phat bieu phien thu nhat cua lanh dao huyen tai dai hoi cuu chien binh huyen

2 370 2
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 10:30

Kính thưa: Đoàn Chủ tịch Các đồng chí đại biểu Đại hội Kính thưa các đồng chí đại biểu khách Thực hiện Điều lệ Hội Cựu chiến binh, hôm nay, Hội Cựu chiến binh huyện tiến hành Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 2022. Thay mặt Huyện ủy, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các đồng chí đại biểu khách, các đại biểu về dự Đại hội Chúc các đồng chí mạng khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp. BÀI PHÁT BIỂU Tại Đại hội Hội Cựu Chiến binh huyện lần thứ VI, NK 2017 - 2022 (Phiên thứ nhất) Kính thưa: Đoàn Chủ tịch ! Các đồng chí đại biểu Đại hội ! Kính thưa đồng chí đại biểu khách ! Thực Điều lệ Hội Cựu chiến binh, hôm nay, Hội Cựu chiến binh huyện tiến hành Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Thay mặt Huyện ủy, xin chào mừng đồng chí đại biểu khách, đại biểu dự Đại hội ! Chúc đồng chí mạng khỏe, hạnh phúc, chúc Đại hội thành công tốt đẹp Kính thưa Đoàn Chủ tịch Đại hội, Kính thưa Đại hội ! Chiều hôm nay, Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VI tiến hành Đại hội phiên thứ Đại hội tiến hành bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký quán triệt nội quy, quy chế đại hội Đại hội nghe báo cáo tóm tắt tổng kết công tác hội Cựu chiến binh, nhiệm kỳ 2012 - 2017 Đoàn Chủ tịch trình bày Tôi vui mừng, phấn khởi trước kết mà hội Cựu chiến binh huyện nhà đạt nhiệm kỳ vừa qua Tôi tin tưởng rằng, với thành tích đó, tập thể cán lãnh đạo, hội viên hội Cựu chiến binh từ huyện đến sở tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, cố gắng hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ mà Ban Chấp hành khóa đề Về đánh giá kết đạt được, tồn tại, hạn chế định hướng công tác hội nhiệm kỳ tới Thường trực Huyện ủy phát biểu vào buổi sáng ngày mai Tại phiên đại hội hôm nay, thay mặt Ban Thường vụ Huyện ủy, xin phát biểu số ý kiến sau: Thực Thông tri số 08-TT/HU, ngày 08/9/2016 Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp huyện sở, nhiệm kỳ 2017 - 2022 kế hoạch đạo đại hội Ban Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh, Ban Thường vụ Huyện hội chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội cấp theo yêu cầu, tiến độ đề Trong trình đạo đại hội cấp sở, Ban Thường vụ Huyện hội quan tâm đạo đại hội điểm để rút kinh nghiệm Đại hội Hội cựu chiến binh cấp sở, nhiệm kỳ 2017 - 2022 thành công tốt đẹp; đơn vị bầu Ban Chấp hành khóa mới, bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội cấp đảm bảo tiêu chuẩn, số lượng, cấu hợp lý theo hướng dẫn cấp Sau Đại hội, tổ chức sở hội phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh toàn quốc Song song với trình đạo đại hội sở, Ban Thường vụ Huyện hội thực tốt công tác chuẩn bị đại hội cấp huyện theo kế hoạch Các đồng chí chủ động xây dựng dự thảo văn kiện đại hội; xây dựng Đề án nhân Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh chủ chốt cách nghiêm túc trình xin ý kiến Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Thường vụ Tỉnh hội trước trình Đại hội thảo luận, định Thay mặt Huyện ủy, ghi nhận biểu dương cố gắng Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Huyện hội khóa V Để Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện khóa VI diễn thành công, đề nghị Đại hội thực tốt số nội dung sau: Thứ nhất, Đại biểu dự Đại hội: Đề nghị đồng chí thực nghiêm túc nội quy, quy chế Đại hội, đảm bảo Đại hội tổ chức không khí trang trọng, nghiêm túc thành công tốt đẹp Theo quy định, bầu Ban Chấp hành phải có số dư Vì vậy, trình thảo luận Đề án nhân Ban Chấp hành, đề nghị đồng chí nghiên cứu kỹ, dân chủ thảo luận, bầu tập trung (không phải bầu thêm), đủ số lượng, cấu Ban Chấp hành hội Cựu chiến binh khóa VI phải đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất đạo đức, lực lãnh đạo, góp phần Đảng nhân dân huyện thực tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trị, trật tự an toàn xã hội Việc bầu Đại biểu dự Đại hội hội Cựu chiến binh tỉnh phải đảm bảo số lượng phân bổ cấp trên, lựa chọn đồng chí thực tiêu biểu lực, phẩm chất, trí tuệ hội cựu chiến binh huyện nhà dự đại hội cấp Thứ hai, Đoàn Chủ tịch Đại hội: Thực tốt công tác điều hành đại hội; hoàn tất nội dung, phần việc Đại hội đảm bảo chất lượng tiến độ thời gian Với truyền thống quê hương anh hùng, tin tưởng rằng, đồng chí Cựu chiến binh huyện nhà phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tập trung trí tuệ, tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VI Cuối cùng, kính chúc đồng chí đại biểu khách, đồng chí đại biểu dự Đại hội mạnh khỏe, hạnh phúc Chúc Đại hội thành công tốt đẹp Xin trân trọng cảm ơn ! ...2 lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Cựu chiến binh cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh toàn quốc Song song với trình đạo đại hội sở, Ban Thường vụ Huyện... bầu Đại biểu dự Đại hội hội Cựu chiến binh tỉnh phải đảm bảo số lượng phân bổ cấp trên, lựa chọn đồng chí thực tiêu biểu lực, phẩm chất, trí tuệ hội cựu chiến binh huyện nhà dự đại hội cấp Thứ hai,... hùng, tin tưởng rằng, đồng chí Cựu chiến binh huyện nhà phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, tập trung trí tuệ, tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh huyện lần thứ VI Cuối cùng, kính chúc
- Xem thêm -

Xem thêm: phat bieu phien thu nhat cua lanh dao huyen tai dai hoi cuu chien binh huyen, phat bieu phien thu nhat cua lanh dao huyen tai dai hoi cuu chien binh huyen, phat bieu phien thu nhat cua lanh dao huyen tai dai hoi cuu chien binh huyen

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay