Tổng hợp đề thi quản lý học 1 3tc năm 2016

2 41 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 11:42

Facebook.com/DethiNEU Tổng hợp đề thi Quản lý học 3tc năm 2016 Đề 1 tổ chức có quy mô lớn nhà quản lý lại phân quyền, cấu quản lý chia theo lĩnh vực bao gồm, định tập thể tốt định cá nhân, kỹ kỹ thuật tức phải hiểu biết sản xuất, tháp nhu cầu maslow Câu 4đ tạo động lực Đề Đúng/sai+ giải thích: Nên sử dụng tổng hợp phương pháp lãnh đạo kỹ kỹ thuật có nghĩa nhà quản lí phải hiểu rõ kỹ sản xuất Phi tập trung cao tổ chức trao quyền trực tiếp cho công nhân sản xuất nhà máy Quyền hạn tham mưu quyền hạn cho phép nhà quản lí đưa định hoạt động phận khác Đề Chọn đáp án giải thích: Tiền lương theo nhận định herzberg thì: A.là yếu tố tạo động lực B.không tạo động lực làm triệt tiêu động lực không đảm bảo mức hợp lí C Là yếu tố tạo động lực D.(quên :'3 ) Công việc sau không thuộc chức nhà quản lí: A.Xác định mục tiêu tổ chức năm tới B giám sát trình làm việc nhân viên C Tạo sản phẩm,dịch vụ phục vụ nhu cầu khách hàng D.Tạo động lực để người lao động làm việc hiệu Viết luận: (4đ) nêu tên tổ chức mà bạn quan tâm Công cụ tạo động lực tổ chức sử dụng với người lao động mình? Các công cụ có ưu nhược điểm nào? Gợi ý giải pháp hoàn thiện công cụ tạo động lực cho tổ chức Facebook.com/DethiNEU Đề Đ-S: 1, Kĩ ng quan trọng với nhà quản lý 2, Nhà quản lý cấp sở không thực việc lập kế.hoạch 3, Không cần thiết lập kế hoạch môi trường biến động 4, Tầm kiểm soát không bị ảnh hưởng đào tạo nhân lực Trắc nghiệm: Quyền hạn chức Cơ cấu ma trận Thủ tục Câu 3đ: công cụ.tạo động lực Đề câu 1; khái niệm chức tổ chức, câu đk làm vc thuyết herzberg đc coi gì, câu sai: 1, quyền hạn chức quyền nhà quản lí đc trực tiếp qd kiểm soát cấp 2, phi tập trung hóa để làm giảm gánh nặng cv cho nhà quản lí 3, kĩ kĩ thuật quan trọng đối vs nhà quản lí 4,một câu nhớ mang máng nhà quản lí cần đề mục tiêu ,cấp chủ động tự giám sát hoạt động nhà lãnh đạo hiểu phải câu 4; chọn tổ chức bạn quan tâm, nêu công cụ tạo động lực tổ chức, ưu nhc điểm giải pháp hoàn thiện Để Câu 1:(đ/s/tuỳ TH) hệ thống kiểm tra dự báo để tìm sai sót để sửa công việc chưa bđ vừa bđ - dn theo trọng vào chất lượng sản phẩm tiết kiệm chi phí thành công gì =))) Câu 2: trắc nghiệm - câu lực quản lí cấp trung - câu yếu tố liên quan tính khoa học định quản trị Câu3: - chọn va kế hoạch tổ chức, nội dung cốt yếu Câu 4: ứng duỵ qtrinh lập kh số mô hình khác để nêu hđ mà bạn làm để có đc kế hoạch ...Facebook.com/DethiNEU Đề Đ-S: 1, Kĩ ng quan trọng với nhà quản lý 2, Nhà quản lý cấp sở không thực việc lập kế.hoạch 3, Không cần thi t lập kế hoạch môi trường biến động... Cơ cấu ma trận Thủ tục Câu 3đ: công cụ.tạo động lực Đề câu 1; khái niệm chức tổ chức, câu đk làm vc thuyết herzberg đc coi gì, câu sai: 1, quyền hạn chức quyền nhà quản lí đc trực tiếp qd kiểm... 4; chọn tổ chức bạn quan tâm, nêu công cụ tạo động lực tổ chức, ưu nhc điểm giải pháp hoàn thi n Để Câu 1: (đ/s/tuỳ TH) hệ thống kiểm tra dự báo để tìm sai sót để sửa công việc chưa bđ vừa bđ -
- Xem thêm -

Xem thêm: Tổng hợp đề thi quản lý học 1 3tc năm 2016, Tổng hợp đề thi quản lý học 1 3tc năm 2016, Tổng hợp đề thi quản lý học 1 3tc năm 2016

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay