Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

4 116 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 10:39

VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Giải 1, 2, trang 94 SGK Đại số 10: Dấu nhị thức bậc Bài trang 94 SGK Đại số lớp 10 Xét dấu biểu thức: a) f(x) = (2x – 1)(x + 3) b) f(x) = (- 3x – 3)(x + 2)(x + 3) c) f(x) = d) f(x) = 4x2 – Đáp án hướng dẫn giải 1: a) Ta lập bảng xét dấu Kết luận: f(x) < – < x < 1/2 f(x) = x = – x = 1/2 f(x) > x < – x > 1/2 b) Làm tương tự câu a) f(x) < x ∈ (-3; – 2) ∪ (-1; +∞) f(x) = với x = -3, -2, -1 f(x) > với x ∈ (-∞; -3) ∪ (-2; -1) c) Ta có: Làm tương tự câu b) f(x) không xác định x = -1/3 x = VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí d) f(x) = 4x2 – = (2x – 1)(2x + 1) f(x) = với x = +- 1/2 f(x) < với x ∈ (1/2; -1/2) Bài trang 94 SGK Đại số lớp 10 Giải bất phương trình Đáp án hướng dẫn giải 2: 1  2  Xét dấu f(x) ta tập nghiệm bất phương trình: T =  ;1  3;  Từ bảng xét dấu ta thấy f(x) < ⇔ x < -1; < x < Vậy tập nghiệm bất phương trình: x < -1; < x < 3; x ≠ c) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bảng xét dấu: Từ bảng xét dấu ta thấy f(x) < ⇔ -12 < x < -3 < x < Vậy tập nghiệm bất phương trình: -12 < x < -4 -3 < x < d) Bảng xét dấu: Từ bảng xét dấu ta thấy f(x) < ⇔ -1 < x < 2/3 ; x > Vậy tập nghiệm bất phương trình: -1 < x < 2/3 ; x > Bài trang 94 SGK Đại số lớp 10 Giải bất phương trình VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí a) |5x – 4| ≥ 6; Đáp án hướng dẫn giải 3: a) (5x – 2)2 ≥ 62 (5x – 4)2 – 62 ≥ (5x – + 6)(5x – – 6) ≥ (5x + 2)(5x – 10) ≥ Bảng xét dấu:   2 5 Từ bảng xét dấu cho tập nghiệm bất phương trình: T    ;   2;  b) Bảng xét dấu:  x  5 Vậy nghiệm phương trình là:   x   x  ... ∈ (1/2; -1/2) Bài trang 94 SGK Đại số lớp 10 Giải bất phương trình Đáp án hướng dẫn giải 2: 1  2  Xét dấu f(x) ta tập nghiệm bất phương trình: T =  ;1  3;  Từ bảng xét dấu ta thấy f(x)... < -4 -3 < x < d) Bảng xét dấu: Từ bảng xét dấu ta thấy f(x) < ⇔ -1 < x < 2/3 ; x > Vậy tập nghiệm bất phương trình: -1 < x < 2/3 ; x > Bài trang 94 SGK Đại số lớp 10 Giải bất phương trình VnDoc... < Vậy tập nghiệm bất phương trình: x < -1; < x < 3; x ≠ c) VnDoc - Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí Bảng xét dấu: Từ bảng xét dấu ta thấy f(x) < ⇔ -12 < x < -3 < x < Vậy tập nghiệm
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất, Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất, Giải bài tập trang 94 SGK Đại số 10: Dấu của nhị thức bậc nhất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay