Bài thuyết trình nhóm Quản lý học: Nêu 1 vấn đề từ đó vận dụng quy trình ra quyết định để giải quyết vấn đề đó

17 128 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 11:18

Bài thuyếết trình môn Quảản lí họọc cuảả nhóm Chim sơn nhữữn g ngữơời bảọn Đếờ Nêu vấn đề mà anh(chị) quan tâm từ vận dụng quy trình định để giải vấn đề Các bước quy trình định Phân tích vấn đề mục tiêu định Xác định phương án định Đánh giá lựa chọn phương án Tổ chức thực định Phân tích vâến đếờ xác điọn h muọc tiếu Vâến đếờ Trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tới, lớp có kế hoạch tổ chức du lịch Phân tích vâến đếờ xác điọn h muọc tiếu Nguyến nhân vâến đếờ Có nhiều ý kiến thành viên địa điểm khác nhau, ban cán tự định lớp đâu, vấn đề mang bàn bạc trước lớp Phân tích vâến đếờ xác điọnh muọc tiếu Muọc tiếu vâến đếờ Tìm địa điểm du lịch phù hợp cho :  Thứ giúp người “đổi gió” giải tỏa căng thẳng sau học tập mệt mỏi,  Thứ hai tăng cường tinh thần đoàn kết thành viên lớp Sau bàn bạc lớp định số tiêu chí để lựa chọn địa điểm du lịch phù hợp Gồm có:     Giá cả, chi phí hợp lí Thời gian: dịp nghỉ lễ có nhiều bạn muốn quê nghỉ lễ nên để tiết kiệm tối đa thời gian cho bạn lớp định ngày, “lôi kéo” tối đa thành viên tham gia Cảnh quan, sở thích phù hợp với đa số Hoạt động vui chơi giải trí mang tính tập thể cao Xác định phương án định Sau tham khảo ý kiến người, địa điểm bật lên là: Vịnh Hạ Long Tràng An - Bái Đính - Ninh Bình 3.Đánh giá lữọả chọọn phữơng án quyếết điọn h Sọ sánh giữữả hải điếảm tơếi: *Vếờ thơời giản: Vì cảả hải điọả điếảm đếờu gâờn Hà nôọi nến đếờu có thếả vếờ trọng ngày mà vâữn đảảm bảảọ họảọt đôọn g thảm quản vui chơi giảải trí diếữn rả trọọn vẹọn *Giá cảả chi phí Vì trọng ngày nến sẹữ không mâết chi phí thuế phòng nghiả Vếờ phữơng tiếọn: khọảảng cách đếến hải điọả điếảm tữơng đữơng nhảu nến phí thuế phữơng tiếọn ngảng bằờng nhảu Vé vàọ cữảả: ơả Ninh Bình có râết nhiếờu dảnh thằếng nến sẹữ tôến tiếờn muả vé vàọ cữảả sọ vơếi Hảọ Lọng Sơả thích Vàọ diọp lếữ 30-4, 1-5 thơời tiếết bằết đâờu vàọ hè, trơời nóng bữếc, mọọi ngữơời có xu hữơếng thích rả biếản Họảọt đôọn g tâọp thếả  Hảọ Lọng: điọả hình có bãi biếản dọ có thếả tôả chữếc nhiếờu trò chơi tâọp thếả  Ninh Bình: có nhiếờu cảảnh quản nến phâờn lơến thơời giản cảả lơếp sẹữ di chuyếản đếả có thếả kiọp thảm quản hếết dảnh thằếng, thếm nữữả ơả khó có thếả kiếếm đữơọc khọảảng trôếng rôọng rãi đếả vui chơi Ngọài rả thữọc tếế chọ thâếy , vàọ diọp lếữ, chùả Bái Đính râết đông khách thâọp phữơng hôọi , sẹữ râết khó khằn đếả di chuyếản côọn g thếm không khí đông đúc ngôọt ngảọt , nữữả hảy xảảy rả tình trảọn g móc túi cữơếp giâọt râết nguy hiếảm Quả thảm khảảọ ý kiếến cuảả tâết cảả thành viến trọng lơếp, cán sữọ tôảng hơọp dữọả trến tiếu chí đữả rả quy đôải rả thảng điếảm 10 trọng bảảng đánh giá nhữ sảu Hạ Long Ninh Bình Thời gian 5 Giá cả, chi phí Sở thích Khả tổ chức hoạt động tập thể Tổng 25 15 Xét thấy Hạ Long địa điểm có lợi hơn, đông người thích >>>>chọn Hạ Long điểm đến 4 Tổ chức thực định  Sau chọn Hạ Long điểm đến tối ưu, ban cán thành viên đưa công tác chuẩn bị để tiến hành kế hoạch sau:  Tiến hành thu tiền thành viên  Liên hệ thuê phương tiện  Chuẩn bị đồ ăn thức uống  Thống thời gian thực g n ắ l ã đ n b c c v ô c n … m e ả h C ng ...Đếờ Nêu vấn đề mà anh(chị) quan tâm từ vận dụng quy trình định để giải vấn đề Các bước quy trình định Phân tích vấn đề mục tiêu định Xác định phương án định Đánh giá... địa điểm bật lên là: Vịnh Hạ Long Tràng An - Bái Đính - Ninh Bình 3.Đánh giá lữọả chọọn phữơng án quy ết điọn h Sọ sánh giữữả hải điếảm tơếi: *Vếờ thơời giản: Vì cảả hải điọả điếảm đếờu gâờn Hà... khảảọ ý kiếến cuảả tâết cảả thành viến trọng lơếp, cán sữọ tôảng hơọp dữọả trến tiếu chí đữả rả quy đôải rả thảng điếảm 10 trọng bảảng đánh giá nhữ sảu Hạ Long Ninh Bình Thời gian 5 Giá cả, chi
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thuyết trình nhóm Quản lý học: Nêu 1 vấn đề từ đó vận dụng quy trình ra quyết định để giải quyết vấn đề đó, Bài thuyết trình nhóm Quản lý học: Nêu 1 vấn đề từ đó vận dụng quy trình ra quyết định để giải quyết vấn đề đó, Bài thuyết trình nhóm Quản lý học: Nêu 1 vấn đề từ đó vận dụng quy trình ra quyết định để giải quyết vấn đề đó, Phân tích vấn đề và xác định mục tiêu, Đánh giá và lựa chọn phương án quyết định

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay