ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: THIẾT KẾ CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG

179 248 0
  • Loading ...
1/179 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 14/05/2017, 12:55

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU PHẦN I – KIẾN TRÚC CHƯƠNG – TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH 1.1 NHU CẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 1.2 TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH 1.3 CẤU TẠO KIẾN TRÚC 1.3.1 Cấu tạo mặt công trình 1.3.2 Cấu tạo mặt đứng 10 1.3.3 Cấu tạo mặt cắt 12 1.4 CÁC GIẢI PHÁP KĨ THUẬT 13 1.4.1 Hệ thống giao thông 13 1.4.2 Hệ thống chiếu sáng 13 1.4.3 Hệ thống điện 13 1.4.4 Thông gió 13 1.4.5 Cấp nước 13 1.4.6 Thoát nước 14 1.4.7 Phòng cháy chữa cháy 14 1.4.8 Chống sét 14 1.4.9 Hệ thống thoát rác 14 PHẦN II – KẾT CẤU 15 CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG 16 8.1 LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 16 2.1.1 Hệ kết cấu chịu lực thẳng đứng : 16 2.1.2 Hệ kết cấu chịu lực nằm ngang : 16 2.2 LỰA CHỌN VẬT LIỆU 16 2.2.1 Bê tông 17 2.2.2 2.3 Cốt thép 17 CHỌN SƠ BỘ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN : 17 SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG 2.3.1 Chọn sơ chiều dày sàn : 17 2.3.2 Chọn tiết diện dầm 18 2.3.3 Chọn tiết diện cột 19 2.3.4 Chọn tiết diện vách 20 2.3.5 Mặt kết cấu 21 2.3.6 Tính toán kết cấu nhà cao tầng 21 CHƯƠNG 3: TẢI TRỌNG TÁC ĐỘNG LÊN CÔNG TRÌNH 23 3.1 KHAI BÁO TĨNH TẢI 23 3.1.1 Tải trọng phân bố sàn 23 3.1.2 3.2 Tải trọng tường xây 24 KHAI BÁO HOẠT TẢI 26 3.3 TẢI TRỌNG NGANG TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH 27 3.3.1 Thành phần tĩnh tải trọng gió 27 3.3.2 Thành phần động tải trọng gió 29 CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ SÀN 39 4.1 MẶT BẰNG TẦNG ĐIỂN HÌNH 39 4.1.1 Vật liệu sử dụng 39 4.1.2 Mặt sàn điển hình 39 4.1.3 Tải trọng tính toán 40 4.2 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CỐT THÉP CHO SÀN 40 4.2.1 Tính toán thiết kế ô sàn S1 : 40 4.2.2 Tính toán thiết kế ô sàn S2 : 43 4.2.3 Tính toán thiết kế ô sàn S3 : 45 CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG, NỘI LỰC 48 5.1 TÍNH TOÁN TẢI TRỌNG 48 5.1.1 Nhập tải trọng tác dụng 48 5.1.2 Sơ đồ tính toán 48 5.1.3 Tải trọng tính toán 50 5.2 KẾT QUẢ NỘI LỰC 50 CHƯƠNG 6: THIẾT KẾ KHUNG TRỤC C 51 6.1 TÍNH TOÁN BỐ TRÍ CỐT THÉP DẦM 51 6.1.1 Số liệu tính toán 51 6.1.2 Tính cốt thép cho phần tử dầm D1 tầng 52 6.1.3 Tính cốt thép cho phần tử dầm tầng lại 54 6.2 TÍNH TOÁN BỐ TRÍ CỐT THÉP CỘT 59 SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG 6.2.1 Số liệu tính toán 59 6.2.2 Nội lực tính toán 61 6.2.3 Tính toán cốt thép dọc cột C2 61 CHƯƠNG 7: THIẾT KẾ MÓNG CÔNG TRÌNH 71 7.1 SỐ LIỆU ĐỊA CHẤT 71 7.1.1 Số liệu địa chất công trình 71 7.1.2 Địa chất thủy văn 74 7.2 THIẾT KẾ CHI TIẾT MÓNG 75 7.3 TÍNH TOÁN MÓNG M1 80 CHƯƠNG 8: TÍNH TOÁN VÁCH THANG MÁY 86 8.2 LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN 86 8.2.1 Phương pháp phân bố ứng suất đàn hồi 87 8.2.2 Mô hình 87 8.2.3 Các bước tính toán 87 8.2.4 Nhận xét 88 8.2.5 Phương pháp giả thiết vùng biên chịu momen 88 8.2.6 Mô hình tính toán 88 8.2.7 Quá trình tính toán 88 8.2.8 Nhận xét 89 8.2.9 Phương pháp biểu đồ tương tác 89 8.3 THIẾT KẾ LÕI VÁCH THANG MÁY 89 8.3.1 Vật liệu sử dụng 89 8.3.2 Xác định đặc trưng hình học lõi thang máy 90 8.3.3 Tính toán thép cho lõi 93 Xác định nội lực 93 8.3.4 Tính toán cốt thép dọc 94 8.3.5 Tính toán cốt thép ngang 96 8.3.6 Tính toán cốt thép lanh tô thang máy 97 CHƯƠNG 9: TÍNH TOÁN CẦU THANG 100 9.1 KÍCH THƯỚC VÀ TẢI TRỌNG 100 9.1.1 Kích thước sơ 102 9.1.2 Tải trọng 102 9.2 TÍNH TOÁN BẢN THANG 103 9.2.1 Xác định nội lực 103 9.2.2 Tính cốt thép cho thang 105 SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG 9.2.3 Tính cốt thép dầm 106 9.2.4 Tính cốt đai: 108 9.2.5 Tính toán cốt xiên 108 CHƯƠNG 10: ĐẶC ĐIỂM CÔNG TRÌNH 109 10.1 ĐẶC ĐIỂM VỀ KIẾN TRÚC, QUY MÔ CÔNG TRÌNH 109 10.1.1 Đặc điểm chung 109 10.1.2 Đặc điểm kiến trúc 110 10.1.3 Đặc điểm kết cấu 110 10.1.4 Đặc điểm khác 111 10.1.5 Phương hướng thi công tổng quát 111 10.1.6 Phần ngầm 111 10.1.7 Phần thân 112 CHƯƠNG 11: BIỆN PHÁP THI CÔNG PHẦN THÂN 113 11.1 BIỆN PHÁP THI CÔNG KẾT CẤU CHỊU LỰC CHÍNH KHỐI CÁC TẦNG ĐIỂN HÌNH 113 11.1.1 Giải pháp ván khuôn hệ giá đỡ 113 11.1.2 Ván khuôn cột: 113 11.1.3 Ván khuôn vách: 113 11.1.4 Cốp pha dầm, sàn, cầu thang: 114 11.1.5 Thiết kế ván khuôn 115 11.1.6 Thiết kế ván khuôn cột: 115 11.1.7 Thiết kế ván khuôn sàn: 118 11.1.8 Thiết kế ván khuôn dầm: 123 11.1.9 Thiết kế ván khuôn dầm: 130 11.1.10 Giải pháp bê tông 133 11.2 BIỆN PHÁP THI CÔNG HOÀN THIỆN KHỐI CÁC TẦNG ĐIỂN HÌNH 138 11.2.1 Giải pháp vữa xây, vữa trát: 138 11.2.2 Giải pháp xây tường 138 11.2.3 Giải pháp trát 139 11.2.4 Giải pháp ốp 140 11.2.5 Giải pháp sơn tường 141 11.2.6 Giải pháp cửa 142 11.2.7 Giải pháp chống thấm 143 11.2.8 Giải pháp điện 143 11.2.9 Giải pháp cấp nước, thoát nước 144 11.3 GIẢI PHÁP CƠ GIỚI 145 SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG 11.3.1 Cần trục tháp: 146 11.3.2 Vận thăng: 152 11.3.3 Xe vận chuyển bê tông: 153 11.3.4 Máy đầm: 155 CHƯƠNG 12: THIẾT KẾ TỔNG MẶT BẰNG THI CÔNG PHẦN THÂN 156 12.1 TỔNG QUAN THỜI ĐIỂM THI CÔNG PHẦN THÂN 156 12.2 TÍNH TOÁN THIẾT KẾ CÁC BỘ PHẬN 157 12.2.1 Hàng rào 157 12.2.2 Thiết kế giao thông nội 157 12.2.3 Tính toán diện tích nhà tạm 158 12.2.4 Tính toán diện tích kho bãi 159 12.2.5 Thiết kế hệ thống điện 161 12.2.6 Thiết kế cấp nước 162 12.2.7 An toàn lao động 163 12.2.8 Vệ sinh môi trường 166 CHƯƠNG 13: LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN THÂN 167 13.1 DANH MỤC CÁC CÔNG TÁC THI CÔNG PHẦN THÂN 167 13.2 LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ KHUNG 170 13.3 KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ BAN ĐẦU 171 13.3.1 Tính toán hao phí lao động cho danh mục công việc 171 13.3.2 Kế hoạch tiến độ ban đầu nhân công 173 13.4 TỐI ƯU TIẾN ĐỘ PHẦN KHỐI CÁC TẦNG ĐIỂN HÌNH 174 13.4.1 Chia phân đoạn phân đợt, hướng đổ bê tông 174 13.4.2 Khối lượng bê tông cho phân đợt, phân đoạn 175 13.4.3 Tối ưu hóa tiến độ 177 13.5 LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN HOÀN THIỆN 178 SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG BỘ MÔN KẾT CẤU XÂY DỰNG THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI : CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 GVHD SVTH LỚP MSSV : : : : : LÊ ĐĂNG DŨNG LÊ BÌNH TÂM PHẠM VĂN THUẬN Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp – K53 1212092 HN – 1/2017 SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG LỜI NÓI ĐẦU Sau năm học tập rèn luyện trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, đến chúng em hoàn thành nhiệm vụ Đồ án Tốt nghiệp Trong phạm vi đồ án tốt nghiệp mình, em thiết kế Công trình chung cư cao tầng A1-Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội Nội dung đồ án tốt nghiệp gồm có phần: • Phần : Kiến trúc công trình • Phần : Kết cấu công trình • Phần : Kỹ thuật, tổ chức thi công Thông qua đồ án tốt nghiệp,em mong muốn hệ thống lại toàn kiến thức học cũng học hỏi thêm lý thuyết tính toán kết cấu ứng dụng cho công trình nhà cao tầng nước ta Do khả thời gian có hạn, Đồ án Tốt nghiệp tránh khỏi sai sót Em mong nhận chỉ dạy góp ý thầy cô cũng bạn sinh viên để hoàn thiện kiến thức tích lũy kinh nghiệm cho công việc sau Em xin chân thành cảm ơn Thầy cô giáo trường Đại Học Giao Thông Vận Tải tận tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức cho em bạn sinh viên khác suốt năm học qua Đặc biệt Đồ án Tốt nghiệp hoàn thành tận tình giúp đỡ Thầy giáo Lê Đăng Dũng Thầy giáo Lê Bình Tâm Bộ môn Kết cấu Xây dựng – Khoa Kỹ thuật Xây dựng Xin cảm ơn gia đình, bạn bè, người hỗ trợ động viên em thời gian qua để em hoàn thành tốt nhiệm vụ Hà Nội, Ngày……Tháng……Năm 2017 SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG PHẦN I – KIẾN TRÚC [10%] + Nhiệm vụ : - Sưu tầm kiến trúc công trình thực tế có quy mô phù hợp - Nghiên cứu phương án kiến trúc công trình : quy mô, vị trí, kích thước, mục đích sử dụng, giải pháp thiết kể mặt đứng bố trí công mặt bằng, chi tiết cấu tạo số phận điển hình, giải pháp kĩ thuật + Các vẽ kèm theo : - Bản vẽ mặt đứng công trình ( KT – 01 ) - Bản vẽ mặt cắt công trình ( KT – 02 ) - Bản vẽ mặt tầng tầng 2( KT – 03 ) - Bản vẽ mặt tầng điển hình mái ( KT – 04 ) SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG CHƯƠNG – TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH 1.1 NHU CẦU XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Thành phố Hà Nội Thành phố có tốc độ phát triển nhanh kinh tế cũng khoa học kỹ thuật Các hoạt động sản xuất kinh doanh phát triển mạnh có nhiều công ty, nhà máy, xí nghiệp, đặc biệt khu công nghiệp, khu chế xuất thành lập Do thu hút lực lượng lao động lớn làm việc học tập Đây cũng nguyên nhân khiến cho dân số Thành phố Hà Nội tăng nhanh năm gần vấn đề mà Thành phố cần giải thật cấp bách vấn đề chỗ người dân Đứng trước tình hình thực tế kể việc xây dựng chung cư cao tầng nhằm giải vấn đề chổ thật cần thiết Đồng thời ưu điểm loại hình nhà cao tầng không tiêu tốn nhiều diện tích mặt bằng, tạo môi trường sống đẹp, văn minh phù hợp với xu đại hoá đất nước Công trình chung cư cao tầng A1 công trình xây dựng nhằm giải vấn đề kể trên, góp phần vào công ổn định phát triển Thành phố Hà Nội nói riêng đất nước ta nói chung 1.2 TỔNG QUAN VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH + Tên công trình: “Chung cư cao tầng A1 – Kim Giang, Thanh Xuân, Hà Nội” + Địa điểm xây dựng : Phường Kim Giang, Quận Thanh Xuân, Hà Nội; + Quy mô công trình : - Diện tích khu đất : 5822,9m2 - Diện tích xây dựng công trình: 2330m2 - Chiều cao công trình : 49,4 m - Số tầng : 12 tầng 1.3 CẤU TẠO KIẾN TRÚC 1.3.1 Cấu tạo mặt công trình -Mặt công trình bố trí vuông, tạo vẻ đẹp thẩm mỹ cần thiết cho công trình Bố trí giao thông đứng ngang cho công trình cho thuận lợi cho việc lưu thông bên công trình -Giao thông mặt sàn tầng thực thông qua hệ thống sảnh hành lang -Công trình có hai buồng thang máy hai cầu thang phục vụ cho việc giao thông theo phương đứng Hệ thống giao thông kết hợp với hệ thống sảnh hành lang sàn tầng tạo thành nút giao thông đặt trọng tâm công trình SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG Hình 1-1 Mặt kiến trúc tầng điển hình 1.3.2 Cấu tạo mặt đứng SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang 10 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG Biện pháp kỹ thuật an toàn cho loại công tác: Tổ chức mặt thi công : Tuân thủ việc tổ chức mặt thi công theo phương án vạch nhằm bảo đảm an toàn cho người phương tiện máy móc thiết bị, tăng suất lao động Công tác bốc xếp, vận chuyển nguyên vật liệu : Vật liệu chủ yếu dùng cho công trình ximăng, sắt thép, gạch đá, cát sạn số vật liệu trang trí, hoàn thiện khác Sử dụng phương tiện vận chuyển vật liệu công trình chủ yếu xe cải tiến, xe cút kít, bãi để vật liệu phải phẳng, lại thuận tiện – có tuyến đường để vận chuyển vật liệu công trường Tuân thủ quy phạm bốc xếp - vận chuyển TCVN 5308 – 91 Biện pháp kỹ thuật an toàn sử dụng xe máy thi công : Xe máy thi công sử dụng công trường có nhiều loại nên để bảo đảm an toàn sử dụng xe máy , có biện pháp sau : Tạo đủ điện hoạt động cho xe máy thi công, quy định cụ thể vùng nguy hiểm cấm người qua lại máy hoạt động : đường kính hoạt động máy xúc, hố đặt ben máy đổ bê tông, bàn nâng hàng vận thăng Các thiết bị nâng phải tiến hành đăng kiểm theo quy định - Tất loại xe máy sử dụng phải có hồ sơ kỹ thuật ghi thông số kỹ thuật, cách lắp đặt, sử dụng… - Công nhân điều khiển xe, máy thi công phải đào tạo chuyên nghề hướng dẫn kỹ thuật an toàn Công tác lắp dựng, sử dụng, tháo dỡ dàn giáo giá đỡ : Hệ thống dàn giáo, sàn công tác chủ yếu dàn giáo thép, lắp dựng, sử dụng tháo dỡ, phải tuyệt đối tuân thủ quy định kỹ thuật nhà thiết kế Hệ thống dàn giáo phải đảm bảo vững chắc, có đầy đủ chân đế, giằng, móc neo sử dụng Không chất vật liệu lên dàn giáo tải trọng cho phép, tháo dỡ dàn giáo phải trình tự hợp lý Ngoài phải tuân thủ quy phạm cụ thể TCVN 5308 – 91 công tác Biện pháp an toàn thi công đất : Trong thi công phần đất, sử dụng phương pháp đào thủ công máy Đối với đào thủ công : tuỳ theo trạng thái đất để có biện pháp đào thích hợp, tạo mái dốc hợp lý Đất đào phải đổ cách miệng hố móng 1,5 m Đối với đào máy xúc: không cho người lại phạm vi bán kính hoạt động máy, ngừng việc phải di chuyển máy xúc khỏi vị trí đào hạ gầu xuống đất Biện pháp an toàn công tác xây : SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang 165 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG -Tuyệt đối không cho công nhân đứng tường, mái hắt để xây, lại bờ tường, tựa thang vào tường xây để lên xuống, để vật liệu dụng cụ tường xây -Biện pháp an toàn cho công tác cốt pha, cốt thép, bê tông -Gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốt pha: -Lắp dựng cốt pha phải bảo đảm tính ổn định, vững theo thiết kế thi công duyệt -Trước đổ bê tông, cán kỹ thuật phải kiểm tra lại độ ổn định, vững cốt pha để có biện pháp xử lý bảo đảm ổn định , chắn thi công -Chỉ tháo dỡ cốt pha bê tông đạt cường độ -Tháo dỡ phải theo trình tự hợp lý, có biện pháp đề phòng cốt pha rời sập đổ bất ngờ Thường xuyên quan sát tình trạng phận kết cấu để có biện pháp xử lý, khu vực tháo cốt pha có biển báo -Công tác cốt thép : Bàn uốn phải cố định chắn Khi lắp dựng cốt thép, xà dầm, cột, phải có sàn thao tác, buộc hàn nối cốt thép phải thực theo quy phạm -Đổ đầm bảo dưỡng bê tông : Kiểm tra lại cốt pha, cốt thép, dàn giáo, sàn công tác , đường vận chuyển trước đổ bê tông 12.2.8 Vệ sinh môi trường - Để đảm bảo an toàn cho công trình lân cận, vệ sinh môi trường công trường, sử dụng lưới che chắn bao quanh công trình để chống bụi Thực phương châm làm đâu tiến hành làm vệ sinh công nghiệp thường xuyên Hạn chế tiếng ồn cách sử dụng loại máy có động nổ giảm thiết bị gây tiếng ồn lớn Các xe máy, thiết bị thi công, chở rác thải vật liệu rửa trước khỏi công trình - Kết hợp chặt chẽ với Công ty vệ sinh môi trường thường xuyên dọn dẹp vệ sinh khu vực tiếp giáp công trường khu lân cận đảm bảo không gây ảnh hưởng tới vệ sinh mỹ quan chung - Thường xuyên dùng hệ thống bơm công suất cao phun nước để giảm bụi cho công trình SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang 166 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG CHƯƠNG 13: LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN THÂN 13.1 DANH MỤC CÁC CÔNG TÁC THI CÔNG PHẦN THÂN • Phương pháp thi công thi công cột vách trước, thi công dầm sàn sau, trình tự công việc tầng sau: + Công tác cốt thép cột vách + Công tác ván khuôn cột vách + Công tác bê tông cột vách + Công tác tháo ván khuôn cột vách + Công tác ván khuôn dầm sàn + Công tác cốt thép dầm sàn + Công tác bê tông dầm sàn + Công tác tháo ván khuôn dầm sàn Mối quan hệ công việc thể tổng tiến độ Mối quan hệ công việc phải đảm bảo yêu cầu: + Về mặt kỹ thuật (VD: Công tác sơn chỉ tiến hành bề mặt lớp vữa trát khô) + Về mặt tổ chức (VD: công tác xây chỉ tiến hành công tác tháo ván khuôn dầm sàn hoàn thành) + Về mặt an toàn lao động (VD: chỉ tháo vàn khuôn dầm sàn có hai tầng sàn hoàn thành) Do thời gian yêu cầu ngắn, công việc phần hoàn thiện phần lại tiến hành đảm bảo tất yêu cầu • Khối lượng bê tông tính toán cho tầng, phân đợt: SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang 167 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP STT (A) SỐ BỘ PHẬN DANH MỤC CÔNG GIỐN TÁC ĐO BÓC G NHAU (B) "1" Bê Tông Cột, Vách C1 C2 KÍCH THƯỚC DÀI (m) "2" RỘNG (m) "3" Tầng-1 CAO (m) "4" KHỐI KHỐI LƯỢNG LƯỢNG TOÀN MỘT BỘ BỘ PHẬN PHẬN (5)=2*3*4 (6)=1*5 ĐƠN VỊ TÍNH GHI CHÚ (C) (D) m3 m3 m3 12 0,35 0,50 0,35 0,50 5,30 5,30 0,6 1,3 63,3 7,8 11,9 V1 3,25 0,30 5,30 5,2 5,2 m3 V2 4,10 0,22 5,30 4,8 9,6 m3 V3 1,69 0,22 5,30 2,0 2,0 m3 V4 4,86 0,22 5,30 5,7 5,7 m3 Lõi Thang 21,3 21,3 m3 44,4 m3 3,5 m3 trừ sàn 4,1 trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn Bê Tông Dầm DK1 DK2 DK3 1 6,80 23,45 17,48 0,30 0,30 0,30 0,58 0,58 0,58 1,2 4,1 3,0 3,0 m m DK4A 21,90 0,30 0,58 3,8 7,6 DK4B 20,50 0,30 0,58 3,6 7,1 DK5 20,43 0,30 0,58 3,6 3,6 DK6 12,84 0,30 0,58 2,2 2,2 m trừ sàn DK7 3,25 0,30 0,58 0,6 1,7 m3 trừ sàn 3,7 trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn DS1 DS2 DS3 DS4 1 19,68 10,36 6,60 4,01 0,22 0,22 0,22 0,22 0,43 0,43 0,43 0,23 1,9 1,0 0,6 0,2 1,0 0,6 1,6 m m m m m m m DS5 7,80 0,22 0,23 0,4 2,0 DS6 16,72 0,22 0,23 0,8 0,8 DS7 12,00 0,22 0,23 0,6 0,6 DS8 3,98 0,22 0,43 0,4 0,4 m trừ sàn DS9 1,69 0,22 0,23 0,1 0,1 m3 trừ sàn 0,1 trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn DS10 DS11 DS12 DS13 DS14 CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG Bê Tông Sàn 1 1 2,66 3,30 2,69 1,20 2,97 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,1 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 m m m m m m m m 67,3 67,3 m C1 12 0,35 0,35 5,30 7,42 89,04 m2 C2 0,50 0,50 5,30 10,60 95,40 m2 V1 3,25 0,30 5,30 37,63 37,63 m2 V2 4,10 0,22 5,30 45,79 91,58 m2 V3 1,69 0,22 5,30 20,25 20,25 m2 V4 4,86 0,22 5,30 53,85 53,85 m2 Lõi Thang 196,30 196,30 m2 SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang 168 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG Tầng-2,3,4,5,6 Bê Tông Cột, Vách m3 C1 12 0,35 0,35 3,60 0,4 5,3 m3 C2 0,50 0,50 3,60 0,9 8,1 m3 V1 3,25 0,30 3,60 3,5 3,5 V2 4,10 0,22 3,60 3,2 6,5 V3 1,69 0,22 3,60 1,3 1,3 V4 4,86 0,22 3,60 3,8 3,8 Lõi Thang 14,5 14,5 Bê Tông Dầm DK1 DK2 DK3 DK4A DK4B 1 2 6,80 23,45 17,48 21,90 20,50 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,58 0,58 0,58 0,58 0,58 1,2 4,1 3,0 3,8 3,6 44,4 m3 3,5 m3 trừ sàn 4,1 trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn 3,0 7,6 7,1 m m m m DK5 20,43 0,30 0,58 3,6 3,6 DK6 12,84 0,30 0,58 2,2 2,2 DK7 3,25 0,30 0,58 0,6 1,7 DS1 19,68 0,22 0,43 1,9 3,7 m trừ sàn DS2 10,36 0,22 0,43 1,0 1,0 m3 trừ sàn 0,6 trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn DS3 DS4 DS5 DS6 DS7 1 6,60 4,01 7,80 16,72 12,00 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,43 0,23 0,23 0,23 0,23 0,6 0,2 0,4 0,8 0,6 1,6 2,0 0,8 0,6 m m m m m m m m DS8 3,98 0,22 0,43 0,4 0,4 DS9 1,69 0,22 0,23 0,1 0,1 DS10 2,66 0,22 0,23 0,1 0,1 DS11 3,30 0,22 0,23 0,2 0,2 m trừ sàn DS12 2,69 0,22 0,23 0,1 0,1 m3 trừ sàn 0,1 trừ sàn trừ sàn DS13 DS14 43,1 Bê Tông Sàn 1 1,20 2,97 0,22 0,22 0,23 0,23 0,1 0,2 67,3 0,2 m m m m m 67,3 m 37,5 m3 Tầng-7,8,9,10,11,12 Bê Tông Cột C1 12 0,25 0,25 3,60 0,2 2,7 m3 C2 0,40 0,40 3,60 0,6 5,2 m3 V1 3,25 0,30 3,60 3,5 3,5 V2 4,10 0,22 3,60 3,2 6,5 V3 1,69 0,22 3,60 1,3 1,3 V4 4,86 0,22 3,60 3,8 3,8 Lõi Thang 14,5 14,5 SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang 169 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Bê Tông Dầm DK1 DK2 DK3 DK4A 1 6,80 23,45 17,48 21,90 0,30 0,30 0,30 0,30 0,58 0,58 0,58 0,58 1,2 4,1 3,0 3,8 44,4 m3 3,5 m3 trừ sàn 4,1 trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn 3,0 7,6 m m m DK4B 20,50 0,30 0,58 3,6 7,1 DK5 20,43 0,30 0,58 3,6 3,6 DK6 12,84 0,30 0,58 2,2 2,2 DK7 3,25 0,30 0,58 0,6 1,7 m trừ sàn DS1 19,68 0,22 0,43 1,9 3,7 m3 trừ sàn 1,0 trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn trừ sàn DS2 DS3 DS4 DS5 DS6 1 10,36 6,60 4,01 7,80 16,72 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22 0,43 0,43 0,23 0,23 0,23 1,0 0,6 0,2 0,4 0,8 0,6 1,6 2,0 0,8 m m m m m m m m DS7 12,00 0,22 0,23 0,6 0,6 DS8 3,98 0,22 0,43 0,4 0,4 DS9 1,69 0,22 0,23 0,1 0,1 DS10 2,66 0,22 0,23 0,1 0,1 m trừ sàn DS11 3,30 0,22 0,23 0,2 0,2 m3 trừ sàn 0,1 trừ sàn trừ sàn trừ sàn DS12 DS13 DS14 CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG Bê Tông Sàn 1 2,69 1,20 2,97 0,22 0,22 0,22 0,23 0,23 0,23 0,1 0,1 0,2 67,3 0,1 0,2 67,3 m m m m m m m 13.2 LẬP KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ KHUNG Kế hoạch tiến độ phần khối đế, phần tầng điển hình, phần mái, phần hoàn thiện tầng điển hình, phần hoàn thiện mái, phần hoàn thiện khối đế (dựa định mức thời gian cho tầng) - sàn tầng điển hình tuần / sàn - sàn khối đế tuần / sàn - Mái tuần - Xây sàn tầng điển hình: tuần / sàn - Trát sàn tầng điển hình: tuần / sàn - Chống thấm, công tác hoàn thiện ướt, ốp lát tầng điển : tuần / sàn - Hoàn thiện lắp đặt, nội thất : tuần / sàn - Sơn nhà sửa chữa: tuần / sàn SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang 170 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG - Hoàn thiện ướt khối đế: tuần / sàn - Hoàn thiện lắp đặt, nội thất khối đế: tuần / sàn - Hoàn thiện mái: tuần 13.3 KẾ HOẠCH TIẾN ĐỘ BAN ĐẦU 13.3.1 Tính toán hao phí lao động cho danh mục công việc NHU CẦU VỀ CÔNG NHÂN KHỐI TÊN ĐƠ LƯỢNG TẦNG STT CÔNG N THEO TÁC VỊ ĐỢT ĐỊNH MỨC Công tác cốt thép cột AF.61421 10.02(công / tấn) TẦNG Lắp ván khuôn cột Đổ bê tông cột m 8,95 584,05 Số công lao động Số công nhân cần Thời gian thi công (ngày) 89,7 18 AF.81132 31.9 x 70% =22.33 130,4 (công /100m2) 26 13 AF.22250 m 63,3 3.04 (công /m3) 3.04 x 20% =0.61 SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 38,6 Trang 171 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP TẦNG1 Tháo ván khuôn cột Lắp ván khuôn dầm sàn Lắp cốt thép dầm sàn Đổ bê tông dầm sàn Tháo ván khuôn dầm sàn CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG m 584,05 AF.81132 31.9 x 30% =9.57 55,9 19 21 262,4 29 57,2 57 31 60,9 12 88,6 18 26,3 (công /100m ) m2 AF.81141 AF.81151 680,95 (34.38+26.95)x0.5x 146,4 70%=21.5 (công /100m2) 24,62 AF.61521 AF.61721 (10.4+10.91)x 0.5=10.66 (công /tấn) AF.22310 m3 m2 Công tác cốt thép cột Lắp ván Đ.HÌNH 10 m2 khuôn cột Đổ bê 11 m3 tông cột 111,66 2.56 (công /m3) 2.56 x 20% =0.512 AF.81141 AF.81151 680,95 (34.38+26.95)x0.5x 62,6 30%=9.2 (công /100m2) 6,08 396,68 AF.61421 10.02(công / tấn) AF.81132 31.9 x 70% =22.33 (công /100m ) AF.22250 43,1 3.04 (công /m3) 3.04 x 20% =0.61 SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang 172 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 12 13 Đ.HÌNH 14 15 16 Tháo ván khuôn cột Lắp ván khuôn dầm sàn Lắp cốt thép dầm sàn Đổ bê tông dầm sàn Tháo ván khuôn dầm sàn CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG m2 396,68 AF.81132 31.9 x 30% =9.57 38,0 13 21 262,4 29 57,2 57 31 2 (công /100m ) m2 AF.81141 AF.81151 680,95 (34.38+26.95)x0.5x 146,4 70%=21.5 24,62 (công /100m2) AF.61521 AF.61721 (10.4+10.91)x 0.5=10.66 (công /tấn) AF.22310 m m2 111,66 2.56 (công /m3) 2.56 x 20% =0.512 AF.81141 AF.81151 680,95 (34.38+26.95)x0.5x 62,6 30%=9.2 (công /100m2) 13.3.2 Kế hoạch tiến độ ban đầu và nhân công SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang 173 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 13.4 CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG TỐI ƯU TIẾN ĐỘ PHẦN KHỐI CÁC TẦNG ĐIỂN HÌNH 13.4.1 Chia phân đoạn phân đợt, hướng đổ bê tông Dựa vào mặt thi công, vào suất làm việc máy thi công ta phân chia thành Các phan đợt phân đoạn thi công: • Phân đợt thi công Với mỗi tầng chia làm đợt thi công : + Đợt : Thi công cột, vách thang máy + Đợt 2: Thi công dầm sàn • Phân đoạn thi công: Chia làm phân đoạn, hướng thi công thể chi tiết vẽ: SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang 174 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG Các dây chuyền chính: + Lắp dựng cốt thép cột, vách + Lắp dựng ván khuôn cột, vách + Đổ bê tông cột, vách + Tháo ván khuôn cột, vách lắp dựng ván khuôn dầm – sàn + Lắp dựng cốt thép dầm – sàn + Đổ bê tông dầm – sàn + Tháo ván khuôn dầm – sàn 13.4.2 Khối lượng bê tông cho phân đợt, phân đoạn SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang 175 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG KHỐI KHỐI TÊN ĐƠ LƯỢNG LƯỢNG TẦNG STT CÔNG N THEO THEO TÁC VỊ ĐỢT P.ĐOẠN Công tác cốt thép cột TẦNG Lắp ván khuôn cột Đổ bê tông cột Tháo ván khuôn cột Lắp ván khuôn dầm sàn Lắp cốt thép dầm sàn Đổ bê tông dầm sàn Tháo ván khuôn dầm sàn m 8,95 584,05 2,98 194,68 ĐỊNH MỨC AF.61421 10.02(công / tấn) AF.81132 31.9 x 70% =22.33 NHU CẦU VỀ CÔNG NHÂN Thời Số Số gian công công thi lao nhân công động cần (ngày) 29,9 15 43,5 22 12,9 13 18,6 19 48,8 25 87,5 30 19,1 10 20,9 21 (công /100m ) AF.22250 m m 63,3 584,05 21,10 194,68 3.04 (công /m3) 3.04 x 20% =0.61 AF.81132 31.9 x 30% =9.57 (công /100m ) m2 680,95 24,62 226,98 8,21 AF.81141 AF.81151 (34.38+26.95)x0.5x70 %=21.5 (công /100m2) AF.61521 AF.61721 (10.4+10.91)x 0.5=10.66 (công /tấn) AF.22310 m m2 111,66 680,95 37,22 226,98 2.56 (công /m3) 2.56 x 20% =0.512 AF.81141 AF.81151 (34.38+26.95)x0.5x30 %=9.2 (công /100m2) SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang 176 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP 10 11 12 Công tác cốt thép cột Lắp ván khuôn cột Đổ bê tông cột Tháo ván khuôn cột Lắp ván Đ.HÌNH 13 khuôn dầm sàn 14 Lắp cốt thép dầm sàn Đổ bê tông 15 dầm sàn Tháo ván 16 khuôn dầm sàn CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG m 6,08 396,68 2,03 132,23 AF.61421 10.02(công / tấn) AF.81132 31.9 x 70% =22.33 20,3 10 29,5 15 8,8 12,7 13 48,8 25 87,5 30 19,1 10 20,9 21 (công /100m ) AF.22250 m m 43,1 396,68 14,37 132,23 3.04 (công /m3) 3.04 x 20% =0.61 AF.81132 31.9 x 30% =9.57 (công /100m ) m2 680,95 226,98 AF.81141 AF.81151 (34.38+26.95)x0.5x70 %=21.5 (công /100m2) 24,62 8,21 AF.61521 AF.61721 (10.4+10.91)x 0.5=10.66 (công /tấn) AF.22310 m m2 111,66 680,95 37,22 226,98 2.56 (công /m3) 2.56 x 20% =0.512 AF.81141 AF.81151 (34.38+26.95)x0.5x30 %=9.2 (công /100m2) 13.4.3 Tối ưu hóa tiến độ - Mỗi công việc tổ đội chuyên trách với mức độ chuyên môn hoá cao (tổ thép, tổ cốp pha, tổ bê tông, …) chỉ đạo trực tiếp cán kỹ thuật trường, qua đảm bảo chất lượng suất lao động - phân đoạn thi công nối tiếp nhau, công việc phân đoạn có tổ đội chuyên môn đảm nhiệm, đảm bảo cho công việc mỗi phân đoạn thi công liên tục SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang 177 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG - Các biện pháp, công nghệ thi công hạng mục, công việc thiết kế cách đầy đủ, cụ thể - Việc điều động nhân lực phải đảm bảo điều hoà khồng có giai đoạn tập trung nhiều nhân công, lúc thi tập trung nhân công - Trên sở Tổng tiến độ lập tiến độ chi tiết cho tầng, giai đoạn để có kế hoạch điều động nhân lực vật lực máy móc cách hợp lý điều hoà cho giai đoạn thi công, phân chia công việc cho tổ đội cách hợp lý, sở điều chỉnh tối ưu hoá tổng tiến độ thi công lập - Dựa khối lượng cộng việc mà tiến độ đề ta tính toán kho bãi để chứa vật liệu cho thi công, chọn công suất máy móc để đảm bảo phục vụ cho công tác thi công theo tiến độ, qua bố trí mắt thi công cách hợp lý không chồng chéo đảm bảo tất yều cầu mà thi công đỏi hỏi cho giai đoạn (Tổng tiến độ thi công biểu đồ nhân lực xem vẽ thi công) 13.5 LẬP TIẾN ĐỘ THI CÔNG PHẦN HOÀN THIỆN Công tác hoàn thiện bao gồm công việc trát,láng, lát, ốp, lắp dựng cửa, sơn bả tường tiến hành đảm bảo yêu cầu kỹ thuật tiêu chuẩn hành TCVN 5674-1992 (Công tác hoàn thiện xây dựng Thi công nghiệm thu) phù hợp với yêu cầu thiết kế TẦNG STT TẦNG ĐIỂN HÌNH TÊN CÔNG TÁC Thi công xây tường ĐƠN VỊ KHỐI LƯỢNG THEO ĐỢT 392,43 m 140,1 Tô trát nhà m2 889,86 Sơn nhà m 889,86 Lát m Tô trát tường Sơn tường 2 487,93 m 271,83 m2 271,83 NHU CẦU VỀ Thời gian Số công Số công thi công lao động nhân cần (ngày) ĐỊNH MỨC AE.22210 165,8 20 10 34,4 10 178,0 18 10 239,6 23 10 73,2 10 70,7 18 19,8 =1.92 (công /m ) AE.22110 =2.23 (công /m ) AK.21220 =0.20 (công /m2 ) AK.84422 =0.066 (công /m2 ) AK.51250 =0.15 (công /m ) AK.21120 =0.26 (công /m2 ) AK.84424 =0.073 (công /m2 ) SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang 178 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG SV: PHẠM VĂN THUẬN – LỚP: XDDD&CN – K53 Trang 179 ... Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG LỜI NÓI ĐẦU Sau năm học tập rèn luyện trường Đại Học Giao Thông Vận Tải, đến chúng em hoàn thành nhiệm vụ Đồ án Tốt nghiệp Trong phạm vi đồ. .. qua đồ án tốt nghiệp, em mong muốn hệ thống lại toàn kiến thức học cũng học hỏi thêm lý thuyết tính toán kết cấu ứng dụng cho công trình nhà cao tầng nước ta Do khả thời gian có hạn, Đồ án Tốt. .. XDDD&CN – K53 Trang ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI HÀ NỘI KHOA KỸ THUẬT XÂY DỰNG BỘ MÔN KẾT CẤU XÂY DỰNG THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: THIẾT KẾ CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: THIẾT KẾ CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG, ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP: THIẾT KẾ CHUNG CƯ CAO TẦNG A1 KIM GIANG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay