Đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện an lão thành phố hải phòng

72 120 0
  • Loading ...
1/72 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/05/2017, 12:13

MỤC LỤC 1 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVMT : Bảo vệ môi trường CTR : Chất thải rắn CTRSH : Chất thải rắn sinh hoạt HĐND : Hội đồng nhân dân KT-XH :Kinh tế- Xã hội NN&PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn RTHC : Rác thải hữu RTSH : Rác thải sinh hoạt RTVC : Rác thải vô SXSH : Sản xuất UBND : Ủy ban nhân dân VSV : Vi sinh vật DANH MỤC BẢNG 3 DANH MỤC HÌNH, SƠ ĐỒ Sơ đồ 3.1: Hệ thống thu gom vận chuyển rác thải .40 Sơ đồ 3.2: Cơ cấu tổ chức công ty TNHH Thành Vinh 49 Sơ đồ 3.3: Tổ chức quản lý rác thải huyện An Lão 52 4 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Đất nước ta bước vào thời kỳ công nghiệp hóa – đại hóa đất nước Kinh tế -xã hội (KT-XH) phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu lợi ích người song dẫn tới vấn đề nan giải gây ô nhiễm môi trường ngày tăng cao Lượng rác thải từ sinh hoạt hoạt động sản xuất người ngày nhiều, mức độ gây ô nhiễm môi trường ngày nghiêm trọng nhiều vùng khác Một nguồn ô nhiễm ảnh hưởng lớn đến môi trường sống rác thải sinh hoạt (RTSH) An Lão nhiều huyện thành phố Hải Phòng có điều kiện phát triển kinh tế thuận lợi đạt nhiều thành tựu kinh tế- xã hội Đi đôi với phát triển nhu cầu sống người dân ngày tăng cao làm nảy sinh nhiều vấn đề mới, nan giải công tác bảo vệ môi trường sức khỏe cộng đồng dân cư Lượng chất thải phát sinh từ hoạt động người ngày nhiều hơn, đa dạng thành phần độc hại tính chất, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, làm cảnh quan văn hóa đô thị nông thôn Nhờ hiểu tầm quan trọng việc bảo vệ môi trường (BVMT), huyện An Lão năm gần có sách, biện pháp bảo vệ giải vấn đề môi trường như: tuyên truyền giáo dục, thu gom, vận chuyển áp dụng công nghệ xử lý rác thải vào sản xuất (SXSH) Từ thực tiễn việc tồn yếu điểm địa bàn em tiến hành nghiên cứu đề tài: “Đánh giá trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt địa bàn huyện An Lão thành phố Hải Phòng” 5 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá công tác quản lý rác thải sinh hoạt huyện An Lão- thành phố Hải - Phòng Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý rác thải huyện An Lão- thành phố Hải Phòng Ýnghĩacủađềtài - Ýnghĩa tronghọc tậpvà nghiêncứukhoa học: Giúpbảnthânem cócơhộitiếpcậnvớicáchthức thựchiệnmộtđề tài nghiêncứu khoahọc, giúpemvậndụng kiến thứcđã họcvào thựctếvàrèn luyệnvề kĩnăng tổnghợpvàphântích sốliệu, tiếpthu học hỏinhữngkinh nghiệm từ thực tế Ýnghĩa thực tiễn:  Tăng cườngtráchnhiệmcủaban lãnhđạohuyệntrướcảnhhưởngcủa rácthảisinhhoạt - đếnmôitrường;Từđócóhoạtđộng tíchcựctrong việcxử lý rác thải bảo vệ môi trường  Cảnhbáonguycơtiềmtàngvềônhiễmmôitrườngđất,nước,không khídochấtthảigâyra, ngănngừavàgiảmthiểuảnhhưởngcủachấtthảirắn đến môitrường,bảovệ sức khỏe ngườidân Yêu cầu đề tài - Tìm hiểu thực trạng rác thải sinhhoạtcủa Huyện Ảnhhưởng củarác thảisinhhoạttớichất lượngmôi trườngHuyện Tìm hiểu hoạtđộng:thu gom,vậnchuyển, vàxửlýrácthảisinh hoạttạihuyện An Lão- Hải Phòng Trêncơsởđótìmranhữnggiảiphápquảnlýrácthảisinhhoạthợplý chohệthốngquảnlýrác thải sinh hoạthuyệnAn nângcaohiệuquảtrongcôngtácquảnlýrác thải sinh Lão.Đềtàinhằmgópphần hoạt,giảmthiểuônhiễm môitrườngdothu gom,vậnchuyểnrác thảichưahợplý,bảovệtốtmôi trườngvàsức khỏe củacộngđồng 6 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Rác thải sinh hoạt phương pháp xử lý rác thải sinh hoạt 1.1.1 Các khái niệm chung Theo Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 Chính phủ quản lý chất thải rắn: a Khái niệm chất thải Chất thải sản phẩm phát sinh trình sinh hoạt người, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, du lịch, giao thông, sinh hoạt gia đình, trường học, khu dân cư, nhà hàng, khách sạn Ngoài phát sinh giao thông vận tải khí thải phương tiện giao thông đường bộ, đường thủy… Chất thải kim loại, hóa chất loại vật liệu khác b Khái niệm chất thải rắn Chất thải rắn (CTR)được hiểu tất chất thải phát sinh hoạt động cuả người động vật tồn dạng rắn, thải bỏ không hữu dụng hay không muốn dùng b Khái niệm chất thải rắn sinh hoạt (Rác thải sinh hoạt) Chất thải rắn sinh hoạt (CTRSH): chất thải liên quan đến hoạt động sống người, nguồn tạo thành chủ yếu từ khhu dân cư, quan, trường học, trung tâm dịch vụ, thương mại Trần Hiếu Nhuệ (2008) cho rằng: “CTRSH có thành phần bao gồm kim loại, sành sứ, thủy tinh, gạch ngói vỡ, đất đá, cao su, chất dẻo, thực phẩm dư thừa howawcj hạn sử dụng, xương động vật, tre, gỗ, lông gà vịt, vải, giấy, rơm rạ, xác động vật, vỏ rau quả… 1.1.2 Nguồn gốc phát sinh chất thải rắn sinh hoạt Nguồn gốc phát sinh, thành phần tốc độ phát sinh CTR sở quan trọng thiết kế, lựa chọn công nghệ xử lý đề xuất chương trình quản lý CTR thích hợp 7 Các nguồn chủyếu phátsinhCTRbaogồm: Từcác khudâncư( chấtthải sinhhoạt) Từcác côngsở trườnghọc,côngtrình côngcộng Từcác dịchvụ đôthị Từcác hoạt độngcôngnghiệp Từcác hoạt độngnôngnghiệp Từcác hoạt độngxâydựngđôthị Từcáctrạmxửlýnướcthảivàtừcácđườngcốngthoátnướccủathành - - phố(Vấnđềvề quảnlý chất thảirắnở ViệtNam) Nguồn gốc phát sinh CTR Việt Nam thể qua hình: Cơ quan, trường học Nhà dân, khu dân cư Chợ, bến xe, nhà gas Chất thải rắn Giao thông, xây dựng Hoạt động nông nghiệp Nơi vui chơi, giải trí Bệnh viện, sở y tế Khu CN, nhà máy, xí nghiệp Hình 1.1: Sơ đồ nguồn gốc phát sinh chất thải Việt Nam 1.1.3 Thành phần chất thải rắn sinh hoạt Chất thải rắn sinh hoạt có thành phần phức tạp biến đối thành phần rác thải phụ thuộc nhiều vào tập quán, mức sống người dân, mức độ tiện nghi đời sống người, nhịp độ phát triển kinh tế trình độ văn minh, theo mùa năm khu vực Theo tài liệu EPA – USA, trình bày kết phân tích thành phần chấtthải rắn sinh hoạt cho thấy chất lượng sống ngày tăng cao 8 sản phẩm giấy, carton, nhựa ngày tăng cao Trong thành phần kim loại ngày giảm Bảng 1.1: Thành phần chất thải rắn Rác thải hữu (RTHC) Rác thải vô (RTVC) Giấy Thủy tinh Giấy catton, bìa cứng Vỏ hộp Nhựa Nhôm Hàng dệt Các kim loại khác Cao su Tro, chất bẩn Da Đất cát, gạch ngói vỡ Gỗ Thực phẩm Cành cây, cỏ, 1.1.4 Phân loại chất thải rắn Các loại CTR thải từ hoạt động khác phân loại theo nhiều cách: - Theo vị trí hình thành: Người ta phân biệt rác hay chất thải rắn nhà, - nhà, đường phố, chợ… Theo thành phần hóa học vật lý: người ta phân biệt theo thành phần hữu cơ, vô cơ, cháy được, không cháy được, kim loại, phi kim loại, da, giẻ vụn, cao - su, chất dẻo… Theo chất nguồn tạo thành: Chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp… - Theo phương diện khoa học, phân biệt loại chất thải sau:  Chất thải thực phẩm bao gồm thức ăn thừa, rau, quả…  Chất thải trực tiếp người động vật phân  Chất thải lỏng chủ yếu bùn ga cống rãnh, chất thải từ khhu vực sinh hoạt dân cư  Tro chất dư thừa thải bỏ khác bao gồm: loại vật liệu sau đốt cháy, sản phẩm sau đun nấu than, củi chất thải dễ cháy khác gia đình, kho công sở, quan , xí nghiệp, loại xỉ than 9  Các chất thải rắn từ đường phố có thành phần chủ yếu cây, que, củi, - nilon, vỏ bao… Theo mức độ nguy hại phân thành: Chất thải nguy hại chất thải không nguy hại 1.1.5 Ảnh hưởng rác thải sinh hoạt đến môi trường sức khỏe cộng đồng - Đối với môi trường đất: RTSH nằm rải rác khắp nơi không thu gom sẽlưu trữ lại đất, số loại chất khó phân hủy túi nilon, vỏ nilon,hydrocacbon nằm lại đất làm ảnh hưởng tới môi trường đất làm thay đổi cấu đất, đất trở lên khô cằn, vi sinh vật đất bị chết Nước rò rỉ từ bãi rác mang nhiều chất ô nhiễm độc hại không kiểm soát xâm nhập khe đất gây hại cho hệ sinh vật đất cản trở tuần - hoàn vật chất đất gây ô nhiễm đất Đối với môi trường nước: Theo Chi cục bảo vệ Môi trường (Sở TN-MT thành phố Hồ Chí Minh), ngày có 1000 chất thải rắn sinh hoạt từ hộ dân sở sản xuất bị xả xuống dòng kênh, sông địa bàn thành phố gây ô nhiễm nguồn nước mặt CTR nặng lắng xuống đáy làm tắc đường lưu thông nước, CTR nhỏ, nhẹ lơ lửng làm đục nguồn nước CTR có kích thước lớn giấy vụn, túi nilong lên mặt nước làm giảm bề mặt trao đổi oxi nước không khí Chất hữu nước bị phân hủy nhanh tạo sản phẩm trung gian sản phẩm phân hủy bốc mùi hôi thối Chất ô nhiễm nước rỉ rác bãi chôn lấp ráclà tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước ngầm khu vực nguồn nước ao, hồ, sông suối lân cận Tại bãi rác, không tạo lớp phủ bảo đảm hạn chế tối đa nước - mưa thấm qua gây ô nhiễm nguồn nước mặt Đối với môi trường không khí: Bụi phát thải vào không khí trình lưu trữ, vận chuyển CTR gây ô nhiễm không khí CTR có thành phần sinh học dễ phân hủy với điều kiện khí hậu có nhiệt độ độ ẩm cao nên sau thời gian ngắn cúng bị phân hủy 10 10 - Dầndần hoànthiệncơ cấutổchức quảnlý:Xâydựnglựclượngthu gom,vậnchuyểnvàdịchvụthugom Tạo công ăn việc làm cho người dân, làm - công nhân thu gom rác thải Công tác vệ sinh môi trường, thu gom xử lý rác thải cải thiện môi trường sống, đường làng, ngõ xóm phong quang đẹp; giảm đáng kể - bãi rác tạm phát sinh gây vệ sinh môi trường, mỹ quan khu vực Đã góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, tuyên truyền, vận động gia đinh người nâng cao ý thức trách nhiệm bảo vệ môi trường Duy trì hoạt động tổ gom rác thảisinh hoạt, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; nhiều - thôn, làng xây dựng thực tốt quy ước, hương ước bảo vệ môi trường 100% dự án đầu tư địa bàn thực việc lập đăng ký cam kết - bảo vệ môi trường, lập phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Chất lượng môi trường nông thôn cải thiện đáng kể, đường làng ngõ xóm, khu dân cư trở nên phong quang sẽ; ý thức cộng đồng bảo vệ môi trường nâng lên rõ rệt; hoạt động hưởng ứng bảo vệ môi trường dần vào nề nếp 3.5.2 Nhược điểm Trên thực tế hoạt động quản lý rác thải sinh hoạt địa bàn huyện An Lão hạn chế cần khắc phục như: - Bộ máy quản lý nhà nước môi trường huyện lỏng lẻo, nhiều sơ - hở dẫn đến chưa đạt hiệu cao Thực tế cho thấy việc bố trí chôn lấp rác số xã, thị trấn gặp nhiều khó khăn Chưa có công nghệ xử lý, kinh phí GPMB diện tích đất bố trí làm bãi - rác thiếu Hầu hết xã, thị trấn rác thải sau thu gom đổ đống lộ thiên chôn lấp không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật vệ sinh môi trường, - chưa có bãi rác hợp vệ sinh nên nguy gây ô nhiễm môi trường lớn Công tác quản lý chất thải xã gặp nhiều khó khăn hộ dân làm nông nghiệp nên lượng chất thải rắn phát sinh hoạt động sản xuất nông nghiệp khó kiểm soát quản lý Đời sống, sinh hoạt tâm lý nông nghiệp 58 58 đậm nét nên nhận thức người dân vấn đề môi trường ý - thức vấn đề bảo vệ môi trường chưa cao Về quy trình công nghệ xử lý rác thải, không thực phân loại rác nguồn, rác thải sau thu gom xử lý biện pháp tập kết sau gạt ủi, - chôn lấp lẫn lộn Công tácthu - thảiphátsinh,thiếuthiếtbị thugomvà vậnchuyểnrác thải… Côngtácxửlýrácthảicònnhiềuyếukém:Xửlýthủcông,lạchậu, chưa - phápvà côngnghệ xửlý tiêntiến QuảnlýRTSHcònthiếunhiều khâunhưchưatiếnhành phânloạirác - tạinguồn;chưa táisửdụngRTSH nhấtlà rác hữucơ Chưaquảnlýđượcrácthảinguyhại Nguồn vốncho công tácquảnlýrác thảicònthiếu, thiếuđộingũ công nhân kỹ gomvận chuyểncònnhiềuhạnchế:chưathu gomhếtrác cócác biện thải thuậttrìnhđộcao Toànbộnhữnghạnchế trêncầnđược khắcphụcnhanhchóng việc quảnlýRTSHcũngnhưchấtthảinóichungmớicóthểthựchiệnmộtcách trọnvẹn 3.6 Kế hoạch thực chương trình thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn địa bàn huyện giai đoạn 2015-2020 3.6.1 Mục tiêu, phương hướng - Lượng phát thải chất thải rắn địa bàn huyện khoảng 130 tấn/ngày tỷ lệ - thu gom khoảng 96% Lập hồ sơ quy hoạch, tiến hành kiểm kê GPMB, xây dựng bước đầu vào hoạt động Khu xử lý rác thải tập trung huyện, dần tiến tới đóng cửa bãi - chôn lấp xã, thị trấn Chất thải rắn nguy hại y tế, chất thải rắn làng nghề thu gom, xử lý - theo quy định Hỗ trợ kinh phí xử lý rác thải cho xã, thị trấn Đầu tư tiếp tục kinh phí mua sắm trang thiết bị thu gom, bảo hộ lao động 3.6.2 Các giải pháp, nhiệm vụ thực - Thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, xây dựng thói quen, nếp sống phong trào quần chúng bảo vệ môi trường 59 59 - Tiếp tục trì mô hình thu gom, xử lý rác thải phong trào toàn dân - tham gia dọn vệ sinh, thu gom rác thải, bảo vệ môi trường địa bàn huyện Đầu tư đồng bộ, có hệ thống trang thiết bị công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt nông cho xã, thị trấn Đảm bảo khu xử lý chất thải rắn phải - xây dựng quy định, quy hoạch duyệt Xây dựng chế sách phù hợp nhằm thu hút dự án bảo vệ môi trường, - thúc đẩy xã hội hóa công tác bảo vệ môi trường Tăng cường công tác quản lý nhà nước bảo vệ môi trường, tạo điều kiện cần thiết nhân lực, sở kỹ thuật để quan chuyên môn đủ sức thực tốt - chức quản lý môi trường Việc xây dựng hạ tầng kỹ thuật mô hình xử lý rác thải lò đốt Thực công văn số 5788/UBND-TL ngày 06/8/2014 UBND thành phố Hải Phòng việc triển khai mô hình xử lý rác thải nông thôn lò đốt địa bàn thành phố, UBND huyện xây dựng phương án đầu tư xây dựng lò đốt rác huyện báo cáo UBND Thành phố Lò đố rác đặt xã Quốc Tuấn.UBND huyện giải phóng xong 3258m2 đất, san lấp mặt xây dựng lò đốt rác thải giao cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện - lập hồ sơ kỹ thuật trình Sở, ban, ngành thẩm định Tiến độ triển khai xây dựng bãi xử lý rác tập trung huyện theo định 1711/QĐ-UBND ngày 11/10/2012 UBND thành phố: UBND huyện thực việc quy hoạch vị trí khu xử lý rác thải tập trung - huyện xã Trường Thọ Ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục ban hành văn đạo sát thực công tác thu gom, xử lý chất thải rắn nông thôn địa bàn toàn thành phố tiếp tục phân bổ kinh phí, hỗ trợ kỹ thuật cho hoạt động Chương trình 3.7 Đềxuấtmộtsốgiảiphápquảnlývà xửlýrácthảisinhhoạttạihuyện An Lão 3.7.1 Giảiphápvề sách a 60 Vềphíatổthugom: 60 - Mởlớptậphuấnvàcửcánbộđiđàotạovềkỹ năng, kỹ thuậtthugom vàvậnchuyển rác - thải Công nhân trựctiếplàmviệctrongkhâuthu gom,vậnchuyển,xử RTSHphảiđượcxếpởngànhlaođộngđộchại,từđócóchếđộtiềnlương lý phụcấpđộc hại,bảohộlaođộngchophù hợp b Vềphía quyền: UBNDhuyện, phòngTN-MThuyệnlậpra“Bản camkếtgiađìnhbảođảmvệsinhmôitrường”phátđếntừng bảncam kết:Cácthànhviên chỉnhLuậtBVMT, quy tronggiađình hộgiađình.Nội đềuphảichấp địnhBVMTđịaphương, dung hànhnghiêm khôngvứtrácbừabãirasông ngòi,aohồ,đườngphố giađìnhphảicóthùng rác,vứtrácđúng nơivà đúnggiờ quyđịnh,thamgia cácphongtràoBVMTdođịa phươngphátđộng c - CácĐoàn Về phíacáctổchứcđoànthểxãhội: thanhniên, tổchứctình nguyệnvềmôitrườngphátđộngcácphongtràonhư“Vìmôi trường Xanh-Sạch- Đẹp”,“Thanhniênvìmôitrường”….Từcác hoạtđộng tìnhnguyệnthànhlậplựclượngnòngcốtchođộiThanhniêntìnhnguyện - độngtíchcựctrongcôngtác BVMT Triển khaixây dựng cáctư liệu giáodục ởdạngáp phích,quảngcáo, sáchnhỏ,bảntin…nhằmvàocácđốitượngkhácnhaumangtínhchất truyềngiáo hoạt dục.Đặcbiệtquantâmđếnđốitượngthiếunhinhưhọc tuyên sinh tiểuhọc,họcsinhmẫu giáo… vìđâylàmầm nonpháttriểncủaxã hội, việc có ýthứcngaytừđầu làđiềuquantrọngtrongcôngtácquảnlýmôi trườngsaunày 3.7.2 Giải phápđầu tư - Tạođiềukiệnhổtrợtàichính cho giaiđoạnđầutuyêntruyềnphânloại, thugom,vậnchuyển, xửlýrác thảivậttưcầnthiết:dụngcụ,vi sinh vật, xe chở,nhà chế biến,tiềncôngchocôngnhân môitrường 61 61 - Sự đóng góp vàtrách nhiệm đóng gópcủangườidân,cácnhàsản - kinhdoanhdịchvụvà kinhphíxửlýmôi trường Đề xuấtkiếnnghị đốivớicác cấplãnhđạo,chínhquyền chức xuất, 3.7.3 Giải pháp quản lý Việctuyêntruyềnngườidân,cộngđồngvềphânloại, gomrácthảitạicáchộgiađìnhlàkhâu quan trọngnhất thu địnhđến xử lýrácthải.Việchìnhthànhtổvệsinhmôitrườngcáctổdânphốcóýnghĩa đếnviệcbảovệmôitrường.Quytrìnhxửlýrácthảitạibãirácthải,khuvực xử lýrác thải khâucuốicùng, định việcxửlýrácthảihữucơthành phân bónvisinh,rác thảivôcơ dạngtáichế chônlấp 3.7.4 Giảipháp côngnghệ Hiện naycórấtnhiều nghệcóđặcđiểmriêng.Vấn đề côngnghệxửlýRTSHđểlựachọn,mỗicông lựachọn côngnghệnàophụ thuộcvào nhiềuyếutốnhưthànhphầntínhchấtloạirácthải,điềukiệntựnhiên– kinhtếxãhộicủavùng.Dođóphảilựachọncôngnghệsaochophùhợp vớithựctế Theoxu hướng phát triển kinhtế củahuyện thờigiantớichothấy thànhphầnvàtínhchấtnguồnRTSHsẽphứctạphơntrướcrấtnhiều Dosự gia tăng khốilượng,thành phầncácchấthữucơ vàcácchấtvôcơ nêncần phảiápdụng hìnhthức xửlýthíchhợp - Đốivớirácthảihữucơ:Nhữngthựcphẩmthừa,lácây,rau,củ,quả, thảinôngnghiệp cóthể ápdụngcác biệnpháp:  Ủphâncompost,sảnxuấtkhísinhhọctạihộgiađìnhlàgiảiphápxử giảiphápnày đơn giản,dễthựchiện lớn.Đặcbiệtthíchhợpcho đồngthờikinh phí phế lýkhả thi, đầutư không khuvựcsảnxuấtnôngnghiệptận dụngđượcphếthảiđồngruộng,chănnuôitạosảnphẩmvừaphụcvụcho sống,chosảnxuấtlại vừa góp phầnBVMT  XâydựngnhàmáyxửlýRTSHlàmphânvisinhvớiquymô toànhuyện 62 62 - Đốivớirácthảikhôngtáichếnhư:Gạch,ngói,đất,đá,thủytinh… biệnpháp - xửlýthíchhợpnhấtlà chôn lấp Khuyếnkhíchápdụngphânloạiráctạinguồntheophươngthức3R:phân loạivà giảm thiểu  R(Reuse):Sửdụnglại,đólàviệcphânloạivàtậndụngnhữngphế liệubánchothumuavàtáichế,mộtphầnthựcphẩmdưthừatậndụng vàochănnuôi  R(Reduce):Giảmthiểu,đólàviệchạnchếđếnmứctốithiểuviệcsử dụng loạitúinilon,các loại đồhộpphục vụănuống…  R(Recycle): Táichế,tậndụngcácloạichấtthảihữucơdễphânhủy làm phânbón,sản xuất khísinhhọc… KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận - Huyện An Lão huyện có kinh tế phát triển thành phố Hải Phòng Phát triển kinh tế- văn hóa du lịch, đầu mối giao thông - quan trọng Thành phầnrácthảisinhhoạtkháphức tạp baogồmthành phầnvôcơ, hữucơvàmộtphầncácchấtnguyhại,trongđócóthànhphầnhữucơchiếm tỷlệcao.Tổng lượng rácthải trung bìnhtrên địabàn huyệnkhoảng 80tấn/ ngày Trung bình khối lượngrác - thải trênđầungười226.3kg/năm.Trong đó, thành phần hữucơ cao(72.2%) Côngtácthugom,vậnchuyểnrácthảiđãđượcthựchiệntrongkhu vựcvớihiệuquảthugomđạtởmứctrungbình (93.2%) vào năm 2015 Tỷ lệ rácthảiđượcphân loạitạinguồn chưa cao,chưaáp dụng phươngphápphân loạivàthu - gomhợp vệ sinh Công tác tuyêntruyềngiáodụccộng đồngvềBVMTtrênđịabànhuyện tuyđã triển khainhưng cònnhiềuhạnchế.Chếđộưuđãivàđiều côngtácthugomrácthải kiện chưacaodẫnđếnchưa khuyếnkhíchđượcngườilàmcôngtácvệsinhmôitrườngởđây,chínhvì vấnđềnàycần chútrọnghơnnữa 63 trangthiếtbịcho 63 - Hiện trênđịabànchưacócôngnghệxửlýrácthảisinh rácthảichủ yếu làphunchếphẩm vi sinh hoạt,công EM,chôn lấp, nghệxửlý đốt thủ côngkhôngđúngkỹthuậthoặcđổlộthiêngâyônhiễmmôitrườngvàbức xúc trongnhân dân Kiến nghị - Đểđẩy mạnhcôngtácquảnlýRTSHcủahuyện An Lão cầnthực hiệnnhanhchóngcácgiảiphápvềđườnglốichínhsách,biệnphápxửlý, nângcaonhận - thức sựthamgia cộngđồng Tăngcườngcôngtác quảnlývề - địabànthịtrấn,cầncósựphốikếthợpchặtchẽtronghệthốngquảnlý hànhchính Tăng cường công táctuyên truyền, giáodụccộng đồng trêntoànthị trấnbằng thugom,quảnlýrác thảitrêntoàn phương tiện thông tinđạichúng đểnâng cao nhậnthứccủa ngườidânvề quản lý - rácthảisinhhoạtvàbảovệ môi trường Tậptrungđầutưchiphívànhânlựcchocáccôngtrìnhnghiên - cứutìmbiệnphápxửlýcácnguồnônhiễm,đặcbiệtlàvịtrícácbãiđổ, bãichônlấp Quy hoạchbãi thugomvàxử lý rácthải theo cácphương pháp phù hợpvớiđiềukiệnkinh tế tự nhiêncủahuyện Cụthể phươngphápxửlý RTSH đến năm2020chủ yếulàủrác làmphâncompostvàchônlấprác có - kiểmsoátquảnlýhợp vệ sinh Cần có cán chuyên trách vệ sinh môi trường cấp sở, nâng cao - lực quản lý rác thải từ cấp huyện đến cấp xã Thành lập tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường, phát huy vai trò tổ chức quần chúng hội phụ nữ, hội người cao tuổi, đoàn niên… 64 64 Tài liệu tham khảo Nguyễn Thị Ngọc Ân(2005), Quản trị MT & TNTN, NXB Nông nghiệp Báo cáo trạng môi trường quốc gia,2014 Chính phủ, Nghị Định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/4/2007 quản lý CTR,2007 Ths Lý Thị Thu Hà,Đại học Nông Nghiệp Hà Nội , Quản lý CTR Nguyễn Thị Anh Hoa(2006), Môi trường việc quản lý chất thải rắn, Sở khoa học Công nghệ Môi trường Lâm Đồng Bài giảng GS.TS Lê Văn Khoa, Trường Đại học khoa học tự nhiên- ĐHQGHN Trần Thanh Lâm (2004), Quản lý môi trường địa phương, NXB Xây dựng Luận văn thạc sĩ đề tài “Đánh giá trạng quản lý rác thải sinh hoạt địa bàn huyện Thanh Liêm tỉnh Hà Nam” Vũ Lệ Luật số 55/2014/QH13 Quốc hội, Luật BVMT, 2014 10 Luận văn thạc sĩ đề tài “Đánh giá trạng quản lý rác thải sinh hoạt huyện Sóc Sơn.”Bùi thị Hồng Mai,2014 11 Trần Nhật Nguyên, Kinh nghiệm Quản lý chất thải rắn Singapore 12 NĐ số 59/2007NĐ-CP ngày 9/4/2007 Chính phủ Quản lý chất thải rắn 13 Nghị số 16/2013/NĐ-HĐND thành phố ngày 25/7/2013 HĐND thành phố thu phí vệ sinh địa bàn nông thôn thành phố Hải Phòng 14 Nghị số 03/NĐ-HĐND ngày 28/7/2005 HĐND huyện khóa IV kỳ họp thứ thông qua chương trình thu gom xử lý rác thải nông thôn địa bàn huyện An Lão 15 Trần Hiếu Nhuệ, Ứng Quốc Dũng, Nguyễn Thị Kim Thái(2001) Quản lý CTR, tập1, Quản lý CTR đô thị, NXB Xây dựng 16 Th.s Trần Quang Ninh, Tổng luận công nghệ xử lý CTR số nước Việt Nam 17 Luận văn thạc sĩ đề tài “Đánh giá trạng quản lý môi trường bãi rác Nam Sơn- Hà Nội”, Nguyễn Thị Phương,2015 18 PGS.TS Nguyễn Xuân Thành cộng sự, Giáo trình công nghệ sinh học XLMT,2010 19 Hồ Thị Lam Trà, Lương Đức Anh, Cao Trường Sơn,Đại học Nông Nghiệp Hà Nội, Bài giảng QLMT,2012 20 Nguyễn Trung Việt, Trần Thị Mỹ Diệu, Công ty môi trường & Tầm nhìn xanh, Kỹ thuật xử lý CTRSH,11/3/2009 65 65 66 66 PHIẾU ĐIỀU TRA HỘ GIA ĐÌNH Về rác thải sinh hoạt Người vấn: Lê Thị Trang Người vấn: Giới tính: Nghề nghiệp: Ngày sinh: Địa chỉ: DANH MỤC CÁC CÂU HỎI Số thành viên gia đình bác (anh, chị)? a b c d khác Tổng thu nhập gia đình bác ( anh, chị ) tháng bao nhiêu? a < triệu VNĐ b Từ 5,1 triệu_ 10 triệu VNĐ c > 10 triệu VNĐ Nhận xét bác ( Anh, chị ) môi trường sống địa phương mình? a sẽ, dễ chịu b Bình thường c Bẩn Gia đình bác(anh/chị) có phân loại rác trước đổ không? a Có b Không Rác thải thu gom vào thời gian ngày? a – sáng b – chiều Tần suất thu gom rác thải nào? a lần/ngày b lần/ngày c Khác c lần/ngày Mức phí vệ sinh hàng tháng bác (anh,chị) phải nộp bao nhiêu? a 10.000VNĐ b 15.000VNĐ c 20.000VNĐ d Khác 67 67 Ý kiến bác (anh,chị) mức phí vệ sinh nay? a Cao b Hợp lý c Thấp Bác (anh,chị) cảm thấy chất lượng việc thu gom rác thải nay? a Tốt b Bình thường c Không tốt 10 Nhận xét bác (anh/chị) ý thức bảo vệ môi trường người dân a Tốt b Chưa tốt c Trung bình 11 Công tác tuyển truyền, giáo dục cộng đồng địa phương quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt nào? a Thường xuyên b Thỉnh thoảng c Chưa 12 Bác (anh/chị) có thường xuyên nghe đài truyền tuyên truyền bảo vệ môi trường không? a.Thường xuyên b.Thỉnh nghe nghe thoảng c.Không để ý d.Chưa nghe 13 Nhận xét bác (anh,chị) trạng quản lý rác thải sinh hoạt địa phương? a Tốt b Bình thường c Chưa tốt 14 Bác (anh/chị) có ý kiến đóng góp nhằm cải thiện công tác quản lý, thu gom, xử lý chất thải địa phương? …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày…tháng…năm 2016 68 68 PHIẾU ĐIỀU TRA TỔ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG Về rác thải sinh hoạt Người vấn: Lê Thị Trang Người vấn: Ngày sinh: Địa chỉ: DANH MỤC CÁC CÂU HỎI Bác có nhận xét lượng rác thải phát sinh qua năm gần địa bàn xã? a Nhiều lên b Bình thường c Ít Số điểm tập kết rác toàn xã điểm:………………………… Tần suất thu gom rác thải xã bao nhiêu? a ngày/1 lần b ngày/ lần c ngày/1 lần Cô/Bác cảm thấy điều kiện làm việc nào? a Tốt b Bình thường 69 Trang thiết bị phục vụ cho công việc tại? a Đầy đủ b Thiếu Mức lương Cô/Bác nhận nay? a triệu đồng b 3,5 triệu đồng c triệu đồng Cô/bác có hài lòng với mức lương nay? a Hài lòng b Bình thường 69 c Không tốt c Thiếu nhiều d Khác c Không hài lòng Cô/Bác có nhận trợ cấp độc hại không? a có b không Khoảng cấp trang thiết bị? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 10 Chừng thời gian cấp lần, điều có ảnh hưởng đến công việc Cô/Bác không? a có b không 11 Sau rác thải Cô/Bác thu gom đến điểm tập kết xử lý nào? ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 12 Bác nhận thấy chất lượng môi trường qua năm gần địa phương nào? a Tốt b Bình thường c Xấu 13 Cô/Bác nhận thấy trạng quản lý rác thải sinh hoạt đia phương nào? a Tốt b Bình thường c Không tốt Hải Phòng, ngày…tháng…năm 2016 70 70 PHIẾU ĐIỀU TRA CÁN BỘ MÔI TRƯỜNG XÃ Về rác thải sinh hoạt Người vấn: Lê Thị Trang Người vấn: Chức vụ: Ngày sinh: Địa chỉ: DANH MỤC CÁC CÂU HỎI Bác (anh/chị) cho biết người dân có phân loại rác thải trước đổ rác không? a có b c không Khối lượng rác thải sinh hoạt ngày địa phương là? ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Bác (anh/chị) cho biết địa phương có thu gom rác thải tập trung không? a có b không Bác (anh/chị) cho biết địa phương có địa điểm tập kết, thu gom rác thải không? a có b không Tần suất thu gom nào? a ngày/1 lần b ngày/ lần c ngày/1 lần Bác (anh/chị) cho biết phí vệ sinh môi trường (đồng/tháng) bao nhiêu? ……………………………………………………………………………………………… Theo bác (anh/chị) công tác thu gom xử lý rác thải tốt hay chưa? 71 71 a tốt b chưa tốt Theo bác (anh/chị) trạng môi trường địa phương nào? a sẽ, dễ chịu b bình thường c ô nhiễm Theo bác (anh/chị) ý thức người dân môi trường nào? a tốt b chưa tốt c trung bình 10 Bác (anh/chị) có biết địa phương xử lý rác thải cách không? ……………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… 11 Bác (anh/chị) có nhận xét công tác quản lý, xử lý môi trường địa phương? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… 12 Ý kiến đóng góp bác (anh/chị) công tác thu gom, quản lý xử lý địa phương? ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày… tháng… năm 2016 72 72 ... trườngHuyện Tìm hiểu hoạt ộng:thu gom,vậnchuyển, vàxửlýrácthảisinh hoạttạihuyện An Lão- Hải Phòng Trêncơsởđótìmranhữnggiảiphápquảnlýrácthảisinhhoạthợplý chohệthốngquảnl rác thải sinh hoạthuyệnAn... phố Hải Phòng 5 Mục tiêu nghiên cứu đề tài - Đánh giá công tác quản lý rác thải sinh hoạt huyện An Lão- thành phố Hải - Phòng Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản lý rác thải huyện An Lão- ... lượng hoạt động thu gom xử lý rác thải sinh hoạt 1.3 Hiện trạng quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt giới Việt Nam 1.3.1 Hiện trạng quản lý, xử lý rác thải sinh hoạt giới Theo Nguyễn Thị Anh Hoa
- Xem thêm -

Xem thêm: Đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện an lão thành phố hải phòng , Đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện an lão thành phố hải phòng , Đánh giá hiện trạng công tác quản lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện an lão thành phố hải phòng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay