SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên bảo quản cơ sở vật chất , trang thiết bị dạy học tại trường Mầm non Ea Na

20 115 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 12:09

SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên bảo quản cơ sở vật chất , trang thiết bị dạy học tại trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên bảo quản cơ sở vật chất , trang thiết bị dạy học tại trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên bảo quản cơ sở vật chất , trang thiết bị dạy học tại trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên bảo quản cơ sở vật chất , trang thiết bị dạy học tại trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên bảo quản cơ sở vật chất , trang thiết bị dạy học tại trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên bảo quản cơ sở vật chất , trang thiết bị dạy học tại trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên bảo quản cơ sở vật chất , trang thiết bị dạy học tại trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên bảo quản cơ sở vật chất , trang thiết bị dạy học tại trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên bảo quản cơ sở vật chất , trang thiết bị dạy học tại trường Mầm non Ea Na I Phần mở đầu Lý chọn đề tài Phải nói năm gần giáo dục nước ta nhiều chuyển biến mẻ nên việc giáo dục toàn xã hội quan tâm đến đặc biệt bậc học mầm non đặt lên hàng đầu, nhằm mục đích nâng cao chất lượng dạy học cho trẻ, để trẻ phát triển hài hòa thể chất lẫn trí tuệ Để đạt yếu tố đòi hỏi trẻ phải phát triển toàn diện lĩnh vực nên trình dạy học cần chất lượng hiệu cao Bên cạnh đó, đòi hỏi sở vật chất, đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị dạy học thứ đóng vai trò không quan trọng trình phục vụ dạy học Bởi thiết bị dạy học tốt tổ chức hoạt động học tốt Hiện nay, sở vật chất, trang thiết bị dạy học xem điều kiện quan trọng trình dạy học, chúng tạo môi trường mở cho giáo viên trẻ việc dạy học đạt hiệu cao Để đạt mục tiêu trên, thực tế trường Mầm non Ea Na nói riêng, tất trường địa bàn huyện nói chung, sở vật chất, trang thiết bị dạy học quan tâm nhiều nhiều điểm bất cập khó khăn Với vai trò phó hiệu trưởng quản lý mảng sở vật chất trường Mầm non Ea Na, nhiều băn khoan lo lắng việc bảo quản kiểm kê sở vật chất phân hiệu trường, nơi nhiều hạn chế Do đó, cần phải biện pháp cụ thể để nhà trường làm tốt công tác quản lý, đồng thời phát huy đạt năm vừa qua Ở vai trò người quảnsở vật chất trường băn khoăn, trăn trở làm để tìm biện pháp, giải pháp giúp sở vật chất trường bền lâu , xứng đáng trường điểm đủ sở chất theo thông tư Bộ Giáo dục ban hành nhằm đáp ứng với yêu cầu, hứng thú trẻ giáo dục mầm non Từ đó, nghĩ muốn sở vật chất khang trang, bền lâu tất giáo viên học sinh cần ý thức trách nhiệm giữ gìn bảo quản Trong năm gần đây, nhà nước ta bước tăng ngân sách đầu tư cho Giáo dục Mầm non, điều chứng minh vai trò vị giáo dục mầm non thời đại Trường Mầm non Ea Na UBND xã, phòng giáo dục đào tạo huyện Krông Ana quan tâm cấp vốn đầu tư nhằm xây dựng sở vật chất, trang thiết bị dạy học để thực tốt mục tiêu chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu Giáo dục Mầm non Tuy nhiên, muốn đạt mục tiêu yếu tố khách quan công tác bảo quản sở vật chất, trang thiết bị trường đóng vai trò quan trọng Trong thực tế trường tôi, vấn đề quảnsở vật chất, trang thiết bị dạy học ý nhiều hạn chế Với vai trò nhiệm vụ người quảnsở vật chất xin đưa “Một số biện pháp đạo giáo viên bảo quản sở vật chất , trang thiết bị dạy học trường Mầm non Ea Na ” Mục tiêu nhiệm vụ đề tài Mục tiêu: 2 Mục tiêu nhiệm vụ đề tài Mục tiêu: Để sở vật chất trường Mầm non Ea Na bảo quản cách tốt người quản lý, bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học nêu cao công tác quảnsở vật chất, trang thiết bị dạy học, nhằm đề xuất lý giải biện pháp cho tập thể giáo viên trường Mầm non Ea Na, Để góp phần nâng cao chất lượng, hiệu công tác bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học trường tốt Qua đợt kiểm tra cách bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học lớp, nhắc nhở giáo viên phải biết bảo quản, giữ gìn, sở vật chất trường trang thiết bị dạy học lớp Như với đề tài giúp cho tập thể giáo viên trường Mầm non Ea Na nói chung tầm nhìn sâu rộng sở vật chất, trang thiết bị dạy học lớp toàn trường tốt đẹp Thì cần đến hợp tác giáo viên tập thể nhân viên toàn trường Như sở vật chất, trang thiết bị toàn trường bền, đẹp, an toàn mà phục vụ tốt cho việc dạy học giáo viên lên lớp Nhiệm vụ: Là đưa số biện pháp đạo giáo viên bảo quản sở vật chất để giáo viên trách nhiệm với sở vật chất, trang thiết bị lớp phụ trách theo quy định trường, lớp Mầm non Từ giúp giáo viên tìm giải pháp, biện pháp để bảo quản tốt sở vật chất, trang thiết bị dạy học lớp mình, toàn trường Đối tượng nghiên cứu Một số biện pháp đạo giáo viên bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học trường Mầm non Ea Na Giới hạn đề tài Một số biện pháp đạo giáo viên bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học trường Mầm non Ea Na Đối tượng khảo sát: Tập thể giáo viên, nhân viên trường Mầm non Ea Na Thời gian nghiên cứu từ tháng năm 2016 đến tháng 02 năm 2017 Phương pháp nghiên cứu a) Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận: Thông qua phương pháp quan sát, đàm thoại nghiên cứu tìm nội dung giúp giáo viên rút phương pháp, giải pháp để cách bảo quản tốt sở vật chất, trang thiết bị dạy học Đồng thời, phải nhận định xem giải chưa giải - Phương pháp phân tích- tổng hợp tài liệu: Phương pháp giúp cho định hướng sáng kiến kinh nghiệm - Phương pháp phân tích khái quát hóa nhận định độc lập: Tôi kiểm tra sở vật chất, trang thiết bị dạy học toàn trường năm học 2016-2017 b) Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn: - Đây phương pháp để kiểm nghiệm phương pháp biện pháp nhằm nêu vấn đề liên quan đến sáng kiến kinh nghiệm.Sáng kiến thực điều kiệnthực tế trường Mầm Non Ea Na - Phương pháp điều tra: Là biện pháp quan trọng việc thực đề tài - Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia c) Phương pháp thống kê toán học II/ Phần nội dung: sở lí luận: Giáo dục Mầm non ngành học mở đầu hệ thống Giáo dục Quốc dân, chiếm vị trí quan trọng Giáo dục mầm non nhiệm vụ xây dựng móng cho việc hình thành nhân cách người Xã hội Chủ nghĩa, chuẩn bị điều kiện, kỹ cần thiết cho trẻ chuẩn bị bước vào bậc học Để việc chăm sóc giáo dục trẻ mang lại kết tốt nhất, sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhu cầu tất yếu thiếu hệ thống giáo dục tất bậc học nói chung bậc học mầm non nói riêng Vì vấn đề bảo quản sở vật chất, thiết bị dạy học tác động , mục đích người quản lý nhằm xây dựng, phát triển sử dụng hiệu để phục vụ đắc lực cho công tác giáo dục Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy sở vật chất, trang thiết bị dạy học phát huy tác dụng dạy học bảo quản tốt Do đó, việc bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học lĩnh vực mang đặc tính kinh tế giáo dục, vừa mang đặc tính khoa học giáo dục nên việc bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học cần phải tuân thủ số yêu cầu chung quản lý kinh tế, khoa học bên cạnh việc tuân thủ yêu cầu ngành Giáo dục Như vậy, nói bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học công việc quan trọng để sở vật chất, trang thiết bị trường đảm bảo an toàn Trong năm gần việc bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học không phần quan trọng nên việc đạo hoạt động ngành giáo dục coi việc đổi bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học biện pháp để nâng cao chất lượng giáo dục Thực trạng vấn đề nghiên cứu Tổng diện tích đất toàn trường là: 6.640m2, với phân hiệu nằm rải rác địa bàn xã, 14 lớp học có14 phòng học Nhà trường quan tâm cấp lãnh đạo, Đảng ủy Ủy ban Nhân dân xã Ea Na, Phòng Giáo dục đào tạo huyện Krông Ana Nhà trường Mầm non Ea Na tu sửa bổ sung sở vật chất cho trường số phân hiệu như: Phân Hiệu Buôn Cuah, Buôn Tơ lơ khang trang an toàn cho trẻ Tuy vậy, đầu năm học kiểm kê bổ sung đầy đủ sở vật chất, trang thiết bị dạy cho tất lớp Tôi nhắc nhở giáo viên ý đến trẻ không để trẻ đẩy ghế, xô bàn tất đồ dùng đồ chơi lớp trời tránh hư hỏng Sau đợt kiểm tra lại, thấy hầu hết lớp bảo quản bên cạnh số lớp chưa cách bảo quản chu đáo, chưa đáp ứng quy định nhà trường Chính chưa áp dụng sáng kiến kinh nghiệm cho ta thấy kết đầu năm sau: Bảng khảo sát đầu năm: S Tên Bàn học Ghế học tt lớp sinh Lá sinh 5/13=38,4% Lá2 10 11 12 13 14 Lá Lá Lá Chồi Chồi Chồi Chồi Mầm Mầm Mầm Mầm Mầm 10/26=38,4% Tủ học 1/2=50% 10/21=23,8% 15/42=35,7% 1/3=33,3% Kệ đựng Mấy đồ chơi tính 1/3=33,3% 1/1=100% 2/5=40% Bảng viết 1/1=100% 1/1=100% 1/1= 100% 5/14=35,7% 10/18=35,7% 1/3=33,3% ¼=25% 1=0% 5/13=38,4% 10/27= 37% 1/1=100% ½=50% 1=0% 4/11=36,3% 4/23=17,3% 1=0% 1/3=33,3% 4/14=28,5% 10/28=5,7% 2/4= 50% 2/5=40% 5/12=41,6% 5/27=18,5% 1/3=33,3% ¼=25% 1/1=100% 5/14=37,7% 10/28=35,7% 1/1=100% 1/3=33,3% 10/23=43.4% 12/46=26% ½=50% 1/3=33,3% 4/13=30,7% 7/25=28% ½=50% 1/3=33,3% 5/13=38,4 % 10/25=40% ½=50% 1/3=33,3% 3/10=30% 4/20=20% ½=50% 2/3= 66,6% 4/13=28,5 5/28=17,8% 1/1=100% ¼=25% 10/20=50% 7/40=17,5% ½=50% ¼=25% 1=0% 1/1=100% 1/1=100% 1/1=100% 1/1=100% 1=0% 1/1=100% 1=0% 1=0% 1=0% 1=0% 1/1=100% 1=0% * Ưu điểm: Lãnh đạo nhà trường quan tâm đến sở vật chất, trang thiết bị lớp tất lớp đầy đủ phòng học, sân chơi rộng, thoáng mát, an toàn, Lớp học sẽ, lớp tủ để đồ dùng đồ chơi, góc kệ để đồ dùng đồ chơi cho trẻ Đội ngũ giáo viên trẻ khỏe, nhiệt tình, yêu nghề, mến trẻ, tận tụy với nghề, tinh thần học hỏi, trao dồi kinh nghiệm nên hầu hết chuyên môn nghiệp vụ vững vàng Trường tới 84,6% số giáo viên chuẩn trở lên Giáo viên trường đoàn kết tinh thần vượt khó, vượt khổ, đặc biệt phân hiệu buôn Tơ Lơ buôn Cuăh thuộc vùng Trường Mầm non Ea Na trường đạt chuẩn Quốc gia, số phòng học xây dựng nên đẹp kiên cố Lãnh đạo nhà trường nhắc nhở giáo viên, nhà trường tạo điều kiện giúp giáo viên trẻ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đầy đủ, an toàn bền đẹp Bên cạnh đó, Phòng GD& ĐT huyện thường xuyên quan tâm, đầu tư thêm trang thiết bị để phục vụ việc dạy học cho lớp 56 tuổi * Khó khăn: Trường Mầm non Ea Na pnhân hiệu nằm rải rác địa bàn xã Ea Na, phân hiệu thuộc vùng đặc biệt khó khăn xã khó việc quản lý, bảo quản sở vật chất trường Công tác bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học trường Mầm non Ea Na xuất phát từ nhận thức đắn vai trò ý nghĩa sở vật chất, trang thiệt bị dạy học đối trình dạy học Từ đó, trường quan tâm mức vấn đề Và, từ toàn thể giáo viên ý thức việc bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học Nhưng bên cạnh việc làm tốt, công tác bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học vào đầu năm học số hạn chế Chẳng hạn đến trường sốphòng chật hẹp không đảm bảo diện tích hoạt động cho trẻ lên lớp,còn thiếu phòng đa năng, phòng kho, nên gặp nhiều khó khăn đến việc bảo quản quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học Nguyên nhân chủ quan: Do ý thức số giáo viên, nhân viên chưa tầm nhìn sâu rộng sở vật chất, trang thiết bị dạy học chưa trách nhiệm cao với việc bảo quản trang thiết bị dạy học lớp Nguyên nhân khách quan: Do nguồn kinh phí cấp rót hạn chế nên gặp khó khăn việc tu sửa bổ sung sở vật chất, đồ dung, đồ chơi cho phân hiệu * Biện pháp khắc phục: Bản thân Phó Hiệu trưởng phân công mảng sở vật chất, nên từ đầu năm học quan tâm đến công việc sở vật chất toàn trường Tôi thường xuyên kiểm tra, kiểm soát sở vật chất, trang thiết bị dạy học lớp để kế hoạch sửa chửa bổ sung kịp thời Qua học hỏi nhiều kinh nghiệm từ bạn bè, đồng nghiệp để cách đạo giáo viên phương pháp bảo quản tốt sở vật chất, trang thiết bị dạy học bền, đẹp an toàn Với khó khăn thúc đẩy cần “Một số biện pháp đạo giáo viên bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học trường Mầm non Ea Na ” Trên thực tế cho thấy điểm thuận lợi, khó khăn, mặt mạnh mặt yếu nhà trường trước thân áp dụng nghiên cứu đề tài Nổi trội mặt thuận lợi ví dụ như: Được quan tâm nhà trường, nhà trường đề số biện pháp khắc phục tình trạng yếu kém, phát huy điểm mạnh sở vật chất, trang thiết bị dạy học bước xây dựng bổ sung, mua sắm sở vật chất, trang thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện Từ tăng cường nhận thức lý luận thực tiễn Hiện theo chuẩn quốc gia mức độ II đòi hỏi sở vật chất, thiết bị dạy học cần nhiều hơn, phong phú hơn, dạng để phục vụ đắc lực cho việc nâng cao chất lượng dạy học, cao kỹ thói quen sử dụng cho toàn thể giáo viên, kỹ bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học Ảnh số đồ chơi trời 3.Nội dung hình thức giải pháp a) Mục tiêu giải pháp Đưa số giải pháp, biện pháp giúp giáo viên biện pháp bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học an toàn, bền đẹp nhằm mục đích để phục vụ tốt trình dạy học b) Nội dung cách thức thực giải pháp: Biện pháp 1: Xây dựng nghiên cứu tài liệu sở vật chất, trang thiết bị dạy học bậc học mầm non Khi lên kế hoạch cho giáo viên bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học trước hết bám sát kế hoạch hoạt động Nhà trường, sở xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình lớp, lựa chọn biện pháp để cách bảo quản sở vật chất, trang thiết bị toàn trường Đây giải phấpquan trọng người quản lý Do nghiên cứu điều lệ trường Mầm non, chương trình giáo dục Mầm non, tiêu chuẩn trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia theo định Bộ Giáo dục Đào tạo định danh mục tối thiểu phục vụ chương trình thí điểm đổi Từ tài liệu thân rút vấn đề cần thiết cho sở vật chất, trang thiết bị để thực hoạt động trường Mầm non theo yêu cầu đổi vào kế hoạch cụ thể Ví dụ: Trong học tạo hình trẻ kê bàn nghế nhắc nhở trẻ kê bàn nghế nhẹ nhàng, cẩn thận không xô đẩy lẫn nhau, không vẽ bậy bàn Ví dụ: Trong trẻ chơi nhắc trẻ không dẫm chân lên tường Không vẽ bậy lên tường Để mang lại kết cao cho kế hoạch xây dựng điều cần làm lên kế hoạch cụ thể chi tiết công việc phải làm cách thức tiến hành công việc Việc lên kế hoạch cần dựa vào yếu tố sau: Dựa vào tình hình thực tế đơn vị, lớp học Dựa vào nguồn kinh phí nhà trường Trong trình nghiên cứu đề tài qua thực tế quản lý nhà trường, thực biện pháp chung để giải vấn đề sau: - Giúp giáo viên học sinh đầy đủ sở vật chất, trang thiết bị dạy học - Xác định nhiệm vụ thân phải bảo quản sở vật lớp thật tốt nhắc nhở trẻ giữ gìn sở vật chất, trang thiết bị dạy học lớp 10 - Đề biện pháp để khắc phục khó khăn Biện pháp 2: Xây dựng kế hoạch xây dựng sở vật chất trang thiết bị phù hợp với thực tế trường Đây giải pháp đầu năm học đồng xuyên xuất trình hoạt động, không tháng, năm mà sâu năm, 10 năm hướng cho tương lại cho nhà trường Là hiệu phó sở vật chất nhà trường phải nhìn bao quát tổng thể tầm nhìn chiến lược Làm kế hoạch phất triển năm hành số liệu lập kế hoạch sở vật chất mua sắm trang thiết bị qua hang năm kế hoạch xây dựng tổng thể sở vật chất, trang thiết bị dạy học, dự kiến nhóm lớp, phòng học cháu nguồn thu làm việc trước việc sau Ví dụ: Kế hoạch xây dựng trường chúng tôi: Địa điểm xây dựng phân hiệu Quỳnh Ngọc xã Ea Na để thuận tiện cho tất bà phân hiệu Quỳnh Ngọc, xây dụng khu vệ sinh gần nhóm lớp để thuận tiện cho trẻ… Việc xây dựng trường phải xây dựng đại đảm bảo tính an toàn lớp, bền vững, lâu dài, tránh lạc hậu Bên cạnh phòng học phải kho để đồ dùng, đồ chơi, hệ thống điện, nước đầy đủ an toàn cho trẻ Xây dựng sân tập thể dục, sân chơi an toàn giao thông, tất vấn đề Hiệu phó sở vật chất phải kế hoạch cụ thể, rõ ràng thực đảm bảo nguyên tắc sử dụng lâu dài, tuyệt đối không mang tính chất tạm bợ Bên cạnh kế hoạch xây dựng vấn đề mua sắm trang thiết bị dạy học, đồ dùng, đồ chơi góp phần không nhỏ, đảm bảo tốt hoạt động trẻ trường Mầm non Vậy than phải nghiên cứu xem mua trước, sau, đồ dùng phải đảm bảo chất lượng, số lượng chưa điều kiện bổ sung dần năm học năm tuyệt đối không xem số lượng chất lượng mà chất lượng 11 đặt lên hàng đầu Trường kế hoạch mua sắm đồ dùng phục vụ cho công tác chăm sóc nuôi dưỡng hoạt động vui chơi trẻ như: Nhà bóng, cầu trượt, đu quay, chơi liên hoàn, thuyền rồng…Tất đồ chơi đảm bảo tính an toàn, bền, đẹp Biệp pháp 3: Công tác tham mưu với cấp thẩm quyền tranh thủ lãnh đạo Đảng Bộ quyền địa phương công tác xây dựng sở vật chất Để kế hoạch xây dựng sở vật chất, trang thiết thiết bị trở thành thực công tác tham mưu lãnh đạo nhà trường định đến thành công hay thất bại kế hoạch Vậy Hiệu trưởng phải xác định đối tượng cần tham mưu Đảng ủy xã, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã Ea Na Phòng GD&ĐT huyện Krông Ana, xác định đối tượng tham mưu phải gửi văn bản, định Nhà nước, ngành để lãnh đạo địa phương nghiên cứu, đồng thời nhà trường làm tờ trình đề xuất Trước tiên phải làm cho họ hiểu sở vật chất trường không đảm bảo cho yêu cầu chăm sóc giáo dục trẻ, phân hiệu nằm rải rác địa bàn thôn buôn, công tác quảnbị ảnh hưởng, đồ dung, đồ chơi nghèo nàn lạc hậu kìm hãm phát triển trẻ, không đảm bảo an toàn Từ trình ý kiến đề xuất nhà trường với lãnh đạo địa phương Khi cấp lãnh đạo địa phương hiểu thấy cần thiết phải xây dựng sở vật chất, trang thiết bị cho trường theo chiến lược phát triển ngành, nhà trường mời lãnh đạo địa phương, mời đại diện ban ngành tham mưu sở vật chất trường đạt chuẩn quốc gia huyện Từ việc “mắt thấy tai nghe” tác động lớn đến cách nhìn nhận lãnh đạo địa phương sở vật chất, trang thiết bị trường, từ hướng đầu tư Tham mưu với cấp lãnh đạo phòng Giáo dục Đào tạo, cấp quản lý chuyên môn xây dựng kế hoạch phát triển sở vật chất theo giai đoạn 12 Nhằm giúp nhà trường xác định mục tiêu, thực đạt kế hoạch Ngoài tham mưu hỗ trợ thêm kinh phí, đồ dung, đồ chơi góp phần xây dựng nên mặt nhà trường Biện pháp 4: Sử dụng phương tiện trực quan việc bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học - Sử dụng công nghệ thông tin Để đáp ứng nhu cầu cấp thiết công nghệ thông tin mà ngành Giáo dục đặt ra, quảnsở vật chất nhóm lớp dựa danh mục đồ dùng, đồ chơi lớp theo Thông tư 34 Bộ Nội vụ Vì thế, việc ứng dụng công nghệ thông tin để thiết kế kế hoạch bảo quản sở vật chất Ngoài việc sử dụng công nghệ thông tin cho việc bảo quản sở vật chất lớp, giáo viên cần lập kế hoạch riêng cho lớp Biện pháp 5: Tuyên truyền vận động cấp, ban ngành đoàn thể, hội Cha mẹ học sinh đóp góp công sức, kinh phí xây dựng trường thêo yêu cầu trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia Như Bác Hồ nói: “ Dễ trăm lần không dân chịu Khó vạn lần dân liệu xong ” Từ lúc đầu công việc khó khăn toàn dân lo lắng, chung sức công việc trôi chảy hoàn thành, “đồng tâm, đồng lòng” Đó tin tưởng vào quyền địa phương vào nhà trường Đối với tổ chức xã hội Nhà trường xây dựng mối quan hệ mật thiết với tổ chức đoàn thể xã hội Đặc biệt đoàn thể xã: Hội liên hiệp phụ nữ, Đoàn, Hợp tác xã, nhà trường…, lực lượng đông đảo, sức mạnh tổng hợp cho nhà trường dựa vào tổ chức xã hội để vận động tuyên truyền, huy động nguồn lực nhân dân 13 Đối với cha mẹ học sinh tham gia ngày công, nhận chăm sóc vừa rau nhóm lớp, ủng hộ ghế đá, xanh Đối với hợp tác xã: Ủng hộ nhà trường mua sắm đồ dùng, đồ chơi, máy vi tính Để tổ chức, ban ngành đoàn thể hiểu chăm sóc giáo dục trẻ trường Mầm non Trường tổ chức tiết dạy cho lãnh đạo địa phương, ban ngành, bậc phụ huynh Qua tạo niềm tin, mến phục người giáo, cháu, thực tế nguồn thông tin người dân cách thuận lợi Các bậc phụ huynh ủng hộ ghế đá, chậu hoa, đồ dùng trường Để thành công cán quảnsở vật chất nhà trường phải gương mẫu ủng hộ công tác xây dựng sở vật chất, mua sắm thiết bị làm động lực cho người noi theo c) Mối quan hệ giải pháp, biện pháp Các biện pháp mối quan hệ chặt chẽ bổ xung cho cần biện pháp then chốt hỗ trợ Biện pháp xây dựng kế hoạch phù hợp với tình hình trường, biện pháp cốt lõi đề tài với biện pháp hỗ trợ tích hợp trình bảo quản sở vật chất hàng ngày, phối hợp với cha mẹ trẻ Mỗi biện pháp tác dụng riêng giải vấn đề thực trạng chung nhiệm vụ bảo quản sở vật chất d) Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu, phạm vi hiệu ứng dụng Bản thân hài lòng sau thời gian dài, việc thực mang lại kết cao: Về giáo viên: Đã trách nhiệm cao với công việc bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học lớp; Giáo viên biết cách bảo trẻ lớp giữ gìn tốt sở vật chất, trang thiết bị dạy học lớp toàn trường Về trẻ: Trẻ say mê qua hoạt động, giúp trẻ phát triển toàn diện năm mặt, qua 14 đồ dùng, đồ chơi, biết giữ gìn sản phẩm người khác làm Sau thời gian áp dụng đề tài nghiên cứu đạt kết sau: Bảng khảo sát cuối năm: Stt Tên lớp Bàn học sinh Ghế học sinh Tủ học Kệ đựng đồ chơi Mấy tính Bảng viết Lá 1/13=7,6% 3/26=11,5% 1/2=50% 1/3=33,3% 1=0% 1=0% Lá2 3/21=14,2% 5/42=11,9% 1/3=33,3% 1/5=20% 1=0% 1= 0% Lá 2/14=14,2% 3/18=16,6% 3=100% ¼=25% 1=0% 1=0% Lá 1/13=7,6% 3/27= 11,1% 1/1=100% ½=50% 1=0% 1=0% Lá 1/11=9,0% 1/23=4,3% 1=0% 3=0% 1=0% Chồi 1/14=7,1% 3/28=10,7% 1/4= 25% 1/5=20% 1=0% Chồi 5/12=41,6% 5/27=18,5% 1/3=33,3% ¼=25% Chồi 2/14=14,2% 2/28=7,1% 1=0% 1=0% 1=0% Chồi 3/23=13% 5/46=10,8% 1=0% 1=0% 1=0% 10 Mầm 1/13=7,6% 2/25=8% 1=0% 1=0% 1=0% 11 Mầm 2/13=15,3% 2/25=8% ½=50% 1/3=33,3% 1=0% 12 Mầm 1/10=10% 1/20=5% 1=0% 1/3= 33,3% 1=0% 13 Mầm 2/13=15,3% 1/28=3,5% 1=0% 1=0% 1=0% 14 Mầm 3/20=15% 2/40=5% 1=0% 1=0% 1/1=100% 1=0% 1=0% 1=0% Để kết trên, thân phải cố gắng mà bên cạnh nhờ quan tâm, giúp đỡ từ phía nhà trường đoàn kết, nhiệt tình, chăm chỉ, sáng tạo cá nhân giáo viên, cộng với tích cực, hứng thú học sinh, thêm nhờ phần thiếu quan tâm, phối hợp nhiệt tình cha mẹ cháu III/ PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ Kết luận 15 sở vật chất, trang thiết bị dạy học vai trò quan trọng công tác dạy học trường Mầm non Nhờ sở vật chất, trang thiết bị dạy học dạy học tốt, giúp trẻ sáng tạo, phát triển toàn diện, tạo không khí vui tươi, sôi lớp học, nhờ hoạt động chuyên môn nhà trường nâng cao Nhà trường tranh thủ lãnh đạo địa phương, ban ngành đoàn thể, cá nhân, bậc cha mẹ nhân dân xã, giúp họ hiểu sâu sắc công tác chăm sóc giáo dục trẻ, thấy cần thiết sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác giáo dục trẻ trường Mầm non họ tham gia đầu tư mua sắm trang thiết bị ngày khang trang đại Các bậc cha mẹ đăng ký cho ăn bán trú 100% số lượng trẻ xin vào học trường năm cao Kiến nghị - Đối với Nhà trường: Cần kế hoạch đầu tư nhiều công việc xây dựng sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho trường Mầm non Ea Na - Đối với Phòng Giáo dục Đào tạo: Cần tạo buổi tập huấn, bồi dưỡng kỹ trang thiết bị dạy học đại cho cán quảngiáo viên, kế hoạch kịp thời tổ chức tập huấn công tác sử dụng, bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học Trang bị đầy đủ máy móc, thiết bị, đồ dùng đồ chơi tương xứng với trường chuẩn quốc gia Trên sáng kiến kinh nghiệm thân việc đạo nâng cao chất lượng chuyên môn, áp dụng trình thực trường Mầm non Ea Na Mong góp ý chân thành Hội đồng khoa học để thân thêm kinh nghiệm đạo sở vật chất tốt Ea Na, ngày 13 tháng 03 năm 2017 Người viết sáng kiến H-Dung Niê 16 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách chăm sóc giáo dục trẻ mầm non Thông tư 34 quy định Bộ Giáo dục Đào tạo đồ dùng, đồ chơi Đều lệ trường Mầm non Bộ Giáo dục Đào tạo Sách quảngiáo dục (Phạm Thị Châu- Trần Thị Sinh) Tâm lý học trẻ em lứa tuổi Mầm non ( Nhà xuất Hà Nội năm 2005) 17 MỤC LỤC I PHẦN MỞ ĐẦU: 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài .3 Đối tượng nghiên cứu Giới hạn phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 II PHẦN NỘI DUNG sở lý luận Thực trạng vấn đề nghiên cứu .5 Nội dung hình thức giải pháp a) Mục tiêu giải pháp b) Nội dung cách thức thực giải pháp c) Mối 14 quan hệ giải pháp, biện pháp d) Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu, phạm vi hiệu ứng dụng 14 III PHẦN KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ 16 Kết luận: 16 Kiến nghị: 16 Tài liệu tham khảo 17 18 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CẤP TRƯỜNG ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 19 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH CÁC CẤP …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 20 ... cứu Một số biện pháp đạo giáo viên bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học trường Mầm non Ea Na Giới hạn đề tài Một số biện pháp đạo giáo viên bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học trường. .. trang thiết bị dạy học trường tốt Qua đợt kiểm tra cách bảo quản sở vật chất, trang thiết bị dạy học lớp, nhắc nhở giáo viên phải biết bảo quản, giữ gìn, sở vật chất trường trang thiết bị dạy học. .. chất, trang thiết bị dạy học ý nhiều hạn chế Với vai trò nhiệm vụ người quản lý sở vật chất xin đưa Một số biện pháp đạo giáo viên bảo quản sở vật chất , trang thiết bị dạy học trường Mầm non Ea
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên bảo quản cơ sở vật chất , trang thiết bị dạy học tại trường Mầm non Ea Na, SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên bảo quản cơ sở vật chất , trang thiết bị dạy học tại trường Mầm non Ea Na, SKKN Một số biện pháp chỉ đạo giáo viên bảo quản cơ sở vật chất , trang thiết bị dạy học tại trường Mầm non Ea Na

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay