Slide bài giảng môn quản lý học: Chương 6: Lãnh đạo

9 122 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 11:07

03-Jan-14 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN KHOA KHOA HỌC QUẢN MỤC TIÊU Môn học: QUẢN HỌC Sau học xong chương 6, sẽ:  Trình bày khái niệm lãnh đạo đểể lãnh đạo quản lý; Chương  Phân tích nội dung chức lãnh đạo; LÃNH ĐẠO Trình bày khái niệm tạo động lực, yếu tố ảnh hưởng  ng số học thuyết tạo động lực;  Phân tích qui trình tạo động lực Giảng viên: TS Nguyễn Hữu Xuyên Email: huuxuyenbk@gmail.com NHX_KHQL_NEU_2014 LÃNH ĐẠO LÃNH ĐẠO (tiếp) Các yếu tố cấu thành Lãnh đạo việc định chủ trương, đường lối, mục đích, tính chất, nguyên tắc hoạt động hệ thống điều kiện môi trường định Khả hiểu người với động thúc đẩy khác Lãnh đạo trình tác động đến người cho họ tự nguyện nhiệt tình phấn đấu để đạt mục tiêu kế hoạch Khả khích lệ, lôi Lãnh đạo trình truyền cảm hứng, khơi dậy nhiệt tình động lực người để họ làm việc cách tốt nhằm đạt mục tiêu kế hoạch NHX_KHQL_NEU_2014 NHX_KHQL_NEU_2014 Khả thiết kế trì môi trường để thực nhiệm vụ NHX_KHQL_NEU_2014 03-Jan-14 LÃNH ĐẠO (tiếp) LÃNH ĐẠO (tiếp) Lãnh đạo quản Tiền đề để lãnh đạo thành công Người lãnh đạo Quyền lực sức mạnh thừa nhận nhờ có khả chi phối, khống chế người khác giải vấn n đ phạm vi cho phép đề Người quản Làm công việc Làm việc theo cách Có tầm nhìn, XĐ tương lai XĐ mục tiêu Gây cảm hứng, tạo động lực Chỉ đạo kiểm soát Thực ảnh hưởng Thực quyền lực Có tính đổi Có tính phân tích Tập trung vào thay đổi Tập trung vào trì, hoàn thiện Hướng vào người Hướng vào nhiệm vụ NHX_KHQL_NEU_2014 Xác định chiến lược phát triển cấu tổ chức Hiểu biết người Có quyền lực uy tín Uy tín ảnh hưởng người tới cấp c tôn trọng nhờ phẩm chất cá nhân kết cấp ết qu công việc họ CÁC CÁCH TIẾP CẬN VỀ LÃNH ĐẠO NHX_KHQL_NEU_2014 CÁC CÁCH TIẾP CẬN VỀ LÃNH ĐẠO (tiếp) Tiếp cận theo đặc điểm phẩm chất Tiếp cận theo hành vi/phong cách lãnh đạo Nghiên cứu Kur Lewin:  Phong cách độc đoán  Phong cách dân chủ  Phong tự Có nghị lực Mong muốn khát vọng trở thành nhà lãnh đạo Trung trực trực Nghiên cứu ĐH Bang Ohio, Mỹ:  Khả tổ chức  quan tâm Sự Nghiên cứu ĐH Michigan, Mỹ:  Lãnh đạo lấy nhân viên làm trọng  Lãnh đạo lấy công việc làm trọng Tự tin Thông minh Hiểu biết công việc Đồ thị phong cách QL Blake Mounton NHX_KHQL_NEU_2014 NHX_KHQL_NEU_2014 03-Jan-14 CÁC CÁCH TIẾP CẬN VỀ LÃNH ĐẠO (tiếp) Phân loại phong cách lãnh đạo (LĐ) LĐ lấy cấp làm trọng tâm Độc đoán Sử dụng thẩm quyền Người LĐ đưa định thông báo QĐ CÁC CÁCH TIẾP CẬN VỀ LÃNH ĐẠO (tiếp) LĐ lấy nhân viên làm trọng tâm Dân chủ Có tham vấn Tự Mô hình tình Fiedler: Có tham gia  Mối quan hệ lãnh đạo nhân viên Phạm vi tự cá nhân Người LĐ đưa định thuyết phục QĐ Người LĐ đưa ý tưởng mời đặt câu hỏi Tiếp cận lãnh theo tình Người LĐ đưa dự định, thăm dò thay đổi Ngườii LĐ Ng nêu vấn đề, lấyy ý ki n kiến định Ngườii LĐ Ng đưa giới hạn yêu cầu nhóm QĐ  Câu trúc công việc  Quyền lực thức Ngườii LĐ Ng cho phép nhân viên h.động giới gi i hạn NHX_KHQL_NEU_2014 ĐẶC ĐIỂM LÃNH ĐẠO Mô hình tình lãnh đạo Hersey Blanchard Mô hình phương thức – mục tiêu NHX_KHQL_NEU_2014 10 CÁC QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (1) Quyền lực pháp lý: khả tác động tới hành vi người khác nhờ thẩm quyền gắn với vị trí thức hệ thống Lãnh đạo bao gồm yếu tố: người lãnh đạo, người bị lãnh đạo, mục đích hệ thống, nguồn lực (ngoài người) môi trường (2) Quyền lực ép buộc: khả tác động tới hành vi người khác thông qua hình phạt đe dọa trừng trị Lãnh đạo trình Lãnh đạo hoạt động quản mang tính phân tầng Lãnh đạo gắn liền với phục tùng người quyền NHX_KHQL_NEU_2014 ((3) Quyền lực chuyên môn: khả gây ảnh hưởng dựa kiến thức kỹ chuyên môn vượt trội người khác đánh giá cao 11 NHX_KHQL_NEU_2014 12 03-Jan-14 CÁC QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (tiếp) (4) Quyền lực khen thưởng: khả tác động tới hành vi người khác thông qua việc cung cấp cho họ thứ mà họ mong muốn CÁC NGUYÊN TẮC SỬ DỤNG QUYỀN LỰC Quyền lực phương tiện để đạt mục đích tốt đẹp phải sử dụng mục đích Quyền lực sử dụng vó hiệu phải phù hợp với phong cách người lãnh đạo tình (5) Quyền lực thu hút: khả ảnh hưởng có dựa mê hoặc, cảm phục, hâm mộ uy tín, tính cách, đạo đức, sức hút, sức hấp dẫn riêng hay giá trị cá nhân người khác cảm nhận tôn trọng NHX_KHQL_NEU_2014 13 GÂY ẢNH HƯỞNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO Quyền lực thực thông qua việc gây ảnh hưởng, sử dụng quyền lực thực tế đòi hỏi chiến thuật gây ảnh hưởng cụ thể Tiêu chí đánh giá thành công việc sử dụng quyền lực thỏa mãn hoàn thành nhiệm vụ ngưới quyền NHX_KHQL_NEU_2014 14 GÂY ẢNH HƯỞNG CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO Các chiến thuật gây ảnh hưởng Gây ảnh hưởng kỹ mà qua người sử dụng quyền lực cách gián tiếp để thay đổi hành vi hay thái độ Chiến thuật Nội dung Dàn xếp vấn đề tranh cãi quan trọng Chiến thuật gây ảnh hưởng Gây thiện cảm với người khác để họ có thân thiện cách nghĩ tốt Khuyến khích người xác định mục tiêu tổ chức Chiến thuật gây ảnh hưởng thông Thương lượng giải vấn đề qua trao đổi sở hai bên có lợi Tranh thủ hợp tác phận chức Chiến thuật gây ảnh hưởng thông Đưa thông tin, chứng cứ, chuyên qua thông tin môn,…để bào chữa, thuyết phục Khuyến khích chuẩn mực cao Chiến thuật gây ảnh hưởng Đưa định táo bạo gặp đoán khó khăn Khuyến khích giải pháp sáng tạo Chiến thuật liên minh Sử dụng người khác nhằm tạo sức mạnh uy tín cho Chiến thuật trừng phạt Rút bớt quyền hạn,… số đối tượng trường hợp cần thiết Bài phát biểu ấn tượng trước công chúng V.v NHX_KHQL_NEU_2014 15 NHX_KHQL_NEU_2014 16 03-Jan-14 KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO NỘI DUNG LÃNH ĐẠO Kỹ lãnh đạo lực vận dụng có hiệu tri thức phương thức điều khiển người trình vận hành hệ thống để thực mục đích mục tiêu quản lýđề Theo phương thức làm việc với người: - Kỹ lãnh đạo trực tiếp - Kỹ uỷ quyền - Kỹ XD hệ thống (1) Tạo động lực làm việc (5) Tư vấn nội Theo phương thức suy nghĩ hành động: - Kỹ tư - Kỹ tổ chức - Kỹ nghiệp vụ NHX_KHQL_NEU_2014 (4) Giải xung đột 17 THẢO LUẬN NHX_KHQL_NEU_2014 Nội dung lãnh đạo (2) Xây dựng nhóm làm việc (3) Truyền thông đàm phán 18 TẠO ĐỘNG LỰC Một số khái niệm (1) Trong sống công việc, bạn sử dụng chiến thuật gây ảnh hưởng với người khác? Có thành công hay không? Tại sao? Nhu cầu trạng thái tâm mà người cảm thấy thiếu thốn không thỏa mãn mong muốn đáp ứng Động lực yếu tố tạo hành động cho người thúc đẩy người hành động cách tích cực, có suất, chất lượng, hiệu quả, có khả thích nghi sáng tạo cao tiềm họ (2) Nếu bạn chọn làm trưởng nhóm học tập lớp, bạn áp dụng phong cách lãnh đạo nào? Tại sao? NHX_KHQL_NEU_2014 Tạo động lực hiểu tất biện pháp nhà quản áp dụng vào người lao động nhằm tạo động lực cho người lao động 19 NHX_KHQL_NEU_2014 20 03-Jan-14 CÁC CÁCH TIẾP CẬN VỀ TẠO ĐỘNG LỰC MỘT SỐ HỌC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC Học thuyết tạo động lực dựa thỏa mãn nhu cầu (1) Phương pháp tiếp cận dựa thỏa mãn: Nhu cầu cho người đạt thỏa mãn công việc   Những yếu tố tạo động lực cho người hành động, v.v Nhu cầu không thỏa mãn (2) Phương pháp tiếp cận theo trình: Cách thức người lại chọn động thái ứng xử khác  để đ đạt mục tiêu cá nhân Sự căng thẳng Nỗ lực Tìm kiếm hành vi Nhu cầu thỏa mãn Giảm căng thẳng (2) Phương pháp tiếp cận tăng cường: Hậu hành động khứ   Hành động hệ khen thưởng thường lặp lại  Hành động hệ của trừng phạt thường lặp lại NHX_KHQL_NEU_2014 Quá trình thực nhu cầu 21 NHX_KHQL_NEU_2014 22 MỘT SỐ HỌC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC (tiếp) MỘT SỐ HỌC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC (tiếp) Học thuyết tạo động lực dựa thỏa mãn nhu cầu (tiếp) Học thuyết tạo động lực dựa thỏa mãn nhu cầu (tiếp) Học thuyết phân cấp nhu cầu a Abraham Masloww Nhu cầu tự hoàn thiện Nhu cầu phát triển Nhu cầu tôn trọng Nhu cầu xã hội Học thuyết E.R.G Clayton Alderfer Nhu cầu quan hệ Nhu cầu an toàn Nhu cầu tồn Nhu cầu sinh NHX_KHQL_NEU_2014 23 NHX_KHQL_NEU_2014 24 03-Jan-14 MỘT SỐ HỌC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC (tiếp) MỘT SỐ HỌC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC (tiếp) Học thuyết tạo động lực dựa thỏa mãn nhu cầu (tiếp) Học thuyết tạo động lực dựa thỏa mãn nhu cầu (tiếp) Các yếu tố trì: Các yếu tố tạo động lực:  Chính sách qui định QL  Thành tích  giám sát Sự  công nhận Sự  Điều kiện làm việc  Công việc có tính thử thách  Mối quan hệ tổ chức  Trách nhiệm tăng  Lương, thưởng  thăng tiến Sự  Đời sống cá nhân  Phát triển thân từ c việc  Địa vị Nhu cầu quyền lực Học thuyết McCelland Nhu cầu u thành đạt  Công việc ổn định Học thuyết hai nhóm yếu tố Herzberg NHX_KHQL_NEU_2014 25 Nhu cầu liên kết NHX_KHQL_NEU_2014 26 MỘT SỐ HỌC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC (tiếp) MỘT SỐ HỌC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC (tiếp) Học thuyết tạo động lực dựa thỏa mãn nhu cầu (tiếp) Học thuyết tạo động lực theo trình Mô hình đặc điểm công việc JCM Hackman Oldham Những đặc điểm công việc chủ yếu Những trạng ng thái chủ yếu Các kết cục c.việc cá nhân Mức độ quan trọng Tính đồng Tầm quan trọng Cảm thấy công việcc C có ý nghĩa Mức độ tự chủ Cảm thấy trách nhiệm với KQ c.việc Thông tin phản hồi KQ c.vệc Nhận thức KQ thực c.việc 11 Động làm việcc n cao nội 2 Hoàn thành công việc vớii c c.lượng cao Mức độ thỏaa mãn với c việc cao 4.Tỷ lệ vắng mặt b việc bỏ Thuyết kỳ vọng V.H.Room Động = E x I x V E (Expectancy): Kỳ vọng (quan hệ nỗ lực-thành tích) khả ng người nhận thức việc bỏ mức độ nỗ lực định dẫn tới mộtt m độ thành tích định mức I (Instrumentality): Phương tiện (quan hệ thành tích-phần thưởng) mức độ người tin việc hoàn thành công việc mức độ cụ thểể P.tiện giúp đạt KQ mong muốn V (Vanlence): Chất xúc tác (quan hệ phần thưởng-mục tiêu) c cường độ ưu người giành cho KQ đạt được, phản ánh giá tr mức hấp dẫn KQ cá nhân trị Tăng cường nhu cầu phát triển nhân viên NHX_KHQL_NEU_2014 27 NHX_KHQL_NEU_2014 28 03-Jan-14 MỘT SỐ HỌC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC (tiếp) MỘT SỐ HỌC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC (tiếp) Học thuyết tạo động lực theo trình (tiếp) Học thuyết tạo động lực theo trình (tiếp) Học thuyết công J.Stacy Adams Giá trị phần thưởng Mô hình kỳ vọng Porter Lawler Sự nỗ lựcc theo nhận thức, khả nhận phần thưởng 8.Nhận thức tính công phần thưởng 4.Cá tính lực Sự thực thiện 3.Sự nỗ 3.S ỗ lực Nhận thức vai trò Những ng phần thưởng ng bên bên NHX_KHQL_NEU_2014 Đầu vào người kết (phần thưởng) mà người nhận Sự thỏa mãn Đầu vào người khác kết (phần thưởng) cho người nhận Được so sánh với người khác Việc so sánh dẫn đến 29 Kết so sánh đầu vào/ra tương xứng Kết so sánh đầu vào/ra không tương xứng Sự công thấy rõ Sự bất công thấy rõ Không cần thay đổi hành vi có thỏa mãn Cố gắng thay đổi bất công NHX_KHQL_NEU_2014 30 MỘT SỐ HỌC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC (tiếp) MỘT SỐ HỌC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC (tiếp) Học thuyết tạo động lực theo trình (tiếp) Học thuyết tăng cường B.F.Skinner Học thuyết thiết lập mục tiêu Edwin Locke Tác nhân kích thích Cụ thể Phù hợp Thách thức th c Các mụcc tiêu Phản ứng (Hành vi) Hoàn thành mụcc tiêu Hậu (Thưởng, phạt) Tham gia Hành vi tương lai Phản hồi NHX_KHQL_NEU_2014 31 NHX_KHQL_NEU_2014 32 03-Jan-14 MỘT SỐ HỌC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC (tiếp) MỘT SỐ HỌC THUYẾT TẠO ĐỘNG LỰC (tiếp) Học thuyết tăng cường B.F.Skinner (tiếp) Kết hợp học thuyết động lực T ác nhân kích thích Loại tăng cường Phản ứng Hậu Tác dụng Nhu cầu thành đạt cao Tăng cường tích cực Thăng Sự thăng chức, Duy trì khen thưởng thành tích chức, tăng tiếp tục trì cao lương thành tích Làm gia tăng khả lặp lại hành động mong muốn Trách khỏi tác động tiêu cực Hành vi chậm trễ dẫn đến bị khiển trách Đúng Không bị khiển trách Nhận thức hậu làm gia tăng hành động mong muốn Hình phạt Bị khiển trách có hành động chậm trễ Chấm dứt tình trạng chậm trễ Không bị khiển trách Làm giản khả lặp lại hành động không mong muốn Triệt tiêu hình thức tăng cường Bỏ qua lỗi lầm nhỏ Chấm dứt bàn tán nội Nâng cao ý thức Không áp dụng loại tăng cường để loại bỏ h.động không mong muốn NHX_KHQL_NEU_2014 33 QÚA TRÌNH TẠO ĐỘNG LỰC Khả Thiếtt Thi kế công việc Thành tích cá nhân Nỗ lực cá nhân Hệ thống đánh giá thành tích công b ng NHX_KHQL_NEU_2014 So sánh công Tiêu chí đ.giá thành tích Phần thưởng tổ chức Mục tiêu cá nhân Củng cố Nhu cầu c u chủ đạo Mục tiêu định hướng hành vi 34 THẢO LUẬN Hãy nêu tên tổ chức mà bạn quan tâm: Nghiên cứu u dự báo yếu u tố ảnh nh hưởng NHX_KHQL_NEU_2014 Xác định m c tiêu mục t động tạo ng lực Lựa ch n chọn s dụng sử ng công cụ t động tạo ng lực Giám sát, đánh giá kết thực n công cụ tạo động lực chỉnh điều u cần 35 Hãy trình bày công cụ tạo động lực học thuyết tạo động lực mà tổ chức áp dụng Hãy đánh giá ưu/nhược điểm công cụ tạo động lực Hãy đưa số sáng kiến để hoàn thiện công cụ NHX_KHQL_NEU_2014 36 ...03-Jan-14 LÃNH ĐẠO (tiếp) LÃNH ĐẠO (tiếp) Lãnh đạo quản lý Tiền đề để lãnh đạo thành công Người lãnh đạo Quyền lực sức mạnh thừa nhận nhờ có khả chi phối,... phạt đe dọa trừng trị Lãnh đạo trình Lãnh đạo hoạt động quản lý mang tính phân tầng Lãnh đạo gắn liền với phục tùng người quyền NHX_KHQL_NEU_2014 ((3) Quyền lực chuyên môn: khả gây ảnh hưởng... NHX_KHQL_NEU_2014 ĐẶC ĐIỂM LÃNH ĐẠO Mô hình tình lãnh đạo Hersey Blanchard Mô hình phương thức – mục tiêu NHX_KHQL_NEU_2014 10 CÁC QUYỀN LỰC CỦA NGƯỜI LÃNH ĐẠO (1) Quyền lực pháp lý: khả tác động tới
- Xem thêm -

Xem thêm: Slide bài giảng môn quản lý học: Chương 6: Lãnh đạo, Slide bài giảng môn quản lý học: Chương 6: Lãnh đạo, Slide bài giảng môn quản lý học: Chương 6: Lãnh đạo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay