BÀI GIẢNG KINH TẾ THỦY SẢN

29 214 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 11:44

Trong lịch sử phát triển của kinh tế học, đã có nhiều định nghĩa và kháiniệm về kinh tế. Sau những cuộc thảo luận về sản xuất và phân phối, kinh tế họcđược xem là một khoa học độc lập chỉ được xác định chính thức vào thời điểmxuất bản cuốn sách Sự giàu có của các quốc gia viết bởi Adam Smith1 năm1776. Smith đã dùng thuật ngữ kinh tế chính trị để gọi tên môn khoa học này,nhưng dần dần, thuật ngữ này đã được thay thế bằng thuật ngữ kinh tế học từ saunăm 1870. Ông cho rằng sự giàu có chỉ xuất hiện khi con người có thể sản xuấtnhiều hơn với nguồn lực lao động và tài nguyên sẵn có. Như vậy, theo Smith, địnhnghĩa kinh tế liên quan nhiều đến sự giàu có. Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM BÀI GIẢNG KINH TẾ THỦY SẢN Giảng viên: Nguyễn Minh Đức ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM CHƯƠNG 1: KHÁI NIỆM VỀ KINH TẾ HỌC I Định nghĩa kinh tế học Trong lịch sử phát triển kinh tế học, có nhiều định nghĩa khái niệm kinh tế Sau thảo luận sản xuất phân phối, kinh tế học xem khoa học độc lập xác định thức vào thời điểm xuất sách "Sự giàu có quốc gia" viết Adam Smith1 năm 1776 Smith dùng thuật ngữ "kinh tế trị" để gọi tên mơn khoa học này, dần dần, thuật ngữ thay thuật ngữ "kinh tế học" từ sau năm 1870 Ơng cho "sự giàu có" xuất người sản xuất nhiều với nguồn lực lao động tài ngun sẵn có Như vậy, theo Smith, định nghĩa kinh tế liên quan nhiều đến giàu có Từ năm 1932, Lionel Robbins2 (1935) đưa định nghĩa bao qt cho kinh tế học đại ơng cho kinh tế học mơn khoa học nghiên cứu hành vi người mối quan hệ nhu cầu nguồn lực khan hiếm; có giải pháp chọn lựa cách sử dụng tài ngun để đáp ứng nhu cầu người Theo ơng, khan nguồn lực có nghĩa tài ngun khơng đủ để thỏa mãn tất ước muốn nhu cầu người Khơng có khan cách lựa chọn sử dụng nguồn lực khác khơng có vấn đề kinh tế Do đó, kinh tế học, trở thành khoa học lựa chọn, bị ảnh hưởng động lực để thỏa mãn nhu cầu người sẵn có nguồn lực Đến năm 1963, Oskar Lange3 khái qt mơn kinh tế trị hay kinh tế xã hội mơn khoa học nghiên cứu quy luật xã hội quy định hoạt động sản xuất phân phối sản phẩm nhằm thoả mãn nhu cầu người Tuy nhiên, định nghĩa Edmond Malinvaud4 (1972) nhiều nhà kinh tế chấp nhận ơng ta cho kinh tế “mơn khoa học nghiên cứu việc sử dụng tài ngun hữu hạn nhằm thoả mãn nhu cầu vơ hạn người xã hội” Như vậy, kinh tế học quan tâm đến việc sử dụng tài ngun hữu hạn vào hoạt động sản xuất phân phối sản phẩm nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu vơ hạn người Nhà triết học người Scotland (1723-1790) xem cha đẻ kinh tế học với tác phẩm tiếng “The Wealth of Nations” xuất năm 1776 Nhà kinh tế học người Anh (1898-1984) Robbins, L 1932 “An Essay on the Nature and Significance of Economic Science” London: MacMillan, 160p Nhà kinh tế học người Ba Lan (1904-1965) Lange, O., 1963 Polital Economy (Vol.1 General Problems, translated from Polish by A.H Walker) NewYork : Macmillan Co 355p Nhà kinh tế học người Pháp (1923- ) Edmond Malinvaud, 1972 “Lectures on Microeconomic Theory” Amsterdam:North-Holland Pub Co., New York, American Elsevier Pub Co 319p; Translated from the French by A Silvey ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM Một ứng dụng kinh tế học giải thích làm mà kinh tế, hay hệ thống kinh tế hoạt động có mối quan hệ người chơi (tác nhân) kinh tế xã hội rộng lớn Những phương pháp phân tích vốn ban đầu kinh tế học, đây, ứng dụng nhiều lĩnh vực khác liên quan đến lựa chọn người tình xã hội tội phạm, giáo dục, gia đình, khoa học sức khoẻ, luật, trị, tơn giáo, thể chế xã hội hay chiến tranh Các khái niệm kinh tế học 2.1 Sự khan Sự khan giới hạn khả cung cấp nguồn lực sản xuất, sản phẩm vật chất hay dịch vụ Trên trái đất, tài ngun thường có hạn khơng đủ tài ngun để sản xuất đủ sản phẩm thoả mãn nhu cầu dường vơ hạn người Nếu khơng khan hiếm, tất tài ngun sử dụng tự xã hội khơng có nhu cầu sử dụng tài ngun cách hợp lý Vì tài ngun có hạn, q trình sản xuất cần lựa chọn hình thức sử dụng tốt tài ngun sẵn có Trong sống, người thường phải sử dụng tốt tài ngun hay nguồn lực sẵn có để phù hợp với mục đích sống cá nhân tồn xã hội Nguồn tài ngun có hạn phải phân phối tốt cho mục đích sử dụng khác cá nhân, đơn vị sản xuất Để đạt mức thỏa mãn nhu cầu nhau, người thường giảm thiểu việc sử dụng nguồn lực cho việc sử dụng nguồn lực tốt nhất, thỏa mãn tốt nhu cầu Khi ấy, người thường phải giải tốn cho mục tiêu thứ kinh tế học: tối thiểu hóa chi phí hay tối thiểu hóa nguồn lực 2.2 Sự lựa chọn Sự khan hình thành nhu cầu, đòi hỏi người vơ hạn, khơng thể thoả mãn Do vậy, người cần phải có lựa chọn Nếu tất hoạt động người hồn hảo trước tiên tất người đáp ứng nhu cầu thân họ; vật chất sản phẩm có đòi hỏi cao lựa trọn trước Như vậy, việc lựa chọn nội dung kinh tế Khi bạn khơng muốn làm việc này, bạn làm cơng việc khác thay Thời gian tài ngun có hạn nên phải lựa chọn sử dụng thời gian phù hợp cho cơng việc khác Trong sống, lựa chọn thường xảy việc sử dụng tài Các nhà sản xuất thường đặt câu hỏi “Tơi nên đầu tư tiền để sản xuất sản phẩm mới? hay “Chúng ta tiết kiệm tiền thay đổi cơng nghệ?”,… Trong sống đời thường, thường đặt câu hỏi tiền cho việc mua thực phẩm, quần áo, tiền cho ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM hoạt động học tập, giải trí, Trong khoản kinh phí định, khơng thể mua (vài) thứ mong muốn mua thứ khác Mục tiêu nhu cầu người vơ hạn tài ngun, nguồn lực có hạn Do đó, để lựa chọn, cần phải định hình thành hệ thống ưu tiên nhu cầu đòi hỏi ưu tiên phân phối tài ngun nhằm đạt nhu cầu Do vậy, kinh tế trở thành mơn khoa học việc đưa lựa chọn Robbins (1932) khẳng định trước 2.3 Mức thỏa dụng Mức thỏa dụng thể sử thỏa mãn nhu cầu người Nhà sản xuất mong muốn đạt sản lượng hay lợi nhuận cao nhất, người tiêu dùng mong muốn hưởng thụ nhiều sản phẩm dịch vụ Một giả định quan trọng kinh tế sống, người thường đưa định đắn để thỏa mãn cao nhu cầu hay mong muốn Như vậy, việc lựa chọn sản phẩm (để sản xuất hay để tiêu dùng), ta nói sản phẩm lựa chọn ln sản phẩm thoả mãn người lựa chọn điều kiện họ Trong ni thủy sản, người ni cá thường gặp phải vấn đề lựa chọn đối tượng ni, lựa chọn mua loại thức ăn hố chất khác tiềm lực kinh tế họ bị hạn chế Các nhà quản lý thủy sản phải đưa định sử dụng thủy vực cho việc đầu tư vào khai thác tự nhiên hay ni trồng thuỷ sản Cũng tương tự người dân, nhà quản lý gặp phải khó khăn tài rang buộc khác Do vậy, họ định vừa có sản phẩm đánh bắt thơng qua khai thác quy mơ nhỏ vừa có sản phẩm ni thủy sản Thơng thường, việc đưa định khơng giới hạn hai hình thức lựa chọn mà vơ số khả khác Sơ đồ thể hình thức lựa chọn hữu hiệu sản xuất ni thủy sản với hai sản phẩm lựa chọn tơm cá Ta thấy sơ đồ gồm vùng, vùng thực (bên đường cong) vùng khơng thể thực (bên đường cong) - Nếu sử dụng tồn nguồn lực để ni cá, ta tạo lượng OA sản phẩm Nếu đầu tư tồn nguồn lực cho ni tơm, ta tạo lượng OB sản phẩm Nếu nguồn lực sử dụng để sản xuất hai loại sản phẩm trên, mức đầu tư khác nhau, ta có lượng sản phẩm từ hoạt động khác ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM Cá Vùng khơng thể sản xuất A Độ dốc đường giới hạn sản xuất F A2 E2 E1 A1 Đường giới hạn sản xuất Vùng sản xuất Tơm O B2 B1 B Sơ đồ 1: Đường cong thay sản xuất Đường cong phản ánh cách kết hợp để có mức sản lượng khác hai loại sản phẩm gọi đường giới hạn sản xuất (production possibility frontier) Nếu sản xuất điểm kết hợp nằm đường cong này, người sản xuất chưa sử dụng hết nguồn lực họ Nhà sản xuất thường mong muốn mở rộng đường giới hạn xa gốc tọa độ hơn, họ sản xuất nhiều tơm nhiều cá Tuy nhiên, họ đạt điều họ sử dụng nhiều nguồn lực hay gia tăng suất việc sử dụng nguồn lực Cùng với mức chi tiêu định, người tiêu dùng mong muốn mua số lượng cao sản phẩm khác để đạt mức thỏa mãn cao Việc mong muốn mở rộng thỏa dụng việc làm để giải tốn cho mục tiêu thứ hai kinh tế học: tối đa hóa thỏa dụng, từ đó, thỏa mãn nhu cầu vơ hạn người ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM 2.4 Chi phí hội Đường cong giới hạn sản xuất có chiều hướng xuống thể rằng: giới hạn đơn vị nguồn lực, việc gia tăng sản lượng loại sản phẩm làm giảm sản lượng sản phẩm thay Hay nói cách khác, đường cong phản ánh giá trị loại sản phẩm theo sản phẩm khác Đây giá trị hội giá trị hội bị bỏ qua để thay hội Khi tài ngun sử dụng cho mục tiêu, chi phí hội lựa chọn giá trị lựa chọn tốt bị bỏ qua Khi thực lựa chọn, ta đánh giá tính hợp lý cách so sánh lợi ích mà lựa chọn tạo với chi phí hội 2.5 Ba câu hỏi kinh tế Kinh tế học nghiên cứu vấn đề q trình sản xuất phân phối sản phẩm, dịch vụ; nghiên cứu ứng xử người việc lựa chọn phương thức sản xuất, hình thức sử dụng nguồn lực nhằm thoả mãn nhu cầu đòi hỏi người Kinh tế học quan tâm đến tất cơng đoạn từ sản xuất, phân phối tiêu thụ sản phẩm, kể hành vi người sản xuất, thay đổi thị trường phản ứng thị hiếu người tiêu thụ loại sản phẩm Như vậy, nghiên cứu kinh tế nhằm trả lời câu hỏi: - Sản xuất gì? - Sản xuất nào? - Sản xuất cho ai? Sản xuất gì? Vì nguồn lực khan nên khơng thể dễ dàng đáp ứng nhu cầu người Trong mức nguồn lực, trữ lượng tài ngun có, người phải lựa chọn để sản xuất số loại hàng hóa định Việc lựa chọn loại hàng hóa, dịch vụ nên ưu tiên sản xuất vào nhiều yếu tố, ví dụ cầu thị trường, khả yếu tố đầu vào doanh nghiệp, tình hình cạnh tranh, giá thị trường Trong kinh tế thị trường, giá tín hiệu trực tiếp giúp người sản xuất định sản xuất Câu hỏi thứ hiểu là: "Sản phẩm dịch vụ sản xuất?" Trong kinh tế thị trường, tương tác người mua người bán lợi ích cá nhân xác định sản phẩm dịch vụ sản xuất Adam Smith (1776) cho cạnh tranh nhà sản xuất đem lại lợi ích cho tồn xã hội Sự cạnh tranh làm cho nhà sản xuất cung cấp sản phẩm thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng Trong việc tìm kiếm lợi nhuận, nhà sản xuất cố gắng cung cấp sản phẩm có chất lượng cao nhằm phục vụ tốt nhu cầu người tiêu dùng Điều giải thích người tiêu ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM dùng có "quyền tối thượng" xác định sản phẩm dịch vụ sản xuất Các hoạt động tiếp thị cơng ty lớn ảnh hưởng đáng kể đến cầu tiêu dùng ngắn hạn Nếu lý đó, người tiêu dùng mong muốn tiêu dùng sản phẩm nhiều hơn, điều làm tăng cầu Trong ngắn hạn, gia tăng cầu làm tăng giá sản phẩm, lượng sản xuất tăng lên lợi nhuận cơng ty ngành cao Lợi nhuận cao ngành hấp dẫn cơng ty gia nhập thị trường dài hạn cung thị trường tăng lên Sự tăng cung làm cho giá hàng hóa giảm xuống lượng bán tiếp tục tăng lên Lợi nhuận ngắn hạn gia tăng cầu ngắn hạn bị giá giảm xuống Do đó, theo Adam Smith (1776), giá thị trường hình thành “bàn tay vơ hình” thị trường can thiệp Chương giải thích rõ ràng vai trò tương tác cung cầu Sản xuất nào? Sau định loại hàng hóa, dịch vụ nên sản xuất, câu hỏi quan trọng thứ hai "Sản xuất nào?", tức tìm phương pháp, cơng nghệ thích hợp cho sản xuất, kết hợp hợp lý hiệu nguồn lực đầu vào để sản xuất hàng hóa lựa chọn Đồng thời, giải vấn đề "Sản xuất nào?" tìm câu trả lời cho câu hỏi sau: hàng hóa nên sản xuất đâu? sản xuất bao nhiêu? sản xuất cung cấp? tổ chức quản lý khâu từ lựa chọn đầu vào đến tiêu thụ, phân phối sản phẩm sao? Vấn đề liên quan đến việc xác định nguồn lực sử dụng phương pháp để sản xuất sản phẩm dịch vụ Chẳng hạn để sản xuất điện, quốc gia xây dựng nhà máy nhiệt điện, thủy điện, điện gió, điện hạt nhân Tuy nhiên, việc lựa chọn phương pháp sản xuất phải xem xét khía cạnh hiệu kinh tế - xã hội, nguồn lực trình độ khoa học kỹ thuật quốc gia Trong kinh tế thị trường, nhà sản xuất mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận phải tìm kiếm nguồn lực có chi phí thấp (giả định với số lượng chất lượng sản phẩm khơng thay đổi) Các phương pháp cơng nghệ sản xuất chấp nhận chúng giúp cho nhà sản xuất tối thiểu hóa việc sử dụng nguồn lực sản xuất để làm giảm chi phí sản xuất, từ gia tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm làm Một lần nữa, "bàn tay vơ hình" thị trường (Adam Smith, 1776) dẫn dắt cách thức sử dụng nguồn lực để đem lại giá trị sử dụng cao Trong thương mại quốc tế, số quốc gia lựa chọn tập trung sản xuất số hàng hóa trao đổi với quốc gia khác Vấn đề liên quan đến việc xem ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM xét chi phí hội cách so sánh chi phí tương đối việc sản xuất hàng hóa, quốc gia tập trung vào sản xuất loại hàng hóa có chi phí hội thấp trao đổi chúng để có sản phẩm khác Sản xuất cho ai? Sau xác định loại hàng hóa, dịch vụ sản xuất phương pháp sản xuất loại sản phẩm đó, nhà sản xuất phải trả lời câu hỏi thứ ba "Sản xuất cho ai?" Câu hỏi liên quan đến việc lựa chọn người tiêu dùng lựa chọn cách thức phân phối sản phẩm hàng hóa, dịch vụ sản xuất tới tay người tiêu dùng Trong kinh tế thị trường, thu nhập giá xác định nhận hàng hóa dịch vụ cung cấp Điều xác định thơng qua tương tác người mua bán thị trường sản phẩm thị trường nguồn lực Thu nhập nguồn tạo lực mua sắm cá nhân phân phối thu nhập xác định thơng qua: tiền lương, tiền lãi, tiền cho th lợi nhuận thị trường nguồn lực sản xuất Trong kinh tế thị trường, có nguồn tài ngun thiên nhiên, lao động, vốn kỹ quản lý cao nhận thu nhập cao Với thu nhập này, cá nhân vai trò người tiêu dung đưa định nên mua loại sản phẩm số lượng mua thị trường sản phẩm Giá sản phẩm định hướng cách thức phân bổ nguồn lực cho mong muốn trả với mức giá thị trường Vì nguồn lực khan hiếm, số lượng sản phẩm dịch vụ cung ứng cho thị trường hạn chế, người tiêu dùng cạnh tranh để có sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu Trong thị trường cạnh tranh tự do, sản phẩm thuộc người có khả trả giá cao cho sản phẩm hay dịch vụ khan Tuy nhiên, vấn đề phủ xem xét điều tiết thơng qua sách thuế, giá trợ cấp, nhằm đảm bảo cho người nghèo, khó khăn, có thu nhập thấp hưởng thành từ nguồn lực xã hội Vì nguồn lực khan hiếm, người tiêu dùng khơng thể mua tất sản phẩm dịch vụ có thị trường Trong mức thu nhập hữu hạn, họ phải lựa chọn để có sản phẩm dịch vụ thỏa mãn tốt nhu cầu họ theo hai mục tiêu kinh tế: tối đa hóa thỏa dụng tối thiểu hóa chi phí Do đó, trả lời câu hỏi “sản xuất cho ai?”, nhà sản xuất phải cung cấp cho khách hang sản phẩm có chất lượng cao nhất, với số lượng nhiều với giá hợp lý Sự canh tranh tiêu dung cạnh tranh sản xuất làm cho việc áp dụng kinh tế học vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh ngày hấp dẫn hữu ích ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM Các nguồn lực kinh tế Theo quan điểm kinh tế tân cổ điển, sản xuất cần hai loại nguồn lực lao động (labor, viết tắt L) vốn (capital, viết tắt K) Mở rộng ra, nguồn lực kinh tế bao gồm: - Nguồn lực tự nhiên: diện tích đất đai, mặt nước - Vốn: bao gồm vốn tư vốn vật chất, kể cơng nghệ, bí sản xuất - Lao động: khả lao động, nghiệp vụ chun mơn người sử dụng vào q trình sản xuất - Kỹ quản lý: khả người lãnh đạo đơn vị kinh tế, khả kết hợp nguồn tài ngun sẵn có để tạo sản phẩm đáp ứng tốt cho nhu cầu người tiêu dùng Tuy nhiên, quan điểm kinh tế phát triển, Ellis (2000) cho tổ chức hay cá nhân phát triển kinh tế đa dạng sinh kế dựa năm loại nguồn lực kinh tế sau: NGUỒN LỰC LAO ĐỘNG NGUỒN LỰC XÃ HỘI NGUỒN LỰC TỰ NHIÊN O NGUỒN LỰC VẬT CHẤT NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH Hình Năm loại nguồn lực kinh tế ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM 3.1 Nguồn Lực Tự Nhiên Nguồn lực tự nhiên gồm tất nguồn lợi thuộc tự nhiên mà người dân sử dụng để kiếm sống Nguồn lực tự nhiên hàm chứa tất từ tài sản chung cho người khí hậu, nhiệt độ, không khí, đa dạng sinh học tài nguyên sử dụng trực tiếp cho sản xuất đất đai, nguồn nước, trồng, vật nuôi,… Nguồn lực tự nhiên gần với khái niệm rủi ro Nguồn lực tự nhiên có vai trò quan trọng nông dân họ lệ thuộc nhiều vào thiên nhiên 3.2 Nguồn Lực Tài Chính Nguồn lực tài thể tất nguồn tiền mà người dân có để phục vụ cho mưu sinh – vốn tự có (như tiền mặt, trang sức hay loài gia súc bán để có tiền) – vốn vay (từ ngân hàng hay bạn bè, người thân) – tiền trợ cấp 3.3 Nguồn Lực Vật Chất Nguồn lực vật chất bao gồm sở hạ tầng bản, tư liệu sản xuất giúp cho người dân theo đuổi kế sinh nhai – Cơ sở hạ tầng (đường giao thông, nơi ở, nguồn cấp thoát nước, lượng hệ thống truyền thông,… ) thường tài sản công cộng, sử dụng mà không trả tiền trực tiếp – Các tư liệu sản xuất thường sở hữu cá nhân hay tập thể thuê mướn Việc thiếu thốn hay hạn chế việc tiếp cận tới nguồn lực vật chất yếu tố đói nghèo 3.4 Nguồn Lực Lao Động Nguồn lực lao động bao gồm tất khả lao động, kỹ năng, kiến thức, kinh nghiệm sức khỏe để giúp người thực ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 10 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM - - Khách hàng thượng đế, khách hàng có quyền lợi tối cao Tiềm lực kinh tế khách hàng quy định cầu quy định mức độ sản xuất Nguồn lợi sử dụng hợp lý có hiệu Việc cạnh tranh sống thúc đẩy nhà sản xuất đưa loại sản phẩm với giá rẻ thị trường giảm lợi nhuận đến mức thấp Đảm bảo chắn khía cạnh tự kinh tế, kinh tế thị trường đòi hỏi mức độ tương đối cao tính độc lập đơn vị sản xuất mức độ lựa chọn kinh tế Người tiêu dùng hay nhà sản xuất tự định số lượng mua hay sản lượng cung cấp sản phẩm Trong kinh tế thị trường, định sản xuất xác định dựa tài ngun sẵn có, thị hiếu, sức mua người sử dụng giá thị trường Trong kinh tế kế hoạch (hay gọi kinh tế tập trung), nhà hoạch định sách, nhà lập kế hoạch định sản xuất loại sản phẩm phân phối cho người sử dụng Giữa hai kinh tế tập trung kinh tế thị trường có nhiều hệ thống kinh tế khác, gọi hệ thống kinh tế kết hợp Các hệ thống kinh tế kết hợp Một kinh tế kết hợp thể hoạt động kinh tế tự đơn vị sản xuất Tuy nhiên, định sản xuất đơi đưa từ quan trung ương cấp Trong kinh tế kết hợp, định nhà xưởng, sở hạ tầng dịch vụ cơng cộng định tiến hành nhà nước trung ương Chính phủ đứng mua trang bị tới 50% tổng số tài sản đơn vị sản xuất, đặc biệt ngành kinh tế lớn khai thác tái ngun khống sản, khí chế tạo cơng nghiệp nặng, Điều thể phủ trì mức độ quyền điều hành đơn vị sản xuất Chính phủ, thời kỳ kinh tế chuyển đổi, thường khuyến khích phân phối thu nhập xã hội cung cấp khung pháp lý phù hợp với kinh tế tự Chức hệ thống kinh tế 8.1 Quyết định loại sản phẩm sản xuất: Liên quan đến việc đánh giá xác định nhu cầu, đòi hỏi xã hội Xác định đâu nhu cầu quan trọng nhất, mức độ thoả mãn nhu cầu - Kinh tế phải đưa phương pháp xácđịnh giá trị loại sản phẩm dịch vụ mà chấp nhận xã hội thể nhu cầu xã hội loại sản phẩm dịch vụ mà họ sản xuất ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 15 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM - - Giá trị loại sản phẩm định lượng giá thị trường xác định người mua Sản phẩm đòi hỏi nhiều, nhu cầu cao người mua sẵn sàng bỏ tiền ta mua mua với giá cao Trong đó, lượng cung sản phẩm lớn giá sản phẩm thấp Điều cho phép ta định sản xuất loại sản phẩm dựa vào thị trường Người tiêu thụ có thu nhập cao thường ảnh hưởng đến cấu giá nhiều so với người có thu nhập thấp Nhưng nhiều người có thu nhập thấp xã hội (độ lớn thị trường) định cấu giá Hay nói cách khác, độ lớn thị trường quan trọng giá 8.2 Quản lý sản xuất: Liên quan đến việc sử dụng tài ngun cho hoạt động sản xuất - Hệ thống giá kinh tế tự định việc tổ chức sản xuất - Khái niệm hiệu suất thể mối quan hệ ngun liệu sản xuất sản phẩm Hiệu suất kinh tế đánh giá quan hệ tiền tệ lợi ích lớn chi phí thấp - Ngun liệu (tài ngun) sử dụng theo chiều hướng đạt hiệu suất kinh tế tối đa 8.3 Phân phối sản phẩm: Việc phân phối sản phẩm hình thành với việc định sản xuất loại sản phẩm tổ chức sản xuất - Thu nhập đơn vị sản xuất phụ thuộc vào o Lượng ngun liệu (tài ngun) đưa vào sản xuất o Giá ngun liệu o Giá trị lao động - Phân phối thu nhập phụ thuộc vào phân phối quyền sử dụng tài ngun kinh tế mức độ sử dụng tài ngun vào sản xuất để tạo sản phẩm phục vụ thị hiếu người sử dụng mức giá cao - Chênh lệch thu nhập việc sử dụng khơng đồng khơng phù hợp tài ngun vào sản xuất - Việc sở hữu tài sản, tài ngun xã hội điều chỉnh thơng qua sách thuế, trợ cấp, thay đổi mặt thể chế, cải cách ruộng đất 8.4 Điều chỉnh ngắn hạn: Một hệ thống kinh tế phải có khả cung cấp điều chỉnh sản phẩm giai đoạn dịch vụ cung cấp khơng thể thay đổi Ví dụ, sản phẩm thủy sản sản xuất theo mùa vụ nguồn sản phẩm có thời gian định, trước tiên, sản phẩm phải cung cấp cho tất đối tượng sử dụng Sau đó, sản phẩm phải rải qua giai đoạn thời gian đến lần thu hoạch ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 16 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM 8.5 Duy trì tăng trưởng kinh tế: Mọi hệ thống kinh tế phải có khả trì mở rộng khả sản xuất - Duy trì - Giữ vững khả nhịp độ sản xuất giai đoạn suy giảm giá trị tư liệu sản xuất (thời kỳ khấu hao) - Mở rộng - Tiếp tục tăng loại sản phẩm lượng tài sản quốc gia với việc phát triển cơng nghệ Câu hỏi ơn tập Nêu phân tích khái niệm kinh tế Nguồn gốc hai mục tiêu kinh tế gì? Phân tích vai trò nguồn lực kinh tế việc phát triển thủy sản Vì nguồn lực xã hội xem nguồn lực kinh tế quan trọng? Dựa vào mơn thủy sản đại cương học, nêu khái niệm thủy sản Vì sinh viên ngành thủy sản nên học thêm mơn học kinh tế? ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 17 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM Chương CUNG, CẦU VÀ GIÁ CẢ THỦY SẢN Hai yếu tố quan trọng tác động đến định sản xuất kinh doanh cung cầu Hai yếu tố liên quan chặt chẽ đến mục tiêu kinh tế: tối đa hóa thỏa dụng tối thiểu hóa chi phí I Cầu đường cầu Nhu cầu hay nhu cầu tiêu dùng hay gọi sở thích tiêu dùng Trong kinh tế học, nhu cầu khơng có khả tài để đáp ứng sở thích tiêu dùng khơng thể gọi tắt cầu Cầu loại sản phẩm thể số lượng mà người người tiêu dùng muốn mua có khả mua mức giá khác nhau, điều kiện tất yếu tố khác ảnh hưởng đến nhu cầu khơng đổi Cầu sản phẩm ngành tổng cầu loại sản phẩm Cầu thị trường loại sản phẩm tồn thể cầu cá nhân người tiêu dùng tồn thị trường cộng lại Cầu tất sản phẩm dịch vụ thị trường kinh tế gọi tổng cầu Có hai yếu tố xác định người tham gia vào thị trường hàng hóa trở thành người mua khơng phải người ngắm hàng là: Thị hiếu Thị hiếu bao gồm vị ưa thích Yếu tố định người tiêu dùng có sẵn sàng chi tiền để mua hàng hay khơng Nếu hàng rẻ mua chúng khơng thèm đếm xỉa cho khơng Trong trường hợp sau, cầu khơng Khả chi trả Khẩu vị ưa thích chưa đủ để thúc đẩy người mua sắm trở thành người mua hàng Món hàng hợp vị lại giá lại q cao; khách hàng khơng thể mua Như vậy, cầu trường hợp khơng Như vậy, cầu xoay quanh hai yếu tố: ý muốn mua khả tài để mua Trong khả tài cho phép, người tiêu dùng mong muốn mua nhiều hàng hóa sử dụng nhiều dịch vụ Lượng cầu số lượng (Q – quantity) mà khách hàng sẵn sàng mua, nghĩa sẵn lòng trả tiền mua hàng hóa có sẵn, thời điểm định giá định Mối quan hệ lượng cầu giá sản phẩm (P – price) tỷ lệ nghịch Khi giá tăng, lượng cầu giảm ngược lại Đường cầu loại sản phẩm trục tọa độ Giá (P) Lượng (Q) thể số lượng mà người người tiêu dùng muốn mua có khả mua sản phẩm mức giá khác Từ mối quan hệ tỷ lệ nghịch lượng cầu giá, đường cầu có hình dáng xuống độ dốc âm (Hình 3) Ví dụ: Quan hệ giá cá lượng cá bán Giá cá thị trường (đồng) 15000 14000 13000 ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 Lượng cá mua (kg) 10 18 18 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM 12000 11000 28 40 Tuy nhiên, đường cầu sản phẩm dịch chuyển sang phải hay sang trái (thể lượng cầu tăng hay giảm tất mức giá khác nhau) yếu tố khác, ngồi giá sản phẩm Các yếu tố khác, ngồi giá, ảnh hưởng đến nhu cầu bao gồm: - - - - Dân số Dân số tăng cao dẫn đến cầu thị trường tăng, tổng cầu tăng số lượng người sẵn sàng mua gia tăng Thu nhập người tiêu thụ Giả sử giá hàng hóa khơng thay đổi, thu nhập người dân cao, nhu cầu lớn Ví dụ: Nhu cầu thủy sản nói chung tơm sú nói riêng thị trường giới gia tăng với gia tăng thu nhập bình qn người giới Tuy nhiên, thu nhập tăng làm giảm nhu cầu hàng hóa thứ cấp ngược lại, thu nhập giảm làm tăng nhu cầu loại hang hóa Ví dụ: Theo số nghiên cứu (Quaraignie Engle, 2004), cá tra đơng lạnh Việt Nam thị trường Mỹ chứng minh hàng hóa thứ cấp Điều giải thích thời kỳ khủng hoảng tài giới 2008-2009, lượng xuất cá tra phi lê đơng lạnh Việt Nam tăng rõ rệt so với thời kỳ trước Giá loại sản phẩm thay khác (ví dụ: thịt gà, thịt heo) Khi giá mặt hàng thực phẩm thay gia tăng, cầu thủy sản tăng Ví dụ: thời điểm heo, gà, vịt bị dịch bệnh, giá thịt tăng dẫn đến nhu cầu thủy sản tăng Phong tục tập qn, tín ngưỡng Ví dụ: Cầu cá chép tăng nhanh ngày 23 tháng Chạp âm lịch Trong nghiên cứu Nevo Hatzitaskos5 (2005) Hoa kỳ, tháng ăn chay người theo đạo Cơng giáo, nhu cầu cá ngừ tăng đến đỉnh điểm năm Dellenbarger6 ctv (1988) phát gia đình Cơng giáo bang Louisiana (Mỹ) thường chi tiêu nhiều tiền cho thủy sản so với hộ gia đình theo tín ngưỡng khác Các yếu tố khác tiếp thị, khuyến mãi,… Tiếp thị, khuyến tăng cầu ngắn hạn Sự kỳ vọng giá sản phẩm tương lai Cầu phái sinh Cầu phái sinh sản phẩm cầu phát sinh từ nhu cầu sản phẩm khác Ví dụ, cầu cá thác lác ni nhu cầu phát sinh từ nhu cầu người tiêu dùng sản phẩm chế biến từ cá thác lác chả cá Nhu cầu thức ăn cho cá cảnh xuất phát từ nhu cầu ni cá cảnh giải trí Nevo, Aviv and Hatzitaskos, Konstantinos, Why Does the Average Price of Tuna Fall During Lent? (August 2005) NBER Working Paper Series, Vol w11572, pp -, 2005 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=788437 Dellenbarger, L.E., J Dillard, A.R Schupp, and B.T Young, 1988 “Socioeconomic Factors Associated with At-Home and Away-from-Home Catfish Consumption in the United States” Unpublished report, Louisiana Agricultural Experimental Station, Baton Rouge, Louisiana, 21 pages (cited by Jolly and Clonts, 1993) ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 19 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM II Cung đường cung Cung lượng sản phẩm mà nhà sản xuất sẵn sàng sản xuất bán thị trường mức giá khác Lượng cung số lượng hàng hóa mà người bán sẵn sàng bán thời kỳ định Lượng cung tồn ngành tổng sản phẩm nhà sản xuất Mối quan hệ cung giá thường tỷ lệ thuận Cung thường tăng giá sản phẩm thị trường tăng Tuy nhiên, lĩnh vực khai thác thủy sản, giá sản phẩm thủy sản tăng, lượng thủy sản khai thác bán thủy sản tăng Tuy nhiên, qua ngưỡng giới hạn đó, tài ngun thủy sản khơng thể tái phục hồi kịp để bù cho lượng thủy sản bị khai thác (hay gọi ‘lạm thác’), giá sản phẩm thủy sản tự nhiên tăng, lượng cung (nghĩa lượng thủy sản khai thác được) ngày giảm (Quaragnie Engle, 2008) Đường cung có hình dạng bị ngoặt ngược trở lại (Hình….) Tương tự đường cầu, đường cung sản phẩm dịch chuyển sang phải hay sang trái (thể lượng cung tăng hay giảm tất mức giá khác nhau) Những yếu tố làm dịch chuyển đường cung bao gồm: - - - - - Giá nguồn lực sản xuất (ví dụ: ngun liệu, tiền lương, giá th đất, ) Khi giá ngun liệu hay nguồn lực sản xuất khác gia tăng, đường cung có xu hướng dịch chuyển sang trái (hay xuống dưới) Sự thay đổi cơng nghệ sản xuất Vd: Sự thành cơng việc sản xuất giống nhân tạo cá tra, basa thúc đẩy phát triển sản lượng cá tra ni Đồng sơng Cửu Long (Nguyễn Minh Đức7, 2009; Duc8, 2010) Sự thay đổi chiến lược marketing Việc áp dụng cơng nghệ phi lê cá tra, ni cá tra thịt trắng tạo nên lượng cung lớn sản phẩm cá da trơn đơng lạnh thị trường giới (Nguyễn Minh Đức, 2009) Việc sáng tạo ăn chế biến từ ba ba (nướng, nấu chuối,…) thúc đẩy việc gia tăng sản lượng ni ba ba miền Nam Việt Nam năm 2009 Khả sinh lợi sản phẩm thay Ví dụ: lợi nhuận cao từ việc ni tơm thẻ chân trắng dẫn đến tượng số đáng kể diện tích ao ni tơm sú chuyển sang ni tơm thẻ chân trắng, khiến cho sản lượng ni tơm sú giảm năm gần Sự thay đổi giá sản phẩm kèm Ví dụ: tăng giá ngọc trai nhân tạo gia tăng lượng cung lồi trai ni lấy ngọc (Jolly and Clonts, 2003) Sự kỳ vọng giá sản phẩm tương lai Khi người sản xuất kỳ vọng giá sản phẩm tăng tương lai gần, họ khơng sẵn sang bán sản phẩm thị trường làm lượng cung suy giảm Nguyễn Minh Đức, 2009 Cơ hội phát triển từ thách thức q trình phát triển ngành sản xuất cá tra Việt Nam Hội thảo “Phát triển bền vững nghề cá Đồng song Cửu Long – Những thách thức tương lai” 5/6/2009 Nguyen M Duc, 2010 "Application of Econometric Models for Price Impact Assessment of Antidumping Measures and Labeling Laws on Global Markets: A Case Study of Vietnamese Striped Catfish" Reviews in Aquaculture 2(2):86-101 ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 20 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM - - Chính sách Nhà nước (ví dụ: thuế, trợ cấp sản xuất, trợ giá, sách bảo vệ mơi trường, ) Theo Duc (2010), sách hội nhập giới Việt Nam với Hiệp định thương mại Việt Mỹ tạo điều kiện cho thủy sản Việt Nam, đặc biệt cá tra, gia tăng sản lượng sản xuất để xuất vào thị trường Mỹ Trong đó, việc điều tra áp thuế chống phá giá Chính phủ Mỹ cá tra nhập từ Việt Nam làm giảm hẳn lượng cung cá tra đơng lạnh vào thị trường Mỹ năm 2002-2003 số lượng đáng kể nơng dân ngừng ni cá tra khoảng thời gian (Brambilla9, 2008) Tính mùa vụ sản xuất Thời tiết, khí hậu Giá Cung Cầu P1 A P0 Q1 Q0 Q2 Lượng Hình Đường cầu, đường cung điểm cân thị trường Sự hình thành giá cân thị trường cạnh tranh hồn tồn Trong hình 3, hai đường cung cầu gặp điểm A Tại thời điểm giá P0, khách hàng mong muốn mua lượng sản phẩm lượng sản phẩm mà nhà sản xuất mong muốn bán Giá P0 gọi giá cân bằng, lượng Q0 gọi lượng cân bằng, điểm A gọi điểm cân thị trường (market equilibrium) Khi giá tăng từ P0 đến P1, khách hàng mua lượng Q1 nhà sản xuất lại mong muốn bán lượng Q2 Như vậy, lượng cung nhiều lượng cầu, dư thừa (hay gọi thặng dư) xuất thị trường Khi đó, số nhà sản xuất (hay người bán) có chi phí sản xuất (kinh doanh thấp người khác) sẵn sàng Brambilla, Irene, Porto, Guido G and Tarozzi, Alessandro, Adjusting to Trade Policy: Evidence from U.S Antidumping Duties on Vietnamese Catfish (November 2008) NBER Working Paper Series, Vol w14495, pp -, 2008 Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=1305505 ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 21 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM giảm giá để tối đa hóa sản lượng bán cố gắng bán hết lượng sản phẩm dư thừa; từ đó, giá sản phẩm thị trường giảm Ngược lại, giá sản phẩm giảm xuống, thấp P0, nhu cầu sản phẩm thị trường tăng làm lượng cầu vượt q lượng cung khan xuất thị trường Khi đó, để tối đa hóa thỏa dụng mình, số người mua có khả tài cao người khác sẵn sàng mua sản phẩm với mức giá cao hơn; từ đó, giá sản phẩm thị trường tăng lên Trong thị trường cạnh tranh hồn tồn, thời điểm giá cân P0 khơng có khan dư thừa sản phẩm thị trường thị trường ln ln trạng thái cân Sự thay đổi cầu cung hình thành mức giá cân lượng cân III Độ co giãn cầu (demand elasticilty) Có loại co giãn cầu bao gồm co giãn cầu theo giá, co giãn cầu theo thu nhập co giãn chéo Độ co giãn cầu theo giá (Ep) Độ co giãn cầu theo giá sản phẩm mức độ phản ứng cầu sản phẩm thay đổi giá sản phẩm thị trường Mối quan hệ cầu giá cho biết lượng sản phẩm mua tăng giá giảm ngược lại Tuy nhiên, mức độ tăng (giảm) lượng cầu sản phẩm giá sản phẩm giảm (tăng) phần trăm (1 %), điều kiện yếu tố khác khơng đổi (ceteris parabus) thể qua hệ số co giãn cầu theo giá (price elasticity -Ep) Như vậy, Ep = (% thay đổi lượng cầu)/(% thay đổi giá) hay ∆Q %∆Q Q ∆Q P Ep = = = * ∆ P %∆P ∆P Q P Tại mức giá trung bình ( P ) lượng cầu trung bình ( Q ), ta có ∆Q %∆Q Q ∆Q P Ep = = = * %∆P ∆P ∆P Q P Do quan hệ cầu giá sản phẩm tỷ lệ nghịch, Ep mang dấu âm Do đó, kinh tế học, nhà nghiên cứu quan tâm nhiều đến giá trị tuyệt đối Ep dấu Cầu loại sản phẩm gọi co giãn giá trị tuyệt đối Ep lớn Trong trường hợp này, có giảm nhẹ giá, lượng tiêu thụ ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 22 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM thị trường tăng mức độ phần trăm lớn mức độ phần trăm giảm giá Do vậy, người sản xuất đạt doanh thu cao người mua phải trả với giá thấp Ví dụ: Với giá cá 6.000 đồng/kg, lượng cá tiêu thụ 40kg thu nhập mang lại 240.000 đồng Khi giá giảm xuống 4.000, lượng cá bán tăng lên đến 80kg, thu nhập mang lại 320.000 đồng, tăng 80.000 đồng so với trước giảm giá Hệ số co giãn giá Ep thời điểm là: 80 – 40 Ep = 60 / 4.000 – 6.000 - = -0.67/0.40 = -1.68 5000 P 6.000 4.000 Q 40 80 Cầu loại sản phẩm coi khơng co giãn giá trị tuyệt đối Ep nhỏ Trong trường hợp phần trăm tăng nhu cầu loại sản phẩm thấp phần trăm giảm giá Đối với sản phẩm khơng (hay ít) nhạy cảm với giá, nghĩa có hệ số co giãn theo giá nhỏ 1, việc giảm giá khơng tạo doanh thu cao mức độ lượng cầu tăng lên khơng nhiều mức độ giảm giá Trong trường hợp này, việc tăng giá sản phẩm làm sản lượng tiêu thụ giảm chút nên doanh thu tăng Tuy nhiên, việc tăng doanh thu xảy điều kiện khơng có tác động u tố khác cầu sản phẩm Ví dụ: giá cá rơ phi giảm từ 6.000 đồng/kg xuống 4.000 đồng/kg, lượng cầu sản phẩm tăng từ 50kg lên 60kg, tổng thu nhà sản xuất giảm từ 300.000 đồng (6.000 x 50) xuống 240.000 đồng (4.000 x 60) Co giãn giá Ep thời điểm là: Ep = (60-50)/[(60+50)/2] = 0.18/0.4 = 0.45 (6.000 – 4.000)/[(6.000 + 4.000)/2] ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 23 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM P 6.000 4.000 50 60 Q Khi giá trị tuyệt đối Ep 1, cầu loại sản phẩm xem co giãn đồng hay co giãn theo đơn vị Khi đó, 1% thay đổi giá dẫn đến 1% thay đổi (theo tỷ lệ nghịch) lượng cầu Doanh thu khơng thay đổi Ví dụ: Tại giá 30.000 đồng có 20kg cá mua (tổng thu 30.000 x 20 = 600.000 đồng), giá giảm xuống 20.000 đồng, có 30kg cá mua (tổng thu 20.000 x 30 = 600.000 đồng) Co giãn giá giá trị trung bình là: Ep = (30.000 – 20.000)/[(30.000 + 20.000)/2] - = 0.4/0.4 = (3-2)/[(3+2)/2] P 30.000 20.000 Q 20 30 Cầu loại sản phẩm coi co giãn hồn hảo Ep = ∞ Lúc này, tồn lượng tăng cung thị trường tiêu thụ mức giá cố định thu nhập mang lại tăng dần lượng sản phẩm bán tăng Ví dụ: Tại mức giá 40.000 đồng/kg, nơng dân bán 40kg cá tai tượng, doanh thu ơng ta 40.000 x 40 = 1.600.000 đồng Doanh thu ơng ta tăng lên 3.200.000 có 80kg bán dù giữ mức giá 40.000 đồng/kg ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 24 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM Co giãn đường cầu giá giá trị trung bình là: (80 – 40)/(80+40)/2 Ep = - = ∞ Khi độ co giãn cầu theo giá Ep = 0, cầu loại sản phẩm coi khơng co giãn hồn tồn Lượng cầu hồn tồn khơng thay đổi thay đổi giá Ví dụ, lượng sản phẩm bán 60kg cá, khơng thay đổi giá cá thay đổi từ 30.000 đồng/kg lên 60.000 đồng/kg Co giãn giá giá trị trung bình Ep = = (60.000 – 30.000)/[(60.000+30.000)/2] Theo Jolly Clonts (1993), sản phẩm có độ co giãn theo giá thấp (trị tuyệt đối hệ số co giãn nhỏ 1) thong thường sản phẩm thiết yếu đời sống người tiêu dùng Giống đa số nơng sản khác, sản phẩm thủy sản thơng thường dùng thực phẩm sản phẩm thiết yếu sống Do đó, hệ số co giãn theo giá đa số sản phẩm thủy sản ni phổ biến thường thấp 1, nghĩa sản phẩm ni trồng thủy sản thơng thường co giãn theo giá Nói cách khác, nhu cầu sản phẩm ni thủy sản thường nhạy cảm với giá Nếu mục tiêu ni thủy sản nhằm đảm bảo nhu cầu dinh dưỡng người, lồi thủy sản có hệ số co giãn cầu theo giá cao lựa chọn trước Đó thường lồi người mua ưa chuộng Ví dụ: cá hồi, cá mú, tơm, cua, Khi giá sản phẩm giảm 1%, lượng tiêu thụ tăng nhiều 1% Nhà sản xuất nên cố gắng gia tăng sản lượng thơng qua việc tăng hiệu suất sản xuất giảm chi phí để giảm giá Tại thời điểm định, nhà sản xuất nên tăng cường hoạt động tiếp cận thị trường, nâng cấp phương tiện vận chuyển chế biến Đối với lồi thủy sản thơng thường (có độ co giãn cầu theo giá thấp) lựa chọn để ni nhằm nâng cao giá trị dinh dưỡng cộng đồng, định giảm giá để tăng lượng cầu khơng mang lại hiệu Hoạt động sản xuất thủy sản lúc cần phải hỗ trợ, trợ cấp với hoạt động tạo thị trường, nâng cao hiểu biết người sử dụng, cải thiện hấp dẫn sản phẩm,… Hệ số co giãn đường cầu theo thu nhập (Ei) Đối với sản phẩm đó, hệ số co giãn cầu theo thu nhập tỷ lệ phần trăm thay đổi lượng cầu (Q-quantity) sản phẩm 1% thay đổi thu nhập (I income) tạo điều kiện yếu tố khác khơng thay đổi Về mặt tốn học, độ co giãn theo thu nhập (Ei - Income elasticity) thể sau: ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 25 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM ∆Q %∆Q Q ∆Q I Ei = = = * ∆I %∆I ∆I Q I Thơng thường hệ số co giãn theo thu nhập tính tốn theo giá trị trung bình ∆Q %∆Q Q ∆Q I Ei = = = * ∆I %∆I ∆I Q I Khi Ei > 1, nhu cầu sản phẩm gọi co giãn theo thu nhập, trường hợp việc tăng thu nhập người dân làm tăng đáng kể nhu cầu mua sản phẩm Những sản phẩm có độ co giãn theo thu nhập lớn thường sản phẩm cao cấp, sản phẩm xuất thị trường Khi < Ei < 1, nhu cầu sản phẩm khơng co giãn theo thu nhập, việc tăng thu nhập khơng làm thay đổi nhiều nhu cầu sản phẩm Những sản phẩm gọi sản phẩm thơng thường Khi Ei < 0, số trường hợp đặc biệt, nhu cầu sản phẩm có độ co giãn âm, có nghĩa tăng thu nhập, giảm nhu cầu mua Những sản phẩm gọi sản phẩm thứ cấp, hay sản phẩm rẻ tiền Trong thủy sản, sản phẩm có hệ số co giãn theo thu nhập cao lồi (sản phẩm) tiềm phát triển sản phẩm khơng co giãn theo thu nhập Những sản phẩm có hệ số co giãn theo thu nhập nhỏ khơng thường coi lồi “cấp thấp”, rẻ tiền Những sản phẩm tiềm phát triển kinh tế phát triển nhu cầu chúng tăng cao kinh tế bị đình trệ hay suy thối Thu nhập (I) Khơng co giãn Ei < Co giãn Ei > Lượng sản phẩm (Q) ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 26 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM Hệ số co giãn chéo (Ec) Hệ số co giãn chéo lượng phần trăm thay đổi cầu sản phẩm 1% thay đổi giá sản phẩm khác, điều kiện tác động yếu tố khác khơng đáng kể (ceteris parabus) Về mặt tốn học, hệ số co giãn chéo (Ec - cross elasticity) cầu sản phẩm i (Qi) giá sản phẩm j (Pj) thể sau: ∆Qi %∆Qi Qi ∆Qi Pj Ec = = * = %∆Pj ∆Pj ∆Pj Q i Pj Khi hai sản phẩm thay cho thị trường, Ec > Ví dụ cho sản phẩm thay cho kể đến thay tơm thẻ tơm sú, cá tra cá rơ phi,… Khi hai sản phẩm bổ sung cho , Ec < Trong thủy sản, cá cảnh biển san hơ trang trí bể ni cá cảnh xem hai loại sản phẩm bổ sung cho Nếu sản phẩm có quan hệ với Ec tiến gần đến giá trị Cạnh tranh thay thị trường nguồn lực sản xuất quan trọng định nhu cầu sản phẩm thị trường Sản phẩm NTTS cạnh tranh mạnh mẽ với sản phẩm khác sản phẩm đánh bắt tự nhiên, loại thực phẩm khác thịt gà, thịt heo Việc giảm giá sản phẩm khác (sản phẩm thay thế) làm cho nhu cầu cá giảm IV Độ co giãn cung theo giá (Es) Độ co giãn cung theo giá sản phẩm mức độ phản ứng cung sản phẩm thay đổi giá sản phẩm thị trường Mối quan hệ cung giá cho biết lượng sản phẩm bán thị trường tăng giá tăng Hệ số co giãn cung theo giá (supply elasticity – Es) thể số phần trăm tăng (giảm) lượng cung (Qs – supply quantity) sản phẩm giá (P) sản phẩm tăng (giảm) phần trăm (1%), giả định tác động yếu tố khác khơng đổi (ceteris parabus) Như vậy, Es = (% thay đổi lượng cung)/(% thay đổi giá) hay ∆QS Q S ∆QS P %∆QS ES = = = * ∆P % ∆P ∆P QS P Tại mức giá trung bình ( P ) lượng cung trung bình ( Q S ), ta có ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 27 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM ∆QS ES = %∆QS QS ∆QS P = = * ∆P % ∆P ∆P QS P Do quan hệ cung giá sản phẩm tỷ lệ thuận, Ep mang dấu dương Bài tập Bài tập Xem xét hai bảng số liệu sau B2.1 Sản lượng thủy sản giới Mỹ Năm Thế giới USA 1950 21.1 2.6 1951 23.5 2.4 1952 25.1 2.4 1953 25.9 2.7 1954 27.6 2.8 1955 28.9 2.8 1956 30.8 1957 31.7 2.8 1958 33.3 2.7 1959 36.9 2.9 1960 40.2 2.8 1961 43.6 2.9 1962 44.8 1963 46.6 2.8 1964 51.9 2.6 1965 53.2 2.7 1966 57.3 2.5 1967 60.4 2.4 1968 63.9 2.5 1969 62.7 2.5 1970 65.6 2.8 1971 66.1 2.9 1972 62 2.8 1973 62.7 2.8 1974 66.5 2.8 1975 66.4 2.8 1976 69.8 Source http://faostat.fao.org/faostat/ ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 Năm 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Thế giới 68.9 70.4 71.1 72 74.8 77.2 78 84.2 86.5 92.2 94.87 99.47 100.62 97.84 97.45 100.6 104.36 112.92 116.77 120.56 122.99 118.23 127.22 131 130.65 132.99 132.2 USA 3.4 3.5 3.6 3.8 4.3 4.8 4.8 4.9 5.96 5.78 5.87 5.49 5.6 5.94 5.93 5.64 5.39 5.42 5.15 5.23 5.17 5.42 5.43 5.42 28 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM B2.2 Giá nhu cầu thịt gà thịt bò Mỹ 1960-95 1966-70 Gà Lượng cầu Giá (lbs/người) (usd/lb) 45.50 1.00 1971-75 48.50 1.00 114.20 2.60 2.60 1976-80 54.40 0.80 115.40 2.40 3.00 1981-85 64.00 0.70 105.40 2.20 3.14 1986-90 79.80 0.70 101.70 2.00 2.86 1991-95 95.80 Nguồn: USDA, ERS 0.60 95.10 2.00 3.33 Thời kỳ Năm Bò Lượng cầu Giá (lbs/người) (usd/lb) 110.00 2.40 Tỷ lệ giá 2.40 Giả sử thị trường thực phẩm giới Mỹ cạnh tranh hồn hảo 1) Nhu cầu thủy sản giới thay đổi khoảng thời gian nào? 2) Nhu cầu thịt bò Mỹ thay đổi theo giá thịt gà Bạn có đồng ý khơng? Tại khơng? 3) Vẽ đường cầu tính độ co giãn đường cầu thịt gà thịt bò Mỹ giai đoạn khác 4) Nhu cầu thủy sản Mỹ có thay đổi theo giá thịt bò thịt gà khơng? Tại sao? ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 29 ... kinh tế nơng nghiệp, thuỷ sản Ngày nay, kinh tế học chia nhiều chun ngành nhỏ như: kinh tế nơng nghiệp, kinh tế ứng dụng, kinh tế phát triển, kinh tế tài ngun mơi trường, kinh tế tài chính, kinh. .. Đức 2010 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM Một ứng dụng kinh tế học giải thích làm mà kinh tế, hay hệ thống kinh tế hoạt động có mối quan hệ người chơi (tác nhân) kinh tế xã hội... dụng kinh tế học vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh ngày hấp dẫn hữu ích ©TS Nguyễn Minh Đức 2010 Bài giảng Kinh tế thủy sản – ĐH Nơng Lâm TPHCM Các nguồn lực kinh tế Theo quan điểm kinh tế tân
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG KINH TẾ THỦY SẢN, BÀI GIẢNG KINH TẾ THỦY SẢN, BÀI GIẢNG KINH TẾ THỦY SẢN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay