Một số kĩ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học

92 219 1
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 11:52

MỘT SỐ NĂNG CHUNG TRONG HOẠT ĐỘNG NGHỀ NGHIỆP CỦA GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC HÀ NỘI, 12-2016 NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ Tổ chức hoạt động NCKH cho tổ, nhóm chuyên môn a) Đặt mục tiêu, chủ trì, phối hợp tổ nhóm chuyên môn; đề xuất, khai thác, tìm kiếm đề tài, đề án khoa học; b) Xây dựng kế hoạch, đề cương, dự toán kinh phí tập hợp lực lượng cho hoạt động nghiên cứu; c) Tổ chức triển khai nghiên cứu viết báo cáo khoa học; d) Phổ biến khoa học triển khai chuyển giao ứng dụng kết NCKH Liên kết kiến thức liên ngành để giải vấn đề trình giảng dạy a) Đưa tình huống, vấn đề (lý thuyết thực tiễn) cần giải quyết; b) Vận dụng kiến thức chuyên ngành môn học liên quan để giải vấn đề đặt Phương pháp viết báo báo cáo khoa học a) Phương pháp viết báo khoa học; b) Phương pháp viết báo cáo tổng thuật chuyên ngành; c) Phương pháp viết trình bày báo cáo khoa học hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, quốc tế; d) Phương pháp viết báo cáo kết ứng dụng khoa học công nghệ “Vì người Trung Quốc ngu thế?” triết gia Li Ming (Lê Minh, xuất 2003 Người Trung Quốc có quan trắc thiên văn môn thiên văn học; có khảo sát địa lý địa chất học, địa lý học; có trồng trọt thực vật, vận dụng thực vật thực vật học; có dạy thú sử dụng động vật động vật học; có tính toán số cụ thể toán học trừu tượng; có Tứ đại phát minh vật lý học, hóa học; có kiến trúc cầu hầm nhà học kiến trúc; chí ta có ngôn ngữ, chữ viết, hội họa, âm nhạc, môn học thành hệ thống ngôn ngữ học ngữ pháp học, tư từ học, mỹ thuật học, âm nhạc học v.v… Người phương tây Đề xuất, khai thác, tìm kiếm đề tài, đề án khoa học Vấn đề “điều cần xem xét, nghiên cứu giải quyết”, “Vấn đề việc, tượng khái niệm, trạng tồn khách quan ta chưa biết biết nó, mà ta gặp phải tư hành động” Tình có vấn đề Tình có vấn đề tình mà mâu thuẫn khách quan người học biến thành mâu thuẫn chủ quan Dấu hiệu tình có vấn đề Dấu hiệu thứ nhất: bao hàm chưa biết, đòi hỏi phải có tìm tòi sáng tạo, có tham gia hoạt động tư Dấu hiệu thứ 2: chứa đựng điều biết làm liệu làm điểm xuất phát cho suy nghĩ tìm tòi sáng tạo Dấu hiệu thứ ba: tình có vấn đề phải thể tính lạ, tính không bình thường toán nhận thức Đứng chỗ không thay đổi vị trí suốt buổi nói chuyện điều nên tránh Không nên đứng trước slide trình bày Đây phong cách cần phải tránh Phong cách thích hợp cho giới trị thương mại hay tôn giáo Đây phong cách quay lưng cần phải tránh Đây phong cách cần học Đây điệu người kể câu chuyện Phong cách voila, cần thiết khoa học nghệ thuật Im lặng thuyết trình Kỹ kết thúc thuyết trình Nhìn chung để kết thúc vấn đề vừa trình bày, diễn giả nên có đoạn kết nói theo tiêu chí sau: - Tóm tắt nội dung thuyết trình Gợi mở vấn đề Đặt vấn đề liên quan Kỹ thuyết giảng Kỹ thuyết giảng Kỹ thuyết giảng Kỹ thuyết giảng • • • Mai Văn Hưng Tel: 0965275699 Email: hungmv@vnu.edu.vn / hungmv60@gmail.com ... thực vật thực vật học; có dạy thú sử dụng động vật động vật học; có tính toán số cụ thể toán học trừu tượng; có Tứ đại phát minh vật lý học, hóa học; có kiến trúc cầu hầm nhà học kiến trúc; chí... họa, âm nhạc, môn học thành hệ thống ngôn ngữ học ngữ pháp học, tư từ học, mỹ thuật học, âm nhạc học v.v… Người phương tây Đề xuất, khai thác, tìm kiếm đề tài, đề án khoa học Vấn đề “điều cần... đề cương, dự toán kinh phí tập hợp lực lượng cho hoạt động nghiên cứu; c) Tổ chức triển khai nghiên cứu viết báo cáo khoa học; d) Phổ biến khoa học triển khai chuyển giao ứng dụng kết NCKH Liên
- Xem thêm -

Xem thêm: Một số kĩ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học , Một số kĩ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học , Một số kĩ năng chung trong hoạt động nghề nghiệp của giảng viên đại học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay