Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi, Quảng Bình năm học 2016 2017

3 131 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 10:44

SỞ GD&ĐT QUẢNG BÌNH TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI MÃ ĐỀ 01 ĐỀ KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2016 - 2017 MÔN ĐỊALỚP 10 Thời gian 45 phút (không kể thời gian giao đề) HỌ VÀ TÊN HỌC SINH:…………………………………… …SBD:………….… Học sinh nhớ ghi mã đề lên tờ làm I PHẦN TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm) Câu Nguyên nhân chủ yếu gây sóng thần do: A Bão B Động đất C Núi lửa phun ngầm đáy biển D Chuyển động dòng khí xoáy Câu Thổ nhưỡng lớp vỏ chứa vật chất tơi xốp nằm bề mặt lục địa, nơi tiếp xúc với: A Sinh quyển, khí B Khí quyển, thủy C Thạch quyển, sinh quyển, khí D Thủy Câu Trong nhân tố khí hậu, yếu tố định sống sinh vật? A Nhiệt độ ánh sáng B Nước nhiệt độ C Nhiệt độ độ ẩm không khí D Nước độ ẩm không khí Câu Nguyên nhân tạo nên quy luật phi địa đới do: A Nguồn lượng bên Trái Đất B Bức xạ Mặt Trời C Sự vận động tự quay Trái Đất D Phân bố lục địa đại dương Câu Nhóm người có nhu cầu lao động chưa có việc làm xếp vào: A Nhóm dân số hoạt động kinh tế B Nhóm dân số không hoạt động kinh tế C Ý A B D Ý A B sai Câu Động lực phát triển dân số là: A Gia tăng học B Gia tăng dân số tự nhiên C Gia tăng dân số D Ý A B II PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm) Câu (3,5đ) a Thủy gì? Trình bày ảnh hưởng chế độ mưa, băng tuyết nước ngầm tới chế độ nước sông b Vì mực nước lũ sông ngòi miền Trung nước ta thường lên nhanh? Trang Câu (3,5đ) Cho bảng số liệu sau: DIỆN TÍCH, DÂN SỐ CÁC CHÂU LỤC, NĂM 2005 Châu lục Diện tích (triệu km2) Dân số (triệu người) Châu Phi 30,3 906 Châu Mỹ 42,0 888 Châu Đại Dương 8,5 33 Châu Á (trừ LB Nga) 31,8 3920 a Tính mật độ dân số châu lục năm 2005 b Nêu nhân tố ảnh hưởng tới phân bố dân cư -Hết-Học sinh không sử dụng tài liệu; -Giám thị coi thi không giải thích thêm! Trang HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA HỌC I NĂM HỌC 2016 - 2017ĐỀ 01 I PHẦN TRẮC NGHIỆM Mỗi đáp án cho 0,5 điểm Câu Đáp án B C D A A B II PHẦN TỰ LUẬN Câu Ý Nội dung Điểm a Thủy gì? Trình bày ảnh hưởng chế độ mưa, băng tuyết nước ngầm tới chế độ nước sông Câu (3,5đ) Câu (3,5đ) *Khái niệm thủy quyển: 1,0 Là lớp nước Trái đất bao gồm nước biển, đại dương, nước lục địa nước khí *Ảnh hưởng chế độ mưa, băng tuyết nước ngầm tới chế độ nước sông: - Ở miền khí hậu nóng nơi địa hình thấp khu vực khí 2,5 hậu ôn đới, nguồn tiếp nước chủ yếu nước mưa nên chế độ nước sông 0,5 phụ thuộc vào phân bố lượng mưa - Ở miền ôn đới lạnh nơi sông bắt nguồn từ núi cao, nước sông băng tuyết tan cung cấp nên chế độ nước sông phụ thuộc vào 0,5 mùa băng tuyết - Ở vùng đất, đá thấm nước nhiều nước ngầm có vai trò đáng kể việc điều hòa chế độ nước sông 0,5 b Vì mực nước lũ sông ngòi miền Trung nước ta thường lên nhanh? - Do địa hình miền Trung hẹp dốc, 0,5 1,0 - Do mạng lưới sông có dạng hình chân chim nên có mưa lớn, nước 0,5 từ phụ lưu dồn nhanh,… a Tính mật độ dân số châu lục năm 2005 3,5 - Công thức: Mật độ dân số = Dân số/Diện tích (người/km ) 0,5 - Kết quả: Châu lục Mật độ dân số (người/km2) Châu Phi 29,9 2,0 Châu Mỹ 21,1 Châu Đại Dương 3,88 Châu Á (trừ LB Nga) 123,3 Cho phép học sinh lấy kết làm tròn số xác Mỗi kết 0,5đ b Nêu nhân tố ảnh hưởng tới phân bố dân cư 1,0đ - Nhân tố định: Trình độ phát triển lực lượng sản xuất, tính chất 0,5 kinh tế 0,5 - Các nhân tố khác: Điều kiện tự nhiên, lịch sử phát triển lãnh thổ, chuyển cư Bố Trạch, ngày 16 tháng 12 năm 2016 Người đề Nguyễn Hải Dương Trang
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi, Quảng Bình năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi, Quảng Bình năm học 2016 2017 , Đề thi học kì 1 môn Địa lý lớp 10 trường THPT Nguyễn Trãi, Quảng Bình năm học 2016 2017

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay