Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ sở giáo dục đại học

51 304 1
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 11:52

XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA TRONG SỞ GIÁO DỤC ĐẠI HỌC PGS.TS Mai Văn Hưng ĐẠI QUỐC GIA HÀ NỘI NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ VĂN HÓA Khái niệm văn hóa Văn hóa tượng khách quan, tổng hoà tất khía cạnh đời sống Khái niệm văn minh Văn minh dùng để trình độ phát triển vật chất tinh thần nhân loại đến thời kỳ lịch sử Văn hóa vật chất văn hóa tinh thần Trên thực tế người nghèo người giàu vô đạo Nhưng người giàu mà người nghèo nhiều Người giàu mà hư hỏng người ta để ý, người nghèo hư hỏng người ta không để ý Vì người ta thường lên án hư hỏng người giàu không lên án tha hóa người nghèo Về tính giai cấp văn hóa Ngay từ thời cổ đại, Platon nhận xét nghèo tồi tệ giàu Những người nghèo sinh đố kỵ, thèm muốn người khác, xấu Những người giàu sinh khinh người, coi thường kẻ khác, họ cho tiền quan trọng nên khinh người tiền, xấu Về tính vật chất văn hóa Vật chất phương tiện để thể giá trị tinh thần đời sống văn hóa Về tính giai cấp văn hóa Tầng lớp bị trị nịnh hót, tranh thủ luồn lách, đạo đức giả Đạo đức giả thuộc người, không kể giai cấp cai trị hay bị trị Về tính giai cấp văn hóa Tầng lớp cai trị tham nhũng vật chất tinh thần nhằm tư nhân hóa, cá thể hóa tài sản quốc gia, mượn nhà nước, mượn sức mạnh công cộng để bắt nạt thiên hạ cho mục tiêu, lợi ích cá nhân, đạo đức giả Tính lịch sử văn hóa Ở thời điểm lịch sử, giá trị tượng văn hóa ảnh hưởng phụ thuộc điều kiện khách quan tương quan điều kiện khách quan Nếu lần theo đòng lịch sử thấy giá trị luôn biến đổi Bao giá trị sinh để thay giá trị lỗi thời Nguồn gốc văn hóa Đến đại học để hoài nghi Đến đại học để đam mê Đến đại học để sáng tạo - Sáng tạo lần thứ – Apple - Sáng tạo lần thứ hai – Apple - Sáng tạo lần thứ ba – Apple - Sáng tạo đặc trưng sống loài người Sinh viên trường yếu kỹ Một nguyên nhân khiến số lượng lớn sinh viên trường bị doanh nghiệp chê thiếu kĩ Báo cáo “Kết khảo sát việc làm sinh viên năm 20092010” cho thấy, lượng sinh viên thất nghiệp, làm việc trái chuyên môn đào tạo, thiếu kỹ xã hội giao tiếp, ứng xử cao Nhiều sinh viên tốt nghiệp loại khá, điểm số môn học cao, tham dự vấn, xin việc tỏ lúng túng, thiếu vốn sống, kỹ giao tiếp Tiếng Anh và thành công “Ở đâu mà nước Ở sống gì” “Ở đâu nước đục chì Sự sống chẳng trong” “Happiness is a journey, not a destination” Alfred D'Souza thể dịch là: “Hạnh phúc hành trình, đích đến” PGS.TS Mai Văn Hưng Trung tâm NC Nhân chủng phát triển trí tuệ P 505, Nhà Co, 182 Lương Thế Vinh, Thanh Xuân, Hà Nội Mobile phone: 0965275699 Email:hungmv@vnu.edu.vn/ hungmv60@gmail.com ... hưởng văn hóa nhà trường tới thành tố giáo dục Định hình hệ thống giá trị cốt lõi để xây dựng văn hóa nhà trường Mô hình Mô hình Mô hình Mô hình 4 Căn xây dựng văn hóa nhà trường Cơ sở văn hóa. .. giáo dục toàn diện, đáp ứng nhu cầu phát triển sinh viên Văn hóa nhà trường đạo đức nghề nghiệp Ý nghĩa việc xây dựng phát triển văn hóa nhà trường Ảnh hưởng văn hóa nhà trường tới thành tố dạy học. .. Mô hình Mô hình 4 Căn xây dựng văn hóa nhà trường Cơ sở văn hóa Việt Nam Cơ sở văn hóa truyền thống Cơ sở văn hóa trường học xưa
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ sở giáo dục đại học , Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ sở giáo dục đại học , Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ sở giáo dục đại học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay