ĐỀ CƯƠNG LỊCH sử 11 HK I

10 275 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 11:51

PHẦN TỰ LUẬNCâu 1: Nêu ý nghĩa của cách mạng tháng 10 Nga, bài học kinh nghiệm , tính chất và liên hệ với Việt Nam?Ý nghĩa:Đối với nước Nga:oCMT10 Nga đã làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước và số phận của hàng triệu con người NgaoLật đổ chủ nghĩa tư bản và chế độ phong kiến tồn tại lâu đời ở nước Nga.oMột kỉ nguyên mới mở ra trong lịch sử nước Nga: giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc được giải phóng khỏi ách áp bức, bốc lột, đứng lên làm chủ đất nước và vận mệnh của mình.Đối với thế giới:oThắng lợi của CMT10 Nga đã làm thay đổi cục diện thế giới, kết thúc lịch sử cận đại, mở ra thời kì hiện đại.oCổ vũ mạnh mẽ và để lại nhiều bài học quý báu cho phong trào cách mạng của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên thế giới.oMở ra con đường Cách mạng vô sản cho giai cấp công nhân ở các nước tư bản và nhân dân các nước thuộc địa và phụ thuộc.oĐánh đổ chủ nghĩa tư bản ở một khâu quan trọng của nó là chủ nghĩa đế quốc, làm cho chủ nghĩa tư bản không còn là hệ thống duy nhất trên thế giới.Tính chất: Cách mạng vô sản (cách mạng XHCN)Bài học kinh nghiệm:Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải do đảng của giai cấp công nhân lãnh đạo. Dựa trên nền tảng tư tưởng của chủ nghĩa MácLênin, liên hệ mật thiết với nhân dân.Tập hợp, huy động lực lượng toàn dân tham gia vào sự nghiệp cách mạng. Phải xây dựng khối liên minh công nông vững chắc, đoàn kết các lực lượng cách mạng.Tự chủ và sáng tạo, tranh thủ những điều kiện và thời cơ thuận lợi do tình hình quốc tế đem lạiNắm vững nghệ thuật chọn đúng thời cơ để khởi nghĩaKết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.Kết hợp các hình thức, phương pháp đấu tranh với nhau. Sử dụng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng.Bài học về cách xây dựng nhà nước kiểu mới. Cách giành và gìn giữ chính quyền.Liên hệ với Việt Nam: Từ sau cách mạng tháng 10, cách mạng Việt Nam đã trở thành một bộ phận khăng khít của cách mạng thế giới. Bác Hồ tìm ra con đường cứu nước sau khi đọc được luận cương của Lênin, đó là làm cách mạng vô sản, thành lập đảng của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, liên hệ mật thiết với nhân dân như Lênnin đã làm, đó là Đảng lao động Việt Nam, tiền thân của Đảng cộng sản. Như vậy, cách mạng Việt Nam đã đi theo con đường do cách mạng tháng 10 Nga để lại. Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã vận dụng những bài học kinh nghiệm do cách mạng tháng 10 Nga để lại để đánh thắng kẻ thù, giải phóng đất nước:oTập hợp, huy động lực lượng toàn dân tham gia vào sự nghiệp cách mạng, xây dựng khối liên minh công nông vững chắc, đoàn kết các lực lượng cách mạng: người đã kêu gọi tất cả mọi người đều tham gia đánh giặc không kể già trẻ, gái trai.oTự chủ và sáng tạo: cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta hoàn toàn được Đảng lãnh đạo, không bị tác động từ bên ngoài, bên cạnh đó ta cũng đã chế tạo được vũ khí hiện đại dựa trên vũ khí của Pháp có thể kể ra như súng trường.oTranh thủ những điều kiện và thời cơ thuận lợi do tình hình quốc tế đem lại và nắm vững nghệ thuật chọn đúng thời cơ để khởi nghĩa: khi Nhật, Pháp đang phải chịu những tổn thất nặng nề do chiến tranh thế giới thứ hai thì nhân cơ hội đó ta đã tiến hành tổng khởi nghĩa tháng 81945 và dành thắng lợi.oKết hợp các hình thức, phương pháp đấu tranh với nhau. Sử dụng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng: ta chủ yếu đánh theo kiểu du kích nhưng khi cơ hội đến thì sẵn sàng khởi nghĩa vũ trang.oCách xây dựng nhà nước kiểu mới. Cách giành và gìn giữ chính quyền: sau khi giành được độc lập năm 1945, ta phải đối mặt với ba loại giặc là giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm nhưng bằng những chính sách hợp lí, ta đã đẩy lùi được chúng.Câu 2: Nêu bối cảnh, nội dung và tác dụng của chính sách kinh tế mới và ưu điểm nhược điểm của nó so với chính sách cổng sản thời chiến.Bối cảnh: Năm 1921, nước Nga Xô Viết bước vào thời kì xây dựng đất nước trong hoàn cảnh cựu kì khó khăn:Kinh tế: Bị tàn phá nghiêm trọng, rơi vào khủng hoảng, suy thoái.Chính trị: Không ổn định, các lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn ở nhiều nơi.Tháng 31921 Lênin ban hành chính sách kinh tế mớiNội dung:Nông nghiệp: Thay chế độ trưng thu lương thực thừa bằng chế độ thu thuế lương thực cố định nộp bằng hiện vật.Công nghiệp:o Tập trung khôi phục công nghiệp nặngo Cho phép tư nhân thuê hoặc xây dựng những xí nghiệp nhỏ (dưới 20 công nhân) có sự kiểm soát của nhà nước.o Khuyến khích tư bản nước ngoài đầu tư, kinh doanh ở Nga.o Nhà nước nắm các ngành kinh tế chủ chốt, chấn chỉnh việc tổ chức, quản lí sản xuất công nghiệp.Thương nghiệp:o Tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi.o Mở lại các chợ, khôi phục và đẩy mạnh mối liên hệ giữ thành thị và nông thôn.Tiền tệ: Năm 1924, phát hành đồng rúp thay thế cho các loại tiền cũ.Tác dụng:Nền kinh tế dược khôi phục và không ngừng phát triển mạnh mẽ, nhân dân phấn khởi sản xuất, sản lượng các sản phẩm kinh tế tăng cao.Nước Nga vượt qua được thời kì khó khăn và chuẩn bị bước vào công cuộc xây dựng CNXH.Để lại nhiều bài học kinh nghiệm cho công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở 1 số nước trên thế giới.Ưu diểm: Đem lại lợi ích cho nhân dân => khuyến khích nhân dân sản xuất => thúc đẩy đất nước phát triển.Nhược điểm: Hệ thống thị trường bắt đầu tạo ra những kết quả xấu theo kiểu chủ nghĩa tư bản: lạm phát, thất nghiệp, và sự nổi lên của tầng lớp giàu có => phân hóa giàu nghèo. Lưu ý: Khả năng ra câu 1 khoảng 90%, câu 2 khoảng 10%PHẦN TRẮC NGHIỆMI.Các nước ĐNÁ:Nước không bị xâm lược là Xiêm (Thái Lan) do vua Rama V thực hiện chính sách ngoại giao mềm dẻo.Ba nước Đông Dương là thuộc địa của PhápLào chính thức trở thành thuộc địa của Pháp sau hiệp ước năm 1893Campuchia chính thức trở thành thuộc địa của Pháp sau hiệp ước năm 1884Việt Nam chính thức trở thành thuộc địa của Pháp sau hiệp ước Patanot năm 1884II.Châu Phi – khu vực Mĩ Latinh:Phương Tây có chính sách cai trị hà khắc đối với châu PhiMĩ đã thực hiện chính sách ‘Cái gậy lớn’ và ‘Ngoại giao đồng Đô la’ để biến Mĩ la tinh thành sân sau của mình.Anh, Pháp là hai nước dẫn đầu trong việc xâm lược châu Phi.III.Chiến tranh thế giới thứ nhất:Nguyên nhân quan trọng: thuộc địa không đồng đềuChia hai phe:+ Phe liên minh: Đức, Áo Hung (1882)+ Phe hiệp ước: Anh, Pháp, Nga (1907)Sự kiện quan trọng nhất: Đức đầu hàng vô điều kiện hoặc thắng lợi của cách mạng tháng mười Nga.Thời gian kết thúc 11111918Đây là cuộc chiến tranh phi nghĩa vì gây đau thương, mất mát và chỉ đem lại quyền lợi cho giai cấp tư sản.IV.Cách mạng tháng 10 Nga:Tính chất của cách mạng tháng 2: CM dân chủ tư sản kiểu mớiSau cách mạng hai chính quyền song song tồn tại vì trước đó họ phải liên kết với nhau để lật đổ Nga hoàng nhưng sau đó lại không đủ sức để loại bỏ nhauSự kiện quan trọng nhất của cách mạng tháng 10 là quân CM tấn công cung điện mùa đông.Biện pháp chống thù trong giặc ngoài là ban hành chính sách cộng sản thời chiếnChính sách kinh tế mới: (xem lại phần tự luận)Nước Nga Xô Viết (LBCNXHCN N Xô Viết) thành lập tháng 121922.V.Thành tựu KHKT thời cận đại:Chủ nghĩa xã hội không tưởng của Xanhximông, Phuriê, ÔoenTrào lưu triết học ánh sáng của Môngtexkiơ, Vônte, Rútxô => Mở đường cho cách mạng PhápChủ nghĩa xã hội khoa học của Lênin, Cácmác và Ăngghen.VI.Các nước tư bản giữa hai cuộc chiến tranh thế giới:Mục đích của hội nghị Vécsai – Oasinhtơn là kí hiệp ước và phân chia quyền lợi.Hội quốc liên được thành lập với 44 thành viên để duy trì trật tự trên.Cuộc khủng hoảng kinh tế 19291933 là cuộc khủng hoảng thừa.Tài liệu chỉ có tính chất tham khảo không được sử dụng trong phòng thi ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 11 –NB- PHẦN TỰ LUẬN Câu 1: Nêu ý nghĩa cách mạng tháng 10 Nga, học kinh nghiệm , tính chất liên hệ với Việt Nam?  Ý nghĩa: - Đối với nước Nga: o CMT10 Nga làm thay đổi hoàn toàn tình hình đất nước số phận hàng triệu người Nga o Lật đổ chủ nghĩa tư chế độ phong kiến tồn lâu đời nước Nga o Một kỉ nguyên mở lịch sử nước Nga: giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc giải phóng khỏi ách áp bức, bốc lột, đứng lên làm chủ đất nước vận mệnh - Đối với giới: o Thắng lợi CMT10 Nga làm thay đổi cục diện giới, kết thúc lịch sử cận đại, mở thời kì đại o Cổ vũ mạnh mẽ để lại nhiều học quý báu cho phong trào cách mạng giai cấp công nhân, nhân dân lao động dân tộc bị áp giới o Mở đường Cách mạng vô sản cho giai cấp công nhân nước tư nhân dân nước thuộc địa phụ thuộc o Đánh đổ chủ nghĩa tư khâu quan trọng chủ nghĩa đế quốc, làm cho chủ nghĩa tư không hệ thống giới  Tính chất: Cách mạng vô sản (cách mạng XHCN)  Bài học kinh nghiệm: - Cách mạng giải phóng dân tộc muốn thắng lợi phải đảng giai cấp công nhân lãnh đạo Dựa tảng tư tưởng chủ nghĩa Mác-Lê-nin, liên hệ mật thiết với nhân dân - Tập hợp, huy động lực lượng toàn dân tham gia vào nghiệp cách mạng Phải xây dựng khối liên minh công nông vững chắc, đoàn kết lực lượng cách mạng - Tự chủ sáng tạo, tranh thủ điều kiện thời thuận lợi tình hình quốc tế đem lại - Nắm vững nghệ thuật chọn thời để khởi nghĩa - Kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại - Kết hợp hình thức, phương pháp đấu tranh với Sử dụng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng - Bài học cách xây dựng nhà nước kiểu Cách giành gìn giữ quyền  Liên hệ với Việt Nam: TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 11 –NB- - Từ sau cách mạng tháng 10, cách mạng Việt Nam trở thành phận khăng khít cách mạng giới Bác Hồ tìm đường cứu nước sau đọc luận cương Lê-nin, làm cách mạng vô sản, thành lập đảng giai cấp công nhân nhân dân lao động, liên hệ mật thiết với nhân dân Lênnin làm, Đảng lao động Việt Nam, tiền thân Đảng cộng sản Như vậy, cách mạng Việt Nam theo đường cách mạng tháng 10 Nga để lại - Chủ tịch Hồ Chí Minh vận dụng học kinh nghiệm cách mạng tháng 10 Nga để lại để đánh thắng kẻ thù, giải phóng đất nước: o Tập hợp, huy động lực lượng toàn dân tham gia vào nghiệp cách mạng, xây dựng khối liên minh công nông vững chắc, đoàn kết lực lượng cách mạng: người kêu gọi tất người tham gia đánh giặc không kể già trẻ, gái trai o Tự chủ sáng tạo: kháng chiến chống Pháp nhân dân ta hoàn toàn Đảng lãnh đạo, không bị tác động từ bên ngoài, bên cạnh ta chế tạo vũ khí đại dựa vũ khí Pháp kể súng trường o Tranh thủ điều kiện thời thuận lợi tình hình quốc tế đem lại nắm vững nghệ thuật chọn thời để khởi nghĩa: Nhật, Pháp phải chịu tổn thất nặng nề chiến tranh giới thứ hai nhân hội ta tiến hành tổng khởi nghĩa tháng 8-1945 dành thắng lợi o Kết hợp hình thức, phương pháp đấu tranh với Sử dụng bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng: ta chủ yếu đánh theo kiểu du kích hội đến sẵn sàng khởi nghĩa vũ trang o Cách xây dựng nhà nước kiểu Cách giành gìn giữ quyền: sau giành độc lập năm 1945, ta phải đối mặt với ba loại giặc giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm sách hợp lí, ta đẩy lùi chúng Câu 2: Nêu bối cảnh, nội dung tác dụng sách kinh tế ưu điểm nhược điểm so với sách cổng sản thời chiến    Bối cảnh: Năm 1921, nước Nga Xô Viết bước vào thời kì xây dựng đất nước hoàn cảnh cựu kì khó khăn: Kinh tế: Bị tàn phá nghiêm trọng, rơi vào khủng hoảng, suy thoái Chính trị: Không ổn định, lực lượng phản cách mạng điên cuồng chống phá, gây bạo loạn nhiều nơi Tháng 3-1921 Lê-nin ban hành sách kinh tế Nội dung: TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 11 –NB- Nông nghiệp: Thay chế độ trưng thu lương thực thừa chế độ thu thuế lương thực cố định nộp vật - Công nghiệp: o Tập trung khôi phục công nghiệp nặng o Cho phép tư nhân thuê xây dựng xí nghiệp nhỏ (dưới 20 công nhân) có kiểm soát nhà nước o Khuyến khích tư nước đầu tư, kinh doanh Nga o Nhà nước nắm ngành kinh tế chủ chốt, chấn chỉnh việc tổ chức, quản lí sản xuất công nghiệp - Thương nghiệp: o Tư nhân tự buôn bán, trao đổi o Mở lại chợ, khôi phục đẩy mạnh mối liên hệ giữ thành thị nông thôn - Tiền tệ: Năm 1924, phát hành đồng rúp thay cho loại tiền cũ  Tác dụng: - Nền kinh tế dược khôi phục không ngừng phát triển mạnh mẽ, nhân dân phấn khởi sản xuất, sản lượng sản phẩm kinh tế tăng cao - Nước Nga vượt qua thời kì khó khăn chuẩn bị bước vào công xây dựng CNXH - Để lại nhiều học kinh nghiệm cho công xây dựng chủ nghĩa xã hội số nước giới  Ưu diểm: Đem lại lợi ích cho nhân dân => khuyến khích nhân dân sản xuất => thúc đẩy đất nước phát triển  Nhược điểm: Hệ thống thị trường bắt đầu tạo kết xấu theo kiểu chủ nghĩa tư bản: lạm phát, thất nghiệp, lên tầng lớp giàu có => phân hóa giàu nghèo • Lưu ý: Khả câu khoảng 90%, câu khoảng 10% - PHẦN TRẮC NGHIỆM I - Các nước ĐNÁ: Nước không bị xâm lược Xiêm (Thái Lan) vua Ra-ma V thực sách ngoại giao mềm dẻo Ba nước Đông Dương thuộc địa Pháp Lào thức trở thành thuộc địa Pháp sau hiệp ước năm 1893 Cam-pu-chia thức trở thành thuộc địa Pháp sau hiệp ước năm 1884 Việt Nam thức trở thành thuộc địa Pháp sau hiệp ước Pa-ta-not năm 1884 TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 11 –NB- Châu Phi – khu vực Mĩ La-tinh: - Phương Tây có sách cai trị hà khắc châu Phi - Mĩ thực sách ‘Cái gậy lớn’ ‘Ngoại giao đồng Đô la’ để biến Mĩ la tinh thành sân sau - Anh, Pháp hai nước dẫn đầu việc xâm lược châu Phi III Chiến tranh giới thứ nhất: - Nguyên nhân quan trọng: thuộc địa không đồng - Chia hai phe: + Phe liên minh: Đức, Áo Hung (1882) + Phe hiệp ước: Anh, Pháp, Nga (1907) - Sự kiện quan trọng nhất: Đức đầu hàng vô điều kiện thắng lợi cách mạng tháng mười Nga - Thời gian kết thúc 11-11-1918 - Đây chiến tranh phi nghĩa gây đau thương, mát đem lại quyền lợi cho giai cấp tư sản IV Cách mạng tháng 10 Nga: - Tính chất cách mạng tháng 2: CM dân chủ tư sản kiểu - Sau cách mạng hai quyền song song tồn trước họ phải liên kết với để lật đổ Nga hoàng sau lại không đủ sức để loại bỏ - Sự kiện quan trọng cách mạng tháng 10 quân CM công cung điện mùa đông - Biện pháp chống thù giặc ban hành sách cộng sản thời chiến - Chính sách kinh tế mới: (xem lại phần tự luận) - Nước Nga Xô Viết (LBCNXHCN N Xô Viết) thành lập tháng 12-1922 V Thành tựu KHKT thời cận đại: - Chủ nghĩa xã hội không tưởng Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê, Ô-oen - Trào lưu triết học ánh sáng Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô => Mở đường cho cách mạng Pháp - Chủ nghĩa xã hội khoa học Lê-nin, Các-mác Ăng-ghen VI Các nước tư hai chiến tranh giới: - Mục đích hội nghị Véc-sai – Oa-sinh-tơn kí hiệp ước phân chia quyền lợi - Hội quốc liên thành lập với 44 thành viên để trì trật tự - Cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933 khủng hoảng thừa II Tài liệu có tính chất tham khảo không sử dụng phòng thi TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ... CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 11 –NB- TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU LỚP 11B1 ĐỀ CƯƠNG LỊCH SỬ 11. .. h i khoa học Lê-nin, Các-mác Ăng-ghen VI Các nước tư hai chiến tranh gi i: - Mục đích h i nghị Véc-sai – Oa-sinh-tơn kí hiệp ước phân chia quyền l i - H i quốc liên thành lập v i 44 thành viên... theo kiểu du kích h i đến sẵn sàng kh i nghĩa vũ trang o Cách xây dựng nhà nước kiểu Cách giành gìn giữ quyền: sau giành độc lập năm 1945, ta ph i đ i mặt v i ba lo i giặc giặc đ i, giặc dốt, giặc
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ CƯƠNG LỊCH sử 11 HK I, ĐỀ CƯƠNG LỊCH sử 11 HK I, ĐỀ CƯƠNG LỊCH sử 11 HK I

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay