Tiểu luận thủ tục hải quan đối với hàng xuất nhập khẩu

39 106 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 11:46

TRƯỜNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH MÔN QUẢN TRỊ XUẤT NHẬP KHẨU ĐỀ TÀI THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI HÀNG XUẤT NHẬP KHẨU Giảng viên hướng dẫn: TS Bùi Thanh Tráng Nhóm sinh viên thực hiện: NHÓM 13 Lớp: NT2 – VB2 – K15 Tháng 05 năm 2013 NHÓM 13 LỚP NT2 – K15 –VB2 ÂU GIA HIỂN PHẠM THÚY HOÀNG ĐOÀN THỊ MỸ NHÂN KHEO NGỌC NGÂN NGUYỄN THANH HÙNG NGUYỄN THỊ NHUNG LÊ THỊ VÂN THÚY LÊ THỊ NỞ NGÔ MINH HẠNH 10 NGUYỄN THỊ THU TRÂM MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN 1.1 Khái niệm thủ tục hải quan 1.2 Nguyên tắc chung CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN 2.1 Điều kiện hoạt động xuất nhập hàng hóa 2.2 Quản lý rủi ro lĩnh vực Hải quan 2.3 Nguyên tắc phân luồng hàng hóa 2.3.1 Luồng Xanh (Mức 1) 2.3.2 Luồng Vàng (Mức 2) 2.3.3 Luồng Đỏ (Mức 3) 2.4 Thời hạn giải hồ sơ 2.5 Quy trình thủ tục xuất 2.5.1 Bộ hồ sơ xuất 2.5.2 Quy trình thủ tục hải quan hàng hóa xuất 2.6 Quy trình thủ tục nhập 11 2.6.1 Bộ hồ sơ nhập khẩu: 11 2.6.2 Quy trình thủ tục hải quan hàng hóa nhập 13 2.7 Quy trình sửa chữa, bổ sung, thay hủy tờ khai hải quan 16 2.7.1 Sửa chữa tờ khai, khai bổ sung hồ sơ hải quan 16 2.7.2 Hủy tờ khai hải quan 17 2.7.3 Thay tờ khai hải quan 17 2.8 Thủ tục khai hải quan điện tử 18 2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.8.4 2.8.5 2.8.6 Khái niệm mục đích thủ tục hải quan điện tử 18 Hồ sơ hải quan điện tử 18 Quy trình thủ tục hải quan điện tử 18 Lợi ích hải quan điện tử DN 19 Doanh nghiệp đăng ký tham gia Hải quan điện tử 21 Thực trạng áp dụng thủ tục hải quan điện tử 22 CHƯƠNG 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI VIỆT NAM 23 3.1 Cơ chế hải quan cửa quốc gia .23 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 Khái niệm hệ thống cửa 23 Mô hình hải quan cửa .23 Lợi ích thủ tục hải quan cửa .25 Thách thức .26 3.2 Đánh giá thủ tục hải quan 26 3.2.1 Ưu điểm 26 3.2.2 Một số vướng mắc việc thực thủ tục hải quan .27 3.2.3 Những giải pháp Hải quan Việt Nam triển khai thực 28 3.3 Đề xuất giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện thủ tục hải quan 31 3.3.1 Giải pháp vĩ mô .31 3.3.2 Giải pháp vi mô .32 TÀI LIỆU THAM KHẢO i DANH MỤC VIẾT TẮT DN: doanh nghiệp HQ: hải quan NK: nhập XK: xuất XNK: xuất nhập Thủ tục hải quan hàng xuất nhập CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN 1.1 Khái niệm thủ tục hải quan Thủ tục hải quan nội dung công việc mà người làm thủ tục hải quan nhân viên hải quan phải thực theo quy định pháp luật đối tượng làm thủ tục hải quan xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh cảnh 1.2 Nguyên tắc chung Nguyên tắc chung thủ tục hải quan quốc gia giới Việt Nam quy định đối tượng hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải… xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh cảnh phải làm thủ tục hải quan sở tuân thủ bước sau: - Khai báo với hải quan cửa tình hình đối tượng xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh cảnh theo quy định quan hải quan - Xuất trình đối tượng làm thủ tục hải quan địa điểm thời gian quy định quan hải quan - Chấp hành định giải quan hải quan thực nghĩa vụ khác có liên quan Ở Việt Nam, theo điều Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Hải quan, Điều 16 Luật Hải quan Việt Nam sửa đổi, bổ sung, thủ tục hải quan quy định cụ thể sau: Khi làm thủ tục hải quan, người khai hải quan phải: - Khai nộp tờ khai Hải quan; nộp, xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan, trường hợp thực thủ tục hải quan điện tử, người khai hài quan khai gửi hồ sơ hải quan thông qua hệ thống liệu điện tử Hải quan - Đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm quy định cho việc kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải - Nộp thuế thực nghĩa vụ tài khác theo quy định pháp luật Nhóm thực hiện: Nhóm 13 Trang Thủ tục hải quan hàng xuất nhập Khi làm thủ tục hải quan, công chức hải quan phải: - Tiếp nhận đăng ký hồ sơ hải quan, trường hợp thực thủ tục hải quan điện tử, việc tiếp nhận đăng ký hồ sơ thực thông qua hệ thống liệu điện tử Hải quan - Kiểm tra hồ sơ hải quan kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải - Thu thuế khoản thu khác theo quy định pháp luật - Quyết định việc thông quan hàng hóa, phương tiện vận tải Nhóm thực hiện: Nhóm 13 Trang Thủ tục hải quan hàng xuất nhập CHƯƠNG 2: QUY TRÌNH THỦ TỤC HẢI QUAN 2.1 Điều kiện hoạt động xuất nhập hàng hóa Trừ hàng hóa thuộc Danh mục cấm xuất khẩu, tạm ngừng xuất khẩu, hàng hóa thuộc Danh mục cấm nhập khẩu, tạm ngừng nhập khẩu, thương nhân Việt Nam xuất nhập hàng hóa không phụ thuộc vào ngành nghề đăng ký kinh doanh Chi nhánh thương nhân xuất khẩu, nhập hàng hóa theo ủy quyền thương nhân Khi kê khai hồ sơ đăng ký mã số thuế quan thuế, DN phải ghi rõ có hoạt động kinh doanh xuất nhập để “Chứng nhận đăng ký mã số xuất nhập ” 2.2 Quản lý rủi ro lĩnh vực Hải quan Đặc điểm chung Hải quan nước giới phải xử lý ngày gia tăng khối lượng giao dịch xuất nhập hàng hóa nguồn lực lại hạn chế Thách thức đặt quan Hải quan vừa phải tạo thuận lợi cho hành khách hàng hóa hợp pháp vừa phải đảm bảo kiểm soát, phát trường hợp gian lận vi phạm hải quan Theo chuẩn mực 6.4 – Phụ lục tổng quát Công ước Kyoto sửa đổi quy định “Cơ quan Hải quan phải sử dụng kỹ thuật phân tích rủi ro để xác định người hàng hóa, kể phương tiện vận tải cần kiểm tra mức độ kiểm tra” Phân tích rủi ro đánh giá rủi ro hai trình phân tích dựa tiêu chí xác định đối tượng có độ rủi ro cao để kiểm tra - Tổ chức thu thập thông tin, tài liệu từ sở liệu, chứng từ giấy thuộc hồ sơ hải quan, từ phận thông quan, kiểm tra sau thông quan, trinh sát hải quan, từ thông tin quan, tổ chức, cá nhân, hải quan nước - Phân loại, phân tích, đánh giá xử lý thông tin kịp thời để xác định khả rủi ro phục vụ cho việc thông quan hàng hóa, kiểm tra sau thông quan chống buôn lậu địa bàn hoạt động Nhóm thực hiện: Nhóm 13 Trang Thủ tục hải quan hàng xuất nhập - Lập hồ sơ quản lý DN theo mức độ tuân thủ phát luật hải quan - Nhập kết vào hệ thống để phục vụ công tác nghiệp vụ hải quan - Đề xuất tiêu chí phân luồng tiêu chí kiểm tra sau thông quan trình Lãnh đạo chi cục Hải quan điện tử Lợi ích việc áp dụng quản lý rủi ro là: - Phân bố nguồn nhân lực hiệu hơn: tạo điều kiện cho cán Hải quan tập trung nguồn lực vào lô hàng trọng điểm, bớt gánh nặng sức ép việc tải khối lượng công việc - Tăng nguồn thu ngân sách: tính chuyên nghiệp hiệu suất làm việc Hải quan nâng cao, giúp gia tăng số thuế thu từ DN - Nâng cao tính tuân thủ pháp luật DN: ngày rút ngắn thời gian thông quan giải phóng hàng, đặc biệt vớihàng phân vào luồng xanh Điều động lực lớn để DN tuân thủ tốt pháp luật, đảm bảo cho hàng hóa lọt vào luồng xanh; - Cải thiện mối quan hệ cộng tác Hải quan DN - Giảm bớt thời gian giải phóng hàng: giúp Hải quan giải phóng số lượng lớn hàng hóa sau hồ sơ thông quan nộp cho Hải quan - Cắt giảm chi phí giao dịch: Nếu thời gian thông quan dựa quy trình, thủ tục cũ lên đến 1-2 tuần với kỹ thuật quản lý rủi ro mới, 80-90% hàng hóa giải phóng vòng vài giờ, tiết kiệm nhiều chi phí giao dịch cho DN 2.3 Nguyên tắc phân luồng hàng hóa - Hàng hóa xuất nhập phân vào luồng Xanh, Vàng, Đỏ - Khi nhận thông tin khai hải quan DN, sở phân tích thông tin tiêu chí kiểm tra theo quy định, quan Hải quan thực việc kiểm tra chấp nhận thông tin khai hải quan thông báo từ chối chấp nhận có nêu rõ lý thông qua hệ thống xử lý liệu hải quan Nhóm thực hiện: Nhóm 13 Trang Thủ tục hải quan hàng xuất nhập Sơ đồ phân luồng hàng hóa - Trường hợp chấp nhận thông tin khai điện tử cấp số tờ khai hải quan điện tử phân luồng theo hình thức sau: 2.3.1 Luồng Xanh (Mức 1) Chấp nhận thông quan sở thông tin khai hải quan điện tử - Đối với hàng xuất có đủ điều kiện sau: + Hàng xuất (trừ hàng xuất từ nguyên liệu nhập khẩu) + Hàng hóa xuất có điều kiện nộp văn cho phép cho quan Hải quan - Hàng hóa DN có trình chấp hành tốt pháp luật hải quan có đủ điều kiện sau: + Hàng hóa không thuộc danh mục cấm XNK, danh mục XNK có điều kiện phải giám định, phân tích phân loại; hàng hóa thuộc danh mục nộp, xuất trình văn cho phép cho quan Hải quan theo quy định + Hàng hóa thuộc diện nộp thuế - Hàng hóa thuộc trường hợp đặc biệt khác Bộ Tài hướng dẫn thực định Thủ tướng Chính phủ - Trường hợp khai hải quan điện tử DN in tờ khai hệ thống để lấy hàng Nhóm thực hiện: Nhóm 13 Trang Thủ tục hải quan hàng xuất nhập DN khai hải quan địa điểm có máy tính kết nối mạng internet thông quanhàng thuộc diện miễn kiểm tra hồ sơ giấy miễn kiểm tra thực tế hàng hóa DN sử dụng tờ khai điện tử in từ hệ thống DN, có chữ ký đóng dấu DN thay cho tờ khai giấy chứng từ kèm theo để nhận hàng làm chứng từ vận chuyển hàng hóa đường (nếu lô hàng thuộc diện miễn kiểm tra hồ sơ giấy miễn kiểm tra thực tế hàng hóa) DN khai báo hải quan lúc thay cho việc khai hành quan Hải quan tiếp nhận khai báo hành DN thực thủ tục hải quan điện tử quyền ưu tiên thứ tự kiểm tra lô hàng phải kiểm tra chi tiết hồ sơ kiểm tra thực tế hàng hóa DN thực thủ tục hải quan điện tử quan Hải quan cung cấp thông tin trình xử lý hồ sơ hải quan điện tử thông qua hệ thống xử lý liệu điện tử hải quan DN thực thủ tục hải quan điện tử quan Hải quan hỗ trợ đào tạo tư vấn trực tiếp miễn phí DN lựa chọn hình thức nộp lệ phí (theo tháng theo tờ khai) thay nộp theo tờ khai thủ tục hải quan truyền thống Thực thủ tục hải quan điện tử giúp thông tin hệ thống Hải quan DN đựơc quản lý đồng máy tính, tạo điều kiện thuận lợi cho việc tra cứu, tìm kiếm thông tin DN đăng ký thực thủ tục hải quan điện tử Chi cục Hải quan điện tử chấp nhận làm thủ tục hải quan điện tử Chi cục khác thay việc phải làm đăng ký Chi cục hải quan điện tử trước Nhóm thực hiện: Nhóm 13 Trang 20 Thủ tục hải quan hàng xuất nhập 10 Giúp DN giảm thời gian, chi phí làm thủ tục hải quan DN chủ động trình khai báo hải quan xếp thời nhận hàng xuất hàng 2.8.5 Doanh nghiệp đăng ký tham gia Hải quan điện tử Thủ tục đăng ký: - DN thực đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử theo mẫu “Đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử” (có sẵn website www.customs.gov.vn) nộp đăng ký cho Chi cục Hải quan nơi thực thủ tục hải quan điện tử - DN ủy quyền cho Đại lý làm thủ tục hải quan điện tử thực việc đăng ký tham gia thủ tục hải quan điện tử - Trong thời gian 08 làm việc kể từ nhận đăng ký hợp lệ, Chi cục Hải quan nơi thực thủ tục hải quan điện tử thông báo chấp nhận từ chối có nêu rõ lý Việc gửi thông tin tài khỏan truy nhập Hệ thống xử lý liệu điển tử hải quan cho DN đựơc thực theo quy trình bảo mật - DN có trách nhiệm bảo mật tài khỏan để sử dụng giao dịch với quan Hải quan thông qua Hệ thống khai hải quan điện tử hệ thống khai hải quan điện tử dự phòng - Tài khoản truy nhập Hệ thống xử lý liệu điện tử hải quan có giá trị để giao dịch, làm thủ tục hải quan với tất Chi cục Hải quan nơi thực thủ tục hải quan điển tử Yếu tố cần thiết: - Trang bị máy tính kết nối mạng Internet, sử dụng phần mềm khai báo hải quan điện tử quan Hải quan cung cấp miễn phí phần mềm DN mua, tự xây dựng để đáp ứng yêu cầu khai báo hải quan điện tử - Chuẩn bị đội ngũ cán có trình độ tin học am hiểu thủ tục hải quan Nhóm thực hiện: Nhóm 13 Trang 21 Thủ tục hải quan hàng xuất nhập 2.8.6 Thực trạng áp dụng thủ tục hải quan điện tử Theo Tổng cục Hải quan, đến hết tháng 4/2013, nước có 35.400 doanh nghiệp tham gia thủ tục hải quan điện tử, chiếm 93,5% tổng số doanh nghiệp làm thủ tục hải quan nước Tổng kim ngạch xuất nhập qua thủ tục hải quan điện tử đạt 74,4 tỷ USD, chiếm 93% tổng kim ngạch xuất nhập nước Đến nay, toàn ngành hải quan có 126 chi cục 34 cục hải quan địa phương thực thủ tục hải quan điện tử, 17 cục thực 100% chi cục Để nâng cao hiệu thực thủ tục hải quan điện tử, năm 2013 ngành Hải quan tập trung thực tốt giải pháp trọng tâm đẩy mạnh áp dụng chữ ký số; tổ chức đào tạo cho người khai hải quan xây dựng chế hỗ trợ doanh nghiệp thực thủ tục hải quan điện tử; chuẩn hóa danh mục hàng hóa để phục vụ việc tự động hóa thủ tục hải quan điện tử… Nhóm thực hiện: Nhóm 13 Trang 22 Thủ tục hải quan hàng xuất nhập CHƯƠNG 3: CẢI CÁCH THỦ TỤC HẢI QUAN TẠI VIỆT NAM 3.1 Cơ chế hải quan cửa quốc gia 3.1.1 Khái niệm hệ thống cửa Hệ thống cửa, theo mô tả Khuyến nghị số 33 Trung tâm tạo thuận lợi thương mại điện tử Liên hợp quốc (UN/CEFACT), tiện ích cho phép bên liên quan thương mại vận chuyển khai báo thông tin chứng từ chuẩn hóa tới điểm tiếp nhận để hoàn thành yêu cầu thủ tục nhập khẩu, xuất cảnh Nếu thông tin dạng điện tử, phần tử liệu riêng biệt phải gửi lần Việc xây dựng chế cửa quốc gia xuất phát từ đặc trưng hoạt động xuất nhập ngành Hải quan lĩnh vực có liên thông với nhiều Bộ, Ngành khác hệ thống quan Nhà nước Kết cuối việc thực thủ tục hải quan - thông quan hàng hóa dựa định có hiệu lực thủ tục hành từ Bộ, Ngành có liên quan 3.1.2 Mô hình hải quan cửa Cơ chế hải quan cửa quốc gia bao gồm hệ thống tích hợp cho phép bên tham gia hoạt động xuất nhập nộp gửi thông tin chứng từ chuẩn hóa tới điểm tiếp nhận Các quan nhà nước liên quan xử lý liệu, thông tin định dựa qui trình, thủ tục thống nhất, đồng gửi định tới hệ thống cung cấp trao đổi thông tin thống quan nhà nước; hải quan quan định cuối thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu, cảnh phương tiện vận tải xuất nhập cảnh, cảnh vào định quan nhà nước có liên quan hệ thống chuyển tới kịp thời theo quy định cung cấp dịch vụ công Mô hình luồng thông tin trước sau triển khai chế cửa quốc gia Nhóm thực hiện: Nhóm 13 Trang 23 Thủ tục hải quan hàng xuất nhập Quá trình chế cửa quốc gia 1) Các bên tham gia hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, cảnh nộp/gửi thông tin chứng từ chuẩn hóa tới điểm tiếp nhận nhất; 2) Các quan phủ xử lý liệu, thông tin định dựa hệ thống quy trình, thủ tục thống đồng bộ; định gửi định tới hệ thống dựa thỏa thuận cung cấp trao đổi thông tin thống quan phủ; 3) Cơ quan Hải quan định cuối việc thông quan, giải phóng hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, cảnh phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, cảnh vào định quan Nhà nước có liên quan hệ thống chuyển tới kịp thời theo quy định cung cấp dịch vụ công Tình hình triển khai chế hải quan cửa quốc gia Theo lộ trình, năm 2013, Cơ chế hải quan cửa quốc gia thực thí điểm quan, đơn vị thuộc Bộ Công Thương, Bộ Tài (Tổng cục Hải quan), Bộ Giao thông Vận tải số quan nhà nước địa phương thuộc ngành tài chính, công thương giao thông vận tải Năm 2014 mở rộng thí điểm tới quan thuộc Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên Môi trường số quan nhà nước địa phương Nhóm thực hiện: Nhóm 13 Trang 24 Thủ tục hải quan hàng xuất nhập Việc triển khai thực lộ trình nêu chậm so với dự kiến Vì vậy, kế hoạch công tác Ban Chỉ đạo quốc gia Cơ chế cửa ASEAN Cơ chế hải quan cửa quốc gia ban hành ngày 15/4/2013 xác định tập trung vào việc xây dựng Cổng thông tin Hải quan cửa quốc gia kết nối với hệ thống thành phần Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Giao thông Vận tải, phấn đấu khai trương cổng thông tin tháng 8/2013 3.1.3 Lợi ích thủ tục hải quan cửa Đây coi bước tiến lớn nỗ lực cải cách thủ tục đại hóa, đưa Hải quan Việt Nam hội nhập với quốc tế Đối với phủ, chế cửa giúp triển khai nguồn lực hiệu hơn, tăng nguồn thu, cải tiến mức độ tuân thủ doanh nghiệp, tăng cường an ninh, tăng cường tính minh bạch thủ tục hành Đối với cộng đồng thương mại, thủ tục hành đơn giản, thông tin cần nộp lần chế cửa góp phần giảm bớt chi phí quản lý tăng cường khả dự báo cho giao dịch thương mại Với chế này, DN hoạt động xuất nhập làm thủ tục hải quan cần nộp trao đổi thông tin, chứng từ chuẩn hóa dạng điện tử/hoặc giấy tờ tới điểm tiếp nhận để hoàn thành tất yêu cầu liên quan đến xuất nhập khẩu, cảnh hàng hóa, thiết bị, phương tiện vận tải Cơ chế Hải quan cửa quốc gia thực tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập việc dịch chuyển hàng hóa cửa biên giới; nhà đầu tư Việt Nam có khả hội nhập tốt vào chuỗi cung ứng toàn cầu; Chính phủ có điều kiện nâng cao lực thực thi sách cửa thông qua khả phân tích liệu trì tính bảo mật; người tiêu dùng có điều kiện tiếp cận hàng hóa nhanh thời gian thông quan hàng hóa nhanh (chưa kể đến tiết kiệm chi phí mà DN nhập bắt người tiêu dùng phải chịu); cộng đồng DN tiết kiệm hàng triệu USD thông qua giảm thời gian làm thủ tục hải quan tính đơn giản, hài hòa tự động hóa; DN thương mại vận tải quốc tế có điều kiện áp dụng phương thức quản lý mới, tiết kiệm chi phí giảm thời gian thực thủ tục hành chính, có hội cạnh tranh cao Nhóm thực hiện: Nhóm 13 Trang 25 Thủ tục hải quan hàng xuất nhập 3.1.4 Thách thức Tính ưu việt Cơ chế hải quan cửa quốc gia vậy, song vấn đề lớn, phức tạp, liên quan đến nhiệm vụ nhiều Bộ, ngành khác Vì vậy, Bộ, ngành liên quan cần phải nỗ lực cao việc triển khai nhiệm vụ, đặc biệt hải quan (cơ quan đầu mối) việc kết nối, điều phối hoạt động Về phía DN, thực Cơ chế hải quan cửa quốc gia phải khai thực thủ tục hành thông qua hệ thống xử lý liệu điện tử Cổng thông tin điện tử Hải quan cửa quốc gia; khai nộp chứng từ, cung cấp thông tin liên quan đến hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập nộp thuế, phí, lệ phí hay khoản thu khác theo quy định; phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tính xác, trung thực nội dung khai chứng từ nộp xuất trình cho quan; phải thống nội dung thông tin, chứng từ giấy thông tin, chứng từ điện tử tạo lập; phải lưu giữ hồ sơ, sổ sách, chứng từ có liên quan đến thông quan hàng hóa, phương tiện vận tải xuất nhập theo quy định; phải có đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật, nguồn lực, thiết bị, hiểu biết sâu khái niệm quy định vận hành chế Với quy trình hải quan DN có thời gian dài để hoàn tất yêu cầu thủ tục Nhưng thực Cơ chế Hải quan cửa quốc gia có điểm giao dịch, tối thiểu hóa tiếp xúc với cán quản lý nên thời gian xử lý ngắn cần phải hoàn tất thủ tục xác, nhanh chóng, đòi hỏi DN phải có nhân lực trang bị kỹ tốt, kinh nghiệm hiểu biết Cơ chế Hải quan cửa quốc gia hoạt động nghiệp vụ DN 3.2 Đánh giá thủ tục hải quan 3.2.1 Ưu điểm - Các văn Pháp Luật hướng dẫn thi hành Luật Hải quan đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu thường xuyên cập nhật phương tiện thông tin đại chúng website Tổng cục Hải Quan - Xây dựng chương trình DN Ưu tiên Chương trình DN ưu tiên ghi nhận 12 DN đủ điều kiện Đặc biệt, ngành tiến hành khảo sát hài lòng Nhóm thực hiện: Nhóm 13 Trang 26 Thủ tục hải quan hàng xuất nhập khách hàng hoạt động hải quan năm 2012 dự kiến thực định kỳ năm - Trong năm 2012, hoàn thành giai đoạn thí điểm thủ tục hải quan điện tử (TTHQĐT), đưa vào thực thức phạm vi toàn quốc từ 1/1/2013 - Ngành Hải quan thực theo tiến độ dự án “Xây dựng, triển khai hải quan điện tử thực chế hải quan cửa quốc gia phục vụ đại hóa hải quan Việt Nam” (gọi tắt dự án VNACCS/VCIS) - Công tác quản trị nội bộ: Xây dựng vận hành số đánh giá hiệu hoạt động ngành năm 2011.Tổ chức khảo sát hài lòng khách hàng hoạt động hải quan 2012; Đánh giá thực Tuyên ngôn thực khách hàng hoạt động hải quan - Ngành Hải quan đạt số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin cao ngành Tài chính, từ vị trí số năm 2011 lên vị trí số năm qua 3.2.2 Một số vướng mắc việc thực thủ tục hải quan - Hệ thống pháp luật hải quan chưa đầy đủ, đồng bộ, chưa lường vấn đề phát sinh trình thực ví dụ quy định thủ tục hải quan điện tử - Nội dung số văn liên quan đến hoạt động hải quan mâu thuẫn, chồng chéo nhau, số văn chưa xây dựng ban hành theo kế hoạch Cơ quan quản lý nhiều lần khẳng định thủ tục thông thoáng, thực tế thủ tục hành tưởng dễ mà khó.Ví dụ: DN phải lại 3-4 lần xin giấy chứng nhận xuất xứ (C/O), tuần có giấy chứng nhận chất lượng, tranh thủ làm đêm để truyền liệu hải quan điện tử, - Luật hải quan hành định hướng vào kiểm soát coi hoạt động hải quan đơn kiểm soát hàng hóa mà chưa trọng đến tạo thuận lợi cho thương mại hợp pháp sở ứng dụng kỹ thuật quảnhải quan đại Nhóm thực hiện: Nhóm 13 Trang 27 Thủ tục hải quan hàng xuất nhập - Tình trạng đường truyền liệu hải quan điện tử bị đứt mạng liên tục, khiến DN mệt mỏi bị thiệt hại nhiều - Bên cạnh DN chấp hành tốt pháp luật có nhiều DN vi phạm, đặc biệt tình hình vi phạm có biểu ngày tinh vi, phức tạp Ví dụ: HQ Đà Nẵng phát nhiều DN có hành vi xuất khống với số lượng lớn, tự ý tiêu thụ nội địa hàng hóa nguyên liệu NK để sản xuất hàng XK, gian lận định mức hàng gia công, sản xuất XK - Nhiều thủ tục nhiêu khê "hành" DN hải quan Đó hàng loạt văn thừa mà lâu thực - Hiện nay, việc triển khai quy trình thủ tục ngành HQ triển khai văn nhà nước gặp số khó khăn, HQ DN Cụ thể Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23-1-2006 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế đại lý mua bán, gia công, cảnh hàng hóa với nước văn pháp lý quan trọng Nghị định có hiệu lực thi hành từ đầu tháng 5-2006, nhiên đến số bộ, ngành chưa có văn hướng dẫn cụ thể, việc triển khai thực nhiều lúng túng Trong thời gian đầu thực Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Hải quan, Luật thuế XK, thuế NK văn hướng dẫn quy trình thủ tục Hải quan mới, DN gặp không khó khăn, vướng mắc chưa nắm xác, đầy đủ nội dung quy định 3.2.3 Những giải pháp Hải quan Việt Nam triển khai thực a Đơn giản hoá thủ tục hải quan Thực theo Công ước quốc tế đơn giản hoá hài hoà thủ tục hải quan (1997) phiên sửa đổi Công ước (1/2008), qui định chủ hàng tự khai, tự tính, tự nộp thuế, kiểm tra sau thông quan, thông tin tình báo, quản lý rủi ro, quy trình thủ tục dành cho hàng hoá chuyển phát nhanh, chuẩn bị áp dụng chế độ hàng hoá tạm quản, áp dụng khai báo điện tử b Hiện đại hóa quảnhải quan Nhóm thực hiện: Nhóm 13 Trang 28 Thủ tục hải quan hàng xuất nhập - Chuyển đổi phương thức quản lý: Từ quản lý truyền thống sang phương pháp quản lý đại dựa vào kỹ thuật quản lý rủi ro, giúp rút ngắn thời gian thông quan, tạo cân yêu cầu tạo thuận lợi quản lý - Thực thông quan điện tử - Ứng dụng công nghệ thông tin: Hệ thống tiếp nhận khai hải quan từ xa, hệ thống quản lý loại hình nhập nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu, nâng cấp hệ thống quản lý thông tin giá tính thuế giai đoạn 2, thực trao đổi thông tin đối tượng nộp thuế với Tổng cục Thuế, Kho bạc số thu, tình hình nợ thuế tăng cường trang bị máy móc, trang thiết bị tin học cho toàn Ngành - Chuẩn bị thực Đề án triển khai Khuôn khổ chuẩn mực An ninh Tạo thuận lợi cho Thương mại toàn cầu, chương trình Xây dựng Năng lực cán Tổ chức Hải quan Thế giới (chương trình Colombus) có việc triển khai Khuôn khổ chuẩn mực An ninh Tạo thuận lợi cho Thương mại toàn cầu - Lắp đặt trang thiết bị đại máy soi công-ten-nơ (cố định, di động), hệ thống camera giám sát,…để nâng cao hiệu quảnhải quan, rút ngắn thời gian kiểm tra kiểm soát - Hoàn thiện lực lượng kiểm tra sau thông quan toàn ngành, bước đầu khẳng định vai trò “hậu kiểm”, rút ngắn đáng kể thời gian thông quan c Minh bạch hoá sách quy định Hải quan Luật hải quan 2001, Luật Hải quan sửa đổi 2005 văn hướng dẫn ban hành, thực theo yêu cầu minh bạch hoá; nội dung đồng bộ, thống Các đối tượng liên quan (cộng đồng DN, quan, tổ chức hữu quan) mời tham gia đóng góp ý kiến việc xây dựng Luật văn hướng dẫn Xây dựng website Hải quan để cập nhật thông tin liên quan tới sách, chế độ thủ tục Hải quan; Thành lập tổ giải thích vướng mắc cấp hải quan, … d Tăng cường hợp tác hải quan-hải quan: Ký kết văn kiện hợp tác song phương với hải quan nước cấp độ khác để tạo sở pháp lý cho hoạt động hợp tác nghiệp vụ, xây dựng lực, hỗ trợ kỹ thuật tăng cường trang thiết bị cho công tác kiểm tra, Nhóm thực hiện: Nhóm 13 Trang 29 Thủ tục hải quan hàng xuất nhập kiểm soát ngành Trong khuôn khổ hợp tác đa phương, tham gia tích cực vào hoạt động hợp tác hải quan diễn đàn ASEAN, APEC, ASEM, GMS, WCO, WTO, Chú trọng tiếp cận để áp dụng chuẩn mực quốc tế hải quan đề cập khuôn khổ này, tiến tới tham gia ký kết hầu hết điều ước quốc tế hải quan để áp dụng toàn diện, triệt để chuẩn mực quốc tế liên quan chuyên đề nhằm nâng cao hiệu quản lý, tạo thuận lợi cho thương mại e Tăng cường hợp tác hải quan-doanh nghiệp: Bên cạnh việc áp dụng biện pháp nghiệp vụ đạt mục tiêu tạo thuận lợi thương mại, HQVN áp dụng biện pháp cụ thể ký kết Biên thoả thuận DN làm dịch vụ liên quan đến Hải quan (như hãng vận tải, giao nhận, bưu chính, khai thuê hải quan,…) quan HQ việc hợp tác giúp HQ chống buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt lĩnh vực chống ma tuý, đổi lại hải quan dành cho dịch vụ hàng hoá họ ưu đãi định thủ tục; Xây dựng quan hệ đối tác hải quan –DN để tăng cường hợp tác trao đổi thông tin hải quan giới DN nhằm tăng cường hiểu biết lẫn phục vụ cho mục tiêu tạo thuận lợi cho thương mại đảm bảo tuân thủ f Chương trình doanh nghiệp ưu tiên: HQVN áp dụng biện pháp phân loại DN, xác định DN có trình chấp hành luật lệ hải quan tốt để tạo cho họ ưu đãi định làm thủ tục hải quan, nhờ tập trung nguồn lực vào kiểm tra, kiểm soát DN vi phạm, nâng cao hiệu quản lý Từ kết phân loại DN nêu trên, khẳng định DN chấp hành tốt xây dựng chế độ ưu đãi họ qua việc cấp sử dụng “Thẻ ưu tiên thủ tục hải quan” Hiện nay, vấn đề chuẩn bị triển khai theo tiêu chí nêu Khuôn khổ Chuẩn mực an ninh Thương mại toàn cầu (FOS) g Chống buôn lậu, gian lận thương mại Tích cực triển khai hệ thống thu thập, xử lý thông tin nghiệp vụ hải quan để phục vụ việc thông quan hàng hoá, kiểm tra sau thông quan, điều tra chống buôn lậu quảnhải quan đại, triển khai áp dụng hệ thống quản lý rủi ro Nhóm thực hiện: Nhóm 13 Trang 30 Thủ tục hải quan hàng xuất nhập hoạt động, kiểm soát hải quan thông quan hàng hoá, ban hành kế hoạch triển khai công tác thu thập xử lý thông tin quản lý rủi ro Đề án nâng cấp hệ thống quản lý rủi ro để tăng cường cho công tác chống buôn lậu gian lận thương mại, xây dựng sở liệu DN, xây dựng thực chế DN ưu tiên theo tiêu chuẩn quốc tế để áp dụng chế công nhận lẫn vấn đề hải quan nước h Thực chuẩn mực thông lệ quốc tế Hải quan: Thực danh mục AHTN theo HS 2007 Hiệp định thực thi Điều VII trị giá GATT Thực quy định xuất xứ hàng hoá dựa chuẩn mực Công ước Kyoto Hiệp định xuất xứ hàng hoá WTO Chuẩn bị Áp dụng chế độ tạm quản thông qua việc ban hành sử dụng sổ tạm quản ( ATA) biện pháp đảm bảo tương ứng Áp dụng thí điểm Chuẩn mực tạm thời Kiểm soát Quyền bảo hộ Sở hữu Trí tuệ (SECURE) Tổ chức Hải quan Thế giới Tập trung thực Hiệp định chế cửa ASEAN 2005, Khung tiêu chuẩn đảm bảo an ninh Thương mại toàn cầu (FOS) Tổ chức Hải quan Thế giới Công ước hỗ trợ hành lẫn vấn đề Hải quan (Công uớc Johanesburg); Công ước vận tải đường quốc tế (Công ước TIR); thực cam kết ASEAN Thủ tục hải quan với nội dung diễn Hành lang xanh, Tờ khai chung ASEAN, Danh mục Biểu thuế chung ASEAN (AHTN), triển khai nội dung liên quan Hiệp định phủ nước CHDCND Lào, Vương quốc Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Trung Quốc CHXHCN Việt nam tạo điều kiện thuận lợi cho vận tải hàng hoá người qua lại biên giới khuôn khổ Hợp tác Tiểu vùng Sông Mê kông mở rộng (GMS) Tham gia đàm phán Hiệp định Tạo thuận lợi cho thương mại WTO 3.3 Đề xuất giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện thủ tục hải quan 3.3.1 Giải pháp vĩ mô - Rà soát lại toàn văn pháp luật ban hành từ trước đến nay, nghiên cứu, thảo luận để tìm sơ hở, điểm bất hợp lý (như văn quy định Nhóm thực hiện: Nhóm 13 Trang 31 Thủ tục hải quan hàng xuất nhập không rõ ràng, không khớp Bộ tài Tổng cục Hải quan Tổng cục thuế ) để từ có bổ sung, sửa đổi kịp thời theo hướng tạo điều kiện thuận lợi cho DN thủ tục thời gian làm thủ tục mà đáp ứng yêu cầu kiểm tra giám sát hàng hoá giao - Nâng cao trình độ chuyên nghiệp hóa, đại hóa Hải quan Việt Nam, đảm bảo nội dung quan trọng: +/Kiểm soát hàng hóa xuất nhập phải thông thoáng, dễ dàng +/Phải có thủ tục chung ASEAN XNK +/Tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa XNK +/Thúc đẩy đầu tư phải có biểu thuế chung ASEAN phải phù hợp với biểu thuế chung giới - Khi hội nhập ASEAN tham gia vào xây dựng cộng đồng kinh tế chung với nội dung quan trọng là: đầu tư vào thương mại từ nước sang nước khác nội khối, hải quan nước lực lượng quan trọng chốt cửa làm hai nhiệm vụ chính: Thứ nhất, kiểm soát hàng hóa vào; thứ hai kiểm tra chống buôn lậu Do vậy, hải quan ASEAN phải tiến phải thống từ thủ tục hải quan, biểu thuế chung cách thức kiểm soát hàng hóa để thương nhân không thương nhân Việt Nam nước thuận lợi mà ngược lại thương nhân nước khác đến Việt Nam thuận lợi - Xây dựng sở pháp lý cho thủ tục hải quan điện tử sở nội luật hóa chuẩn mực quốc tế 3.3.2 Giải pháp vi mô - Cải tiến quy trình thủ tục hải quan khai hải quan, kiểm tra hàng hoá, giám sát hải quan, chuyển đổi phương pháp quản lý nghiệp vụ Tất yêu cầu phải đảm bảo cải tiến quy trình thủ tục hải quan cách toàn diện, tăng cường kiểm soát quan hải quan hàng hoá nhập khẩu, nâng cao khả thu thuế, thực có hiệu công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, tăng khả cạnh tranh cho DN nước - Chuẩn hóa mô hình tổ chức; chuẩn hóa mặt lý thuyết quy trình thủ tục hải quan theo hướng tự động hóa, đại hóa, ứng dụng tối đa tin học vào Nhóm thực hiện: Nhóm 13 Trang 32 Thủ tục hải quan hàng xuất nhập khâu, quy trình thủ tục hải quan tõ khai báo đến thông quan hàng hoá; chuẩn hóa việc đào tạo cán Hải quan từ đầu - Nâng cao chất lượng thông quan hàng hoá việc bổ sung công chức hải quan có trình độ, kiến thức hiểu biết lĩnh vực khác đáp ứng nhu cầu phát triển đa dạng - Đầu tư sở vật chất, máy móc thiết bị đại hỗ chợ cho công chức hảI quan làm thủ tục cho khách cường độ cao, không gây ách tắc - Giáo dục quán triệt đạo đức cho công chức hải quan có phẩm chất đạo đức tốt, tận tụy với công việc, không gây khó dễ cho khách hàng, không nhận tiền, quà khách - Xây dựng nguồn nhân lực môi trường thủ tục hải quan điện tử Bồi dưỡng cán nguồn làm đội ngũ kế cận tạo đà cho phát triển sau này, nâng cao vị ngành hoà nhập với phát triển đất nước Nhóm thực hiện: Nhóm 13 Trang 33 TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Đoàn Thị Hồng Vân 2011 Quản trị xuất nhập NXB Tổng Hợp TPHCM 2011 Bộ Tài (2010), Thông tư 194/2010/TT-BTC, ngày 26/12/2010 Hướng dẫn thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập quản lý thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, Hà Nội Tổng cục Hải quan (2009), Quyết định số 1171/QĐ-TCHQ ngày 13/8/2009, Hà Nội Website Hải Quan Việt Nam, http://www.customs.gov.vn Quốc hội (2005), Luật Hải quan (sửa đổi, bổ sung),Hà Nội Trang i ... XNK: xuất nhập Thủ tục hải quan hàng xuất nhập CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ THỦ TỤC HẢI QUAN 1.1 Khái niệm thủ tục hải quan Thủ tục hải quan nội dung công việc mà người làm thủ tục hải quan. .. tượng xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh cảnh theo quy định quan hải quan - Xuất trình đối tượng làm thủ tục hải quan địa điểm thời gian quy định quan hải quan - Chấp hành định giải quan hải. .. thực hiện: Nhóm 13 Trang Thủ tục hải quan hàng xuất nhập Khi làm thủ tục hải quan, công chức hải quan phải: - Tiếp nhận đăng ký hồ sơ hải quan, trường hợp thực thủ tục hải quan điện tử, việc tiếp
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiểu luận thủ tục hải quan đối với hàng xuất nhập khẩu , Tiểu luận thủ tục hải quan đối với hàng xuất nhập khẩu , Tiểu luận thủ tục hải quan đối với hàng xuất nhập khẩu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay