khảo sát hiệu ứng oligoalginate bằng kỹ thuật bức xạ trên cây rau xà lách lô lô nuôi trồng thủy canh

23 163 0
  • Loading ...
1/23 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 11:43

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẤT THÀNH KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CAO ĐẲNG CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC KHẢO SÁT HIỆU ỨNG OLIGOALGINATE BẰNG KỸ THUẬT BỨC XẠ TRÊN CÂY RAU LÁCH NUÔI TRỒNG THỦY CANH HƯỚNG DẪN KHOA HỌC ThS TRẦN LỆ TRÚC HÀ TS LÊ QUANG LUÂN 09CSH01 SINH VIÊN THỰC HIỆN NGUYỄN VĂN NGUYỄN LỚP: I ĐẶT VẤN ĐỀ II MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU Mục Đích Nhằm tìm chế phẩm Oligoalginate có khối lượng phân tử tối ưu cho tăng trưởng rau lách trồng phương pháp thủy canh II MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU Yêu cầu Thường xuyên theo dỗi tăng trưởng Đo chiều cao cây, chiều dài rể sinh khối III TỔNG QUAN TÀI LIỆU Tìm hiểu thủy canh Thủy canh kỹ thuật trồng không dùng đất mà trồng trực tiếp vào dung dịch dinh dưỡng giá thể đất Chất giá thể là: cát, trấu, xơ dừa, than bùn,… Hình thức thủy canh Hệ thống thủy canh không hồi lưu Hệ thống thủy canh hồi lưu Hệ thống khí canh III TỔNG QUAN TÀI LIỆU lách • Tên khoa học lách lô: Lactura sativa car capital L • Cung cấp chất tươi, chất xơ cho thể để cân tiêu thụ lượng đạm, mỡ từ thịt cá thức ăn • lách chứa nhiều vitamin A, C , chất khoáng: kali, canxi, sắt có vai trò chữa số bệnh III TỔNG QUAN TÀI LIỆU Alginate • Alginate tách chiết từ rong Nâu dung dịch kiềm NaOH Alginate chiết xuất phương pháp thường bị cắt mạch trình chiết • Oligoalginate tạo nhờ cắt mạch Alginate thuỷ phân enzyme Alginatelyase III TỔNG QUAN TÀI LIỆU Thời gian địa điểm Thí nghiệm thực từ ngày 15 tháng 12 năm 2012 đến ngày 15 tháng năm 2012, Công ty Cổ phần Sài Gòn Thủy Canh 290/198 Nơ Trang Long, Q Bình Thạnh, Tp HCM Vật liệu Giống rau dùng nghiên cứu rau lách (Latuca sativa Var Capitta L) Công ty Trang Nông cung cấp IV VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Alginate Oligoalginate chế tạo liều chiếu xạ 25, 50, 75, 100, 150 kGy dùng thí nghiệm Phòng Sinh học, Trung tâm Hạt nhân Tp Hồ Chí Minh cung cấp IV VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Dụng cụ nghiên cứu: • Ống đong loại 10 ml, 50 ml, 100 ml, 250 ml • Thùng xốp có kích thước 50 cm x 40 cm x 10 cm • Giỏ trồng thủy canh có đường kính đáy 3,5 cm, đường kính miệng giỏ 6,5 cm, chiều cao cm • Becher loại 50 ml, 100 ml, 250 ml, 500 ml, 1000 ml • Pipet loại ml, ml, 10 ml, 50 ml • Bình tam giác 100 ml, 200 ml, 500 ml • Phễu thủy tinh • Cân điện tử OHAUS (độ xác 0,00001 g) • Các dụng cụ thí nghiệm khác IV VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Bố trí thí nghiệm • Thí nghiệm bố trí hoàn toàn ngẫu nhiên • Có nghiệm thức lặp lại lần • Các thí nghiệm rau trồng theo phương pháp thủy canh tĩnh có mô hình mô tả hình bên IV VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP Chỉ tiêu theo dỗi Các tiêu xác định sau 28 ngày nuôi trồng bao gồm: V KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kết • Ảnh hưởng Alginate chiếu xạ liều xạ khác Chiều cao (cm) lên chiều cao V KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kết • g/cây Ảnh hưởng Alginate chiếu xạ liều xạ khác lên sinh khối tươi Liều xạ, kGy V KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kết Ảnh hưởng Alginate chiếu xạ liều xạ khác lên chiều dài rễ cm • Liều xạ, kGy V KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kết • Biểu đồ: Ảnh hưởng Alginate chiếu xạ liều xạ khác lên sinh trưởng phát triển rau lách 150 140 Chiều cao Chiều dài rễ Sinh khối tươi 130 % S V 120 Đ C 110 100 90 ÐC 25 50 Liều xạ, kGy 75 100 150 V KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kết Sự sinh trưởng phát triển rau lách sau 15 ngày (a) sau 28 ngày (b) V KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN Kết quả: • • • Oligoalginate chế tạo phương pháp chiếu xạ khoảng liều từ 50 đến 100 kGy điều có hiệu ứng tăng trưởng tốt Ở liều xạ 75 kGy tạo oligomer có trọng lượng phân tử gần 14 kDa cho hiệu ứng tốt lên đối tượng rau thủy canh Điều phù hợp với kết nhiều nghiên cứu tác giả Lê Quang Luân (2003 2009) VI KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Kết luận: • • • Oligoalginate chế tạo kỹ thuật xạ có tác dụng gia tăng sinh trưởng phát triển rau lách trồng thủy canh Đã xác định liều xạ cho hiệu ứng tăng trưởng tốt 75 kGy Oligoalginate chế tạo liều xạ 75 kGy có trọng lượng phân tử gần 14 KDa thể hiệu ứng tăng trưởng cao rau lách VI KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Đề nghị: • Cần khảo sát thêm hiệu ứng Oligoalginate nhiều đối tượng rau ăn (như cà chua, dưa leo, v.v.), rau thơm, hoa kiểng, v.v • Khảo sát khả phối hợp chế phẩm với nồng độ dinh dưỡng khác nhằm tăng hiệu kinh tế sản xuất rau an toàn • Cần sớm tiến hành bước khảo nghiệm cần thiết để sớm đưa vào ứng dụng rộng rãi chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên an toàn hiệu sản xuất nông phẩm VII TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tài liệu tiếng việt • Nguyễn Quốc Hiến, Võ Tấn Thiện, Nguyễn Tấn Mân, Lê Quang Luân, Phạm Thị Lệ Hà, Trương Thị Hạnh 1997 Chế tạo chế phẩm tăng trưởng thực vật Oligoalginate (T & D) kỹ thuật xạ Báo cáo tổng kết đề tài, Bộ KHCN & MT, Viện NLNTVN, Viện Nghiên cứu Hạt nhân Đà Lạt 12/1997 • Nguyễn Quốc Hiến, Lê Hải, Võ Tấn Thiện, Nguyễn Tấn Mân, Trương Thị Hạnh, Lê Quang Luân 1998 Nghiên cứu cắt mạch alginat kỹ thuật xạ để chế tạo Oligoalginat Tạp chí Hóa học, T.36, Số 4, Tr 19-23  Tài liệu tiếng nước • Le Quang Luan, et al 2003 Biological effect of radiation–degraded alginate on flower plants in tissue culture Biotechnol Appl Biochem Vol 38, pp 283-288 • Le Quang Luan, Naotsugu Nagasawa, Vo Thi Thu Ha and Tomoko M Nakanishi 2009 A Study of Degradation Mechanism of Alginate by Gamma-irradiation Radioisotopes, Vol 58: No • Howard M.Resh, Hydroponics food production: A definitive guidebook of soilless food – growing (6-th edition), Woodbridge Press Publishing Company, USA, 2002 ... luận: • • • Oligoalginate chế tạo kỹ thuật xạ có tác dụng gia tăng sinh trưởng phát triển rau xà lách lô lô trồng thủy canh Đã xác định liều xạ cho hiệu ứng tăng trưởng tốt 75 kGy Oligoalginate. .. liều xạ 75 kGy có trọng lượng phân tử gần 14 KDa thể hiệu ứng tăng trưởng cao rau xà lách lô lô VI KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Đề nghị: • Cần khảo sát thêm hiệu ứng Oligoalginate nhiều đối tượng rau. .. hiểu thủy canh Thủy canh kỹ thuật trồng không dùng đất mà trồng trực tiếp vào dung dịch dinh dưỡng giá thể đất Chất giá thể là: cát, trấu, xơ dừa, than bùn,… Hình thức thủy canh Hệ thống thủy canh
- Xem thêm -

Xem thêm: khảo sát hiệu ứng oligoalginate bằng kỹ thuật bức xạ trên cây rau xà lách lô lô nuôi trồng thủy canh , khảo sát hiệu ứng oligoalginate bằng kỹ thuật bức xạ trên cây rau xà lách lô lô nuôi trồng thủy canh , khảo sát hiệu ứng oligoalginate bằng kỹ thuật bức xạ trên cây rau xà lách lô lô nuôi trồng thủy canh

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay