Giải bài tập trang 94 SGK Sinh học lớp 10: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

1 104 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 10:34

Giải 1,2,3 trang 94 SGK Sinh 10: Quá trình tổng hợp phân giải chất vi sinh vật A Tóm tắt lý thuyết: Quá trình tổng hợp phân giải chất vi sinh vật Tổng hợp (đồng hóa) phân giải (dị hóa) hai trình ngược chiều nhau, thống hoạt động sống tế bào Đồng hóa tổng hợp chất cung cấp nguyên liệu cho dị hóa, dị hóa phân giải chất cung cấp lượng, nguyên liệu cho đồng hóa B Hướng dẫn giải tập SGK trang 94 Sinh học lớp 10: Quá trình tổng hợp phân giải chất vi sinh vật Bài trang 94 SGK Sinh 10 Vi khuẩn lam tổng hợp protein từ nguồn cacbon nito đâu? Kiểu dinh dưỡng chúng gì? Đáp án hướng dẫn giải 1: Vi khuẩn lam tổng hợp protein cho sử dụng nguồn cacbon trình quang tự dưỡng, sử dụng diệp lục Nguồn nito nitrogenaza cố định nito phân tử diễn chủ tế bào dị hình Bài trang 94 SGK Sinh 10 Điền sai khác hai trình lên men vào bảng sau: Đặc điểm Loại vi sinh vật Lên men Lactic Vi khuẩn lactic đồng hình Nấm men rượu, có dị hình Sản phẩm Lên men rượu số nấm mốc vi khuẩn Lên men đồng hình: axit lactic Nấm men: rượu êtilic, CO2 Lên men dị hình: axit lactic Vi khuẩn, nấm mốc: rượu, CO2, Nhận biết CO2 etilic axit hữu chất hữu khác Có mùi chua Có mùi chua Bài trang 94 SGK Sinh 10 Tại để vải chín 3-4 ngày có mùi chua Đáp án hướng dẫn giải 3: Để vải chín 3-4 ngày có vị chua dịch vải chứa nhiều đường vỏ nấm men xâm nhập vào xảy trình lên men, chúng chuyển hóa đường thành rượu từ rượu thành axit (có mùi chua)
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải bài tập trang 94 SGK Sinh học lớp 10: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật , Giải bài tập trang 94 SGK Sinh học lớp 10: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật , Giải bài tập trang 94 SGK Sinh học lớp 10: Quá trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay