SKKN Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 2, trường Mầm non Ea Na

28 10,844 401
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 15/05/2017, 11:00

SKKN Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 2, trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 2, trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 2, trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 2, trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 2, trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 2, trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 2, trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 2, trường Mầm non Ea NaSKKN Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 2, trường Mầm non Ea Na PHÒNG GD & ĐT HUYỆN KRÔNG ANA TRƯỜNG MẦM NON EA NA TÊN SÁNG KIẾN: MỘT SỐ BIỆN PHÁP TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC LẤY TRẺ LÀM TRUNG TÂM CHO TRẺ TUỔI TẠI LỚP TRƯỜNG MẦM NON EA NA Họ tên tác giả: Nguyễn Thị Hải Yến Chức danh: Giáo viên Trình độ chuyên môn: Đại học sư phạm Chuyên ngành đào tạo: Sư phạm Mầm non Krông Ana, tháng 02 năm 2017 I Phần mở đầu: Lý chọn đề tài Giáo dục mầm non bậc học hệ thống giáo dục quốc dân Giáo dục mầm non thực nhiệm vụ nuôi dưỡng, chăm sóc giáo dục trẻ em từ tháng tuổi đến sáu tuổi Mục tiêu giáo dục mầm non giúp trẻ phát triển thể chất, tình cảm, ngôn ngữ, tư duy, thẩm mỹ, hình thành yếu tố nhân cách trẻ Không thế, theo ý kiến chuyên gia module mầm non 1d nhà giáo dục phải thừa nhận điều “Cách tiếp cận tốt để giáo dục trẻ lấy trẻ làm trung tâm ứng dụng phương pháp dạy học tích cực nhằm thúc đẩy phát triển, tính chủ động, khả tư phản biện giải vấn đề trẻ” Để đạt hiệu cao công tác giáo dục không khác đội ngũ giáo viên nhân tố định chất lượng giáo dục Nhiệm vụ năm học 2016 2017 ngành học mầm non tiếp tục thực giáo dục có chất lượng chương trình giáo dục mầm non mới, tổ chức tốt hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Muốn nâng cao chất lượng giáo dục trước hết phải nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên giỏi chuyên môn, vững vàng nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có kỹ nghiệp vụ sư phạm, nhiệt tình yêu nghề mến trẻ gần gũi trẻ Biết ứng dụng công nghệ thông tin khai thác thông tin mạng nhằm áp dụng vào hoạt động thiết thực cách hợp lý mang tính giáo dục cao Biết phối hợp chặt chẽ với cha mẹ trẻ để nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ Tăng cường tổ chức hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Tại trường Mầm non Ea Na Đội ngũ giáo viên thực chương trình giáo dục mầm non song thực giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm” lúng túng, cách lựa chọn biện pháp, hình thức tổ chức hoạt động cho trẻ tích cực hứng thú, chưa có kinh nghiệm thực tiễn việc tổ chức hoạt động theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Đa số dạy trẻ theo hướng lấy giáo viên làm trung tâm, cô hướng dẫn nhiều, nói nhiều, trẻ thực hành trao đổi Bản thân trực tiếp tham gia khóa học bồi dưỡng thường xuyên qua đợt tập huấn module trực tuyến Sở Giáo dục Đào tạo Đăk Lăk có module mầm non 1d đề cập đến phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, thiết kế môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cách lập kế hoạch quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm Bản thân nắm bắt áp dụng lớp học nơi đơn vị công tác Theo Tiến sĩ Phan Thị Thu Hiền: “Chương trình giáo dục mầm non tốt chương trình lấy trẻ làm trung tâm Có nghĩa xây dựng dựa hứng thú, nhu cầu, kinh nghiệm khả trẻ Chương trình tạo hội cho trẻ phát triển toàn diện, không trọng tới phát triển trí tuệ mà nuôi dưỡng tâm hồn, phát triển thể chất khả giao tiếp xã hội trẻ.” Đây học mang nhiều lợi ích cho thân đồng nghiệp giáo viên trường Mầm non Ea Na tổ chức hoạt động cho trẻ theo hướng “Lấy trẻ làm trung tâm ” Cách tổ chức điều mẻ với đội ngũ giáo viên trường Xuất phát từ lý trên, chọn đề tài “Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ tuổi lớp 2, trường Mầm non Ea Na” Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Mục tiêu: Đề tài thực với mục tiêu đặt Áp dụng số biện pháp sư phạm giúp trẻ học tốt, thể hết lực, nhu cầu hứng thú theo định hướng giáo dục “Lấy trẻ làm trung tâm ” Nhiệm vụ đề tài:Tìm hiểu đặc điểm nhận thức trẻ mầm non Trong thực tế chất lượng giáo dụctrẻ lĩnh hội chưa cao? Tại chưa phát huy hết khả năng, tiềm thức đứa trẻ Trong thực tế trẻ học hình thức cũ, trẻ học bị chi phối nhiều giáo viên, trẻ chưa phát huy hướng lấy trẻ làm trung tâm, nghĩa trẻ chưa thể hết khả năng, nhu cầu hứng thú hoạt động học Phải xây dựng kế hoạch giảng dạy lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động nhằm lấy trẻ làm trung tâm mang lại hiệu quả, sát với thực tế, phù hợp với tình hình nhận thức trẻ lớp Tổ chức hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm nhiệm vụ quan trọng việc thực chương trình giáo dục mầm non cách hiệu quả, đảm bảo chất lượng phát triển toàn diện phù hợp với cá nhân trẻ, đạt mục tiêu giáo dục đề Thực điều góp phần nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động cho trẻ nhà trường, nâng cao kết dạy học cho giáo viên phù hợp với trẻ tuổi mầm non theo yêu cầu phát triển ngành học Mầm non Mỗi đứa trẻ cá thể riêng biệt, Chúng khác thể chất, tình cảm, xã hội, trí tuệ, hoàn cảnh gia đình, văn hóa tâm lý, mà trẻ có nhu cầu, hứng thú, cách học cách tiếp thu khác chúng thành công Ở lứa tuổi mầm non, hoạt động chủ đạo trẻ “Chơi mà học, học mà chơi ” thông qua hoạt động đa dạng phong phú mà trẻ lĩnh hội kiến thức sống xung quanh trẻ nhờ có can thiệp, hổ trợ nhà giáo dục Môi trường giáo dục trường mầm non tổ hợp điều kiện tự nhiên, xã hội cần thiết, trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc, giáo dục, hiệu hoạt động nhằm góp phần thực mục tiêu, nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ Thực tế cho thấy việc tổ chức hoạt động theo hướng lấy trẻ làm trung tâm tạo không gian mở cho trẻ, khuyến khích trẻ phát triển tư phương pháp giải vấn đề Nếu trẻ tạo nhiều hội tự tham gia trải nghiệm khám phá, giải số tình có vấn đề trẻ phát triển tư sáng tạo, giúp trẻ có nhiều hội phát triển ngôn ngữ, tình cảm xã hội, phát triển thẩm mỹ, thể chất, phát triển nhận thức Những lợi ích có liên hệ trực tiếp với phương pháp dạy giáo viên, biện pháp tổ chức hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Vì cần dạy trẻ theo hình thức “Lấy trẻ làm trung tâm ” Vì người muốn nghe làm mà thân chưa biết, trẻ em vậy, chúng tích cực hoạt động khám phá, tìm tòi, thích học chưa thấy chưa biết Vậy muốn trẻ học tập tích cực giáo viên không nên dạy trẻ trẻ biết mà phải dạy mà trẻ cần, điều mà trẻ thích nghe, giáo viên cần hỗ trợ cho trẻ thực ý tưởng mà trẻ phát minh Thế nên hoạt động phải hướng vào trẻ, nghĩa lấy trẻ làm trung tâm trình giáo dục Để thay đổi hiện trạng trên, đề tài nghiên cứu này đã hướng dẫn cách bố trí môi trường hoạt động, cách tổ chức xây dựng hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Thông qua số phương pháp sư phạm như: Quan sát, khảo nghiệm, thực hành nhằm thực mục tiêu giáo dục lấy trẻ làm trung tâm hướng đến hình thành phát triển toàn diện cho trẻ Chính nhiệm vụ giáo viên mầm non phải lựa chọn nội dung, xác định mục tiêu đổi hình thức tổ chức hoạt động, nhằm lôi tham gia tích cực trẻ nhằm nâng cao chất lượng giáo dục Tổ chức hoạt động đặt trẻ vào trung tâm trình giáo dục, có nghĩa tạo hội cho trẻ tham gia vào hoạt động như: Trải nghiệm: Trẻ học qua thực tế, qua việc làm, qua khám phá tìm tòi Giao tiếp: Chia sẻ với bạn học từ người Suy ngẫm: Suy nghĩ vận dụng điều lĩnh hội áp dụng vào việc giải vấn đề Trao đổi: Diễn đạt chia sẻ suy nghĩ nhu cầu khám phá thân Giải vấn đề: Tìm hướng giải để đạt kết trình chơi học Giáo viên người tạo hội, hướng dẫn, gợi mở giúp trẻ chiếm lĩnh tri thức Đối tượng nghiên cứu Các biện pháp sư phạm giúp trẻ phát huy tiềm lực hoạt động sở lấy trẻ làm trung tâm Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài - “Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5-6 tuổi lớp 2, trường Mầm non Ea Na ”, theo hình thức luyện tập cá nhân, nhóm, lớp mở rộng toàn khối - Đối tượng nghiên cứu: Trẻ tuổi lớp 2, trường Mầm non Ea Na -Thời gian thực từ tháng 9/2016 - 2/2017 năm học 2016 2017, trường Mầm non Ea Na - xã Ea Na - huyện Krông Ana - tỉnh Đắk Lăk Phương pháp nghiên cứu Căn vào đối tượng, mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu đề tài chọn phương pháp sau: a Phương pháp nghiên cứu lý luận: Tôi nghiên cứu biện pháp lấy trẻ làm trung tâm, cách dựa vào lí luận thực tiễn, qua tài liệu chương trình mầm non mới, qua module mầm non, trang web nhằm phân tích tổng hợp tài liệu b Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Qua quan sát - đàm thoại, trực quan sinh động, thực hành luyện tập, điều tra c Phương pháp thống kê toán học: Điều tra - kiểm tra, xử lí số liệu thu thập II Phần nội dung: Cơ sở lý luận Trong lý luận dạy học có quan niệm khác vai trò nhà giáo dục vai trò học sinh, quy tụ lại có hai hướng: Hoạt động lấy giáo viên làm trung tâm hoạt động lấy học sinh làm trung tâm, năm gần tài liệu giáo dục dạy học nước nước thường nói tới việc cần thiết phải chuyển từ dạy học lấy giáo viên làm trung tâm sang dạy học lấy học trẻ làm trung tâm, xu hướng tất yếu giáo dục mà nên áp dụng đổi Vậy công tác giảng dạy người giáo viên quan tâm trước hết đến việc hoàn thành trách nhiệm truyền thụ tới trẻ cho hết nội dung quy định chương trình, cố gắng làm cho học sinh hiểu nhớ lời cô dạy Cũng từ hình thành kiểu học thụ động, thiên ghi nhớ, chịu suy nghĩ Để khắc phục tình trạng đó, cần phát huy tính tích cực chủ động học tập trẻ, quan tâm đến nhu cầu khả cá nhân trẻ tập thể lớp Các phương pháp “Dạy học tích cực”, “Lấy người học làm trung tâm” đưa lại hiệu cao Theo tiến sĩ Phan Thị Thu Hiền, chuyên gia giáo dục đầu đời Việt Nam cho biết “Cách tiếp nhận tốt để giáo dục phương pháp dạy học tích cực nhằm thúc đẩy phát triển tính chủ động, khả tư phản biện giải vấn đề cho trẻ cách tiếp cận tốt, thường thể tính tích hợp cao kết nối việc học với thực tế đời sống trẻ” Hiện giới có số mô hình, cách tiếp cận giáo dục đầu đời nhà chuyên gia giáo dục đánh giá cao Điển mô hình có từ lâu có giá trị Montessori (Italy) hay mô hình xây dựng gồm Reggo Emilia (Italy), High Scope (Mỹ) Mỗi mô hình, cách tiếp cận có ưu điểm nhược điểm khác nhau, hầu hết nhà giáo dục hàng đầu giới thừa nhận mô hình kể tốt Điển chương trình High Scope (Mỹ), 70% trẻ thực chương trình đến tuổi đạt 90 + IQ có có 30% trẻ không học mầm non đạt mức độ Tại trường Mầm non Ea Na, vào kế hoạch nhiệm vụ năm học 20162017 trường: Chương trình giáo dục Mầm non theo Thông tư 17/2009/TTBGDĐT ngày 25 tháng năm 2009 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Ở lứa tuổi Mầm non: Hoạt động chủ đạo trẻ “Chơi mà học, học mà chơi” thông qua hoạt động đa dạng phong phú mà trẻ lĩnh hội kiến thức sống xung quanh trẻ Chương trình giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm, tạo điều kiện cho đứa trẻ hoạt động tích cực phù hợp với phát triển thân trẻ, đáp ứng tối đa nhu cầu hứng thú trẻ trình giáo dục Thực tế cho thấy việc tổ chức hoạt động theo hướng lấy trẻ làm trung tâm tạo không gian mở cho trẻ, khuyến khích trẻ phát triển tư phương pháp giải vấn đề Nếu trẻ tạo nhiều hội tự tham gia trải nghiệm khám phá, trẻ phát triển tư sáng tạo, giúp trẻ có nhiều hội phát triển ngôn ngữ, tình cảm xã hội, phát triển thẩm mỹ, thể chất, phát triển nhận thức Những lợi ích có liên hệ trực tiếp với phương pháp dạy giáo viên, cách tổ chức hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm 2.Thực trạng Thực tế giảng dạy cho trẻ - tuổi trường nay, nhiều vấn đề cần khắc phục như: Sự am hiểu tính cách độ tuổi trẻ, cách xây dựng kế hoạch, lựa chọn số, lối dẫn dắt lôi trẻ, đa số dạy trẻ theo hướng lấy giáo viên làm trung tâm, cô hướng dẫn nhiều, nói nhiều, trẻ thực hành, trao đổi, phần đồ dùng đồ chơi ít, chưa đầy đủ để trẻ hoạt động Để tháo gỡ khó khăn này, chọn phương pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, thiết kế môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cách lập kế hoạch quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.Vì đòi hỏi giáo viên phải có trình độ chuyên môn cao, sáng tạo, động giảng dạy để trẻ đạt kết tốt cho trẻ tự khám phá tìm tòi hoạt động Chất lượng giáo dục trẻ tuổi lớp thể qua số liệu sau: Tổng số trẻ: 42 trẻ; nữ: 18 trẻ; dân tộc: trẻ; Khuyết tật: 01 trẻ Bảng khảo sát chất lượng trẻ đầu năm học 2016 2017 sau: Đạt STT Tiêu chí Chưa đạt Số trẻ Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ % Trẻ hứng thú tham gia vào học 18/42 43 24/42 57 Trẻ có ý thức tự thực tốt yêu cầu tiết học 17/42 40 25/42 60 Trẻ nắm vững kiến thức, kỹ vận dụng linh hoạt, sáng tạo vào thực tế 19/42 45 23/42 55 Trẻ có kỹ sử dụng ngôn ngữ rõ rang, mạch lạc 14/42 38 28/42 66 * Nghiên cứu áp dụng đề tàisố ưu nhược điểm sau: + Ưu điểm Trường Mầm Non Ea Na trường đạt chuẩn quốc gia, trường khang trang, đẹp nằm trung tâmEa Na với điều kiện sở vật chất đầy đủ đa dạng, địa điểm rộng rãi, thoáng mát, có đầy đủ phòng học theo tiêu chuẩn phòng ốc quốc gia việc chăm sóc giáo dục trẻ Lễ đón công nhận chuẩn quốc gia cấp độ - Trường tạo điều kiện cho giáo viên tham gia lớp học tập huấn chuyên đề - Ban giám hiệu trường sát đạo giáo viên chuyên môn, thường xuyên dự thăm lớp nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy - Trường mầm non Ea Na có phân hiệu 14 lớp học, có đội ngũ giáo viên trẻ khỏe, yêu nghề - Được đạo sát phòng, cụm thường xuyên chuyên đề cập nhật - Có quan tâm nhà trường, nhiệt tình giúp đỡ chuyên môn, đồng nghiệp - Qua thực chuyên đề, nhiều năm nghề, tích góp nhiều kinh nghiệm, nắm phương pháp dạy học, lập kế hoạch hoạt động, độ tuổi - Cha mẹ học sinh quan tâm tới em, phối kết hợp với nhà trường trình chăm sóc, nuôi dạy trẻ tốt - Trẻ độ tuổi, học chuyên cần, biết tôn trọng lời giáo viên, có thói quen học tập hoạt động - Bản thân người yêu nghề, mến trẻ gần gũi trẻ thích tiếp cận phương thức giáo dục +Hạn chế - Giáo viên tổ chức hoạt động chung gò bó, chưa sáng tạo, chưa gây hứng thú cho trẻ, chưa biết cách lấy trẻ làm trung tâm học - Giáo viên chưa mạnh dạn đổi phương thức dạy học - Công tác phối kết hợp giáo viên với cha mẹ học sinh việc cho trẻ tự học, tìm tòi trải nghiệm, trao đổi chưa cao - Trẻ độ tuổi khả tiếp thu không đồng - Kinh nghiệm nhận thức trẻ nghèo, khả ý, ghi nhớ khả diễn đạt trẻ hạn chế - Trẻ chưa biết cách giải tình có vấn đề, lóng ngóng, chưa tích cực sáng tạo, dựa vào can thiệp giáo viên Ví dụ: Khi trẻ chơi bạn, trẻ gặp tình khó, trẻ không tự tìm cách giải hay trao đổi với bạn mà dễ dàng bỏ cuộc, hay nhờ đến giải giáo viên - Các học liệu cho trẻ hoạt động ít, chưa phong phú, đa dạng - Trẻ vào đầu năm học nên số trẻ nhút nhát chưa phát huy hết lực trẻ - Tính sáng tạo thiết kế dạy cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm chưa cao, dẫn đến thực chương trình đổi nhiều khó khăn Từ hạn chế làm cho đội ngủ giáo viên thiếu tự tin lập kế hoạch soạn giảng, giáo viên quên cách dạy truyền đạt nên học trẻ nhàm chán, cô nói làm trẻ thụ động * Nguyên nhân chủ quan: Đề tài tập trung khai thác, nêu bật lên phương pháp, cách làm gần gũi với giáo viên đứng lớp Các biện pháp dễ hiểu dễ áp dụng thực tế - Nhà trường đặc biệt chuyên môn tổ khối đề cao việc giảng dạy “Lấy trẻ làm trung tâm” nòng cốt việc dạy học dựa nhu cầu lực trẻ - Trẻ độ tuổi, học chuyên cần Trẻ mầm non thích nghe làm mới, thích tìm hiểu, sáng tạo dựa điều hiểu biết, nên đưa trẻ vào giảng hay hoạt động khác hoạt động góc mà giáo viên nắm kỹ năng, phương thức học “Lấy trẻ làm trung tâm” Thì phát triển tư trẻ mang lại cao Về phía phụ huynh dành nhiều thời gian quan tâm đến em mình, Phối kết hợp với nhà trường trình giúp đỡ trẻ học tốt, phần đa phụ huynh thừa nhận cách cho trẻ học theo hướng “ Lấy trẻ làm trung tâm” trẻ phát triển mặt mạnh, đặc biệt ý thức trẻ phát triển vược bật, trẻ nhờ người khác làm giúp trẻ tự giải tự hòa điều *Nguyên nhân khách quan: Giáo viên chưa linh hoạt cách tổ chức dạy học lấy trẻ làm trung tâm sử dụng biện pháp, thủ thuật giúp trẻ phát huy tối ưu khả nhận thức trẻ - Cơ sở vật chất thiếu, số giáo viên hạn chế công nghệ thông tin, chưa mạnh dạn cho trẻ tự thảo luận khám phá, giáo viên ôm đồm nhiều đồ dùng vào tiết dạy chưa khai thác sử dụng triệt để cô làm nhiều nói nhiều chưa thực lấy trẻ làm trung tâm nên chưa mang lại hiệu cao học, chưa sáng tạo cách tổ chức tiết học * Phân tích đánh giá vấn đề thực trạng mà đề tài đặt ra: -Việc xây dựng thiết kế phương pháp, biện pháp thủ thuật theo mục đích lấy trẻ làm trung tâm cần thiết, giúp giáo viên xây dựng kế hoạch phù hợp với độ tuổi đối tượng lĩnh hội kiến thức Trong hoạt động nhà giáo dục lấy trẻ làm trung tâm giúp trẻ hiểu ghi nhớ nhanh việc tốt, việc không tốt, việc nên làm, việc không nên làm cách dễ dàng Chính việc giúp trẻ học tốt, thể nhu cầu hứng thú thân điều giữ vai trò quan trọng trình lĩnh hội tri thức trẻ Không nhà giáo dục mà hết cha mẹ học sinh mong muốn trẻ hình thành phát triển nhân cách sớm, đặc biệt có thói quen tốt hành vi có đạo đức tốt để hình thành nhân cách cho trẻ sau này.Với vai trò quan trọng vậy, thử hỏi không làm tốt hoạt động lấy trẻ làm trung tâm, giúp cho trẻ thể nhận thức trẻ có mang lại kết mong đợi không? Hay tiếp tục dạy trẻ theo kiểu cô nói trẻ lắng nghe việc dạy học giáo viên không đổi kịp thời vô tình kìm hảm phát triển mặt trẻtrẻ đến trường ngồi lắng nghe tiềm trẻ khơi nguồn phát triển Muốn giáo viên phải lựa chọn đề tài hình thức tổ chức nhằm thu hút lôi trẻ? Thay đổi hình thức tổ chức cho trẻ không nhàm chán? Để trẻ có hứng thú không bị nhàm chán tiết học, muốn trước hết ta phải giải vấn đề thay đổi cách tổ chức học, cách truyền đạt, cách đầu tư chuẩn bị đồ dùng, nghiên cứu đề tài tạo trẻ hứng thú với tất hoạt động ngày trường mầm non bé học Trước trẻ chưa làmlàm thay lấy trẻ làm trung tâmgiáo giữ vai trò gợi mở, cô cho trẻ hoạt động, thảo luận theo nhóm, lắng nghe trình thuyết trình nhóm để hổ trợ cho thiếu hụt mà đội chưa tìm Lấy trẻ làm trung tâm giáo viên cần phải giàu tri thức, sáng kiến, linh hoạt cách tổ chức áp dụng thủ thuật tạo nguồn cảm hứng cho trẻ, kích thích tư trẻ hoạt động, tiết học tình hoạt động trẻ lại mang lại nhận thức khác cách lĩnh hội kiến thức khác chiều sâu nhận thức Nội dung hình thức giải pháp a Mục tiêu biện pháp Người giáo viên thiết kế hoạt động qua chủ đề phải lựa chọn xây dựng kế hoạch bám sát kế hoạch chuyên môn tổ khối trường, 10 Tổ chức tiết dạy thân xây dựng sau: * Đối với giáo viên: - Nghiên cứu kỹ nội dung đề tài, xác định trọng tâm kiến thức, kỹ học hình thức tổ chức hoạt động diễn tiết dạy - Chuẩn bị hệ thống câu hỏi, mục đích giải quyết, dự kiến tình trẻ hướng khắc phục - Lựa chọn hình thức tổ chức tiết học phù hợp với điều kiện sở vật chất lớp, phù hợp với đề tài lĩnh vực mà chọn Để tổ chức tốt tiết dạy phải tuỳ nội dung mục đích cụ thể dạy để xác định cách tổ chức hoạt động cho trẻ làm để có kết cao * Đối với trẻ: - Phải khuyến khích trẻ mạnh dạn tham gia vào hoạt động cô bạn, giúp trẻ tự tin giao tiếp, tạo gần gũi cô với trẻ, tạo tâm thoải mái cho trẻ bước vào hoạt động - Giúp trẻ chủ động, tích cực qúa trình chiếm lĩnh tri thức, tạo hội cho tất trẻ tham gia vào trình nhận thức, tìm tòi, khám phá tri thức, trẻ thể hiểu biết, suy nghĩ trẻ thông qua hoạt động cụ thể * Đối với biện pháp 3: Thực tổ chức tốt hoạt động lấy trẻ làm trung tâm Ở độ tuổi 5-6 tuổi, hoạt động chủ đạo trẻ “Chơi mà học, học mà chơi” thông qua hoạt động đa dạng phong phú mà trẻ lĩnh hội tri thức sống xung quanh trẻ, chương trình giáo dục mầm non lấy trẻ làm trung tâm, tạo điều kiện cho đứa trẻ hoạt động tích cực phù hợp với phát triển thân trẻ, đáp ứng tối đa nhu cầu hứng thú, dựa vào khả trẻ Khi tổ chức hoạt động chia trẻ thành nhóm, nhóm có đội trưởng, nhằm cho thành viên tự quan sát, khảo nghiệm thảo luận, mời nhóm trưởng thuyết trình ý kiến nhóm đưa 14 Qua giáo viên người tổng hợp ý kiến nhóm bổ sung ý kiến, đưa kết chung cho lớp hiểu vấn đề Ví dụ: Khi hoạt động góc Cô gợi ý cho trẻ động, linh hoạt đóng vai trò chủ đạo, làm trưởng nhóm để bao quát, xây dựng trình chơi nhóm Hình: Trẻ chơi góc âm nhạc Tổ chức tốt hoạt động cho trẻ theo biện pháp hình thức lấy trẻ làm trung tâm tạo không gian mở chotrẻ 15 Hình : Trẻ chơi đóng vai bác sĩ - Đối với biện pháp 4: Lựa chọn nội dung trò chơi phù hợp để rèn luyện tính tích cực hoạt động trẻ Nói đến việc giáo dục trường mầm non không nói đến việc thực chương trình, chương trình phương tiện để giáo dục toàn diện Muốn thực tốt chương trình đòi hỏi phải nắm nội dung chương trình giáo dục mầm non Để thực chương trình giáo dục có hiệu quả, không bị gián đoạn xây dựng chương trình, kế hoạch năm, tháng, tuần theo chủ đề Sau lên kế hoạch xong nhờ chuyên môn xét duyệt, góp ý kiến, thống chương trình giảng dạy, phù hợp với kế hoạch lên chuyên môn Tôi xây dựng mục tiêu chủ đề, mạng nội dung, mạng hoạt động, lựa chọn số, lên kế hoạch hoạt động góc, hoạt động chung hướng dẫn cho giáo viên khai thác triệt để nội dung dạy cho không gò bó áp đặt trẻ Lựa chọn nội dung phù hợp với đặc điểm tâmtrẻ theo độ tuổi phụ trách, nội dung phải từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó, tất nội dung phải toát lên trọng tâm chủ đề Lên kế hoạch dạy phải đảm bảo phù hợp với thực tiễn lớp, trường, địa phương *Trò chơi tích hợp: Với đặc điểm chương trình mầm non nay, môn học đan xen, lồng ghép nhằm nâng cao tính hiệu quả, với đặc điểm giáo dục mầm non, cho trẻ học mà chơi, thông qua chơi mà học Qua trò chơi giáo viên đánh giá kiến thức mà trẻ thu lượm mức độ nào, cao hay thấp Đưa trò chơi vào lớp học lồng ghép khéo léo, cho học thêm sinh động Trò chơi dù tổ chức hình thức phải đảm 16 bảo tính vừa sức hứng thú trẻ, không lạm dụng, ôm đồm thái làm nhạt nội dung đề tài đặt Hình ảnh trò chơi phục vụ tiết học khám phá số loại hoa Sau trẻ khám phá xong nội dung dạy, để kết thúc cô cho trẻ chơi trò chơi tích hợp nhằm củng cố kiến thức với trò chơi “ Mua hoa” Trẻ theo đường dích dắc mua hoa theo yêu cầu đội để cắm vào lẵng hoa đủ số lượng Qua trò chơi cô giáo cho trẻ học môn học thể dục kỹ năng, toán - Đối với biện pháp Sử dụng phần mềm power point tổ chức hoạt động chung: Đổi phương pháp tổ chức hoạt động cho trẻ đòi hỏi người giáo viên phải tích cực tìm tòi, học hỏi để sáng tạo, đổi cách thức tổ chức hoạt động nhằm tạo hội tốt để trẻ tham gia vào hoạt động, tiếp thu kiến thức cách chủ động giúp trẻ phát triển toàn diện thể lực trí tuệ Với hình thức cho trẻ hoạt động như: * Sử dụng phần mềm cho trẻ tìm hiểu môi trường xung quanh Môi trường xung quanh trẻ vô rộng lớn khó hiểu, trẻ lại tò mò hiếu động, đặt câu hỏi Nó ? Như ? Vì lại vậy? Chính cô giáo phải biết áp dụng phương pháp dạy học tích cực, dám đổi lựa chọn hình thức khác chủ đề tránh nhàm chán trẻ có chủ đề kéo dài ba đến bốn tuần mà cô với hình thức hát hay đọc thơ lôi thu hút trẻ trình hoạt động Ví dụ: Cho trẻ “Quan sát số vật sống rừng ” Nếu quan sát tranh tiết học trở nên đơn điệu, trẻ nhàm chán Nhưng cô ứng dụng phần mềm, sáng tạo câu chuyện vật, cô vừa kể truyện vừa cho trẻ 17 quan sát vật di chuyển rừng, vật “ thật ” trẻ thích thú, trẻ tập trung vào hoạt động tích cực hơn, học đạt kết mong muốn Qua giáo dục trẻ biết tự chăm sóc, bảo vệ thân trước vật dữ, trước thay đổi thời tiết, biết yêu thương, chăm sóc cho cối, vật nuôi Những vật, tượng xung quanh có ý nghĩa trẻ Để đẹp vào tâm hồn trẻ cách sâu sắc, điều quan trọng cô giáo phải truyền thụ cho trẻ tiếp thu nhẹ nhàng, thoải mái để trẻ nhớ lâu * Sử dụng phần mềm hướng dẫn trẻ hoạt động tạo hình Cũng giống hoạt động chung nào, việc tạo cảm xúc vào vấn đề quan trọng, đưa đến thành công sáng tạo trẻ suốt thời gian hoạt động.Tuy phần chiếm thời gian có vị trí không phần quan trọng, vừa lôi trẻ, vừa khéo léo giúp trẻ hình thành vấn đề mà trẻ cần giải Ví dụ: Cho trẻ “vẽ vườn hoa ” để sản phẩm trẻ sáng tạo đòi hỏi cô giáo phải cung cấp đầy đủ biểu tượng, hình ảnh vật, không đơn tranh ảnh mà trẻ phải trực tiếp quan sát loài hoa Cô cung cấp cho trẻ qua phần mềm, cho trẻ trực tiếp xem loài hoa rung rinh gió, đua khoe sắc Từ làm giàu hình ảnh, biểu tượng sản phẩm trẻ * Sử dụng phần mềm cho trẻ làm quen với toán tổ chức trò chơi củng cố kiến thức Sau truyền thụ kiến thức cho trẻ để củng cố lại vốn kiến thức Giáo viên nghiên cứu, sáng tạo đưa trò chơi Tuỳ thuộc vào nội dung học mà giáo viên lựa chọn trò chơi khác nhau, nhằm cung cấp cho trẻ nhận biết chữ số, tạo nhóm, hay so sánh thêm bớt tạo , cách xác rèn cho trẻ kỹ lựa chọn chữ số, tạo nhóm, hay so sánh hình, khối , theo yêu cầu cô qua trò chơi Ví dụ: Dạy trẻ đếm đến nhận biết nhóm có số lượng 9, nhận biết số 9, sau cung cấp kiến thức cho trẻ, cho trẻ chơi trò chơi “Chọn chữ số tương ứng với số lượng vật ” hay trò chơi “ Sắp xếp phương tiện giao thông theo nơi hoạt động chúng” , phần mềm Power Point * Sử dụng phần mềm hướng dẫn trẻ hoạt động làm quen tác phẩm Văn học: Để tác phẩm thơ, truyện vào lòng trẻ cách nhẹ nhàng, thoải mái, đòi hỏi cô giáo giọng đọc, kể diễn cảm mà phải biết cách lựa chọn nội dung mạng phù hợp với nội dung dạy, hình ảnh phải sinh động nhằm thu hút tập trung, ý trẻ Ví dụ: Với câu truyện “Thỏ biết lời ” cô vào trang web để tải hình ảnh Thỏ ngộ nghĩnh, đáng yêu làm công việc mà Thỏ mẹ giao cho, cử như: Thỏ biết vòng tay xin lỗi mẹ, thái độ 18 ngoan, lễ phép , khắc sâu tâm trí trẻ lâu hơn, mục đích giáo dục sát với đời sống thực trẻ * Biện pháp 6: Lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục vào hoạt động cho trẻ Giáo dục mầm non tích hợp cách thức cung cấp định hướng mở, linh hoạt cho giáo viên tổ chức hoạt động xoay quanh chủ đề cách phối hợp cách tự nhiên hoạt động cho trẻ trải nghiệm quan sát, tìm hiểu môi trường tự nhiên, xã hội vận động tham gia trò chơi, làm quen với âm nhạc, hát, kể truyện, đọc thơ, làm quen với toán hoạt động sáng tạo tô, vẽ, nặn, cắt dán , qua phát triển trẻ lĩnh vực phát triển ngôn ngữ, thể lực, nhận thức tình cảm xã hội, cách tiếp cận cho phép giáo viên điều chỉnh giáo án cách linh hoạt đưa tình xẩy tình cờ, ngẫu nhiên vào kế hoạch dạy, đưa nội dung tích hợp không nặng nề ôn tồn mang tính chất số cộng mà tích hợp nhằm tổ chức hoạt động thông qua chơi với nội dung nhẹ nhàng, mang tính bao quát theo nội dung hoạt động cá nhân làm bật chủ đề cô đưa để đáp ứng hứng thú trẻ, làm phong phú dần vốn kinh nghiệm trẻ tạo không khí sinh động, nhẹ nhàng lớp học * Phối kết hợp với hoạt động: + Hoạt động trời: Để đạt kết cao nhận thức trẻ cần lồng ghép thêm cho trẻ hoạt động trời, việc truyền thụ kiến thức tiết học, cần luyện tập cho trẻ Ví dụ :Trong trình dạo, cô cho trẻ vừa đi, vừa đọc thơ hay hát học theo chủ đề Hoặc dạo chơi bóng mát, tổ chức cho tự thảo luận nhận xét không gian thời gian, tượng tự nhiên (“Vì cành 19 lại đung đưa?”, hay “Trời âm u tượng sẻ xảy ra?”) Cũng cho trẻ xem truyện tranh, dùng phấn vẽ lên sân chữ số tô học tạo hình bàng rơi * Đối với biện pháp 7: Phối kết hợp với cha mẹ trẻ giúp trẻ học tốt qua hoạt động * Phối hợp thực hiện: Nhận thức tầm quan trọng tổ chức hoạt động chung cho trẻ 5-6 tuổi tạo tiền đề cho trẻ lĩnh hội kiến thức tốt Ngay từ đầu cần phải lên kế hoạch phối hợp gia đình, nhà trường, kế hoạch xây dựng cụ thể theo chủ đề - Tham gia xây dựng kế hoạch, phối kết hợp kiểm tra đánh giá công tác chăm sóc, giáo dục trẻ lớp * Tham gia xây dựng sở vật chất: - Tham gia lao động vệ sinh trường lớp, trồng xanh, sưu tầm nguyên vật liệu thiên nhiên, làm đồ dùng đồ chơi phục vụ trẻ chơi học * Hình thức phối hợp: Mỗi lớp xây dựng góc tuyên truyền, thông báo cho cha mẹ trẻ biết kiến thức chăm sóc giáo dục trẻ trường mầm non, nội dung hoạt động trẻ lớp, chế độ ăn trẻ hàng ngày, yêu cầu nhà trường gia đình nội dung mà gia đình cần phối hợp với cô giáo Thông qua họp cha mẹ trẻ giáo viên đưa kế hoạch hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ cho cha mẹ học sinh nắm được, tuyên truyền cha mẹ học sinh 20 tham gia vào giáo dục rèn luyện cháu, vận động cha mẹ học sinh đóng góp trang thiết bị, cung cấp tài liệu, nguyên vật liệu phục vụ hoạt động cho cháu đầy đủ Đây việc làm thiết thực thu hút cha mẹ trẻ tham gia, giáo dục trẻ với cô giáo nhà trường nhằm tổ chức tốt việc chăm sóc giáo dục trẻ hướng dẫn trẻ tham gia hoạt động cách đạt kết c Mối quan hệ giải pháp biện pháp: Các giải pháp biện pháp có mối quan hệ chặt chẽ đan xen bổ sung cho nhờ vào biện pháp chủ đạo biện pháp hỗ trợ Biện pháp xây dựng chương trình, kế hoạch phù hợp tình hình lớp trẻ biện pháp làm nòng cốt đề tài với biện pháp bổ trợ tích hợp đan xen hoạt động Qua tạo môi trường mở cho trẻ thực với đồ dùng trực quan phong phú đa dạng tạo hứng thú, nhu cầu muốn tham gia hoạt động trẻ Mỗi biện pháp có ý nghĩa tác dụng riêng nhằm giải vấn đề thực trạng chúng có chung nhiệm vụ tạo nguồn hứng thú, kích thích tính tự lập, suy nghĩ giải vấn đề cao, tự tin thể nhu cầu, nhận thức thân trẻ Đây kết mang đến thành công đề tài sáng kiến nhằm hướng đạt tới mục tiêu giúp trẻ học tốt thể hoạt động Giáo viên sử dụng linh hoạt biện pháp giáo viên đạt hiệu cao công tác dạy học d Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên cứu: - Kết khảo nghiệm: Sau thời gian thực giải pháp, biện pháp thử nghiệm lớp 2, trường Mầm non Ea Na Tôi hoàn toàn hài lòng với kết mà trẻ tiếp thu kiến thức, qua hoạt động hàng ngày mà lấy trẻ làm trung tâm - Giá trị khoa học: Mong từ kinh nghiệm giúp ích cho giáo viên trường có cách truyền thụ kiến thức cho trẻ ngày đạt hiệu cao, hấp dẫn lôi trẻ Những biện pháp có tính khả thi sau sáu tháng áp dụng lớp 2, trường Mầm non Ea Na Chất lượng học trẻ nâng lên, qua khảo sát, qua dự lớp 100% trẻ thực thích thú tìm tòi khám phá, đáp ứng nhu cầu thân, tích cực tham gia, hào hứng vào hoạt động tập thể từ giúp trẻ phát triển nhận thức, quan sát khả tư độc lập Kết khảo sát Trước áp dụng đề tài ST T Tiêu chí Đạt Chưa đạt Sauk hi áp dụng đề tài Đạt Chưa đạt 21 Số trẻ Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ % Số trẻ Tỷ lệ % Trẻ hứng thú tham gia 18/42 vào học 43 24/42 57 35/42 83 7/42 16 Trẻ có ý thức tự thực tốt yêu cầu tiết 17/42 học 40 25/42 60 37/42 88 5/42 11 Trẻ nắm vững kiến thức, kỹ vận dụng linh 19/42 hoạt, sáng tạo vào thực tế 45 23/42 55 36/42 86 6/42 14 Trẻ có kỹ sử dụng ngôn ngữ rõ ràng, mạch 14/42 lạc 38 28/42 66 37/42 88 5/42 11 * Đối với trẻ: Những biện pháp mang lại kết tốt sau thời gian áp dụng lớp 2, chất lượng trẻ qua hoạt động trẻ nâng cao rõ rệt, thông qua bảng khảo sát ta thấy ý thức hứng thú trẻ được nâng cao, trẻtrẻ giải vấn đề linh hoạt sáng tạo, đồng thời ngôn ngữ trẻ phát triển mạch lạc * Đối với giáo viên: Mang lại nhiều kỹ kinh nghiệm cho thân thiết kế, lựa chọn chủ đề sát với đặc điểm nhận thức trẻ trực tiếp dạy Qua hình thành kỹ năng, tác phong nghiệp vụ, sáng tạo hình thức tổ chức hoat động trường cho trẻ *Đối với cha mẹ trẻ: Cha mẹ trẻ an tâm, tin tưởng cho em đến trường lớp mầm non, hiểu tầm quan trọng giáo dục Mầm non thời đại đặc biệt có tầm nhìn vai trò trách nhiệm em III Phần kết luận, kiến nghị: Kết luận Những nhận định chung: “Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ - tuổi lớp 2, trường Mầm non Ea Na” Đã có phần nâng cao chất lượng môn học hoạt động Mức độ nhận thức trẻ tăng lên rõ rệt so với đầu năm học Các biện pháp có tính khả thi thúc đẩy trẻ phát triển toàn diện Thực biện pháp gúp tự tin trình giảng dạy, trẻ hứng thú, phát huy tiềm ẩn cá 22 thể trẻ, trẻ động linh hoạt, tích cực trình học chơi, từ hình thành trẻ tính tự lập, kỹ sống mới, đánh dấu bước hình thành phát triển nhân cách trẻ tạo tâm vửng tiềm cho trẻ bước vào cấp học Với kết qủa ý nghĩa đạt sáng kiến nhân rộng áp dụng toàn khối độ tuổi trường Bài học kinh nghiệm: Thứ là: Hiểu nắm ý nghĩa, tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ tổ chức lấy trẻ làm trung tâm nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” giáo viên lĩnh vực Thứ hai là: Sử dụng hiệu truyền thụ kiến thức cho trẻ, giúp trẻ lĩnh hội kiến thức nhanh có ghi nhớ tốt Thứ ba là: Tạo môi trường mở cho trẻ phát triển mặt qua biện pháp giúp trẻ hứng thú yêu môn học Thứ tư là: Làm tốt công tác phối kết hợp với cha mẹ trẻ nhà trường, tuyên truyền vận động cha mẹ trẻ ủng hộ vật chất, trang thiết bị phục vụ tốt cho trẻ qua chủ đề Thứ năm là: Việc tự học tự bồi dưỡng chuyên môn nhằm nâng cao nghiệp vụ giáo viên biện pháp thúc đẩy, nâng cao chất lượng giảng dạy Thứ sáu là: Biết phối hợp, đan xen môn học khác vào tiết dạy Thứ bảy là: Giáo viên biết sáng tạo, linh hoạt soạn giảng, thiết kế phần mềm power point, biết áp dụng công nghệ thông tin vào công tác giảng dạy, nhằm góp phần đưa giáo dục tiến lên khoa học công nghệ thông tin Kiến nghị - Đối với nhà trường : Quan tâm đầu tư xây dựng sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi theo thông tư cho trẻ có hội phát triển đủ lĩnh vực Thường xuyên mở đợt chuyên đề nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ giáo viên Trong khuôn khổ sáng kiến, vấn đề tồn phạm vi hẹp, đồng thời trình viết nhiều thiếu sót Vậy kính mong nhận góp ý xây dựng cấp lãnh đạo giúp có thêm kinh nghiệm hoàn thành tốt đề tài Ea Na, ngày 20 tháng năm 2017 Người Viết Nguyễn Thị Hải Yến 23 24 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Tạp chí GDMN 2.Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên Nhà xuất giáo dục Việt Nam 3.Thực trạng trường MN Ea Na kinh nghịêm thân 4.Cơ sở lý luận khoa học module MN-1D Phương pháp tổ chức hoạt động lấy trẻ làm trung tâm Những sáng kiến kinh nghiệm chọn lọc - Nhà xuất giáo dục Việt Nam Kế hoạch giáo dục tổ chức thực hoạt động giáo dục Nhà xuất giáo dục Việt Nam Chương trình giáo dục Mầm Non Nhà xuất giáo dục Mầm non 10 Hướng dẫn sử dụng đánh giá trẻ theo chuẩn phát triển trẻ em 11 Sổ tay công tác giáo viên khối Mầm non 25 MỤC LỤC I Phần mở đầu: .2 Lý chọn đề tài: 2 Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài: 3 Đối tượng nghiên cứu 4 Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài Phương pháp nghiên cứu .5 a, Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận b, Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn c, Phương pháp thống kê toán học II Phần nội dung Cơ sở lý luận .5 Thực trạng Nội dung hình thức giải pháp 10 a Mục tiêu giải pháp, biện pháp .10 b Nội dung cách thức thực biện pháp 11 c Mối quan hệ biện pháp 20 d Kết khảo nghiệm, giá trị khoa học vấn đề nghiên 20 III Kết luận, kiến nghị 22 1- Kết luận .22 - Kiến nghị .23 * Danh mục tài liệu tham khảo .24 * Mục lục 25 *Nhận xét hội đồng sang kiến kinh nghiệm .26 * Hội đồng thẩm định cấp nhận xét 27 26 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN TRƯỜNG …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 27 NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM SÁNG KIẾN HUYỆN …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………… CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG SÁNG KIẾN 28 ... Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5- 6 tuổi lớp Lá 2, trường Mầm non Ea Na ”, theo hình thức luyện tập cá nhân, nhóm, lớp mở rộng toàn khối - Đối tượng nghiên cứu: Trẻ –. .. sóc giáo dục trẻ Tăng cường tổ chức hoạt động cho trẻ theo hướng lấy trẻ làm trung tâm Tại trường Mầm non Ea Na Đội ngũ giáo viên thực chương trình giáo dục mầm non song thực giáo dục Lấy trẻ làm. .. biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ – tuổi lớp Lá 2, trường Mầm non Ea Na Mục tiêu, nhiệm vụ đề tài Mục tiêu: Đề tài thực với mục tiêu đặt Áp dụng số biện pháp sư phạm giúp trẻ học
- Xem thêm -

Xem thêm: SKKN Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 2, trường Mầm non Ea Na, SKKN Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 2, trường Mầm non Ea Na, SKKN Một số biện pháp giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cho trẻ 5 – 6 tuổi tại lớp Lá 2, trường Mầm non Ea Na

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay