DE THI THỤC HÀNH TIN HỌC 9 HỌC KỲ 2

6 194 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 04/05/2017, 10:26

PHÒNG GD&ĐTTX CAI LẬY TRƯỜNG THCS ẤP BẮC ĐỀ CHÍNH THỨC ( Đề có 01trang) ĐỀ KIỂM TRA TIẾT LẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC: 2016-2017 MÔN: Tin học -Khối Ngày kiểm tra:……………… Thời gian làm 45 phút(không kể thời gian phát đề) PHẦN THI THỰC HÀNH: (4.0 điểm) Hãy nhập trang chiếu theo nội dung ghi bảng bên dưới.( Lưu ý: Chọn mẫu bố trí thích hợp) Đặt tên làm lưu ổ đĩa D:\TenHocSinhLop_THI VD: Tên học sinh Ngọc Nga, Lớp 9A1- D:\NgocNga9A1-THI Slide Nội dung slide DU LỊCH BA MIỀN • Cần Thơ-Bạc Liêu • Hạ Long- Đảo Tuần châu • Phong Nha- kẻ bàng CẦN THƠ- BẠC LIÊU Bạn du thuyền sông Hậu, thăm chợ Cái Răng, Phong điền vườn trái Mỹ Khánh… năm… Tạo hiệu Chọn hình ứng động cho văn máy hiệu tính ứng chuyển trang PHONG NHA- KẺ BÀNG Tạo hiệu Động Phong Nha đón du khách Chọn hình ứng động thuyền vào theo dòng suối với cho hình kì quan thiên tạo động, máy ảnh hiệu nhũ đá tuyệt tác tạo từ ngàn tính ứng chuyển trang HẠ LONG - Đến Hạ Long bạn tham quan công viên Hoàng Gia Yêu cầu Hiệu ứng bổ sung Chọn hình Hiệu ứng làm động cho hình văn -Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời hàng ngàn hon đảo nhấp nhô mặt nước xanh Tạo hiệu Chọn hình ứng động cho hình máy ảnh hiệu tính ứng chuyển trang *********************Hết*************** Phòng GD & ĐT Cai Lậy Trường THCS Ấp Bắc Đề 02 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc *********** ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC: 2011 - 2012 MÔN: TIN HỌC (Thực hành) Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) PHẦN THI THỰC HÀNH: (4 điểm) Hãy nhập vào Slide theo nội dung ghi bảng bên dưới.( Chọn mẫu bố trí thích hợp) Đặt tên làm lưu ổ đĩa D:\TenHocSinhLop_THI VD: Tên học sinh Ngọc Nga, Lớp 9A1- D:\NgocNga9A1-THI Sli de DU LỊCH BA MIỀN • Cần Thơ-Bạc Liêu • Nha Trang • Hà nội CẦN THƠ- BẠC LIÊU Yêu cầu bổ sung Hiệu ứng Chọn hình làm hình Hiệu ứng động cho văn Chọn hình máy tính Tạo hiệu ứng động cho văn hiệu ứng chuyển trang Nội dung slide Bạn du thuyền sông Hậu, thăm chợ Cái Răng, Phong điền vườn trái Mỹ Khánh… NHA TRANG Mảnh đất ví "Thiên Đường Du Lịch Biển" hàng đầu Việt Nam hoạt động tham quan vui chơi đặc sắc chắn bạn bỏ lỡ! HÀ NỘI Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh khánh thành vào ngày 29 tháng năm 1975 Chọn hình máy tính Tạo hiệu ứng động cho hình ảnh hiệu ứng chuyển trang Chọn hình máy tính Tạo hiệu ứng động cho hình ảnh hiệu ứng chuyển trang Hồ Hoàn Kiếm gọi Hồ Gươm, hồ nước tự nhiên thành p hố Hà Nội *********************Hết*************** Phòng GD & ĐT Cai Lậy Trường THCS Ấp Bắc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự –Hạnh phúc *********** ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC: 2011 - 2012 MÔN: TIN HỌC (Thực hành) Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Đề 03 PHẦN THI THỰC HÀNH: (4 điểm) Hãy nhập vào Slide theo nội dung ghi bảng bên dưới.( Chọn mẫu bố trí thích hợp) Đặt tên làm lưu ổ đĩa D:\TenHocSinhLop_THI VD: Tên học sinh Ngọc Nga, Lớp 9A1- D:\NgocNga9A1-THI Slide Nội dung slide Chọn hình làm hình DU LỊCH BA MIỀN • Châu đốc • Phong Nha- Kẻ bàng • Hạ Long CHÂU ĐỐC - Châu Đốc thị xã trực thuộc tỉnh An Giang -Là nơi tìm hiểu văn hóa, dân tộc Chăm Khmer Yêu cầu bổ sung Chọn hình máy tính Hiệu ứng Hiệu ứng động cho văn Tạo hiệu ứng động cho văn hiệu ứng chuyển trang PHONG NHA- KẺ BÀNG Động Phong Nha đón du khách thuyền vào theo dòng suối với kì quan thiên tạo động, nhũ đá tuyệt tác tạo từ ngàn năm… Chọn hình máy tính Tạo hiệu ứng động cho hình ảnh hiệu ứng chuyển trang HẠ LONG - Đến Hạ Long bạn tham quan công viên Hoàng Gia Chọn hình -Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên máy nhiên tuyệt vời hàng ngàn tính hon đảo nhấp nhô mặt nước xanh Tạo hiệu ứng động cho hình ảnh hiệu ứng chuyển trang *********************Hết*************** Phòng GD & ĐT Cai Lậy CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ấp Bắc Độc lập – Tự –Hạnh phúc *********** ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC: 2011 - 2012 MÔN: TIN HỌC (Thực hành) Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Đề 04 PHẦN THI THỰC HÀNH: (4 điểm) Hãy nhập vào Slide theo nội dung ghi bảng bên dưới.( Chọn mẫu bố trí thích hợp) Đặt tên làm lưu ổ đĩa D:\TenHocSinhLop_THI VD: Tên học sinh Ngọc Nga, Lớp 9A1- D:\NgocNga9A1-THI Slide Nội dung slide DU LỊCH BA MIỀN • Hạ Long • Cần Thơ-Bạc Liêu • Huế Yêu cầu bổ sung Chọn hình làm hình Hiệu ứng Hiệu ứng động cho văn HẠ LONG - Đến Hạ Long bạn tham quan công viên Hoàng Gia -Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt vời hàng ngàn hon đảo nhấp nhô mặt nước xanh Chọn hình máy tính CẦN THƠ- BẠC LIÊU Chọn hình Bạn du thuyền sông Hậu, thăm chợ Cái Răng, Phong điền máy vườn trái Mỹ Khánh… tính HUẾ -Vốn tiếng công trình lăng tẩm, đền đài, cung điện tiếng -Là kinh đô xưa triều đại Nguyễn kéo dài gần hai kỷ Chọn hình máy tính Tạo hiệu ứng động cho văn hiệu ứng chuyển trang Tạo hiệu ứng động cho hình ảnh hiệu ứng chuyển trang Tạo hiệu ứng động cho hình ảnh hiệu ứng chuyển trang *********************Hết*************** Phòng GD & ĐT Cai Lậy CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Ấp Bắc Độc lập – Tự –Hạnh phúc *********** ĐỀ KIỂM TRA HKII NĂM HỌC: 2011 - 2012 MÔN: TIN HỌC (Thực hành) Thời gian làm bài: 45 phút (không kể thời gian phát đề) Đề 05 PHẦN THI THỰC HÀNH: (4 điểm) Hãy nhập vào Slide theo nội dung ghi bảng bên dưới.( Chọn mẫu bố trí thích hợp) Đặt tên làm lưu ổ đĩa D:\TenHocSinhLop_THI VD: Tên học sinh Ngọc Nga, Lớp 9A1- D:\NgocNga9A1-THI Sli de Nội dung slide DU LỊCH BA MIỀN • Cần Thơ-Bạc Liêu • Nha Trang • Hà nội Yêu cầu bổ sung Hiệu ứng Chọn hình làm hình Hiệu ứng động cho văn Chọn hình máy tính Tạo hiệu ứng động cho hình ảnh hiệu ứng chuyển trang Chọn hình máy tính Tạo hiệu ứng động cho hình ảnh hiệu ứng chuyển trang PHONG NHA- KẺ BÀNG Động Phong Nha đón du khách thuyền vào theo dòng suối với kì quan thiên tạo động, nhũ đá tuyệt tác tạo từ ngàn năm… Lăng Chủ tịch Hồ Chí HÀ NỘI Minh khánh thành vào ngày 29 tháng năm 1975 3 Hồ Hoàn Kiếm gọi Hồ Gươm, hồ nước tự nhiên thành p hố Hà Nội CẦN BẠC THƠ- Chọn hình LIÊU máy Bạn du tính thuyền sông Hậu, thăm chợ Cái Răng, Phong Điền vườn trái Mỹ Khánh… *********************Hết*************** Tạo hiệu ứng động cho văn hiệu ứng chuyển trang
- Xem thêm -

Xem thêm: DE THI THỤC HÀNH TIN HỌC 9 HỌC KỲ 2, DE THI THỤC HÀNH TIN HỌC 9 HỌC KỲ 2, DE THI THỤC HÀNH TIN HỌC 9 HỌC KỲ 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay