Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 2017

2 131 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 10:44

SỞ GD & ĐT BẮC NINH ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH LẦN I NĂM HỌC 2016 - 2017 TRƯỜNG THPT QUẾ SỐ Môn: Vật10 (Đề gồm 01 trang) (Thời gian làm 45 phút, không kể thời gian phát đề) Câu 1: (3 điểm) - Phát biểu định luật Newton Viết biểu thức, giải thích đại lượng có biểu thức? - Nêu đặc điểm lực phản lực? - Một vật khối lượng m đặt đứng yên sàn nằm ngang Biểu diễn lực tác dụng lên vật sàn? Chỉ rõ cặp lực cân cặp lực trực đối? Câu 2: (3 điểm) Một vật thả rơi tự từ độ cao 80m xuống đất nơi có gia tốc rơi tự g = 10m/s2 a, Tính thời gian vật rơi chạm đất b, Tính vận tốc vật chạm đất c, Tính quãng đường vật rơi giây cuối trước chạm đất Câu 3: (4 điểm) Một vật khối lượng m = 10kg bắt đầu chuyển động mặt sàn nằm ngang tác dụng lực kéo có giá song song với mặt sàn có độ lớn 10N Cho biết hệ số ma sát vật với mặt sàn μ = 0,05 Lấy g = 10m/s2 a, Tìm gia tốc? b, Tìm thời gian vận tốc vật sau 4m? c, Sau 4m chuyển động lực kéo đột ngột tác dụng Tìm quãng đường lớn mà vật kể từ lúc vật bắt đầu chuyển động dừng lại? Hết -Thí sinh sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh : …………………… Số báo danh: …………………… HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN KIỂM TRA ĐỊNH LẦN NĂM HỌC 2016-2017 MÔN: VẬT 10 Câu Nội dung Điểm -Nêu định luật Newton…………………………………… 0,5 - Viết biểu thức giải thích đại lượng…………………… 0,5 - Nêu đặc điểm lực phản lực…………………………… 1,0 - Biểu diễn lực (Trọng lực tác dụng lên vật, phản lực áp lực)……………………………………………………………… 0,5 - Chỉ cặp lực cân bằng, cặp lực trực đối…………………… 0,5 a, Tính thời gian: t = 4s…………………………………… 1,0 b, Tính vận tốc chạm đất: vcđ = 40m/s………………… 1,0 c, - Tính quãng đường rơi 3s đầu: s1 = 45m…………… 0,5 - Tính quãng đường rơi 1s cuối: s2 = 35m………… 0,5 a, - Chọn hệ trục tọa độ + Vẽ hình biểu diễn lực…………………… 0,5 - Viết định luật Newton dạng độ lớn……………………… 0,5 - Tính gia tốc: a = 0,5m/s2………………………………… 1,0 b, - Tìm thời gian 4m: t = 4s……………………… 0,5 - Tìm vận tốc: v = 2m/s………………………………… 0,5 c, - Tìm gia tốc: a’ = - 0,5m/s2……………………………… 0,5 - Tìm quãng đường vật kể từ lúc lực kéo tác dụng đến dừng s2 = 4m……………………………………… 0,25 - Tìm quãng đường tổng cộng: s = 8m…………………… 0,25 Lưu ý: Học sinh làm cách khác mà cho kết cho điểm tối đa ... ĐỊNH KÌ LẦN NĂM HỌC 2 016 -2 017 MÔN: VẬT LÝ 10 Câu Nội dung Điểm -Nêu định luật Newton…………………………………… 0,5 - Viết biểu thức giải thích đại lượng…………………… 0,5 - Nêu đặc điểm lực phản lực…………………………… 1, 0... 4s…………………………………… 1, 0 b, Tính vận tốc chạm đất: vcđ = 40m/s………………… 1, 0 c, - Tính quãng đường rơi 3s đầu: s1 = 45m…………… 0,5 - Tính quãng đường rơi 1s cuối: s2 = 35m………… 0,5 a, - Chọn hệ trục tọa độ + Vẽ... (Trọng lực tác dụng lên vật, phản lực áp lực)……………………………………………………………… 0,5 - Chỉ cặp lực cân bằng, cặp lực trực đối…………………… 0,5 a, Tính thời gian: t = 4s…………………………………… 1, 0 b, Tính vận tốc chạm
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Quế Võ 1, Bắc Ninh năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay