Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết

35 210 0
  • Loading ...
1/35 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 12:12

Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết v đề cơng ôn tập môn quản trị học Câu Nêu khái niệm quản trị, chất quản trị, mối liên hệ khoa học quản trị nghệ thuật quản trị? Câu Phân tích nội dung bốn chức quản trị? Câu Nêu khái niệm phân loại nhà quản trị? Nhà quản trị vai trò tổ chức để đạt đợc điều họ cần kỹ nào? Câu Văn hoá tổ chức gì? Bao gồm yếu tố nào? Nêu nội dung yếu tố Câu ảnh hởng văn hoá tổ chức đến hoạt động quản trị? Câu Khái niệm phân loại môi trờng quản trị? ảnh hởng yếu tố môi trờng vĩ mô tổ chức? Câu Khái niệm phân loại môi trờng quản trị? ảnh hởng yếu tố môi trờng vi mô tổ chức? Câu Nêu nội dung lý thuyết quản trị cổ điển? Câu Nêu nội dung lý thuyết quản trị đại? Câu 10 Nêu khái niệm vai trò hoạch định? Câu 11 Hoạch định gì? Nêu nội dung phơng pháp hoạch định? Câu 12 Quản trị theo mục tiêu gì? Bao gồm yếu tố nào? Các mặt lợi mà hệ thống quản trị theo mục tiêu mang lại? Câu 13 Nêu khái niệm vai trò hoạch định? Sự khác hoạch định chiến lợc hoạch định chiến thuật? Câu 14 Nêu nguyên tắc tổ chức quản trị? Câu 15 cấu tổ chức gì? Phân tích yếu tố ảnh hởng đến cấu tổ chức? Câu 16 Lãnh đạo gì? Nêu nội dung đặc điểm lãnh đạo ngời lãnh đạo? Câu 17 Phân tích nội dung lãnh đạo? Câu 18 phơng pháp lãnh đạo gì? Nêu nội dung phơng pháp lãnh đạo? Câu 19 phong cách lãnh đạo gì? Nêu nội dung phong cách lãnh đạo? Câu 20 Nhóm quản trị gì? Phân tích đặc điểm thờng gặp nhóm? Câu 21 Nêu khái niệm nguyên tắc lãnh đạo theo nhóm? Câu 22 Kiểm tra gì? Nêu vai trò nguyên tắc kiểm tra? Câu 23 Nêu nội dung tiến trình kiểm tra? Câu 24 Nêu nội dung loại kiểm tra? Câu 25 Phân tích phơng pháp nghệ thuật định quản trị? Câu 26 Thay đổi gì? Lý phải thay đổi? Câu 27 Nêu nội dung thay đổi tổ chức? Câu 28 Nêu quan niệm xung đột, loại hình xung đột biện pháp giảm trừ xung đột? Câu 29 Nêu nội dung hình thức thay đổi tổ chức? Câu 30 Nêu phơng pháp quản trị xung đột? Đáp án Câu Nêu khái niệm quản trị, chất quản trị, mối liên hệ khoa học quản trị nghệ thuật quản trị? Khái niệm: Quản trị hoạt động cần thiết đợc thực ngời kết hợp với tổ chức nhằm đạt đợc mục tiêu chung.(Giáo trình Quản trị học TS Đoàn Thị Thu Hà & TS Nguyễn Thị Ngọc Huyền - Nhà xuất thống kê năm 2006) - Quản trị trình hay nhiều cá nhân đảm nhiệm nhằm phối hợp hoạt động ngời khác để đạt đợc kết mà cá nhân hành động đơn độc đợc.(Quản trị học JAMES H.DONNELLY, JR ; JAME L GIBSON & JONH M IVACEVICH Nhà xuất Thống kê năm 2001) Nh thông qua hai khái niệm quản trị thấy rằng: + Những hoạt động quản trị hoạt động phát sinh ngời kết hợp với thành tổ chức + Quản trị hoạt động cần thiết hoạt động đó, ngời tập thể làm gì, làm lúc làm cách lộn xộn + Hoạt động quản trị phải tạo đợc hiệu định Bản chất quản trị 1.Quản trị khoa học - Quản trị nghiên cứu, phân tích công việc quản trị tổ chức, tổng quát hoá kinh nghiệm tốt thành nguyên tắc lý thuyết áp dụng cho hình thức quản trị tơng tự Nó giải thích tợng quản trị đề xuất lý thuyết kỹ thuật nên áp dụng để giúp nhà quản trị hoàn thành nhiệm vụ qua giúp tổ chức hoàn thành mục tiêu - Quản trị học tập chung nghiên cứu hoạt động quản trị thực chất, tức hoạt động quản trị ý nghĩa trì tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức hoạt động Quản trị học cung cấp khái niệm làm tảng cho việc nghiên cứu môn học quản trị chức nh quản trị sản xuất, quản trị Marketing, quản trị nhân sự, quản trị hành chính, quản trị nhà nớc Quản trị học ngày phát triển mạnh mẽ trở thành môn khoa học độc lập Trong trình phát triển mình, quản trị học kết hợp với nhiều môn khoa học khác, sử dụng luận điểm thành tựu chúng để giải nhiều vấn đề lý luận thực tiễn quản trị - Quản trị khoa học đối tợng nghiên cứu cụ thể, phơng pháp phân tích lý thuyết xuất phát từ nghiên cứu Quản trị học khoa học liên ngành sử dụng nhiều tri thức nhiều ngành học khác nh kinh tế học, tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kêTính khoa học quản trị xuất phát từ tính quy luật quan hệ quản trị trình hoạt động tổ chức, quy luật đợc nhà quản trị nhận thức vận dụng trình quản trị tổ chức để giúp họ đạt đợc kết mong muốn định Tính khoa học quản trị đòi hỏi nhà quản trị phải nắm vững quy luật liên quan đến hoạt động tổ chức - Nắm đ ợc quy luật thực chất nắm đợc hệ thống lý luận quản trị Đồng thời tính khoa học quản trị đòi hỏi nhà quản trị phải biết vận dụng phơng pháp đo lờng định lợng đại, vận dụng tiến khoa học kỹ thuật hoạt động quản trị - Quản trị học dựa sở lý luận triết học, kinh tế để phát triển gắn bó chặt chẽ với nhiều môn học kinh tế cụ thể nh kinh tế công nghiệp, kinh tế nông nghiệp, kinh tế thơng nghiệp, kế hoạch hóa kinh tế quốc dân, kinh tế tổ chức sản xuất xí nghiệp, tổ chức lao động khoa học Quản trị học phát triển mối quan hệ gắn bó chặt chẽ với khoa học thống kê, hạch toán, kế toán, tài chính, phân tích hoạt động kinh doanh Marketing, kinh doanh quốc tế Quản trị nghệ thuật Quản trị khoa học nhng thực hành quản trị nghệ thuật Nhà quản trị phải hiểu biết lý thuyết quản trị, nhng để quản trị hữu hiệu nhà quản trị phải biết linh hoạt vận dụng lý thuyết vào tình thực tiễn cụ thể Việc áp dụng tốt lý thuyết vào thực tiễn thể tính nghệ thuật quản trị - Ngời ta thờng xem quản trị nghệ thuật ngời quản trị ngời nghệ sĩ tài Muốn nghệ thuật quản trị điêu quyện ngời ta phải rèn quyện đợc kỹ biến lý luận thành thực tiễn - Nghệ thuật phải dựa hiểu biết khoa học làm tảng cho Khoa học nghệ thuật quản trị không đổi lập nhau, loại trừ mà chúng bổ sung cho Khoa học phát triển nghệ thuật quản trị cải tiến theo - Tính nghệ thuật quản xuất phát từ: Tính đa dạng, phong phú với tợng kinh tế - xã hội quản trị Không phải loài ngời nhận thức đợc đầy đủ quy luật tợng, kiện tuân theo quy luật vận dụng quy luật vào hoạt động quản trị ng ời quản trị phải biết linh hoạt, khéo léo vận dụng tình cụ thể - Trên phơng diện lý thuyết nh thực tế ngời ta nghiên cứu nghệ thuật quản trị từ kinh nghiệm thành công kinh nghiệm thất bại quản trị Một quản trị gia tiếng nói: Việc nghiên cứu thất bại quan trọng việc nghiên cứu thành công, thành công đợc lập lại hay không lập lại, thất bại, sai lầm thiết không đợc lập lại Quản trị nghề - Đặc điểm đợc hiểu theo nghĩa học nghề để tham gia hoạt động quản trị nhng thành công hay không? giỏi nghề hay không? Lại tuỳ thuộc vào nhiều yếu tố nghề (Học đâu? dạy cho? Cách học nghề sao? Chơng trình nh nào? Ngời dạy thực tâm chuyền hết nghề hay không? Và ngời học muốn trở thành nhà quản trị hay không? Năng khiếu lơng tâm nghề nghiệp ngời học nghề sao? Các tiền đề tối thiểu cho hành nghề? Nh muốn quản trị kết trớc tiên nhà quản trị tơng lai phải đợc phát lực đợc đào tạo nghề nghiệp, kiến thức, kỹ năng, tay nghề, kinh nghiệm cách chu đáo, đợc phát hiện, nhận thức cách chuẩn xác đầy đủ quy luật khách quan, đồng thời phơng pháp nghệ thuật thích hợp nhằm tuân thủ đòi hỏi quy luật * Liên hệ khoa học nghệ thuật quản trị: Chúng ta hiểu nh sau: Khoa học hiểu biết kiến thức hệ thống, nghệ thuật hiểu biết kiến thức Nghệ thuật quản trị trớc hết tài nghệ nhà quản trị việc định nhiệm vụ đề cách khéo léo hiệu cao muốn nói đến tài quản trị gia, lực tổ chức kinh nghiệm giúp họ giải sáng tạo suất sắc nhiệm vụ đợc giao Nghệ thuật phải dựa hiểu biết khoa học làm tảng cho Khoa học nghệ thuật quản trị không đối lập nhau, loại trừ mà chúng bổ sung cho Khoa học phát trịển nghệ thuật quản trị cải tiến theo Ví dụ: Một số nghệ thuật + Nghệ thuật sử dụng ngời (đặt chỗ, sử dụng khả năng) + Nghệ thuật mua hàng (làm mua đợc NVL rẻ, tốt, nhanh ) + Nghệ thuật lắng nghe + Nghệ thuật lích luỹ sử dụng vốn + Nghệ thuật khai thác tiềm năng, giải khó khăn, ách tắc sản xuất kinh doanh;giải pháp nghệ thuật thích hợp nhằm tuân thủ đòi hỏi quy luật Câu Phân tích nội dung bốn chức quản trị? Chức quản trị - Chức hoạch định: Gồm việc định rõ mục tiêu tổ chức, thiết lập chiến lợc toàn để thực mục tiêu phát triển hệ cấp kế hoạch để hội nhập phối hợp hoạt động - Chức tổ chức: Những nhà quản trị trách nhiệm vạch cấu trúc tổ chức, bao gồm việc xác nhận nhiệm vụ phải làm, thực nhiệm vụ đó, nhiệm vụ đợc tập hợp nh nào, báo cáo cho định đợc làm đâu - Chức lãnh đạo (chức điều khiển): Một tổ chức gồm nhiều ngời, công việc quản trị điều khiển phối hợp ngời Nó bao gồm việc động viên ngời dới quyền, điều khiển hoạt động ngời khác, chọn lọc kênh thông tin hiệu nghiệm giải xung đột thành phần, thắng đợc sức ì thành viên trớc thay đổi - Chức kiểm tra: Là chức sau nhà quản trị Sau mục tiêu đợc đạt ra, kế hoạch đợc xác định, việc xếp đặt cấu đợc vạch rõ, ngời đợc tuyển dụng, huấn luyện động viên, công việc chỗ sai hỏng Để đảm bảo công việc đợc thực nh dự tính, quản trị phải theo dõi xem tổ chức hoạt động nh nào, phải so sánh kết thực với mục tiêu đặt Nêú lệch hớng đáng kể quản trị nhiệm vụ đa tổ chức trở lại hớng Những công việc theo dõi, so sánh sửa chữa thuộc chức kiểm tra quản trị Câu Nêu khái niệm phân loại nhà quản trị? Nhà quản trị vai trò tổ chức để đạt đợc điều họ cần kỹ nào? Nhà quản trị Khái niệm phân loại: - Khái niệm: Nhà quản trị thành viên tổ chức, họ ngời điều khiển công việc ngời khác + Giả thiết Nhà quản trị phải ngời dới quyền + Nhà quản trị mang nhiều chức danh khác cho dù họ cấp bậc + Các nhà quản trị đặc tính chung họ mang chức khác nhiều - Phân loại: Để dễ dàng cho việc nghiên cứu quản trị ngời ta thờng chia nhà quản trị tổ chức thành ba cấp: Cấp chiến lược Cấp cao Cấp quản trị trung gian Cấp quản trị sở Cấp kỹ thuật Cấp chiến lược Người thừa hành (công nhân viên) Hình Các cấp bậc quản trị + Các nhà quản trị cấp sở (First- line manager- Cấp quản trị viên thực hiện): cấp quản trị thừa hành, hàng ngày họ trực tiếp nhận mệnh lệnh triển khai thực mệnh lệnh để tạo sản phẩm cuối Phần lớn thời gian nhà quản trị đợc sử dụng vào việc giám sát, điều hành nhân viên thuộc quyền đa định hàng ngày Phần thời gian lại dành cho gặp gỡ báo cáo, hội họp với cấp quan hệ với đồng nghiệp thuộc phận khác Yêu cầu cấp quản trị là: + Hiểu nỗ lực với công việc đợc giao + Cải tiếp phơng pháp làm việc, rèn luyện đức tính ngời quản trị + Liên hệ kịp thời với cấp quản trị viên cao tạo lập Thông thờng sở sản xuất họ thờng đợc gọi tổ trởng, trởng nhóm, trởng ca + Nhà quản trị cấp trung gian (Cấp quản trị viên thừa hành): Là cấp quản trị viên trung gian tiếp nhận chiến lợc sách chung từ quản trị gia cấp cao biến chúng thành kế hoạch, mục tiêu cụ thể để chuyển đến quản trị gia cấp sở thực chúng Nhiệm vụ chủ yếu cấp quản trị là: + Nghiên cứu phân tích nhiệm vụ đợc giao để tổ chức thực cách hiệu phận + Đề nghị với cấp hàng đầu kế hoạch hành động, đề bạt bổ nhiệm cán đơn vị + Giao việc cho nhân viên phối hợp hoạt động nhân viên dới quyền + Dự trù kinh phí hoạt động tổ chức sử dụng hiệu + Báo cáo thờng xuyên kết hoạt động phận với cấp quản trị viên cấp cao + Tìm hiểu xác định mối liên hệ với nhân viên dới quyền đơn vị khác Đây trởng phòng, cửa hàng trởng, quản đốc phân xởngVới cơng vị họ vừa quản trị quản trị viên cấp sở thuộc quyền vừa đồng thời điều khiển nhân viên khác So với chức quản trị viên cấp sở, quản trị viên cấp trung gian chức thực kế hoạch sách tổ chức cách phối hợp công việc thực nhằm hớng đến hoàn thành mục tiêu chung + Nhà quản trị cấp cao: Bao gồm thành viên Ban lãnh đạo cao tổ chức chịu trách nhiệm điều hành phối hợp hoạt động chung tổ chức, hoạch định đờng lối chiến lợc phát triển tổ chức + Xác định mục tiêu biện pháp lớn cho trình hoạt động + Tạo dựng máy, phê duyệt cấu tổ chức phê duyệt nhân + Phối hợp hoạt động lĩnh vực quản trị + Quyết định biện pháp lớn quản lý, sử dụng nguồn lực + Báo cáo trớc lãnh đạo cấp tổ chức Chức quản trị viên cấp cao xây dựng chiến lợc hành động phát triển tổ chức Chức danh quản trị viên cấp cao đơn vị sản xuất kinh doanh thờng chủ tịch, uỷ viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc Vai trò kỹ nhà quản trị - Vai trò nhà quản trị + Các vai trò quan hệ với ngời: Vai trò loại vai trò đại diện, hay tợng trng tính chất nghi lễ tổ chức Vai trò thứ hai, vai trò ngời lãnh đạo đòi hỏi nhà quản trị phải phối hợp kiểm tra công việc nhân viên dới quyền Vai trò thứ ba vai trò liên lạc, quan hệ với ngời khác hay tổ chức để góp phần hoàn thành công việc đợc giao cho đơn vị họ + Các vai trò thông tin: Trớc hết nhà quản trị vai trò thu thập tiếp nhân thông tin liên quan đến tổ chức đến hoạt động đơn vị Vai trò thông tin thứ hai nhà quản trị phổ biến thông tin liên hệ đến ngời liên quan, thuộc cấp, ngời đồng cấp hay thợng cấp Vai trò thông tin sau nhà quản trị phải đảm nhiệm vai trò ngời thay mặt tổ chức để cung cấp thông tin cho phận đơn vị hay cho quan bên Mục tiêu thay mặt phát biểu giải thích, bảo vệ hay tranh thủ thêm ủng hộ cho tổ chức + Các vai trò định Gồm vai trò sau : Vai trò doanh nhân xuất nhà quản trị tìm cách cải tiến hoạt động tổ chức Việc đợc thực việc áp dụng kỹ thuật vào tình cụ thể nâng cấp điều chỉnh kỹ thuật áp dụng Vai trò ngời giải xáo trộn: nhà quản trị ngời phải kịp thời đối phó với biến cố bất ngờ nhằm đa tổ chức sớm trở lại ổn định Vai trò ngời phân phối tài nguyên: Nhà quản trị phải định nên phân phối tài nguyên cho với số lợng nh phải tiến hành phân phối tài nguyên Vai trò thơng thuyết: Nhà quản trị đóng vai trò nhà thơng thuyết đàm phán thay mặt cho tổ chức trình hoạt động - Kỹ nhà quản trị + Kỹ kỹ thuật: Là khả cần thiết để thực công việc cụ thể hay nói cách khác trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhà quản trị + Kỹ nhân sự: Liên quan đến khả làm việc, động viên điều khiển ngời tập thể xí nghiệp dù ngời thuộc cấp, đồng nghiệp, ngang hàng hay cấp Kỹ nhân tài đặc biệt nhà quản trị việc quan hệ với ngời khác để nhằm tạo thuận lợi thúc đẩy hoàn thành công việc chung + Kỹ tu duy: Đòi hỏi nhà quản trị phải hiểu rõ mức độ phức tạp môi trờng biết cách giảm thiểu phức tạp xuống mức độ đối phó đợc Kỹ tu khó tiếp thu quan với nhà quản trị Các nhà quản trị phải đầy đủ ba loại kỹ trên, nhng tầm quan trọng loại kỹ lại tuỳ theo cấp bậc nhà quản trị tổ chức Khả tư Khả nhân Khả kỹ thuật Nhà quản trị sở Nhà quản trị trung gian Nhà quản trị cao cấp Câu Văn hoá tổ chức gì? Bao gồm yếu tố nào? Nêu nội dung yếu tố Văn hoá tổ chức Văn hoá tổ chức tính cách, cách thức suy nghĩ hành động tổ chức đợc chia sẻ hầu hết thành viên đợc thành viên họp tập họ muốn tồn tiến tổ chức - Các yếu tố văn hoá tổ chức bao gồm: + Những giá trị cốt lõi: Là giá trị trung tâm văn hoá tổ chức phản ánh giá trị liên quan đến công việc xã hội, cộng đồng mà tổ chức hoạt động + Những chuẩn mực: Là quy tắc không thức hành vi ứng xử đợc thành viên nhóm chia sẻ bị ràng buộc phải tuân thủ + Những niềm tin: Những điều mà ngời ta tin đúng, trung thực thông th ờng đến từ bên tổ chức nh từ tôn giáo tác động đến giá trị chung + Những huyền thoại: Là câu chuyện liên quan đến kiện mang tính tiêu biểu cho thành viên thông thờng đợc h cấu từ nhng câu chuyện thật để tạo thành hình ảnh lý tởng + Những nghi thức tập thể: Là hoạt động tinh thần tập thể nh lễ hội đợc lặp lặp lại để tạo nên đồng tâm hiệp lực thành viên tạo cho thành viên cảm thấy họ phận tổ chức + Những điều cấm kỵ: Là tập quán văn hoá tổ chức ngăn cấm thành viên tổ chức không đợc phép làm hay nói điều Câu ảnh hởng văn hoá tổ chức đến hoạt động quản trị? ảnh hởng văn hoá tổ chức đến hoạt động quản trị Văn hoá tổ chức tác động cách sâu sắc đến hoạt động quản trị tổ chức từ công tác hoạch định, định đến công tác tổ chức, lãnh đạo công tác kiểm tra - Các loại hình văn hoá nông nghiệp dẫn đến việc lập kế hoạch thờng tính đến dài hạn hớng phòng chống rủi ro tìm mạo hiểm, xác định trách nhiệm cá nhân công việc cá nhân cách cụ thể mà thờng đợc ngầm định cá nhân tự xác định đợc trách nhiệm Quyết định thiên phía tập thể cá nhân, thuận lợi áp dụng mô hình tổ chức theo dạng ma trận nhng phát sinh tính cục địa phơng chủ nghĩa Tuyển dụng ngời thời gian dài, việc tuyển dụng không thiên chuyên môn sâu mà độ tuổi trình độ học vấn định, lơng bổng dựa vào thâm niên công tác Các tổ chức đề cao hình thức tự kiểm tra, tự sửa chữa sai sót sử dụng hính thức kiểm tra mang tính trừng phạt từ bên Công tác kiểm tra thiên giúp đỡ hoàn thành tốt công việc tập thể nhằm mục đích đánh giá thành tích cá nhân - Các loại hình văn hoá du mục ảnh hởng chủ nghĩa cá nhân, kế hoạch thờng nêu cách chi tiết trách nhiệm thành viên với công việc cần thực lập kế hoạch ngắn hạn cụ thể Công tác kế hoạch thờng hớng đến việc tạo lập bớc đổi táo bạo mang nhiều rủi ro Quyết định đa chủ yếu cá nhân ngời quyền hành theo quan điểm cấp dới phục tùng cấp Do chủ nghĩa cá nhân t phân tích tính trội nên công tác tổ chức, việc phân chia phận thờng thực theo chức cách rạch ròi Nó phù hợp với mô hình tổ chức giản đơn, theo chức năng, theo thị trờng sản phẩm, phù hợp với cấu ma trận Tuyển dụng mang tính ngắn hạn, lơng bổng dựa vào suất lao động thành tích cá nhân chính, phân biệt tuổi tác, giới tính Trong công tác kiểm tra mục đích đảm bảo đ ợc kết công việc phù hợp với mục tiêu tổ chức nhằm mục tiêu quan trọng để đánh giá thành tích cá nhân Do t xác, tổ chức thờng thiết lập hệ thống kiểm tra khoa học thờng sử dụng công cụ toán học để lợng hoá Câu Khái niệm phân loại môi trờng quản trị? ảnh hởng yếu tố môi trờng vĩ mô tổ chức? Môi trờng yếu tố liên quan đến thể chế hay lực lợng từ bên tổ chức mà nhà quản trị khó kiểm soát nhng chúng lại ảnh hởng trực tiếp gián tiếp đến kết hoạt động tổ chức Phân loại Để tiện cho việc nghiên cứu ngời ta thờng chia môi trờng thành hai nhóm: Môi trờng vĩ mô (tổng quát) hay môi trờng vi mô (hay gọi môi trờng đặc thù) - Môi trờng tổng quát gồm tất yếu tố tổ chức nhng khả ảnh hởng mạnh đến tổ chức nhng liên quan rõ rệt Nó tác động cách gián tiếp đến tất tổ chức hoạt động lĩnh vực khác - Môi trờng đặc thù phần môi trờng tổng quát, liên quan trực tiếp tới hoàn thành mục tiêu tổ chức Đó môi trờng tổ chức đợc thay đổi với yếu tố nh: Những nhà cung cấp vật liệu, khách hàng, đối thủ cạnh tranh quan nhà nớc Các yếu tố môi trờng vĩ mô Tăng sản phẩm quốc nội (GDP) tác động đến nhu cầu gia đình doanh nghiệp Nhà nớc Một quốc gia GDP tăng lên kéo theo tăng lên nhu cầu, số lợng sản phẩm hàng hoá, dịch vụ, tăng lên chủng loại, chất lợng, thị hiếu dẫn đến tăng quy mô thị trờng Điều đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng thời kỳ, tác động lên tất loại động quản trị nh hoạch định, lãnh đạo, tổ chức, kiểm soát định chiến lợc sách kinh doanh, hoạt động cụ thể nh cần sản xuất hàng hoá, dịch vụ gì, cho vào lúc + Yếu tố lạm phát tiền tệ: Cũng ảnh hởng lớn đến hoạch định chiến lợc sách lợc kinh doanh Nếu lạm phát gia tăng giá yếu tố đầu vào tăng làm tăng giá thành giá bán Nhng tăng giá bán lại khó cạnh tranh Mặt khác yếu tố lạm phát tàng cao, thu nhập thực tế ngời dân giảm đáng kể dẫn tới giảm sức mua nhu cầu tiêu dùng ngời Nói cách khác yếu tố lạm phát tăng cao khó bán đợc hàng hoá dẫn tới thiếu hụt tổ chức cho sản xuất kinh doanh, tổ chức chiến lợc kinh doanh khó mà thực đợc Do dự đoán xác yếu tố lạm phát quan trọng điều kiện kinh tế nớc ta + Tỷ giá hối đoái Cả hai yếu tố tác dụng đến giá thành sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp Thông thờng doanh nghiệp mối quan hệ thơng trờng quốc tế, không đầu t vào nớc mua NVL, hàng hoá máy móc thiết bị từ nớc Tỷ giá hối đoái chiếm vị trị trung tâm tác động lên hoạt động ảnh hớng trực tiếp đến giá thành giá bán sản phẩm doanh nghiệp, dự báo tỷ giá hối đoái quan trọng việc hoạch định tổ chức thực hoạt động quản trị kinh doanh nói chung chiến lợc sách lợc quản trị kinh doanh nói riêng + Yếu tố lãi suất cho vay: Cũng ảnh hởng đáng kể đến hoạt động quản trị doanh nghiệp Trên thực tế doanh nghiệp vay vốn ngân hàng để hoạt động sản xuất sẻ dụng việc mua bán, lãi suất cho vay cao hay thấp ảnh hởng trực tiếp đến yếu tố đầu vào đầu doanh nghiệp, ảnh hởng lãi suất cho vay đến giá thành, giá bán tác động đến sức mua thực tế hàng hoá dịch vụ doanh nghiệp tác động lên đến hoạch định thực thi chiến lợc sách quản trị kinh doanh Vì vạch chiến lợc quản trị kinh doanh, đặc biệt chiến lợc quản trị tổ chức doanh nghiệp cần phải lu ý đến yếu tố + Tiền lơng thu nhập: Chi phí tiền lơng khoản chi phí lớn hầu hết doanh nghiệp, ảnh hởng đợc tổng chi phí sản xuất kinh doanh đơn vị Chi phí liền lơng cao giá thành tăng dần đến bất lợi cho doanh nghiệp vấn đề đợc cạnh tranh Mức lơng thấp lại không khuyến khích ngời lao động nhiệt tình làm việc Một sách tiền lơng đắn ảnh hởng lớn đến thái độ, động cơ, tinh thần làm việc cho ngời lao động Các hoạt động quản trị tổ chức thực hiểu quyền lợi ngời tham gia vào trình đợc đảm bảo Câu Khái niệm phân loại môi trờng quản trị? ảnh hởng yếu tố môi trờng vi mô tổ chức? Môi trờng yếu tố liên quan đến thể chế hay lực lợng từ bên tổ chức mà nhà quản trị khó kiểm soát nhng chúng lại ảnh hởng trực tiếp gián tiếp đến kết hoạt động tổ chức Phân loại Để tiện cho việc nghiên cứu ngời ta thờng chia môi trờng thành hai nhóm: Môi trờng vĩ mô (tổng quát) hay môi trờng vi mô (hay gọi môi trờng đặc thù) - Môi trờng tổng quát gồm tất yếu tố tổ chức nhng khả ảnh hởng mạnh đến tổ chức nhng liên quan rõ rệt Nó tác động cách gián tiếp đến tất tổ chức hoạt động lĩnh vực khác - Môi trờng đặc thù phần môi trờng tổng quát, liên quan trực tiếp tới hoàn thành mục tiêu tổ chức Đó môi trờng tổ chức đợc thay đổi với yếu tố nh: Những nhà cung cấp vật liệu, khách hàng, đối thủ cạnh tranh quan nhà nớc Các yếu tố môi trờng vi mô Môi trờng vi mô bao gồm yếu tố ngành yếu tố ngoại cảnh hãng, định tính chất mức độ cạnh tranh ngành sản xuất kinh doanh Nó bao gồm yếu tố sau: - Các đối thủ cạnh tranh Các doanh nghiệp cần phân tích đối thủ cạnh tranh nội dung: Mục tiêu tơng lai, nhận định họ thân với hãng, chiến lợc họ thực hiện, tiềm họ để nắm hiểu đợc biện pháp phán ứng hành động mà họ Từ dành đợc lợi cạnh tranh ngành làm thay đổi mức độ tính chất cạnh tranh - Khách hàng Sự tín nhiệm khách hàng tài sản giá trị lớn lao doanh nghiệp Sự tín nhiệm đạt đợc biết thoả mãn nhu cầu thị hiếu cảu khách hàng so với đối thủ cạnh tranh Các doanh nghiệp cần lập bảng phân loại khách hàng tơng lai Các thông tin đợc từ bảng phân loại sở định hớng quan trọng cho việc hoạch định chiến lợc chiến lợcliên quan trực tiếp đến Marketing Các yếu tố cần xem xét vấn đề địa d, nhân học, tâm lý khách hàng - ngời cung cấp Các doanh nghiệp cần phải quan hệ với tổ chức cung cấp nguồn hàng khác nh vật t, thiết bị, lao động tài Doanh nghiệp cần phải lựa chọn đợc tổ chức cung cấp vật t, thiết bị u đảm bảo chất lợng, giá vừa phảilựa chọn tổ chức tài điều kiện cho vay phù hợp với mục tiêu lợi nhuận doanh nghiệp khả kéo dài ngân khoản, thời hạn cho vay cần thiết Nguồn lao động phần yếu môi trờng vi mô doanh nghiệp Khả thu hút giữ đợc nhân viên lực đảm bảo điều kiện tiên cho thành công doanh nghiệp Các yếu tố cần đánh giá trình độ học vấn, trình độ chuyên môn họ, mức độ hấp dẫn tơng đối doanh nghiệp với t cách ngời sử dụng lao động mức tiền công phổ biến - đối thủ tiềm ẩn Đối thủ tham gia kinh doanh ngành yếu tố làm giảm lợi nhuận doanh nghiệp họ đa vào khai thác lực sản xuất với mong muốn dành đợc thị phần nguồn lực cần thiết Doanh nghiệp phải trì hàng rào hợp pháp ngăn chặn xâm nhập từ bên ngoài, hàng rào là: + Lợi sản xuất quy mô lớn, đa dạng hoá sản phẩm, đòi hỏi nguồn tài lớn, chi phí chuyển đổi mặt hàng cao, khả hạn chế việc xâm nhập kênh tiêu thụ vững vàng u giá thành mà đối thủ cạnh tranh không tạo đợc + Sự chống trả doanh nghiệp đứng vững: Các doanh nghiệp đứng vững lợi sản xuất nghiên cứu, marketing dịch vụ quy mô lớn hàng rào ngăn cản xâm nhập - sản phẩm thay a Hiểu rõ ngời hệ thống Đây nội dung đầu tiến quan trọng mà ngời lãnh đạo phải nắm vững để đa định lựa chọn phơng pháp lãnh đạo Hiểu rõ ngời điều khó, nhng đáp ứng đầy đủ đòi hỏi ngời lại khó khăn - Điều trớc hết tính đa dạng nhu cầu ngời - Thứ hai: khả hạn ngời lãnh đạo, hệ thống - Thứ ba: việc đáp ứng nhu cầu ngời lại bị ràng buộc chi phối nhu cầu chung hệ thống hệ thống bên liên quan - Thứ t: Các ngời hệ thống lại bị phân tách theo nhóm tính độc lập tơng đối hệ thống b Đa định lãnh đạo thích hợp: Quyết định hành vi sáng tạo ngời lãnh đạo nhằm định chơng trình, tính chất hoạt động phận cá nhân hệ thống nhằm đạt tới mục tiêu định c Xây dựng nhóm làm việc: Trong điều kiện hoạt động với quy mô đông ngời, việc phân cấp phân công quản trị tất yếu khách quan, nguyên tắc chuyên môn hoá quản trị Trong hệ thống thông thờng đợc phân chia thành phân hệ nhóm nhỏ, phân hệ nhóm bao gồm số ngời hoạt động theo nhóm chức nghiệp vụ Mỗi nhóm, phân hệ nhóm phân hệ khác khó đem lại kết hoạt động chung tốt đẹp cho hệ thống d Dự kiến tình tìm cách ứng xử tốt: Quá trình lãnh đạo hệ thống hoạt động trình hớng tới mục tiêu, viễn cảnh tơng lai (gần xa), mà tơng lai ngời lãnh đạo khó khẳng định đợc, thuỳ thuộc vào diễn biến xảy nội hệ thống nh môi trờng đầy biến động bên Cho nên thực ngời lãnh đạo phải tỉnh táo vạch tình xảy ra, đối chiếu với mục đích mục tiêu mong muốn, vào thực tế khả năng, hội nguồn lực đợc để đối phó với tình (loại bỏ tình xấu, tận dụng khai thác tình tốt) e Giao tiếp đàm phán: Quá trình lãnh đạo trình tiếp xúc làm việc với ngời thông qua hoạt động giao tiếp đàm phán, ngời lãnh đạo không thực tốt nội dung khó đa hệ thống dành lấy mục tiêu mong muốn Câu 18 phơng pháp lãnh đạo gì? Nêu nội dung phơng pháp lãnh đạo? Các phơng pháp lãnh đạo (phơng pháp chung) - Theo TS Yves Enregle "Lãnh đạo làm cho ngời khác làm việc hiểu biết công việc để làm cho ngời khác làm" Muốn tác động đến ngời khác làm việc, ngời lãnh đạo phải thông qua phơng pháp - Phơng pháp lãnh đạo tổng thể cách thức tác động ngời lãnh đạo đến đối tợng nhằm thực mục tiêu mong đợi Nếu so với chức năng, nguyên tắc phơng pháp phận động nhất, ngời lãnh đạo phải biết lựa chọn phơng pháp thích hợp cho tình đối tợng cụ thể mà phải biết thay đổi ph- ơng pháp phơng pháp tỏ không thích hợp thay vào phơng pháp thích hợp Vì vậy, phơng pháp phong phú đa dạng, nhng phân chúng thành loại sau: Phơng pháp hành chính: - Là phơng pháp sử dụng quyền lực mang tính chất bắt buộc đối tợng phải thực nhiệm vụ - Các công cụ để thực quyền lực mình: Các định quản trị công cụ kế hoạch; công cự tổ chức; công cụ sách, chế độ công cụ kỹ thuật quản trị khác - Sử dụng phơng pháp hành trình lãnh đạo tập thể ngời điều cần thiết, thể quyền lãnh đạo ngời lãnh đạo, buộc đối tợng phải phục tùng vô điều kiện, làm cho công việc đợc tiến hành cách nhanh chóng tơng đối dễ thực Tuy nhiên, không nên lạm dụng phơng pháp dẫn đến nhàm chán không muốn nói sợ hãi cấp dới họ nhận nhiều mệnh lệnh hành chính, hội phát sinh bệnh quan liêu giấy tờ, xa rời thực tế Phơng pháp kinh tế: - Là sử dụng biện pháp khuyến khích lợi ích vật chất Chẳng hạn nh tăng giảm tiền lơng, tiền thởng, tiền phụ cấp, tiền bồi dỡng, "khoán" hình thức khuyến khích lợi ích vật chất mang lại nhiều hiệu nhiều ngành nghề nhiều lĩnh vực khác nhau, ràng buộc quyền lợi nghĩa vụ lại với nhau, muốn quyền lợi bắt buộc phải thực tốt nghĩa vụ sử dụng phơng pháp ý nghĩa to lớn công tác lãnh đạo, phát huy tính động sáng tạo cấp dới tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy đối tợng thực hiệu nhiệm vụ Tuy nhiên, nhấn mạnh phơng pháp kinh tế mà bỏ qua phơng pháp khác khuyến khích cho chủ nghĩa thực dụng phát trịển, làm xói mòn nguyên tắc - đạo lý nhân cách ngời, gây nguy hại kinh tế - xã hội Phơng pháp giáo dục tuyên truyền - Là phơng pháp tác động lên tinh thần ngời lao động, nhằm khơi dậy tính tích cực, tính tự giác, hăng hái thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ đợc giao Phơng pháp giáo dục ý nghĩa to lớn tổ chức, ngời nguồn lực nguồn lực, cần phải đợc phát trịển toàn về: t tởng, trình độ, lực, thể lực, phẩm chất đạo đức, nhân sinh quan, giới quan nh ngời khả tự làm chủ thân xã hội nhiều cách khác để tiến hành việc giáo dục ngời Những vào nội dung giáo dục ngời ta chia thành hai loại : Giáo dục giáo dục cụ thể - Giáo dục giúp cho ngời phát trịển toàn diện Thông qua hình thức đào tạo dài hạn nh bồi dỡng ngắn hạn phù hợp với trình độ điều kiện đối tợng khác - Giáo dục cụ thể giáo dục mặt, cho tình cụ thể Thông qua hình thức: khen - chê; thuyết phục; tự phê bình phê bình, khen thởng - kỷ luật; tổ chức phong trào thi đua lao động sản xuất, động viên khuyến khích, khen thởng tập thể cá nhân tích cực, hạn chế tập thể cá nhân thiếu tích cực Mỗi loại phơng pháp nêu u, nhợc điểm riêng Vì vậy, quản trị cần kết hợp đồng thời phơng pháp lãnh đạo Phơng pháp lãnh đạo đại Trong lãnh đạo cần sử dụng kết hợp loại phơng pháp nhằm tạo động lực mạnh mẽ hơn, phơng pháp hành tạo động lực trị, phơng pháp kinh tế tạo động lực vật chất, phơng pháp giáo dục tạo động lực tinh thần Đồng thời sử dụng kết hợp phơng pháp khắc phục cho nhợc điểm loại phơng pháp Nếu phơng pháp hành không dễ gây ức chế căng thẳng; nhấn mạnh khuyến khích lợi ích vật chất dễ sinh t tởng thực dụng; hay coi trọng giáo dục không nhàm chán Câu 19 phong cách lãnh đạo gì? Nêu nội dung phong cách lãnh đạo? Phong cách lãnh đạo cách thức theo ngời lãnh đạo c xử ngời dới quyền phạm vịcác vấn đề mà họ đợc phép định Nhà quản trị phải hiểu biết phong cách lãnh đạo để thể chọn cho phong cách phù hợp Phong cách lãnh đạo độc đoán chuyên quyền Là phong cách nhà quản trị trực tiếp đình mà không cần tham khảo ý kiến ng ời dới quyền Nhà lãnh đạo tự qđịnh dựa vào thông tin sẵn Nhà lãnh đạo yêu cầu cấp dới cung cấp thông tin tự qđịnh Cấp dới ko nắm đợc tình hình Thể hiện, lệnh cho cấp dới thi hành, ko tham khảo ý kiến ngời khác định, phong cách lãnh đạo thông thờng đợc sd phổ biến thời kì phong kiến sd hạn chế quản trị DN với tình đặc biệt nh: khẩn cấp tổ chức hình thành, bị chia rẽ, bè phái, đoàn kết nghiêm trọng ngời lãnh đạo buộc phải sử dụng phong cách để trì hđ tổ chức nhng giải pháp tình thời, ko thể sử dụng lâu dài đợc Phong cách lãnh đạo dân chủ Là phong cách nhà quản trị định sau bàn bạc, trao đổi vai tham khảo ý kiến cấp dới đặc điểm sau: Nhà lănh đạo nhân viên hợp thành nhóm để thảo luận tình đa qđịnh Trớc qđịnh vấn đề gì, ngời lãnh đạo tham gia ý kiến ngời khác, dành nhiều quyền hạn cho cấp dới tham khảo tận dụng khả thành viên tổ chức giải tình tổ chức Phong cách lãnh đạo nhiêu u điểm, đợc sd phổ biến quản trị DN nớc ta nhiều nớc giới Phong cách lãnh đạo tụ Là phong cách, nhà quản trị cho phép ngời dới quyền định riêng họ tham gia vào việc định tổ chức đặc điểm sau Nhà lãnh đạo trao đổi tình hình đến nhân viên, yêu cầu cung cấp thông tin đánh giá vấn đề Các cá nhân ko tham gia với t cách nhóm lãnh đạo tự đa qđịnh Nhà lãnh đạo nhân viên hợp thành nhóm để thảo luận tình nhng nhà lãnh đạo qđịnh Nhà lãnh đạo đề mục tiêu (nhiệm vụ) cho đối tợng, đối lợng tự chọn kế hoạch pp thực nhiệm vụ mình, ngời lãnh đạo sd quyền lực can thiệp vào hđộng đối tợng, ngời lãnh đạo đóng vai trò ngời giúp đỡ cho tạo thuận lợi giúp đỡ đối tợng gặp phải khó khăn hđộng Mỗi phong cách lãnh đạo nhợc điểm Điều đòi hỏi nhà quản trị cần dựa vào yếu tố cụ thể khác nh; đặc điểm phát triển tập thể; đặc điểm tâm lý cá nhân nhà quản trị tình hình cụ thể để lựa chọn phong cách lãnh đạo cho phù hợp Mặt khác nhà quản trị phải biết thay đổi phong cách lãnh đáo, không phù hợp với tự phát triển tổ chức Câu 20 Nhóm quản trị gì? Phân tích đặc điểm thờng gặp nhóm? Nhóm: Theo cách hiểu thông thờng nhóm ngời tổ chức, mục tiêu hoạt động liên quan mặt kỹ thuật, nghiệp vụ mang tính chuyên môn hóa sâu sắc lợi ích hệ thống Nh nhóm phải thỏa mãn điều kiện: Đông ngời, tổ chức, mục tiêu hoạt động chuyên môn giống lợi ích chung hệ thống Với cách hiểu nh thân hệ thống nhóm lớn, lỗi phân hệ nhỏ nhóm nhỏ Để hệ thống tốt, ngời lãnh đạo phải tạo đợc nhóm mạnh, hoạt động đồng Một nhóm mạnh phải thỏa mãn kêu cầu sau: - cấu tổ chức chặt chẽ - mục đích chuẩn xác đợc xã hội thừa nhận - ngời lãnh đạo giỏi, đức độ, uy tín - quan hệ tốt với nhóm khác - phạm vi ảnh hởng lớn đến nhóm hệ thống Đặc điểm thờng gặp nhóm a Lan truyền tâm lý - Là tợng tâm lý phổ biến nhóm, biểu thị tác động tâm lý tơng hỗ thụ động thành viên nhóm kiện, tợng cá nhân, nhóm hệ thống Lúc đầu ý kiến đề xuất ngời vấn đề (theo kiến họ), ý kiến yếu tố phù hợp mức độ với ý kiến ngời khác nhanh chóng lan tỏa nhóm Sự lan truyền tâm lý mang tính sâu sắc, phản ánh thụ động, quán tính ngời nhóm ý kiến hầu nh sai lệch so với thực tế đợc ngời truyền cách vô thức, "dễ dãi " kiến Lan truyền tâm lý tợng tâm lý tác động lớn nhóm, thé tác động theo hai chiều hớng trái ngợc nhau: tích cực tiêu cực Nếu việc lan truyền tích cực đa lại ý kiến lợi cho nhóm (niềm hy vọng, thông cảm ) ngời phụ trách nhóm cần tạo điều kiện cho việc lan truyền đợc thuận lợi Ngợc lại việc lan truyền ý kiến lợi cho nhóm hệ thống cần phải lam rõ vấn đề công khai giải thích, thuyết phục để xóa bỏ tợng b Tâm trạng nhóm Là trạng thái cảm xúc nhóm, đợc hình thành cách tự phát, thể tơng đối bền vững biểu sức ỳ hệ thần kinh Tâm trạng nhóm tích cực (hào hứng, phấn khởi) tiêu cực (bi quan, chán nản, trì trệ) nhờ mà hiệu suất việc làm tăng giảm Việc hình thành tâm trạng tích cực nhóm công việc ý nghĩa to lớn ngời Một nhóm với thói h tật xấu ngời phụ trách h hỏng, chức quyền: ( tham ô, lãng phí, ) tránh khỏi tạo tâm trạng lo âu hy vọng nhóm, trịệt tiêu nỗ lực làm việc sớm muộn dẫn tới đổ vỡ nhóm c Bầu không khí tâm lý nhóm Bầu không khí nhóm tợng tâm lý biểu mức độ hoạt động, hoà nhập phẩm chất tâm lý nhân ngời nhóm đợc hình thành từ thái độ ngời nhóm công việc, bạn bè, đông nghiệp ngời lãnh đạo hệ thống Bầu không khí nhóm tốt đẹp, thể hài hoà ngời nhóm chỗ thông cảm lẫn nhau, ủng hộ lẫn công việc Ngợc lại bầu không khí tâm lý nhóm xấu biểu không hài lòng khó hợp tác lẫn nhóm d Hành vi nhóm Các nhóm phân hệ nhỏ nằm hệ thống, hành vi nhóm, xảy nhiều loại tình sau: - Hành vi hớng công việc: Đó trí mục tiêu, lợi ích ngời nhóm để thực thành công nhiệm vụ nhóm mà hệ thống giao phó - Hành vi củng cố hệ thống: Đó hành vi gắn kết ngời nhóm để mặt làm tốt nhiệm vụ nhóm mà hệ thống phân công, mặt khác quan lâm tới công việc chung hệ thống, tạo thuận lợi cho nhóm khác hệ thống - Hành vi cục cá nhân: Là hành vi đó, cá nhân nhóm gắn kết với nhau, bảo vệ phạm vi nhỏ nhóm đối ngợc lại với lợi ích hệ thống cá nhân mâu thuẫn, xung đột lân nhau, mặc lo - Xung đột nhóm: Đó khác biệt tâm lý dẫn tới hành vi cản trở, tiêu diệt làm cho hết hiệu lực bên nham gia xung đột Câu 21 Nêu khái niệm nguyên tắc lãnh đạo theo nhóm? a Khái niệm Là việc ủy quyền ngời lãnh đạo hệ thống cho ngời phụ trách nhóm với phân công rõ ràng quyền hạn, trách nhiệm lợi ích mà ngời phụ trách nhóm đợc phân giao b Các nguyên tắc lãnh đạo theo nhóm - Ngời phụ trách nhóm phải thỏa mãn điều kiện định: nhận thức xác lợi ích nhóm hệ thống, uy tín khả tập hợp điều khiển thành viên nhóm - Ngời phụ trách nhóm đợc phân giao quyền hạn, trách nhiệm, nhiệm vụ lợi ích tơng xứng - Ngời phụ trách nhóm đợc t sáng tạo thực nhiệm vụ giới hạn uy quyền - Ngời lãnh đạo hệ thống phải giúp cho ngời phụ trách nhóm tan biến đổi theo hớng phát trịển củng cố nhóm Thông thờng nhóm chu kỳ biến đổi định Bớc biến đội Cần cơng vị phụ trách cao Cần đợc phát triển Trí tuệ Làm quan với vị trí Chững lại Các đờng Thoả mãn Gia trởng Trí tuệ hiệu Trí tuệ Chững lại Đổ vỡ Đổ vỡ Đổ vỡ Ngời phụ trách Giỏi Với thân Làm quen Thạo việc Giởi việc Với nhóm Mới tập hợp kỷ luật hiệu Trung bình Với thân Kém Với nhóm Với thân Làm quen Mới tập hợp Làm quen Khá thạo việc nề nếp Lung tung Với nhóm Mới tập hợp Phân tán Kho khăn Không hiệu Đổ vỡ Câu 22 Kiểm tra gì? Nêu vai trò nguyên tắc kiểm tra? Khái niệm Kiểm tra trình xem xét hoạt động nhằm mục đích làm cho hoạt động đạt kết tốt hơn, đồng thời, kiểm tra giúp phát sai sót lệch lạc để biện pháp khắc phục bao đảm cho hoạt động thực hớng Vai trò công tác kiểm tra nhiều nguyên nhân làm cho kiểm tra trở thành chức tất yếu quản trị kinh doanh Theo H.Fayol: "Trong kinh doanh, kiểm tra việc kiểm chứng xem việc đợc thực theo nh kế hoạch đợc vạch ra, theo thị nguyên nhân đợc ấn định hay không" nh vậy: - Kiểm tra nhu cầu nhằm hoàn thiện định quản trị - Kiểm tra thẩm định tính sai đờng lối, chiến lợc, kế hoạch, chơng trình dự án, tính tối u cấu tổ chức tính phù hợp phơng pháp mà cán quản trị sử dụng để đa hệ thống hớng lới mục tiêu - Kiểm tra đảm bảo cho kế hoạch đợc thực với hiệu cao - Kiểm tra đảm bảo thực thi quyền lực quản lý ngời lãnh đạo hệ thống - Kiểm tra giúp hệ thống theo sát đối phó với thay đổi môi trờng Thay đổi thuộc tính tất yếu môi trờng thị trờng biến động, đối thủ cạnh tranh liên tục giới thiệu sản phẩm dịch vụ để thu hút khách hàng, vật liệu công nghệ đợc phát minh, kế hoạch sách pháp luật nhà nớc đợc ban hành đợc điều Chức kiểm tra giúp nhà quản trị nắm đợc tranh toàn cảnh môi trờng phản ánh thích hợp trớc vấn đề hội thông qua việc phát kịp thời thay đổi ảnh hởng đến sản phẩm dịch vụ hệ thống - Kiểm tra tạo tiền đề cho trình hoàn thiện đổi Với việc đánh giá hoạt động, kiểm tra khẳng định giá trị định đến thành công DN sản xuất kinh doanh Những giá trị đợc tiêu chuẩn hóa để trở thành mục dịch, mục tiêu, quy tắc, chuẩn mực cho hành vi thành viên bệ thống Các nguyên tắc kiểm tra Kiểm tra phải theo kế hoạch Hệ thống kiểm tra cần phản ánh kế hoạch mà chúng theo dõi Thông qua hệ thống kiểm tra, nhà quản trị phải nắm đợc diễn biến trình thực kế hoạch Các kế hoạch chơng trình đặc trng thống Tuy nhiên thông tin để kiểm tra tiến trình thực chơng trình Marketing khác nhiều so với thông tin cẩn thiết để kiểm tra kế hoạch sản xuất Điều thể hai mặt thống da dạng công tác kiểm tra quản trị Kiểm tra phải mang tính đồng Trong trình kiểm tra cần quan tâm đến chất lợng hoạt động toàn hệ thống chất lợng phận, ngời Tránh tình trạng điều sai sót phải phản ứng tìm quanh xem để "đổ lỗi, phạt vạ hay tìm cách xử lý", thay xem hệ thống tổng thể phải cải tiến không ngừng - Yêu cầu thờng đợc thể quy tắc 85-15, 85% sai sót hệ thống, 15% cá nhân hay thiết bị - Cần quan tâm đến chất lợng trình hoạt động không đến kết cuốỉ hoạt động Kiểm tra phải công khai, xác khách quan - Những ngời thực thi nhiệm vụ kiểm tra đợc phép hành động theo quy chế đợc công bố cho hệ thống biết Phải làm cho kiểm tra trở thành hoạt động cần thiết mục tiêu hớng tới hoàn thiện ngời nh toàn hệ thống phiền hà, đánh đố, đe dọa ngời bị kiểm tra - Việc đánh giá ngời hoạt động phải dựa vào thông tin phản hồi xác, đầy đủ, kịp thời hệ tiêu chuẩn rõ ràng, thích hợp Tránh thái độ định kiến cách đánh giá cảm tính mà luận vững để minh chứng Kiểm tra phù hợp với tổ chức - Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với đạc điểm hệ thống Ví nh doanh nghiệp nhỏ cần số công việc kiểm tra khác với doanh nghiệp lớn Một doanh nghiệp dây chuyền sản xuất hàng loạt hệ thống kiểm tra khác hẳn doanh nghiệp sản xuất đơn - Hệ thống kiểm tra phản ánh cấu tổ chức, bảo đảm cớ ngời chịu trách nhiệm trớc hoạt động chịu trách nhiệm điều chỉnh sai lệch xảy - Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với vị trí công tác cán quản trị - Hệ thống kiểm tra phải phù hợp với trình độ cán công nhân bầu không khí hệ thống Một hệ thống kiểm tra ngặt nghèo đợc áp dụng hệ thống mà cán bộ, công nhân trình độ tay nghề cao, quyền tham gia đáng kể vào trình định bị thất bại - Hệ thống kiểm tra phải đơn giản (các đầu mối kiểm tra tốt) tạo đợc tự hội tối đa cho ngời dới quyền sử dụng kinh nghiệm, khả khéo léo để hoàn thành công việc đợc giao Kiểm tra phải linh hoạt, đa dạng - Phải hệ thống kiểm tra cho phép tiến hành đo lờng, đánh giá, điều chỉnh hoạt động cách hiệu trờng hợp gặp phải kế hoạch thay đổi, hoàn cảnh không lờng trớc thất bại hoàn toàn - Trong kiểm tra phải kết hợp nhiều hình thức thủ thuật kiểm tra khác mọt đối tợng kiểm tra Kiểm tra hiệu quả, tiết kiệm Các kỹ thuật cách tiếp cận kiểm tra hiệu chúng khả làm sáng tỏ nguyên nhân điều chỉnh sai lệch tiềm thực tế so với kế hoạch với mức chi phí nhỏ Yêu cầu đòi hỏi lợi ích kiểm tra phải tơng xứng với chi phí cho Những nhà quản trị thờng gặp khó khăn việc xác định giá trị nh chi phí hệ thống kiểm tra định Để giảm chi phí kiểm tra cần biết lực chọn để kiểm tra yếu tố thiết yếu lĩnh vực quan trọng họ Việc kiểm tra kinh tế đợc thiết kế phù hợp với công việc quy mô sở Câu 23 Nêu nội dung tiến trình kiểm tra? Tiến trình kiểm tra Tiến trình kiểm tra đợc chia làm giai đoạn đợc phản ánh qua sơ đồ sau: Xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn phương pháp đo lường Đo lường kết thực đối chiếu với tiêu chuẩn Tiến hành điều chỉnh sai lệch Sơ đồ: Tiến trình kiểm tra Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn: a Khái niệm tiêu chuẩn kiểm tra: Tiêu chuẩn kiểm tra chuẩn mực mà cá nhân, tập thể doanh nghiệp phải thực để đảm bảo cho toàn doanh nghiệp hoạt động hiệu Các tiêu chuẩn kiểm tra phong phú tính chất đặc thù doanh nghiệp, phận ng ời đa dạng sản phẩm dịch vụ đợc tạo kế hoạch chơng trình đợc xây dựng Vì kiểm tra phơng thức để thực kế hoạch, chiến lợc, kế hoạch, chơng trình ngân sách, sách, quy tắc thủ tục đầu tiêu chuẩn việc thực Tuy nhiên kế hoạch khác nhau, tính phức tạp hoạt động thực kế hoạch, nhà quản trị thờng quan sát đợc thứ, tiêu chuẩn đặc biệt đợc xây dựng khu vực hoạt động thiết yếu điểm kiểm tra thiết yếu b Các dạng tiêu chuẩn kiểm tra - Các mục tiêu doanh nghiệp, lĩnh vực, phận ngời Mục tiêu tiêu chuẩn kiểm tra tốt thớc đo thành công kế hoạch đánh giá kết hoạt động doanh nghiệp mực độ hoàn thành nghĩa vụ đợc giao tập thể, phân hệ, cá nhân Các mục tiêu đợc thể dới dạng định tính định lợng Tuy nhiên cách lý tởng, mục tiêu kế hoạch cần đợc xác dính cách định lợng tiêu cụ thể - Các tiêu chuẩn thực thực chơng trình: sở để đánh giá việc thực chơng trình mục tiêu nh chơng trình phát trịển sản phẩm mới, chơng trình cải tiến chất lợng sản phẩm - Các tiêu chất lợng sản phẩm dịch vụ: độ cứng vòng bi, độ bền màu, tính bền vững công trình -Các định mức kinh tế - kỹ thuật trình sản phẩm phân phối sản phẩm: nh số lao động cho đơn vị sản phẩm, số đơn vị sản phẩm tính theo máy - Các tiêu chuẩn vốn: sở đo lờng thực vốn đầu t doanh nghiệp nh khoản thu hồi vốn đầu t, tỷ lệ khoản nợ với tài sản - Các tiêu chuẩn thu nhập: số tiền thép bán đợc * Chú ý xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra: Cần cố gắng lợng hóa tiêu chuẩn kiểm tra tồn nhiều tiêu chuẩn định tính kinh doanh đặc điểm mối quan hệ ngời - Số lợng tiêu chuẩn kiểm tra cần đợc hạn chế mức tối thiểu - tham gia rộng rãi ngời thực trình xây dựng tiêu chuẩn kiểm tra cho hoạt động họ - Các tiêu chuẩn cần phải linh hoạt, phù hợp với đặc điểm doanh nghiệp, phận ng ời doanh nghiệp Đo lờng, đánh giá việc thực a Đo lờng - Việc đo lờng đợc tiến hành khu vực hoạt động thiết yếu điểm kiểm tra thiết yếu sở nội dung đợc xác định - Để dự báo đợc sai lệch trớc chúng trở nên trầm trọng, kết cuối hoạt động Việc đo l ờng nhiều phải đợc thực đầu vào hoạt động, dấu hiệu thay đổi ảnh hởng đến kết giai đoạn hoạt động nhằm tác động điều chỉnh kịp thời - Để đợc kết luận đắn hoạt động kết thực nh nguyên nhân sai lệch, việc đo lờng đợc lặp lặp lại công cụ hợp lý Tần số việc đo lờng phụ thuộc vào dạng hoạt động bị kiểm tra - Ngời tiến hành giám sát, đo lờng với ngời đánh giá định điều chỉnh khác nên phải xây dựng đợc mối quan hệ truyền thống hợp lý họ b Đánh giá Là xem xét phù hợp kết đo lờng so với hệ tiêu chuẩn Nếu thực phù hợp tiêu chuẩn nhà quản trị kết luận việc diễn theo kế hoạch không cần điều chỉnh Nếu kết không phù hợp điều chỉnh cần thiết Phải tiến hành phân tích nguyên nhân sai lệch hậu hoạt động doanh nghiệp để tới kết luận hành điều chỉnh hay không Nếu tiêu chuẩn đ ợc vạch cách thích hợp phơng tiện đo lờng khả xác định cách xác kết hoạt động việc đánh giá thực thực tế tơng lai việc tơng đối dễ dàng Tuy nhiên nhiều hoạt động khó xác định tiêu chuẩn xác khó đo lờng dự báo thực Điều chỉnh sai lệch Điều chỉnh tác động bổ sung trình quản trị để khắc phục sai lệch thực hoạt động so với mục tiêu, kế hoạch nhằm không ngừng cải tiến hoạt động Quá trình điều chỉnh phải tuân thủ nguyên tắc sau: - Chỉ điều chỉnh thực cần thiết - Điều chỉnh mức độ, tránh tùy tiện, tránh gây tác dụng xấu - Phải tính tới hậu sau điều chỉnh - Tránh để lỡ thời cơ, tránh bảo thủ - Tùy điều kiện mà kết hợp phơng pháp điều chỉnh cho hợp lý Câu 24 Nêu nội dung loại kiểm tra? Các loại kiểm tra Kiểm tra hành vi Hành vi cử hành động ngời quan sát đợc Việc kiểm tra hành vi liên quan chặt chẽ tới cá nhân ngời lao động Do việc kiểm tra hành vi đơn giản, đòi hỏi phải thời gian, khả quan sát, theo dõi nhanh nhạy, tinh ý ngời kiểm tra Để tiến hành kiểm tra hành vi, ngời ta sử dụng nhiều phơng pháp khác Mỗi phơng pháp u nhợc điểm riêng, vận dụng phải cân nhắc kỹ Một số phơng pháp chọn lựa để kiểm tra hành vi là: - Văn hoá tổ chức - Tiêu chuẩn hoá luật lệ, thể thức sách - Huấn luyện - Đánh giá thái độ .2 Kiểm tra tài Kiểm tra lài tổ hợp nhiều phơng pháp, kỹ thuật thủ tục đợc áp dụng để đánh giá hiệu hoạt động tổ chức, từ đa nhận định tình trạng tổ chức tơng lai, đồng thời vạch phơng hớng để khắc phục tồn nhằm đảm bảo cho tổ chức phát triển cách bền vững Để tiến hành kiểm tra tài ngời ta sử dụng phơng pháp sau: - Phơng pháp phân tích so sánh - Phơng pháp hoạch đỉnh ngân sách Bao gồm hoạt động: - Kiểm tra - kiểm soát ngân sách (thu - chi tài chính) - Phân tích tài chính, kế toán - Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh - Kiểm toán Kiểm tra thông tin Trong trình điều hành tổ chức, quản trị viên tổ chức phải trao đổi thông tin với cấp trên, dới quản trị viên khác Họ định mà thông tin Hơn để hoạt động hiệu nhà quản trị đòi hỏi phải thông tin đầy đủ xác kịp thời nhằm thực tết chức hoạt động quản trị mình.Vì cần phải kiểm tra tính trung thực, khách quan thông tin Bởi nhiều trờng hợp ngời cung cấp thông tin cố ý điều chỉnh thông tin làm sai lệch so với thực tế Để kiểm tra thông tin, tổ chức thành lập bộ1 Phận chuyên trách thu thập xử lý thông tin - Kiểm tra - kiểm soát hành (nhân sự) - Kiểm tra - kiểm soát kỹ thuật - Kiểm tra - kiểm soát thông tin Câu 25 Phân tích phơng pháp nghệ thuật định quản trị? Phơng pháp nghệ thuật định quản trị a Phơng pháp cá nhân định quản trị Theo phơng pháp xuất nhiệm vụ (vấn đề) thuộc thẩm quyền mình, nhà quản trị tự đề QĐQT mà không cần tham gia tập thể chuyên gia Phơng pháp tự định hiệu điều kiện ván đề cần định không phức tạp, việc xác định vấn đề không khó khăn, phơng pháp giải vấn đề rõ ràng việc phân tích lựa chọn phơng án đơn giản, đồng thời ngời định nhiều kiến thức, kinh nghiệm việc định b.Phơng pháp định tập thể Ra định cá nhân nhiều hạn chế, nhà quản trị thờng dùng phơng pháp định tập thể Đặc biệt định quan trọng ảnh hởng lâu dài đến phát trịển tổ chức Bởi phơng pháp định tập thể nhiều u điểm so với định cá nhân Một số u điểm bao gồm: - Đảm bảo tính dân chủ tổ chức - Thu hút đợc sáng kiến nhiều ngời để thực bớc trình định, đặc biệt chuyên gia ngời thực thi định - Đảm bảo sở tâm lý - xã hội cho định - Thờng kéo dài thời gian việc đa định - Dễ ảnh hởng cá nhân hội đồng t vấn nhóm nghiên cứu đến kết luận tập thể - Trách nhiệm ngời định không rõ ràng - Phơng pháp định tập thể thờng đợc sử dụng điều kiện thiếu thông tin, nhà quản trị không đủ sở để đa định c Phơng pháp định lợng toán học Là phơng pháp định đại ngày ý nghĩa quan trọng với phát trịển công nghệ thông tin Thực chất phơng pháp vận dụng toán học vào trình đề định Các mô hình toán dới dạng lý thuyết đợc nhà khoa học xây dựng sẵn Các mô hình giúp nhà chuyên gia nhà định dể định lợng rõ ràng phân tích lựa chọn phơng án định Mô hình kinh tế áp dụng chủ yếu hai loại: Mô hình tối u mô hình thống kê Phơng pháp định lợng toán học chủ yếu đợc dùng trình đa định kế hoạch Phơng pháp hạn chế Khi sử dụng cần ý hạn chế: - Khả toán học khó cho phép xây dựng đợc mô hình với thực tế Số lợng biến mối quan hệ tơng tác nhiều toán quản trị cộng thêm phức tạp mối quan hệ phản ứng ngời đặt cho toán học nhiệm vụ phức tạp - Các yếu tố cha thể đo đợc nhng chủ yếu yếu tố định quản trị quan trọng yếu tố định tính - Còn hạn chế khoảng cách nhà quản trị thực hành nhà toán học chuyên nghiệp d Phơng pháp ngoại cảm Là phơng pháp định dựa vào khả ngoại cảm ngời thể dựa vào khả ngoại cảm thân ngời lãnh đạo dựa vào khả ngoại cảm ngời khác Không phải nhà lãnh đạo khả ngoại cảm, thông thờng nhà lãnh đạo dựa vào khả ngoại cảm nhà ngoại cảm "Những ngời giác quan thứ 6" Câu 26 Thay đổi gì? Lý phải thay đổi? Quan niệm thay đổi quản trị thay đổi Thay đổi nghĩa làm cho vật khác Theo nghĩa chung nhất, thay đổi tổ chức cố gắng kế hoạch kế hoạch nhằm hoàn thiện, đổi tổ chức theo cách thức giúp thích nghi đợc với thay đổi môi trờng đạt đợc mục đích Ngày thay đổi tổ chức cần phải đợc quản lý Đó trình thiết kế thực thi tính toán đổi tổ chức theo hớng thích nghi với thay đổi môi trờng mục đích Lý phải thay đổi * Lý dẫn tới thay đổi tổ chức : -Cơ cấu tổ chức doanh nghiệp phải đợc thiết kế phù hợp với thay đổi thúc đẩy tính sáng tạo nhân viên - Thay đổi để phù hợp với kinh tế thị trờng đại tính chất cạnh tranh - Thay đổi tổ chức để thích nghi với biến đổi nhanh chóng không ngừng môi trờng - Thay đổi tiền đề để nâng cao hiệu hoạt động doanh nghiệp Câu 27 Nêu nội dung thay đổi tổ chức? Nội dung thay đổi tổ chức Sự thay đổi tổ chức đợc thực theo ba hớng: cấu, công nghệ, ngời kết hợp yếu tố kể Thay đổi cấu Sự thay đổi cấu dẫn đến việc bố trí, xếp lại phận cấu thành tổ chức nh mối liên hệ truyền thông, dòng công việc, hệ thứ bậc quản trị Những thay đổi đợc thực thông qua: - Thiết kế lại tổ chức: Chuyển từ cấu học, hành sang cấu hữu linh hoạt - Thực phân quyền: Tạo nên phận nhỏ tự quản lý nhằm tăng động lực cho thành viên tập trung quan tâm họ vào hoạt động đợc u tiên hàng đầu tổ chức - Cải tiến dòng công việc hợp nhóm cách thận trọng chuyên môn: Điều làm tăng suất, chất lợng, tinh thần đồng đội tính sáng tạo ngời lao động Thay đổi công nghệ Thay đổi công nghệ bao gồm hoàn thiện, đổi trang thiết bị, qui trình hoạt động, kỹ thuật nghiên cứu, phơng pháp sản xuất Công nghệ sản xuất yếu tố quan trọng ảnh hởng lên cấu tổ chức Điều dẫn đến cách tiếp cận cấu kỹ thuật hay kỹ thuật - xã hội, với ý định tăng cờng khả hoạt động tổ chức thông qua thay đổi đồng thời cấu công nghệ Mở rộng công việc làm phong phú công việc ví dụ thay đổi theo quan điểm cấu kỹ thuật Thay đổi ngời Cả hai cách tiếp cận cấu công nghệ cố gắng làm tăng khả hoạt động tổ chức nhờ thay đổi hoàn cảnh công việc Trái lại, cách tiếp cận ngời cố gắng thay đổi hành vi ngời lao động cách tập trung vào kỹ lăng thái độ, nhận thức kỳ vọng họ Những thay đổi kể đợc tiến hành theo quy mô khác Vấn đề phụ thuộc vào tầm nhìn độ lớn thay đổi cần diễn Tuy nhiên nhiều khả lực chọn Tổ chức nên bắt đầu thay đổi từ phạm vi nhỏ sau mở rộng dần hay bắt đầu từ phạm vi lớn Nếu tổ chức cần làm thử, thử đâu với ai? phải làm thử nơi dễ làm Câu 28 Nêu quan niệm xung đột, loại hình xung đột biện pháp giảm trừ xung đột? Các quan niệm xung đột Xung đột đối đầu phát sinh từ không trí bên mục tiêu, t tởng, tình cảm trái ngợc Khái niệm loại xung đột sau: - Xung đột mục tiêu tình trạng xảy xung khắc cá nhân nhóm, phận hay doanh nghiệp khác biệt mục tiêu định kết đạt đợc - Xung đột l nhận thức tình trạng mà ý tởng hay t tởng đợc lĩnh hội cách trái ngợc - Xung đột tình cảm, tình trạng xung khắc với tình cảm ngời khác Các loại hình xung đột Xung đột hai loại: Xung đội chức phi chức - Xung đột chức năng: đối đấu hai phía mà đối đầu nhằm hoàn thiện mang lại lợi ích cho việc thực nhiệm vụ tổ chức Những xung đột chức dẫn tới việc khám phá cách thức hiệu việc cấu trúc tổ chức, nhận dạng tốt thay đổi chiến lợc cần thiết cho tồn tại, điều tiết chấp nhận quan hệ quyền lực tổ chức nh tổ chức Trong số giới hạn định xung đột tạo căng thẳng điều thúc đẩy cá nhân hành động theo hớng này, xung đột tạo mức độ cao suất thoả mãn Những xung đột chức tạo lợi ích tích cực cho tổ chức, đợc quản lý cách đắn - Xung đột phi chức năng: tơng tác hai phía mà cản trở tàn phá việc đạt tới mục tiêu tổ chức Việc thực nhiệm vụ tổ chức thấp mức độ xung đột nhóm thái cực cao thấp Khi mức độ trung bình xung đột tạo mức độ cao việc thực nhiệm vụ Giảm trừ xung đột - Khuyến khích xung đột chức năng: mức độ định xung đột cần thiết để khuấy động động viên cho việc tạo ý tởng sáng tạo động viên ngời đại tới mức độ cao việc thực nhiệm vụ cách để tạo xung đột chức là: + Thay đổi dòng thông tin: nhà quản trị sử dụng thông tin cách không thức để tạo xung đột cách để lộ, làm rò rỉ thông tin giả thông tin mật + Tạo cạnh tranh : việc khuyến khích vật chất phần thởng khác trì bầu không khí cạnh tranh điều góp phần vào việc tạo xung đột chức Những phần thởng đợc đặt ngời thắng phải đủ sức hấp dẫn khả động viên việc thực tốt nhiệm vụ ngời thua phải không cảm thấy thất bại họ mát to lớn + Thay đổi cấu tổ chức: Tổ chức đợc cấu trúc theo cách làm tặng giảm xung đột + Thuê chuyên gia bên - Hạn chế xung đột phi chức gây cản trở việc thực mục tiêu chung cách + Né tránh mâu thuẫn: Là khuynh hớng tìm cách rút khỏi tình xung đột hay giữ tình trạng trung lập Các nhân viên doanh nghiệp thờng tìm cách trả lời thẳng vấn đề tìm cách không để thân tham dự vào xung đột, tìm cách xa chúng + Dàn xếp ổn thoả: Là khuynh hớng giải xung đột cách tối thiểu hoá hay chế ngự khác biệt nhận thức hay hành động thông qua trọng vào lợi ích chung + Đối đầu: Là sử dụng quyền hạn để ép buộc ngời khác yêu cầu ngời khác đồng ý với quan điểm bạn Phơng pháp đem lại hệ làm hài lòng nhiều bên xung đột + Thoả hiệp: Thể khuynh hớng mà cá nhân chấp nhận hy sinh số quyền lợi họ cách đa nhợng nhằm đạt đợc sử thoả thuận + Hợp tác: Là sẵn sàng nhận diện nguyên nhân đích thực xung đột, sẻ chia thông tin rộng Câu 29 Nêu nội dung hình thức thay đổi tổ chức? Những hình thức thay đổi tổ chức - Thay đổi tính hoàn thiện: Những yếu tố định tổ chức (ví dụ nh lực lãnh đạo giám đốc, tay nghề công nhân, bố trí máy móc ) Quá trình hoàn thiện diễn liên tục, không tạo biến đổi chất cho tổ chức mà cải thiện tình hình cũ thay ngời lãnh đạo, hình thành kỹ hay máy móc - Thay đổi tính độ: Đó thay đổi tạm thời, bớc, trớc yếu tố định tổ chức đạt đợc trình độ phát trịển vợt bậc chất nhằm thích ứng với tình hình - Thay đổi tính biến đổi: Đây dạng thay đổi nhất, đa tổ chức lên mức phát trịển vợt bậc chất nhằm thích ứng với tình hình Không giống nh thay đổi độ, trạng thái gần nh không đợc biết thay đổi diễn Loại thay đổi nhiều dẫn đến việc nhận thức lại mục đích, tiêu chuẩn, phong cách lãnh đạo, văn hóa tổ chức Câu 30 Nêu phơng pháp quản trị xung đột? Phơng pháp quản trị xung đột * Quản trị xung đột sử dụng biện pháp can thiệp làm giảm xung đột mức, đối lập mâu thuẫn yếu Các biện pháp nhằm giảm trừ xung đột, ngời quản lý thiết lập mức xung đột mà họ cho tối u cho hoạt động hữu hiệu họ so sánh mức thực tế mức mong muốn Nếu thực lớn hơn, cần phải cho giảm bớt cách áp dụng biện pháp thích hợp để xử lý Trong trờng hợp ngợc lại tìm cách kích thích nó: - Trao đổi thông tin 2chiều - Tiếp xúc - Thỏa thuận *Quan điểm xung đột hình thức - Quan điểm tiêu cực nhiều ngời, từ xung đột đợc hiểu tình trạng tiêu cực nh chiến tranh, xâm lợc, huỷ diệt, tình trạng bạo lực hay thù địch Quan điểm quản trị truyền thống cho xung đột điều không mong muốn Ngời ta cho làm giảm hay ngăn ngừa xung đột thông qua tuyển chọn, huấn luyện nhân viên cách cẩn thận, mô tả công việc cách chi tiết, đề nguyên tác cụ thể hệ thống khen thởng thích hợp Những tập quán vận đợc áp dụng để giảm ngăn ngừa xung đột ko mong muốn - Quan điểm tích cực: - Trong nhiều trờng hợp, công việc nhà quản trị nhóm cần hình thành nhận thức tích cực bề xung đột Các nhân viên nhóm thái độ tích cực xung đột coi tình trạng xung đột nh kích thích, hấp dẫn thách thức tổ chức Xung đột khuyến khích tìm kiếm nguyên nhân dẫn đến khác biệt quan điểm đa giải pháp hữu hiệu để giải chúng - Quan điểm cân Thái độ số đông ngời xung đột không phủ nhận không tuyệt đối hoá nó, xung đột nội tổ chức tránh đợc xảy vào thời điểm cần thiết Đa số nhân viên tích cực quan điểm cân xung đột Thông qua quản lý thích hợp, doanh nghiệp tối thiểu hoá tác động tiêu cực tối đa hoá tác động tích cực xung đột ... Quản trị học cung cấp khái niệm làm tảng cho việc nghiên cứu môn học quản trị chức nh quản trị sản xuất, quản trị Marketing, quản trị nhân sự, quản trị hành chính, quản trị nhà nớc Quản trị học. . .Đáp án Câu Nêu khái niệm quản trị, chất quản trị, mối liên hệ khoa học quản trị nghệ thuật quản trị? Khái niệm: Quản trị hoạt động cần thiết đợc thực ngời... tâm lý học, xã hội học, toán học, thống kêTính khoa học quản trị xuất phát từ tính quy luật quan hệ quản trị trình hoạt động tổ chức, quy luật đợc nhà quản trị nhận thức vận dụng trình quản trị
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết, Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết, Đề cương môn quản trị học có đáp án chi tiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay