Bài giảng Tin học ứng dụng Chương 1 Phan Minh Trung

17 144 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 12:12

Crystall Ball Là một chương trình phân tích rủi ro và dự báo với giao diện người dùng rất thân thiện và dễ sử dụng. Sử dụng các đồ thị trong phân tích và minh họa các báo cáo nhằm giúp loại trừ các yếu tố bất định khi ra quyết định. 12/30/2013 TIN HỌC ỨNG DỤNG Chương 1: Sử dụng Crystall Ball Phan Minh Trung Trung tâm Tin học – Đại học An Giang Email: pmtrung@agu.edu.vn Website: http://staff.agu.edu.vn/pmtrung Tin học ứng dụng quản lý Nội dung • Tổng quan Crystall Ball • Cài đặt Crystall Ball • Phân tích độ nhạy Excel • Mô Monte Carlo Tin học ứng dụng quản lý 12/30/2013 Giới thiệu Crystall Ball  Là chương trình phân tích rủi ro dự báo với giao diện người dùng thân thiện dễ sử dụng  Sử dụng đồ thị phân tích minh họa báo cáo nhằm giúp loại trừ yếu tố bất định định  Có thể giúp bạn trả lời câu hỏi “Liệu có thiếu hụt ngân sách xây dựng công trình này?” “Khả đạt mức lợi nhuận bao nhiêu?” Với công cụ Crystal Ball, bạn trở thành người định xác, hiệu tự tin Tin học ứng dụng quản lý Giới thiệu Crystall Ball (tt)   Để bắt đầu bạn cần tạo bảng tính Excel lập mô hình toán đó, sau thực số khai báo thông số cho chương trình bắt đầu mô Kỹ thuật mô gọi mô Monte Carlo, Crystal Ball dự báo toàn dãy kết tình cho trước đồng thời cung cấp thêm thông tin mức tin cậy dự báo đó, ta dự đoán khả xuất kiện đó, nhằm hỗ trợ cho người định cách xác hơn, hiệu Tin học ứng dụng quản lý 12/30/2013 Cài đặt Crystall Ball Cài đặt Crystal Ball 11 Windows Excel 2010 Tin học ứng dụng quản lý Phân tích độ nhạy?  Là dạng phân tích nhằm trả lời câu hỏi “điều xảy ra„ như„” (what„if„)  Phân tích xem xét yếu tố đầu vào quan trọng (yếu tố mang tính chất rủi ro) ảnh hưởng đến kết toán (lợi nhuận chi phí)  Trong Excel hỗ trợ phân tích độ nhạy chiều chiều, nghĩa đánh giá tối đa yếu tố rủi ro Tin học ứng dụng quản lý 12/30/2013 Bài toán đơn giản  Một người kinh doanh mặt hàng A với giá mua 8$ giá bán 10$  Tiền lời = 10 – = 2$ Tin học ứng dụng quản lý Độ nhạy chiều  Giá mua biến động từ 4$ đến 13$, bước thay đổi 1$, xét độ nhạy lợi nhuận  Bước 1: chọn A9:B19  Data ►  What-if Analysis ►  data table  Ok Tin học ứng dụng quản lý 12/30/2013 Kết Tin học ứng dụng quản lý Độ nhạy chiều  Giá mua biến động từ 4$ - 13$ giá bán biến động từ 6$ - 14$ Mỗi bước thay đổi 1$ Xét độ nhạy lợi nhuận Tin học ứng dụng quản lý 10 12/30/2013 Kết  Chọn B24:K34  Data ►What-if Analysis ►Data table  Ok Tin học ứng dụng quản lý 11 Phân tích tình   Là dạng phân tích “What-if”, phân tích tình thừa nhận biến định có quan hệ tương hỗ với Do vậy, số số biến thay đổi theo kiểu định thời điểm Tập hợp hoàn cảnh có khả kết hợp lại để tạo “Các trường hợp” hay tính khác là: (1) Xấu nhất, (2) Kỳ vọng, (3) Tốt Tin học ứng dụng quản lý 12 12/30/2013 Kết toán trên„  Kết khảo sát nhận thấy giá mặt hàng A thay đổi sau: Giá mua Xấu Giá bán 13$ 6$ Kỳ vọng 8$ 10$ Tốt 4$ 14$  Xét lợi nhuận trường hợp? Tin học ứng dụng quản lý 13 Lập toán bảng tính  Data ►What-if Analysis ► Scenarios Manager Tin học ứng dụng quản lý 14 12/30/2013 Khai báo tình huống„  Nhấn nút Add„ 15 Tin học ứng dụng quản lý Hiển thị kết  Chọn Tin học ứng dụng quản lý Summary„ 16 12/30/2013 Hạn chế sử dụng Excel„  Không thể xác suất xảy biến phân tích  Chỉ đánh giá tối đa yếu tố rủi ro, không xét đến mối quan hệ tương quan biến  Một lần thay đổi ô bảng tính Như vậy, gần khảo sát tỉ mỉ toàn dãy kết có, nên xác định lượng rủi ro tác động vào kết phân tích 17 Tin học ứng dụng quản lý Mô Crystal Ball  Crystal  Mở Ball làm gì? rộng khả dự báo mô hình  Cung cấp thông tin dự báo cần thiết hỗ trợ định với độ xác cao, hiệu tin cậy  Mô Monte Carlo Crystal Ball mô tả kết đồ thị dự báo trình bày toàn kết có kèm theo khả (xác suất ) xuất kết Tin học ứng dụng quản lý 18 12/30/2013 Xét toán trên!  Một người kinh doanh mặt hàng A có giá mua $8 giá bán $10 Hãy phân tích thay đổi tiền lời giá mua giá bán thay đổi Biết giá mua có dạng phân phối chuẩn N(µ=8, ϭ=2) Giá bán có dạng phân phối chuẩn N(µ=10, ϭ=2) Hãy cho biết khả lỗ phần trăm? Tin học ứng dụng quản lý 19 Qui trình chạy Crystal Ball  Qui trình có bước: Khai báo biến giả thiết, biến kết (còn gọi biến dự báo) Chạy mô Xem kết chạy Lập báo cáo phân tích Tin học ứng dụng quản lý 20 10 12/30/2013 Khai báo biến giả thiết, biến kết Tin học ứng dụng quản lý 21 Khai báo biến kết quả„ Tin học ứng dụng quản lý 22 11 12/30/2013 Chạy mô  Xác định số lần chạy Tin học ứng dụng quản lý 23 Thực lệnh chạy Tin học ứng dụng quản lý 24 12 12/30/2013 Phân tích kết mô Tin học ứng dụng quản lý 25 Các ảnh hưởng„ Tin học ứng dụng quản lý 26 13 12/30/2013 Xem kết chạy  Dạng Thống kê (Statistics)  Dạng Phần trăm (Percentiles)  Dạng Biểu đồ Tần số (Frequency Chart)  Dạng Biểu đồ Tích lũy (Cumulative Chart)  Dạng Biểu đồ Tích lũy Nghịch đảo (Reverse Cumulative Chart) Tin học ứng dụng quản lý 27 Lập báo cáo phân tích Tin học ứng dụng quản lý 28 14 12/30/2013 Bài tập thực hành Bài 1: Một người bạn định mua khu nhà phức hợp Futura Apartments, nghiên cứu tình hình kinh doanh ngành bạn có số kết sau:  Tiền thuê phòng khu vực 500$/tháng  Số phòng cho thuê tháng nằm khoảng từ 30 đến 40 phòng  Chi phí hoạt động trung bình tháng cho toàn khu nhà khoảng 15.000$, thay đổi tháng Tin học ứng dụng quản lý 29 Bài tập thực hành (tt) Bài (tt): Yêu cầu Phân tích độ nhạy chiều lợi nhuận, với biến rủi ro số phòng cho thuê, dao động từ 30 đến 40, bước dao động Phân tích độ nhạy hai chiều lợi nhuận, với biến rủi ro số phòng cho thuê chi phí hoạt động Trong số phòng dao động từ 30 đến 40, bước dao động 1; chi phí hoạt động dao động từ 14.000$ đến 20.000$, bước dao động 1.000$ Tin học ứng dụng quản lý 30 15 12/30/2013 Bài tập thực hành (tt) Bài (tt): Thực mô Monte Carlo phần mềm Crystal Ball, với giả định mô tả sau:  Biến số phòng cho thuê theo phân phối (Uniform) với giá trị Min=30, Max=40;  Biến chi phí hoạt động theo phân phối chuẩn (Normal) với giá trị trung bình 15.000$, độ lệch chuẩn 1.000$  Số lần mô 1.000 lần Tin học ứng dụng quản lý 31 Bài tập thực hành (tt) Bài 2: Một nhà máy xem xét phương án mở rộng sản xuất sản phẩm A với yếu tố ước lượng sau:  Giá bán 400$, có phân phối khoảng (300$-500$)  Sản lượng có phân phối chuẩn với trung bình 10.000 SP, độ lệch chuẩn 500 SP  Chi phí sản xuất có phân phối tam giác (thấp 2.800.000$, cao 3.500.000$, thường xuất 3.200.000$) Tin học ứng dụng quản lý 32 16 12/30/2013 Bài tập thực hành (tt) Bài 2, Yêu cầu: Phân tích độ nhạy chiều lợi nhuận, với biến rủi ro giá bán, dao động từ 300$ đến 500$, bước dao động 50$ Phân tích độ nhạy hai chiều lợi nhuận, với biến rủi ro giá bán chi phí sản xuất Trong giá bán dao động từ 300$ đến 500$, bước dao động 50$; chi phí sản xuất dao động từ 2.800.000$ đến 3.500.000$, bước dao động 100.000$ Thực mô Monte Carlo phần mềm Crystal Ball, Số lần mô 5.000 lần 33 Tin học ứng dụng quản lý Thanks for Listening Cám ơn lắng nghe Tin học ứng dụng quản lý 34 17 ... chạy Tin học ứng dụng quản lý 23 Thực lệnh chạy Tin học ứng dụng quản lý 24 12 12 /30/2 013 Phân tích kết mô Tin học ứng dụng quản lý 25 Các ảnh hưởng„ Tin học ứng dụng quản lý 26 13 12 /30/2 013 Xem... cáo phân tích Tin học ứng dụng quản lý 20 10 12 /30/2 013 Khai báo biến giả thiết, biến kết Tin học ứng dụng quản lý 21 Khai báo biến kết quả„ Tin học ứng dụng quản lý 22 11 12 /30/2 013 Chạy mô ... động từ 4$ đến 13 $, bước thay đổi 1$ , xét độ nhạy lợi nhuận  Bước 1: chọn A9:B19  Data ►  What-if Analysis ►  data table  Ok Tin học ứng dụng quản lý 12 /30/2 013 Kết Tin học ứng dụng quản lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Tin học ứng dụng Chương 1 Phan Minh Trung, Bài giảng Tin học ứng dụng Chương 1 Phan Minh Trung, Bài giảng Tin học ứng dụng Chương 1 Phan Minh Trung

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay