SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non Cư Pang

25 140 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 12:12

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non Cư PangSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non Cư PangSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non Cư PangSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non Cư PangSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non Cư PangSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non Cư PangSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non Cư PangSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non Cư PangSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non Cư PangSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non Cư Pang Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang I Phần mở đầu Lý chon đề tài Thế kỷ 21 kỷ trí tuệ, kỷ kinh tế trí thức Đất nước Việt Nam tiến tới năm 2020 với thay đổi kinh tế, xã hội công nghệ với hình ảnh người công dân Việt Nam với trình độ học vấn cao, động, sáng tạo, có khả xử lý thông tin cao, có khả tự lựa chọn giải vấn đề đặt sống, thích ứng với biến đổi không ngừng xã hội Trách nhiệm đặt vai ngành Giáo dục đòi hỏi ngành phải có nội dung chương trình phù hợp, đổi phương pháp dạy học cách tích cực Giáo dục không hoàn thành việc đào tạo người thích ứng với xã hội mà đào tạo người đủ phẩm chất trí tuệ để đón đầu phát triển xã hội Giáo dục mầm non tiền đề cho giáo dục tiểu học với nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ từ đến tuổi lứa tuổi vô quan trọng Trẻ tuổi mầm non ngồi chăm sóc dạy dỗ ông bà, cha mẹ trẻ gia đình yếu tố quan trọng định lớn phát triển toàn diện trẻ đến trường mầm non đội ngũ giáo viên mầm non Công tác giáo dục chủ chương lớn, quan trọng toàn Đảng, toàn dân ta công xây dựng đổi đất nước giáo dục mầm non ngành học cần thiết, tác nhân quan trọng tác động hình thành nhân cách người cho trẻ Chính bước sang kỷ nguyên ngành giáo dục nói chung bậc học mầm non nói riêng tiếp tục đẩy mạnh đổi mới, nâng cao công tác giảng dạy để tiến dần đến việc hồn thiện giáo trình mang tính giáo dục cao, có hiệu nhất, để giúp trẻ hình thành phát triển toàn diện nhân cách người Đối với trẻ mầm non có nhiều hoạt động học tập, vui chơi, lao động… thông qua để giáo dục trẻ Song trẻ không đến trường bỏ học thất bại nghiệp trồng người Là cán quản lý phụ trách chuyên môn trường mầm non pang nhận thấy tầm quan trọng việc chăm sóc – giáo dục trẻ mầm non Nhưng địa bàn trường đóng hầu hết đồng bào dân tộc chỗ, việc đưa em tới trường Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang lớp mầm non chưa cha mẹ trẻ quan tâm, trẻ học chuyên cần không cao, bỏ học Từ thực tế đó, cán quản lý phụ trách chuyên môn trường mầm non trăn trở phải làm để trẻ học chuyên cần không tình trạng bỏ học nên lựa chọn đề tài“Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang” Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Mục tiêu nghiên cứu của đề tài: áp dụng số biện pháp sư phạm giúp viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh Mục đích nghiên cứu của đề tài: giúp viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh Nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài: Nhiệm vụ mà đề tài đặt nhằm cung cấp số biện pháp để giáo viên củng cố kinh nghiệm làm tốt công tác trì sỹ số lớp phụ trách thông qua tất hoạt động theo quy định trường lớp mầm non Giúp giáo viên tìm các giải pháp, biện pháp để tạo hứng thú, sáng tạo nhằm giúp cho trẻ thích đến trường lớp Sau vận dụng đề tài góp phần đắc lực giáo viên trình thu hút trẻ đến trường, tăng số lượng trẻ học chuyên cần từ trì sỹ số trẻ đến lớp Đối tượng nghiên cứu: Một số biện pháp nhằm giúp giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh Phạm vi nghiên cứu: Khuôn khổ nghiên cứu số biện pháp nhằm giúp giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh Đối tượng khảo sát học sinh trường mầm non Pang Thời gian nghiên cứu từ tháng năm 2016 đến tháng 03 năm 2017 5.Phương pháp nghiên cứu: a Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Phương pháp thu thập thông tin qua tư liệu Internet, vấn đề thực tiễn liên quan đến công tác trì sỹ số học sinh Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn Phương pháp quan sát: Quan sát hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ giáo viên Phương pháp điều tra: Trò chuyện, trao đổi với giáo viên, cha mẹ trẻ Phương pháp tổng kết kinh nghiệm: Tham khảo báo cáo, tổng kết chất lượng hàng năm nhà trường Tham khảo kinh nghiệm giáo viên, đồng nghiệp Phương pháp thử nghiệm: Thử áp dụng giải pháp vào công tác chăm sóc giáo dục trẻ năm học 2016- 2017 trường Mầm non Pang c Phương pháp thống kê toán học Vào đầu năm học, chủ động kiểm tra, khảo sát, thống kê qua số trẻ thực tế đến trường lớp mầm non.hăng ngày Cụ thể: Tổng số Trẻ học Đạt % học sinh chuyên cần 260 170 Số trẻ học không 65 chuyên cần 91 Chiếm tỷ lệ % 35 II.Phần nội dung: 1.Cơ sở lý luận để thực hiện đề tài: Có thể nói rằng, bậc học mầm non bậc học cung cấp kiến thức đơn giản cho trẻ em thông qua hoạt động học chơi, chơi mà học Các môn học trường mầm non môn học mang tính chất “Nhận biết” “Làm quen” với tượng tự nhiên vấn đề xã hội Tuy nhiên kiến thức thông qua nhận biết làm quen ban đầu trường mầm non trẻ vào học trường tiểu học khó khăn Như nhà tâm lý học nhận xét: Sự khởi đầu đứa trẻ theo quy luật khách quan tư trừu tượng, trẻ nhận thức thông qua đồ vật, tượng đơn giản, lúc trẻ bắt đầu thứ nhận biết làm quen với giới bên ngồi mà Chính thế, bậc học mầm non nghiên cứu chương trình giáo dục cho lứa tuổi phù hợp theo trình phát triển tư trẻ Do đó, việc trẻ học trường mầm non điều quan trọng, trẻ phải chăm sóc,giáo dục đảm bảo theo chương trình giáo dục mầm non Bộ GD&ĐT ban hành Qua kết khảo sát sẵn sàng học trẻ tuổi (EDI) năm 2011 cho thấy: có nửa số trẻ bị thiếu hụt có nguy bị thiếu hụt lĩnh Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang vực phát triển Một số yếu tố liên quan đến thiếu hụt chủ yếu từ phía cha mẹ: trình độ học vấn mẹ thấp, trẻ có nhiều anh chị em, trẻ từ gia đình nghèo, trẻ không học mẫu giáo liên tục, trẻ em vùng kinh tế khó khăn, trẻ người dân tộc, Mô đun ưu tiên quản lý nội dung: thu hút cha mẹ cộng đồng tham gia chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non là: Đặt nhiệm vụ cấp thiết cho bậc học mầm non giai đoạn nay: tăng cường liên kết thống trường mầm non cha mẹ trẻ cộng đồng nội dung, phương pháp, cách thức tổ CS-GD trẻ trường gia đình Tạo điều kiện thuận lợi để nhà trường thực công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học CS-GD trẻ cho bậc cha mẹ cộng đồng, nhằm giúp trẻ phát triển toàn diện thể chất, tinh thần, nhận thức, tình cảm, thẩm mĩ, ngôn ngữ, giao tiếp ứng xử góp phần thực tốt mục tiêu GD-GD trẻ mầm non 2.Thực trạng vấn đề nghiên cứu: * Ưu điểm hạn chế vấn đề nghiên cứu: - Ưu điểm vấn đề nghiên cứu: Đội ngũ giáo viên nhiệt tình yêu nghề mến trẻ, số cha mẹ học sinh quan tâm đến việc học em nên số trẻ trường lớp mầm non tương đối tăng so với năm trước như: năm học 2014-2015 tổng số học sinh 227 cháu; năm học 20152016 tổng số học sinh 255 cháu, năm học 2016-2017 tổng số học sinh 261 cháu Cơ sở vật chất tương đối đảm bảo, sân trường rộng rãi thống mát, đồ dùng đồ chơi đầy đủ phân hiệu buôn Knul, Buôn Riăng Bản thân phó hiệu trưởng phân công phụ trách mảng chuyên môn liên tiếp nhiều năm nên việc quản lý, đạo năm bắt chuyên môn tương đối vững vàng - Hạn chế vấn đề nghiên cứu Trường lại chia thành ba điểm cách xa, sở vật phân hiệu Buôn Dham, Buôn Hma, Buôn Kô phải mượn nhờ trường Tiểu học nhà cộng đồng Trường có 95% học sinh người đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện sống sinh hoạt em khó khăn, bố mẹ thường xuyên làm nương rẫy xa bỏ mặc nhà dẫn theo Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang Một số giáo viên thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, số giáo viên trẻ kinh nghiệm công tác trì sỹ số học sinh Việc tiếp cận công nghệ thông tin mạng, soạn giảng máy vi tính không thành thạo số giáo viên thuộc đồng bào dân tộc thiểu số Một số giáo viên chưa thực chủ động linh hoạt việc tổ chức cho trẻ hoạt động, chưa thực trọng hoạt động ngoại khóa, khâu tuyên truyền hạn chế chưa đa dạng * Các nguyên nhân vấn đề nghiên cứu - Các nguyên nhân ưu điểm vấn đề nghiên cứu: + Nguyên nhân chủ quan: Đa số giáo viên biết cách tuyên truyền tới bậc cha mẹ học sinh biết tầm quan trọng việc cho trẻ đến trường mầm non Luôn học hỏi trau dồi chuyên môn nghiệp vụ, biết lắng nghe, biết sửa sai, không bảo thủ nên chuyên môn nghiệp vụ tương đối vững vàng + Nguyên nhân khách quan Các đồng chí giáo viên bố trí công tác phù hợp lực, giáo viên có tình thần tự học cao Một phụ huynh nhận thức việc cho em đến trường lớp mầm non quan trọng việc phát triển toàn diện cho trẻ Cơ sở vật chất trang thiết bị Ủy Ban nhân dân xã EaBông quan tâm., phân hiệu thuộc Buôn Bun Knul, Buôn Riăng.đã công ty Đăk Man xây dựng đầu tư sở vật chất đầy đủ - Các nguyên nhân hạn chế vấn đề nghiên cứu: + Nguyên nhân chủ quan: Do giáo viên lớn tuổi dạy chương trình 26 tuần, chương trình cải cách thời gian lâu nên tiếp cận chương trình mầm non mang nặng chương trình cách Một số giáo viên thuộc đồng bào dân tộc thiểu số chưa biết cách trang trí môi trường ngồi lớp thu hút trẻ số giáo viên trẻ trường kinh nghiệm vấn đề thu hút trẻ dến lớp để làm tốt trì sỹ số học sinh Do vùng đồng bào dân tộc thiểu số điều kiện kinh tế khó khăn nên việc tiếp cận công nghệ thông tin mạng, soạn giảng máy vi tính Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang Các cháu học sinh em đồng bào dân tộc thiểu số bố mẹ làm rẫy mang theo nên việc học chuyên cần chưa cao… Đồ dùng phục vụ tiết hoạt động chung hoạt động ngày chưa đa dạng như: Những vật mẫu, vật thật, đồ vật + Nguyên nhân khách quan Một số cha mẹ học sinh chưa nhận thức tầm quan trọng việc cho em đến trường mầm non Đặc thù vùng đồng bào Dân tộc thểu số mà vùng đặc biệt khó khăn nên việc đầu tư sở vật chất trang thiết bị hạn chế Nội dung hình thức giải pháp: a Mục tiêu của giải pháp Từ nguyên nhân, yếu tố thực trạng nêu lựa chọn giải pháp biện pháp phù hợp Những giải pháp biện pháp nhằm mục đích giúp giáo làm tốt công tác chủ nhiệm từ thu hút trẻ thích đến trường - Lựa chọn biện pháp, giải pháp phù hợp giải vấn đề từ lòng tin đến thay đổi cách nhìn bạc cha mẹ đưa em học trường lơp mầm non, từ giáo viên biết cách thu hút trẻ đến trường tăng tỷ lệ trẻ học chuyên cần - Khi áp dụng biện pháp thành công mang lại kết sau: Giáo viên có định hướng rõ ràng việc trang trí môi trường ngồi lớp công tác tự làm đồ dùng dạy học dạy trẻ hàng ngày, tạo mối liên hệ phối hợp giáo viên cộng đồng Trẻ phát triển đồng lĩnh vực, phát huy tính tích cực trẻ, giúp trẻ hứng thú hoạt động Trẻ mạnh dạn, tự tin, phản ứng tốt với tình hàng ngày trẻ Cha mẹ học sinh thấy thay đổi em mình, từ có phối hợp tốt nhà trường, giáo viên cha mẹ học sinh để công tác thu hút trẻ đến trường từ để chăm sóc giáo dục trẻ ngày tốt b Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp *Biện pháp 1: Chỉ đạo giáo viên công tác tuyên truyền Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang Bám sát kế hoạch giáo dục nhà trường đầu năm học, sở đề kế hoạch chăm sóc giáo dục trẻ phù hợp với tình hình lớp, địa phương mà giáo viên công tác Giáo viên tìm hiểu gia đình, cộng đồng nơi trẻ sống để thống cách giáo dục trẻ nhà trường gia đình, tránh xảy trường hợp “trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” Đưa kế hoạch tuyên truyền cách cụ thể giáo viên phải kiên trì thực hiện, biết chọn lọc khai thác nội dung, tổ chức hình thức tuyên truyền phù hợp trao đổi phụ huynh Phối hợp với quan thông tin đại chúng, với lãnh đạo nhà trường để đưa nội dung viết, hình ảnh,lời nói phù hợp, có sức thuyết phục đến tai người nghe có hiệu Trao đổi đón trả trẻ: Ví dụ: đón trẻ thấy trẻ buồn ngày cô hỏi phụ huynh nhà trẻ giấc ngủ, ăn uống Hướng dẫn giáo viên tổ chức hội thi, hội giảng, ngày hội ngày lễ để tuyên truyền, thông qua tăng cương cố, ôn luyện kiến thức dạy cho cháu cách hiệu để phụ huynh thấy trẻ đến trường mầm non học tập, tiếp thu nhiều điều bổ ích vui chơi, nơi giữ trẻ Giáo viên cần kết hợp với cha mẹ học sinh việc chăm sóc giáo dục trẻ, thường xuyên trao đổi tìm hiểu tâm sinh lí trẻ, Qua bảng tin, bảng tuyên truyền lớp, đón trẻ, trả trẻ qua sổ liên lạc, giáo viên tuyên truyền đến cha mẹ trẻ kết giáo dục mình, tạo điều kiện cho giáo viên trao đổi hai chiều với bậc cha mẹ vấn đề có liên quan đến trẻ, thông tin lớp, thông tin sức khỏe, ngược lại bậc cha mẹ ghi chép yêu cầu, đề nghị, thông tin cần trao đổi với giáo viên Lập kế hoạch tuyên truyền cách chăm sóc, giáo dục trẻ đến với cha mẹ trẻ từ giúp giáo viên có định hướng rõ ràng việc nuôi dạy trẻ hàng ngày, tạo mối liên hệ phối hợp giáo viên cộng đồng từ việc chăm sóc giáo dục trẻ công tác trì sỹ số diễn thuận lợi *Biện pháp 2: Hướng dẫn giáo viên xây dựng môi trường: Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang Để thu hút trẻ thích học giáo viên dùng lời nói không chưa đủ mà phải biết cách xây dựng môi trường Vì vây người quản lý phụ trách chuyên môn phải hướng dẫn giáo viên nắm vai trò nguyên tác xây dựng môi trường: - Vai trò môi trường giáo dục trường mầm non Môi trường giáo dục trường mầm non tạo hội cho trẻ tìm tòi khám phá, phát triển điều lạ hấp dẫn sống, trẻ tự lựa chọn hoạt động cá nhân hoạt động nhóm, trẻ tham gia tích cực tạo hội cho trẻ bộc lộ khả năng, qua cung cấp kiến thức, kỹ cho trẻ nhằm góp phần hình thành phát triển nhân cách cho trẻ mầm non -Nguyên tắc xây dựng môi trường giáo dục trường mầm non + Môi trường đảm bảo an toàn thể chất, tâm lý cho trẻ Đảm bảo giữ vệ sinh nguồn nước (hệ thống cấp nước hệ thống thoát nước) không khí, thực phẩm Các trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi bảo dưỡng, giữ gìn tạo hấp dẫn trẻ, tạo cho trẻ cảm giác an tồn tránh nguy hiểm Môi trường xây dựng tránh nơi ô nhiễm, ồn nơi hay xảy tai nạn rủi ro + Môi trường xây dựng suốt trình thực chương trình chăm sóc giáo dục trẻ Việc xây dựng môi trường phải tiến hành suốt thời gian thực CT CSGD trẻ Kế hoạch xây dựng môi trường phải cụ thể tiến hành hàng ngày, tránh đưa ạt đồ dùng, đồ chơi vào lúc +Môi trường giáo dục đa dạng, phong phú để kích thích phát triển trẻ Môi trường có không gian, cách xếp phù hợp, gần gũi, quen thuộc với sống hàng ngày trẻ Môi trường phản ánh kinh nghiệm, văn hóa trường mầm non, địa phương…nhằm cung cấp cho trẻ hiểu biết văn hóa địa phương Nguyên liệu đa dạng, tận dụng nguyên vật liêu địa phương, nguyên vật liệu tự nhiên vật liệu tái sử dụng nhằm mở rộng hội học tập, hỗ trợ nhiều hoạt động chơi trẻ Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang Trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi có màu sắc, hình dạng, kích thước, chức sử dụng phù hợp, hứng thú trẻ Tận dụng khai thác triệt để tác dụng giáo dục môi trường xây dựng tránh tình trạng lãng phí công tác, thời gian Luôn thay đổi không gian môi trường giáo dục tạo hấp dẫn lạ trẻ Tôn trọng nhu cầu, sở thích có tính đến khả trẻ Phải giáo dục trẻ biết bảo vệ môi trường, biết giữ gìn môi trường xếp gọn gàng, ngăn nắp +Môi trường phải thuận lợi để hình thành kỹ xã hội Xây dựng môi trường thân thiện, ấm cúng, cởi mở cô trẻ, trẻ với trẻ, trẻ với người xung quanh Cô giáo phải tạo hội để trẻ mạnh dạn bộc lộ suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng Cử chỉ, lời nói, việc làmgiáo phải mẫu mực để trẻ noi theo Nhà trường, gia đình xã hội phải thống biện pháp giáo dục thói quen hành vi văn hóa cho trẻ - Môi trường lớp: Xây dựng môi trường giáo dục trường mầm non không nhóm, lớp mà phải tiến hành môi trường chung trường mầm non Xây dựng môi trường chung trường mầm non bao gồm có: sân vườn, khối phòng phục vụ nhóm trẻ, lớp mẫu giáo (phòng sinh hoạt chung, phòng ngủ, phòng vệ sinh, hiên chơi)…sân, vườn: vườn hoa, vườn cây, luống rau, vật; hệ thống cung cấp nước thoát nước Đây môi trường sẵn có xung quanh trường, lớp vào mục tiêu giáo dục chủ đề giáo viên phải biết tận dụng, khai thác, bổ sung thiết bị, đồ dùng để tổ chức hoạt động ngồi trời cho trẻ Vi dụ: Cổng trường trang trí cảnh đẹp mắt, nàng Bạch Tuyết bảy lùn, , vật xanh có biển tên Vào đến cửa lớp trang trí bảng tuyên truyên nội dung bé học tuần, thông tin cần thiết thiết thực xảy ra: ví dụ: dịch sốt xuất huyết, cảm cúm, trời lanh…ta treo hình ảnh kèm theo chữ viết Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang Sắp xếp, bố trí tạo khoảng không gian phù hợp cho khu vực hoạt động trời dựa vào diện tích sân chơi dựa tổng diện tích trường, giáo viên quy định khoảng không gian hoạt động chủ đề cho trẻ độ tuổi Tận dụng loại xanh tạo bóng mát, có biến đổi lá, hoa theo mùa gần gũi với cuốc sống thực trẻ, hoa có màu sắc tươi sáng Đồ chơi sân trường đa dạng: đu quay, cầu trượt, bập bênh, xích đu…phù hợp với độ tuổi, vị trí Ví dụ: trẻ nhà trẻ nên có đồ chơi riêng: cầu trượt thập, đồ chơi vận động ô tô, xe đạp bánh…đồ chơi đặt vị trí hợp lý, đảm bảo an toàn cô giáo bao quát tốt trẻ chơi Sân chơi nên bố trí khu vực trẻ hoạt động phát triển thể chất, khám phá khoa học, làm thí nghiệm đơn giản( khu vực chơi với nước, với cát.), khu vực trồng rau, trồng hoa…trẻ tham gia lao động chăm sóc cây… - Môi trường lớp Xây dựng môi trường nhóm lớp: môi trường tổ chức hoạt động học tập (hoạt động tạo hình, âm nhạc, vận động…) môi trường tổ chức vui chơi… phù hợp theo chủ đề Giáo viên nên phân bố khoảng không gian hợp lý khu vực như: hiên chơi Các góc chơi lớp nên có ranh giới (có thể sử dụng giá, tủ nhỏ- thấp, rèm, bìa ), có lối thuận tiện, với trẻ cáng lớn lối rộng để giúp trẻ thiết lập mối quan hệ chơi Khoảng không gian góc xác định tùy theo lứa tuổi, số lượng trẻ chơi, số lượng đồ dùng, đồ chơi… Đảm bảo đủ ánh sáng cần thiết, góc chơi mà trẻ cần tập trung ý suy nghĩ phải đảm bảo yên tĩnh Nếu diện tích lớp chật thì: thu dọn bớt vài thứ để tạo không gian hoạt động cho trẻ xây dựng luân phiên góc: tuần xây dựng 2-3 góc, sang tuần thứ dỡ bỏ góc xây dựng 2-3 góc hoạt động khác, đảm bảo thời gian triển khai chủ đề trẻ chơi, rèn luyện kỹ nhiều góc khác Bố trí xếp thiết bị, đồ dùng, đồ chơi phù hợp với mục tiêu, yêu cầu giáo dục theo chủ đề *Biện pháp 3: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng, đồ chơi cách bố trí xếp đồ dùng, đồ chơi để thu hút trẻ hứng thú tham gia hoạt động học chơi: Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 10 Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang Trên sở xác định nội dung cần xây dựng thứ lưu giữ lại từ chủ đề trước phải có kế hoạch mua sắm, sưu tầm, làm đồ dùng đồ chơi để phục vụ cho chủ đề Ví dụ: Từ chủ đề ” Thế giới thực vật” chuyển sang chủ đề “ Thế giới động vật” lưu thành tranh mảng tường “tranh chủ đề với số xanh, hàng rào, thảm cỏ… bổ sung thêm: mô hình chuồng vật, vật chất liệu khác nhau: nhựa, vải, bông… kết hợp với gia đình để huy động phụ huynh đóng góp ủng hộ số thức ăn cho vật, sưu tầm số tranh ảnh loài động vật mang đến lớp cho mượn vài vật thật mèo, gà, thỏ…Tân dụng nguồn nguyên liệu, phế liệu Giáo viên cần xác định rõ có kế hoạch thực Đồ dùng cô làm: thứ cô phải làm thứ có tính chất giới thiệu chủ đề khó làm cần khéo léo thể bố cục, đường nét, màu sắc Đồ dùng cô trẻ làm: cô làm mẫu vài thứ sau gợi ý cho trẻ làm cô tham gia với trẻ Ví dụ: Làm sách tranh: Cô nên yêu cầu để trẻ chọn tranh cắt sau cô giúp trẻ đóng lại tờ tranh lại thành sau trẻ vẽ tranh cô giúp trẻ viết lại ý tưởng trẻ vào tranh mà trẻ vừa vẽ Trẻ tự làm: Một số tranh ảnh, đồ dùng đồ chơi quen thuộc cô giao nhiệm vụ cho trẻ tự làm, khuyến khích trẻ có hứng thú làm hiểu ý nghĩa công việc giao Ví dụ: Làm đồ chơi vật tặng bạn, làm bưu thiếp tặng bạn, tặng mẹ Ví dụ: Từ vật liệu phế thải lịch có hình ảnh Con búp bê, bình nước, bàn ủi, ly uống nước, chự hoa ngày tết có từ chữ cái… Sau tổ chức hướng dẫn cho trẻ cắt dán làm an bum v.v thông qua hoạt động góc Hướng đẫn giáo viên tạo hội cho trẻ xây dựng nhiều mô hình hoạt động đẹp mắt, hấp dẫn mô hình trang trại có vườn, ao, chuồng hay mô hình vườn bé với thực tế Bên cạnh cô giáo thường xuyên lồng ghép nhiều hoạt động khác để giúp trẻ vào tiết làm quen chữ phát âm chuẩn nhận biết xác Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 11 Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang Lưu ý: cô giáo lên kế hoạch cụ thể thời gian, nội dung tổ chức làm đồ dùng, đồ chơi vào thời điểm ngày cho phù hợp tránh tình trạng cắt xén học, chơi làm xáo trộn nề nếp sinh hoạt trẻ - Sắp xếp, bố trí Trẻ nhóm trẻ Trẻ lớp mầm - Tranh ảnh treo - Tranh mảng - Trẻ lớp chồi Trẻ lớp Tranh mảng - Trẻ tham tường cần có tường đơn giản có tường có bố cục gia làm tranh mảng nội dung, bố cục màu tươi sáng, hấp phức tạp có tường, album ảnh, đơn giản, màu sắc dẫn trẻ tác dụng cung cấp tự làm đồ dùng, đồ đẹp thu hút kiến ý trẻ nghiệm thức, cho kinh chơi hiểu trẻ ý nghĩa công Tranh treo vừa tầm, việc gợi mở cho trẻ cách - Số lượng góc - Số chơi lượng thức hoạt động góc - Số lượng góc chơi - Số lượng góc chơi cần bố trí cầ bố trí nhiều chơi cần bố trí so với trẻ lớp lớp mầm, góc nhiều lớp chồi chồi Tuy nhiên chơi đa dạng Ví Góc chơi trẻ đa cần cân nhắc đến dụ: trẻ chơi dạng, số lượng trẻ chơi, bán hàng nội dung khác chơi góc hứng thú trẻ, như: : thể đa dạng diện tích lớp hang rau quả”, “ nhiều mặtcủa Tên góc đơn hàng thực sống Nên có thêm giản, dễ hiểu, gần phẩm”… gũi với trẻ góc thư giãn số góc chơi thực ý tưởng xuất hiện” siêu riêng thị”, “ tiệm may - Giá, kệ để đồ thời trang” - Kệ để đồ chơi - Các kệ giá để đồ - Giá để đồ chơi dùng đồ chơi thấp, thấp so với chơi có bánh xe, vừa tầm, ngăn để vừa tầm tay với trẻ chồi, lớn, ngăn cao lớp mầm đồ chơi rộng để đồ chơi vừa Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 12 Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang phải tuỳ theo số lượng đồ chơi, kệ để đồ chơi có - Chủng loại bánh xe, đồ - Chủng loại đồ - Đồ chơi cho trẻ - Chủng loại đồ chơi hấp dẫn, chơi không nhiều phải để dạng rời, chơi nhiều lớp gần gũi thân quen số lượng dạng mở (không có chồi, với sống thực nhiều trẻ số sẵn) để kích thích lượng đồ chơi trẻ Số lượng - Đồ chơi tính tò mò thích loại Đồ chơi đồ chơi không cần góc đa dạng khám phá trẻ gồm nhiều chi tiết, nhiều lứa tuổi màu sắc, hình Kích cỡ đồ chơi phải dạng dạng, kích thứoc, phải vừa tay với rời( sẳn) sau - Đồ dùng, đồ chơi âm thanh, chủ yếu trẻ góc cô - Chủng loại đồ chuẩn bị làm chơi nhiều chuẩn bị cho trẻ số lượng đồ chơi loại lại Sắp xếp đồ dùng, đồ chơi dạng mở, kích thích trẻ tích cực hoạt động Thường xuyên thay đổi cách trang trí xếp góc chơi tạo hấp dẫn, lạ với trẻ *Biện pháp 4: Một số giải pháp thu hút trẻ hoạt động học chơi, lúc nơi Để trẻ hứng thú, hoạt động tích cực sôi tham gia vào học làm quen với chữ đạt kết cao hướng dẫn giáo viên vận dụng số trò chơi vào tiết học cụ thể như: Ví dụ: Tiết làm quen với chữ ô.ô.ơ Chủ đề: Trường mầm non Chủ đề nhánh: Lớp học bé yêu thương Với tiết học tổ chức hình thức trò chơi “Ô cửa bí mật” Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 13 Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang Để trẻ hứng thú tham gia chủ động tích cực hoạt động học chơi vào hướng dẫn giáo viên đóng vai trò người dẫn chương trình vào giới thiệu chương trình “Chào đón bé đến với trò chơi Ô cửa bí mật, với chủ đề: "Lớp học bé yêu thương” Đến tham gia trò chơi hôm gồm có 02 đội thi, muốn biết đội đâu (trẻ đội đứng lên giơ tay vẫy), đội hai đâu (trẻ đội hai đứng lên giơ tay vẫy) Bây hai đội tham gia vào trò chơi, hai đội lên bốc thăm để chọn cho đội ô cửa ( trẻ đại diện đội lên bốc thăm) Cô đọc ô cửa đội mở ô cửa cho trẻ gọi tên tranh đọc từ tranh lên Cho trẻ chơi trò ghép chữ Cô nhận xét thưởng cho trẻ mũ lớp Sau cô giới thiệu chữ “o.ô.ơ” cho trẻ phát âm theo lớp, tổ, cá nhân, so sánh giống khác chữ với Cho trẻ chơi trò chơi ôn luyện để tạo hứng thú giúp trẻ khắc sâu nhận biết nhớ ba chữ o.ô.ơ * Trò chơi “chọn chữ theo yêu cầu” Cô phát âm, nói cấu tạo chữ hay cho chữ biến trẻ trọn chữ phát âm * Trò chơi “ trồng vườn trường” * Luật chơi: Trẻ trồng có chữ cô yêu cầu vòng phút đội trồng nhiêu theo yêu cầu đội thắng Cách chơi : Cô chia trẻ thành ba đội chơi yêu cầu đội trồng thứ tự đội trồng có chữ cái, trẻ lên chơi lượt trồng có chữ theo yêu cầu vào khu vườn tổ *Trò chơi “Tìm chữ qua thơ” Cho trẻ lên tìm đếm xem có chữ (o.ô.ơ) thơ gắn hoa vào chữ Việc tổ chức cho trẻ tiết học làm quen với chữ với hình thức theo “chương trình” xuyên suốt tiết học với cô giáo người dẫn chương trình kết hợp khéo Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 14 Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang léo trò chơi, có khoảng thời gian cho trẻ thư giãn trò chơi linh động xen kẽ trẻ cảm thấy thoải mái với không khí học vui vẻ, sôi nổi, trẻ tích cực tham gia Bằng trò chơi trẻ hứng thú khám phá điểm học, tạo sức hút mạnh mẽ trẻ vào học giúp trẻ khắc sâu trí nhớ cấu tạo chữ làm quen Cho nên với tiết dạy đạo giáo viên tìm tòi, sáng tạo trò chơi mới, cách chơi ứng dụng với hình thức khác nhau, thường xuyên thay đổi trò chơi để tạo lạ hứng thú với trẻ Ví dụ: Bài làm quen với chữ i, t, c Chủ đề: Một số nghề bé biết Chủ đề nhánh: nghề giáo viên Trong phần ôn luyện giáo viên cần hướng dẫn cho trẻ chơi trò chơi “Xếp chữ” Với cách chơi cô phát âm hay nói cấu tạo chữ trẻ đứng xếp thành chữ Ví dụ: Cô phát âm chữ i hay nói chữ có nét thẳng đứng, dấu chấm nét thẳng đứng – trẻ đứng thành hàng thẳng, trẻ đứng hàng thẳng làm dấu chấm để tạo thành chữ “i” Ví dụ : trò chơi tạo chữ thể cho trẻ hát chủ đề cô nói tạo chữ - tạo chữ, trẻ nói lại chữ - chữ gì, cô nói chữ i trẻ đưa ngón tay lên Đối với tiết dạy “Làm quen văn học” Ví dụ: Trong tiết dạy làm quen với vật đáng yêu quanh bé Hướng dẫn giáo viên cho trẻ thi “đố vui ” hai đội câu đố cho giải câu đố đội bạn “Con chân ngắn, mỏ lại có màng Mỏ bẹt màu vàng, hay kêu cạp cạp”? - Như trẻ câu đố vui vẻ hào hứng, kích thích tư duy, làm phong phú vốn từ ngôn ngữ mạch lạc - Giáo viên đưa âm nhạc xen kẽ phần chuyển tiếp tiết dạy trò chơi để tiết dạy thêm hào hứng, sôi động - Trong tiết dạy giáo viên kích thích khả sáng tạo nghệ thuật trẻ cách gắn dán, hay tô màu để hồn thiện tranh Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 15 Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang - Giáo viên thường tổ chức trò chơi tiết học, trò chơi động, trò chơi tĩnh đan xen để tạo hứng thú, tiết dạy vui tươi, trẻ thêm phần hoạt bát nhanh nhẹn - Với hình ảnh cho trẻ làm quen có từ tương ứng để tắm môi trường chữ viết Hoạt động trời: Ví dụ: chủ đề “thực vật” Cho trẻ quan sát, trò chuyện giới xung quanh Cho trẻ quan sát vườn hoa Cô sử dụng câu hỏi gợi mở, bắt buộc trẻ phải suy nghĩ trả lời, dạy cho trẻ cách cảm thụ vẻ đẹp tự nhiên thiên nhiên mà lại tư duy, nhớ lâu, ấn tường như: Đang mùa xuân, thời tiết ấm áp có mưa xuân khiến loại hoa đua nở ( tên gọi, màu sắc, mùi hương ) Các loại hoa xen kẽ màu sắc tạo nên rực rỡ tranh mùa xuân (hình dáng cánh loại hoa, trồng đâu?, tác dụng ) Gió thổi nhẹ làm rung rinh, bươm bướm chuồn chuồn dập dìu, ong tìm mật Quan sát vật, nhà cửa, đồ chơi trời, cây, ôtô, tượng thiên nhiên Trò chuyện cảnh vật thiên nhiên nơi trẻ tham quan du lịch, dùng ngôn ngữ cung cấp cho trẻ tư âm thanh, đường nét, màu sắc, không gian, thời gian cảnh vật Cho trẻ xếp hình, vẽ tự chơi góc tạo hình: vẽ, nặn, xé, dán, tô màu, dán hình, trang trí lớp học, góc chủ đề với cô, làm đồ dùng, đồ chơi để phục vụ môn học khác Trò chuyện, tả người thân, cô giáo bạn Đối với hoạt động góc: Ví dụ chủ đề “Trường mầm non bé” Chủ đề: Lớp học bé yêu thương Đề tài: Xây lớp họcGiáo viên tạo hứng thú trò chơi cho trẻ ngồi quanh cô cô hỏi trẻ góc chơi, cách chơi góc, cho trẻ lấy hoa đeo vào góc mà thích chơi Khi trẻ chơi cô đóng vai chơi, gợi ý dẫn dắt trẻ chơi… - Cho trẻ tiếp cận với công nghệ thông tin như: Chỉ đạo giáo viên cho trẻ xem hình ảnh nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi Các tác phẩm thực thao tác, cách làm chi tiết tạo sản phẩm thật gần gũi với trẻ Ví dụ: Vẽ vườn ăn – Tô màu, làm hiệu ứng gây hứng thú Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 16 Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang Cô hướng dẫn trẻ thực hiện, cho trẻ thực Cô hướng dẫn tỉ mỉ cho trẻ làm quen dần qua máy tính -Trong hoạt động lúc nơi Một ngày trường mầm non trẻ trải qua nhiều hoạt động vui chơi, ăn, ngủ, vệ sinh cá nhân… Cô giáo cần dạy trẻ thói quen tốt ăn uống, biết cách sử dụng đồ dùng ăn uống; trẻ dạy cách sử dụng đồ dùng chức cách xác thục.Việc thực học, sinh hoạt hàng ngày trẻ lớp… Cô dạy hành động thực tế, ân cần không dọa nạt, đánh đập trẻ Giờ ăn cô hướng dẫn trẻ trước ăn mời cô bạn, ăn không nói chuyện, không làm rơi vãi cơm, không ngậm thức ăn lâu miệng, không vừa ăn vừa chơi… băng lời nói cử ân cần: ví dụ: ăn trẻ làm dổ cơm cô không la măng hay dọa trẻ mà lại gần hỏi nhỡ tay làm đổ cơm để cô lấy chén khác cho nhé, nhớ cẩn thận đừng làm đỏ nhé… - Qua trò chơi giáo viên chuẩn bị đồ dùng đày đủ đẹp, an tồn, dung thủ thuật lên lớp hay tạo tình cho trẻ để trẻ chơi với Thông qua trò chơi, giúp cháu húng thú tham gia hoạt động chơi, không nhàm chán, không gò ép - Ở trường mầm non bé tham gia lễ hội, buổi sinh hoạt, dịp để cô giáo giao lưu với bé cha mẹ bé, chơi trò chơi ngắn để phát triển khả phản ứng nhanh trẻ, đồng thời giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trước đám đông - Ngoài trò chơi có luật, trò chơi dân gian, trò chơi vận động trẻ có hợp tác với nhóm chơi, biết phối hợp đồn kết chơi với Ví dụ: Trò chơi dân gian kéo co, trẻ chen lấn, xô đẩy để dành phần chơi, kéo thua trẻ ngã lên dẫn đến số cháu khóc, cô giáo nên giải thích, phân chia lượt chơi phù hợp, dạy trẻ kỹ kéo để cân sức với đội bạn… - Giáo viên cần thói quen kỹ sống lồng ghép vào hoạt động lớp ngày Ví dụ cô dạy cháu bỏ rác vào sọt, không vứt rác bừa bãi, không vứt rác ao, hồ, sông, suối Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 17 Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang Qua ngủ, cháu biết nằm ngủ ngắn, không nói chuyện, không làm ồn chọc phá bạn Ví dụ qua đón trẻ, cô nhắc cháu biết chào ba mẹ học, cất đồ dùng nơi quy định Trẻ mầm non học lúc nơi, thông qua hoạt động giáo viên lồng ghép giáo dục kỹ sống cho trẻ, từ trẻ mạnh dạn, tự tin thích đến lớp *Biện pháp 5: Nêu gương bạn tốt, tuyên dương khích lệ trẻ - Người lớn phải là tấm gương sáng, yêu thương, tôn trọng, đối xử công với trẻ đảm bảo an tồn cho trẻ, phạt hình thức nặng nề - Người lớn cần sử dụng lời nói rõ ràng, câu hỏi gợi mở phối hợp cử chỉ, điệu phù hợp nhằm khuyến khích trẻ tiếp xúc với môi trường xung quanh, bộc lộ, chia sẻ cảm xúc với người khác lời nói hành động cụ thể - Bên cạnh lời nói khích lệ, nêu gương, khuyến khích hành vi, lời nói tốt trẻ, giáo viên cần tuyên dương khen thưởng trẻ kịp thời Ví dụ: Trong chơi có luật, cô tuyên dương trẻ chơi luật, , cô tuyên dương trẻ thể tốt vai chơi Còn số bạn chơi chưa tốt mệt hôm sau ta cố gắng nhé… Giáo viên cần sử dụng hình thức khen, chê phù hợp, lúc, chỗ Biểu dương trẻ chính, không lạm dụng Cần tuyên dương khuyến khích trẻ để trẻ tự hào, tự nhận biết hành động vừa làm tiếp tục phát huy Những sản phẩm trẻ cô giáo nên treo nơi bạn thấy, hàng ngày cho trẻ cắm cờ, cuối tuân phát hoa bé ngoan dán vào sổ gửi cho cha mẹ xem để cha mẹ học sinh thấy thay đổi em mình, từ có phối hợp tốt nhà trường, giáo viên cha mẹ học sinh để công tác chăm sóc giáo dục trẻ ngày tốt *Biện pháp 6: Kết hợp giữa gia đình nhà trường tổ chức đoàn thể nhà trường cộng đồng Tôi xác định Cơ sở vật chất quan trọng công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ, sở vật chất đầy đủ khang trang tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động trẻ, bậc cha mẹ trẻ tin tưởng cho em tới trường Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 18 Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang năm, vào đầu năm học xây dựng kế hoạch đề xuất với lãnh đạo nhà trường đồn thể đơn vị đầu tư, tu sửa CSVC mua sắm trang thiết bị phù hợp với địa phương tình hình thực tế nhà trường xã thuộc vùng khó khăn, vùng đồng bào DTTS nên trường công ty Đăk Man đầu tư xây dựng CSVC khang trang Buôn Bun knuk, nhiên bên cạnh phân hiệu ba Buôn Buôn Hma, Buôn Kô, Buôn Dham học nhờ trường tiểu học nhà cộng đồng, Phân hiệu 10/3 chưa có sân chơi hàng rào, cổng trường… Măt khác tích cực tham mưu cấp ủy Đảng, quyền địa phương tăng cường đầu tư xây dựng đầy đủ sở vật chất để đảm bảo đủ phòng học theo hướng kiên cố hóa, có đầy đủ công trình vệ sinh, nguồn nước Thực tốt công tác xã hội hóa, vận động nguồn lực để trang bị đầy đủ trang thiết bị tối thiểu theo Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT Bộ giáo dục Đào tạo ngày 11 tháng 02 năm 2010 để thực tốt chương trình Giáo dục mầm non nhằm nâng cao chất lượng giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi Huy động nguồn lực hợp lý nhân dân trồng thêm xanh, vườn hoa, đồ dùng phục vụ bán trú, sinh hoạt trẻ, đảm bảo cho trẻ ăn bán trú, chăm sóc, nuôi dưỡng theo chương trình Giáo dục mầm non Phụ huynh giáo viên hai thành phần giáo dục có mối liên hệ chặt chẽ nhằm góp phần vào phát triển tồn diện trẻ việc chăm sóc giáo dục trẻ: gia đình động lực lớn thúc đẩy rèn luyện ý thức hoạt động trẻ, gia đình nguồn lực sở, vật chất tạo điều kiện cho giáo viên thực tốt hoạt động Do giáo viên tuyên truyền cho phụ huynh cộng đồng hiểu tầm quan trọng việc cho em tới trường lớp mầm non giáo viên phải biết cách vân dụng khéo léo việc phối hợp với phụ huynh để chăm sóc giáo dục trẻ tốt vô quan trọng Vì nhà trường giáo dục trẻ không chưa đủ: Ví dụ: trẻ tháng học dược hai ba buổi đến lớp khóc phụ huynh lại mang đưa rẫy, cô giáo việc dỗ dành ân cần … với cháu phái thuyết phục phụ huynh chịu khó cách để trẻ di học trẻ không sợ học mà hứng thú việc đến trường… c Mối quan hệ giữa các giải pháp, biện pháp: Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 19 Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang Các giải pháp, biện pháp thực hiện đề tài có mối quan hệ liên quan mật thiết với nhau, biện pháp này nó sẽ hỗ trợ cho biện pháp nhằm hòa quyện các nội dung lại với để đến một thể thống nhất là tìm các giải pháp tối ưu nhất vẫn đảm bảo được tính chính xác, khoa hoc và lô gíc giữa các giải pháp và biện pháp Để thực hiện các giải pháp, biện pháp này cần phải đảm bảo tính chính xác, khoa học, cấu trúc lôgic, hợp lí, chặt chẽ, phải đảm bảo được phương pháp nghiên cứu phù hợp với đối tượng nghiên cứu Đảm bảo nội dung của các giải pháp, biện pháp Để thực tốt công tác thu hút trẻ đến trường từ làm tốt công tác trì sỹ số vấn đề biện pháp làm tốt công tác tuyên truyền vấn đề đầu tiên, trẻ đến trường công tác tạo môi trường lớp, chuẩn bị đầy đủ đồ dung đồ chơi cho hoạt động, sau ta ạp dụng vào hoạt động trình chăm sóc giáo dục cháu cần phải tuyên dương nêu gương trẻ bỏ qua phối kết hợp giữa gia đình nhà trường tổ chức đoàn thể nhà trường cộng đồng vô cần thiết Nên biện phát nêu quan trọng d Kết quả khảo nghiệm, giá trị khoa học của vấn đề nghiên cứu, phạm vi hiệu ứng dụng: Sau thời gian thực hiện, phó hiệu trưởng phấn khởi kết đạt cao: Với biện pháp mà thân đưa trình thực đề tài nhờ giúp đỡ tận tình Hiệu trưởng nhà trường, đội ngũ giáo viên phối kết hợp bậc phụ huynh nổ lực thân nên khắc phục khó khăn để đạt kết sau: a Đối với giáo viên Có nhiều kinh nghiệm việc tuyên truyền thu hút vận động trẻ đến lớp, học chuyên cần cao, công tác trì sỹ số cuối năm đạt kết tốt Nâng cao tay nghề Giáo viên tạo môi trường học tập vui chơi cho trẻ lớp có khoa học Bổ sung nhiều đồ dùng,đồ chơi cho hoạt động học chơi Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 20 Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang Giáo viên biết cách phối hợp với cộng đồng cha mẹ trẻ công tác huy động trẻ thích lớp b Đối với trẻ Trẻ hào hứng học, tích cực tham gia hoạt động chung hoạt động khác Trẻ có nề nếp thói quen tốt học tập , vui chơi kỹ khác Trẻ hứng thú thể cách thoải mái thông qua hoạt động nhóm, tập thể Về phụ huynh Đa số phụ huynh hiểu rõ tầm quan trọng việc đưa em đến trường mầm non, nên 100% bậc phụ huynh đồng tình ủng hộ tích cực tinh thần, lẫn vật chất tạo điều kiện cho trường Màm non Pang tăng số lượng chất lượng công tác chăm sóc giáo dục trẻ * Kết cụ thể sau: Đầu năm T Trẻ Cuối năm Đạt Số trẻ Chiếm Tổng số Trẻ % học tỷ lệ % học sinh Đạt % Số trẻ Chiếm tỷ học học lệ % Tổng học số học chuyên không chuyên không sinh cần chuyên cần chuyên cần 260 69 cần 91 35 261 248 95 13 0.5 Công tác trì sỹ số cuối năm đạt 100% III Phần kết luận kiến nghị Kết luận Từ kết nghiên cứu rút kết luận sau: Việc thu hút trẻ đến trường, lớp mầm non trọng tâm nội dung lớn chương trình chăm sóc giáo dục cho trẻ Mầm non, từ hình thành nhân cách góp phần toàn diện cho trẻ Việc làm có ý nghĩa trường Mầm non mà đồi hỏi giáo viên Mầm non cần tuyên truyền, công tác vận động để huy động trẻ đến trường tăng số lượng trẻ học chuyên cần để trì sỹ số trẻ cuối năm đạt kết cao Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 21 Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang Ngoài việc cung cấp cho trẻ kiến thức, kỹ phải thường xuyên tổ chức cho trẻ luyện tập biện pháp phù hợp nhằm ôn luyện, củng cố nâng cao hiểu biết, qua tổ chức hội thi, buổi văn nghệ, ngày hội, ngày lễ cho bé Để làm tốt cong tác thu hút trẻ đên trường trước hết đòi hỏi người giáo viên phải nắm đặc điểm tâm sinh lý trẻ độ tuổi này, nắm bắt tâm tư nguyện vọng cha mẹ trẻ Tích cực sáng tạo nhiều cách dạy lạ, thay đôi thường xuyên cách trang trí lớp làm đồ dùng, đồ chơi sinh động hấp dẫn nguyên vật liệu săn có địa phương Cô giáo cần mẫu mực yêu thương, tôn trọng đối xử công với trẻ, coi trẻ mình, cô giáo cần phải tạo hứng thú cho trẻ hoạt động Kiến nghị Thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt chuyên môn cấp Phòng, Chuyên đề sáng kiến kinh nghiệm đạt giải cấp để truyền tải kinh nghiệm vào thực tế công tác chăm sóc giáo dục trẻ đơn vị Đặc biệt công tác trì sỹ số Tổ chức cho CBQL, giáo viên dạy giỏi tham quan trường bạn để giao lưu học hỏi, đúc rút kinh nghiệm công tác thu hút trẻ thích đến trường, lớp mầm non nhằm phục vụ tốt công tác chăm sóc giáo dục trẻ đơn vị Trên số kinh nhiệm mà thân rút từ tình hình thực tế Trường mầm non Pang, không dừng lại kết mà cố gắng học hỏi để tìm giải pháp tối ưu nhằm đáp ứng yêu cầu cao việc trì sỹ số trường Mầm non Tuy nhiên kinh nghiệm nhiều hạn chế, kính mong góp ý giúp đỡ Hội đồng sáng kiến cấp, bạn bè đồng nghiệp để có kinh nghiệm tốt công tác hướng dẫn giáo viên trì sỹ số học sinh trường lớp mầm non NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 22 Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN TÀI LIỆU THAM KHẢO STT Tên tài liệu Các tạp chí giáo dục mầm non Tài liệu BDTX chu kỳ II cho giáo viên mầm Tác giả Do BGDMN biên soạn - non (2004-2007) Nhà xuất Giáo Dục Tài liệu BDTX Năm 2013 gồm 44 mô BỒI DƯỠNG THƯỜNG đun( mô đun 7,mô đun 8,mô đun 3o) XUYÊN GIÁO VIÊN MẦM NON Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 23 Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang (Ban hành kèm theo Thông tư số 36 /2011/TTBGDĐT ngày 17 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) Mô đun quản lý 2( Mô đun ưu tiên) Tài liệu học đïi học tai chức Tâm lý học trẻ em lứa tuổi Mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thị Ánh Tuyết – NXB Giáo dục 1994 Tài liệu tập huấn chuyên môn Mầm non năm Sở GDĐT Tỉnh Đăk Lăk 2014( xây dựng môi trường giáo dục) MỤC LỤC MỤC NỘI DUNG SỐ TRANG I Phần mở đầu 1 II Lý chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 2 2 Phần nội dung Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 24 Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Pang III Cơ sở lý luận Thực trạng vấn đề nghiên cứu Nội dung hình thức giải pháp 4-6 6-22 Phần kết luân, kiến nghị 22 Kết luận Kiến nghị 22 22=23 Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi 25 ... biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Cư Pang Một số giáo viên thuộc đồng bào dân tộc thiểu số, số giáo viên trẻ kinh nghiệm công tác trì sỹ số học sinh Việc... môn trường mầm non trăn trở phải làm để trẻ học chuyên cần không tình trạng bỏ học nên lựa chọn đề tài Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Cư Pang ... đạo giáo viên công tác tuyên truyền Người thực hiện: Nguyễn Thị Phi Một số biện pháp đạo giáo viên làm tốt công tác trì sỹ số học sinh trường mầm non Cư Pang Bám sát kế hoạch giáo dục nhà trường
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non Cư Pang, SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non Cư Pang, SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác duy trì sỹ số học sinh tại trường mầm non Cư Pang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay