo viên học tập, tham gia lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao lực lãnh đạo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ Do đó, chất lượng đội ngũ giáo viên trường ngày nâng cao Bản thân tìm tòi học học phương pháp giúp trẻ thích có thói quen bảo vệ miệng Học cách đánh cho hiệu nhất, vệ sinh Đến nay, tổng số cán bộ, giáo viên trường 29, đó: đạt chuẩn 100% chuẩn 66,7% Bên cạnh tập thể, đội ngũ cán bộ, giáo viên nhà trường giữ vững đoàn kết thống nhất, không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tích cực học hỏi, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu thực tốt nhiệm vụ chuyên môn Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Pang Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng Chương trình Nha Học Đường triển khai đến bậc cha mẹ học sinh tầm quan trọng việc chăm sóc miệng cho trẻ Trẻ có ý thức việc bảo vệ miệng, có tiến thực thao tác chải theo quy trình, bước hình thành thói quen, nếp chải sau ăn trước ngũ *Hạn chế vấn đề nghiên cứu Trẻ tuổi mẫu giáo chưa sớm ý thức việc chăm sóc miệng, chưa biết cách bảo vệ phòng chống sâu lại có thói quen ăn đồ ăn có hàm lượng đường cao Vì thế, em thường hay bị bệnh miệng Một số phụ huynh chưa nắm quy trình chải cách khoa học nên chưa hướng dẫn trẻ chải nhà, số phụ huynh có thói quen ăn uống gây ảnh hưởng không tốt tới răng, nên chưa làm gương cho trẻ noi theo *Các nguyên nhân vấn đề nghiên cứu - Nguyên nhân ưu điểm vấn đề nghiên cứu: + Nguyên nhân khách quan: Ngày nay, đời sống vật chất tinh thần nâng cao, bậc cha mẹ học sinh có nhiều điều kiện để quan tâm, chăm sóc sức khoẻ cho em Mặt khác, phụ huynh học sinh thường xuyên tiếp cận với chương trình quảng cáo, truyền thông chăm sóc, giữ gìn vệ sinh miệng phương tiện thông tin đại chúng báo, đài, tivi… nên đa số có thay đổi tư duy, nhận thức hành động + Nguyên nhân chủ quan: Được quan tâm lãnh đạo sát đạo trực tiếp, thường xuyên Ban giám hiệu nhà trường công tác chăm sóc sức khoẻ cho trẻ mầm non Bên cạnh đó, thân tích cực, chủ động học hỏi, nêu cao tinh thần trách nhiệm thực nhiệm vụ phân công, trọng công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ, tiếp thu sâu sắc tư tưởng đạo lãnh đạo Nhà trường vận dụng linh hoạt, có trọng tâm, cung cấp đầy đủ kiến thức chăm sóc sức khoẻ cho trẻ, lồng ghép vào chương trình giáo dục phù hợp với tình hình thực tiễn đặc điểm tâm sinhtrẻ nhằm mang lại hiệu cao Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Pang Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng Bản thân tuyên truyền tới bậc cha mẹ học sinh biết tầm quan trọng việc chăm sóc, vệ sinh miệng * Nguyên nhân hạn chế vấn đề nghiên cứu: - Nguyên nhân khách quan: Trường Mầm non Pang đơn vị đóng địa bàn xã Ea Bông thuộc xã đặc biệt khó khăn Hơn 90% trẻ người dân tộc thiểu số, 50% trẻ thuộc hộ nghèo chưa có ý thức phòng bệnh miệng cho con, Sự phối kết hợp nhà trường gia đình chăm sóc sức khoẻ miệng cho trẻ có lúc chưa chặt chẽ, chưa thường xuyên Mặc dù trường có phòng y tế, nhiên sở vật chất, trang thiết bị y tế phục vụ cho khám điều trị bệnh miệng chưa quan tâm đầu tư, việc theo dõi, tổ chức khám định kỳ cho trẻ chưa thường xuyên Chương trình Nha Học Đường triển khai lâu chưa sâu rộng thường xuyên, hiệu chưa cao Vì dẫn đến tình trạng nhiều trẻ chưa chăm sóc chu đáo.Còn số trẻ thực thao tác đánh không qui trình, chưa có thói quen tự giác thực cô giáo, bố mẹ nhắc nhở Mẹ ép lắm, thúc giục chải, không “hồn nhiên” trước ngủ len lấy kẹo để ngậm Một số phụ huynh chưa quan tâm, nhắc nhở trẻ, hướng dẫn trẻ thực chải hàng ngày, quan niệm ‘lớn lên tự biết làm” Chủ quan nên đến trẻ xuất bị sâu, đau ăn ngủ, phụ huynh chịu nghĩ đến việc cho trẻ khám răng, bác sĩ Nhiều phụ huynh cho việc trẻ sâu răng, sún tự nhiên - Nguyên nhân chủ quan: Đối với nhà trường: Chưa thành lập nha học đường, khó khăn nguồn kinh phí hoạt động, nên việc trang bị thiết bị y tế, thuốc men hạn chế, chưa thể chủ động khám phát điều trị sớm bệnh miệng cho trẻ trường mà cần phải có phối hợp với quan chuyên môn Phòng y tế, Trung tâm y tế dự phòng huyện… Bên cạnh đó, cán làm công tác y tế học chưa đào tạo, tập huấn lĩnh vực nha khoa Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Pang Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng Đối với phụ huynh học sinh: Khả tiếp thu học sinh khác Bên cạnh đó, phụ huynh trẻ thuộc nhiều thành phần, nghề nghiệp, trình độ khác nên phương pháp giáo dục, rèn luyện cho trẻ chăm sóc sức khoẻ miệng gia đình khác nhau; hoàn cảnh gia đình, công việc bận rộn, chưa giành nhiều thời gian cho trẻ, chủ yếu phó mặc cho nhà trường giáo viên, chưa tích cực phối hợp với giáo viên việc rèn cho trẻ thói quen vệ sinh miệng hàng ngày Nội dung hình thức giải pháp: a Mục tiêu giải pháp - Những giải pháp nêu đề tài nhăm mục đích: Duy trì, củng cố, nắm vững nâng cao kiến thức cho giáo viên vấn đề chăm sóc miệng để thực có hiệu chương trình giáo dục chăm sóc sức khoẻ miệng Đồng thời, qua giúp giáo viên dễ dàng trao đổi với phụ huynh vấn đề vệ sinh miệng trẻ - Cung cấp cho trẻ kiến thức giữ gìn vệ sinh miệng, tạo cho trẻ hứng thú, yêu thích tìm hiểu, học hỏi chăm sóc miệng; giúp trẻ củng cố, ghi nhớ sâu kiến thức học - Giúp trẻ giúp trẻ cảm thấy hứng thú say mê với hoạt động chăm sóc miệng ngày - Giúp trẻ thực hành thao tác chải khoa học, quy trình Qua việc gắn kiến thức với thực hành, trẻ vừa rèn luyện kỹ năng, thao tác, vừa củng cố kiến thức học - Góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức phụ huynh chăm sóc miệng cho trẻ; tạo phối kết hợp chặt chẽ, thống nhà trường gia đình quan điểm, phương pháp việc chăm sóc, giữ gìn vệ sinh miệng, từ giúp trẻ hình thành trì thói quen vệ sinh miệng hàng ngày Có mối quan hệ chặt chẽ kiến thức, thái độ thực hành để hình thành nên hành vi Đối với vấn đề chăm sóc miệng, hành vi vệ sinh miệng có ảnh hưởng lớn đến việc có mắc bệnh miệng hay không Từ sở lý luận, cho thấy: Hành vi lặp lặp lại tạo thành thói quen Khi vân dụng giải pháp đề Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Pang Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng tài nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác chăm sóc miệng cho trẻ mầm non, giúp trẻ tuổi lớp trường mầm non Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng từ lứa tuổi mầm non b Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp * Biện pháp 1: Lồng ghép Giáo dục sức khỏe miệng vào chương trình giáo dục khóa ngoại khóa trường Khi nắm vững kiến thức chăm sóc miệng, chuyên đề giảng dạy sức khoẻ dinh dưỡng, thân trọng giáo dục cho trẻ kiến thức miệng, giúp trẻ hiểu vai trò, chức răng, cách giữ gìn vệ sinh miệng phòng ngừa bệnh miệng Để thu hút hứng thú trẻ giúp trẻ dễ dàng tiếp cận, lĩnh hội vấn đề cần truyền đạt, thân thực hoạt động sau: Tư trẻ giai đoạn trực quan hình ảnh, có điều kiện quan sát, trẻ khắc sâu vào trí nhớ Vì tiến hành sưu tầm tranh, ảnh miệng đưa vào giảng dạy để giúp bé tìm hiểu sâu, hỏng, quy trình đánh cách Trang trí tranh ảnh vệ sinh miệng góc chơi bác sỹ, phòng vệ sinh để bé nhìn thấy thường xuyên Bên cạnh đó, cho bé xem băng hình có cảnh bạn đánh để bé bắt chước theo hình ảnh mà bé vừa xem Cho trẻ thấy tác nhân gây bệnh miệng mảng bám, vi khuẩn, thói quen sinh hoạt ảnh hưởng đến ăn uống thức ăn nóng lạnh, ăn nhiều đồ Bằng phương pháp trên, phát huy tính tích cực, chủ động tìm tòi, khám phá trẻ, giúp trẻ tiếp cận nhanh có thêm hiểu biết cách giữ gìn vệ sinh miệng, nguyên nhân gây số bệnh miệng cách phòng tránh, đồng thời góp phần giúp trẻ hứng thú với việc chăm sóc miệng Lồng ghép nội dung giáo dục vệ sinh miệng với môn học chủ điểm khác, giúp trẻ học lúc, nơi: Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Pang Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng - Với môn Văn học: Tác dụng giáo dục thuyết phục tác phẩm văn học lớn, tình hành vi nhân vật truyện làm phong phú thêm vốn kinh nghiệm nhận thức trẻ mà khái niệm, thói quen hành vi xây dựng củng cố cách tự giác hơn.Qua thơ, truyện như: “Gấu đau răng”; “Chú mèo đánh răng”… lồng ghép nội dung giáo dục vệ sinh miệng cho trẻ: nói cho trẻ biết phải giữ gìn vệ sinh miệng, tầm quan trọng chải sau ăn ăn thức ăn ngọt… Từ đó, cô đặt câu hỏi: + Vì gấu bị đau răng? + Các bị đau chưa? + Để không bị đau cúng ta phải làm sao? - Với môn âm nhạc: Qua hát như: “Thật đáng yêu”, “Chiếc bàn chải đánh răng”;… lồng ghép nội dung vệ sinh miệng, với giai điệu âm nhạc vui nhộn, tạo thêm hứng thú cho trẻ, qua cung cấp củng cố lại kỹ thực thao tác chải cách cho trẻ biết - Với môn tạo hình ta cho trẻ vẽ, tô màu bàn chải đánh Điều cần lưu thực phương pháp trên, giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục vệ sinh vào hoạt động phải đảm bảo tính tự nhiên, hợp lý, đưa hệ thống câu hỏi gợi mở khắc sâu hơn, trẻ rút học tốt cho thân có thái độ phê phán hàng động không tốt - Lồng ghép vào hoạt động góc: Liên quan đến đề tài chăm sóc miệng, cô tổ chức cho nhóm trẻ chơi “Chăm sóc em búp bê bị đau răng” Cô đóng vai gợi ý cho trẻ chơi, cô hỏi mà em búp bê bị đau vậy? Chúng ta đưa em đến bác sĩ nha khoa nhé! Trẻ làm Bác sĩ thể hành động khám răng, nhổ răng, cho bệnh nhân uống thuốc đau răng, dặn dò bệnh nhân sao? Búp bê nhà thực lời dặn nào? Từ hoạt động vui chơi giúp trẻ củng cố, phát huy hiểu biết chăm sóc miệngtrẻ học * Biện pháp 2: Nghiên cứu, tìm hiểu kiến thức chăm sóc sức khoẻ miệng cho trẻ mầm non Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Pang 10 Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng Để giúp trẻ có kiến thức việc giữ gìn vệ sinh miệng hướng dẫn trẻ biện pháp giữ gìn vệ sinh chăm sóc miệng, biết chải cách nhằm để phòng chống bệnh miệng, trước hết giáo viên cần nhận thức rõ tầm quan trọng nhiệm vụ chăm sóc giáo dục vệ sinh miệng cho trẻ, từ không ngừng học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi kiến thức vấn đề qua sách báo, phương tiện thông tin, truyền thông, internet…Từ giúp trẻ biết được: + Chức răng, lợi + Các bệnh liên quan đến răng: sâu răng, tật xấu ảnh hưởng đến răng, chất dinh dưỡng cần thiết cho cách phòng chống + Tại phải chải thường xuyên? Cách lựa chọn bảo quản bàn chải đánh răng, phương pháp chải + Tăng cường công tác phòng bệnh điều trị sớm, có thói quen khám định kỳ tháng/lần + Chế độ ăn uống hợp lý, cân bằng, hạn chế cho trẻ ăn bánh, kẹo nhiều đồ + Đối với trẻ, người lớn cần hướng dẫn em cách chải miệng cách Thực đánh sau ăn lần/ngày vào buổi sáng tối Giữ gìn miệng sẽ, vệ sinh ngày, loại trừ mảng bám cách chải phương pháp với kem đánh có flour * Biện pháp 3: Tìm hiểu, nắm bắt đặc điểm tâm sinhtrẻ Việc nắm bắt tâm lý trẻ quan trọng, giúp giáo viên hiểu trẻ thích hay không thích việc chăm sóc miệng, cụ thể việc chải hàng ngày, nguyên nhân sao, từ có phương pháp tiếp cận, giáo dục phù hợp với lứa tuổi trẻ Qua theo dõi, trò chuyện với trẻ, trình trao đổi với phụ huynh tình hình sức khoẻ trẻ, thấy hầu hết trẻ sợ việc đánh răng, có khuynh hướng ghét lười đánh răng, hầu hết em trả lời không thích đánh kem đánh cay không thích mùi kem đánh răng, bàn chải cứng khiến bé đau đánh đánh chẳng có vui… Một số bé tâm cha mẹ bắt buộc, dọa nạt, chí phạt đòn em không đánh Bên cạnh đó, số em muốn đánh bố mẹ lại không Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Pang 11 Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng biết cách đánh, hỏi bố mẹ bận nên thời gian bảo Việc khiến em sợ hãi, sinh tâm lý chán ghét đánh Từ đặc điểm tâm lý đó, thân nhận rằng: để trẻ yêu thích việc đánh răng, việc lựa chọn bàn chải kem đánh quan trọng Tôi cố gắng làm cho trẻ cảm thấy việc đánh trở nên thú vị, cách chuẩn bị nhiều loại kem đánh khác với hương vị trái cấp hấp dẫn, nhiều loại bàn chải dành cho trẻ em với hình thù ngộ nghĩnh, màu sắc phong phú, lông bàn chải mềm, vừa với tay cầm miệng xinh bé Đồng thời khuyến khích trẻ tự chọn loại kem đánh răng, loại bàn chải mà trẻ thích Điều giúp việc làm vệ sinh miệng trở nên hào hứng Từ bước khắc phục tình trạng sợ, ghét đánh trẻ Ngoài ra, tâm lý trẻ thích 'đua đòi' Vì thế, ngày đầu tiên, tập trung vài trẻ lúc để thực hành học miệng Các trẻ bắt chước ganh đua với trình học tập Và thế, trẻ bớt cảm giác nhàm chán, sợ sệt Bên cạnh đó, trao đổi với phụ huynh cần phải bình tĩnh không nên nóng vội, quát mắng điều làm cho trẻ sợ sệt thêm mà Cần phải động viên bày trò chơi trình bé tập đánh giúp trẻ cảm thấy hứng thú say mê với hoạt động ngày * Biện pháp 4: Tổ chức cho trẻ thực thao tác chải Hiện có nhiều phương pháp chải khác nhau, qua nghiên cứu, so sánh phương phápsố hạn chế so với phương pháp BASS cải tiến Hiện phương pháp nhiều nước Thế giới áp dụng có ưu điểm sau: - Làm tất mảng bám vùng rãnh lợi, kẽ - Động tác đơn tới lui ngắn, xoay nhẹ, gần gũi với động tác tự nhiên trẻ - Động tác dễ dàng hướng dẫn dễ thực cộng đồng - Có tác dụng xoa nắn lợi cách nhẹ nhàng Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Pang 12 Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng Từ ưu điểm nêu thân chọn phương pháp chải BASS để hướng dẫn trẻ thực hành Phương pháp BASS cải tiến mô tả gồm phần sau : - Nên chải theo thứ tự nhằm tránh bỏ sót mặt - Chải hàm trước hàm sau; hàm cần chải mặt ngoài, mặt trong, mặt nhai - Chải cẩn thận lần 2,3 răng; cho tất * Động tác chải - Đặt lông bàn chải nghiêng 45 độ phía nướu - Đối với mặt ngoài, mặt trong: Chải với động tác rung nhẹ chỗ nhiều lần, vừa rung vừa di chuyển bàn chải phía mặt nhai, vùng lập lại từ 6-10 lần - Đối với mặt nhai: Chải theo động tác tới lui ngắn * Cuối chải lưỡi để lấy mảng bẩn lưỡi để lưỡi hồng Thời gian để chải từ 3-5 phút Cô hướng dẫn trẻ thực hành thao tác chải với mô hình hàm giả, thực chậm rãi nhiều lần, cần nhấn mạnh điểm quan trọng thao tác chải như: không nên chải theo chiều ngang, dễ làm tụt nướu… Sau cho bạn làm theo bạn khác nhận xét, cuối cô đánh giá, kết luận, biểu dương, cổ vũ trẻ làm đúng, đồng thời hướng dẫn lại kỹ cho trẻ chưa thực quy trình.Sau trẻ làm quen thành thạo với mô hình, cô cho trẻ thực hành chải kiểm soát cô Điều cần lưu là: Nên chọn loại kem đánh có fluoride nồng độ thấp, dành riêng cho trẻ em Mỗi lần chải nên sử dụng lượng kem đánh nhỏ hạt đậu, để không tạo nhiều bọt gây trở ngại cho việc đánh Trẻ nhỏ thường có nguy nuốt nhiều kem đánh dẫn đến nhiễm fluoride vĩnh viễn sau Biện pháp 5: Phối hợp với phụ huynh hình thành trì thói quen vệ sinh miệng cho trẻ Giáo dục rèn luyện kĩ vệ sinh cho trẻ để thiết lập tính tự giác nghĩa hình thành hệ thống tập quán trẻ Đặc điểm trẻ mẫu giáo nói chung trẻ tuổi nói Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Pang 13 Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng riêng trẻ chóng nhớ mà mau quên, để giúp trẻ hình thành trì thói quen vệ sinh miệng cho trẻ điều quan trọng phải có phối hợp chặt chẽ nhà trường gia đình, yếu tố định cha mẹ học sinh Việc giáo dục thói quen trẻ thành công có tiến hành thường xuyên, theo giấc định trẻ trường lúc trẻ nhà Ở lứa tuổi mẫu giáo, trẻ chưa có nhiều ý thức chăm sóc miệng, gia đình cần phối hợp với nhà trường việc tập cho trẻ chải súc miệng phương pháp theo dõi đánh sáng, chiều, tối để hình thành trẻ thói quen Việc rèn đánh cho trẻ nên ba mẹ thực từ từ kiên trì, tránh chê bai, khiển trách, ép buộc hay dọa nạt làm cho trẻ cảm thấy sợ hay không thích việc vệ sinh miệng Do đó, bên cạnh việc thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, ba mẹ cần cổ vũ, khen thưởng cho trẻ trẻ hoàn thành nhiệm vụ đánh vào tuần tháng để động viên, khích lệ trẻ bước đưa trẻ vào thói quen thực hành vệ sinh miệng hàng ngày cách nhẹ nhàng tự giác Tuy nhiên, phụ huynh quan tâm hiểu vấn đề nói Cũng có trường hợp, chưa hiểu biết quan tâm không mức nên gia đình phá vỡ thói quen mà trẻ rèn luyện trường, nuông chiều, cho trẻ ăn nhiều kẹo, bánh, chocolate…mà không nhắc trẻ đánh Vì vậy, thân chủ động trì mối quan hệ chặt chẽ giáo viên cha mẹ học sinh việc chăm sóc sức khoẻ trẻ nói chung giúp trẻ hình thành thói quen vệ sinh miệng nói riêng thông qua biện pháp sau: Tiến hành lồng ghép buổi họp phụ huynh để triển khai chuyên đề tuyên truyền tầm quan trọng việc giữ gìn vệ sinh miệng hàng ngày, nguyên nhân biện pháp phòng tránh bệnh miệng, quy trình chải với nội dung hình thức phong phú thuyết trình Powerpoint với hình ảnh, clip minh hoạ; phối hợp với cán y tế trường trao đổi, thảo luận, giải đáp thắc mắc phụ huynh việc chăm sóc miệng cho trẻ Qua tương tác thông tin hai chiều, giúp phụ huynh hiểu rõ vấn đề chăm sóc miệng cho em, đồng thời tạo thống phụ huynh giáo viên quan điểm, phương pháp việc xây dựng hành vi, thói quen giữ gìn vệ sinh miệng trẻ Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Pang 14 Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng Ngoài ra, thông qua hoạt động đón, trả trẻ hàng ngày, thân tranh thủ trao đổi, nhắc nhở phụ huynh cần quan tâm củng cố kỹ thực thao tác chải nhà cho bé, kết hợp với phụ huynh việc sưu tầm tranh ảnh, thơ, truyện cách chăm sóc, vệ sinh miệng c Mối quan hệ giải pháp, biện pháp: Bên cạnh kiến thức chuyên môn, giáo viên phải có lượng kiến thức tâm lý, cách chăm sóc sức khoẻ cho trẻ nói chung chăm sóc miệng nói riêng Môi trường quanh trẻ phải gần gũi, thân thiện nhằm gũi kích thích tính học hỏi trẻ; sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng phục vụ cho hoạt động dạy học phải đa dạng, phong phú Qua nghiên cứu sở lý luận cho thấy có mối quan hệ yếu tố kiến thức, thái độ thực hành để hình thành hành vi, thói quen Mỗi giải pháp đưa nhằm tác động vào yếu tố theo hướng tích cực như: Nâng cao hiểu biết, nhận thức trẻ chăm sóc, giữ gìn vệ sinh miệng ý thức tự bảo vệ miệng từ nhỏ; thay đổi thái độ, làm cho trẻ yêu thích, hứng thú với việc đánh răng, từ trẻ tích cực thực hành việc chải lặp lặp lại để tập cho trẻ hình thành thói quen vệ sinh miệng thường xuyên cách Các biện pháp đề cập đề tài có mối quan hệ chặt chẽ có hỗ trợ lẫn Các biện pháp xếp theo thứ tự, thực tốt biện pháp tạo sở, thuận lợi, mang lại hiệu cho biện pháp d Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu Như trình bày mặt hạn chế, giới hạn phạm vi nghiên cứu, giải pháp đề tài áp dụng lớp trường mầm non Pang, chưa có điều kiện khảo nghiệm; áp dụng rộng rãi nhiều đối tượng Chính vậy, để mang lại hiệu cao việc giúp trẻ tuổi thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu công tác chăm sóc miệng cho trẻ mầm non Cần phải triển khai đồng bộ, thường xuyên tất giải pháp nêu Qua thời gian sử dụng biện pháp áp dụng cho cháu lớp 3, thấy có chuyển biến cách rõ rệt kết có chênh lệch tỉ lệ trước thực đề tài sau thực đề tài sau: Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Pang 15 Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng - Kết thu sau khảo nghiệm Tỷ lệ trẻ mắc bệnh miệng lớp Bệnh miệng Không Có Cộng Số lượng 15 09 24 Tỷ lệ % 62,5 % 37,5 % 100 Đánh giá chung kiến thức học sinh chăm sóc miệng Kiến thức Tốt Chưa tốt Cộng Số lượng 20 04 24 Tỷ lệ % 83,3 % 16,7 % III Phần kết luận, kiến nghị: Kết luận: Qua việc triển khai thực đề tài, tạo chuyển biến chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển hài hòa thể chất, tình cảm, trí tuệ, hình thành yếu tố nhân cách Qua góp phần vào đổi phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện thực có hiệu vận động “Hai không”, phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” Bản thân áp dụng thành công trình giảng dạy trẻ tuổi lớp Đề tài nghiên cứu thân xây dựng theo hướng mở có khả phát triển qua việc mở rộng phạm vi, đối tượng, thời gian nghiên cứu Những nhóm giải pháp đưa có tính chất tổng quan, nên làm sở, tiền đề để tạo dựng tảng cho đề tài nghiên cứu khác lĩnh vực với mức độ sâu rộng Kiến nghị - Đối với Phòng giáo dục: Cơ sở vật chất trường, lớp học coi điều kiện tiên phát triển giáo dục, ảnh hưởng lớn đến việc triển khai hoạt động dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục Vì vậy, việc triển khai thực chương trình xây dựng kiên cố hoá trường, lớp học, đề nghị cần trọng đầu tư xây dựng, nâng cấp sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đáp ứng yêu cầu phát triển quy mô, nâng Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Pang 16 Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ Đặc biệt, cần quan tâm đầu tư xây dựng phòng Y tế riêng biệt có đủ trang thiết bị cần thiết phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho trẻ trường Mầm non Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, huy động nguồn lực để phát triển giáo dục mầm non; tăng cường phối hợp với ngành liên quan để xây dựng biện pháp tập trung lãnh đạo, đạo nhằm tạo chuyển biến rõ rệt việc triển khai thực chương trình Nha học đường, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động chăm sóc phòng bệnh miệng cho học sinh trường học, góp phần hạ thấp tỷ lệ bệnh miệng cho học sinh nói riêng cộng đồng nói chung Đề nghị Phòng Giáo dục kết hợp chặt chẽ với Phòng Y tế, để hàng năm tổ chức khám miệng kiểm tra toàn diện sức khoẻ cho trẻ để phát xử lý sớm trường hợp trẻ mắc bệnh Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lực cho đội ngũ cán quản lý, giáo viên mầm non, đáp ứng yêu cầu đổi giáo dục mầm non, cần trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nha khoa cho đội ngũ cán làm công tác y tế trường học - Đối với nhà trường: Thường xuyên làm tốt công tác rà soát, đánh giá tình trạng sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng dạy học để kịp thời xây dựng kế hoạch, có phương án đề nghị trang bị, bổ sung nhằm thực tốt yêu cầu nhiệm vụ dạy học công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho trẻ Tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cập nhật nâng cao kiến thức chăm sóc sức khoẻ cho trẻ Tăng cường giúp đỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực công tác GDMN trường mầm non địa bàn NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN …………………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Pang 17 Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Cô cho trẻ thực hành chải sau ăn TÊN TÀI LIỆU TÁC GIẢ Chăm sóc sức khỏe trường Phạm Mai Chi, Lê Minh Hà, Nhà xuất mầm non giáo dục, năm 2004 Giáo dục dinh dưỡng- sức khỏe cho Viện chiến lược chương trình giáo trẻ mầm non theo hướng tích hợp dục, xuất năm 2006 Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi Hoàng Thị Khuyến, CĐSP Trung ương mầm non, http://www.mamnon.com http://suckhoedoisong.vn Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Pang 18 Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng MỤC LỤC MỤC NỘI DUNG TRANG I Phần mở đầu 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu Giới hạn phạm vi Nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu II Phần nội dung Cơ sở lý luận Thực trạng Nội dung hình thức giải pháp: a Mục tiêu giải pháp, biện pháp: b Nội dung cách thức thực giải pháp, biện pháp c Mối quan hệ giải pháp, biện pháp: 15 d Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu 16 III Kết luận, kiến nghị 16 Kết luận 16 Kiến nghị 17 Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Pang 19 Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Pang 20 ... – Trường MN Cư Pang 10 Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Cư Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng Để giúp trẻ có kiến thức việc giữ gìn vệ sinh miệng hướng dẫn trẻ biện pháp giữ gìn vệ. .. phương pháp việc xây dựng hành vi, thói quen giữ gìn vệ sinh miệng trẻ Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Cư Pang 14 Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Cư Pang thực tốt việc giữ gìn vệ sinh miệng. .. khoẻ miệng cho trẻ Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp sư phạm giúp trẻ thực tốt việc giử gìn vệ sinh miệng Hoàng Thị Thu Thúy – Trường MN Cư Pang Một số biện pháp giúp trẻ lớp trường MN Cư Pang
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giúp trẻ lớp lá 3 trường MN Cư Pang thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh răng miệng, SKKN Một số biện pháp giúp trẻ lớp lá 3 trường MN Cư Pang thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh răng miệng, SKKN Một số biện pháp giúp trẻ lớp lá 3 trường MN Cư Pang thực hiện tốt việc giữ gìn vệ sinh răng miệng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay